Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Milișăuți Nume:

Profesor: Laurus Diana Prenume:


An școlar 2019-2020 Data:

TEST DE EVALUARE
Clasa a VIII-a B

 Toate subiectele sunt obligatorii;

 Timp de lucru 50 de minute;


 Se acordă 10 puncte din oficiu; Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului final la 10.

(20p) 1.   Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu AB=8 cm, BC=6 cm și CC’=10 cm. Aflați:
 a) Lungimea diagonalei paralelipipedului; b) Aria laterală a paralelipipedului;
c) Aria totală a paralelipipedului; d) Volumul paralelipipedului.

(20p) 2. O prismă triunghiulară regulată are latura bazei egală cu 10 dm și înălțimea egală cu 8 dm. Aflați:
a) Aria laterală a prismei; b) Aria bazei prismei;
c) Aria totală a prismei; d) Volumul prismei.

(20p) 3. Fie VABCD o piramidă patrulateră regulată, în care se cunosc perimetrul bazei de 20 cm și apotema
piramidei de 2 √ 5 cm. Calculați:
a) Aria laterală a piramidei ; b) Aria bazei piramidei;
c) Lungimea înălțimii piramidei; d) Volumul piramidei.

(30p) 4. Fie MATE o piramidă triunghiulară regulată, în care se cunosc raza cercului circumscris AO= 2 √ 3 cm și
muchia laterală MA=2 √ 5 cm. Aflați:
a) Lungimea înălțimii piramidei ; b) Lungimea laturii bazei piramidei ;
c) Volumul piramidei; d) Aria totală a piramidei;
e) Tangenta unghiului diedru format de o față laterală a piramidei cu planul bazei.

ESTE important să începeți să învățați formulele corpurilor geometrice în spațiu întrucât la Evaluarea Națională o să aveți de
aplicat aceste formule la SUBIECTUL III.

SUCCES !