Sunteți pe pagina 1din 15

Grile Finante Publice

1.Finantele locale cuprind:


a. Finantele publice locale
b. Finantele regiilor autonome si ale societatilor comerciale
c. Finantele publice locale, finantele regiilor autonome si ale societailor comerciale si
alte resurse financiare locale.
2.Finantele publice locale exprima relatii:
a. Economice
b. Sociale
c. Financiare
3.Finantele publice locale se deosebesc de finantele publice ale administratiei centrale de stat
prin urmatoarele trasaturi:
a. Fondurile banesti se cnstituie la nivelul unitatilor administrative teritoriale
b. Fondurile banesti se constituiela nivelul unitatilor comerciale
c. Fondurile banesti se constituie la nivelul unitatilor statului.
4.Functiile finantelor publice locale sunt reprezentate de:
a. Functia de repartitie a finantelor publice locale
b. Functia de repartitie a finantelor publice localefunctia de control si functia comerciala.
c. Functia de repartitie a finantelor publice locale si functia de control
!. Functia de control a finantelor publice poate fi:
a. "ontrol financiar intern
b. "ontrol financiar international
c. Control financiar intern si extern
#.$ugetul local constituie:
a. Instrument principal de asigurare a autonomiei decizional
b. %utoritatea administratiei publice locale
c. &ultitudinea formelor si masura diferita a solicitarilor de utilitati publice locale
'.$ugetele locale sunt formate din:
a. $ugetele (udetelor
b. $ugetele municipiilor
c. Bugetele judetelor, bugetele municipiilor, bugetele oraselor si bugetele comunelor.
).$ugetele locale reprezinta:
a. Partea principala a finantelor publice locale
b. Partea secundara a finantelor publice locale
c. *esursele financiare necesare realizarii actiunilor sociale culturale
+.,eniturile bugetelor locale se constituie din:
a. Impozit pe profit,alte impozite directe, impozite si taxe de la populatie, venituri
nefiscale si alte venituri cu destinatie speciala
b. -mpozit pe profit impozite si taxe de la populatie
c. -mpozit pe profit alte impzite directe venituri nefiscale.
1.."e se finanteaza din bugetele comunelor oraselor si municipiilor/
a. -nvatamantul preuniversitar actiunile de cultura si religie asistenta sociala.
b. Serviciile de dezvoltare publica transporturile agricultura
c. invatamantul preuniversitar, actiunile de cultura si religie, asistenta sociala,
ajutoarele, serviciile de dezvoltare publica, transporturi, agricultura si alte actiuni
sociale.
11."e se finanteaza din bugetele (udetelor/
a. Actiuni de cultura si religie,asistenta sociala, ajutoarele si indemnizatiile, servicii de
dezvoltare publica, transporturi si alte actiuni sociale.
b. Servicii de dezvoltare publica.
c. -nvatamantul preuniversitar actiunile de cultura si religie asistenta sociala.
12."riteriul dupa care se grupeaza veniturile si c0eltuielile cuprinse in bugetele locale este
reprezentat de:
a. 1escentralizarea actiunilor si serviciilor publice
b. Clasificatia bugetara
c. Principiul mutualitatii
13. Factorii care au contribuit la structurarea finantelor publice sunt reprezentati de:
a. -storia politica si descentralizarea finantelor publice
b. otivatiile economice si istoria politica
c. &otivatiile econmice si descentralizarea finantelor publice
14."onducerea locala potrivit 2egislatiei actuale este asigurata de:
a. "onsiliul primarul si (udecatorul
b. Consiliul, primarul si presedintele consiliului local
c. "onsiliul si primarul
1!.%utoritatile administrative publice locale se ocupa cu:
a. 3laborarea aprobarea si executia bugetelor locale
b. 4ransferurile de la bugetul central la bugetele locale
c. Elaborarea, aprobarea si executia bugetelor locale, stabilirea si incasarea
impozitelor si taxelor,stabilirea si urmarirea c!eltuielelor publice.
1#. 5rganizarea si functionarea administratiei publice locale pe baza autonomiei presupune:
a. "eflectarea personalitatii juridice a unitatilor administrativ teritoriale.
b. Factor de influenta asupra autonomiei unei administratii locale.
c. %ministrarea impozitelor si taxelor.
1'.Printre obiectivele descentralizarii locale se numara:
a. %locarea eficienta a resurselor financiare asigurarea stabilitatii micro6economice
b. Promovarea cresterii economice, alocarea eficienta a resurselor
financiare,asigurarea stabilitatii macr#economice.
c. Promovarea produselor si serviciilor
1).Printre transferurile financiare cele mai cunoscute in practica financiara sunt:
a. 4ransferurile fiscale
b. 4ransferurile nefiscale
c. $ransferurile fiscale, transferurile desc!ise.
