Sunteți pe pagina 1din 1

Nume………………………………………

Nota…………………………………………

Autoevaluare…………………………….

Semnătură părinte……………………..

TEST-PARALELOGRAMUL

1. Paralelogramul este………………………………………………………………………………………
2. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex este…………………………………………..
3. Intr-un paralelogram diagonalele……………………………………………………………………
4. Intr-un paralelogram laturile opuse sunt……………………………………………………………
5. Intr-un paralelogram unghiurile alaturate sunt………………………iar cele opuse sunt…………………

6. MNPQ este un paralelogram, NP=3cm si QP=5cm.Atunci:


a) MN=……..
b) MQ=…......
c) m( ∠ P)=……….
d) m( ∠ Q)=…………………….
7. Desenati un paralelogram ABCD in care AB=4 cm, BC=5cm și măsura unghiului A este de 60 grade.
a) Aflați perimetrul paralelogramului ABCD.
b) Aflați măsurile unghiurilor paralelogramului ABCD.
8. Se consideră paralelogramul ABCD. Știind că ∠ DAB=2 ∠ ABC și ∠ ACB=3 ∠ ACD, arătați
că:
a) ∠ ADC= 60 grade
b) AB= 2BC.

Notă: timp de lucru 50 de minute, se acordă 1 p din oficiu.

Punctaj 1-1p;2-1p; 3-1p; 4-1p; 5-1p; 6-1p; 7-1p; 8-2p