Sunteți pe pagina 1din 51

MGM AN 2

ECONOMIA SI PROTECTIA MEDIULUI

MULTIPLE CHOICE

1) Care sunt obiectivele cursului Economia Protectiei Mediului?

1 asimilarea cunostiintelor de baza referitoare la economia factorului natural;


2 modalitatile de minimizare a productiei in conditii de protectie a acestuia;
3 determinarea costurilor optime de intretinere ale intreprinderii;
4 crearea la viitorii economisti a unei atitudini indiferente fata de mediu;
ANS: 1

2) Care din urmatorii factori de productie isi mentine si astazi caracterul de limitare a ofertei?

1 munca
2 capitalul
3 mediul inconjurator
4 toti trei
ANS: 3

3) Cum trebuie utilizat mediul in cadrul proceselor productive?

1 in conditii de eficacitate si eficienta limitata


2 excluzand risipa
3 prevenind degradarea utilajelor intreprinderii
4 minimizand productivitatea intreprinderii
ANS: 2

4) Degradarea mediului inconjurator este produsa de:


1.- pasunatul intensive
2.- exploatarea intensive a resurselor minerale
3.- circulatia autovehiculelor
4.- folosirea deodorantelor
5.- folosirea morilor de vant
6.- folosirea intensiva a ingrasamintelor artificiale
7.- folosirea intensiva a energiei solare
Identificati erorile din enumerarea de mai jos:

Variante de raspuns:
1 1 ,3
2 2 ,4
3 3 ,5
4 4 ,6
5 5 ,7
ANS: 5
5) Datorita folosirii substantelor fluoro-cloro-carbonate se produc urmatoarele efecte asupra
mediului:
1 - deteriorarea stratului de ozon stratosferic.
2 - cresterea stratului de ozon troposferic.
3 - filtrarea insuficienta a radiatiei ultraviolete.
4 - filtrarea excesiva a radiatiei ultraviolete.
5 - cresterea numarului cazurilor de cancer.
6 - scaderea numarului de cazuri de cancer.
Identificati cele 3 afirmatii false!

Variante de raspuns:
1 1, 3, 5.
2 2, 3, 5.
3 2, 4, 6.
4 3, 4, 6.
5 4, 5, 6.
ANS: 3

6) Cresterea demografica creaza presiuni asupra mediului prin:


1 - pasunat excesiv cu efecte de desertificare.
2 - folosirea intensiva a terenurilor agricole cu efect de secatuire a acestora.
3 - cresterea necesarului de apa dulce, cu efect benefic asupra puritatii acesteia.
4 - reducerea nivelului apei freatice avand ca efect secarea fantanilor.
5 - dezvoltarea permanenta a pescuitului oceanic cu efect asupra migratiei
vietuitoarelor marine.
6 - sporirea emanatiilor de CO2 cu efect asupra amplificarii efectului de sera.
In cele de mai sus s-au structurat 2 afirmatii gresite, identificati-le!

Variante de raspuns:
1 1, 3, .
2 2, 4.
3 3, 5.
4 4, 6.
5 5, 6.
ANS: 3

7) Criza mediului are la origine mai multe cauze:


1 - Cresterea consumului de apa.
2 - Cresterea consumului de peste marin.
3 - Folosirea combustibililor fosili pentru producerea de energie .
4 - Micsorarea ritmului de taiere a padurilor tropicale.
5 - Prevenirea excesiva a substantelor fluoro-cloro-carbonate.
6 - Deversarea in atmosfera a unor cantitati mereu sporite de apa.
7 - Cresterea populatiei .
8 - Construirea de baraje pe marele fluvii ale lumii.
In cele de mai sus s-au structurat 3 erori. Identificati-le!

Variante de raspuns:
1 1, 3, 5.
2 2, 4, 6.
3 3, 5, 7.
4 4, 6, 8.
5 1, 5, 8.
ANS: 4

8) Datorita folosirii combustibililor fosili in productia de energie electrica au aparut urmatoarele


fenomene:
1 - cresterea emisiilor de CO2 in atmosfera.
2 - aparitia efectului de sera.
3 - amplificarea fenomenului de fotosinteza.
4 - cresterea temperaturii planetei.
5 - cresterea productiei de cereale.
6 - cresterea nivelului oceanului mondial cu 0,5 m.
Depistati afirmatiile false din cele de mai sus :

Variante de raspuns :
1 1, 2, 3.
2 2, 3, 4.
3 3, 4, 5.
4 4, 5, 6.
5 3, 5, 6.
ANS: 5

9) Identificati afirmatia falsa din urmatoarele consideratii privind criza mediului:

1 activitatea umana produce “rani nevindecabile” planetei mama.


2 revolutia industriala a facilitat aparitia fenomenelor legate de “criza mediului.”
3 centralele hidroelectrice reprezinta una din principalele cauze ale “crizei mediului”
4 centralele termoelectrice pe carbuni inferiori reprezinta o cauza importanta a “crizei medi-
ului”
5 cresterea demografica reprezinta si ea o cauza a “crizei mediului”
ANS: 3

10) Care sunt intrarile in sistemul productiv, conform modelului Karl Goeran Moeler privind flux-
urile materiale?
In cele ce urmeaza sa structurat o eroare, identificati-o!

1 resursele primare.
2 resursele atipice.
3 forta de munca.
4 reziduri reciclabile.
5 capitalul consumat.
ANS: 2

11) Prin notiunea de “habitat antropic” se intelege:


Identificati raspunsul corect!

1 componenta a patrimoniului natural in care predomina elementele naturale


2 componenta a patrimoniului natural in care predomina elemente ce au interactionat cu
factorul munca.
3 componenta a patrimoniului natural in care sunt prezente in mod egal elemente naturale si
artificiale.
4 componenta a mediului destinata locuirii de catre oameni .
ANS: 2

12) Prin notiunea de bun public se intelege:


Una din cele 3 definitii este eronata. Identificati-o!

1 mediul inconjurator privit ca ansamblu de componente hidro, lito, aero si bio


2 orice bunuri care nu satisfac principiul rivalitatii ( acelasi bun nu poate fi folosit simultan
de 2 sau mai multi agenti)
3 orice bunuri care satisfac principiul rivalitati
ANS: 3

13) La nivelul U.E. de gestionarea mediului se ocupa urmatoarele organisme:


In enumerarea de mai sus s-a strecurat o eroare. Identificati-o!

1 Consiliul Europei.
2 Comisia Europeana.
3 Parlamentul European.
4 Curtea de justitie.
5 Curtea de casatie.
ANS: 5

14) Ce se intelege prin notiunea de “non-exclusivitate”?


Identificati definita falsa dintre cele enumerate mai sus!

1 o caracteristica a bunurilor publice pure


2 imposibilitatea excluderii unor consumatori de la folosirea unui bun public
3 o caracteristica a bunurilor publice mixte
4 capacitatea mediului inconjurator, ca ansamblu de componente de a fi utilizat de mai
multe entitati producatoare sau consumatoare fara ca cineva sa fie exclus
ANS: 3

15) Garda de mediu are urmatoarele atributii :


Din enumerarea de mai sus o singura varianta este corecta. Identificati-o!

Variante de raspuns:
1 elaborarea de acte normative privind protectia mediului .
2 finantarea activitatii organismelor publice specializate in protectia mediului.
3 gestionarea mediului .
4 controlul respectarii legislatiei de mediu.
5 administrarea unor componente de mediu.
ANS: 4

16) Compania nationala “Apele Romane” are urmatoarele atributii:


Din enumerarea de mai sus o singuara varianta este corecta. Identificati-o!
Variante de raspuns:
1 se ocupa de valorificarea energetica a apelor prin construirea de hidrocentrale.
2 gestioneaza si exploateaza fondul de ape ale Romaniei.
3 se ocupa de exportul apelor minerale .
4 gestioneaza navigatia pe mare si pe raurile interioare .
5 se ingrijeste de organizarea pescuitului industrial.
ANS: 2

17) Regia autonoma “ROMSILVA” are urmatoarele atributii:


1 - se ingrijeste de exploatarea, regenerarea fondului foestier aflat in proprietatea
statului.
2 - se ingrijeste de aprovizionarea populatiei cu lemne de foc.
3 - se ocupa de exportul masei lemnoase.
4 - se ingrijeste de asigurarea exploatarii in regim silvic a fondului forestier aflat in
proprietate privata
5 - se ingrijeste de prelucrarea primara a lemnului (transformarea butucilor in scanduri).
Identificati cele doua raspunsuri corecte.

Variante de raspuns:
1 1, 2.
2 2, 3.
3 3, 4.
4 4, 5.
5 1, 4.
ANS: 5

18) Valoarea economica totala a bunurilor de mediu se concretizeaza in urmatoarele:


1 - valoarea de utilizara reala.
2 - valoarea extensiva.
3 - valoarea de utilizare potentiala.
4 - convergenta.
5 - valoarea intrinseca.
In enumerarea de mai sus s-au strecurat 2 erori. Identificati-le!

Variante de raspuns:
1 1, 2.
2 2, 3.
3 3, 4.
4 4, 5.
5 2, 4.
ANS: 5

19) Care dintre variantele de mai jos nu este adevarata?

1 mediul inconjurator cuprinde mai multe elemente componente numite si habitate


2 mediul inconjurator privit ca ansamblu de componente este un bun public
3 mediul inconjurator este nelimitat
ANS: 3
20) Consimtamantul de “ a plati” in domeniul protectiei mediului are urmatoarea semnificatie:
1 - baza de evaluare a avantajelor de mediu .
2 - suma pe care consumatorul este dispus sa o plateasca pentru dreptul de a folosi o
resursa de mediu .
3 - documentul prin care un poluator plateste taxa de mediu.
4 - suma pe care consumatorul este dispus sa o plateasca pentru dreptul de a beneficia
de un avantaj de mediu.
5 - suma pe care consumatorul este dispus sa o plateasca peste pretul pietei pentru a be-
neficia de un avantaj de mediu.
In enumerarea de mai sus s-au structurat 2 erori. Identificati-le!

Variante de raspuns:
1 1, 3.
2 2, 4.
3 3, 5.
4 1, 4.
5 2, 5.
ANS: 3

21) Care din variantele de mai jos nu este o caracteristica esentiala a mediului inconjurator?

1 non-exclusivitatea
2 non-permeabilitatea
3 non-concurentialitatea
ANS: 2

22) Notiunea de “modele de analiza” in contextul economiei mediului reprezinta?


Din cele 3 definitii, una este falsa. Identificati-o!

1 formalizari ale fenomenelor si proceselor economice menite a explica pe baza unui numar
limitat de variabile , exprimate de obicei prin indicatori , legile de variatie ale fenomenelor
si proceselor economice.
2 simplificari orientate spre evidentierea aspectelor mai importante ale corelatiilor dintre
factorii naturali si ceilalti factori de productie.
3 variantele optime ale analizei corelarilor dintre mediu si economie folosite ca modele de
actiune intr-o anumita perioada a dezvoltarii economice.
ANS: 3

23) Care sunt premisele pe care se bazeaza un model de analiza?


1 - toate variabilele ce influenteaza un fenomen economic.
2 - metode de analiza cantitativa de natura statistico-matematica.
3 - un numar limitat de variabile cu influenta determinanta asupra fenomenelor analiz-
ate.
4 - un numar egal de variabile principale si secundare care influenteaza fenomenul
analizat.
Dintre variantele prezentate numai 2 sunt corecte. Identificti-le!

Variante de raspuns:
1 1, 2.
2 2, 3.
3 3, 4.
4 1, 4.
5 2, 4.
ANS: 2

24) Modelul productiei maxime in conditii ecologice se poate defini:


Din cele trei definitii una este falsa. Identificati-o!

