Sunteți pe pagina 1din 35

Grila 1.

Aparitia finantelor a fost generate de:


C) aparitia claselor sociale.

Grila 2.
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare nu este falsa?
B) reprezinta un transfer valoric de resurse sau de putere de cumparare.

Grila 3.
Conceptia interventionista este specifica:
A) statului providenta.

Grila 4.
Motivatia obiectiva a aparitiei si mentinerii finantelor publice in economiile contemporane este data
de urmatorii factori conditionali.
C) manifestarea relatiilor banesti, care fac posibile formarea si repartizarea resurselor statului in
forma baneasca, precum si existent statului.

Grila 5.
Finantele publice prezinta urmatoarele trasaturi:
2. asigura formarea si repartizarea in forma baneasca a resurselor statului
5. satisfac nevoile colective ale tarii

D. 2+5

Grila 6.
Care din aspectele de mai jos sunt specific finantelor clasice?
1. servesc statul consummator
3. studiaza gospodaria si economia financiara a statului
4. insista asupra aspectelor teoretice ale finantelor
E. 1+3+4

Grila 7.
Care din aspectele de mai jos sunt specific finantelor modern?
2. statul trebuie sa fie unul al bunastarii
3. apartin perioadei neocapitaliste
5. se afirma tot mai mult conceptia interventionista
A. 2+3+5

Grila 8.
Care din afirmatiile de mai jos sunt corecte?
3. relatiile financiare sunt relatii banesti ce determina un transfer de putere de cumparare
5. majoritatea resurselor financiare sunt mobilizate la fondurile publice cu titlu definitive si
fara contraprestatie.
B. 3+5

Grila 9.
Cuvantul finante a avut sensul de:
1. plata in bani
2. venit al statului

1
3. intregul patrimoniu al statului
C. 1+2+3

Grila 10.
Relatiile financiare au anumite caracteristici. Care asociere a afirmatiilor de mai jos este adevarata?
3. prin transferal de valoare are loc si un transfer de putere de cumparare
5. exprimarea in forma baneasca este o caracteristica de baza a relatiilor financiare
6. in cazul transferului financiar apar modificari in patrimonial partenerilor
10. fluxul financiar nu presupune echivalenta si contraprestatie imediata
12. transferal de valoare se realizeaza, intr-o anumita masura, in conditii de rambursabilitate.
B. 3+5+6+10+12

Grila 11.
Care dintre urmatoarele trasaturi sunt proprii numai finantelor publice, in raport cu finantele private?
2. luarea unor masuri in legatura cu moneda nationala
3. formarea resurselor financiare publice, in principal, prin masuri de constrangere luate de
autoritatile publice si in proportii mai mici pe baze contractuale;
4. gestiunea finantelor publice este supusa dreptului public.
B. 2+3+4
Grila 12.
Contributia principala la constituirea fondurilor financiare publice o are:
B. produsul intern brut.

Grila 13.
Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia de repartitie:
B. mai larga, deoarece vizeaza, pe langa constituirea si repartizarea fondurilor din economie, si modul
de utilizare a resurselor

Grila 14.
Distributia fondurilor financiare are drept beneficiari:
C. persoanele fizice si persoanele juridice

Grila 15.
De la constituirea fondurilor publice sunt excluse:
E. niciun raspuns.

Grila 16.
La formarea fondurilor necesare statului, pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale, participa:
C. atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productive, cat si cele din sfera social-
productiva, contributia individuala variind, ca marime, de la o categorie sociala la alta.

Grila 17.
Consecinta aplicarii principiului depersonalizarii este aceea ca apar redistribuiri de resurse, pe
multiple planuri, si anume:
1. intre sfera productiva si cea social-productiva
2. intre sectoare, ramuri si subramuri
3. intre unitati administrative-teritoriale, zone ale tarii si, in anumite conditii, pe plan
international
4. intre stat si populatie
5. intre grupe ale populatiei si intre indivizi.

2
A. 1+2+3+4+5

Grila 18.
Care din enumerarile de mai jos reflecta mijloacele de infaptuire a menirii sociale a finantelor?
B. functia de control si functia de repartitie

Grila 19.
Menirea sociala a finantelor se infaptuieste prin indeplinirea urmatoarelor functii:
B. de repartitie si de control

Grila 20.
Controlul financiar nu se efectueaza:
E. se efectueaza in toate fazele de mai sus. (productie, repartitie, schimb, consum)

Grila 21.
Dimensiunea calitativa a rolului finantelor nu se refera la:
C. bunurile si utilitatile publice oferite de stat prin actiunile sale

Grila 22.
Pentru combaterea riscurilor se constituie:
D. fondurile de asigurare

Grila 23.
Frecventa si amploarea redistribuirilor de resurse prin intermediul finantelor depinde de factori ca:
E. toate variantele de mai sus (nivel dezvoltare, doctrina, climat)

Grila 24.
Fondul bugetar dse constituie din:
1. impozite sit axe
4. ajutoare financiare nerambursabile
5. imprumuturi interne si externe
6. venituri nefiscale din administrarea sectorului public.
F. 1+4+5+6

Grila 25.
Care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte?
C) functia de control si cea de repartitie se influenteaza si se completeaza reciproc.

