Sunteți pe pagina 1din 21

1. Clasifica i, caracteriza i i exemplifica i activele imobilizate, dup natura lor.

. Dup natura economico-financiar a activelor imobilizate putem deosebim: a) imobilizri necorporale; b) imobilizri corporale; c) imobilizri n curs (necorporale i corporale); d) imobilizri financiare. Caracterizare: -perioada de utilizare si lichidare > 1 an -participa la desfasurarea mai multor cicluri economice -nu sunt destinate direct comercializarii Exemple: informatice corporale: terenuri, contructii financiare:titluri puse in echivalenta, actiuni, obligatiuni in curs de executie: imobilizari necorporale n func ie de cile e intrare a activelor imobilizate, enun a i documentele de eviden . Imobilizari corporale si necorporale:factura, contract de vanzare-cumparare,proces verbal Imobilizari corporale si necorporale in curs de executie: bon de consum, factura, stat de salarii Imobilizari financiare: Ordin de plata, bilet la ordin, cec, chitanta 2. Cum se evalueaz activele imobilizate n func ie de del 4 momente. necorporale: concesiuni, brevete, licente, programe

a. La intrare se evalueaza la valoarea de intrare


b. La inventar se evalueaza la valoarea actuala(de inventar)

c. La inchiderea exercitiului- se face la valoarea bilantiera d. La iesirea din entitate-la valoarea de intrare 3. Defini i i da i 5 exemple de imobilizri corporale. Imobilizarile corporale- reprezinta active care sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestare de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scop administrativ fiind utilizate unei perioade mai mare de un an. Exemple:-terenuri -constructii - instalatii tehnice -masini -utilaje -mobilier - avansuri si imobilizari corporale in curs de executie 4. Prezenta i succint regimurile de amortizare Amortizarea liniara- se realizeaza prin includera unor sume fixe in cheltuieli de exploatare, proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a imobilizarilor corporale. Amortizarea degresiva- se realizeaza prin practicarea unor amortizari mai mari in primii ani de utilizarea a bunului, asigurand astfel entitatii un avantaj fiscal prin amanarea de la plata impozitului pe profit.

Conform legislaiei actuale n vigoare, coeficienii degresivi sunt : 1,5 pentru mijloacele fixe cu durat normat (normal) de funcionare cuprins ntre 2 5 ani ; 2,0 - pentru mijloacele fixe cu durat normat (normal) de funcionare cuprins ntre 5 10 ani ; 2,5 - pentru mijloacele fixe cu durat normat (normal) de funcionare mai mare de 10 ani.

Amortizarea accelerata- inreg. unor amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare in primul an de functionare, dupa care se trece la sistemul liniar. 5. Defini i amortizarea ontabil i cea fiscal Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezint micorarea valorii unui element de activ ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de ctre ntreprindere ntr-un anumit interval de timp nvechirii, concurenei,schimbrii tehnicii sau a altor cauze. Din punct de vedere financiar, amortizarea este o surs de autofinanare a capitalului imobilizat care se constituie, chiar i n cazul n care ntreprinderea nu realizeaz profit, prin prelevarea asupra rezultatului.
6. Ce sunt imobilizrile financiare i prin ce se caracterizeaz

Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare care nu cuprind actiuni si alte titluri detinute pe termen lung in scopul realizarii de influente, control, precum si creante imobilizate. Imobilizrile financiare prezint urmtoarele caracteristici: nu au structur material; reprezint sume bneti imobilizate pe termen lung n afara entitii;

