Sunteți pe pagina 1din 38

Grile Finante An2 Feaa Iasi

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale

Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima: - procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti din produsul intern brut - procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei parti din produsul intern brut

Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de declin economic: - diminuarea impozitelor(direct/indirect) - majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii

Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting: - caracterul colectiv al consumului acestor bunuri - posibilitatea individualizarii consumului ca proces real

Cheltuielile publice virtuale: - sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii

Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza: - coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB - modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice

Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot mentiona:

- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate - reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului - acordarea cu avantaje valutare

Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor executate in momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - de contrapartida

In cazul impozitelor indirecte: - destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul - subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia - nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil

Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica: - taxei de circulatie - taxei de productie

Imprumuturile de la stat publice: - se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare - se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului - se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - sunt considerate ca fiind impozite amanate Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului national: - sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare - sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si sferei sale de manifestare

Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:

- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare

Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt sunt considerate: - eradicarea unor boli profesionale

Imprumuturile de stat (publice): - se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala a veniturilor nu si pe cea nominala

Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca resursa financiara publica extraordinara sunt adevarate: - afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice

Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari: - cresterea gradului de ocupare a fortei de munca - stimularea exporturilor

Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei intreprinderi cu capital..(activitatilor materiale): - venituri-profit=costuri - venituri financiare=costuri+profit

Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la: - redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice - imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice

Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:

- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive - asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ

Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt: - operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau cedarea titlurilor si renuntarea in schimbul platii unei prime

Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie publica se incadreaza in categ: - cheltuielilor materiale

Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de productie sunt: - fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare

Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale contribuabililor reprezinta o cerinta a asigurarii: - comoditatii impunerii

Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se regasesc: - fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi - folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente - asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si scadentele unor obligatii banesti

Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect: - diminuarea inflatiei

- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economiei

In sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la: - cheltuielile curente ale institutiilor publice - platile efectuate ptr functionare institutiilor publice

Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta: - operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale - relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul anului

Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara cunoasterea: - volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi curente - PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente - PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante

Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona: - cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora - cheltuielile cu lucrarile de constructii - cheltuielile de exploatare - cheltuielile cu cercetarea si proiectarea

In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt: - asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea

In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului: - practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului

Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de dezvoltare a intreprinderii exprima: - autofinantarea partiala bruta in sens restrans

Taxele speciale de consumatie: - manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica

Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza prin: -aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii

Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din import concretizeaza: - un flux financiar autonom

Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si lung reprezinta o coordonata a: - politicii financiar-monetare a autoritatilor publice

Politica fiscala vizeaza: - stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor - atenuarea oscilatiilor ciclului economic - stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice

Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune: - asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti

In conceptia moderna despre impozite: - impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate sociala, a veniturilor si averilor intre membrii societatii

Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se refera la: - imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului public - necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea autoritatilor publice

In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic proceselor si relatiilor financiare: - are de regula caracter definitiv

In sens larg piata financiara: - este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-zise Acordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala constanta este specifica: - politicii de dividend de stabilizare sau prudenta

Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost: - cheltuieli cu plata soldelor militarilor - cheltuieli cu plata functionarilor publici

Impozitele indirecte: - au caracter voalat

Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica: - bugetului economiei nationale - bugetului program

Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria: - impozitelor indirecte

La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare: - venitul net actualizat - profitul

Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a intreprinderii se regasesc: - contul de profit si pierderi

Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera: - sa detina un capital de un anumit nivel

Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu celelalte procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin: - prezenta intermediarilor financiari - caracterul intotdeauna temporar

La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior: - impozitul cumulativ pe cifra de afaceri

Tactica financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen scurt - decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente

In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc: - veniturile de la intreprinderile si prop statului - impozitele directe si indirecte

Cheltuielile publice temporare: - reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei

- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carte

Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost: - imprumuturile in bani - impozitele in bani

Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost: - darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei

- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei

Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati totale se regasesc: - maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi consumate - maximizarea PIB - maximizarea utilitati totale

Ca trasaturi ale utilitatilor ( bunurilor) publice se disting: - caracterul colectiv al consumului acestori bunuri - caracterul neconcurential al accesului la consumul acestori bunuri In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil: - asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila

- credit, asigurari sociale

Apelul la emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar se reflecta in: - politica bugetara - politica financiar-monetara a autoritatilor publice - politica finantelor publice

