Sunteți pe pagina 1din 1

Formulaţi , în stilul cronicarilor, o definiţie a disciplinei Matematică

Fost-au aceasta disciplină.............................................


...........................una ............................,....................................,
...................................................; de multe ori la oră, profesori
...................................................................................................
Amintrilea, programa şcolară era......................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................., iar slujbaşul de la
catedră............................. …………………………..și lucrul său îl știa..............................
a-l acoperi și unde nu gândeai, acolo îl aflai.
La lucruri de ......................................................meșter, unde era
nevoie, însuși se vârâia, ca văzându-l ai săi, să nu să
îndărăpteaze și pentru acéia, raru .................................de nu
biruia.
Și unde-l biruia .................................................................,
nu pierdea nădéjdea, că știindu-se căzut jos, ..............................................

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020