Grila 26.
Functia de repartitie a finantelor se infaptuieste:
C. prin mobilizarea si repartizarea fondurilor.

Grila 27.
Relatiile de asigurare sunt considerate:
C. relatii financiare propriu-zise.

Grila 28.
Care din urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat catre diversi beneficiari?
D. impozitele platite de agentii economici

3
Grila 29.
Dupa modul de executie, controlul poate fi:
2. control direct
3. control indirect
5. control incrucisat
C. 2+3+5

Grila 30.
Relatiile de asigurari si protective sociala intervin in formarea si repartizarea fondurilor destinate:
D. asigurarii material a persoanelor active si a familiilor lor pentru cazurile de pierdere temporara sau
definitive, partiala sau totala a capacitatii de munca sau a locului de munca.

Grila 31.
Termenul de credit se refera la:
2. relatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinate si este purtator de
dobanda.
D. 2

Grila 32.
In sfera mecanismului financiar cuprindem:
C. aparatul financiar.

Grila 33
Parghiile financiare sunt:
C. metode economice de conducere indirecta a economiei.

Grila 34.
Deosebirile esentiale dintre finantele propriu-zise si credit provin din:
B. caracterul diferitelor fonduri banesti care se constituie in economie, sursele de formare a
fondurilor, obiectul si caracterul transferului realizat prin cele doua relatii banesti.

Grila 35.
Ratiunea financiara a impozitelor priveste:
B. procurarea de venituri pentru finantarea cheltuielilor publice.

Grila 36.
In sistemul financiar includem:
4. fondurile financiare
5. fluxurile financiare
D. 4+5

Grila 37.
Trasaturile definitorii ale parghiilor financiare sunt:
1. sunt incorporate in mecanismul de functionare a economiei
2. se caracterizeaza printr-o oarecare stabilitate, dar mai ales prin elasticitate si flexibilitate
3. sunt categorii valorice activizate de stat
4. au virtuti stimulatorii si forta corectiva
5. au actiune conjugata si efecte complementare
6. sunt metode economice si nu administrative-birocratice
D. 1+2+3+4+5+6

4
Grila 38.
Fac parte din categoria parghiilor financiare utilizate de stat:
1. subventiile
3. accizele
4. impozitul pe profit
6. taxele vamale
8. alocatiile.
A. 1+3+4+6+8

Grila 39.
La nivel macro-economic, indicatorii economico-financiari, ce reprezinta puncte de control pentru
buna functionare a mecanismului financiar, sunt:
Alegeti varianta falsa:
D. volumul profitului la nivelul fiecarei unitati.

Grila 40.
Alegeti afirmatia incorecta:
E. mecanismul financiar nu dispune de capacitatea de autoreglare.

Grila 41.
In cadrul domeniilor de activitate a politicii financiare nu includem:
E. domeniul de integrare a institutiilor de stat in cadrul agentilor economici private.

Grila 42.
Pentru coordonarea politicii financiare cu politica valutara, monetara si de credit, Ministerul
Finantelor Publice nu colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea:
E. reglementarilor din domeniul preturilor produselor si tarifelor serviciilor.

Grila 43.
Politicile contraciclice de echilibrare a bugetului folosesc drept parghii:
1. fondul de rezerva
3. fondul de egalizare
6. amortizarea alternative a datoriei publice.
A. 1+3+6

Grila 44.
Functiile pe care le indeplineste impozitul in perioada contemporana sunt:
E. toate variantele (financiara, economica, sociala, politica)

Grila 45.
Categoriile valorice utilizate in procesul de constituire si repartizare a fondurilor de resurse financiare
pot constitui parghii numai in masura in care:
3. sunt utilizate, cu preponderenta, pentru alimentarea unui fond de resurse financiare.
4. servesc pentru dirijarea catre beneficiari a resurselor banesti accumulate la unul sau mai
multe fonduri, fara sa indeplineasca o anumita misiune economica
6. de regula, nu se angreneaza organic in mecanismul de functionare a economiei
Care dintre informatii sunt incorecte?
E. 3+4+6

5
Grila 46.
Politica financiara actioneaza nemijlocit:
B. in sfera repartitiei

Grila 47.
Politica financiara, in raport cu politica economica a statului:
D. este un domeniu specific al politicii economice a statului

Grila 48.
Politica financiara a statului in domeniul veniturilor nu cuprinde stabilirea:
C. destinatiei veniturilor

Grila 49.
Politica promovata in domeniul cheltuielilor publice nu presupune:
B. sursele de finantare a acestora

Grila 50.
Politica financiara reprezinta:
C. o parte integranta a politicii economice a statului

Grila 51.
Domeniile de manifestare ale politicii financiare sunt:
B. veniturile si cheltuielile publice

Grila 52.
In definirea politicii financiare trebuie sa tinem seama de urmatoarele elemente:
A. ea reprezinta un domeniu specific al politicii monetare si este circumscrisa obiectivelor
acesteia.

Grila 53.
Raspunderea pentru infaptuirea politicii financiare a statului revine:
C. Ministerului Finantelor Publice.