2..4ransferurile fiscale mai pot fi numite si:
a. 4ransferuri desc0ise
b. $ransferuri partajate
c. 4ransferuri limitative
21.4ransferurile ad60oc se mai numesc si:
a. $ransferuri discretionale
b. 4ransferuri nelimitate
c. 4ransferuri limitative
22.Sunt institutii publice la nivel central:
a. Parlamentul si %uvernul
b. Primariile si consiliile locale
c. Primariile si Parlamentul
23.2a nivel local ordonatorii principali de credite sunt:
a. Presedintii consiliilor judetene sau primarii
b. Primarii si ordonatorii tertiari de credite
c. "onducatorii institutiilor publice
24.Finantarea institutiilor publice se realizeaza din:
a. Buget si din venituri proprii
b. $uget si c0eltuieli proprii
c. "0eltuieli proprii si venituri proprii
2!.Sunt c0eltuieli curente:
a. "0eltuieli de personal subventii prime transferuri si dobanzi
b. "0eltuieli de capital subventii prime transferuri si dobanzi
c. C!eltuieli de personal, c!eltuieli materiale si servicii, subventii, prime, transferuri,
dobanzi
2#.Sunt operatiuni financiare:
a. *eparatii curente reparatii capital
b. -nventarierea
c. Imprumuturi acordate, rambursari de credite, plati de dobanzi,comisioane la
credite
2'."ontributia pentru asigurarile sociale de stat pentru conditii normale de munca are o valoare
de:
a. &',()
b. 27
c. #7
2)."ontributia pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate are o valoare de:
a. *)
b. !7
c. '7
2+.-nstitutiile publice realizeaza investitii considerente:
a. Pentru buna desfasurare a activitatilor curentepentru realizarea unr obiective publice
b. Pentru buna desfasurare a activitatilor curente, pentru realizarea unr obiective
publice si pentru realizarea unor obiective economice
c. -n scopul obtinerii de profit
3.. 8na dintre etapele negocierii este:
a. +egocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
b. 3tapa de selectare a candidatilor
c. 3tapa de evaluare a ofertelor
31."ontrolul intern al institutiilor publice se bazeaza pe urmatoarele considerente:
a. "egularitate, eficacitate, economicitate, eficienta
b. *egularitate si eficienta
c. 3ficacitate regularitate si eficienta
32.8n proiect de investitii poate fi influentat de mai multi factori:
a. Factori politici si factori politici
b. Factori economici si factori comerciali
c. Factori politici, factori economici, factori financiari, factori comerciali, factori
sociali, factori institutionali, factori de mediu
33.Sustinerea financiara se poate realiza prin urmatoarele cai:
a. ajorarea impozitelor locale si acumularea c!eltuielilor
b. *educerea impozitelor locale si reducerea c0eltuielelor
c. &a(orarea si reducerea impozitelor locale
34."erintele controlului intern pot fi:
a. Generale
b. %enerale si specifice
c. Specifice si sistematice
3!."onducatorul institutiei publice trebuie sa:
a. Asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor
organizatorice
b. %sigure elaborarea si aplicarea structurilor organizatorice
c. %plice structura organizatorica
3#. 1enumirea populara a banilor publici este:
a. $anii oamenilor
b. Banii natiunii
c. $anii populatiei
3'.-n cazul corelarii proiectelor cu resursele stabilirea ec0ilibrului are loc intre:
a. ,orinte si posibilitati
b. ,ise si posibilitati
c. $ani si posibilitati
3).-n cazul proiectelor de investitii proiectele se refera la:
a. ,orinte
b. Posibilitati
c. $ani
3+. -n cazul proiectelor de investitii sursele de finantare se refera la:
a. 1orinte
b. Posibilitati
c. $ani
4..Principiul transparentei se refera la:
a. Aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea
procedurilor de atribuire
b. %plicarea procedurilor de atribuire competitionale
c. 1eterminarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de
ac0izitie publica
41. "as0 flo96ul reprezinta:
a. ,eniturile generate de proiectul de investitie
b. ,iferenta dintre incasarile si platile generate de proiectul de investitii analizat
c. 1urata de viata a proiectului de investitii
42. "a un proiect de investitii sa merite a fi adoptat ,aloarea actuala neta trebuie sa fie:
a. Pozitiva
b. :egativa
c. 3gala cu .
