Sunteți pe pagina 1din 9

Grile finante

Cap1:

1. Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei


finantelor pot fi montionate:
a. Dezvoltarea productiei si schimbului de marfuri in natura
b. Indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de
prezentare a valorii
c. Amplificarea interventiei statului in viata economica si
sociala
d. Prima diviziune sociala a muncii
e. Aparitia monedei cu valoare intreseca
f. Indeplinirea de catre bani a functiei de masura a
valorii
g. Indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de
schimb
h. Aparitia institutiilor de tip statal
i. Aparitia banilor (obiectelor bani)

2. Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare


apartinand statului au fost:
a. Darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea
armatei
b. Impozitele in bani
c. Cheltuieli cu plata soldelor militarilor
d. Cheltuieli cu plata functionarilor publici
e. Tributurile incasate in bani

3. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?


a. Banul semn reprezinta o creanta asupra economiei
unei tari sau a mai multora
b. Spre deosebire de banul marfa, banul semn nu are
valoare intrinseca
c. Modele devizionare foloste azi nu se include in categoria
banului semn, deoarece fiind din metal au o utilitate
proprie.
d. Intr-un cat monedele de metal pretios aveau
insemne specific, au fost incadrate in categoria
banuui somn

4. Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii


restranse data conceptului de finante?
a. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice in forma baneasca
b. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si
relatiilor economice prin care se constituie si
distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea
diferitelor necesitati
c. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice in forma baneasca din sfereleproductiei si
repartitiei produsului national
d. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si
relatiilor economice de repartitie in forma baneasca
produsului creat

5. Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in


conceptul de finante in sens restrains sunt incluse numai
procesele si relatiile economice care:
a. Se realizeaza in forma baneasca
b. Se realizeaza in forma natural materiala
c. Implica un transfer definitive sau rambursabil de
putere de cumparare intre participant (si se
realizeaza in forma baneasca)
d. Se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma
baneasca
6. Care din urmatoarele categorii de procese si relatiile
economice sunt considerate financiar, atat in acceptiunea
extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si
sferei de cuprindere?
a. Toate procesele si relatiile economice de repartitie
a produsului intern brut
b. Procesele si relatiile economice realizate in forma
baneasca ce presupun un transfer de valoare si putere de
cumparare intre participant
c. Toate procesele si relatiile economice la care
participa entitatile publice
d. Procesele si relatiile economice prin care se constituie,
distribuie si se utilizeaza fonduri banesti pentru
functionarea diferitelor entitati economice sociale

7. Care din urmatoarele formulari corespunde acceptiunii


extinse date conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere?
a. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice legate de procurarea, distribuirea, utilizarea si
reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti
necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt
implicate autoritatile publice.
b. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice ce au loc intre participantii la procesul
reproductiei economice si sociale
c. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice ce vizeaza constituirea, distribuirea sau
utilizarea fondurior banesti pentru functionarea diferitelor
entitati, inclusiv a entitatilor publice
d. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor
economice ce au loc intre participantii la repartitia
produselor interbrute
e. Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si
relatiilor economice in forma baneasca ce au loc
intre participantii la procesul reproductiei
econimice si sociale.

8. In sfera finantelor locale:


a. Transferul de valoare se realizeaza in forma natural
materiala
b. Transferul de valoare vizeaza satisfacerea unor
nevoi de interes local
c. Nu este posibila

9. Care din afirmatiile cu privire la transferul de valoare ce are


loc intre participantii la procesele si relatiile financiare sunt
adevarate?
a. Fiind realizat in forma baneasca reprezinta implicit
un transfer de putere de cumparare
b. In sfera finantelor private se realizeaza mereu cu caracter
definitive
c. In sfera finantelor publice se vizeaza doar scopuri sau
nevoi cu character public national
d. In sfera creditului se realizeaza cu caracter definitive

10. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la


componentele principale ale sferei finantelor sunt
adevarate?
a. Bugetul de stat si bugetele locale desemneaza
categorii financiare ce desemneaza procese/relatii
financiare desfasurate pe principiul transferului de
valoare definitive si fara contraprestatie
b. Asigurarile exprima relatii financiare ce imbina
caracteristici ale bugetelor publice si creditului
c. Transferul de valoare characteristic relatiilor de
credit se particularizeaza prin prezenta
intermediarilor financiare
d. Resursele banesti vehiculate prin relatiile aferente
creditului, se administreaza atat de entitatile si
institutiile specializate private, cat si de catre stat
si ale autoritatilor publice

Cap2:

