Sunteți pe pagina 1din 45

CONTABILITATE FINANCIARĂ ŞI AUDIT FINANCIAR MANAGEMENT

MANAGEMENT AN 2 SEM 1 S

CONTABILITATE FINANCIARĂ ŞI AUDIT FINANCIAR MANAGEMENT MANAGEMENT AN 2 SEM 1 S

MULTIPLE CHOICE

1. Un activ reprezinta:

a. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intre- prindere;

b. o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intre- prindere;

c. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care sa asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;

d. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere.

ANS: B

2. Din categoria activelor circulante fac parte:

a. semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;

b. marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;

c. marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;

d. marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.

ANS: C

3. In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

a. pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie si punere an functiune – taxe nerecuperabile – reducerile comerciale primite

b. pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

c. pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in functiune – cheltuieli de transport

d. pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

ANS: B

4. Conturile de activ:

a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de activ; se crediteaza cu majorarile de elemente de activ; soldul final este debitor;

b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma- jorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de act- iv; soldul final este debitor;

c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major-

1

arile de elemente de activ; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este debitor;

d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de act- iv; soldul final este creditor.

ANS: C

5. Datoriile curente au termenul de exigibilitate:

a. mai mare de 12 luni

b. mai mic de 12 luni

c. mai mare de 6 luni;

d. mai mic de 6 luni.

ANS: B

6. Din categoria activelor imobilizate fac parte:

a. cheltuieli de constituire, constructii, autoturisme, obligatiuni;

b. autoturisme, titluri de participare, obligatiuni, constructii;

c. autoturisme, constructii, titluri de plasament, utilaje;

d. tiluri de participare, autoturisme, cheltuieli de constituire, constructii.

ANS: D

7. Una din afirmatiile de mai jos privind evaluarea la data intrarii in intreprindere nu este corecta:

a. bunurile reprezentând aport la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuala;

b. bunurile obtinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate;

c. bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de aport;

d. bunurile produse in intreprindere sunt evaluate la costul de productie

ANS: C

8. . Conturile de pasiv:

a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de pasiv; se crediteaza cu majorarile de elemente de pasiv; soldul final este debitor;

b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma- jorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de pas- iv; soldul final este creditor;

c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major- arile de elemente de pasiv; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este creditor;

d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic- sorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de pas- iv; soldul final este creditor.

ANS: B

2

9.

Contul 581 „Viramente interne” are de regula:

a. sold creditor;

b. .sold debitor;

c. sold final;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

10. Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobânzilor datorate de firma, in suma de 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen scurt:

a. 666 = 168 1.000

b.

168

=

666

1.000

c.

5198

=

666

1.000

d.

666

=

5198

1.000

ANS: D

11. Se achizitioneaza, pe baza avizului de insotire, materii prime de la un furnizor in valoare totala de 5.950 lei, TVA inclus. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.

%

=

401

5.950

301

5.000

4426

950

b.

%

=

408

5.950

301

4.819

4428

1.131

c.

%

=

408

5.950

301

5.000

4428

950

d.

%

=

408

5.950

4426

1.131

301

4.819

ANS: B

12. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vânzari 8.000 lei (TVA inclus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statului este:

a. TVA de plata 917,31 lei

b. TVA de recuperat 1.160 lei

c. TVA de plata 1.160 lei

d. TVA de plata 400 lei

ANS: A

13. Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de inventar in valoare de 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

3

a.

303

=

351

1.000

b.

603

=

351

1.000

c.

6583

=

303

1.000

d.

351

=

303

1.000

ANS: D

14. .Se incaseaza de la clienti un avans de 5 000 lei pentru marfuri, ulterior efectuându-se facturarea. For- mula contabila privind incasarea avansului este:

a. 401

5121 =

5.000

b. 419

5121 =

5.000

c. 5121 =

409

5.000

d. 5121 =

411

5.000

ANS: B

15. .Cu ocazia inventarierii utilajelor se constata un plus la inventar in suma de 13.000 lei. Care este for- mula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?

a.

212

=

758

13.000

b.

212

=

134

13.000

c.

212

=

404

13.000

d.

758

=

212

13.000

ANS: B

16. Ce semnificatie are formula contabila?

%

=

161

6.000

461

5.000

169

1.000

a. .imprumuturi acordate de firma tertilor

b. .imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;

c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;

d. (B si C)

ANS: C

17. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?

231

=

722

10.000

a. obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;

b. .primirea prin donatie de imobilizari in curs;

c. .imobilizari in curs nefinalizate pâna la sfârsitul exercitiului financiar;

d. imobilizari in curs puse in functiune la sfârsitul exercitiului.

ANS: C

4

18.

.In

cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret prestabilit de 8.500 lei,

TVA 19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.

348

=

711

8.500

b.

341

=

711

8.500

c.

711

=

341

8.500

d.

341

=

711

10.115

ANS: B

19. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vânzari 10.000 lei (TVA inclus),

total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statu-

lui.

a.

TVA

de plata 436,64 lei

b.

TVA

de recuperat 436,64 lei

c.

