Sunteți pe pagina 1din 19

GRILE FINANTE

1. Care dintre urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor, transferului de valoare si a puterii de cumparare nu presupune, intotdeauna, o modificare a marimii realizarii patrimoniului: a. b. c. d. e. asigurari de bunuri, personae si raspundere civila; bugete publice credit asigurari sociale finantele intreprinderilor sau a firmelor

2. Care dintre urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare, in ambele acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a. procesele si relatiile economice care se realizeaza in forma baneasca b. procesele si relatiile economice care se realizeaza in forma natural- materiala c. procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil, de putere de cumparare intre participant d. procesele si relatiile economice care se deruleaza intre participantii la repartitia produsului intern brut in forma baneasca

3. Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati totale se regasesc: a. maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data a resurselor ce pot fi consumate b. maximizarea produsului intern brut c. acoperirea prin oferta private a acelor nevoi, care prin natural or pot fi satisfacute mai avantajos in varianta publica d. maximizarea utilitatii totale

4. In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor, transferul de valoare si puterea de cumparare poate fi reversibil: a. asigurari de bunuri, personae si raspundere civila

b. c. d. e.

bugete publice credit asigurari sociale finantele intreprinderilor sau a firmelor

5. Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii extinse data conceptului de finante si sferei sale de cumprindere: a. asamblul proceselor si relatiilor economice legate de procurarea, distribuirea, utilizarea si reconstituirea continuua a tuturor resurselor banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice b. asamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale c. asamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea, distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti pentru functionarea diferitelor entitati, inclusive a entitatilor publice d. asamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca ce au loc intre participantii la repartitia produsului intern brut

6. Procesele si reatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului national: a. sunt considerate financiare, numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare b. sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare c. nu presupun o modificare a marimii valorice, a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii, cid oar o schimbare a formei valorii d. nu sunt considerate financiare in niciuna din acceptiunile date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere

7. Ca trasaturi ale bunurilor (utilitatilor) publice se disting: a. caracterul neconcurential al accesului la consumul acestora b. eficienta mai ridicata in producerea/consumul acestora, comparativ cu utilitatile private c. caracterul colectiv al consumului acestora

d. imposibilitatea individualizarii consumului ca process real

8. Transferul de valoare ce caracterizeaza finantele in acceptiunea restransa: a. are loc fie cu titlu definitiv, fie pe principiul rambursabilitatii b. in sfera finantelor publice se realizeaza, de regula, fara contraprestatie directa si imediata c. reprezinta, implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesele si relatiile financiare d. in sfera finantelor private, nu implica intotdeauna o modificare a marimii valorii, a patrimoniului, cid oar o dirijare interna a valorii

9. Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice: a. reprezinta trasatura definitorie a finantelor b. caracterizeaza finantele in acceptiune extinsa c. este considerate definitorie pentru conceptual de finante, numai in conditia utilizarii banului semn d. implica particularitati in manifestarea finantelor private si manifestarea finantelor publice

10. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a. in acceptiunea extinsa, finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul de productie economica si sociala b. procesele si relatiile economice in forma baneasca ce se efectueaza in sfera repartitiei produsului intern brut, sunt considerate finante in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere c. procesele si relatiile economice in forma baneasca care presupun schimbul de echivalente, nu sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere d. in acceptiunea extinsa, conceptual de finante se defineste prin ansamblul proceselo si relatiilor economice in forma baneasca ce vizeaza constituirea, distribuirea, utilizarea si redistribuirea continua a fondurilor banesti la care participa autoritatile publice

11. Care dintre urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate finante, atat in acceptiunea extinsa, cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a. toate procesele si relatiile economice de repartitie a produsului intern brut b. procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer de valoare si de putere de cumparare intre participant c. toate procesele si relatiile economice la care participa entitatile publice d. procesele si relatiile economice prin care se constituie, distribuie si se utilizeaza fondurile banesti pentru functionarea diferitelor entitati economic-sociale