44. 3laborarea planului investitiilor de capital este necesara din urmatoarele considerente:
a. Aloca proiectelor anumite surse de finantare
b. &onitorizeaza implementarea proiectelor
c. Considera proiectele ca parti componente ale unui program mai vast
4!. Printre etapele procesului de planificare se numara:
a. Stabilirea proiectelor prioritare
b. %locarea veniturilor
c. -tabilirea proiectelor prioritare si alocarea veniturilor
4#. Pregatirea procesului de planificare a investitiilor de capital presupune:
a. *ealizarea unei diferentieri intre bugetul de investitii si bugetul de venituri si c0eltuieli
b. "ealizarea unei diferentieri intre bugetul de investitii si bugetul curent
c. *ealizarea unei diferentieri intre bugetul de investitii si bugetele locale
4'. 3valuarea nevoilor presupune:
a. 5 analiza te0nica
b. 5pinia comunitatii cu privire la nevoia resimtita
c. Atat o analiza te!nica, cat si opinia comunitatii cu privire la nevoia resimtita
4). -n previziunea cas06flo96ului se tine cont de urmatoarele observatii:
a. -e va tine cont de variabilele conectate cu proiectul de investitii analizat
b. Previziunile nu trebuie sa fie coerente in ceea ce priveste comparabilitatea indicatorilor
c. Proiectul de investiii sa nu genereze castiguri numai pentru ca este adoptat de o institutie
foarte viabila
4+. 3ficacitatea bugetara reprezinta o masura a castigului inregistrat la nivelul bugetului:
a. 2ocal
b. ;udetean
c. unicipalitatii
!.. -potezele ce stau la baza optimului lui Pareto sunt:
a. 2ipsa pietelor perfecte
b. 3xistenta soma(ului
c. .ipsa externalitatilor si a somajului
!1. *ata sociala de preferinta a timpului reprezinta:
a. "ata marginala de substitutie intre consumul din perioada curenta si consumul
dintr#o perioada viitoare
b. *ata margiala a consumului din perioada curenta
c. "onsumul din perioada viitoare
!2. Planul investitiilor de capital are ca scop:
a. Identificarea activelor ce trebuie utilate, renovate sau construite
b. -dentificarea activelor ce trebuie construite
c. -dentificarea pasivelor ce trebuie construite
!3. -n functie de ce factori se poate opta pentru dezvoltarea unui scenariu financiar alternativ:
a. :ecesarul de resurse
b. Posibilitatile de imprumut
c. +ecesarul de ani, necesarul de resurse, posibilitatile de imprumut
!4. "oordonatorul planului investitiilor de capital va primi lunar un exemplar al raportului
privind stadiul de executie pentru fiecare proiect in parte in care vor fi mentionate:
a. Evolutia /pe saptamana0pe luna1 actualizata pentru fiecare obiectie al fiecarui
proiect din planul de investitii de capital
b. Problemele ce au aparut, solutiile acestora cat si orice imact financiar asupra
bugetului planului investitiilor de capital
c. $oate comentariile pe care directorul de proiect sau seful de departament0directorul
de regie vrea sa le faca in luna respectiva referitor la stadiul proiectului
!!. 3lementele componente ale sistemului ac0izitiilor publice sunt:
a. Autoritatea de reglementare
b. Autoritatile contractante
c. 2peratorii economici
!#. Principiul nediscriminarii presupune:
a. Asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator
economic, indiferent de nationalitate
b. %cceptarea produselor serviciilor lucrarilor oferite in mod licit pe piata 83
c. 1eterminarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor
!'. Printre etapele procesului de ac0izitie publica se numara:
a. -dentificarea necesitatilor
b. -dentificarea fondurilor
c. Elaborarea documentatie de atribuire
!). -n categoria procedurilor de atribuire se regasesc:
a. .icitatia desc!isa, licitatie restransa, dialogul competitiv
b. &ostenire negociere
c. %c0izitionare cerere de oferte
!+. :egocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare se foloseste cand:
a. 1in motive (uridice produsele pot fi ac0izitionate in conditii deosebit de avanta(oase
b. ,in motive te!nice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de
exclusivitate, contractul de ac!izitie publica poate fi atribuit numai unui anumit
operator economic
c. 8lterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii autoritatea contractanta isi
propune sa ac0izitioneze lucrari vec0i
#.. "ererea de oferte reprezinta:
a. Procedura independenta
b. Proceduta prin care se ac0izitioneaza
c. Procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai
multi operatori economici
#1. "ontrolul financiar preventiv este activitatea prin care se verifica :
a. Furnizarea la timp de informatii corecte si complete
b. .egalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau
a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora.
