Sunteți pe pagina 1din 10

GRILE CONTABILITATE FINANCIARA CURS

1. Ce semnific formula contabil 1061 = 117 ? A) reportarea rezervelor legale; B) diminuarea capitalurilor proprii cu rezultatul reportat; C) majorarea capitalurilor proprii cu rezultatul reportat; D) acoperirea pierderilor reportate din rezerva legal.

2. Valoarea de intrare a unei cldiri a fost de 500.000 lei. Cldirea a fost reevaluat n trecut, valoarea ei a fost stabilit ca urmare a acelei reevaluri la 480.000 lei. La a doua reevaluare se stabilete c valoarea cldirii este de 510.000 lei. Dup aceast reevaluare contul 105 va avea un sold creditor n valoare de: A) 20.000 lei; B) 30.000 lei; C) 10.000 lei; D) nu va avea sold creditor. 3. Un actionar a varsat capitalul social subscris la o dat anterioar. Formula contabil 1011 = 456: A) reflect subscrierea de capital; B) reflect retragerea de capital; C) reflect anunTul privind retragerea actionarului din firm; D) nici un rspuns nu este corect. 4. Care dintre urmtoarele formule contabile reflect acoperirea cheltuielilor de emisiune a actiunilor din primele de capital: A) 628 = 104; B) 104 = 628; C) 201 = 104; D) 104 = 201. 5. Formula contabil 1012 = 117 reflect: A) majorarea de capital social prin ncorporarea profitului reportat; B) reducerea capitalului social prin acoperirea pierderii reportate; C) emiterea unor noi actiuni; D) nici un rspuns nu este corect.

1. Imobilizrile necorporale se reflecta n bil anT la valoarea net, adic valoarea brut minus: A) amortizri nregistrate; B) ajustri pentru depreciere nregistrate; C) A) i B); D) valoarea reevaluat.

2. Valoarea neamortizat a unei imobilizri corporale donate se nregistreaz n contabilitate n contul: A) 6582; B) 6583; C) 281; D) 671; 3. Imobilizrile financiare: A) se amortizeaz pe termen scurt; B) nu se amortizeaz; C) uneori se amortizeaz pe termen scurt, alteori pe termen lung; D) se amortizeaz pe termen lung.

4. Formula contabil 269 = 261 reprezint: A) achiziTia de imobilizri financiare cu plata la o dat ulterioar; B) achiziTia de imobilizri financiare cu plata pe loc; C) vnzarea de imobilizri financiare; D) nici un rspuns nu este corect. 5. O societate comercial vireaz la furnizorul de telefonie o garan Tie care i va fi restituit dup cTiva ani. n contabilitate garanTia va fi reflectat n contul: A) 461; B) 2678; C) 409; D) 471. 1. Pentru S.C. ALFA S.A. care practic comerT cu amnuntul se cunosc urmtoarele date: soldul iniTial al contului 371 Mrfuri la nceputul perioadei, la preT cu amnuntul este de 40.300 u.m.; intrrile de mrfuri n cursul perioadei, la cost de achiziTie sunt de 20.500 u.m.; adaosul comercial la nceputul perioadei este de 15.000 u.m.; 93 adaosul comercial aferent mrfurilor intrate n cursul perioadei este de 4.100 u.m.; valoarea mrfurilor vndute n cursul perioadei la preT cu amnuntul este de 30.000 u.m. CompletaTi formula contabil de descrcarea gestiunii: % = 371 a 378 b 4428 c 607 d A. a=30.000; b=8.337; c=4.790; d=16.873; B. a=30.000; b=8.237; c=4.790; d=16.973; C. a=30.000; b=10.863; c=5.700; d=13.437; D. nici un rspuns nu este corect.