12. Care dintre urmatoarele categorii de procese si relatii economice nu sunt considerate financiare, in niciuna din cele doua acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a. procesele si relatiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca b. procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala c. procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce nu implica o modificare a marimii valorice, a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii d. procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre participantii la repartitia produsului intern brut

13. Printre formele concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului, au fost: a. b. c. d. e. darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei impozitele in bani cheltuielile cu plata soldelor militarilor cheltuielile cu plata functionarilor publici tributurile in bani

14. Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens restrans sunt incluse numai procesele si relatiile economice care: a. se realizeaza in forma baneasca b. se realizeaza in forma natural-materiala c. implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre participant

d. se deruleaza intre participantii la repartitia produsului intern brut in forma baneasca

15. Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a. procesele si relatiile economice care se realizeaza in forma baneasca si care implica un transfer de valoare intre participant b. vanzarea, cumpararea marfurilor pe bani c. procesele si relatiile economice in forma baneasca ce eu loc intre participantii la repartitia produsului intern brut d. toate procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc intre participantii la productia, circulatia si consumul produsului intern brut

16. Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a. finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca b. finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati c. finantele inglobeaza ansamblul procesele si relatiile economice in forma baneasca, din sferele productiei si repartitiei produsului national d. finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului creat

17. Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor, ca o categorie economica distincta pot fi mentionate: a. b. c. d. e. dezvoltarea productiei si schimbului de marfuri in natura indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii amplificarea interventiei statului in viata economica si sociala prima diviziune sociala a muncii aparitia monedei in metal pretios

18. Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate: a. b. c. d. darile in natura si prestatiile in munca impozitele in bani cheltuielile cu plata soldurilor militarilor tributurile in bani incasate de la popoarele invinse

19. Care dintre urmatoarele formulari corespund acceptiunii extinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: a. finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice legate de procurarea, distribuirea, utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice b. finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale c. finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea, distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti pentru functionarea diferitelor entitati, inclusiv a entitatilor publice d. finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la repartitia produsului intern brut

20. Verificarea eficientei si oportunitatii operatiilor financiare la nivelul unei entitati private reprezinta un obiectiv specific: a. b. c. d. controlului financiar intern concomitant controlului financiar extern (al statului) postoperativ controlului financiar extern al statului preventive controlului financiar intern preventive

21. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar al statului (prin garda financiara, curtea de conturi) sunt adevarate: a. este o forma de control financiar extern b. are ca obiectiv la entitatile private, si verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare c. atunci cand vizeaza activitatile unei entitati private este un control financiar postoperativ

d. este mai eficient decat controlul financiar exercitat de structurile proprii de control ale diferitelor entitati

22. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in forma de supraincalzire a economiei presupune: a. b. c. d. majorarea impozitelor (directe si/sau indirecte) diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii inlocuirea de bugete extraordinare acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare

23. Interventia reglatoare in perioada de declin economic, a autoritatilor publice prin instrumente financiare se face prin: a. optimizarea raportului dintre cheltuielile publice materiale si cele de personal ale institutiilor publice b. diminuarea ponderilor impozitelor indirecte in ansamblul resurselor financiare fiscale, datorita caracterului regresiv al sarcinii fiscale, specific acestor prelevari c. majorarea cheltuielilor publice, fie cele de consum sau de investitii d. acordarea de subventii agentilor economici

24. Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii, ca expresie a rolului financiar in dezvoltarea economiei si evolutia societatii presupune: a. achizitionarea de produse agricole de catre stat, atunci cand oferta de produse agricole este excedentara b. achizitionarea de produse agricole de catre stat, atunci cand preturile manifesta o tendinta de scadere, pentru a proteja producatorii c. fixarea unor preturi maxime si/sau minime la produsele agricole d. vanzarea de produse agricole de catre stat, atunci cand preturile manifesta o tendinta de crestere, pentru a proteja consumatorii

25. Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice, pentru infaptuirea criteriilor de echitate sau justitie sociala, este rezultatul manifestarii finantelor in functia de: a. b. c. d. alocarea resurselor distribuirea resurselor repartitia produsului intern brut reglarea a activitatilor economico-sociale

26. Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale se concretizeaza in: a. b. c. d. atenuarea oscilatiilor ciclice ale economiei inbunatatirea resurselor intre autoritati administrativ-teritoriale imbunatatirea modului de administrare a resurselor redistribuirea resurselor intre unitatile administrativ-teritoriale

27. Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice creata pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice, exprima in opinia economistilor continutul functiei de: a. b. c. d. distribuire reglare alocare stabilizare

28. Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in: a. b. c. d. existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca metodele si tehnicile de control folosite operatinunile ce se supun controlului exercitarea controlului de catre persoane din afara entitatilor controlate

29. Care din urmatoare afirmatii sunt adevarate: a. necesitatea constituirii si distribuirii de fonduri financiare confera functiei de repartitie un caracter subiectiv b. in faza circulatiei produsului national, controlul financiar vizeaza viteza cu care informatia circula de la producator la consummator c. modalitatile tehnice de constituire si distribuire a fondurilor ofera functie de repartitie un caracter obiectiv d. functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie

30. Caracterul subiectiv al functie de repartitie rezida in: a. forma baneasca a proceselor de repartitie b. interconditionarile intre procesele banesti financiare si procesele materiale ale reproductiei sociale c. modalitatile tehnice sub care se realizeaza procesele de constituire si distribuire a fondurilor financiare d. deciziile adoptate de organismele de conducere si administrare ale diferitelor entitati

31. In contextul manifestarii functiilor banilor ca mijloc de schimb, controlul financiar, ca expresie a functiei de control vizeaza: a. verificarea nivelelor si corelatiilor care se stabilesc intre diferiti indicatori financiari b. asigurarea conditiilor necesare stingerii la scadenta a obligatiilor de plata ale participantilor la relatiile financiare c. procesul de acumulare a resurselor banesti la fondurile centralizate si descentralizate si modul de administrare a acestora d. viteza cu care marfa trece de la producator la consumator e. identificarea cazurilor nerespectarii obligatiilor de plata si adoptarea de marimi adecvate care sa permita in viitor efectuarea integrala a platilor scadente

32. Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu controlul preventiv sunt adevarate: a. pe baza sa se stebilesc rezultatele efective comparativ cu cele preconizate, precum si masurile adecvate ce se vor aplica pentru imbunatatirea activitatii viitoare

b. se realizeaza prin forme organizatorice integrate in structuri functionale ale activitatilor economico-sociale c. presupune efectuarea controlului inainte ca procesele sau operatiunile supuse controlului sa se infaptuiasca d. permite prevenirea unor evolutii nefavorabile si evitarea pierderilor aferente e. este un control financiar de stat

33. Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale se concretizeaza in: a. b. c. d. atenuarea oscilatiilor ciclice ale economiei redistribuirea resurselor intre unitatile administrativ-teritoriale imbunatatirea modului de administrare a resurselor redistribuirea resurselor intre diferite persoane fizice si juridice

34. Reglarea sau stabilizarea anticiclica ca directive de manifestare a finantelor prin functia de reglare presupune: a. folosirea tehnicilor si instrumentelor financiare ca factori propulsori ai activitatilor economice, stimuland ritmul de crestere a productiei b. utilizarea tehnicilor si instrumentelor financiare ca mijloace pentru contracararea crizei economice si a somajului c. modernizarea si restructurarea economiei nationale d. atenuarea oscilatiilor ciclice determinate de alternarea perioadelor de prosperitate cu cele de declin economic

35. Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de reglare (stabilizare) a economiei se concretizeaza in: a. b. c. d. e. existenta sistemelor stabilizatorilor incorporati sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii combaterea consumului abuziv al unor produse daunatoare sanatatii oamenilor mentinerea unor politici demografice rationale mentinerea unei tendinte de crestere economica, prevenind dereglarile profunde cu consecintele lor economice si sociale

36. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a. sfera de manifestare a functiei de control coincide cu cea de manifestare a functiei de repartitie b. functia de repartitie exprima capacitatea finatelor de a mijloci repartitia produsului national in forma baneasca c. marimea si structura fondurilor banesti ce se constituie in prima faza a functiei de repartitie depinde de destinatiile care se vor da acestor fonduri prin distribuire d. controlul ulterior este intotdeauna un control financiar de stat