1 o incercare de stabilire a corelatiei dintre mediu si factorul capital, in scopul determinarii


unui raport de eficienta care sa releve masura in care mediul natural poate fi utilizat in cal-
itate de factor de productie intr-un fel chiar degradat” fara ca aceasta folosire sau de-
gradare sa atinga niveluri iremediabile
2 o incercare de formalizare a corelatiei dintre mediu si factorul capital in scopul determin-
arii unui raport de eficienta, respectiv a unui raport cost-beneficiu pozitiv
3 modelul ce scoate in evidenta raportul dintre cheltuielile efectuate de societate pentru ex-
ploatarea factorului natural si degradarea mediului inconjurator.
ANS: 3

25) Modelul productiei maxime in conditii ecologice are urmatoarele caracteristici:


1 – scoate in evidenta raportul dintre cheltuielile efectuate de societate pentru
exploatarea factorului natural si degradarea mediului inconjurator
2 – determina maximul productiei ce poate fi realizata in conditii de protectie a medi-
ului inconjurator.
3 – considera ca emisiile poluante raman toate in mediu
4 – realizarea echipamentelor antipoluante reprezinta cheltuieli pe care societatea le
face pentru pastrarea calitatii mediului
5 – societatea nu isi diminueaza beneficiile de productie pentru a proteja mediul
6 – societatea isi diminueaza beneficiile de productie pentru a proteja mediul.
Identificati caracteristiciele false dintre cele enumerate !

Variante de raspuns:
1 1, 2, 3
2 2, 3, 4
3 3, 4, 5
4 1, 3, 5
5 2, 4, 6
ANS: 3

26) Modelul productiei maxime in conditii ecologice are urmatoarele caracteristici:


1 – scoate in evidenta raportu dintre cheltuielile efectuate de societate pentru exploat-
area factorului natural si degradarea mediului inconjurator
2 – determina maximul productiei ce poate fi realizata in conditii de protectie a medi-
ului inconjurator.
3 – considera ca emisiile poluante raman toate in mediu
4 – realizarea echipamentelor antipoluante reprezinta cheltuieli pe care societatea le
face pentru pastrarea calitatii mediului
5 – societatea nu isi diminueaza beneficiile de productie pentru a proteja mediul
6 – societatea isi diminueaza beneficiile de productie pentru a proteja mediul
Identificati caracteristicile adevarate (avantajoase) dintre cele enumerate!
Variante de raspuns:
1 1, 2, 3
2 2, 3, 4
3 3, 4, 5
4 1, 3, 5
5 2, 4, 6
ANS: 5

27) Tratarea corelatiei mediu-economie prin prisma relatiilor conflictuale presupune:


1 – folosirea intregului capital in scopuri productive
2 – folosirea unei parti de capital in scopul realizarii dispozitivelor antipoluante
3 – deversarea emisiilor poluante in mediul inconjurator
4 – deversarea emisiilor poluante in dispozitivele antipoluante
5 – deversarea emisiilor poluante partial in mediul inconjurator si partial in dispozit-
ivele antipoluante
Identificati caracteristicile false!

Variante de raspuns:
1 1, 2, 3
2 2, 3, 4
3 3, 4, 5
4 2, 4, 5
5 2, 3, 5
ANS: 4

28) Tratarea corelatiilor mediu – economie prin prisma relatiilor de reconciliere presupune:
1 – folosirea intregului capital in scopuri productive
2 – folosirea unei parti de capital in scopul realizarii dispozitivelor antipoluante
3 – deversarea emisiilor poluante in mediul inconjurator
4 – deversarea emisiilor poluante in dispozitivele antipoluante
5 – deversarea emisiilor poluante partial in mediul inconjurator si partial in dispozit-
ivele antipoluante
6 – folosirea unei parti din capital in scopul realizarii unor dispozitive antipoluante care
sa anuleze complet efectul poluarii
Identificati caracteristicile false!

Variante de raspuns:
1 1, 2, 3, 4
2 1, 3, 4, 6
3 2, 3, 4, 5
4 3, 4, 5, 6
5 2, 4, 5, 6
ANS: 2

29) In functie de efectele pe care activitatile economice le au asupra mediului ,ele se pot clasifica in
sectoarele:
1. cu stoc redus de capital si emisii ce nu afecteaza calitatea mediului
2. cu stoc redus de capital si emisii ce nu pot fi absorbite in mod natural de mediu
3. cu stoc mai ridicat de capital si emisii ce nu pot fi absorbite in mod natural de mediu
4. cu stoc ridicat de capital si emisii ce pot fi absorbite in mod natural de mediu
5. cu stoc redus de capital si nivel scazut de personal
6. cu stoc ridicat de capital si emisii ce nu pot fi absorbite in mod natural de mediu
In cele de mai sus s-au strecurat 2 categorii false .Identificati-le !

Variante de raspuns :
1 1,2
2 2,3
3 3,4
4 2,5
5 5,6
ANS: 4

30) Din sectorul cu stoc ridicat de capital si emisii ce pot fi absorbite de mediu in mod natural fac
parte :
1. industria siderurgica
2. comertul cu amanuntul
3. industria miniera
4. industria electronica
5. industria chimica
6. industria de mecanica fina
7. industria textila
8. industria de ingrasaminte artificiale
Identificati raspunsurile corecte:

Variante de raspuns:
1 1,3,5
2 2,4,6
3 3,5,7
4 3,5,8
5 4,6,7
ANS: 5

31) Din sectorul cu stoc ridicat de capital si emisii ce nu pot fi absorbite in mod natural de mediu fac
parte:
1. cu stoc redus de capital si emisii ce nu afecteaza calitatea mediului
2. cu stoc redus de capital si emisii ce nu pot fi absorbite in mod natural de mediu
3. cu stoc mai ridicat de capital si emisii ce nu pot fi absorbite in mod natural de mediu
4. cu stoc ridicat de capital si emisii ce pot fi absorbite in mod natural de mediu
5. cu stoc redus de capital si nivel scazut de personal
6. cu stoc ridicat de capital si emisii ce nu pot fi absorbite in mod natural de mediu
Identificati raspunsurile corecte!

Variante de raspuns:
1 1,3,5,7
2 2,4,6,8
3 1,3,5,8
4 3,5,7,8
5 1,3,6,8
ANS: 3
32) Modelul de dezvoltare economica prin investitii cu acelasi nivel tehnologic este caracterizat de
urmatoarele:
Identificati varianta corecta din cele prezentate mai sus .

1 conduce in timp la ameliorarea calitatii mediului


2 conduce in timp la degradarea calitatii mediului
3 este indiferent fata de mediu
4 impune restrictii in utilizarea factorului natural
ANS: 2

33) Modelul de dezvoltare economica inovativ-competitional se defineste in felul urmator:


Identificati definitia gresita!

1 modelul in care prin inovare fiecare agent economic cauta sa se protejeze impotriva penur-
iei de factor natural , folosind o cantitate cat mai mica din acest factor si incearca produ-
cerea unei cantitati maxime de bunuri si servicii
2 modelul in care prin inovare fiecare agent economic cauta solutii de protectie a mediului
pentru a obtine un avantaj competitional
3 modelul in care cu o cantitate cat mai mica de input se incearca obtinerea unei cantitati cat
mai mari de output.

ANS: 2

34) Modelul de dezvoltare economica inovativ- competitional este caracterizat de urmatoarele:


1. in cadrul modelului exploatarea resurselor naturale se face in anumite limite
2. se recurge permanent la inovare in scopul micsorarii treptate a dependentei fata de
factorul natural
3. in cadrul modelului exploatarea resurselor naturale este lasata la voia intamplarii
4. are ca rezutat o productie de nivel inalt cu valoare adaugata ridicata
5. in cadrul modelului se renunta la valoarea adaugata in favoarea protectiei mediului
Identificati cele doua caracteristici false din cele prezentate mai sus !

Variante de raspuns :
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 1,5
5 4,5
ANS: 3

35) Modelul de dezvoltare selectiv are urmatoarele caracteristici :


Identificati caracteristica gresita!

1 modelul incearca un echilibru intre modelul de dezvoltare prin investitii cu acelasi nivel
tehnologic si cel inovativ-competitional
2 este un model foarte des intalnit chiar in cele mai inaintate economii
3 modelul selectioneaza numai acele tehnologii care nu sunt agresive pentru mediu
ANS: 3
36) Modelul de dezvoltare restrivtiv are urmatoarele caracteristici ;
1. este foarte rar folosit
2. este foarte des folosit
3. dezvoltarea economica este restrictionata pentru a proteja calitatea mediului
4. dezvoltarea economica este restrictionata pentru anumite perioade de timp (ex. Re-
strictii de sezon la pescuitul oceanic)
5. efectele dobindite vor fi similare cu cele ale dezvoltarii cu acelasi nivel tehnologic
Identificati cele doua caracteristici false:

Variante de raspuns:
1 1,2
2 1,3
3 2,4
4 3,5
5 4,5
ANS: 3

37) Modelul de dezvoltare economica Baumol-Oates se poate defini in felul urmator:


Identificati definitia corecta!

1 modelul care urmareste determinarea nivelurilor optime ale cheltuielilor legate de protec-
tia mediului , in paralel cu determinarea nivelurilor optime ale prelevarilor din mediu
2 modelul care urmareste determinarea nivelurilor minime ale cheltuielilor legate de protec-
tia mediului ,in paralel cu determinarea nivelurilor maxime ale prelevarilor din mediu
3 c.modelul care urmareste determinarea nivelurilor maxime ale cheltuielior legate de pro-
tectia mediului ,in paralel cu determinarea nivelurilor minime ale prelevarilor din mediu .
ANS: 1

38) Scopurile modelului Baumol-Oates sunt:


1. de a determina standardele de calitate a mediului
2. de a reduce numarul normativelor de calitate a mediului
3. de a determina costurile necesare atingerii standardelor de calitate a mediului
4. de a reduce costurile necesare atingerii normativelor de calitate a mediului
5. de a estima volumul de reducere a emisiilor poluante
6. de a reduce volumul emisiilor poluante
7. de a stabili taxele de mediu la nivelul costurilor marginale
Identificati scopurile false!

Variante de raspuns:
1 1,3,5
2 2,4,6
3 3,5,7
4 2,4,7
5 1,3,6
ANS: 2

39) Din punct de vedere al modelului productiei maxime in conditii ecologice se pot identifica ur-
matoarele variante:
1. dezvoltarea economica prin investitii cu acelasi nivel tehnologic
2. dezvoltarea economica prin investitii indiferent de nivelul tehnologic al acestora
3. dezvoltarea economica inovativ competitionala
4. dezvotarea economica selectiva
5. dezvoltarea economica intensiva
6. dezvoltarea economica restrictiva
Identificati cele doua modele false!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 2,5
4 3,5
5 4,6
ANS: 3

40) Dealungul istoriei corelatia dintre mediu si economic a cunoscut mai multe faze:
1. faza primara
2. faza de simbioza
3. faza de indiferenta si neutralitate
4. faza conflictuala
5. faza de reconciliere
6. faza de primat al mediului
Identificati cele doua faze false!

Varianta de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 1,6
ANS: 5

41) Faza relatiei de simbioza cunoaste urmatoarele caracteristici:


1. este identificata de Adam Schmith
2. este faza primara a relatiilor om-natura
3. este bazata pe motivarea intereselor individului
4. stabileste un echilibru spontan intre om si natura
5. omul se adapteaza si se resemneaza in fata fortelor naturale
6. tehnicile umane au impact minor asupra naturii
Identificati cele doua caracteristici gresite!

Variante de raspuns :
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,6
ANS: 1

42) Faza relatiilor de indiferenta si neutralitate cunoaste urmatoarele caracteristici:


1. stiinta economica este mecanicista –separata complet de natura
2. omul –homo-economicus-este a-moral si a-natural
3. bogatiile naturale inepuizabile se obtin la un pret foarte mic
4.bogatiile naturale se obtin in mod gratuit
5. inarmat cu mijloace tehnice din ce in ce mai puternice omul violenteaza natura
6. factorii naturali nu fac obiectivul stiintei economice
Identificati cele doua caracteristici gresite!