2. CompletaTi formula contabil privind nregistrarea livrrii de mrfuri n valoare de 4.000 lei, ambalate n ambalaje ce circul pe principiul restituirii, avnd o valoare de 500 lei, plus taxa pe valoarea adugat 19% : 411 = % 5.355 707 4.000 a 500 4427 855 A. a = 411; B. a = 419; C. a = 381; D. a = 401 3. S.C. ALFA S.A., care practic comerTul en-gros, achiziTioneaz mrfuri de la un furnizor, conform facturii, la valoarea total (inclusiv TVA 19%) de 10.850 lei. CompletaTi formula contabil: % = 401 a 371 b 4426 c A. a=10.850; b=10.000; c=850; B. a=10.850; b=10.850; c=0; C. a=10.850; b=9.118; c=1.732; D. a=11.000; b=10.850; c=850. 4. O societate comercial achiziTioneaz materii prime de la un 94 furnizor n valoare total de 5.950 lei (inclusiv TVA 19%), pe baza avizului de nsoTire a mrfii. nregistrarea contabil va fi urmtoarea: A. % = 401 5.950 301 5.000 4426 950 B. % = 408 5.950 301 4.819 4428 1.131 C. % = 408 5.950 301 5.000 4428 950 D. % = 408 5.950 301 5.000 4426 950 5. S.C. ALFA S.A. care practic comerTul cu amnuntul, achiziTioneaz mrfuri de la un furnizor, conform facturii, n valoare total (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei. Societatea practic un adaos comercial de 22%. Care este valoarea TVA neexigibil: A. 1.198 lei; B. 1.408 lei; C. 1.461 lei; D. 1.472 lei.

1. CompletaTi formula contabil privind nregistrarea ncasrii nainte de termen a unei creanTe de 50.000 lei, pentru care se acord un scont de 10% : % = 411 b 5121 = c a=d A. a = 667; b = 55.000; c = 50.000; d = 5.000; B. a = 667; b = 50.000; c = 45.000; d = 5.000; C. a = 667; b = 45.000; c = 40.000; d = 5.000; D. a = 668; b = 48.000; c = 40.000; d = 8.000. 2. Care este formula contabil de repartizare a profitului net pentru stimularea salariaTilor? A. 129 = 424 5.000 B. 117 = 424 5.000 C. 121 = 424 5.000 D. 129 = 117 5.000

3. Care este semnificaTia formulei contabile: 641 = 4281 3.000 A. salarii datorate de firm; B. indemnizaTii datorate de firm pentru concedii de odihn neefectuate; C. salarii i alte drepturi aferente exerci Tiului financiar curent, datorate angajaTilor, pentru care nu s-au ntocmit state de plat; D. indemnizaTii datorate de firm pentru concedii de odihn neefectuate, salarii i alte drepturi aferente exerciTiului financiar curent, datorate angajaTilor, pentru care nu s-au ntocmit state de plat. 4. Contul 4428 T.V.A. neexigibil este cont : A. de activ; B. de pasiv; C. bifuncTional; D. monofuncTional de pasiv 5. Din balanTa de verificare s-au extras urmtoarele date: 4111 = 8.600 lei; 4118 = 3.000 lei; 419 = 2.800 lei; 5121 (sold creditor) = 4.200 lei; 401 = 6.300 lei; 409 = 3.500 lei; 456 (sold debitor) = 1.000 lei; 403 = 800 lei; 4428 (sold creditor) = 3.100 lei; 4424 = 600 lei; 457 = 1.300 lei; 441 = 380 lei; 461 = 2.600 lei; 496 = 300 lei. Care este mrimea creanTelor i a datoriilor prezentate n bilanT. A. CreanTe = 14.800 lei; Datorii = 18.580 lei; B. CreanTe = 19.300 lei; Datorii = 22.380 lei; C. CreanTe = 19.000 lei; Datorii = 18.880 lei; D. CreanTe = 16.300 lei; Datorii = 19.180 lei.

1. Contul 581 Viramente interne are de regul: A. sold creditor; B. sold debitor; C. sold final; D. nici un rspuns nu este corect.