In cadrul politicii cheltuielilor publice asigurarea functionarii normale a institutiilor publice presupune: - optimizarea raportului dintre cheltuielile materiale si cheltuielile de personal

In conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitate: - progresivitatea accentuata a cotelor de impozit - repartizarea inegala a sarcinii fiscale intre contribuabili

Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale reprezinta o coordonata a: - politici financiare in acceptiune limitativa - politici financiare in acceptiune extinsa, larga - politici bugetare - politici fiscale

Ca modalitate tehnica de gestionare a resurselor financiare de catre intreprinderile cu capital de stat(din sfera activitatilor materiale) se recomanda: - autofinantarea integrala

Emisiunea de moneda si reaglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata specifica: - politici financiar-monetara a autoritatilor publice - politici monetare

Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt adevarate: - in sens larg, are drept componente politica fiscala, politica monetara, politica bugetara, politica valutara si politica financiara a firmei

Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si lung reprezinta o coordonata a: - politici financiare in acceptiune restransa - politici bugetare - politici financiar-monetare a autoritatilor publice

Tactica financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen scurt - decizii financiare referitoare la operatiunile baneste curente

Strategia financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen mediu si lung - decizii financiare referitoare la obiectivele majore

Politica fiscala vizeaza: - stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor - stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice - atenuarea oscilatiilor ciclului economic In opinia lui Alain Barrere printre obiectivele politici financiare se disting: - sa favorizeze progresul economic - sa regularizeze conjunctura economica -sa realizeze justitia sociala Asigurarea premiselor necesare realizarii starii de echilibru financiar-monetar in economie reprezinta o coordonata a: - politicii resurselor financiare publice - politicii cheltuielilor publice

- politicii bugetare - politicii financiar-monetare a autoritatilor publice - politicii finantelor publice

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - atenuarea oscilatiilor ciclului economic este un obiectiv specific politici fiscale - in conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitat egalitarismul ce poate rezulta din redistribuirile de resurse intre membrii societatii

Apelul la emisiunea monetara ca resursa financiara publica extraordinara se reflecta in: - politica financiara a statului - politica monetara - politica bugetara

In acceptiune limitativa, conceptul de politica financiara a statului semnifica: - fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar

In politica bugetara pe langa componentele politici fiscale se mai includ: - deciziile cu privire la modalitatile de procurare a resurselor financiare extraordinare

Optiunile cu privire la procurarea de resurse din exploatarea intreprinderilor si proprietarilor statului se reflecta in: - politica bugetara - politica finantelor publice - politica financiara in acceptiune limitativa

In conceptia economistilor clasici, cheltuielile publice erau considerate: - consumuri de resurse cu caracter definitiv nerecuperabile - procese de redistribuire a PIB si avutiei nationale

- necesare, dar reduse la strictul necesar indeplinirii sarcinilor statului

In conceptia moderna, cheltuielile publice sunt considerate: - procese cu impact pozitiv(direct si indirect) asupra reproductiei sociale - procese de realocare a resurselor - procese si relatii corespunzatoare unei laturi a functiei de repartitie a finantelor

Spre deosebire de conceptia clasica asupra problematici finantelor publice in conceptia moderna cheltuielile publice sunt considerate: - procese de realocare a resurselor - procese cu impact pozitiv asupra reproductiei sociale

In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima: - procese si relatii economice de redistribuire financiara a PIB - oferta de utilitati publice - procese economice de consum public de resurse

In sens economic larg conceptul de cheltuaiala publica semnifica: - ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse

In sens economic restrans conceptul de cheltuaiala publica se refera la: - cheltuielile bugetare - sume alocate din bugetul public

O crestere a cheltuielilor publice in preturi curente inferioara cresterii preturilor are ca efect: - o scadere in termeni reali a cheltuielilor publice

O dinamica a cheltuielilor publice superioara celei a produsului intern brut se regaseste in: - cresterea proportiilor redistribuiri PIB prin cheltuieli publice

In calculul elsaticitatii cheltuielilor publice in raport cu PIB nu intervin: - deflatorul PIB - volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante - PIB exprima la paritatea puterii de cumparare Ca indicatori sintetici ptr caract dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza: - coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB

O dinamica a cheltuielilor publice de personal inferioara dinamicii preturilor se regaseste in: - scaderea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul public

Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul: - modificarii(cresteri) reale a cheltuielilor publice - indicelui modificarii relative reale a cheltuielilor publice