Variante de raspuns :
1 1.3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,6
ANS: 3

43) Faza relatiilor conflictuale cunoaste urmatoarele caracteristici:


1. considera importante doar productia si consumul
2. omul realizeaza ca activitatea lui are impact negativ asupra naturii
3. resursele ca apa si aerul sunt considerate “bunuri libere”disponibile si nu fac obiectul unei
gestiuni rationale
4. faza care genereaza “externalitati” asupra mediului
5.faza in care externalitatile incep a fi internalizate
6. conflictul dintre om si natura a dat fenomenul de “poluare”
Identificati cele doua caracteristici gresite!

Variante de raspuns :
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,5
ANS: 5

44) Faza relatiilor de reconciliere cunoaste urmatoarele caracteristici:


1. omul realizeaza ca activitatile lui au un impact negativ asupra mediului
2. omul realizeaza ca este benificiarul temporar al naturii si ca devine responsabil fata de
soarta descendentilor sai
3. bunurile naturale precum apa si aerul sunt “bunuri libere” disponibile ,deci sunt libere de
taxe
4. faza trecerii de la jaf la gestiune , de la iresponsabilitate la responsabilitate
5. se considera importante din punct de vedere economic doar productia si consumul
6. se pune intrebarea:oare vom sti vreodata sa integram intradevar protectia naturii?
Identificati cele doua caracteristici gresite!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,6
ANS: 3
45) Dilema autoritatii de reglementare prezinta urmatoarele caracteristici:
1. consta in stabilirea compromisului optim intre cheltuielie pentru protectia mediului si cos-
turile sociale ale degradarii acestuia
2. consta in stabilirea compromisului optim intre cheltuielile pentru protectia mediului si taxa
de mediu
3. costurile sociale foarte reduse pot fi ruinatoare pentru societate din punct de vedere econom-
ic
4. costurile sociale foarte reduse sunt benefice pentru societate din punct de vedere economic
5. lipsa cheltuielilor pentru protectia mediului poate pune in pericol insasi existenta societatii
omenesti
6. marimea costurilor sociale legate de protectia mediului este invers proportionala cu marimea
cheltuielilor facute pentru protectia acestuia.
Identificati cele doua caracteristici gresite!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,6
ANS: 2

46) Dilema producatorului prezinta urmatoarele caracteristici:


1. consta in stabilirea compromisului optim intre cheltuielile pentru protectia mediului si
costurile sociale ale degradarii acestuia
2. consta in stabilirea compromisului optim intre cheltuielile pentru protectia mediului si
taxa de mediu
3. nivelel optim al taxei de mediu se situeaza la intersectia curbelor costurilor sociale mar-
ginale de mediu si cheltuielilor marginale de protectie a acestuia
4. nivelul optim al taxei de mediu se situeaza la intersectia curbelor costurilor marginale de
productie si cheltuielilor marginale de productie si cheltuielilor marginale de protectie
mediului
5. taxele de mediu sa nu fie o metoda de penalizare ci de stimulare a agentilor economici in
directia protectiei mediului
Identificati cele 2 greseli din insiruirea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 1,4
4 3,5
5 2,5
ANS: 3

47) Pozitiile statului si a agentilor economici intr-o economie care nu-i indiferenta fata de mediu, se
bazeaza pe urmatoarele :
1. fiecare crestere a cheltuielilor pentru mediu determina o crestere a costurilor sociale
2. fiecare agent economic urmareste maximizarea profitului si minimizarea cheltuielilor
3. statul ca gestionar al bunului public trebuie sa accepte reducerea costurilor unui agent eco-
nomic pe seama mediului
4. statul trebuie sa penalizeze orice incercare de reducere a costurilor unui agent economic pe
seama mediului
5. agentii economici trebuie determinati sa-si creasca costurile de ecologizare
Identificati cele doua erori strecurate in enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 1,2
5 4,5
ANS: 1

48) In cazul unor taxe de mediu sau amenzi prea mici agentii economici prefera:

1 sa isi scada costurile de ecologizare


2 sa isi creasca costurile de ecologizare
3 nu prefera nimic
4 sa plateasca amenda
ANS: 4

49) Cu cat cheltuielile pentru protectia mediului realizate de catre agentii economici cresc, cu atat
cuantumul amenzilor si taxelor poate sa:

1 creasca
2 scada
3 sa ramana neschimbat
ANS: 2

50) Care din modelele de mai jos reprezinta o incercare de formalizare a relatiei dintre mediu si
factorul capital in scopul determinarii unui raport cost-beneficiu?

1 modelul productiei maxime in conditii ecologice


2 modelul Baumol-Oates
ANS: 1

51) Care din urmatoarele politici nu face parte din clasificarea politicilor de mediu in functie de
obiectivul pe care il urmaresc vizavi de acest factor de productie suport al dezvoltarii societatii?

1 politici de reglementare
2 politici de inhibare economica si fiscala
3 politici de modificare a comportamentului consumatorului
4 politi ale surselor de informare si comunicare
ANS: 2

52) Care din urmatoarele afirmatii nu sunt cerinte ale politicilor de mediu?

1 abordarea holista
2 armonizarea intereselor fata de mediu
3 reflectarea relatiei national-international
4 reflectarea conditiilor de incertitudine si risc
5 armonizarea temporala a politicilor de mediu
ANS: 5

53) Care dintre urmatoarele variante nu este o sursa principala pentru finantarea politicilor de
mediu?

1 surse bugetare
2 surse mobilizate de pe piata financiara
3 surse exclusiv private
4 surse internationale
ANS: 3

54) Care din variantele de mai jos nu reprezinta o etapa majora in procesul de elaborare a politicilor
de mediu?

1 definirea prioritatilor
2 realizarea planurilor de actiune
3 operationalizarea
4 evaluarea costurilor de mediu
5 realizarea planurilor de actiune
ANS: 4

55) Care din afirmatiile de mai jos nu reprezinta modalitate de realizare a integrarii in politicile de
mediu?

1 cresterea aportului cercetarii stiintifice


2 consolidarea sistemului de stimulente
3 realizarea planurilor de actiune
4 actiunea continua asupra comportamentului consumatorului
5 testarea si evaluarea permanenta a rezultatelor politicilor de mediu
ANS: 3

56) Care din urmatoarele politici nu face parte din clasificarea politicilor de mediu in functie de
modul de abordare a mediului inconjurator?

1 politici integrative
2 politici distributve
3 politici de reglementare
ANS: 3

57) Politica de mediu poate fi definita in urmatoarele moduri:

1 ansambluri coerente de metode si tehnici specifice ,de proiectare ,implementare si evalu-


are a directiilor politice de actiune fata de mediu
2 ansamblu coerent de tehnici ,metode si mijloace ,adesea formalizate ca norme
imperative ,ce urmaresc conservarea capacitatii de suport a mediului
3 ansamblu de masuri elaborate la nivel macro si microeconomic ,in scopul reducerii pro-
cesului de deteriorare a sanatatii omului si a mediului ,calitatii naturii si a factorilor de me-
diu care afecteaza productia
Alegeti definitia gresita din variantele de mai sus
ANS: 1

58) La baza elaborarii diferitelor politici de mediu stau mai multe teze:
1. a decuplarii
2. a complementaritatii
3. a subsidiaritatii
4. a antimoniei
5. a viziunilor pesimiste
6. a dimensiunii calitative
Identificati cele doua teze gresite din enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,5
ANS: 3

59) Teza decuplarii in domeniul politicilor de mediu este caracterizata de urmatoarele:


1. este sustinuta de Comunitatea Europeana
2. este elaborate de Institutul de Economie Mondiala din KIEL
3. sustine ca nu exista nici o legatura intre cresterea economica si protectia mediului
4. sustine ca daca exista o legatura intre cresterea economica si protectia mediului ,aceasta
este doar teoretica
5. politica de protectie a mediului tinde sa devina permanent reparatorie
Identificati cele 2 caracteristici false!

Variante de raspuns:
1 1, 3.
2 2, 4.
3 3, 5.
4 1, 4.
5 2, 5.
ANS: 4

60) Teza complementaritatii in domeniul politicilor de mediu este caracterizata de urmatoarele:


1 - este sustinuta de Comunitatea Europeana.
2 - este sustinuta de Institutul de Economie Mondiala din Kiel.
3 - sustine ca dezvoltarea economica si protectia mediului sunt activitati complement-
are.
4 - sustine ca daca exista o legatura intre dezvoltarea economica si protectia mediului,
aceasta este pur teoretica .
5 - atentioneaza ca un ritm de crestere economica anuala de 3 % pe an ar permite
crearea resurselor necesare pentru reducerea nivelului actual de poluare.
Identificati cele 2 caracteristici false!

Variante de raspuns:
1 1, 3.
2 2, 4.
3 3, 5.
4 1, 4.
5 2, 5.
ANS: 2

61) Teza antimoniei in domeniul politicilor de mediu este caracterizata de urmatoarele:


a) este sustinuta de Comunitatea Europeana .
b) sustine ca dezvoltarea economica nu poate fi compatibila cu protectia mediului.
c) protectia mediului este un obstacol in calea dezvoltarii economice.
d) protectia mediului impulsioneaza dezvoltarea economica .
e) dezvoltarea economica poate fi compatibila cu protectia mediului numai in cazuri
speciale.
Identificati cele 2 caracteristici corecte!

Variante de raspuns :
1 1, 2.
2 2, 3.
3 3, 4.
4 4, 5.
5 2, 5.
ANS: 2

62) Teza dimensiunii calitative in domeniul politicilor de mediu este caracterizata de urmatoarele:
1 - este sustinuta de Comunitatea Europeana.
2 - sustine ca in zilele noastre cresterea economica nu mai este focalizata pe un singur
obiectiv cantitativ (majorarea PIB).
3 - sustine ca in zilele noastre cresterea economica este focalizata pe un singur obiectiv
cantitativ (majorarea PIB).
4 - sustine ca in zilele noastre se i-a in calcul si dimensiunea calitativa careia ii
apartine politica fata de mediu.
Identificati caracteristicile corecte din enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1, 2.
2 2, 3.
3 3, 4.
4 1, 3.
5 2, 4.
ANS: 5

63) Abordarea holista a politicii de mediu este caracterizata de urmatoarele:


1 - pe baza relatiilor de interdependenta intre componentele biotice si abiotice ale
mediului se formeaza un sistem care functioneaza pe principiul specializarii.
2 - datorita relatiilor de interdependenta dintre componentele biotice si abiotice ale
mediului , sistemul care se formeaza nu functioneaza pe principiul specializarii.
3 - in cadrul sistemului nu se pot aplica reguli de substituire a unor componente sau
verigi cu altele .
4 - in cadrul sistemului se pot aplica reguli de substituire a unor componente sau verigi
cu altele.
Identificati caracteristicile corecte din enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1, 2.
2 2, 3.
3 3, 4.
4 1, 3.
5 2. 4.
ANS: 4

64) Cauzele aparitiei situatiilor de incertitudine in politica de mediu sunt urmatoarele:


Identificati cauza falsa din cele enumerate mai sus!

1 performantele limitate ale sistemului informational de cunoastere a mediului ambiant.


2 modalitatile insuficient de clare, de formulare a obiectivelor si prioritatilor .
3 excesul de zel in pregatirea teoretica a personaluli implicat .
4 insuficienta capacitatii de prognozare a fenomenelor importante asupra mediului.
ANS: 3

65) Premizele integrarii politicilor de mediu cu cele sectoriale globale sunt urmatoarele:
Identificati premiza falsa dintre cele enumerate mai sus!

1 natura biunivoca a relatiei dintre mediu si sistemele tehnico-productive si social-economic


.
2 aparitia situatiilor de incertitudine si risc .
3 asumarea publica de catre ministere a obiectivului de integrare.
4 extinderea posibilitatilor de interventie a societatii civile in procesele decizionale.
5 aplicarea principiului responsabilitatii combinat cu cel al negocierii .
ANS: 2

66) Premizele armonizarii efectelor distributive ale politicilor ce prezinta interes fata de mediu sunt
urmatoarele:
Identificati premiza falsa din cele enumerate mai sus!