Grila 54.
Cheltuielile publice exprima:
A. relatii economico-sociale in forma baneasca, prin care se repartizeaza fondurile publice.

Grila 55.
Diferenta dintre cheltuielile publice si cheltuielile bugetare este reprezentata de:
A. cheltuielile bugetare se acopera numai din bugete, pe cand cheltuielile publice au ca mijloc
de acoperire a lor si venituri proprii.

Grila 56.
O avansare de produs intern brut reprezinta:
D. cheltuieli cu investitiile

Grila 57.
Cheltuielile publice inglobeaza:
1. cheltuielile colectivitatilor locale
2. cheltuielile efectuate de administratia central de stat

6
3. cheltuielile finantate din fondul asigurarilor sociale de stat
6. cheltuielile organismelor internationale din resursele publice prelevate de la membrii
acestora.
D.1+2+3+6

Grila 58.

Cand elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este mai mare decat 1:

E. exista tendinta de utilizare intr-o masura mai mare a produsului intern brut pentru finantarea
cheltuielilor publice.

Grila 59

Delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice se bazeaza pe cateva principii:

Care dintre principiile de mai sus nu a fost enuntat corect?

B. au titlu rambursabil si sunt utilizate conform destinatiilor pentru care s-au aprobat aceste
sume.

Grila 60.

Care dintre urmatoare afirmatii privind clasificatia functionala a cheltuielilor publice este falsa?

D. nu reflecta obiectivele politicii bugetare a statului.

Grila 61.

Clasificatia folosita de institutiile specializate ale ONU are la baza doua criterii principale:

3. clasificatia economica

5. clasificatia functionala

A. 3+5

Grila 62.

Cheltuielile consolidate se calculeaza:

C. prin insumarea cheltuielilor efectuate de diferite categorii de administratii publice, minus


transferuri intre bugete, minus operatiuni financiare

Grila 63.

Care dintre urmatoarele trasaturi nu caracterizeaza cheltuielile publice conform criteriului rolului
acestora in procesul reproductiei sociale?

7
B. cheltuielile pozitive reprezinta acele cheltuieli ce nu au drept efect crearea de valoare
adaugata.

Grila 64.

Care dintre urmatoarele tipuri de clasificatii nu este folosita in domeniul cheltuielilor publice?

C. clasificatia FMI

Grila 65.

Cheltuielile de transfer cu character economic sunt:

A. subventiile

Grila 66.

Cheltuielile publice nu includ:

D. cheltuieli efectuate din fonduri constituite la nivelul agentilor economici

Grila 67.

In cadrul clasificatiei economice a cheltuielilor publice din Romania, cheltuielile curente cuprind:

1. cheltuieli cu personal

3. bunuri si servicii

4. dobanzi

6. reserve

7. transferuri

D. 1+3+4+6+7

Grila 68.

Cheltuielile fara contraprestatie au character de:

A. alocatii bugetare

Grila 69.

Cheltuielile virtuale sau posibile reprezinta:

A. cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii

8
Grila 70.

Clasificatia financiara imparte cheltuielile in:

2. cheltuieli definitive

4. cheltuieli virtuale

5. cheltuieli temporare

C. 2+4+5

Grila 71.

Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa clasificatia economica?

E. cheltuieli temporare

Grila 72.

Cheltuielile reale reprezinta:

B. un consum definitiv de produs intern brut.

Grila 73.

Care din urmatorii factori nu influenteaza cheltuielile publice?

E. propagarea in timp si spatiu a unor fenomene economice impreuna cu neasumarea datoriei


contractate de regimurile politice anterioare.

Grila 74.

Factorii care nu influenteaza cresterea cheltuielilor publice sunt:

A. factorii demografici

B. factorii economici

C. factorii sociali

D. urbanizarea

E. toti factorii influenteaza

Grila 75.

9
Daca se considera criteriul momentului in care se efectueaza si modului in care afecteaza resursele
financiare, atunci una din urmatoarele cheltuieli nu se regaseste in clasificatia financiara:

C. cheltuieli fara contraprestatie, reprezentand finantare definitive

Grila 76.

Cheltuielile bugetare

C. au o sfera mai restransa decat cele publice.

Grila 77.

Care din urmatoarele cheltuieli nu reprezinta o cheltuiala reala?

D. cheltuieli privind dezvoltarea si modernizarea unui spital.

Grila 78.

Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de:

E. cantitatea de bani aflata in circulatie.

Grila 79.

Maximizarea bunastarii sociale apare ca urmare a:

Care afirmatie este incorecta?

D. cresterii capacitatii de dirijare a vietii economice de catre sectorul public.

Grila 80.

Avand in vedere criteriul forma de manifestare utilizat in clasificatia financiara, cheltuielile publice
sunt:

Care afirmatie este incorecta?

B. cheltuieli definitive, ce presupun restituirea fondurilor banesti allocate de stat.

Grila 81.

Eficienta cheltuielilor se realizeaza in cele mai bune conditii de optim social atunci cand:

Care raspuns nu este in concordanta cu enuntul?

E. maximizarea profitului sectorului public, ceea ce duce la degajarea de resurse financiare


suplimentare.