TVA

de plata 740 lei

d.

TVA

de recuperat 740 lei

ANS: A

20. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000 lei. Inregistrarea cont- abila este:

a. 6026

=

3026

1.000

b. 3026

=

6026

1.000

c. 671

=

3026

1.000

d. 6814

=

3026

1.000

ANS: C

21. .Vânzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, din punct de vedere contabil, ca o operatie:

a. extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin de- ciziile de gestiune;

b. de natura exceptionala;

c. de natura ordinara (aferenta activitatii de exploatare), efectuata cu titlu auxiliar;

d. de natura financiara, deoarece implica o incasare.

ANS: C

22. Se dau urmatoarele elemente:

1)

imobilizari necorporale;

2)

imobilizari corporale;

3)

creante – clienti;

4)

titluri de plasament;

5)

imobilizari financiare;

6)

lichiditati.

5

Activele curente sunt:

a. 1+2+4+5

b. . 3+4+6

c. 1+2+5

d. 3+6

ANS: B

23. Ce semnificatie are formula contabila:

 

456

=

%

55.000

 

1011

50.000

1041

5.000

a. aportarea capitalului socialB

 

b. subscriere capital social cu prima de emisiune;

c. emisiune de actiuni cu prima de emisiune;

d. retragerea unui actionar din societate.

ANS: C

 

24. Se dau urmatoarele elemente:

 
 

1)

imobilizari necorporale;

2)

imobilizari corporale;

3)

creante – clienti;

4)

titluri de participare;

5)

creante imobilizate;

6)

lichiditati.

Activele imobilizate sunt:

a.

1+2+4+5

 

b.

3+4+6

c.

1+2+5

d.

3+6

ANS: A

 

25. Ce semnifica formula contabila:

 
 

101

=

117

5.000

a. majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;

b. majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale firmei;

c. acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

26. Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea salariatilor?

6

a.

129 = 424

5.000

b.

117

= 424

5.000

c.

121 = 424

5.000

d.

129 = 117

5.000

ANS: B

27. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin amortizari si provizioane, care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:

a. amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei

b. amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;

c. amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive ale perioadei;

d. amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.

ANS: C

28. Cu ocazia inventarierii utilajelor, se constata un plus la inventar de 100.000 lei. Care este formula con- tabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?

a.

213 =

758

100.000

b.

213

=

134

100.000

c.

213

= 404

100.000

d.

213

= 401

100.000

ANS: B

29. .Ce semnificatie are formula contabila:

%

=

161

60.000

461

50.000

169

10.000

a. imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;

b. imprumuturi acordate de firma tertilor;

c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;

d. emisiune de actiuni cu prima.

ANS: A

30. Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, in suma de

100.000, rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe termen lung contractat in devize?

a. 162

= 765

100.000

b. 665 =

162

100.000

c. 162 = 665 100.000

d.

162

= 1681

100.000

7

ANS: A

31. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

161

=

456

160.000

a. rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;

b. convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;

c. retragerea din societate a unor proprietari;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

32. Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferent cred- itelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului, in valoare de 20.000 lei?

a. 665 = 162

20.000

b. 162 = 5124

20.000

c. 162 = 665

20.000

d. 665 =

5124

20.000

ANS: A

33. Care este formula contabila privind restituirea catre bugetul statului a sumei de 50.000 lei, reprezentând subventia guvernamentala pentru investitii neconsumata de firma?

a. 132 = 5121 50.000

b. 131 =7584 50.000

c. 131 =5121 50.000

d. 131 = 7583 50.000

ANS: C

34. 33. Care este semnificatia formulei contabile:

213

3

=

133

150.000

a. mijloc de transport primit cu titlu gratuit;

b. mijloc de transport gasit plus la inventar;

c. mijloc de transport donat de firma unei terte persoana;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

35. 33. Precizati semnificatia contabila a urmatoarei inregistrari:

%

=

109

31.000

1012

30.000

149

1.000

8

a. rascumpararea actiunilor proprii la un pret de achizitie inferior celui de cesiune;

b. anulare imprumut obligatar;

c. anulare actiuni proprii rascumparate la un pret de achizitie superior celui de cesi- une;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

36. 33. Completati formula contabila reprezentând amortizarea primelor privind rambursarea obligati- unilor, in suma de 20.000 lei.

a

a. a = 6868;

b. a = 658;

c. a = 681;

d. a = 161

ANS: A

=

169

20.000

37. 33. Precizati semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:

161 =

765

20.000

a. diferente favorabile de curs valutar obtinute din vânzarea obligatiunilor;

b. diferente favorabile de curs valutar realizate de firma, in urma rambursarii impru- mutului obligatar in devize;

c. venituri financiare realizate ca urmare a revânzarii obligatiunilor la un pret de cesi- une superior celui de achizitie;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

38. 33. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

131 =

7584

40.000

a. rambursarea subventiei guvernamentale pentru investitii neconsumata ;

b. majorarea veniturilor firmei cu contravaloarea subventiei pentru investitii necon- sumata ;

c. virarea la venituri pe masura consumarii subventiei guvernamentale pentru invest- itii;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

39. 33. Care este formula contabila privind inregistrarea dobânzilor datorate de firma, aferente imprumu- turilor si datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?