1 indeplinirea unei adevarate functii sociale de catre politicile de mediu .


2 principalii beneficiari ai politicii de mediu sa fie categoriile sociale defavorizate.
3 integrarea politicilor de mediu cu cele sectoriale.
4 introducera eco-taxelor sa fie facuta in paralel cu eliminarea sau reducera altor taxe.
ANS: 3

67) Evaluarea obiectiva a politicilor mediului promovata in perioada anterioara are ca obictive:
Identificati obiectivul fals din cele enumerate mai sus !

1 depistarea zonelor neacoperite de politicile mediului


2 definirea prioritatilor in legatura cu problemele de mediu
3 inventarierea ansamblului de masini si mijloace de conservare a echilibrului ecologic
4 aprecierea eficacitatii masurilor de mai sus
ANS: 2

68) Analiza si identificarea necesitatilor privind probelemele de mediu are ca obictive:


1 - evaluarea politicilor de mediu promovate in perioada anterioara
2 - crearea posibilitati de cunoastere si intelegere a tendintei de evolutie a calitatii
mediului
3 - conturarea mecanismelor favorabile mentinerii functionalitati sistemelor naturale
4 - definirea prioritatilor in legatura cu problemele de mediu
Identificati cele 2 obictive corecte din cele enumerate mai sus!

Variante de raspuns
1 1,2
2 2,3
3 3,4
4 1,3
5 2,4
ANS: 2

69) Circumstantele care trebuie avute in vedere la definirea prioritatilor legate de problemele de me-
diu sunt:
Identificati circumstanta falsa dintre cele enumerate mai sus !

1 restrictiile obictive de natura tehnico-materiala, financiara si umana


2 evaluarea politicii de mediului dusa anterior
3 presiunile politice interne si internationale
4 angajamentele asumate prin semnarea unor acorduri si conventii internationale in domeniu
ANS: 2

70) Imperativele stabilirii obiectivelor politicii mediului sunt urmatoarele:


1 - asigurarea preponderentei premizelor certe de realizare a politicii mediului
2 - definirea prioritatilor in legatura cu politica mediului
3 - claritate in formulari
4 - evaluarea posibilitatilor de finantare a politicii mediului
5 - cresterea gradului de audienta a politicii mediului in randul societatii civile
6 - armonizarea temporara a etapelor de aplicare a politicii mediului
Identificati cele 2 imperative false din cele enumerate mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,6
ANS: 2

71) Prin evaluarea posibilitatilor de finatare a politicii mediului se urmareste:


Identificati actiunea falsa din cele enumerate mai sus !
1 asigurarea eficientei actiunilor in concordanta cu ciclurile biologice si legile ecologice
2 luarea in considerare a incertitudinii si riscului din activitatea economoca a accentuarii
concurentei pe piata resurselor naturale
3 definirea prioritatilor in legatura cu politica mediului
4 valorificarea resurselor locale
5 distribuirea efortului financiar de conservare a mediului
ANS: 3

72) Masurile de operationalizare a politicii mediului se clasifica dupa cum urmeaza:


Identificati categoria falsa de masuri

1 masuri directe (punctuale)


2 masuri indirecte (de sustinere)
3 masuri optionale
4 masuri economice generale
ANS: 3

73) Masurile directe de operationalizare a politicii mediului sunt urmatoarele:


Identificati masura falsa din cele enumerate mai sus !

1 instrumente legislative referitoare la protectia sanatatii publice si a mediului


2 revizuirea institutiei proprietatii
3 instrumente economice cuconcretizate sub forma de taxe, subventii, premise de poluare
4 instrumente de sprijin orizontale orientate spre ameliorarea bazei de date
ANS: 2

74) Din categoria masurilor economice generale pentru armonizarea politicilor economice cu cele de
mediu fac parte:
Identificati masura falsa din cele enumerate mai sus!

1 instrumente de finantare pentru alimentarea unor fonduri necesare proiectelor de mediu


2 instrumente de stimulare pentru a incuraja folosirea unor tehnologii neagresive fata de me-
diu
3 revizuirea institutiei poroprietatii
4 instrumente cu scop bine definit: pentru protectia ecosistemelor, a functiilor mediului, a
resurselor naturale, reducerea poluarii etc
ANS: 3

75) Politica de stabilizare a economiei tarilor aflate in tranzitie, cunoaste mai multe variante cu im-
pact asupra mediului inconjurator:
1 - politaca fiscala
2 - politica demografica
3 - politca monetara
4 - politica sociala
5 - politica valutara (a ratei de schimb)
Identificati variantele false din cele enumerate mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 1,4
5 2,5
ANS: 2

76) Cele mai importante evolutii structurale cu efect asupra mediului sunt:
Identificati evolutia falsa din cele enumerate mai sus!

1 scaderea ponderii industriei grele in PIB


2 cresterea alocatiilor pentru invatamant
3 ratele de crestere a productiei industriale sunt mai mici ca cele ale cresterii economice.
4 cresterea transporturilor rutiere si a consumului
5 reorganizarea productiei in vderea cresterii eficientei
ANS: 2

77) Barierele la import (taxe vamale, contingentari ) au urmatoarele efecte economice:


Identificati efectul fals din cele enumerate mai sus!

1 cresc preturile bunurilor si serviciilor


2 reduc nivelul general de activitate economica si presiune asupra mediului
3 cresc nivelul general de activitate economica si presiunea asupra mediului
4 prin reducerea concurentei se poate lucra mai scump in pozitie de monopol
5 are loc descurajarea importurilor de utilaje invechite cu efecte benefice asupra mediului
ANS: 3

78) Cresterea demografica are o serie de efecte asupra mediului inconjurator:


1 - secatuirea accelerata a resurselor naturale
2 - scaderea nivelului apelor freatice
3 - desertificarea unor suprafete de teren
4 - redarea in circuitul agricol a unor suprafete aride de teren
5 - reducerea stratului de ozon atmosferic
6 - incalzirea globala
7 - racirea globala
8 - scaderea suprafetelor agricole datorita impactului automobilului
Identificati falsele efecte din cele enumerate mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,4
2 2,5
3 3,6
4 4,7
5 5,8
ANS: 4

79) Care din urmatoarele enunturi nu este adevarat?

1 modelul de dezvoltare restrictiv este foarte des intalnit


2 prin inovare fiecare agent economic se protejeaza impotriva penuriei factorului natural
3 modelul de dezvoltare selectiva este modelul real cel mai des intalnit
4 modelul de dezvoltare economica prin investitii cu acelasi nivel tehnologic conduce in
timp la degradarea calitatii mediului
ANS: 3

80) Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt cerinte ale strategiilor de mediu?

1 preponderenta premiselor certe


2 definirea instrumentelor
3 compatibilitatea mecanisme-masuri
4 cresterea interoperabilitatii institutionale
5 cresterea gradului de audienta la public a problematicii de mediu
ANS: 3

81) Care dintre enunturile de mai jos nu reprezinta un criteriu de realizare a unei strategii de dezvol-
tare durabila?

1 dezvoltarea resursei umane


2 evaluarea costurilor de mediu
3 stabilirea de “preturi verzi”
4 evitarea degradarii ireversibile
ANS: 1

82) Notiunea de strategie are sensuri multiple, sistematizate de BOGDAN BACANU in felul urmat-
or:
Identificati definitia falsa din cele enumerate mai sus!

1 strategia este un plan prin calitatea sa de a stuctura o orientare a cursului actiunii pentru
abordarea unei situatii
2 strategia poate fi si o stratagema elaborata pentru inducerea in eroare a adversarului
3 strategia este un model de comportament intr-un context dat
4 strategia este un ansamblu coerent de tehnici, metode si mijloace, adesa formalizate ca
norme imperative ce urmaresc conservarea capacitatii cu suport a mediului
5 strategia semnifica si o pozitie, un mod de localizare a organizatiei in raport cu mediul
sau extern
ANS: 4

83) Etapele elaborarii unei strategii de mediu sunt urmatoarele:


Identificati etapa falsa din cele enumerate mai sus!

1 identificarea problemelor ecologice prioritare


2 definirea actiunilor prioritare
3 definirea politicii de mediu avuta in vedere
4 punerea in aplicare a planului de actiune pentru protectia mediului
ANS: 3

84) Identificarea problemelor ecologice prioritare in eleborarea strategiilor de mediu, implica


urmatoarele:
Identificati implicatia gresita din cele enumerate mai sus!

1 utilizarea unor criterii de selectie


2 definirea politicii de mediu
3 luarea in considerare a opiniei expertilor
4 luarea in considerare a preferintelor publicului larg
ANS: 2

85) Problemele ecologice provin din combinarea urmatoarelor catgorii de factori:


1 - factori de presiune
2 - factori sociali
3 - factori de amplificare
4 - factori financiari
5 - factori economoci
Identificati cele 2 categorii de factori adevarati din enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 1,2
5 2,3
ANS: 1

86) Factorii de presiune care contribuie la aparitia problemei ecologice sunt urmatorii:
1 - cresterea populatiei
2 - liberul acces
3 - esecurile pietei
4 - activitatea economica
5 - saracia
Identificati factorii falsi din enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 2,3
5 3,4
ANS: 4

87) Factorii de amplificare care contribuie la exacerbarea problemelor ecologice sunt urmatorii:
1 - esecurile pietei
2 - cresterea populatiei
3 - esecurile politice
4 - saracia
5 - esecurile institutionale
Identificati factorii falsi din enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 2,3
5 3,4
ANS: 2

88) Principalele externelitati care genereaza esecuri ale pietei sunt:


1 - bunurile / relele publice
2 - esecurile politice
3 - liberul acces
4 - externelitatile intertemporale
5 - saracia
Identificati falsele externalitati din cele enumerate mai sus!

Variante de raspuns :
1 2,3
2 2,4
3 3,5
4 1,4
5 2,5
ANS: 5

89) Mecanismele pentreu internalizarea externalitatilor aferente bunurilor/ relelor publice sunt ur-
matoarele:
1 - restrictiile comerciale
2 - standarde de calitate a apei si aerului
3 - hotarari judecatoresti
4 - rezervatiile naturale
5 - casele de asigurari
Identificati 2 mecanisme false din enumerarea de mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 2,3
5 4,5
ANS: 3

90) Bunurile publice functioneaza ca surse de externalitati ecologice in urmatoarele circumstante:


Identificati circumstabnta falsa din enumerarea de mai sus!

1 sunt caracterizate prin non-rivalitate si non-excluziune.


2 sunt dificil de internalizat deoarece costurile de mentinere a bunului pubic sunt greu de
calculat
3 sunt usor de internalizat deoarece costurile de mentinere a bunului public sunt lesne de
calculat
4 beneficiarii spera ca altii vor plati costurile unui comportament agresiv fata de bunul pub-
lic
5 instrumente economice precum taxele si subventiile se pot folosi pentru estimarea intretin-
erii de bunuri pubilce
ANS: 3

91) Esecurile politice au un impact negativ asupra mediului in urmatoarele circumstante:


Identificati circumstanta falsa din enumerarea de mai sus!

1 subventiile, taxele, tarifele controlate de stat, etc sunt masuri politice (dar si arsenal elect-
oral) cu impact supra mediului
2 caracterul electoral al masurilor de mai sus le poate face nerealizabile
3 diminuarea din considerenete politice a preturilor resurselor naturale poate duce la ex-
ploatarea lor excesiva
4 diminuarea preturilor resurselor naturale poate avea efecte pozitive asupra mediului prin
eliberarea unor fonduri pentru protectia acestora
5 subevaluarea sistematica a pretului energiei a incurajat folosirea carbunilor inferiori in
energetica cu efecte negative asupra mediului
ANS: 4

92) La baza esecurilor politice in protectia mediului stau urmatoarele cauze:


1 - masuri de protejare a industriei nationale energofage
2 - subevaluarea pretului energiei
3 - controlul exagerat al preturilor
4 - cresterea demografica
5 - proprietatea publica asupra resurselor
6 - lipsa definirii clare a drepturilor de proprietate
7 - saracia
8 - insuficienta vointa politica de a rezolva problemele de mediu
Identificati cauzele false din enumerarea de mai sus!

