Sunteți pe pagina 1din 5

Beget si Trezorerie Curs 5 Bugetul asigurarilor sociale de stat Continutul economic al bugetului asigurarilor sociale de stat: Este planul

financiar anual care reflecta constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor, salariatilor asigurati si a membrilor lor de familie. Este determinat de structura si trasaturile oranduirii economice, de necesitatea realizarii cerintelor legilor economice care actioneaza in economie, de prerogativele si functiile statului. Este o componenta a bugetului public national. Cuprinde la venituri: - contributia pt asigurarile sociale de stat platita de catre agentii economici si institutii. - contributia salariatilor si ale celorlalti asigurati - contributiile pt asigurari sociale datorate de unitatile particulare bazate pe libera initiativa - contributiile diferentiate ale salariatilor si pensionarilor care merg la tratament balnear sau la odihna - alte venituri (din lichidarea debitelor, restituirea subventiilor, etc.) - dobanzi pt disponibilitatile din conturi, etc. Bugetul asigurarilor de stat este alimentat si cu excendetul anului precedent care se reporteaza pe anul urmator. La cheltuieli, bugetul asigurarilor de stat cuprinde: - pensiile (pt munca depusa si limita de varsta, invaliditate, pensia anticipata, pensia anticipata partial, de urmas) - indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale (pt prevenirea imbolnaviriilor si recuperarea capacitatii de munca, indemnizatia in caz de incapacitate temporara de munca, indemnizatia in caz de maternitate, de nastere, indemnizatia pt cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, indemnizatia pt ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, ajutorul de deces) 11.11.2008

- trimiteri la tratament balnear si odihna - cheltuieli cu plata taxelor postale ocazionate de transmiterea pensiilor La partea finala bugetul asigurarilor de stat cuprinde diferenta dintre venituri si cheltuieli. Bugetul asigurarilor de stat se fundamenteaza pe prognoze anuale privind nivelul mediu al pensiilor, salariilor si altor factori economici. Se elaboreaza si se administreaza de catre Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, in comun acord cu Ministerul de Resort. Pe baza datelor proprii si a celor primite de la Casele Judetene si a Municipiului Bucuresti, Casa Nationala de Pensii elaboreaza Proiectul asigurarilor Sociale de Stat pe anul urmator consituit din: - bugetul asigurarilor sociale de stat elaborat de organele de asigurari sociale din cadrul casei nationale in care sunt cuprinse veniturile si cheltuielile cu caracter centralizat - bugetele pt realizarea asigurarilor sociale ale Caselor Judetene si a Municipiului Bucuresti rezultate din centralizarea bugetelor pt realizarea asigurarilor sociale intocmite de catre agentii economici, institutii si comune. Pe baza datelor primite din judete, capitala si a datelor proprii de care dispune, precum si a executiei preliminare la venituri si cheltuieli Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi Sociale (CNPDS) elaboreaza Bugetul Asigurarilor de Stat. Pt realizarea echilibrului bugetar in procesul elaborarii proiectului de buget se prevede constituirea unui fond de rezerva in limita unei cote de pana la 3% din veniturile Asigurarilor Sociale de Stat. Proiectul Bugetului Asigurarilor de Stat se depune la Ministerul Economiei si Finantelor pt avizare si apoi la Guvern care dupa ce-l examineaza il depune la Parlament pt dezbatere si aprobare. - aprobarea Bugetului Asigurarilor de Stat Fondul de rezerva se utilizeaza pt acoperirea unor prestatii de asigurari sociale in stituatii justificate si bine argumentate sau pt acorperirea altor cheltuieli ale Sistemul Public National de Asigurari Sociale. Fondul disponibil se poate folosi in anul urmator pt acoperirea eventualului deficit la BASDS iar in caz de epuizare se poate completa cu sume din Bugetul de Stat. Dupa aprobarea BASDS urmeaza executarea sa in competenta Casei Nationale de Pensii si a organelor sale teritoriale, a organelor financiar contabile din cadrul agentilor economici. (CEC, PTTR, etc)

Toate organele care participa sunt raspunzatoare de realizarea veniturlor, de calcularea corecta si de onorarea drepturilor de asigurari sociale precum si de cheltuirea rationala oportuna in limitele si conform destinatiei creditelor bugetare aprobate. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor se face pe trimestre tinandu-se cont de lipsa de uniformitate in incasarea veniturilor si executarea cheltuielilor. In acord cu principiul anualitatii la 31.12 BAS expira. Veniturile incasate dupa aceasta data se raporteaza in contul anului urmator, iar creditele bugetare neachitate se inchid, urmand ca de la 01.01 a anului urmator toate cheltuielile sa se efectueze din noul buget. Conntul anual de executie se prezinta Guvernului pana la data de 01.05 a anului urmator care dupa examinare il inainteaza Parlamentului pana la 01.06 anului urmator pt dezbatere si aprobare, dupa care fiind verificate de Curtea de Conturi si publica in Monitorul Oficial.

CAPITOLUL II Bugetul asigurarilor sociale de stat din LEGEA 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice [actualizata - 1 ianuarie 2011] ART. 20 (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii. (2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPP si ale institutiilor care au in subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului. (3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si le transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza. (4) n situatia in care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent, pana la adoptarea noului buget. ART. 21 Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din: a) contributii de asigurari sociale, dobanzi si penalitati de intarziere, precum si din alte venituri, potrivit legii; b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care se aproba prin legile bugetare anuale. ART. 22 (1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege. (2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva. (3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar

respectiv. (4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. (5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituirii acestuia. (6) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul asigurarilor sociale de stat este excedentar, nu primeste sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), si numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat. ART. 23 (1) n termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, CNPP si casele de pensii sectoriale au obligatia sa coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat. (2) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF au obligatia sa isi transmita reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia de asigurari sociale, declarate si, respectiv, platite de angajatori. (3) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF, pe baza informatiilor prevazute la alin. (2), identifica situatiile in care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurari sociale, dispunand masurile prevazute de lege. (4) Institutiile prevazute la alin. (3) isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare. (5) Anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. ART. 24 (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa regularizarea cu bugetul de stat, in limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b). (2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din fondul de rezerva. (3) Deficitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asigurarilor sociale de stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. ART. 25 Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi, nivelul dobanzilor stabilindu-se prin conventii incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului. ART. 26 n mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat. Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii, conform proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice, pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii.

Acelasi document prevede ca Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPP si a caselor de pensii sectoriale, pro iectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului. Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si le transmit CNPP. Proiectul de lege mentioneaza ca in situatia in care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent, pna la adoptarea noului buget. Potrivit proiectului de lege privind pensiile publice, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din contributii de asigurari sociale, dobnzi, majorari pentru plata cu intrziere a contributiilor, precum si din alte venituri, potrivit legii; sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care se aproba prin legile bugetare anuale. Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege. Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pna la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva. Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv, prevede proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice. Conform acestuia, fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. n termen de sase luni de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romniei, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, CNPP si casele de pensii sectoriale au obligatia sa coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat. O alta prevedere a proiectului de lege este aceea potrivit careia casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale si organele fiscale subordonate ANAF au obligatia sa isi transmita reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentnd contributia de asigurari sociale, declarate si, respectiv, platite de angajatori.