2. CompletaTi formula contabil privind dreptul entit Tii economice de a ncasa dobnzile n perioade viitoare : a = 766 15.000 A. a = 666; B. a = 5186; C. a = 5187; D. a = 5121. 3. Se acord de unitate unui administrator un avans de trezorerie n sum de 2.000 lei. Ulterior se deconteaz din acetia 400 lei pentru transportul colectiv de personal i 500 lei pentru acTiuni de protocol. Suma necheltuit se depune la casierie. CompletaTi formula contabil privind decontarea avansului de trezorerie : % = b 2.000 624 = 400 623 = 500 a = 1.100 A. a = 5121; b = 542; B. a = 581; b = 5311 C. a = 5311; b = 542; D. a = 542 ; b = 5311. 4. Care din umtoarele nregistrri contabile sunt n concordan T cu explicaTia dat : a) achitarea obligaTiunilor emise i rscumprate: 5092 = 5121 5.000 b) rscumprarea de obliga Tiuni emise cu plata n numerar: 5311 = 505 3.000 c) depunerea unor efecte comerciale spre scontare la banc : 5114 = 5113 15.000 d) achitarea dobnzilor datorate : 5186 = 5121 10.000 e) contractarea unui credit bancar pe termen scurt i primirea sumei n contul curent : 5121 = 5191 150.000 A.(a,b,d,e); B.(a,c); C.(b,c,d,e); D.(a,c,d,e) 5. DispuneTi de urmtoarele date: societatea comercial X S.A. a obTinut la 30.09.2007 un credit pe termen lung de 100.000 lei la o rat a dobnzii de 20% rambursabil n 5 ani, n trane anuale egale. Care este formula contabil corect de nregistrare a dobnzii aferente creditului, la finele anului 2007? A. 5.000 666 = 5198 5.000 B. 5.000 666 = 1681 5.000 C. 20.000 666 = 1682 20.000 D. 5.000 666 = 1682 5.000 1. Care este semnificaTia formulei contabile: 641 = 4281 3.000 A. salarii datorate de firm; B. indemnizaTii datorate de firm pentru concedii de odihn neefectuate; C. salarii i alte drepturi aferente exerci Tiului financiar curent, datorate angajaTilor, pentru care nu s-au ntocmit state de plat; D. indemnizaTii datorate de firm pentru concedii de odihn neefectuate,

salarii i alte drepturi aferente exerciTiului financiar curent, datorate angajaTilor, pentru care nu s-au ntocmit state de plat. 2. Care este formula contabil privind nregistrarea diferen Telor nefavorabile ca urmare a creterii cursului valutar aferent creditelor pe termen lung n devize, datorate de firm la finele exerciTiului, n valoare de 20.000 lei? A. 665 = 162 20.000 B. 162 = 5124 20.000 C. 162 = 665 20.000 D. 665 = 5124 20.000 3. CompletaTi formula contabil reprezentnd amortizarea primelor privind rambursarea obligaTiunilor, n sum de 20.000 lei. a = 169 20.000 A. a = 6868; B. a = 658; C. a = 681; D. a = 161. 4. n conformitate cu IAS 38 Imobilizri necorporale, cheltuielile angajate n faza de cercetare: A. reprezint cheltuieli ale perioadei; B. se contabilizeaz la imobilizri corporale; C. reprezint cheltuieli n avans; D. se contabilizeaz totdeauna la imobilizri necorporale. 5. Care este formula contabil privind nregistrarea dobnzilor datorate de firm, aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate, n sum de 50.000 lei? A. 666 = 5186 50.000 B. 666 = 168 50.000 C. 627 = 5187 50.000 D. 168 = 167 50.000

1. Ce formul contabil presupune nregistrarea diferen Telor favorabile de curs valutar, n sum de 100.000, rezultate n urma rambursrii de ctre firm a creditului pe termen lung contractat n devize? A. 162 = 765 100.000 B. 665 = 162 100.000 C. 162 = 665 100.000 D. 162 = 1681 100.000 2. Care este semnificaTia urmtoarei formule contabile : 231 = 722 100.000 A. obTinerea de imobilizri corporale din producTie proprie; B. donaTie de imobilizri n curs; C. imobilizri n curs nefinalizate pn la sfritul exerci Tiului financiar; 216 D. nici un rspuns nu este corect.