genereaz venituri financiare sub forma dividendelor, dobnzilor etc. nu se amortizeaz pentru c nu sufer deprecieri ireversibile; pot fi supuse unor deprecieri temporale reversibile, pentru care se constituie ajustri pentru pierderea de valoare 7. Defini i ac iunile de inute la entit ile afiliate; interesele de participare i crean ele imobilizate Aciunile deinute la entitile afiliate sunt drepturile sub form de aciuni sau alte titluri deinute pe termen lung n capitalul altei entiti, n scopul obinerii de avantaje economice prin veniturile financiare ncasate i prin controlul i influena semnificativ exercitate asupra societii respective. Interesele de participare reprezint drepturi deinute n capitalul altei societi comerciale n scopul obinerii de venituri financiare, fr intervenia n gestiunea societilor la care sunt deinute titlurile. Creantele imobilizate sunt sumele datorate de filiale - care sunt mprumuturile acordate entitilor de la care s-au achiziionat titluri sau interese de participare, sub form de ajutoare financiare. mprumuturile acordate pe termen lung - care sunt sume de bani acordate terilor pe baza unor contracte de mprumut, pentru obinerea de dobnzi;
8. Ce este un activ circulant; da i 7 exemple

Un activ circulant este un activ achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se ateapt s fie realizat n termen de 12 luni de la data bilanului; Exemple: stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa, conturi la banci, credite bancare pe termen scurt, lungi, valori de incasat, cecuri.
9. Prezenta i modalit ile de evaluare a stocurilor la intrarea n patrimoniu

Costul de achizitie = pretul de facturare al furnizorului, taxele si ambalajele nerecuperabile, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte chelt. incluse in factura furnizorului. Pretul standard este un pret prestabilit care consta in evaluarea si inreg. stocurilor in preturi fixe, stabilite anterior pe baza preturilor medii ale stocurilor din perioada precedenta. Pretul de facturare al furnizorului este pretul indicat in factura acestuia Costul de productie este valoarea alocata bunurilor aduse ca aport in natura fie in cazul constituirii unei soc. Com., fie in cazul unei fuziuni, fie in situatia majorarii de capital. Valoarea justa- valoarea actuala bunurilor dobandite cu titlu gratuit sau prin donatie Valoarea realizabila neta- pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activ. utilizate stocurilor. 10. Prezenta i modalit ile de evaluare a stocurilor la ie irea din patrimoniu F.I.F.O.- primele loturi de bunuri cumparate sunt primele care se dau in consum sau vandute la valoarea de intrare a primei intrari aferente unui lot. L.I.F.O.- elementele din stoc se vor inregistra ca iesiri din stoc in ordinea celor mai recente intrari. Pe masura epuizarii loturilor, stocurilor iesirii din gestiune se evalueaza la costul lotului anterior. CMP. Se aplica in 2 versiuni: -metoda CMP a ultimei intrari -metoda receptiei globale al tututor intrarilor dintr-o perioada 11. Organizarea contabilit ii analitice a stocurilor; preznta i succint: metoda operativ contabil(pe solduri), metoda cantitativ valoric(pe fi e de cont analitice), metoda global valoric.

Metoda operativ contabila consta in faptul ca fisele de cont analitice pt. valori materiale se inlocuiesc cu fise centralizatoare a miscarii valorice pe grupuri de bunuri. Metoda cantitativ valorica consta in faptul ca la locurile de depozitare se tine evidenta cantitativa(fisa de magazie) iar la contabilitate se tine evidenta cantitativvalorica(fisa de cont analitic pentru valori materiale). Metoda global valorica-tinerea evidentei valorice atat la nivel de gestiune cat si in contabilitate. Documentele care se ntocmesc sunt Raportul de gestiune i Fiele de cont pentru operaiuni diverge. Aceast metod se utilizeaz mai ales n cazul unitilor de desfacere cu amnuntul
12. Metode de eviden sintetic a stocurilor: metoda inventarului permanent,

metoda inventarului intermitent Metoda inventarului permanent se utilizeaza de unitatile mari si conta in folosirea conturilor de stocuri. . Prin utilizarea acestei metode se pot urmri n permanen stocurile scriptice dup fiecare operaie de intrare sau ieire. Metoda inventarului intermitent se utilizeaza de unitati mici si mijlocii si consta in faptul ca miscarile de stocuri nu afecteaza conturile de stocuri ci direct conturile de cheltuieli si venituri.