Varinate de raspuns:
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,7
5 6,8
ANS: 4

93) Factorii ce duc la esecurile institutionale in domeniul protectiei mediului sunt:


1. Presiunile unor grupuri puternice de interese;
2. Orizonturi de planificare pe termen prea scurt;
3. Exces depersonal calificat;
4. Lipsa de personal calificat;
5. Penalizari insuficiente pentru nerespectarea reglementarilor;
6. Penalizari excessive pentru nerespectarea reglementarilor;
7. lipsa corelatiei dintre responsabilitatile asumate si resursele financiare disponobile;
8. Liberul acces.
Identificati factorii incorecti din enumerarea de mai sus.

Variante de raspuns:
1 1, 3, 5
2 2, 4, 6
3 3, 5, 7
4 3,6, 8
5 4, 6, 8
ANS: 4

94) Instrumentele folosite pentru a influenta in sensul dorit actiunile de protectie a mediului sunt:
Identificati instrumental fals din enumerarea de mai sus!

1 reglementari
2 instrumente economice
3 dreptul de proprietate;
4 prognoza meteorologica;
5 informatia;
ANS: 4

95) In zona Intorsura – Buzaului in cadrul politicii de dezvoltare durabila s-au realizat urmatoarele
obiective:
1. construirea unei centrale de termoficare pe rumegus;
2. reducerea pretului energiei termice;
3. construirea unei centrale termo – electrice pe lemn
4. reducerea poluarii in zona;
5. reducerea pretului energiei termo – electrice.
Identificati afirmatiile false din variantele enumerate mai sus

Variante de raspuns:
1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 1, 2
5 4, 5
ANS: 3

96) Functionarea performanta a institutiilor abilitate sa puna in practica strategiile de mediu pre-
supune realizarea unor conditii precum sunt:
Identificati conditia falsa din cele enumerate mai sus!

1 integrarea actiunilor propuse cu politicile guvernamentale macroeconomice si sectoriale;


2 participarea grupurilor de interes in fazele de elaborare a strategiilor;
3 perticiparea grupurilor de interes la faza de punere in practica a strategiilor;
4 stabilirea unei legislatii transparente si consistenete;
5 desemnarea clara a responsabilitatilor institutionale
ANS: 3

97) La aplicarea unei strategii de dezvoltare durabila pentru o exploatatie agricola trebuie rezolvate
urmatoiarele aspecte:
Identificati aspectul fals din cele enumerate mai sus!

1 elaborarea strategiei
2 aplicarea masurilor de agro – mediu
3 urbanizarea spatiului rural;
4 adaptarea si dezvoltarea spatiului rural;
5 contributia la implemetarea aquis – ului comunitar;
ANS: 3

98) La baza strategiei de modernizare a salubrizarii, igienei si protectiei mediului urban stau ur-
matoarele principii:
Identificati principil fals din cele enumerate mai sus!

1 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei;


2 aplicarea modelului dezvoltarii durabile;
3 aplicarea normelor preventive mai eficiente tehnico – economic;
4 imbunatatirea rezistentei mediului la la actiunea cutremurelor si inundatiilor;
5 respectarea reglementarilor internationale.
ANS: 4

99) Strategia de modernizare a salubrizarii si igienei mediului urban trebuie supusa periodic unui
process de reconsiderare pe baza urmatoarelor argumente:
Identificati argumentul fals din enumerarea de mai sus.

1 evitarea transferarii problemelor de la un nivel de decizie la altul;


2 reducerea consumului de energie din surse poluante
3 stabilirea prioritatilor pentru a scurta permanent cele mai importante aspecte;
4 evidentierea problemelor restante pentru a le rezolva inaintea ultimelor prioritati
5 obtinerea celor mai bune rezultate cu eforturi minime.
ANS: 4

100) In scopul evidentierii masurilor cu caracter de urgenta in legatura cu strategia de modernizare a


salubrizarii si igienei mediului urban se considera ca un minim urmatoarele actiuni:
Identificati masura falsa din cele enumerate mai sus!

1 accelerarea definitivarii strategiei de modernizare pentru diferite orizonturi de timp;


2 lansarea unui program de elaborare pentru fiecare oras a studiilor de fezabilitate;
3 atragerea fondurilor necesare din surse multiple;
4 gasirea unei surse unice de finantare
5 descentralizarea aprobarii proiectelor de mediu.
ANS: 4

101) Instrumentele de reglementare utilizate in protectia mediului de catre tarile avansate sunt ur-
matoarele:
Identificati instrumental fals din enumerarea de mai sus!

1 standardele;
2 normele interne;
3 permisele de mediu;
4 licentele de mediu;
5 controlul direct.
ANS: 2
102) In protectia mediului se folosesc ca instrumente de reglementare urmatoarele tipuri de standarde:
Identificati standardul fals din enumerarea de mai sus

1 standardele ISO, seria 14.000


2 standarde de calitate a mediului ambiant;
3 standarde pentru emisii si efluenti;
4 standarde pentru tehnologii;
5 standarde de performanta;
ANS: 1

103) Identificati din functiile de mai jos pe acelea ale standardelor de calitate a mediului ambiant:

1 stabilesc plafonul legal pentru cantitatea totala sau concentratia unui agent poluant evacu-
ate dintr-o sursa;
2 indica tehnologia pe care un agent economic trebuie sa o utilizeze pentru a respecta regle-
mentarile de protectie a apelor;
3 stabilesc concentratia maxima admisibila a unor poluanti in apa si aer pentru o anumita
perioada de timp
4 definesc cantitativ performanta unei instalatii ce evacueaza apa uzata dintr-un proces de
productie;
5 stabilesc un plafon legal pentru cantitatea sau concetratia de poluant ce pot fi evacuate in
mediu pe unitate de productie.
ANS: 3

104) Identificati din functiile de mai jos pe acelea ale standardelor pentru emisii si efluenti:
1. stabilesc plafonul legal pentru cantitatea totala sau concentratia unui agent poluant evac-
uate dintr-o sursa;
2. indica tehnologia pe care un agent economic trebuie sa o utilizeze pentru a respecta reg-
lementarile de protectie a apelor;
3. stabilesc concentratia maxima admisibila a unor poluanti in apa si aer pentru o anumita
perioada de timp
4. definesc cantitativ performanta unei instalatii ce evacueaza apa uzata dintr-un proces de
productie;
5. stabilesc limitele maxime ale efluentilor evacuate intr-o anumita perioada de timp.

Variante de raspuns:
1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 1, 4
5 1, 5
ANS: 5

105) Identificati din functiile de mai jos pe acelea ale standardelor pentru tehnologii.

1 stabilesc plafonul legal pentru cantitatea totala sau concentratia unui agent poluant evacu-
ate dintr-o sursa;
2 indica tehnologia pe care un agent economic trebuie sa o utilizeze pentru a respecta regle-
mentarile de protectie a apelor;
3 stabilesc concentratia maxima admisibila a unor poluanti in apa si aer pentru o anumita
perioada de timp
4 definesc cantitativ performanta unei instalatii ce evacueaza apa uzata dintr-un proces de
productie;
5 stabilesc un plafon legal pentru cantitatea sau concetratia de poluant ce pot fi evacuate in
mediu pe unitate de productie.
ANS: 2

106) Identificati din functiile de mai jos pe acelea ale standardelor de performanta:

1 stabilesc plafonul legal pentru cantitatea totala sau concentratia unui agent poluant evacu-
ate dintr-o sursa;
2 limiteaza emisiile de poluanti asociate anumitor procese de productie
3 stabilesc concentratia maxima admisibila a unor poluanti in apa si aer pentru o anumita
perioada de timp
4 definesc cantitativ performanta unei instalatii ce evacueaza apa uzata dintr-un proces de
productie;
5 stabilesc un plafon legal pentru cantitatea sau concetratia de poluant ce pot fi evacuate in
mediu pe unitate de productie.
ANS: 4

107) Identificati din functiile de mai jos pe acelea ale standardelor pentru produse.

1 stabilesc plafonul legal pentru cantitatea totala sau concentratia unui agent poluant evacu-
ate dintr-o sursa;
2 limiteaza emisiile de poluanti asociate anumitor procese de productie
3 stabilesc concentratia maxima admisibila a unor poluanti in apa si aer pentru o anumita
perioada de timp
4 definesc cantitativ performanta unei instalatii ce evacueaza apa uzata dintr-un proces de
productie;
5 stabilesc un plafon legal pentru cantitatea sau concetratia de poluant ce pot fi evacuate in
mediu pe unitate de productie.
ANS: 5

108) Identificati din functiile de mai jos pe acelea ale standardelor pentru procese

1 stabilesc plafonul legal pentru cantitatea totala sau concentratia unui agent poluant evacu-
ate dintr-o sursa;
2 limiteaza emisiile de poluanti asocisate anumitor procese de productie
3 stabilesc concentratia maxima admisibila a unor poluanti in apa si aer pentru o anumita
perioada de timp
4 definesc cantitativ performanta unei instalatii ce evacueaza apa uzata dintr-un proces de
productie;
5 stabilesc un plafon legal pentru cantitatea sau concetratia de poluant ce pot fi evacuate in
mediu pe unitate de productie.
ANS: 2

109) Identificati din functiile de mai jos pe acele ale standardului S.R. ISO 14.001
1 sisteme de management de mediu, linii directoare, principii, sisteme si tehnici de aplicare;
2 sisteme de management de mediu, specificatii si ghid de utilizare;
3 proceduri de audit; auditul sistemelor de management de mediu;
4 linii directoare pentru auditul de mediu;
5 criterii de calificare pentru auditorii de mediu.
ANS: 2

110) Identificati din functiile de mai jos pe cele ale standardului SR ISO 14.004

1 sisteme de management de mediu: linii directoare, principii, sisteme si tehnici de aplicare;


2 sisteme de management de mediu, specificatii si ghid de utilizare;
3 proceduri de audit; auditul sistemelor de management de mediu;
4 linii directoare pentru auditul de mediu;
5 criterii de calificare pentru auditorii de mediu.
ANS: 1

111) Identificati din functiile de mai jos pe cele ale satndardului SR ISO 14.010

1 sisteme de management de mediu:linii directoare, principii, sisteme si tehnici de aplicare;


2 sisteme de management de mediu, specificatii si ghid de utilizare;
3 proceduri de audit; auditul sistemelor de management de mediu;
4 linii directoare pentru auditul de mediu;
5 criterii de calificare pentru auditorii de mediu.
ANS: 4

112) Identificati din functiile de mai jos pe cele ale standardului SR ISO 14011

1 sisteme de management de mediu:linii directoare, principii, sisteme si tehnici de aplicare;


2 sisteme de management de mediu, specificatii si ghid de utilizare;
3 proceduri de audit; auditul sistemelor de management de mediu;
4 linii directoare pentru auditul de mediu;
5 criterii de calificare pentru auditorii de mediu.
ANS: 3

113) Identificati din functiile de mai jos pe cele ale satndardului SR ISO 14012

1 sisteme de management de mediu:linii directoare, principii, sisteme si tehnici de aplicare;


2 sisteme de management de mediu, specificatii si ghid de utilizare;
3 proceduri de audit; auditul sistemelor de management de mediu;
4 linii directoare pentru auditul de mediu;
5 criterii de calificare pentru auditorii de mediu.
ANS: 5

114) Controlul direct al impactului asupra mediului ca instrument de reglementare are urmatoarele ca-
racteristici:
1. a condus la progrese in reducerea poluarii
2. este ineficient din punct de vedere economic;
3. este eficient din punct de vedere economic prin amenzile percepute de la agentii eco-
nomici controlati;
4. odata standardele atinse metoda nu ofera stimulente agentilor economici pentru inovare
in domeniul reducerii poluarii;
5. rezolva probleme dificile precum poluarea dispersata a apelor;
Identificati falsele caracteristici din cele enumerate mai sus.