9

a. 666 = 5186

50.000

b. 666 = 1687

50.000

c. 627 = 5187

50.000

d. 168 = 167 50.000

ANS: B

40. 33. Vânzarea unei imobilizari corporale de catre intreprindere reprezinta:

a. o operatie extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata prin deciziile de gestiune;

b. de natura exceptionala;

c. de natura financiara;

d. de natura ordinara efectuata cu titlu auxiliar.

ANS: D

41. Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfârsitul anului N: 161-1.000 lei ram- bursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400 lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursabil pe data de 1.08. an N+1; 419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60 lei. Care este suma care se va inscrie in bilant la postul „Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an”.

.

a.

1.850 lei

b.

1.450 lei

c.

2.250 lei

d.

2.050 lei.

ANS: A

42. Societatea a achizitionat si a pus in functiune la 20.XII.N o instalatie in valoare de 60.000 lei,

amortizabila in 4 ani, finantata 50% din resurse proprii si 50% din subventii de la buget. In condi- tia aplicarii metodei de amortizare liniara, care vor fi sumele si operatiile contabile in anul N+3?

a. 6811 = 2813 15.000

131 =

6811 15.000

b. 6811 = 2813 15.000

7584 7 500

c. 6811 = 2813 7 500

7584 7 500

d. 6811 = 2813 15.000

131

131

=

=

131

=

445 15 000

ANS: B

43. Indicati inregistrarile contabile corecte privind cedarea catre un tert a unei constructii incomplet amortizata, in valoare de 500.000 lei, + TVA 19%. Valoarea de intrare a constructiei este de 300.000 lei iar suma amortizarii la data cedarii este de 200.000 lei.

a.

411

=

%

595.000

 

701

500.000

4427

95.000

 

6583

=

212

500.000

10

b. 461

=

%

595.000

 

7583

500.000

4427

95.000

%

=

212

300.000

2811

200.000

6583

100.000

c. 411

=

%

595.000

 

7583

500.000

4427

95.000

%

=

212

300.000

2811

200.000

671

100.000

d. 461

=

%

595.000

 

701

500.000

4427

95.000

%

=

212

300.000

2813

200.000

6583

100.000

ANS: B

44.

Societatea comerciala “ALFA” S.A. a achizitionat si pus in functiune la 15 decembrie anul N o in-

a.

stalatie de lucru in valoare de 200.000 lei, amortizabila in 4 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie guvernamentala. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva, care vor fi sumele si operatiile contabile inregistrate in conturi la finele anului N+1? =

6811

2813

112.500

131

=

7584

75.000

b. 6811

=

2813

46.875

131

=

7584

37.500

6811

c. =

2813

112.500

131

=

7584

56.250

d. =

6811

2813

112.500

131

=

7584

84.375

ANS: D

45.

Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa dobânzile in perioade viitoare:

 

a

=

766

15.000

 

a. . a = 666;

b. a = 5186;

 

c. a = 5187;

d. a = 5121

ANS: C

46.

11

33. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior se de- conteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru actiuni de pro- tocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila privind decontarea avansului de trezorerie:

%

=

b

2.000

624

=

400

623

=

500

a

=

1.100

a. a = 5121; b = 542;

b. a = 581; b = 5311

c. a = 5311; b = 542

d. a = 542 ; b = 5311.

ANS: C

47.

Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

 

512

=

2676

5.000

 

1

 

a. incasarea contravalorii imobilizarilor financiare cedate;

b. scaderea din evidenta a imobilizarilor financiare cedate;

c. achitarea de garantii si cautiuni catre terti, din contul bancar;

d. nici un raspuns nu este corect.

 

ANS: D

48.

Preluarea de catre firma a unor bunuri concesionate, se inregistreaza in contabilitate astfel:

a. 205

=

167

100.000

b. 205

=

456

100.000

c. 167

=

205

100.000

d. 205

=

721

100.000

ANS: A

49.

.Se

transforma 1.000 obligatiuni in 500 actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei obligati-

uni este de 10 lei/obligatiune, iar valoarea nominala a unei actiuni este de 15 lei/actiune. Care este in- registrarea contabila aferenta operatiei de mai sus:

a. 10.000 161

=

1011

7.500

 

1044

2.500

b. 10.000 161

=

1012

7.500

 

1044

2.500

c. 10.000 161

=

1012

7.500

 

169 2.500

d. 10.000 161

=

1012

7.500

 

1041

2.500

12

ANS: B

50. Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor cumparate si receptionate in valoarea instalatiilor tehnice:

a.

213

=

301

1.000

b.

213

=

302

1.000

c.

213

=

303

1.000

d.

213

=

308

1.000

ANS: B

51. O societate comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare totala de 5.950 lei (in- clusiv TVA 19%), pe baza avizului de insotire a marfii. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.

%

=

401

5.950

301

5.000

4426

950

b.

%

=

408

5.950

301

4.819

4428

1.131

c.