13. Defini i: materii prime, produse finite, mrfuri, produse reziduale etc

Materii prime= bunuri cu care se aprovizioneaza entitatea cu scopul consumarii in cadrul procesului tehnologic in scopul obtinerii de produse finite. Produse finite= bunuri obtinute in urma parcurgerii tuturor etapelor procesului tehnologic. Marfuri= bunuri achizitionate in scopul revanzarii Poduse reziduale= rebuturi, materiale nerecuperabile, deseurile

14. Cum se formeaz pre ul cu amnuntul(inclusiv din formula/formule contabil) Pret cu amanuntul= pret de achizitie+adaos comercial+TVA neexigibila

15. Investi iile financiare pe termen scurt: defini ie i con inut(ce includ) Investiiile financiare pe termen scurt sunt titluri de plasament concretizate n hrtii de valoare, care au ca scop principal realizarea unui ctig n urma vnzrii acestora la un pre mai mare dect cel de cumprare. n categoria investiiilor financiare pe termen scurt includem: aciuni deinute la entitile afiliate; obligaiuni emise de ctre unitate, care sunt rscumprate la scaden n vederea anulrii acestora; alte investiii financiare pe termen scurt: bonuri de subscriere automat, certificate de investitor, drepturi de tragere, efecte comerciale, certificate de depozit etc 16. Defini i i prezenta i structura: a.Lichidit ile-mijloace banesti efective pe care le detine o entitate Structura: -numerar aflat in caseria entitatii -disponibilitati banesti aflate in conturile din banci -avansuri de trezorerie b.Echivalente de numerar- investitii financiare pe termen scurt, care sunt usor convertibile in mijloace banesti efective. Structura:-valori de incasat:efecte comerciale, cecuri etc. -titluri de plasament:actiuni, obligatiuni

-alte titluri:timbre fiscale,timbre postale, bonuri valorice de combustibil,tichete de masa c.Fluxuri de numerar ansamblul operatiunilor monetare si financiare pe care le efectueaza o entitate economica pentru asigurarea mijloacelor banesti si efectuarea decontarilor curente Structura: operatii monetare:incasari si plati curente Operatii financiare:angajamente sub forma creditelor bancare pe termen scurt 17. Enumera i documentele de eviden a:
a) Decontri n numerar:cecul de numerar, chitanta, foaia de varsamant,

dispozitria de plata incasare, lista de avans chenzinal


b) Decontri fr numerar:cecul, cambia, bilet la ordin,trata, OP

18. Enumera i obiectivele organizrii contabilit ii trezoreriei -reflectarea,urmarireasi controlul existentei si gestionarii corecte a elementelor de trezorerie -respectarea disciplinei financiare privind operatiile de incasare si plati fara numerar prin conturile deschise la banci -urmarirea modificarilor ce intervin in componenta si volumul elementelor de trezorerie -asigurarea prompta si corecta a tuturor informatiilor privind elementele de trezorerie necesare factorilor de decizie din unitatile economice
19. Ce sunt valoarile de ncasat i cum se grupeaz ele n contabilitate

Valorile de incasat = instrument de plata la termen aflate in posesia beneficiarului pentru a fi incasate in termen scurt

Se grupeaza in contabilitate:cecuri de incasat, efecte de incasat, efecte remise spre scontare 20. Care sunt caracteristicile decontrilor fr numerar Caracteristici: Natura lor dubla Diferenta in timp intre momentul initierii si cel al finalizarii platii Existenta unuia sau mai mulot intermediari in procesarea acestui tip de plati

21. Ce sunt sumele n curs de decontare i cum se eviden iaz n contabilitate Sumele in curs de decontare reprezinta acele sume depuse la banci sau prin mandat postal de catre terti, pe baza de documente prezentate institutiei publice, dar neaparute inca in extrasele de cont ale acesteia Se evidentiaza prin contul 5125 Sume n curs de decontare ce reflect sumele virate sau depuse la bnci sau prin mandat potal de ctre terti. 22. Acreditivul: defini ie, etape Acreditivul reprezint disponibiliti bneti ale unitii, virate ntr-un cont distinct la dispoziia unui ter, de regul furnizor, i destinate achitrii obligaiilor fa de acesta, pe msura livrrii de mrfuri, executrii de lucrri sau prestrii de servicii. Etape:
1. Incheierea unui contract comercial prin care partenerii au convenit

decontarea pe baza de acreditiv 2. Deschiderea acreditivului in lei sau in valuta pe baza ordinului dat de catre client bancii sale 3. Livrarea bunurilor concomitent cu intocmirea documentelor aferente 4. Utilizarea efectiva a acreditivului