10
Grila 82

In buget, cheltuielile sunt structurate, dupa clasificatia economica, pe:

Alegeti varianta corecta si completa.

D. titluri, articole si alienate.

Grila 83.

Semnificatia economicitatii este:

C. raportul dintre eficacitate si gradul de realizare a obiectivelor prevazute.

Grila 84.

Care dintre urmatorii factori pot determina cresterea resurselor financiare publice?

E. toate categoriile de factori de mai sus influenteaza cresterea resurselor financiare publice.

Grila 85.

In buget, cheltuielile sunt structurate, dupa clasificatia functionala, pe:

Alegeti varianta corecta si completa:

B. parti, capitol, subcapitole si paragrafe.

Grila 86.

In aplicarea metodelor de evaluare a indicatorilor inscrisi in bugetul annual sau in programele


plurianuale, cel mai important obiectiv care trebuie atins este:

B. eficienta utilizarii resurselor.

Grila 87.

Resursele financiare publice nu includ:

C. resursele populatiei.

Grila 88.

Veniturile din capital:

B. 1+4+5

11
1. cuprind venituri din valorificarea bunurilor statului.

4. cuprind venituri din privatizare

5. cuprind venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului.

Grila 89.

Veniturile ordinare cuprind:

C. 1+2

1. venituri fiscale

2. contributiile pentru asigurarile sociale de stat.

Grila 90.

Care dintre urmatoarele modalitati de constituire a resurselor financiare au ca efect imediat aparitia
inflatiei?

E. finantarea prin emisiune monetara fara acoperire.

Grila 91.

Principala categorie de resurse publice o constituie:

B. impozitele

Grila 92.

Dupa regularitatea cu care se incaseaza la buget, veniturile publice se impart in:

A. venituri ordinare si venituri extraordinare.

Grila 93.

Veniturile extraordinare sunt resursele:

C. la care statul recurge in situatii exceptionale.

Grila 94.

Care dintre urmatorii factori nu influenteaza direct posibilitatea acoperirii cererii de resurse
financiare?

D. istorici.

12
Grila 95.

In categoria veniturilor publice interne nu se includ:

C. salariile personalului angajat la institutiile publice.

Grila 96.

Care varianta de raspuns cuprinde toti indicatorii care reflecta dinamica veniturilor publice?

C. 2+4+6+8+9+11+12+13

2. modificarea ponderii veniturilor publice in produsul intern brut

4. modificarea nominala absoluta a veniturilor publice

6. modificarea nominala relative a veniturilor publice

8. modificarea reala absoluta a veniturilor publice

9. elasticitatea veniturilor publice fata de produsul intern brut

11. indicatorul de corespondenta dintre modificarea veniturilor publice si modificarea produsului


intern brut

12. modificarea nivelului mediu al veniturilor publice exprimat in USD pe locuitor

13. modificarea reala relativa a veniturilor publice.

Grila 97.

Veniturile publice extraordinare sunt:

A. emisiunea baneasca fara acoperire in economia reala.

Grila 98.

Un impozit este considerat stabil daca:

B. randamentul sau ramane constat de-a lungul ciclului economic.

Grila 99.

Stopajul la sursa presupune:

D. retinerea si varsarea impozitului la stat de catre o terta persoana.

Grila 100.

13
Impozitele:

E. au un character nerambursabil.

Grila 101.

Printre elementele impozitului nu se numara:

C. incasatorul.

Grila 102.

Referitor la cotele procentuale progresive, putem afirma urmatoarele:

Care dintre afirmatiile de mai sus este falsa?

C. pot fi cote regresive.

Grila 103.

Rolul impozitelor se manifest ape plan financiar deoarece:

D. constituie mijlocul principal de procurare a resurselor statului.

Grila 104.

Printre elementele impozitului nu se regasesc:

E. 5+7+9+10

5. gradul de fiscalitate

7. cotele proportionale din PIB

9. deducerea TVA

10. deducerile personale de baza si suplimentare

Grila 105.

Asezarea impozitelor presupune:

B. 2+3

2. stabilirea marimii materiei impozabile

3. determinarea cuantumului impozitului.

Grila 106.

14
Precizati care dintre urmatoarele afirmatii caracterizeaza impozitele reale:

B. 1+3

1. sunt impozite nominative

3. capata de cele mai multe ori un caracter regresiv.

Grila 107.

Metodele de evaluare a materiei impozabile se impart in:

D. metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazate pe probe.

Grila 108.

Impozitul portabil presupune:

B. deplasarea contribuabilului la sediul organului fiscal pentru plata impozitului.

Grila 109.

Elasticitatea impozitului presupune:

B. modificarea permanenta a lui in functie de necesitatile de venituri ale statului.

Grila 110.

Impozitele directe se asaza:

A. nominal in sarcina persoanelor fizice si juridice.

Grila 111.

Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta:

B. obligatia contribuabililor de a datora si plati impozite, in conditiile legii.

Grila 112.

Evaluarea pe baza semnelor exterioare:

A. este specifica impozitelor de tip real.

Grila 113.

Asieta impozitelor este:

15
C. actiunea de asezare a impozitelor.

Grila 114.

Actiunea de transmitere a sarcinii fiscale de la platitor la suportator este:

B. repercusiunea impozitelor.

Grila 115.