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - in conceptia moderna cheltuielile publice sunt privite ca procese de realocare a resurselor - cheltuielie materiale ale intreprinderilor cu capital de stat nu se regasesc in cheltuielile bugetare

Cheltuielile finantate din fondurile securitatii sociale sunt: - cheltuieli bugetare - cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat

La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare: - venitul net actualizat - profitul actualizat

Care din urmatoarele variabile intra in relatia de calcul a efectului(negativ) imobilizarii fondurilor investite(intr-un obiectiv public de investitie): - durata in ani a perioadei de executare a investitiei - rata de actualizare - crearea de intreprinderi de stat

In calculul investitie specifice ca indicator de apreciere a eficientei cheltuielilor publice ptr actiuni economice sunt necesare: - investitia totala - volumul productiei realizabile

Beneficiari ai cheltuielilor economice constand in acordarea de subventii sunt: - intreprinderile cu capital de stat - intreprinderile private mici si mijlocii - intreprinderile private mari

Acordarea de subventii intreprinderilor urmareste: - cresterea productiei si nr locurilor de munca - asigurarea unui profit satisfacator producatorului - satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei - cresterea incasarilor in valuta

Acordarea de subventii intrprinderilor are ca scop: - stimularea exporturilor - cresterea gradului de ocupare a fortei de munca - valorificarea superioara a resurselor materiale

In principiu marimea subventiei acordate intreprinderilor poate acoperi diferenta dintre pretul de vanzare produsului: - pretul obtenabil pe piata libera - pretul garantat de stat

- costurile si un profit minim

Marimea subventiei acordate exportatorilor poate acoperi in principiu diferenta intre: - pretul garantat de stat si pretul de vanzare - pretul cel mai ridicat pe piata interna si cel mai scazut pe piata externa

Marimea subventiei stabilite in suma fixa ce revine unei intreprinderi depinde: - cantitatea de produse vandute

Forme de practicare a subventiei ptr export pot fi: - restituirea de impozite si taxe aferente produselor exportate - reducerea tarifelor de transport cu mijloacele statului - comenzi ptr livrari catre stat la preturi superioare celor de pe piata - acordarea de avantaje valutare Aplicarea analizei cost-avantaje in fundamentarea cheltuielilor ptr actiuni economice presupune: - definirea precisa a obiectivelor - elaborarea de solutii alternative prin combinarea mijloacelor - determinarea raportului cost-beneficii

Intre costurile luate in calcul, in aplicarea cost-avantaje se includ: - cheltuielile cu cercetarea si proiectarea - cheltuielile cu lucrari de constructii - cheltuielile de exploatare

Marimea costurilor luate in calcul in aplicarea analizei cost avantaje cuprinde: - cheltuielile cu achizitionarea-montarea utilajelor - cheltuielile cu plata salariilor personalului angajat - cheltuielile cu amortizarea capitalului fix

- pierderile de venit antrenate de realizarea obiectivului

Actualizarea variabilelor folosite in calculele privind eficienta unei investitii are ca scop: - reflectarea impactului factor timp - raportarea la marimea venitului obtenabil sub forma dobanzii - luarea in considerare a influentei deprecierii monetare inflatiei - asigurarea comparabilitatii variantelor de investiei - asigurarea comparabilitatii costurilor cu rezultatele obtenabile in fiecare varianta

In determinarea ratei nete de actualizare sunt luate in calcul(ca variabile cu impact direct): - rata dobanzii pe piata financiara - rata inflatiei

Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de actualizare: - reducerea ratei dobanzii - cresterea ratei inflatiei

Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii: - cresterea veniturilor obtenabile - nivelul mai ridicat al ratei inflatiei

Care dintre modificarile separate ale variabilelor urmatoare determina reducerea profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii: - reducerea veniturilor obtenabile din exploatare - nivelul mai scazut al ratei inflatiei

Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate in cazul unei investitii:

- reducere cheltuielilor din exploatare - cresterea veniturilor obtenabile - un nivel mai ridicat al ratei dobanzii - un nivel mai scazut al ratei inflatiei

Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete actualizate in cazul unei investitii: - cresterea cheltuielilor de exploatare - reducerea veniturilor obtenabile - nivelul mai scazut al ratei dobanzii - nivelul mai ridicat al ratei inflatiei

Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza prin: - reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului - esalonarea crescatoare a cheltuielilor de investitii

Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele modificari ale factorilor de influenta: - reducerea sumei totale ce se investeste - reducerea perioadei de executie a investitiei - reducerea cheltuielilor de exploatare - cresterea profitului obtenabil(anual)

Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinte: - o decizie de politica bugetara - o varianta de subventionare directa a economiei - o decizie de politica fiscala Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitie are ca efect: - reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor investite

Cresterea ratei nete de actualizare determina: - cresterea valorii nete actualizate ca marime viitoare - cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii

Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt proprii impozitelor: - caracterul facultativ al prelevari - caracterul rambursabil al prelevarii

In sens economic impozitele semnifica: - procese economice de redistribuire a veniturilor si averilor - relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice

Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor vizeaza: - marimea impozitelor - rolul impozitelor - functia de reglare a impozitelor

Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege oligatia de plata a impozitului este: - platitor - subiect

In folosirea impozitelor ca instrument de relansare economica, in faza de recesiune economica se recomanda: - reducerea cotelor de impozitare - renuntarea la unele impozite

In sfera impozitelor averea detinuta de o persoana reprezinta: - materia impozabila

- obiectul impozitului

Certitudinea impunerii presupune: - cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privint impozitul datorat - cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului - eliminarea arbitrarului in materie de impunere

Ptr respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate: - sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului - cheltuielile mari de administrare a impozitului - acordarea de privilegii fiscale

Ca principiu de politica fiscala stabilitatea incasarilor din impozite presupune: - existenta materiei impozabile independent de conjuctura economica

Ca principiu de impunere nedesicriminarea fiscala inseamna: - asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti

Ca instrumente de politica fiscala impozitele indirecte pot influenta: - relansarea sau accelerarea ritmului de crestere economica - echilibru economic general - puterea de cumparare a monedei - consumul unor produse

Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate: - existenta banilor in functia de etalon al valorii - existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii - existenta unor necesitati cu caracter colectiv

In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului

- redistribuirea PIB intre sfere de activitate - stimularea activitatii economice

Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi: - cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare - incadrarea in anumite limite a cotelor impozit

Materia impozabila poate semnifica: - veniturile realizate sau averile detinute - obiectul impozitului - cheltuielile de consum

Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate: - existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii - aparitia institutiilor de tip statal - existenta banilor in functia de mijlocitori ai schimbului Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate - impozitele in bani, tributurile in bani incasate de la popoarele invinse

Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost - imprumuturile in bani, impozitele

Prima forma de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost - darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei

Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost - cheltuielile cu plata soldelor militarilor, cheltuielile cu placa functionarilor public

Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati totale se regasesc - maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data de resursele ce pot fi consumate - maximizarea produsului intern brut

Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - decalat

Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - decalat

In balanta financiara a statului, la venituri curente se includ: - impozitele directe si indirecte - veniturile provenite de la intreprinderile de proprietatile statului

Bugetele publice functionale: - se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar - cuprind toate cheltuielile legale de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului: - clasificatia bugetara - conturile prospective ale natiunii - bugetele ciclice

Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune: - reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator - aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

Care din urm. afirmatii sunt false: - echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) cu cheltuielile totale ptr un an bugetar - principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare

- aplicarea principiului universalitatii contravine unitatii bugetului

Debugetizarea semnifica: - scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale

Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: - evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala - depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului - depersonalizarea veniturilor bugetare

Ca principiu bugetar, universalitatea presupune: - inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul "bruto"

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii bugetului

Rezultatul net a unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si cheltuielile totale se reflecta prin: - bugetul activitatii generale Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin indicatori cu niveluri obligatorii de respectat: - bugetele unitatilor administrativ-teritoriale - bugetul de trezorerie al unei intreprinderi

Care din urm. instrum. de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari: - bugetul program

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii publice pe criterii de cost si randament al serviciilor de finantat: - bugetul functional

In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce functioneaza in sfera activitatilor materiale, productive sunt reflectate veniturile si cheltuielile aferente activitatii de productie: - bugetul activitatii generale

Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste: - autofinantare partiala neta in sens restrans

Necesarul de fond de rulment se determina: - prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor regularizate din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare

Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona: - creditele bancare contractate pe termen scurt

Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste: - autofinantarea partiala neta in sens restrans

Ca principiu bugetar,neafectatrea veniturilor presupune: - depersonalizarea veniturilor bugetare

Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: - neafectarii veniturilor

Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:

- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator - aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului: - inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul "bruto"

In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului: - prelungirea perioadei de executie a bugetului ptr exercitiul bugetar expirat in exercitiul bugetar urmator - adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului - rectificarea bugetului pe parcursul executiei

Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii: - conturile speciale de trezorerie - bugetele anexe - bugetele extraordinare - conturile cu afectatie speciala - bugetele autonome

Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor bugetare ale: - unitatii

Bugetele anexe sunt: - abateri de la principiul unitatii bugetului

Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza: - gruparea veniturilor dupa surse de provenienta - caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei - gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva

Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria: - resurselor de trezorerie

Imprumuturile de stat (publice): - se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare - se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului - se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - sunt considerate ca fiind impozite amanate

Continutul economic al proceselor pe care le exprima formarea resurselor financiare publice: - resurse(venituri) fiscale - resurse nefisacale - resurse de trezorerie - resurse imprumutate pe termen mediu si lung - resurse din emisiunea(inflationista) de moneda

In sens econimic larg, global,conceptul de cheltuiala publica se refera la: - ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse - ansamblul activitatilor cu caracter public

Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul: - modificarii(cresterii) reale a cheltuielilor publice

Cheltuielile publice virtuale: - reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii

Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale ale cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii se utilizeaza :

- morbiditatea - speranta medie de viata la nastere - mortalitatea generala

Crestere investitiilor de efectuat anual ptr realizarea unui obiectiv de investitie(publica) are ca efect: - reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta - cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare

Organele puterii si administratiei publice includ: - institutia - organele puterii legislative centrale si locale - organele puterii judecatoresti - organele executive centrale si locale

Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: - depersonalizarea veniturilor bugetare

Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: - unitatii, neafectarii veniturilor

Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune: - reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator

Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin: - constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate - intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata

Care din urmatoarele operatii(activitati) realizate de trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de bancher al statului: - gestionarea datoriei publice - deschiderea si administrarea de conturi bancare ptr efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice

Bugetele publice functionale: - se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar

In acceptiune limitativa conceptul de politica financiara a statului semnifica: - politica finantelor publice - fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar

Optiunile privind emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar reprezinta coordonate specifice: - politicii finantelor publice - politicii bugetare - politicii financiar-monetare a autoritatilor publice - politicii monetare

Strategia financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen mediu si lung - decizii financiare referitoare la obiective majore

La care din urmatoarele variante ale politici de dividend la marimea intreprinderii marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate exercitiului anterior: - politica de stabilizare

Politica financiare a firmei are ca obiectiv final sintetic: - cresterea valorii intreprinderii Cresterea investitiilor de efectuat anual pentru realizarea unui obiectiv de investitie (publica) are ca efect: - reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta - cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare

Imprumuturile de stat (publice): - se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare - se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului - se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - sunt considerate ca fiind impozite amanate

Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria: - resurselor de trezorerie

Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune: - dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite - obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa plateasca impozite - asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii

Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este: - platitor - subiect

Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc: - asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil)

In cazul impozitelor indirecte: - destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul - subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia - nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil

Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este specifica: - taxei de circulatie - taxei de productie

In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind: - piete ale valorilor mobiliare

- piete de capital

Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele financiare se pot mentiona: - acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare - valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza

Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera: - sa detina un capital de un anumit nivel

Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in: - operatii pe bani gata (cash) - operatii in marja

In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului semnifica: - politica finantelor publice - fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar

Optiunile privind emisiunea de moneda pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta coordinate specifice: - politicii finantelor publice - politicii bugetare - politicii financiar- monetare a autoritatilor publice - politicii monetare

Strategia financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen mediu sau lung - decizii financiare referiotare la obiective majore

La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior: - politica de stabilizare

Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic: - cresterea valorii intea generala In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice: - diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica - subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul populatiei sau pentru economia nationala - majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula relansarea economiei

Bugetele(publice) functionale: - se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar)

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale

Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe scena profitului defineste: - autofinantarea partiala neta in sens restrans

Necesarul de fond de rulment se determina: - prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare

Ca sursa de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona: - datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare - creditele bancare contractate pe termen scurt

In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include: - veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar - veniturile realizate din creantele imobilizate

Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: - depersonalizarea veniturilor bugetare

Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: - unitatii - neafectarii veniturilor

Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune: - raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator

Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin: - constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate - intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata

Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de bancher al statului: - gestionarea datoriei publice - deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice

In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:

- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse - ansamblul activitatilor cu caracter public

Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul: -modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice

Cheltuielile publice virtuale: -reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii

Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii se utilizeaza: - morbiditatea - speranta medie de viata la nastere - mortalitatea generala