%

=

408

5.950

301

5.000

4428

950

d.

%

=

408

5.950

301

5.000

4426

950

ANS: C

 

52. “ALFA” S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de la un furnizor, conform

facturii, in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei. Societatea practica un adaos comercial de

22%. Care este valoarea TVA neexigibila:

a. 1.198 lei;

b. 1.408 lei;

c. 1.461 lei;

d. 1.472 lei.

ANS: C

53. In cursul exercitiului 2005, intreprinderea X este obligata la plata unor penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale aferente exercitiului anterior, in valoare de 100.000 lei. Daca societatea ar fi

inregistrat la timp penalitatile, cheltuielile sale ar fi fost mai mari cu aceasta suma, respectiv impozitul pe profit ar fi fost mai mic cu 16.000 lei. Cum inregistrati rectificarea erorii fundamentale:

a. 1174 =

84.000

401

100.000

16.000

4411

b. 16.000

4411 =

401

100.000

84.000

6581

c.

84

000

121 = 401

100 000

16

000 441

d. 100.000 1174 = 401

100 000

13

ANS: A

54. .Cum se inregistreaza dobânzile anuale aferente creantelor legate da participatii?

a. 267

b. 267 = 763

c. 267 = 768

d. 261 = 768

= 766

ANS: B

55.

Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:

 

261

=

456

 

a. achizitionarea de titluri de participare

b. retragerea de capital social;

 

c. aport la capitalul social sub forma de titluri de participare;

d. restituirea aportului la capitalul social sub forma de titluri de participare.

ANS: C

56.

.In

cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500 lei. Inregistrarea contabila

va fi urmatoarea:

a.

b.

348 =711

88.500

341=711 88.500

c. 711=341 88.500

d. 341=371 88.500

ANS: B

57. .Societatea comerciala X S.A. lanseaza la 01.07.2007 un imprumut obligatar prin emisiunea a 5.000 obligatiuni, având o valoare nominala de 1 leu/obligatiune; pretul de emisiune este de 0,95 lei/obliga- tiune, iar pretul de rambursare de 1,15 lei/obligatiune. Primele de rambursare se vor amortiza liniar pe durata imprumutului. Durata imprumutului este de 5 ani, dobânda anuala este de 30%, plata dobânzii

se face la sfârsitul fiecarui serviciu si prima transa de rambursare are loc la sfârsitul celui de-al treilea serviciu. Precizati care sunt inregistrarile contabile efectuate la 31.12.2007:

a. 750

b.

c.

d.

750

666 = 1681

6868= 169 100

750

750

100

750

750 1681= 5121

1000 666 = 1681 1000

100

1000 666 = 1681 1000

200 6868= 169 200

666 = 1681

6868= 169 100

ANS: A

14

58. Cum

se inregistreaza cheltuielile de dezmembrare ale unui utilaj, lucrarile fiind executate de un tert,

cu factura de 10.000 lei plus TVA 19%:

a. % = 401

11.900

 

611

10.000

4426

1.900

b.

% =401

11.900

6583

10.000

4426

1.900

c.

% = 462

11.900

611

10.000

4426

1.900

d.

% = 462

11.900

6583

10.000

4426

1.900

ANS: B

59. Dispuneti de urmatoarele date: societatea comerciala X S.A. a obtinut la 30.09.2003 un credit pe ter-

men lung de 100.000 lei la o rata a dobânzii de 20%, rambursabil in 5 ani, in transe anuale egale. Care este formula contabila corecta de inregistrare a dobânzii aferente creditului, la finele anului 2003?

a. 666 = 5198 5.000

5.000

b. 666 = 1681 5.000

5.000

c. 666 = 1682 20.000

d. 666 = 1682 5 000

20 000

5 000

ANS: D

60. O societate comerciala primeste marfuri cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la 30.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

371

=

a. a= 771;

b. a= 607;

c. a= 357;

d. a= 7582.

ANS: A

a

30.000

61. S.C. “ALFA” S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la un furnizor, la un cost de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in urma sacrificarii este de

60.000 lei. Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in urma sacrificarii va fi urmatoarea:

a. 711 = 361 50.000

b. 345 = 711 60.000

c. 606 = 361

50.000

d. % = 711

60.000

345

50.000

348

10.000

15

ANS: B

62. .O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca, din stocul de prod- use finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile proprii ale intreprinderii. Cos- tul de productie al unui autocamion se ridica la 350.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile care se impun in aceasta situatie:

a. 2133 = 722 350.000

b.

c. 2133 = 721 350.000

d. 711 -= 345 350.000 2133= 722 350.000

2133 = 345

350.000

ANS: D

63. Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in valoare de 250.000 lei.

La finele lunii, costul de productie efectiv este de 230.000 lei. Inregistrarea obtinerii de produse finite in cursul lunii se realizeaza astfel:

a. 345 = 711 230.000

b.