5. Intrarea in posesia bunurilor pe baza documentelor prezentate de catre client 23. Ce sunt avansurile de trezorerie Avansurile de trezorerie= sume puse la dispozitia administratorilor sau altor persoane imputernicite de unitate in vederea efectuarii unor plati in favoarea acesteia. 24. Care este rolul contului 581 581-viramente interne are rolul de a contabiliza fara risc de dubla folosire a viramentelor de dispon. dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie. 25. Defini i: datoriile, crean ele Datoriile sunt obligaiile contractuale fata de un tertsi care presupune plata unei sume de bani ,livrarea unui bun, sau executarea de lucrari in folosul acestuia. Creanta reprezinta contrapartida unei datorii si se concretizeaza in dreptul de a pretinde plata unei sume de bani livrarea unui bun, prestarea de servicii. 26. Care sunt documentele n care se reflect:
a) Datoriile fa a de furnizori, asigurri i protec ie social, bugetul statului

Datorii fata de furnizori:factura, aviz de insotire a marfii,cec ,bilet la ordin, chitanta Datorii fata de asigurari si protectie sociala: stat de salarii, lista de indemnizatii Datorii fata de bugetul statului: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, stat de salarii b) Crean e fa de furnizori, clien i, personalul entit ii, bugetul statului Creante fata de furnizori: ordin de plata, cec, bilet la ordin, chitanta, factura

Creante fata de clienti: factura, aviz de insotire a marfii, chitanta,cambie, bilet la ordin Creante fata de personalul entitatii: stat de salarii, lista de indemnizatii, lista de avans chenzinal. Creante fata de bugetul statului:stat de salarii, jurnal de cumparari, de vanzari, ordin de plata 27. Cum se organizeaz contabilitatea analitic a furnizorilor/clien ilor In contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel:interni si externi, iar in cadrul lor pe termene de plata respectiv de incasare, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. 28. Defini i creditul comercial clasic i creditul comercial cambial Creditul comercial clasic= presupune existenta unui interval de timp pana la decontarea facturii, moment in care se utilizeaza instrumentele clasice:OP,CEC,chitanta. Creditul comercial cambial= are la baza existenta unui efect comercial prin care se amana plata unei datorii incluzandu-se suma de plata scadenta si banca la care se va face decontarea. 29. Prezenta i reducerile de pre ce por fi acordate de furnizori clien ilor Rabat-reduceri care se dau pentru defecte de calitate Remiza- reducere care se da pt. fidelitatea clientului, volumului comenzii mari Risturnul-reducere care se acorda pt.depasirea unui plafon valoric anual Scontul-reducere de care poate beneficia cleintul daca acesta isi plateste inainte de scadenta datoria 31. Care este metodologia de calcul a reducerilor Metodologia de calcul a reducerilor:

- reducerile comerciale premerg reducerile financiare; - reducerile se aplic asupra netului anterior; - se opereaz nti rabaturile, apoi remizele; - n baza de calcul a TVA nu se includ reducerile comerciale i financiare, indiferent dac acestea sunt acordate la facturarea bunurilor sau ulterior. 32.Care sunt elementele componente ale salariului brut? Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga: - sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, - compensarile si indexarile primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor, avantajele in natura (salariul in natura), diminuate cu contributia personalului pentru pensia suplimentara si la fondul de somaj, - alte elemente prevazute de lege 33.Prezentati retinerile suportate de ctre angajati Contribuia personalului la asigurrile sociale Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate Contribuia personalului la fondul de omaj Impozitul pe salarii Alte reineri din salarii 34.Cum se determin salariul impozabil? Salariul impozabil=salariul brut- deducerile 35.Ce conturi se utilizeaz n contabilitatea sintetic a decontrilor cu personalul? Contabilitatea sintetic a decontrilor cu personalul se efectueaz cu ajutorul grupei42 Personal i conturi asimilate. Aceast grup include urmtoarele conturi de gradul I: Contul 421 Personal - salarii datorate Contul 423 Personal - ajutoare materiale datorate Contul 424 Participarea personalului la profit Contul 425 Avansuri acordate personalului Contul 426 Drepturi de personal neridicate Contul 427 Reineri din salariile datorate terilor Contul 4282 Alte creane n legtur cu personalul 36.Care este obiectivul principal al situatiilor financiare anuale?

-Descrierea rezultatelor financiare ale tranzactiilor realizate de entitate -Prezentarea performantelor si modificarea pozitiei financiare 37. Care este structura unui set complet de situatii financiare anuale? bilantul ,contul de profit si pierdere, situatia modificarilor in capitalurile proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare 38.Cum este structurat bilantul si la ce se refer componentele sale; cum sunt ordonate elementele/posturile n bilant? Bilantul prezinta ansamblul elementelor de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar. Elementele de activ se ordoneaza in bilant dupa natura si lichiditate iar datoriile si capitalul propriu dupa natura si exigibilitate. 39.Cum explicati echilibrul bilantier: ACTIV = CAPITALURI PROPRII+DATORII Bilanul reflect patrimoniul, astfel n activ avem averea de care dispune o entitate i n pasiv avem proveniena acestei averi. 40.Definiti notiunile urmtoare:
a) Un activ reprezint o resurs controlat de ntreprindere ca rezultat unor

evenimente trecute i de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru ntreprindere b)Datoriile (obligaiile) ntreprinderii reprezint surse strine atrase de la creditori.
b) Capitalurile =avuie sub form de bani, de mrfuri, de bunuri materiale.

41. Cum se determin: a) Fondul de rulment fondul de rulment = (capitaluri proprii datorii) - impozitari nete b) Pozitia financiar net curent pozitia financiara neta cumulata = total active - obligatii curente 42.Ce prezint contul de Profit si pierdere Contul de profit si pierdere, prin structura sa, evidentiaza si explica ntr-o forma analitica rezultatele prin prisma ecuatiei de echilibru dintre cheltuieli si venituri. 43.La ce se refer Situatia modificrilor capitalurilor proprii? Cuprinde o prezentare a soldurilor ini iale i finale precum i a modificrilor din cursul exerciiului aferent fiecrui element de capital propriu.

44. La ce se refer Situaia fluxurilor de numerar Reflect creterea sau descreterea net a mijloacelor bneti n cursul unui exerciiu financiar. Situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa prezinte fluxurile de numerar din cursul perioadei, clasificate in activitati de exploatare, investitie si finantare. 45. Enumera i lucrrile premergtoare nchiderii exerci iului financiar a. Verificarea nregistrrii corecte n conturi a tuturor operaiilor b. Verificarea concordanei dintre contabilitate i evidnea operativ dintre contabilitatea sintetic i cea analitic c. ntocmirea balanei de verificare provizorii, nainte de inventariere d. Inventarierea general a patrimoniului e. Efectuarea operaiunilor de delimitare n timp a cheltuielilor i veniturilor f. Determinarea rezultatului exerciiului financiar i repartizarea acestuia g. Stabilirea rulajelor anuare n registrul-jurnal i n Cartea mare h. ntocmirea balanei de verificare definitive 46.Cum se nregistreaz n contabilitate plusurile/minusurile cantitative stabilite la inventariere In contabilitate rezultatele inventarierii se inregistreaza astefel: Plusurile cantitative se inreg ca intrari in patrimoniu ale elementelor respective Minusurile cantitative se inreg ca iesiri din patrimoniu ale elementelor respective 47. Cum se nregistreaz n contabilitate plusurile/minusurile valorice stabilite la inventariere Plusurile in gestiune se vor inregistra la valoarea justa iar lipsurile se vor imputa la valoarea de inlocuire a bunurilor respective care reprezinta costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare, la data constatarii pagubei. 48.Ce prespun operatiile de delimitare n timp a cheltuielilor si veniturilor? Delimitarea n timp a cheltuielilor i veniturilor este impus de aplicarea principiului independenei exerciiilor financiare care presupune determinarea corect a rezultatului exerciiului. 49.Cum se determin rezultatul impozabil(fiscal)? Rezultatul impozabil = Rezultatul contabil + Cheltuielile nedeductibile fiscal - Deduceri fiscale