37. Acceptarea deficitului bugetar si finantarea lui din resurse extraordinare: a. b. c. d. este o modalitate de reglare a economiei aflata in faza de supraincalzire devine un factor de relansare si crestere economica regleaza economia in faza de declin presupune o crestere a impozitelor si o reducere a cheltuielilor publice ale statului

38. Constituirea fondurilor financiare in prima faza a functiei de repartitie se face sub forma de: a. impozite, taxe, contributii, penalitati in cazul fondurilor administrate de catre autotitatile publice b. cheltuieli publice care se diferentiaza pe domenii si actiuni specific in cadrul finantelor publice c. aportul de capital, prelevari din profitul propriu, imprumuturi in cazul finantelor publice d. cheltuieli de investitii, cheltuieli de exploatare, dividende platite actionarilor in cazul finantelor private

39. Functiile atribuite finantelor in cadrul literaturii noastre de specialitate sunt: a. b. c. d. e. destabilizarea economiei de reproductive de alocare a resurselor de control de reglare a economiei

40. Functia de stabilizare/reglare a economiei apartine in prim plan: a. b. c. d. tuturor componentelor finantelor finantelor private creditului finantelor publice

41. Principalele directii de manifestare care au in vedere reglarea activitatilor economice cu ajutorul finantelor sunt: a. stimularea expansiunii economice b. modernizarea, restructurarea si adaptarea economiei nationale la cerintele pietei externe si interne c. crearea premiselor pentru administrarea eficienta e resurselor banesti d. stimularea investitiilor in cadrul unei economii supraincalzite

42. Principalul model economic cunoscut, format din variablie care regleaza economia prin instrumente financiare poarta denumirea de: a. b. c. d. mecanism al multimplicatorilor bugetari sistem al stabilizatorilor incorporati modelul parghiilor economico-financiare modelul interventionist

43. Reglarea economiei prin toate cele trei directii de manifestare vizeaza modelul: a. b. c. d. microeconomic privat macroeconomic public

44. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: a. fondurile centralizate sunt reprezentate de fondurile banesti, constituite si administrate pe plan local de catre organisme de decizie situate la nivelul autoritatilor publice locale, al entitatilor economice si sociale, inclusive de catre populatie b. eficacitatea controlului concomitent scade pe masura apropierii de faza finala a proceselor controlate si este minima cand exercitarea sa are loc dupa incheierea acestor procese c. doctrina interventionist-statala a reprezentat fundamentul theoretic al functiei de control a finantelor d. sustinerea unor programe se sprijinire a agriculturii ca activitate a statului presupune interventia acestuia prin impozite si cheltuieli publice asupra proceselor economice din agricultura

45. Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile, se incadreaza in categoria: a. b. c. d. fondurilor financiare de inlocuire si dezvoltare fondurilor financiare de rezerva fondurilor financiare de consum fondurilor financiare de asigurare

46. In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice: a. diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a e conomiei pentru a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica b. acordarea de ajutoare banesti tuturor membrilor societatii c. subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul propriu sau pentru economia nationala d. majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei pentru a stimula relansarea economiei

47. Bugetele publice functionale: a. b. c. d. se inlocuiesc de regula pentru o perioada de un an bugetar prin toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung sunt similar cu bugetele institutiilor publice se mai numesc si bugete obiective

48. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar specific economiei socialiste sunt adevarate: a. include printre componente sisteme de relatii economice prin care se vehiculeaza resurse banesti b. foloseste ca instrument principal un sistem de planuri financiare c. are o capacitate ridicata de autoreglare d. includere in structura sa a parghiilor financiare

49. Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: a. b. c. d. multiplu decalat autonom de contrapartida

50. Care in urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate: a. poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti financiare b. functioneaza independent de mecanismul economic global c. poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare d. poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si intrumentelor economice si reglarea fluxurilor banesti

51. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare include indicatori ce vizeaza o perioada te timp mai indelungata (termen mediu si lung): a. b. c. d. e. bugetul se stat bugetul program balanta financiara a economiei nationale bugetul economiei nationale bugetul de trezorerie a unei intreprinderi