348 = 711

-20.000

c. 345 = 711

250.000

d. % = 711 250.000

345

230.000

348

20.000

ANS: C

64. .Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in valoare de 5.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

681

4

a.

b.

c.

d. a = 7814.

a =

a =

a =

301;

391;

308;

ANS: B

=

a

5.000

65. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

601

=

301

2.000

a. consum de materii prime;

b. lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;

c. contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermit- ent;

d. toate cele de mai sus.

16

ANS: D

66. .O societate comerciala demareaza la 01.01.N lucrarile pentru constructia unei cladiri in regie proprie.

Cladirea va fi data in functiune la data de 01.10.N+1 iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt:

In exercitiul N:

pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei;

In exercitiul N+1: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuperabile 10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 01.10.N+1 se face prin formula contabila:

consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite

a. 212

= %

405.000

231

155.000

722

150.000

b.

212

= %

397.000

 

231

255.000

722

142.000

c.

d.

212 = %

397.000

231

255.000

722

142.000

212 = %

395 000

231

255.000

722

140 000

ANS: A

67. Cum se inregistreaza in contabilitate achizitionarea de la un tert a unui proiect de cercetare dezvoltare in valoare de 2.000 lei plus TVA 19%.

a.

% = 401

2.380

203

2.000

4426

380

b.

% = 462

2.380

203

2.000

4426

380

c.

% = 404

2.380

203

2.000

4426

380

d.

203 =404

2.380

ANS: B

68. S.C. “ALFA” S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de 3.500 lei, TVA 19%.

La receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de vânzare cu amanuntul (inclusiv TVA) va fi:

a. 4.915,7 lei ;

b. 4.795,7 lei ;

c. 4.130 lei ;

d. nici un raspuns nu este corect.

17

ANS: A

69. Pretul cu amanuntul al marfurilor vândute este de 17.500 lei. Care este costul de achizitie, cunoscând:

cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este 20%?

a. 14.705 lei;

b. 14.583 lei;

c. 12.258 lei;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

70. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug va fi urmatoarea:

a.

6026

=

3026

10.000

b.

3026

=

6026

10.000

c.

671

=

3026

10.000

d.

6814

=

3026

10.000

ANS: C

furaje, evaluate la 10.000 lei. Inregistrarea contabila

71. .O societate comerciala primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 50.000 lei. Cum se va inregistra intrarea in patrimoniu a acestui mijloc de transport?

a.

2133

=

133

50.000

b.

2133

=

7583

50.000

c.

2133

=

722

50.000

d.

%=

404

59.500

2133

50.000

4426

9.500

ANS: A

 

72. Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate lunare, pe mai multe perioade:

a.

6811

=

2805

5.000

b.

2805

=

205

5.000

c.

167

=

2805

5.000

d.

6811

=

2813

5.000

ANS: A

73. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Completati formula contabila:

3028

a. a = 346;

b. a = 703;

=

a

5.000

18

c.

a = 354;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

74. .Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Completati formula contabila:

3028

=

a

5.000

a. .a = 346;

b. a = 703;

c. a = 354;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

75. Se achizitioneaza piese de schimb la un cost de achizitie efectiv de 7.000 lei plus TVA 19%, conform facturii. Pretul de inregistrare (prestabilit) este de 7.500 lei. Completati formula contabila:

%

=

401

b

3024

c

a

d

4426

1.330

a. a = 308; b = 8.925; c = 7.000; d = 500;

b. a = 308; b = 8.830; c = 7.000; d = -500;

c. a = 308; b = 8.830; c = 7.500; d = -500;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

76. Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de 4.000 lei. Completati for- mula contabila:

345

=

a. a = 701;

b. a = 348;

c. a = 607;

d. a = 711

ANS: D

a

4.000

77. Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei (inclusiv TVA 19%). Completati formula contabila:

19

%

=

a

300

b

c

4426

d

a. a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;

b. a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;

c. a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

78. Entitatea economica achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare 4.000 lei, cheltuieli de transport-aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze formula contabila privind inregis- trarea achizitiei de materii prime in conditiile utilizarii inventarului intermitent.

%

=

401

b

a

c

4426

d

a. .a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;

b. a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;

c. .a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

79. Societatea comercializeaza marfuri in sistem “en gros”, evidenta contabila a marfurilor fiind tinuta cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vând marfuri, pret de vânzare 12.500 lei, cost de achizitie 10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in contabilitate, astfel:

a.

607

=

371

10.000

b.

371

=

607

10.000

c.

707

=

371

10.000

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

80. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

603

=

303

15.00

 

0

a. inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare casarii acestora;

20

b. inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare a vânzarii lor catre terti;

c. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;

d. (A, B si C).

ANS: C

81. .La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a animalelor, in valoare de 4.000 lei. Completati formula contabila:

a

=

a. a = 711; b = 361;

b. a = 361; b = 711;

c. a = 361; b = 606;

d. a = 368; b = 711.

ANS: B

b

4.000

82. Pretul de vânzare cu amanuntul al marfurilor se determina astfel:

a. .

b. PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;

c. PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;

d. nici un raspuns nu este corect.

PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;

ANS: A

83. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:

a. contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;

b. necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;

c. contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;

d. determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.