3. CompletaTi formula contabil privind dreptul entit Tii economice de a ncasa dobnzile n perioade viitoare : a = 766 15.000 A. a = 666; B. a = 5186; C. a = 5187; D. a = 5121. 4. Care este semnificaTia urmtoarei formule contabile: 711 = % -40.000 348 -10.000 368 -30.000 A. diferenTe de preT favorabile aferente produselor, animalelor, i psrilor obTinute din producTie proprie; B. diferenTe de preT favorabile aferente produselor, animalelor, i psrilor constatate lips la inventariere; C. diferenTe favorabile de preT ntre costul efectiv i preTul prestabilit al produselor, animalelor i psrilor sczute din eviden T, urmare a vnzrii sau lipsei la inventariere; D. nici un rspuns nu este corect. 5. Veniturile constatate sunt cele la care momentul nregistrrii lor n contabilitate: A. coincide cu momentul ncasrii acestora; B. difer de momentul ncasrii efective a acestora; C. nu presupun o ncasare; D. nici un rspuns nu este corect. 1. Contul 8037 se crediteaz atunci cnd: a) efectele comerciale scontate ajung la scadenT; b) firma primete efecte comerciale; c) firma sconteaz efecte comerciale; d) efectele comerciale aflate n patrimoniu ajung la scaden T. 2. Formula contabil 441 = 891 se utilizeaz: a) la nceputul exerci Tiului financiar; b) la sfritul exerciTiului financiar; c) la nceputul i la sfritul exerciTiului financiar; d) niciodat. 3. Formula contabil 441 = 892 se utilizeaz: a) la nceputul exerci Tiului financiar; b) la sfritul exerciTiului financiar; c) la nceputul i la sfritul exerciTiului financiar; d) niciodat. 4. Cnd se primesc de la ter Ti materii prime n custodie se efectueaz urmtoarea nregistrare n contabilitate: a) D 8032; b) D 8033; c) C 8032; d) C 8033.

5. Se nregistreaz darea n folosinT a unor obiecte de inventar n valoare de 50 de lei: a) 603 = 303 50; b) 603 = 303 50 D 8035 50; c) D 8035 50; d) C 8035 50.

1. Dividendele primite de o persoan juridic romn, societate-mam, de la o filial a sa situat ntr-un stat membru al Uniunii Europene, precum i cele primite prin intermediul unui sediu permanent situat ntr-un stat membru reprezint venituri neimpozabile dac persoana juridic romn ndeplinete cumulativ urmtoarele condiTii: A. este pltitoare de impozit pe profit; B. nu este pltitoare de impozit pe profit; C. deTine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru; D. deTine minimum 25% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru; E. la data nregistrrii venitului din dividende de Tine participaTia prevzut anterior pe o perioad nentrerupt de cel puTin 2 ani; F. la data nregistrrii venitului din dividende de Tine participaTia prevzut anterior pe o perioad nentrerupt de cel puTin 1 ani. 2. Cheltuielile de protocol au deductibilitate limitat n limita unei cote de .. aplicat asupra diferenTei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele dect cheltuielile de protocol i cheltuielile cu impozitul pe profit: A. 1%; B. 2%; C. 3%; D. 4%. 3. Urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile: A. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepTia celor expres reglementate; B. cheltuielile cu dobnda i diferenTele de curs valutar, n limita legal; C. cheltuielile cu contribuTiile pltite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative; D. amortizarea, n limita prevzut de legisla Tie; E. cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat efectuate potrivit legii. 4. Care este formula contabil pentru acordarea dividendelor ctre asocia Ti i a stimulentelor ctre salariaTii unei entitTi economice: a = % 457 ...b A. a= 129; b= 424; B. a = 1171; b= 424; C. a= 129; b = 456; D. nici una dintre variantele de mai sus.