In cadrul evaluarii administrative a materiei impozabile:

C. contribuabilul are dreptul sa conteste valoarea materiei impozabile.

Grila 116.

Criteriul teritorialitatii utilizat in practica fiscal inseamna luarea in considerare a:

D. tarii in care se realizeaza veniturile sau se afla averea.

Grila 117.

In cadrul evaluarii pe baza declaratiei contribuabilului:

C. stabilirea marimii materiei impozabile se determina de catre organele fiscale pe baza datelor
furnizate de contribuabil.

Grila 118.

Nu se regaseste printre metodele de evitare a dublei impuneri procedeul:

A. imputarii progresive.

Grila 119.

Supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pentru aceeasi perioada de timp de catre doua
autoritati fiscale din tari diferite poarta denumirea de:

C. dubla impunere juridica internationala.

Grila 120.

Stabilirea obiectului impozitului are ca scop:

C. 1+3

16
1. constatarea materiei impozabile

3. evaluarea materiei impozabile

Grila 121.

Dupa trasaturile de fond si forma, impozitele se impart in:

E. impozite directe si impozite indirecte.

Grila 122.

Dubla impunere reprezinta:

D. supunerea aceleiasi materii impozabile apartinand aceluiasi subiect de catre doua autoritati fiscale.

Grila 123.

Referitor la dubla impunere economica enuntam urmatoarele:

Care dintre enunturile de mai sus sunt adevarate?

D. 1+4

1. apare ca urmare a supunerii aceleiasi materii impozabile la doua sau mai multe impozite.

4. in anumite cazuri, dubla impunere economica poate capata caracter international.

Grila 124.

Dupa obiectul impunerii, cunoastem urmatoarea clasificare a impozitelor:

C. 1+2+6

1. impozit pe venit

2. impozit pe avere

6. impozit pe cheltuieli

Grila 125.

Echitatea fiscal presupune:

Care raspuns este fals?

C. impunerea sa fie generala, neexistand scutire de impozit in functie de nivelul veniturilor.

Grila 126.

17
Care dintre urmatoarele masuri de politica fiscal nu se bazeaza pe principia social-politice?

E. instituirea unor impozite pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei.

Grila 127.

Capitatia este:

A. un impozit in suma fixa.

Grila 128.

Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impozitele directe este falsa:

C. suportatorul este consumatorul final.

Grila 129.

Impozitele directe sunt:

D. 2+5

2. impozite ce se stabilesc in functie de venituri si avere.

5. impozite ce se incaseaza direct de la subiectul impozabil.

Grila 130.

Accizele sunt:

C. taxe special de consumatie.

Grila 131.

Statul poate institui monopoluri fiscale:

C. asupra productiei si/sau consumului de bunuri.

Grila 132.

Care dintre urmatoarele afirmatii pot releva preferinta statului pentru impozitele indirecte?

B. 3+5

3. reclama cheltuieli modice de asezare, percepere si urmarire.

5. devin operationale intron interval mai scurt.

18
Grila 133.

Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la dubla impunere juridica internationala sunt
adevarate.

E. 1+3

1. este caracteristica impozitelor directe.

3. reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pentru aceeasi perioada de timp
de catre doua autoritati fiscale din tari diferite

Grila 134.

Sediul permanent nu presupune:

B. un depozit de marfuri, unde marfurile sunt depozitate numai in scopul stocarii, expunerii sau
livrarii.

Grila 135.

Care sunt cele trei criterii in functie de care statele contractante convin sa delimiteze intre ele dreptul
de a impune diferite categorii de venituri sau avere?

C. rezidenta, nationalitatea, sediul permanent.

Grila 136.

Incidenta fiscala:

C. studiaza modul in care povara unui impozit este difuzata in economie.

Grila 137.

Numai una dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

E. impozitul asupra veniturilor obtinute din salarii se percep prin stopaj la sursa.

Grila 138.

Consolidarea bugetara presupune:

Alegeti varianta corecta si complete:

A. eliminarea transferurilor dintre bugete.

Grila 139.

19
Principiile de politica economica cer ca impozitele sa se stabileasca:

E. spre a incuraja unele activitati economice.

Grila 140.

Numai una dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:

E. taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, sumele colectate constituind venit la buget.

Grila 141.

Bugetul general al unitatii administrative-teritoriale cuprinde:

Alegeti varianta falsa.

E. cheltuielile bugetului imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor,
spezelor s a altor costuri se asigura din bugetele locale si care provin din: imprumuturi externe
contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor
economici si serviciilor publice din subordinea acestora; imprumuturi contractate de autoritatile
administratiei publice locale si garantate de stat; imprumuturi externe si/sau interne contractate sau
garantate de autoritatile administratiei publice locale.

Grila 142.

In statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde:

B. 1+3+4+5

1. bugetele locale

3. bugetul fondurilor special

4. bugetul autoritatilor publice centrale

5. bugetul asigurarilor sociale de stat

Grila 143.

Componentele bugetelor locale in Romania sunt:

D. 1+3

1. bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti

3. bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti

Grila 144.

Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcatuiesc:

20
C. veniturile bugetare totale, respective cheltuielile bugetare totale.

Grila 145.

doptarea bugetului de stat se face:

D. de Parlament.

Grila 146.

Elaborarea bugetului de stat se face de:

D. Ministerul Finantelor Publice

Grila 147.

Ca principala balanta financiara, bugetul public s-a intocmit pentru prima data in Europa in:

C. Anglia, pe baza prevederilor inscrise in Magna Carta, semnata in 1215.

Grila 148.

Prin buget se aproba:

Alegeti varianta corecta si completa:

D. veniturile si cheltuielile, sau, dupa caz, numai cheltuielile.

Grila 149.

Din bugetele locale sunt finantate, de regula, cheltuieli pentru:

B. desfasurarea activitatii administratiei publice locale.

Grila 150.

Prin bugete locale intelegem:

D. instumente de planificare si conducere a activitatii financiare la nivel local.

Grila 151.

In practica bugetara romaneasca, potrivit principiului anualitatii, se aplica:

D. metoda de gestiune.

21
Grila 152.

Legea finantelor publice nr. 500/2002 se aplica in cazul elaborarii, aprbarii, executarii si raportatii:

Alegeti varianta incorecta de raspuns:

C. bugetelor scolilor speciale.

Grila 153.

Bugetul local este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si
cheltuielile:

C. unitatilor administrativ-teritoriale.

Grila 154.

Care dintre urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat?

D. 1+2+3+4+5

1. poate functiona cu excedent

2. poate functiona cu deficit

3. este un act de previziune

4. este un act prin care puterea executiva este imputernicita de puterea legislative sa cheltuiasca sis a
perceapa venituri, in accord cu prevederile legale

5. este un act annual

Grila 155.

Metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor bugetare presupune:

D. dimensionarea analitica a fiecarei surse de venit si a fiecarei surse de cheltuiala.

Grila 156.

Metodele clasice utilizabile pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetare, in contextual aplicarii
principiului realitatii bugetului, sunt urmatoarele:

C. metoda automata sau a penultimei, cea a majorarii sau diminuarii si metoda evaluarii directe.

Grila 157.

Solutiile tehnice pentru echilibrarea ciclica a bugetului sunt:

C. 1+4+5

22
1. constituirea unui fond de rezerva bugetara

4. amortizarea alternative a datoriei publice

5. tehnica fondului de egalizare

Grila 158.

In incercarea de a da o mai mare suplete bugetului public, practica financiara contemporana din
multe tari accepta o seama de abateri de la principiul universalitatii bugetului, vizand, printre altele:

B. realizarea unei corelatii per sold a unora dintre institutiile publice (universitati, institute de
cercetare stiintifica, unitati de ocrotire a sanatatii publice s.a.) cu bugetul corespunzator.

Grila 159.

Principiile bugetare, statornicite si aplicate in practica financiara a statelor modern, sunt urmatoarele:

D. universalitatea bugetului; unitatea bugetului; realitatea bugetului; anualitatea; specializarea


bugetara; echilibrarea bugetara; specificitatea cheltuielilor; publicitatea bugetara.

Grila 160.

Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt:

B. anulate de drept.

Grila 161.

O institutie publica incaseaza o taxa de 2 lei pentru un serviciu public care presupune cheltuieli de 10
lei. Pentru a respecta principiul universalitatii, institutia publica trebuie sa include in buget:

A. venituri de 2 lei si cheltuieli de 10 lei.

Grila 162.

In Romania anul bugetar:

Alegeti varianta falsa:

C. in mod exceptional se poate incheia pe 31 iunie in anii in care moneda nationala este denominata
incepand cu 1 iulie.

Grila 163.

Prin ce se caracterizeaza metoda de gestiune?

E. 2+4+5

23
2. inchiderea automata a conturilor bugetului

4. veniturile restante si cheltuielile neefectuate se vor inscribe pe masura realizarii lor in bugetul
anului urmator.

Grila 164.

Metoda analitica de determinare a resurselor financiare presupune:

A. evaluarea directa a fiecarui fond de resurse financiare.

Grila 165.

Sunt exceptate de la principiul universalitatii:

D. donatiile si sponsorizarile.

Grila 166.

In Romania, sistemul bugetar este deschis si transparent, acest lucru realizandu-se prin:

C. 2+3+4+5

2. dezbaterea publica a proiectelor de buget, cu prilejul aprobarii acestora

3. publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor normative de aprobare a bugetelor si a


conturilor anuale de executie a acestora

4. dezbaterea publica a conturilor anuale de executie a bugetelor, cu prilejul aprobarii acestora

5. mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului.

Grila 167.

Principiul specializarii bugetare stipuleaza ca:

A. veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba pe surse de provenienta si, respective, pe


categorii de cheltuieli, grupate dupa natural or economica si destinatia acestora.

Grila 168.

La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica:

Alegeti varianta corecta si complete:

C. tuturor operatiunilor bugetare

Grila 169

24
Metoda de gestiune utilizata in stabilirea operatiunilor bugetare presupune:

A. durata executarii bugetului este limitata strict la 1 an.

Grila 170

Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respective:

D. principiul echilibrului

Grila 171

Clasificatia bugetara este:

Alegeti varianta falsa.