ANS: D

84. .S.C. “ALFA” S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala (inclusiv TVA) de

30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor, printr-un credit bancar pe termen scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:

a.

401

=

5121

25.210

b.

401

=

5191

30.000

c.

401

=

5411

25.210

d.

401

=

162

30.000

ANS: B

85. .Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de 25.000 lei (inclusiv TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati formula contabila:

21

%

=

401

25.000

a

b

4426

c

a. a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;

b. a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6

c. a = 301; b = 20.250; c = 4.750;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

86. .Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de asigurare pe timpul trans- portului, in valoare de 15.000 lei?

a.

628

=

401

15.000

b.

624

=

401

15.000

c.

613

=

401

15.000

d.

624

=

404

15.000

ANS: C

87. .S.C. “ALFA” S.A. acorda la data de 01.07 un avans in valoare de 20.000 unui furnizor. La data de 25.07 se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 20.000 lei de la acelasi furn- izor. Completati formula contabila pentru stingerea avansului fata de furnizor.

401

a. .a = 409;

b. a = 5121;

c. .a = 5311;

d. a = 542

ANS: A

=

a

20.000

88. Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000 lei, careia, ulterior i se vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:

a.

5121

=

401

50.000

b.

5121

=

419

50.000

c.

5121

=

409

50.000

d.

5121

=

411

50.000

ANS: A

89. Se vând produse finite unui client, conform facturii, la pret de vânzare 12.000 lei, TVA 19%. Clientul subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la scadenta a biletului la ordin si de stingere a creantei generata de acesta.

5121

=

A

b

22

a.

a = 413; b = 14.280;

b. .a = 403; b = 14.280;

c. .a = 5113; b = 14.280;

d. a = 403; b = 14.280.

ANS: C

90. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

403 =

5121

5.000

a. incasarea la scadenta a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;

b. stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata acestuia la scadenta;

c. reflectarea creantei pe seama bancii pentru biletul la ordin emis acestuia spre in- casare;

d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

91. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans chenzinal - 100 lei; con- tributia la asigurarile sociale – 15 lei; contributia la fondul de somaj – 3 lei; contributia la asigurarile sociale de sanatate – 21 lei; impozitul pe venitul din salarii – 32 lei; rate in favoarea tertilor – 50 lei. Completati formula contabila pentru inregistrarea retinerilor din salariu:

421

=

%

221

 

a

100

b

15

c

3

d

21

e

32

f

50

a. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;

b. a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;

c. a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;

d. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.

ANS: A

92. La sfârsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA colectata = 10.200

lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata sau TVA de recuperat si in ce suma:

a. TVA de plata = 1.900 lei;

b. TVA de plata = 3.950 lei;

c. TVA de recuperat = 3.950 lei;

d. TVA de recuperat = 5.850 lei.

23

ANS: C

93. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

4118

=

4111

15.00

 

0

a. inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;

b. sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;

c. sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;

d. eflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei privind clientii siguri.

ANS: D

94. Care este semnificatia formulei contabile:

301

=

7582

15.00

 

0

a. .bunuri primite cu titlul gratuit;

b. despagubiri si penalitati datorate de terti;

c. bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;

d. materiale consumabile obtinute din productie proprie.

ANS: A

95. La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C. „ALFA” S.A. este urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate de la o alta societate comer- ciala = 60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care amenzi si penalitati platite = 20.000 lei, cheltuieli in avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma bugetului statului:

a. 16.000 lei;

b. 25.000 lei;

c. 37.500 lei;

d. 11.200 lei.

ANS: D

96. Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii prime in suma de 300 lei, se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

a.

448 =

758

300

b. 635 =

446

300

c. 301 =

446

300

d. 446 =

5121

300

24

ANS: C

97.

Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

 

161

=

505

50.000

 

a. .reflectarea incasarii generata de vânzarea obligatiunilor;

b. inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;

c. stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;

d. nici un raspuns nu este corect.

 

ANS: B

98.

Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentând contravaloarea marfurilor liv- rate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula contabila de incasare a filei de cec este:

a.

5121

=

5125

20.000

b.

5121

=

5113

20.000

c.

5121

=

5112

20.000

d.

413 =

5112

20.000

ANS: C

99.

Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de 2.000 lei. Completati formula contabila:

 

a

=

b

2.000

 

a. .a = 5121 ; b = 704

 

b. .a = 5311 ; b = 708;

c. .a = 5311 ; b = 706;

d. .nici un raspuns nu este corect.

 

ANS: C

100.

A fost luata in evidenta o datorie de 13.000 USD fata de un furnizor extern, la cursul de 3 lei/USD.

Datoria a fost platita ulterior la cursul de 3,5 lei/USD. Formula contabila privind reflectarea platii este:

%

a. =

765

45.500

401

39.000

5124

6.500

b. =

%

665

45.500

401

39.000

5124

6.500

%

c. =

5124

45.500

401

39.000

665

6.500

d. nici un raspuns nu este corect.

25

ANS: C

101. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

424

=

444

20.000

a. impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;

b. impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;

c. impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;

d. impozit pe salarii virat la bugetul statului.