Variante de raspuns:
1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 1, 4
5 2, 5
ANS: 3

115) Instrumentele economice utilizate in protectia mediului de catre tarile avansate sunt urmatoarele:
Identificati instrumentul fals din cele enumerate mai sus!

1 taxele asupra poluarii;


2 standardele de calitate a mediului ambiant;
3 produsele comercializabile;
4 asigurarile pentru raspundere;
5 sisteme de garantii rambursabile.
ANS: 2

116) Taxele asupra poluarii sunt urmatoarele:


Identificati taxa falsa dintre cele enumerate mai sus!

1 taxe asupra efluentilor si emisiilor ( TEE )


2 taxele concurentiale ( TC )
3 taxele utilizatorului (TU )
4 taxele pe produse ( TP )
5 taxele administrative (TA )
ANS: 2

117) Taxele asupra efluentilor si emisiilor ( TEE ) prezinta urmatoarele avantaje:


1. obliga firmele sa reduca poluarea;
2. nu exista metodologie de apreciere monetara a TEE;
3. ofera fonduri pentru investitii in noi tehnologii de control al poluarii;
4. autoritatile legale nu sunt pregatite sa faca fata problemelor complicate de stabilire a
taxelor.
5. pot compensa macar partial costurile sociale ale poluarii.
Identificati falsele avantaje din cele enumerate mai sus!

Variante de raspuns:
1 1,3
2 2, 4
3 3, 5
4 1, 4
5 2, 5
ANS: 2

118) Taxele asupra efluentilor si emisiilor prezinta urmatoarele dezavantaje:


Identificati falsul dezavantaj din cele enumerate mai sus!

1 firmele prefera controlul poluarii prin standarde, neconvenidu – le sa plateasca depasirile


valorilor normate;
2 nu exista metodologie de apreciere mnonetara a daunelor de mediu;
3 autoritatile locale nu sunt pregatite sa faca fata problemelor complicare de stabile a
taxelor;
4 obliga firmele sa reduca poluarea;
5 apar dificultati in zonarea geografica a regiunilor poluate si in desemnarea platitorului de
TEE
ANS: 4

119) Programele de acordare a permiselor comercializabile (PC) prezinta urmatoarele avantaje


Identificati falsul avantaj din cele enumerate mai sus!

1 genereaza venituri;
2 asigura nivelul stabilit al calitatii mediului;
3 asigura flexibilitatea temporala;
4 faciliteaza cresterea economica in zonele poluate fara a permite noi cresteri ale poluarii.
5 nu asigura flexibilitate temporala.
ANS: 5

120) Statul ofera donatii industriei in contextual luptei contra poluarii pentru urmatoarele scopuri:
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus!

1 finantarea unor achizitii de echipamente antipoluante


2 pregatirea acologica a surselor umane;
3 pentru depasirea normativelor admisibile, in speranta unor investitii antipoluante;
4 programe de dezvoltare si cercetare tehnologica;
5 recuperarea si reciclarea deseurilor.
ANS: 3

121) Reducerile sau scutirile de taxe ecologice se acorda de catre stat in urmatoarele circumstante:
Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus.

1 se ofera firmelor ce aplica tehnologii de productie care minimizeaza emiisiile poluante;


2 se ofera firmelor in vederea reamplasarii fabricilor in afara zonelor populate;
3 se acorda cand se poate dovedi ca protejarea mediului creeaza dificultati financiare seri-
oase firmelor;
4 se acorda pe baza unei cereri avizate Ministerul Mediului;
5 cheltuielile de subventionare sunt suportate de cei ce isi platesc taxele
ANS: 4

122) Aplicarea sistemului de garantii rambursabile (SGL) se face in urmatoarele circumstante:


Identificati greseala din cele enumerate mai sus.
1 consumatorii trebuie sa plateasca o garantie pentru produsele cumparate care pot fi polu-
ante;
2 in cazul cand consumatorul returneaza produsul la un centru specializat de reciclare sau
eliminare, va primi garantia inapoi;
3 SGL se aplica produselor scutite de TVA;
4 SGL se aplica produselor refolosibile (ambalaje, baterii de acumulatori etc.).
ANS: 3

123) In cazul unor taxe de mediu sau amenzi prea mici, agentii economici prefera:

1 sa aiba un impact pozitiv asupra mediului


2 nu prefera nimic
3 sa isi creasca costurile de ecologizare
4 sa plateasca amenda
ANS: 4

124) Cu cat cheltuielile pentru protectia mediului realizate de catre agentii economici cresc, cu atat
cuantumul amenzilor si taxelor poate sa:

1 creasca
2 scada
3 sa ramana la fel
ANS: 2

125) Care din afirmatiile de mai jos nu este adevarata?

1 comunicarea in domeniul mediului se poate face in situatii normale


2 comunicarea in domeniul mediului se poate face numai in situatii de criza
3 mesajele transmit intelesuri permitand astfel desfasurarea activitatilor economice si sociale
4 comunicarea ecologica are rolul de a retine informatii despre costurile specifice legate de
exploatarea, conservarea si refacerea mediului inconjurator.
ANS: 2

126) Identificati din urmatoarele definitii si adevaruri despre comunicare greseala:

1 comunicarea reprezinta acea activitate prin intermediul careia indivizii si/sau organizatiile
isi transmit reciproc mesaje ce contin informatii permitand astfel dezvoltarea activitatilor
economice si sociale;
2 fara comunicare, fara mesaje ca vehicule ale informatiei, insasi existenta societatii omen-
esti si a economiei nu ar fi posibile;
3 intregul process managerial de mediu , apare ca un process de insusire si transmitere
(comunicare) a informatiei;
4 Subsistemul informational managerial de mediu, reprezinta suma informatiilor , fluxurilor
informationale, procedurilor de prelucrare a informatiilor.
ANS: 4

127) Functiile sistemului informational managerial de mediu sunt urmatoare:


1 asigura cunoasterea realitatilor din organizatie;
2 asigura obtinerea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor strategice si politicilor de
mediu;
3 necesita definirea clara a obiectivelor organizatiei in functie de cerintele informationale;
4 asigura baza de date necesara elaborarii modelelor de crestere economica (durabila ) a or-
ganizatiei;
5 asigura culegerea , prelucrarea si transmiterea informatiilor privind stadiul de realizare a
obiectivelor etc.
Identificati functia falsa din enumerarea de mai sus.
ANS: 3

128) Cerintele de baza de care depinde functionalitatea si eficienta SIM sunt urmatoarele:

1 necesitatea definirii clare a obiectivelor organizatiei in functie de cerintele informationale;


2 corelarea SIM cu procesul managerial de mediu;
3 asigura baza de date necesara elaborarii modelelor de dezvoltare economica durabila;
4 corelarea elementelor de structura ale organizatiei cu unitati si organisme exterioare;
5 asigurarea unui nivel ridicat de prelucrare a datelor etc.
Identificati cerinta falsa din cele enumerate mai sus.
ANS: 3

129) Criteriile de clasificare a SIM sunt urmatoarele:

1 nivelul ierarhic la care se folosesc informatiile;


2 intinderea zonei de acoperire manageriala;
3 vechimea problemelor de mediu;
4 modul de organizare;
5 mijloacele utilizate.
Indicati criteriul fals din cele enumerate mai sus.
ANS: 3

130) Dupa mijloacele utilizate SIM prezinta urmatoarele variante:


1. cu operatori umani
2. sistemul indiferent
3. cu echipamente automate
4. sistemul cu functionare “ad-hoc”
5. sistemul mixt (cu operatori umani)
6. echipamente automate
Identificati sistemele false din enumerarea de mai sus.

Variante de raspuns :
1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,6
5 2,5
ANS: 2

131) Componentele SIM sunt urmatoarele:


1 informatiile ca element de instiintare
2 fluxurile informationale , factor al diviziunii muncii informationale;
3 procedurile informationale
4 informatiile ca element concurential
5 mijloacele de prelucrare a informatiilor.
Identificati componenta falsa din insiruirea de mai sus.
ANS: 4

132) In managementul mediului informatiile sunt extrase din urmatoarele surse:


Identificati sursa falsa din enumerarea de mai sus.

1 reglementari si standarde de mediu


2 surse atrase;
3 proceduri operationale;
4 inregistrari privind emisiile;
5 date despre incidente si accidente ecologice.
ANS: 2

133) Metodele de culegere a informatiilor de mediu sunt urmatoarele:


Identificati metoda falsa din cele enumerate mai sus.

1 consultarea documentelor specifice;


2 interviuri cu personae de toate nivelurile;
3 consultarea lucrarilor studentilor de la facultatile de profil;
4 consultarea unor membrii ai comunitatii locale;
5 inspectarea locurilor nevralgice etc.
ANS: 3

134) Modalitatile de prezentare a informatiilor sunt:


Identificati modalitatea falsa din enumerarea de mai sus.

1 relatari verbale;
2 enumerari verbale;
3 buletine verbale;
4 rapoarte scrise;
5 registre;
ANS: 3

135) In practica managementului de mediu se folosesc urmatoarele tipuri de informatii:


Identificati tipul de informatie fals din cele enumerate mai sus.

1 de comanda (dirijare);
2 de reglare a activitatilor;
3 de incertitudine;
4 de cunoastere si raportare;
5 de planificare si prognoza
ANS: 3
136) Identificati greseala din urmatoarele definitii si adevaruri despre fluxurile informationale (FI)

1 FI reprezinta drumul parcurs de informatie intre emitator si destinatar;


2 FI reprezinta numarul de informatii comunicate in unitate de timp per angajat in protectia
mediului
3 FI este determinant in procesul de diviziune a muncii intre compartimentele organizatiei;
4 FI se pot diviza in interioare si exterioare organizatiei;
5 in managementul mediului FI se manifesta intre consiliul de administratie si comitetul dir-
ector.
ANS: 2

137) In managementul mediului FI se manifesta:


Identificati greseala din enumerarea de mai sus

1 intre adunarea generala a actionarilor si consiliul de administratie;


2 intre consiliul de administratie si consiliul director;
3 intre comitetul director si aparatul functional;
4 intre adunarea generala si aparatul functional;
5 intre aparatul functional si angajati.
ANS: 4

138) Procedurile informationale folosite in managementul mediului se definesc dupa cum urmeaza:
Identificati definitia corecta

1 ansamblul de programe de calculator folosite in procesul de comunicare a informatiilor din


domeniul protectiei mediului;
2 ansamblul elementelor prin care se stabilesc modalitatile de culegere, inregistrare, pro-
cesare si transmitere a informatiei;
3 ordinea cronologica a fazelor de culegere a informatiilor cu impact in managementul pro-
tectiei mediului .
ANS: 2

139) Cu ajutorul procedurilor informationale se stabilesc:


Identificati greseala din variantele prezentate mai sus.

1 suportii informationali utilizati;


2 sursele folosite pentru informare;
3 mijloacele necesare pentru a culege, inregistra, prelucra si transmite informatiile;
4 succesiunea tratarii informatiilor, precum si operatiile pe care le suporta;
5 formulele de calcul folosite.
ANS: 2

140) Principalele caracteristici ale PI sunt:


Identificati greseala din variantele prezentate mai sus

1 in prelucrarea informatiilor se utilizeaza metode matematice, economice, statistice, soci-


ologice, psihologice etc.
2 metoda principala de tratare a datelor este metoda fiscala;
3 gradul ridicat de formalizare rezultat din accentual pus pe tipizare.
4 caracterul operational accentuat.
ANS: 2

141) Despre mijloacele de prelucrare a informatiilor ca suport tehnic al SIM se pot enunta ur-
matoarele:
Identificati greseala din variantele prezentate mai sus.

