Sunteți pe pagina 1din 8

Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare

publice din bugetul consolidat al Romaniei
Profesor coordonator, Student,
Bogdan Filip

Cuprins:
Capitolul 1.Structura resurselor financiare pubice din
bugetul de stat si din bugetele locale-criterii si
componente..........
1.1 Notiuni introductive privind resursele financiare
publice si bugetul consolidat al Romaniei......
1.2 Clasificarea resurselor financiare................
1.3 Sistemul fondurilor de resurse financiare
1.4 Clasificarea impozitelor

Capitolul 1.Structura resurselor financiare pubice din
bugetul de stat si din bugetele locale-criterii si
componente
1.2Clasificarea resurselor financiare
Prin resurse financiare publice se nelege, n principiu , totalitatea mijloacelor bneti
care se administreaz de ctre autoritile publice n scopul ndeplinirii funciilor i sarcinilor
ce revin acestora, asigurnd funcionarea structurilor organizatorice corespunztoare (instituii
publice centrale i locale, ntreprinderi de stat etc.).
1

Resursele financiare se caracterizeaza si prin utilizarea pentru satisfacerea nevoilor de
consum public,apartenenta de drept a statului,respectiv autoritatilor publice.
Dupa modul n care se implic autoritile publice n administrarea lor, resursele
financiare publice se structureaz pe dou subsisteme, i anume:
a) subsistemul resurselor publice bugetare
b) subsistemul resurselor ntreprinderilor cu capital de stat i mixte
2

Subsistemul resurselor publice bugetare include totalitatea resurselor financiare,ele fiind
administrate de catre autoritatile publice centrale si locale,resprectiv institutii specializate.
Prin activitatea lor nu isi pot satisface realizarea unor venituri pentru a putea acoperi
cheltuielile proprii.
Subsistemul resurselor intreprinderilor cu capital de stat si mixte este format din totalitatea
resurselor financiare administrate direct de catre entitatile din sectorul economic
privat,acestea actionand ca societati comerciale,regii autonome.
Resursele financiare publice bugetare se structureaz pe urmtoarele subsisteme mari:
a) resursele financiare ale administraiei de stat centrale
b) resursele financiare ale administraiilor locale

1
Support de curs 115
2
idem
c) resursele financiare ale asigurrilor sociale de stat
3


Resursele financiare ale administraiei de stat centrale sunt instituite i administrate de
ctre autoritile publice centrale.Sunt destinate realizrii de obiective i aciuni considerate
de interes naional. Ele se formeaza din taxe ,contributii(denumite generic centrale sau
generale),impozite,imprumuturi contractate de guvernul central.Ele acopera cheltuieilile
publice prevazute in bugetul de stat.
Resursele financiare ale administraiilor locale se concentreaz la dispoziia
autoritilor publice ale unitilor administrativ-teritoriale (de ex., judee, municipii , orae ,
comune) pentru satisfacerea unor nevoi asumate la nivelul fiecrei localiti.Se constituie din
resurse(impozitele) si taxele locale,subventiile sau transferurile din bugetul de stat.
Resursele financiare ale asigurrilor sociale de stat se constituie i administreaz
separat de ctre instituii sau organe de stat specializate n domeniu.Sunt menite s asigure
mijloacele necesare unui trai decent pentru persoanele care nu pot dobndi venituri
satisfctoare prin prestarea curent a unei munci
Resursele financiare se pot clasifica in funcie de mai multe criterii, fiecare categorie
distingndu-se prin anumite caracteristici.
Un prim criteriu de clasificare ar fi regularitatea folosirii resurselor financiare, i se
mpart n:
A.Resurse ordinare
B.Resurse extraordinare
A.Resurse ordinare (resurse curente sau obisnuite) sunt formate din
contributii obligatorii , impozite si taxe, dar i veniturile din exploatarea
ntreprinderilor i proprietailor din sectorul public. Aceste componente se regsesc n
bugetul fiecrui an bugetar.
B.Resurse extraordinare comparativ cu cele ordinare au un caracter
nepermanent al folosirii lor de care stat,fiind prezenti doar in unii ani
bugetari.Caracterul extraordinar este dat de manifestarea unor fenomene economico-
sociale neobisnuite producatoare de nevoi publice,respectiv cheltuieli impuse de
imprejurari extraordinare intr-o perioada sau alta,in care resursele ordinare ,procurate

3
idem
in mod obisnuit sunt insuficiente.Resursele extraordinare se pot procura prin
mprumuturile de stat si emisiunea de moned.