ANS: B

102. .Constatându-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen scurt, entitatea eco- nomica hotaraste sa vânda cu numerar actiuni de 50.000 lei cu 10% sub costul lor de achizitie. Com- pletati formula contabila privind vânzarea actiunilor:

%

=

b

c

5311

d

a

e

a. .

b. a = 665; b = 109; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000;

c. a = 664; b = 501; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;

d. a = 664; b = 508; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000.

a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;

ANS: A

103. Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii privind energia elec- trica pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:

a.

% =

401

11.900

628

10.000

4426

1900

b.

% =

401

11.900

605

10.000

4426

1900

c.

%

=

5121

11.900

628

10.000

4426

1900

d.

% =

401

11.900

5121

10.000

4426

1900

ANS: B

104. .105.Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vânzarea actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:

26

a.

591

=

786

1.000

b.

591

=

786

2.000

c.

686

=

591

1.000

d.

686

=

591

2.000

ANS: B

105. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:

658

=

471

1.000

a. altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;

b. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, con- form scadentarelor;

c. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;

d. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsaminte- lor asimilate

ANS: B

106. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vânzare 10.000 Euro. Cur- sul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8 lei/euro. Pâna la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4

lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efec- tueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

a.

4111

=

765

2.000

b.

665

=

4111

2.000

c.

491

=

765

2.000

d.

4111

=

491

3.000

ANS: A

107. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in cifra de afaceri a intre- prinderii:

a. venituri din vânzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;

b. venituri din vânzarea marfurilor, venituri din vânzarea produselor finite, variatia stocurilor;

c. venituri din vânzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vânzarea semifab- ricatelor;

d. variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din productia de imobilizari.

ANS: A

108. Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:

a. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;

b. Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru investitii;

27

c.

Activ bilantier – Datorii;

d. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru investitii.

ANS: C

109. In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vânzare: marfuri pret vânzare 10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta marfurilor 1.000 si actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vânzare 8.000 lei, cost achizitie 6.000 lei, ajustare pentru de- preciere constituita aferenta actiunilor 2.000 lei. Incidenta acestor operatii asupra contului de profit si pierdere, genereaza:

a. rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;

b. rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;

c. rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;

d. rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.

ANS: A

110. O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din care achita in numerar 5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de 10.000 lei se angajeaza sa faca plata prin virament in termen de 45 zile. Completati formula contabila:

A

=

%

25.000

 

5311

5.000

5121

10.000

b

10.000

a. a = 505; b = 509;

b. a = 161; b = 509;

c. a = 506; b = 508;

d. a = 109; b = 509.

ANS: A

111. Care

este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vânzarea actiunilor detinute la en-

titatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:

a.

591

=

786

1.000

b.

591

=

786

2.000

c.

686

=

591

1.000

d.

686

=

591

2.000

ANS: B

28

112.

In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vânzare 10.000 Euro. Cur- sul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8 lei/euro. Pâna la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efec- tueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

a.

4111

=

765

2.000

b.

665

=

4111

2.000

c.

491

=

765

2.000

d.

4111

=

491

3.000

ANS: A

 

113.

Care este semnificatia formulei contabile:

 

6581

=

4481

2.000

 

a. despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;

b. despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;

c. pierderi din debite prescrise si insolvabile;

d. datorii si subventii acordate tertilor.

 

ANS: A

 

114.

 

Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind rambursarea ob- ligatiunilor in suma de 1.500 lei:

 

a.

169

=

461

1.500

b.

5121

=

169

1.500

c.

6868

=

169

1.500

d.

169

=

6868

1.500

ANS: C

 

115.

Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus). Clientul este declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de 60%. Care sunt oper- atiile contabile si sumele corecte aferente lor:

a.

654

= 4111

21.008

4427

= 4111

3.992

b.

4118 = 4111

25.000

4427

= 4428

3.992

c.

4118 = 4111

21.008

4427

= 4428

3.992

6812

=1511

17.016

d. 4118 = 4111

25.000

6814

=491

12.605

ANS: D

29

116.

 

Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vânzare negociat este de 10.000 lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei. Care sunt inregis- trarile corecte:

a.

4111

=

%

11.900

 

701

10.000

4427

1.900

 

b.

418

=

%

11.900

 

701

10.000

4427

1.900

 

711

= 345

 

10.000

 

c.

418

=

%

11.900

 

701

10.000

4427

1.900

 

711

= 345

8

500

 

d.

418

=

%

11.900

 

701

10.000

4428

1.900

 

711

= 345

8

500

 

ANS: D

 

117.

informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:

a. bilant;

 

b. contul de profit si pierdere;

c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;

d. situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS: A

 

118.

Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:

a. bilant;

 

b. contul de profit si pierdere;

c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;

d. situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS: B

 

119.

Din categoria reducerilor financiare fac parte:

a.

rabatul;

b.

scontul;

c.

remiza;

d.

risturnul.

ANS: B

30

120. Potrivit IAS 1,, prezentarea situatiilot financiare ” un set complet de situatii financiare cuprinde:bilan- tul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:

a. bilantul, contul de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor propii;

b. bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative;

c. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:

d. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor propii, situa- tia fluxurilor de numerar, politici si note contabile.