E. obligatory pentru elaborarea bugetelor institutiilor publice si a societatilor cu capital de stat.

Grila 172

Care din urmatoarele metode nu este o metoda moderna de dimensionare a veniturilor si


cheltuielilor bugetare?

B. metoda de reevaluare a optiunilor bugetare.

Grila 173.

Principiul universalitatii bugetare prevede ca:

C. veniturile si cheltuielile sa fie inscrise in buget in sumele lor totale.

Grila 174.

Care din urmatoarele venituri pot fi afectate direct unor anumite cheltuieli?

A. donatiile si sponsorizarile.

Grila 175.

Exercitiul bugetar este o perioada egala cu:

D. 12 luni.

Grila 176.

In buget, veniturile sunt structurate pe:

25
C. capitol si subcapitole.

Grila 177.

La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica:

Alegeti varianta corecta si complete:

C. tuturor operatiunilor bugetare.

Grila 178.

Legea nu permite majorarea creditelor bugetare aprobate la titlul:

C. cheltuieli de personal.

Grila 179.

Orice cheltuiala publica trebuie sa se regaseasca obligatoriu in:

Alegeti varianta corecta si complete.

E. clasificatia economica si functionala.

Grila 180.

Operatiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care
prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta subdiviziune la care fondurile sunt
insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective, poarta
denumirea de:

C. virare de credite bugetare.

Grila 181.

Alegeti varianta corecta:

E. conform principiului anualitatii, toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an
bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.

Grila 182.

Bugetele anexa reprezinta.

E. bugetele in care se inscriu veniturile si cheltuielile unor institutii publice si ale unor intreprinderi de
stat care nu au in mod obligatoriu personalitate juridica.

26
Grila 183.

Constituie exceptii de la principiul universalitatii:

E. resursele provenind din donatii.

Grila 184.

Care dintre urmatoarele principii este considerat ca fiind bolta de aur a gestiunii bugetare?

B. principiul echilibrului bugetar

Grila 185.

Conturile speciale evidentiaza:

A. incasari ce nu reprezinta un venit propriu-zis pentru bugetul de stat si plati care nu au un caracter
definitiv.

Grila 186.

In bugetele extraordinare nu se inscriu cheltuielile ocazionate de:

A. exercitiul bugetar curent.

Grila 187.

Respectarea principiului universalitatii bugetare presupune elaborarea:

B. bugetelor brute.

Grila 188.

Metoda de exercitiu presupune:

A. prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 3-6 luni.

Grila 189.

Care dintre principiile enuntate mai jos face parte dintre principiile bugetare clasice?

E. 1+3

1. anualitatea

3. specializarea bugetara

27
Grila 190.

Care dintre urmatoarele trasaturi caracterizeaza regula de neafectare a veniturilor bugetare?

B. 2

2. depersonalizarea veniturilor bugetare

Grila 191.

Ce factori influenteaza anul bugetar?

E. 1+3+4+5

1. regimul de lucru al Parlamentului

3. caracterul economiei

4. traditia in activitatea bugetara

5. nivelul de dezvoltare al economiei

Grila 192.

Se constituie in exceptii de la principiul universalitatii bugetului urmatoarele:

D. resursele provenind din donatii care nu majoreaza resursele publice si au o afectatie speciala, in
conformitate cu vointa celui care efectueaza donatia.

Grila 193.

Unitatea bugetara reprezinta:

C. inscrierea intr-un singur document a veniturilor si cheltuielilor publice in sumele lor totale.

Grila 194.

Bugetul brut, bugetul mixt, sunt concept ale principiului:

C. universalitatii.

Grila 195.

Publicitatea bugetului exprima:

A. aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului de stat

Grila 196.

28
Principiul unitatii bugetare:

A. permite un control parlamentar eficace

Grila 197.

Faza din procesul executiei bugetare, in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se
verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate a angajamentului pe baza
documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective, poarta denumirea de:

C. lichidare.

Grila 198.

Aprobarea bugetelor de catre Parlament se face:

E. pe ansamblu, pe parti, capitol, subcapitole, titluri, articole, alienate, dupa caz, si pe ordonatorii
principali de credite.

Grila 199.

Operatiunile ce compun procesul bugetar poarta amprenta specificului national al cadrului legal si
administrativ in interiorul caruia se deruleaza, dar procesul bugetar ca intreg are urmatoarele
trasaturi commune:

D. este un process de decizie, preponderant politic, cu caracter democratic, este cyclic si cu un larg
impact public.

Grila 200.

Etapele parcurse in executia cheltuielilor publice au urmatoarea ordine:

B. 1+5+3+4

1. angajare

5. lichidare

3. ordonantare

4. plata

Grila 201.

Proiectele de buget se intocmesc luand in considerare contextual macroeconomic, precizat de


Ministerul Finantelor Publice in documentul numit:

C. scrisoare-cadru.

29
Grila 202.

Ordonantarea cheltuielilor se efectueaza inainte de:

B. plata.

Grila 203.

Lichidarea, ca faza a executiei veniturilor bugetare, consta in:

D. stabilirea marimii impozitului.

Grila 204.