1 performantele functionale ale SIM sunt conditionate in mare masura de suportul tehnic fo-
losit;
2 performantele functionale ale SIM sunt conditionate intamplator de suportul tehnic folosit;
3 in vederea usurarii muncii factorului uman se utilizeaza documente tiparite mecanice si
automate;
4 promptitudinea sistemului de comunicare a informatiilor este esentiala in managementul
economiei protectiei mediului.
ANS: 2

142) Ce este necesar sa cunoastem pentru a preveni poluarea? Identificati afirmatia gresita
dintre urmatoarele:

1 care sunt sursele de poluare


2 care sunt subramurile afectate de poluare
3 care sunt efectele imediate si pe termen lung ale poluarii
4 cum putem preveni si combate poluarea;
5 ce costuri au masurile antipoluante si cum se vor suporta.
ANS: 2

143) Carasteristicile interdependentei dintre mecanismele poluarii diferitelor componente


ale mediului sunt urmatoarele:
Identificati caracteristica eronata.

1 poluarea asupra unui factor al mediului fizic are intr-un fel sau altul efecte asupra
celorlalti factori ai mediului;
2 atmosfera permite transportul poluantilor la distanta, actionand si in sensul dispers-
arii lor;
3 atmosfera are rol de dispensor al poluantilor aerieni, al caror efect nociv dispare;
4 apa joaca atat rol de dispensor cat si de comutator al poluantilor
5 prin intermediul apei, poluantii invadeaza ciclul alimentar al omului
ANS: 3

144) Problemele majore ale poluarii mediului care se vor rezolvate in viitorul apropiat,
sunt urmatoarele:
1 – schimbarile climatice;
2 – managementul apelor marine;
3 – revenirea stratului de ozon stratosferic;
4 – degradarea zonelor agricole colinare;
5 – reducerea si managementului deseurilor;
6 – degradarea forestiera.
In enumerarea de mai sus s-au strecurat doua greseli. Identificati-le!
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 2, 5
ANS: 2

145) Masurile ce trebuie luate de factorii de decizie in tinerea sub control a proceselor de
poluare sunt urmatoarele:
a – monitorizarea proceselor, cu delimitarea zonelor afactate si eviden-
tierea pagubelor;
b – promovarea unei legislatii corespunzatoare la nivel national si region-
al;
c – formularea de proteste adresate forurilor internationale, privind polu-
area locala;
d – formarea de personal de specialitate si ...........? de sensibilizare a pop-
ulatiei in problemele protectiei mediului;
e – promovarea unor tehnologii curate si cu consumuri reduse de resurse.
Identificati enuntul eronat.

1 monitorizarea proceselor, cu delimitarea zonelor afactate si evidentierea pagubelor;


2 promovarea unei legislatii corespunzatoare la nivel national si regional
3 formularea de proteste adresate forurilor internationale, privind poluarea locala;
4 formarea de personal de specialitate si ...........? de sensibilizare a populatiei in
problemele protectiei mediului
5 promovarea unor tehnologii curate si cu consumuri reduse de resurse
ANS: 3

146) Sursele de poluare a apelor de suprafata sunt urmatoarele:


Identificati sursa de poluare eronata.

1 deseuri ale diferitelor industrii


2 poluarea neorganizata cu hidrogen
3 canalizarea oraselor
4 crescatorii de animale
5 activitati agricole
ANS: 2

147) Sursele de poluare a apelor subterane sunt urmatoarele:


Identificati sursa de poluare eronata.

1 foraje si lucrari miniere


2 arderea hidrocarburilor in motoarele cu reactie
3 infiltratii de la suprafata in zone agricole
4 nerespectarea normelor de protectie sanitara in zonele de captare a unor izvoare;
5 impurificari in ape saline
ANS: 2

148) Sursele de poluare a atmosferei se clasifica dupa urmatoarele criterii:


1 – dupa origine;
2 - dupa forma;
3 – dupa pagubele produse;
4 – dupa inaltime;
5 – dupa mobilitate;
6 – dupa fixitate.
Identificati din cele enumerate mai sus criteriile gresite.
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 3, 6
ANS: 5

149)
Sursele de poluare atmosferica sunt urmatoarele:
1 – arderea combustibililor fosili;
2 – platformele siderurgice;
3 – emisiile de oxigen de la obtinerea hidrogenului prin electroliza;
4 – industria materialelor de constructii;
5 – emisiile de bioxid de carbon rezultat al ........................?
6 – Rafinariile de petrol
Identificati din cele enumerate mai sus sursele gresite!
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 2, 6
ANS: 3

150) Poluantii atmosferei isi manifesta .................?:


Identificati afirmatia eronata din cele de mai sus!

1 asupra spatiului cosmic data fiind vecinatatea atmosferei cu acestia din urma
2 asupra vegetatiei
3 asupra omului
4 asupra apei si solului
5 asupra constructiilor si instalatiilor
ANS: 1

151) Degradarea solului prezinta urmatoarele aspecte:


1 – excesul de umiditate;
2 – oxigenarea superficiala;
3 – acidifierea;
4 – hidrogenarea de adancime;
5 – saraturarea;
6 – eroziunea de suprafata.
Identificati din enumerarea de mai sus aspectele de degradare false!
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 2, 6
ANS: 2

152) Caracteristicile monitorizarii starii mediului sunt urmatoarele:


Identificati caracteristica eronata din cele enumerate de mai sus!

1 reprezinta o sursa de informatii pentru organismele abilitate


2 reprezinta o varianta fortuita a managementului mediului;
3 prezinta un caracter integrat
4 asigura o baza de date pe o perioada de timp
5 o monitorizare corecta se face pe etape
ANS: 2

153) Etapele monitorizarii integrate a calitatii mediului sunt urmatoarele:


Identificati faza eronata din enumerarea de mai sus!

1 definirea calitatii mediului


2 prelevarea datelor;
3 diseminarea informatiei;
4 analize de laborator
5 manipularea datelor
ANS: 3

154) Analizele de laborator destinate monitorizarii integrate a calitatii mediului cuprind ur-
matoarele:
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

1 proceduri de programare si operationala


2 proceduri de analize de laborator propriu-zise
3 controlul calitatii laboratorului
4 proceduri de analiza comparativa
5 inregistrarea datelor
ANS: 4

155) In legatura cu indicatorii de mediu se pot afirma urmatoarele:


Identificati greseala din enunturile de mai sus!

1 reprezinta un instrument necesar in proiectarea strategiei pentru o dezvoltare dur-


abila;
2 contribuie la evaluarea starii mediului in concordanta cu schimbarile ce au loc in
calitatea acestuia
3 nu sunt necesari la proiectarea strategica de mediu, pentru aceasta fiind suficienta
cunoasterea calitativa a evolutiei diferitilor parametrii;
4 contribuie la integrarea intereselor de mediu in politicile teritoriale, scotand in
evidenta progresele cantitative realizate in protectia mediului
5 contribuie la integrarea intereselor de mediu in politicile economice generale.
ANS: 3

156) Indicatorii de mediu danezi caracteristici zonelor urbane sunt urmatorii:


1 – densitatea populatiei;
2 – circulatia;
3 – folosirea zonelor agricole;
4 – locuintele perturbate de zgomot;
5 – plante care au disparut sau care sunt amenintate cu disparitia;
6 – plimbul din aer.
Identificati din insiruirea de mai sus indicatorii gresiti!
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 3, 6
ANS: 3

157) Indicatoriide mediu danezi caracteristici zonelor extra urbane sunt urmatorii:
1 – folosirea zonelor agricole;
2 – densitatea populatiei;
3 – iepuri si pasari in zonele cu teren arabil;
4 – consumul si refolosirea hartiei;
5 – starea de sanatate a padurilor;
6 - utilizarea pesticidelor.
Identificati din insiruirea de mai sus indicatorii gresiti!
Variante de raspuns:
1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 3, 6
ANS: 2

158) Indicatorii de mediu danezi caracteristici pentru monitorizarea calitatii aerului sunt ur-
matorii:
1 – consumul de substante care diminueaza stratul de ozon;
2 – utilizarea pesticidelor;
3 – degajari de bioxid de carbon;
4 – folosirea ingrasamintelor in agricultura;
5 – degajari de bioxid de sulf;
6 – degajari de compusi nitrati.
Identificati din insiruirea de mai sus indicatorii gresiti:
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 3, 6
ANS: 2

159) Indicatorii de mediu danezi caracteristici pentru monitorizarea calitatii apei sunt urmat-
orii:
1 – calitatea apelor subterane;
2 – folosirea ingrasamintelor in agricultura;
3 – degajari de bioxid de carbon;
4 – calitatea apelor curgatoare;
5 – degajari de bioxid de sulf;
6 – continutul de oxigen in zonele marine.
Identificati din insiruirea de mai sus indicatorii gresiti!
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 3, 6
ANS: 3

160) Din punct de vedere al capacitatii de a pastra calitatea mediului se deosebesc trei tipuri
de tehnologii:
Identificati tehnologia care trebuie eliminata din cele enumerate mai sus!
1 tehnologii care nu deverseaza in exterior substante poluante
2 tehnologii care deverseaza in exterior substante poluante
3 tehnologii de tratare a deseurilor la iesirea din procesele tehnologice
4 tehnologii de transformare si neutralizare a deseurilor
ANS: 2

161) In industria energetica tehnologiile curate nu lipsesc.


Iata cateva:
1 – centrale termoelectrice pe gaz metan ramase;
2 – centrale electrice de termificare pe carbune superior;
3 – centrale hidroelectrice;
4 – centrale diesel-electrice;
5 – centrale solare;
6 – centrale nuclearo-electrice.
Identificati tehnologiile „murdare” din enumerarea de mai sus!
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 2, 4
3 3, 5
4 4, 6
5 3, 6
ANS: 2

162) Industria siderurgica foloseste procedee tehnologice care au drept suport reducerea polu-
arii, dupa cum urmeaza:
1 – alimentarea furnalului pe partea superioara printr-un sistem de camere tip ecluza;
2 – folosirea filtrelor de praf pentru gazele de furnal;
3 – elaborarea otelului in convertizoare cu O2;
4 – recuperarea energiei gazelor de furnal prin sistemul de caupere;
5 – elaborarea aliajelor de otel in cuptoare electrice cu arc;
6 – sisteme de turnare continua asociat otelariilor.
Identificati erorile din enumerarea de mai sus!
Variante de raspuns:

1 2, 4
2 1, 3
3 4, 6
4 3, 6
5 3, 5
ANS: 5

163) Pentru reducerea poluarii mediului inconjurator cu mase plastice sunt necesare ur-
matoarele masuri:
Identificati masura falsa din enumerarea de mai sus!
1 fabricarea cu precadere a maselor plastice termostabile
2 cresterea educatiei ecologice ale cetateanului;
3 fabricarea unor mase plastice biodegradabile
4 fabricarea cu precadere a termoplastelor ce permit reciclarea
ANS: 1

164) Industria constructoare de masini cunoaste o serie de procedee tehnologice curate, dupa
cum urmeaza:
1 – elaborarea metalelor pentru turnare in cuptoare electrice cu inductie;
2 – turnarea sub presiune;
3 – turnarea in forme de nisip;
4 – incalzirea electrica a semifabricatelor pentru forjaje;
5 – sudura prin topire;
6 – netezirea prin rulare.
Identificati procedeele tehnologice „murdare” din cele enumerate de mai sus!
Variante de raspuns:

1 1, 3
2 3, 5
3 3, 6
4 2, 4
5 4, 6
ANS: 2

165) Identificati masurile gresite din punct de vedere ecologic din politica statului in
domeniul transporturilor, din cele ce urmeaza:
1 – introducerea tractiunii electrice la cale ferata;
2 – inlocuirea tramvaielor zgomotoase cu autobuze moderne silentioase;
3 –interzicerea circulatiei autovehiculelor ce nu respecta prescriptiile euro in domeniul
poluarii;
4 – revenirea la tractiunea cu aburi pe anumite trasee de cale ferata;
5 – folosirea troleybuzelor in transportul orasenesc;
6 – suprataxarea benzilor tratate cu tetractil de plunb.
Variante de raspuns:

1 3, 6
2 4, 6
3 3, 5
4 2, 4
5 1, 3
ANS: 4

166) In constructii si industria materialelor de constructii se folosesc tehnologii antipoluante,


dupa cum urmeaza:
1 – fabricarea cimentului Portland prin procedeul uscat;
2 – fabricarea cimentului Portland prin procedeul umed;
3 – generalizarea folosirii semifabricatelor din beton;
4 – fabricarea betonului la locul de punere in ................?
5 – cresterea ponderii constructiilor metalice in detrimentul betonului;
6 – inlocuirea constructiilor ................? din caramida cu constructii din lemn;
Identificati tehnologiile „murdare” din enumerarea de mai sus!
Variante de raspuns:

1 1, 4
2 2, 5
3 3, 6
4 2, 4
5 3, 5
ANS: 1

167) In agricultura se folosesc tehnologii cu impact energetic asupra mediului, dupa cum ur-
meaza:
1 – practicarea araturilor adanci de toamna;
2 – utilizarea ingrasamintelor artificiale;
3 – utilizarea ingrasamintelor naturale;
4 – practicarea araturilor superficiale;
5 – prelucrarea pamantului dupa curbele de nivel in zonele colinare;
6 – folosirea ierbicitelor si insecto-fungicidelor.
Identificati procedurile tehnologice corect din punct de vedere energetic!
Variante de raspuns:

1 2, 3, 4
2 4, 5, 6
3 1, 2, 3
4 3, 4, 5
5 1, 3, 5
ANS: 4

168)
In actiunea de gestionare a deseurilor se folosesc procedee cu impact ecologic,
dupa cum urmeaza:
1 – colectarea diferentiata a deseurilor;
2 – arderea deseurilor in locul depozitarii lor;
3 – depozitarea deseurilor in groapa ecologica;
4 – depozitarea deseurilor in holde
5 – depozitarea deseurilor in gropi cu scopul nivelarii terenului si al marimii suprafetei
agricole;
6 – prelucrarea industriala totala a deseurilor.
Identificati procedeele neindicate din punct de vedere ecologic, din enumerarile de mai
sus!
Variante de raspuns:

1 2, 4, 5
2 3, 5, 6
3 1, 3, 5
4 2, 4, 6
5 1, 3, 4
ANS: 1

169) Conferinta le nivel inalt de la Rio de Janeiro a elaborat urmatoarele documente:


Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

1 Declaratia de la Rio
2 Agenda 21
3 Problemele majore ale poluarii ce se cer rezolvate in viitorul apropiat;
4 Conventia asupra schimbarilor climatice
5 Conventia asupra biodiversitatii etc.
ANS: 3

170) Agenda 21 propune strategia de dezvoltare durabile care prevede:


Identificati prevederea falsa din enumerarea de mai sus!

1 Problemele majore ale poluarii ce se cer rezolvate in viitorul apropiat


2 Conservarea si sporirea resurselor naturale, intretinerea diversitatii ecosistemelor,
supravegherea impactului economiei asupra mediului
3 Asigurarea cresterii populatiei la nivel acceptabil din punct de vedere al capacitatii
de sustinere a mediului
4 Redimensionarea cresterii economice, avand in vedere o distributie mai echitabila
a resurselor;
5 Eliminarea saraciei in conditiile satisfacerii nevoilor esentiale pentru locuri de
munca, hrana, energie, locuinte etc;
ANS: 1

171) Declaratia de la Rio cuprinde 27 de principii care stau la baza programelor Agendei 21.
Iata cateva din aceste principii:
Identificati principiul fals din enumerarea de mai sus!

1 Fiintele umane se afla in centrul preocuparilor pentru dezvoltare durabila;


2 In conformitate cu Carta ONU, statele au dreptul de a-si exploata conform pro-
priilor politici, fara a promova externalitati de mediu vecinilor
3 Dreptul la dezvoltare trebuie exercitat in folosul generatiilor prezente si viitoare;
4 Incurajarea externalizarii costurilor de mediu
5 Toate statele vor coopera pentru eradicarea saraciei ca o cerinta a dezvoltarii dur-
abile
ANS: 4

172) Actele legislative privind gestiunea mediului din aquis-ul comunitar se refera la:
Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

1 calitatea aerului
2 gestiunea deseurilor
3 calitatea apei
4 zgomotul autovehiculelor
5 fondurile de monitorizare.
ANS: 5

173)
In conformitate cu incertitudinea cauzata de limtele posibilitatilor umane in ma-
terie de ecologie este indicat a se actiona dupa cum urmeaza:
Identificati actiunea grasita din insiruirea de mai sus!

1 cresterea investitiilor in informatie


2 prezentarea consecintelor unei actiuni si probabilitatea de aparitie a acestora;
3 evaluarea perceptiilor asupra riscului suportat de publicul larg (evaluarea riscului -
ER);
4 asteptarea consecintelor pentru a se putea lua masuri pertinente fiind..............?
cauzal si economic
5 determinarea strategiei institutionale (managementul riscului - MA)
ANS: 4

174) Riscul ecologic se poate clasifica dupa cum urmeaza:


Identificati riscul fals din enumerarea de mai jos!

1 riscul pentru sanatatea umana


2 riscul pentru ecosisteme
3 riscul pentru calitatea vietii
4 riscul de a depasi posibilitatile financiare in domeniul protectiei ecologice;
ANS: 4

175) Procesul de evaluare a riscurilor pentru sanatatea umana este compus din urmatoarele
etape:
Identificati etapa eronata din insiruirea de mai jos!

1 identificarea pericolelor (IP)


2 alegerea antidotului (AA)
3 analiza reactiei la doza (ARD)
4 analiza expunerii (AE)
5 caracterizarea riscului (CR)
ANS: 2

176) Evaluarea comparativa a riscului ecologic presupune parcurgerea a patru etape:


Identificati etapa eronata din insiruirea de mai sus!

1 compararea si ierarhizarea
2 caracterizarea riscului
3 formularea problemei
4 analiza riscului
5 analiza reactiei la doza
ANS: 2

177) Metodologia de analiza a riscului pentru calitatea vietii cuprinde urmatoarele etape:
Identificati etapa eronata din insiruirea de mai sus!

1 Identificarea efectelor problemelor ecologice prin sondaje de opinie


2 Definirea criteriilor de evaluare
3 Colectarea si analizarea datelor
4 Analizarea expunerii;
5 Caracterizarea impactului etc
ANS: 4

178) Etapele managementului riscului (MR) determinat de poluare sunt urmatoarele:


Identificati etapa eronata din insiruirea de mai sus!

1 Stabilirea obiectivelor de protectie a mediului;


2 Stabilirea criteriilor MR
3 Analiza reactiei la doza ARD
4 Selectarea strategiilor de protectie a mediului;
5 Implementarea strategiilor si controlul rezultatelor
ANS: 3

179) Principiile care stau la baza managementului riscului (MR) determinat de poluare sunt
urmatoarele:
Identificati principiul eronat din insiruirea de mai sus!

1 principiul dupa fapta si rasplata (PFR);


2 principiul poluatorul plateste (PPP)
3 principiul utilizatorul plateste (PUP)
4 principiul precautiei (PP)
5 principiul subsidiaritatii (PS)
ANS: 1

180) In a doua jumatate a secolului XX s-a constatat o crestere demografica si economica


mondiala pregnanta in timp ce sistemele naturale de subzistenta au ramas practic
nemodificate; iata cateva exemple:
1 – necesarul de apa dulce s-a triplat;
2 – cererea de peste oceanic a crescut de 5 ori;
3 – folosirea combustibilului ..........? a dus la cresterea de 4 ori a emisiilor de bioxid de
carbon;
4 – productia de cereale a crescut de 4 ori;
5 – productia de carne a crescut de la 272 milioane tone la peste 370 milioane tone;
6 – populatia Terrei a crescut de la 2,5 miliarde la 5 miliarde locuitori;
7 – economia mondiala a crescut de 7 ori.
Identificati afirmatiile eronate din cele de mai sus!
Variante de raspuns:

1 3, 5
2 4, 6
3 5, 7
4 2, 4
5 1, 3
ANS: 2

181) Lester R. Brown, economist la Earth Policy Institut, SUA, a introdus notiunea de „sin-
drom japonez” care este caracterizat de urmatoarele trasaturi:
Identificati trasatura eronata din cele enumerate de mai sus!

1 cresterea demografica
2 cresterea productiei de cereale ca urmare a practicarii unei agriculturi intensive;
3 dezvoltarea economica cu efecte asupra veniturilor populatiei care solicita cantitati
crescande de alimente
4 daca initial statul poate asigura din resurse proprii alimentarea populatiei, in scurt
timp va fi necesara recurgerea la importuri
5 in eforturile de a reduce importurile de alimente se recurge la alimentarea popu-
latiei cu peste oceanic
ANS: 5

182) Cauzele scaderii productiei de cereale in cazul „sindromului japonez” sunt urmatoarele:
Identificati cauza falsa din enumerarea de mai sus!

1 dezvoltarea transportului aerian ce duce la poluarea intensa a zonelor agricole;


2 micsorarea cantitatii de apa folosita la irigatii , apa solicitata de dezvoltatrea urban-
izarii;
3 cresterea numarului de autoturisme
4 epuizarea resurselor de crestere a productivitatii experatatiilor agricole
5 micsorarea suprafetelor agricole
ANS: 1

183) Aparitia recenta a „sindromului japonez” in China este caracterizata de urmatoarele:


Identificati afirmatia eronata din insiruirea de mai sus!

1 cresterea spectaculoasa a productiei de cereale de al 90 la 392 milioane tone in


1998;
2 scaderea productiei de cereale cu 70 milioane de tone in urmatorii 3 ani;
3 mentinerea constanta a septelului in perioada mentionata
4 lipsa din ce in ce mai acuta a apei pentru irigatii la sfarsitul perioadei mentionate;
5 inaintarea implacabila spre S-E a desertului din centrul Asiei
ANS: 3
184) Cauzele reducerii drastice a recoltei de cereale in China anilor 1999-2003 sunt ur-
matoarele:
1 – proliferarea daunatorilor ca urmare a incalzirii globale;
2 – schimbarea destinatiei terenurilor agricole;
3 – renuntarea la ingrasamintele artificiale;
4 - trecerea la productii marite de fructe si legume;
5 – deplasarea fortei de munca spre industrie;
6 – lipsa crescanda a apei pentru irigatii etc.
Identificati cauzele eronate din cele enumerate mai sus!
Variante de raspuns:

1 2, 4
2 1, 3
3 3, 5
4 4, 6
5 3, 6
ANS: 2

185) Scaderea resurselor de apa este legata si de procesul de incalzire a Terrei, probleme de-
spre care se pot face urmatoarele consideratii:
Identificati greseala din considerentele de mai sus!

1 capacitatea de pompare a apelor subterane a ajuns sa poata produce epuizarea re-


surselor in jumatate de secol, ceea ce s-a si intamplat din 1960 pana azi
2 resursele de apa au scazut alarmant in tari in care traieste mai mult de jumatate din
populatia globului (China, India, Brazilia, SUA, Canada etc);
3 pentru producerea unei tone de cereale sunt necesare 1000 tone de apa;
4 productia de cereale a omenirii scade cu 10% in conditiile cresterii temperaturii
medii cu 1o C in timpul sezonului de crestere
5 in ultimele trei decade temperatura medie generala a crescut cu 0,7o C
ANS: 2