ANS: D

121. O societate comerciala depune la banca pentru scontare un efect comercial cu o valoare nominala de 1.000 lei. Taxa scontului perceputa de banca este de 15%, numarul de zile pana la scadenta efectului este de 30 zile, iar comisionul de andosare este de 2,5lei. Care este valoarea scontului si incasata de banca si cum se inregistreaza in contabilitate

a.

%

= 413

1000

5121

997,5

627

2,5

b.

 

%

= 413

1000

5121

985

666

12,5

627

2,5

c.

5121

=

413

1.000

d. %

= 413

1000

 

5121

997,5

666

2,5

ANS: B

122. Clientii sunt dubiosi cand.

a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp

b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile

c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor

d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali de a-si onora obligatiile asumate.

ANS: B

123. . Cheltuielile cu ajustarile privind pierderile de valoare sunt formate din:

a. Provizioane, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor

b. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie

c. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

d. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si

31

pierderea de valoare a costurilor de trezorerie

e. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto- curile si productia in curs de executie, amortizarea primelor de rambursare a ob- ligatiunilor

ANS: C

124. . In categoria cheltuielilor financiare intra:

a. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs

b. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament

c. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize

d. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize, scon- turile acordate clientilor

e. Pierderi din creante legatede participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar, din operatiile curente si dispon- ibilitatile in devize, dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor dat- orii privind exercitiul in curs, sconturile acordate clientilor, alte cheltuieli finan- ciare

ANS: E

125. .Daca se are in vedere rolul rolul cheltuielilor in analiza activitatii pe genuri de activitati, cheltuielile dupa natura lor se pof grupa pe functiile intreprinderii. Aceata grupare contine:

a. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie

b. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, chelruieli de distributie

c. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli de distributie(des- facere), cheltuieli administrative, cheltuieli financiare

d. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli administrative, chel- tuieli financiare

ANS: C

126. . Imprumuturile obligatar cuprinde urmatoarele elemente:

a. Durata, valoarea nominala

b. Durata, dobanda

c. Durata, valoarea nominala, dobanda

d. Durata, amortizarea primelor, dobanda

ANS: C

127. . O societate comerciala primeste factura pentru prima rata de leasing financiar (intern) in care sunt in- scrise : capital de rambursat 50.000 lei, dobanda 10.000 lei, TVA 19 %. Care sunt inregistrarile oper- ate cu ocazia primirii facturii de leasing?

32

a. %

=

404

69.500

167

50.000

1685

10.000

4426

9.500

666

471

10.000

b. %

=

404

69.500

167

50.000

1685

95.00

4426

10.000

666

471

10.000

c. %

=

404

59.500

167

50.000

4426

95.00

666

471

10.000

ANS: A

128. SC ALFA SRL a achizitionat marfuri din import pentru care se considera urmatoarele date: pretul de cumparare facturat de furnizor 4000 lei, taxe vamale achitate in vama 800 lei, TVA achitata in vama 912 lei, cheltuieli de transport intern 150 lei, cheltuieli de manipulare 50 lei, reducere comerciala acordata de furnizor 100 lei, diferenta nefavorabila de curs valutar calculata la plata furnizorului extern efectuata inainte de vanzarea marfurilor 218 lei. Costul de achizitie este:

a. 5.000

b. 4.900

c. 4.850

d. 5.912

ANS: B

129. . In contul de profit si pierdere figureaza urmatoarele informatii:vanzaride marfuri 20.000 lei ; costul de cumpararea a marfurilorvandute 5.000 lei; productia imobilizata 28.000 lei;cheltuieli cu materii

lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru investitii virate la venituri 8.000

lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei; amortizari si provizioane de exploatare 12.000 lei; amenzi dat- orate 870 lei; si platite 600 lei; cota de impozit pe profit este de 16%. Impozitul pe profit datorat este:

prime 5.000

a. .6436,8

b. .6.480

c. 6585,6

d. .6.280

e. .6.196,8

ANS: B

130. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori deb- itori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat 600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea creantelor :

a. 19.000;

b. 14.800 lei;

33

c.

15.500 lei;

d. 19.600 lei;

e. 15.500 lei.

ANS: C

131. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori deb- itori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat 600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea datoriilor:

a. 18.500 lei;

b. 14.680lei;

c. 18.880lei;

d. 19.100 lei;

e. 22.380lei.

ANS: C

132. . In structura activelor circulante nu se includ:

a. .stocurile

b. creantele

c. investitiile financiare pe termen scurt

d. casa si conturi la banci

e. cheltuieli in avans

ANS: E

133. . Ce semnifica inregistrarea contabila:

213

= 456

a. aportul la capitalul social a unui mijloc fix

b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix

c. casarea unui mijloc fix

d. amortizarea unui mijloc fix

e. reevaluarea unui mijloc fix

ANS: A

134. . Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 20.000 lei drept compensatie pentru pier- derile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va inregistra subventia de primit astfel:

a. = 7584

131