c. Prote(area activelor si a resurselor
#2. "ontrolul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme:
a. "ontrol financiar preventiv independent
b. "ontrol preventiv delegat
c. Control financiar preventiv delegat, prin controlari delegati ai inisterului
Finantelor
#3. %uditorul inter trebuie sa isi indeplineasca atributiile in mod:
a. 5biectiv cu profesionalism
b. "u integritate
c. 2biectiv, independent cu profesionalism si integritate
#4. *elatiile prin care se mobilizeaza repartizeaza si utilizeaza resursele financiare la nivel local
sunt:
a. "elatii economice
b. *elatii administrative
c. *elatii financiare
#!. "and suma cas06flo96urilor actualizate este superioara ca valoare sumei investite atunci:
a. :u este rentabil ca proiectul de investitii sa se adopte
b. Proiectul de investitii este rentabil a se adopta
c. Proiectul este considerat nul
##. 4ransferul de valoare prin intermediul finantelor locale urmareste satisfacerea unor cerinte
precum:
a. Invatamantul si cultura
b. Sanatatea si politica
c. "ercetarea si dezvoltarea
#'. Finantele publice locale se individualizeaza in cadrul finantelor publice prin:
a. "ompetente
b. Complexitate
c. -ndividualism
#). Planul investitiilor de capital este un plan:
a. Semestrial
b. ultianual
c. 2unar
#+. ,eniturile se repartizeaza pe bugete locale in functie de anumite criterii:
a. 3eniturile de la institutiile si serviciile publice finantate integral sau partial din
bugetele locale se vireaza la bugetul din care se finanteaza institutiile si serviciile
respective
b. Stabilirea si urmarirea c0eltuielilor publice
c. 4ransferurile de la bugetul central la bugetele locale
'.. *esponsabilul planului investitiilor de capital trebuie sa realizez urmatoarele activitati:
a. Sa evalueze optiunile de finantare
b. -a stabileasca ce tipuri de proiecte trebuie incluse in planul investitiilor de capital
c. Sa gestioneze exercitiul de prioritizare
'1. "arta 3uropeana de la Strasbourg mentiona ca:
a. Autonomia locala reprezinta dreptul si capacitatea efectiva pentru colectivitatile
locale prin care se reglementeaza si administreaza in cadrul legii sub propria lor
raspundere si in favoarea populatiei respective, o parte importanta din treburile
publice.
b. %utonomia locala reprezinta dreptul si capacitatea efectiva pentru colectivitatile locale
prin care se reglementeaza in cadrul legii sub propria lor raspundere si in favoarea
populatiei respective o parte importanta din treburile publice
c. 1reptul si capacitatea efectiva de a adinistra treburile publice
'2. Principiul diversitatii se refera la:
a. ,escentralizarea financiara se infaptuieste intr#o varietate de forme si in masura
diferita
b. Principiul impus de realitatea ca comunitatile locale nu dispun de instrumente macro6
economice pentru infaptuirea lor
c. Sarcina ce cade in seama autoritatilor central.
'3.Fundamentarea veniturilor si c0eltuielilor aferente institutiilor publice se pot realize dupa o
serie de metode:
a. &etode clasice metode modern si metoda ma(orarii
b. &etode clasice metoda ma(orarii si metoda evaluarii directe
c. etode clasice si metode modern
'4.1in categoria metodelor clasice de fundamentare fac parte:
a. etoda automata, metoda majorarii si metoda evaluarii directe
b. &etoda bazei legale
c. &etoda transferurilor
'!.,aloarea reziduala reprezinta:
a. 3aloarea de piata la care s#ar vinde investitia la momentul ultimului an de
previziune
b. Principiu aplicat in fundamentarea proiectelor de investitii
c. &asura a castigului inregistrat la nivelul bugetului de stat
'#.*ata de actualizare se defineste ca fiind:
a. ,aloarea de piata la care s6ar vinde investitia la momentul ultimului an de previziune
b. "ata de rentabilitate ceruta de investitori
c. &asura a castigului inregistrat la nivelul bugetului de stat
''.1enumirea *-* semnifica:
a. "ata interna de rentabilitate
b. *ata internationala de rentabilitate
c. *emunerarea interna a resurselor umane
').4ermenul de recuperare semnifica:
a. ,urata in care se recupereaza fondurile investite
b. 1urata de viata a unui proiect de investitie
c. 1urata de recuperare a pierderilor
'+.Pregatirea procesului de planificare a investitiilor de capital presupune derularea mai multor
etape:
a. *ealizarea unei diferentieri intre bugetul de investitii si bugetul curent monitorizarea
derularii proiectelor
b. "ealizarea unei diferentieri intre bugetul de investitii si bugetul current,
organizarea procesului si elaborarea politicilor procesului de planificare a
investitiilor de capital
c. Stabilirea obiectivelor si planificarea activitatilor
)..-nstitutiile publice pot beneficia de:
a. Alocatii bugetare nerambursabile si granturi
b. %locatii bugetare
c. granturi