Sumele aprobate prin bugetele publice la partea de cheltuieli reprezinta:

E. limite maxime care nu pot fi depasite.

Grila 205.

Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar afferent angajamentului legal provizoriu
care priveste cheltuielile curente de natura administrative, cum ar fi:

Alegeti varianta falsa.

A. cheltuieli cu salariile.

Grila 206.

In cadrul calendarului bugetar, conform Legii finantelor publice, prima etapa este:

C. elaborarea indicatorilor macroeconomici.

Grila 207.

Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind angajamentul
bugetar individual si angajamentul bugetar global, prin care:

Alegeti varianta corecta si completa:

C. se certifica existent unor credite bugetare disponibile si se pun in rezerva (se blocheaza) creditele
aferente unei cheltuieli, potrivit destinatiei prevazute in buget.

Grila 208.

Executia bugetara vizeaza:

30
Alegeti varianta corecta si completa:

E. incasarea veniturilor si efectuarea platilor.

Grila 209.

Executia de casa a bugetului se realizeaza prin:

C. unitatile Trezoreriei statului.

Grila 210.

La nivel local, ordonatorii de credite bugetare sunt:

Alegeti varianta corecta si completa:

A. ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.

Grila 211.

Plata cheltuielilor se efectueaza de catre:

C. contabil.

Grila 212.

Operatiunile specific angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta:

A. ordonatorilor de credite.

Grila 213.

Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte:

E. 1+2

1. ministrii

2. conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica finantate din bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale sic el al fondurilor speciale.

Grila 214.

Conform Legii finantelor publice, legile bugetare anuale cuprind:

D. 1+3+4+5

1. legea bugetului de stat

31
3. legea de rectificare a bugetului de stat

4. legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat

5. legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Grila 215.

Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica carora li se aloca fonduri din bugetele locale
sunt:

Alegeti varianta corecta si completa.

B. ordonatori secundari sau ordonatori tertiari.

Grila 216.

Cheltuielile de personal la capitolul Invatamant intr-un buget local au fost de 24.000 lei in 2009.
Proiectul pe anul 2010 prevede 22.500 lei. Presupunand ca bugetul de stat pe anul 2010 nu s-a
adoptat cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar 2009, stability limita de cheltuieli
in ianuarie 2010 la capitolul de cheltuieli mai sus amintit:

B. 1.875 lei (adica 1/12 din 22.500), deoarece prevederile din proiect sunt mai mici decat prevederile
bugetare ale anului precedent.

Grila 217.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt:

Alegeti varianta falsa.

D. secretarii de comuna.

Grila 218.

Ministerul Finantelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru pana la:

A. 1 iunie a fiecarui an.

Grila 219.

Viza de control financiar preventive (propriu) este necesara pentru:

Alegeti varianta corecta si completa.

C. angajarea si ordonantarea cheltuielilor.

Grila 220.

32
Angajamentul bugetar este:

E. orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor anumite
destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate.

Grila 221.

Formarea si utilizarea fondurilor publice si contul de executie bugetara sunt supuse controlului:

B. Curtii de Conturi.

Grila 222.

Angajarea cheltuielilor din bugetele publice se face numai:

B. in limita creditelor bugetare aprobate.

Grila 223.

Angajarea oricarei cheltuieli din fonduri publice imbraca doua forme de angajament:

B. angajament legal si angajament bugetar.

Grila 224.

Angajamentul bugetar se face in limita:

A. creditelor bugetare aprobate.

Grila 225.

Angajamentul legal reprezinta un:

B. act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.

Grila 226.

Angajamentul legal ia forma unei (unui):

Alegeti varianta falsa.

D. promisiuni de vanzare.

Grila 227.

33
Angajarea cheltuielilor se fectueaza in tot timpul exercitiului bugetar, astfel incat sa existe
certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respective
prestate, si:

E. se vor plati in exercitiul bugetar respectiv.

Grila 228.

In situatia in care, din motive obiective, angajamentele legate de cheltuieli nu pot fi platite pana la
finele anului, acestea se vor plati:

C. din creditele bugetare ale exercitiului bugetar urmator.

Grila 229.

Lichidarea, ca etapa distincta in cadrul procesului executiei cheltuielilor publice, presupune:

B. verificarea serviciului realizat in favoarea statului si stabilirea cuantumului platii ce urmeaza a fi


efectuata de stat.

Grila 230.

Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza pentru anul bugetar:

Alegeti varianta corecta si completa.

B. veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specific exercitiului bugetar.

Grila 231.

In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele:

Alegeti varianta falsa.

C. legea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Grila 232.

Cine are obligatia de a repartiza credite bugetare aprobate doar pentru bugetul propriu si pentru
bugetele institutiilor publice ai caror conducatori sunt ordonatori tertiary de credite bugetare, si
aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale?

B. ordonatorii secundari de credite.

Grila 233.

Pentru actiunile multianuale se inscriu distinct in buget:

34
B. creditele de angajament si creditele bugetare.

Grila 234.

Pentru actiunile multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale in limita:

E. creditelor de angajament aprobate in buget pentru exercitiul bugetar respectiv.

35