Un criteriu secund de clasificare este coninutul economic al proceselor pe care
le exprim formarea resurselor financiare publice, i sunt grupate n:
resurse fiscale
resurse nefiscale
resurse de trezorerie
resurse mprumutate pe termene medii sau lungi
resurse din emisiunea inflaionist de moned
Resurse fiscale se caracterizeaza prin continutul lor de procese economice de
distribuire a avutiei nationale sau PIB-lui,fiind la dispozitia autoritatilor publice,persoanelor
fizice si persoanelor juridice.
Resursele nefiscale sunt reprezentate de veniturile obinute de ctre autoritile publice
din exploatarea ntreprinderilor i proprietilor lor, n ipostaza de proprietar, care le d
dreptul s participe la repartiia primar a produsului creat sau s valorifice diferite bunuri
(active).
Resursele de trezorerie reprezinta operatiunile de incasari si plati deschise in conturile
entitatilor publice .
Resursele imprumutate pe termene medii sau lungi sunt procese de
redistribuire ale veniturilor, de la detinatorii acestora catre stat si sunt
folosite pentru finantarea deficitelor bugetare.
Resursele din emisiunea de moneda ca si cele fiscale sunt procese de
redistribuire a veniturilor in favoare statului,dar sunt greu de identificat
pentru persoanele fizice si juridice.
Al treilea criteriu este n funcie de nivelul administrativ la care se mobilizeaz
resursele, lund in considerare situaiile distinctive ce apar n cazul statelor unitare, fa de
cel al statelor federale.
a)in cazul statelor unitare:
resurse ale administratiei centrale (bugetul central sau general)
resurse ale administratiilor locale (bugetele locale)
resurse ale asigurarilor sociale-au un buget separat,dar se reflecta in cu
celelalte resurse in bugetul public.
b)in cazul statelor federale:
resurse ale statului federal
resurse ale statelor membre
reurse ale entitatilor administrativ locale
Al patrulea criteriu ar fi :
Dup modul cum se structureaz resursele financiare pe componentele bugetului
consolidat:
resurse ale bugetului de stat
resure ale bugetelor locale
resurse ale asigurrilor sociale de stat
resurse cu destinaie special
Dupa locul de provenien, resursele pot fi grupate n:
resurse interne-au ca sursa fundamentala PIB-ul,dinamica si dimensiunile lui.
resurse externe-au ca sursa fundamentala imprumuturile externe contractate in
valuta sau organisme si institutii bancare internationale.
1.4Clasificarea impozitelor
Clasificarea impozitelor dupa mai multe criterii:
Primul criteriu de clasificare este dup natura sau forma clar de prelevare a resurselor
autoritailor publice, i avem :
impozite n natur
impozite n bani
Al doilea criteriu este modul n care se reflect sarcina fiscal asupra suportatorului
.Avem dou mari categorii de impozite:
Impozitele directe se grupeaz n :
impozite reale sau obictive;
impozite personale sau subiective.
Impozitele indirecte :
In functie de forma pe care o imbraca:
- taxe de consumaie
- taxe vamale
- monopoluri fiscale
- alte taxe (taxe de timbru i de nregistrare etc.)
Dupa obiectul impozitelor:
impozite pe venit
impozite pe avere
impozite pe cheltuieli
Dup scopul urmrit la formare, avem :
- impozite financiare;
- impozite de ordine sau reglatoare.
n funcie de nivelul institutional la care se adminitreazimpozitele, avem:
-impozite generale sau federale;
-impozite locale.
Alt criteriu de clasificare este frecvena practicrii n timp:
-impozite permanente;/-impozite incidentale.


Capitolul 2. Mutatii in structura resurselor financiare publice din bugetul de stat in perioada
2010-2012
Mutaii n structura resurselor financiare publice din
bugetul de stat n perioada 2009-2011

In urmatoarele pagini voi reprezenta cu ajutorul graficelor si tabelelor
mutatiile financiare publice din bugetul de stat din anii 2010, 2011 si 2012,
respectiv interpretari si comparatii intre respectivii ani . (pentru bugetul general
consolidat pe anii 2010,2011 si 2012, vezi Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3)
Bugetul de stat consolidat, in comparatie, pentru anii 2009, 2010 si 2011 :
-milioane lei-
2009 2010 2011
Venituri totale 54,678.3 68.050,7 79.371,2
Venituri curente 53,530.0 64.825,1 77.058,3
Venituri fiscale 49,405.0 56.305,1 69.527,7
Impozitul pe profit,
salarii, venit si
castiguri din capital
16,796.7 14.460,1 15.604,1
Impozite si taxe pe
bunuri si servicii
31789,8 41.222,4 53.227,9
Impozitul pe comertul
exterior (taxe
vamale)
655.5 574,0 673,7
Venituri nefiscale 3,710.3 8.125,0 7.315,2
Sume de la UE in
contul platilor
efectuate
1,189.1 2.457,5 1.650,7

Tabel nr. 1 - Comparatie bugetul de stat intre anii 2009, 2010 si 2011,
sursa