52. Rezultatul net al unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si cheltuielile totale se reflecta prin: a. b. c. d. bugetul de trezorerie bugetul activitatii de productie bugetul activitatii totale bugetul de capital

53. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin indicatori cu niveluri obligatorii de respectat: a. b. c. d. e. bugetul functional bugetul program bugetele unitatilor administrativ-teritoriale bugetul de stat bugetul de trezorerie (a unei intreprinderi)

54. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare, folosite in practica financiara a statelor, include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung, esalonate pe mai multi ani bugetari: a. b. c. d. bugetul program balanta financiara a statului bugetul de obiective bugetul de mijloace

55. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare folosite in practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii, pe criterii de cost si randament al serviciilor de finantare: a. b. c. d. bugetul program bugetul de mijloace bugetul general consolidat bugetul functional

56. In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli, intocmite de o firma ce functioneaza in sfera activitatilor materiale, productive, sunt reflectatete veniturile si cheltuielile aferente activitatii de productie: a. b. c. d. bugetul de capital bugetul activitatii generale bugetul de trezorerie bugetul activitatii de productie

57. Care din urmatoarele corelatii reflecta condictii de echilibru financiar, caracteristice intreprinderilor din sfera activitatilor materiale: a. b. c. d. venituri bugetare = cheltuieli bugetare(nominalizate) + rezerve bugetare venitur i= cheltuieli venituri = costuri + profit alocatii bugetare + venituri proprii = cheltuieli

58. Care din urmatoarele corelatii de echilibru financiar este specifica institutiilor bugetare: a. b. c. d. venituri = cost + profit alocatii bugetare + venituri bugetare = cheltuieli alocatii bugetare + venituri proprii = cheltuieli + rezerve bugetare venituri bugetare = cheltuieli nominalizate + rezerve bugetare

59. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la balanta financiara a statului sunt adevarate: a. b. c. d. include la cheltuielile curente dobanzile aferente datoriei publice nu include transferurile de rezerve financiare cu strainatatea folosirea sa nu substituie bugetele cu caracter operational nu cuprinde resursele asigurarilor sociale de stat, acestea fiind reflectate distinct in bugetul asigurarilor sociale de stat

60. Bugetul program (folosit in sfera finantelor publice): a. reflecta resursele alocate diferitelor servicii publice pe criterii de cost si randament al serviciului public de finantare b. se aproba de catre Parlament odata cu bugetul de stat c. se mai numeste si buget de mijloace d. reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung

61. In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare sunt reflectate veniturile si cheltuielile entitatilor private: a. b. c. d. e. bugetul de mijloace bugetul program balanta financiara a economiei nationale conturile prospective ale natiunii bugetul general consolidate

62. Care din urmatoarele corelatii reflecta conditia de echilibru financiar la nivelul unei institutii publice: a. b. c. d. venituri = cost + profit alocatii bugetare + venituri proprii = cheltuieli venituri bugetare = cheltuieli bugetare + rezerve bugetare venituri bugetare = cheltuieli

63. Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste: a. b. c. d. autofinantarea integrala neta in sens restrans autofinantarea integrala bruta in sens larg autofinantarea partiala neta in sens restrans autofinantarea partial bruta in sens testrans

64. Necesarul de fond de rulment se determina: a. prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare b. scazand din fondul de rulment datoriile pe termen scurt c. adaugand la fondul de rulment datoriile pe termen scurt d. prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate

65. Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona: a. b. c. d. resursele financiare atrase pe termen lung capitalul social subscris si varsat datoriile pe termen scurt din activitatile de exploatare credite bancare contractate pe termen scurt

66. In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include: a. b. c. d. sumele incasate ca despagubiri din contractele de asigurari de bunuri venituri realizate din diferentele favorabile de curs valutar sumele incasate din vanzarea unor active fixe venituri realizate din creante imobilizate

67. Prin cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona: a. pierderile din creante legate de participatii b. pierderile de la diversi debitori c. diferente favorabile de curs valutar

d. platile privind impozitul pe profit

S-ar putea să vă placă și