1. Functia finantelor de repartitie a produselor intern brute:


a. Se defineste ca fiind capacitatea finantelor de a mijloci
repartitia in forma baneasca a unei parti din PIB
b. Are o sfera de manifestare mai extinsa decat functia de
control
c. Are un caracter subiectiv imprimat de modalitatile
concrete de constituire si distribuire a fondurilor
banesti
d. Genereaza fluxul de constituire si distribuire a
fondurior banesti la diferite modele de derulare a
activitatii economice sociale
2. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
a. Indeplinirea functiei finantelor de repartitie
marcheaza diferentieri semnificative la nivelul
macroeconomic comparative cu nivelul
microeconomic.
b. Activitatea financiara ce concretizeaza functia de
repartitie ofera suportul obiectiv necesar exercitarii
controlului financiar
c. Controlul financiar favorizeaza indeplinirea functiei de
repartitie dar nu poate genera noi procese de repartitie
d. Functia de reglare atribuita finantelor semnifica implicarea
efectiva a acestora in reglarea activitatilor economico
sociala

3. Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare


la nivelul unei entitati private reprezinta un obiectiv specific.
a. Controlul financiar intern concomitant
b. Controlul financiar extern al statului post operativ
c. Controlul financiar extern al statului prevent
d. Controlul financiar intern preventive

4. Care din urmatoarele forme de control financiar au ca


obiectiv si verificarea legalitatii operatiunilor financiare?
a. Controlul financiar intern preventive
b. Controlul financiar intern post operativ
c. Controlul financiar extern concomitant
d. Controlul financiar intern concomitant
e. Controlul financiar extern post operativ

5. Suportul obiectiv al reglarii economiei prin intermediul


impozitelor este reperezenat de:
a. Interdependentele dintre venitul global, venitul
disponibil, impozite si consum total
b. Interconditionarea inversa dintre marimea
impozitului si marimea venitului disponibil ( al pers.
fizice si juridice)
c. Capacitatea impozitelor de a mijloci constituirea fondurilor
banesti la dispozitia autoritatilor publice
d. Interdependentele dintre consumul privat si cel public

6. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a


autortatior publice pentru contracararea ciclicitatii in
economie se poate realiza prin:
a. Reducerea cheltuielilor publice in faza de recesiune si
majoararea lor in faza de expansiune
b. Diminuarea impozitelor in faza de recesiune si
majorarea acestora in faza de expansiune
c. Intocmirea si executarea de bugete deficitoare in faza de
expansiune a economiei
d. Intocmirea si executarea de bugete echilibrate in fiecare
an din durata ciclului economic

7. Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expansiune


directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control
asupra activitatilor economico sociale se concretizeaza in:
a. Atenuarea oscilatiilor ciclice ale economiei
b. Imbunatatirea modelului de administrare a
resurselor
c. Redistribuirea resurselor intre unitatile administrative
teritoriale
d. Redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si
juridice

Cap 3:

1. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul


financiar sunt adevarate?
a. Poate fi definit ca un mod de organizare si
conducere a fluxurilor banesti financiare
b. Functioneaza dependent de mecanismul economic global
c. Poate fi conceput la nivelul glabal ca un ansamblu
de mecanisme individuale corespunzatoare
deferitelor tipuri de fonduri banesti sau
segmentelor activitatii financiare
d. Poate fi definit la nivelul global ca un ansamblu al
proceselor si intrumentelor de conducere si reglare
a fluxurilor banesti

2. Incasarea itegrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor


prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior
livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor,
concretizeaza un flux:
a. Multiplu
b. Decalat
c. Autonom
d. De contrapartida

3. Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la


dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii
unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
a.Fonduri financiare de inlocuire si dezvolatare
b. Fonduri financiare de rezerva
c. Fonduri financiare de consum
d. Fonduri financiare de asigurare

4. In care din urmaotarele situatii se reflecta ipostaza de


parghie financiara a cheltuielilor publice?
a. Diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a
economiei pentru a atenua ritmul prea ridicat de
crestere economica
b. Acordarea de ajutoare banesti tuturor mombrilor societatii
c. Subventionarea produselor sau activitatea de a
deosebi importanta pentru consumul populatiei sau
pentru economia nationala
d. Majorarea cheluielilor publice in faza de recesiune a
economiei pentru a stimula relansarea economiei

5. Spre deosebire de finantarea economiei pe pietele de


capital, finantarea prin indatorare:
a. Presupune finantarea directa a agentilor economici
deficitari de catre agentii excedentari
b. Atribuie un rol sporit autoritatilor publice
c. Creste riscul aparitiei inflatiei
d. Are la baza creditul bancar

6. Bugetele publice functionale:


a. Se intocmesc de regula pentru o perioada de un an
(bugetar)
b. Cuprind toate cheltuielile legate de realizarea unor
obiective pe temen mediu si lung
c. Sunt similar cu bugetele institutiilor publice
d. Se mai numesc si bugete de obiective
7. Care din urmaotarele instrumente de conducere si reglare a
activitatii financiare include indicatorii ce vizeaza o perioada
mai indelungata de timp (termen mediu si lung)
a. Bugetul de stat
b. Bugetul program
c. Balanta financiara a economiei nationale
d. Bugetul economiei nationale