5. n baza datelor: cumprri de stocuri 100.000 lei; consum de stocuri 90.000 lei; salarii datorate 200.000 lei; salarii pltite 204.000 lei; servicii nefacturate executate de terTi 100.000 lei; amortizare 160.000 lei; stocuri iniTiale de produse finite, evaluate la cost de producTie 10.000 lei; produse obTinute, evaluate la cost de producTie 530.000 lei; produse vndute, preT vnzare 600.000 lei; produse ncasate la preT vnzare 650.000 lei; produse vndute i nefacturate, preT vnzare 40.000 lei; stocuri de produse nevndute, evaluate la cost de producTie 80.000 lei. Suma profitului contabil este: A. 170.000 lei; B. 160.000 lei; C. 180.000 lei; D. 186.000 lei. 1. Care dintre caracteristicile situaTiilor financiare impun prezentarea informaTiilor astfel ca utilizatorii s poat urmri n timp i spaTiu mai multe entitTi, n scopul determinrii poziTiei financiare i performanTelor superioare la un moment dat? A. Comparabilitatea B. PrudenTa C. IndependenTa exerciTiilor financiare D. RelevanTa 2. Din balanTa de verificare s-au extras urmtoarele date: 4111 = 8.600 lei; 4118 = 3.000 lei; 419 = 2.800 lei; 5121 (sold creditor) = 4.200 lei; 401 = 6.300 lei; 409 = 3.500 lei; 456 (sold debitor) = 1.000 lei; 403 = 800 lei; 4428 (sold creditor) = 3.100 lei; 4424 = 600 lei; 457 = 1.300 lei; 441 = 380 lei; 461 = 2.600 lei; 496 = 300 lei. Care este mrimea creanTelor i a datoriilor prezentate n bilanT. A. CreanTe = 14.800 lei; Datorii = 18.580 lei; B. CreanTe = 19.300 lei; Datorii = 22.380 lei; C. CreanTe = 19.000 lei; Datorii = 18.880 lei; D. CreanTe = 16.300 lei; Datorii = 19.180 lei. 3. Se dau urmtoarele informaTii n conturi (solduri finale) la sfritul anului N: vnzri de produse finite 60.000 lei; vnzri de mrfuri 18.000 lei, costul mrfurilor vndute 12.000 lei; variaTia stocurilor (sold debitor) 8.000 lei; venituri din subvenTii de exploatare 7.000 lei; venituri din producTia imobilizat 50.000 lei. DeterminaTi producTia vndut (PV), cifra de afaceri (CA) i veniturile din exploatare (VE), conform OMFP nr. 1752/2005. A. PV=66.000 lei; CA=85.000 lei; VE =128.000 lei; B. PV=60.000 lei; CA=85.000 lei; VE =127.000 lei; C. PV=66.000 lei; CA=78.000 lei; VE=127.000 lei; D. PV=78.000 lei; CA=78.000 lei; VE=143.000 lei. 4. Care din poziTiile de venituri enumerate n continuare se include n totalitate n cifra de afaceri a ntreprinderii: A. venituri din vnzarea produselor finite, venituri din subvenTii de exploatare aferente cifrei de afaceri, venituri din lucrri i servicii prestate; B. venituri din vnzarea mrfurilor, venituri din vnzarea produselor finite, variaTia stocurilor; C. venituri din vnzarea mrfurilor, variaTia stocurilor, venituri din vnzarea semifabricatelor; D. variaTia stocurilor, venituri din redevenTe, locaTii de gestiune i chirii,

venituri din producTia de imobilizri. 5. Care din urmtoarele formule contabile nu sunt n concordanT cu explicaTia dat?: A. plusuri la inventar nregistrate la alte imobilizri necorporale: 208 Alte imobilizri necorporale = 134 Plusuri de inventar de natura imobilizrilor B. plusuri la inventar nregistrate la materii prime (n rou): 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime C. plusuri la inventar nregistrate la materiale pentru ambalat (n negru): 602Cheltuieli cu materialele consumabile = 3023 Materiale pentru ambalat D. plusuri la inventar nregistrate la produse reziduale (n negru): 346 Produse reziduale = 711 VariaTia stocurilor