50.Care sunt destinatiile profitului? Profitul contabil net se repartizeaz, n mod provizoriu, de regul la sfritul exerciiului financiar, pe urmtoarele destinaii: a) c) destinaii prevzute obligatoriu de lege destinaii hotrte de adunarea general a acionarilor sau asociailor b) destinaii stabilite prin actul constitutiv al societii 51.Profitul/piederea fiscal unde se nregistreaz -In contul de profit si pierdere,121 52.Dati 5 exemple de entitti scutite de plata impozitului pe profit -trezoreria statului i instituiile publice; - persoanele juridice romne care pltesc impozitul pe veniturile microntreprinderilor; - instituii publice; - fundaiile romne; - Banca Naional a Romniei; 53.Dati 5 exemple de cheltuieli nedeductibile -amenzi -dobanzi -cheltuieli de sponsorizare -cheltuieli cu TVA -cheltuieli inregistrate de soc. Agricole 54.Dati 4 exemple de deduceri fiscale -dividendele primite de la o persoan juridic romn. -diferenele favorabile de valoare a titlurilor de participare, - veniturile din anularea obligaiilor unei persoane juridice, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile neimpozabile, Registrul de eviden fiscal are ca scop nscrierea tuturor informaiilor care au stat la determinarea profitului impozabil i a calculului impozitului pe profit cuprins n declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat.

55.Prezentati Registrul de evident fiscal

Informaiile din Registrul de eviden fiscal vor fi nregistrate n ordine cronologic i vor corespunde cu operaiunile fiscale i cu datele privind impozitul pe profit din declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat. Operaiunile nregistrate n Registrul de eviden fiscal sunt la latitudinea contribuabilului, n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii ale acestuia. Impozitul pe profit calculat i nscris n Registrul de eviden fiscal va fi identic cu cel nscris n declaraia privind obligaiile de plat la bugetul general consolidat. Registrul de eviden fiscal se pstreaz la domiciliul fiscal al contribuabilului. ontribuabilii nou-nfiinai, declarai pltitori de impozit pe profit, vor achiziiona Registrul de eviden fiscal n termen de 30 de zile de la data nregistrrii 56.Prezentati etapele de calcul a impozitului pe profit Calculul i determinarea impozitului pe profit se realizeaz trimestrial, dup parcurgerea urmtoarelor etape: - determinarea rezultatului contabil, cumulat de la nceputul anului (RCC) astfel: RCC = total venituri cumulate - total cheltuieli cumulate - calcularea rezultatului impozabil, cumulat de la nceputul anului (RIC) astfel: RIC = RCC + cheltuielile nedeductibile fiscal - deducerile fiscale pierderea fiscal din aniiprecedeni - determinarea impozitului pe profitul datorat, cumulat de la nceputul anului pn la finele trimestruluipentru care se face calculul (IPC): IPC = RIC cota de impozit pe profit - determinarea impozitului pe profit aferent trimestrului pentru care se face calculul (IPT): IPT = IPC - impozit pe profit datorat pe cumulat la finele trimestrului precedent 57. TVA reprezint un cost pentru agenii economici ? Argumentai

Tva este un impozit indirect calculat pe valoarea adaugata realizata de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA si suportate de catre consumatorii finali.Rolul persoanei impozabile se reduce la cel de perceptor al taxei in contul MFP, aceasta taxa nereprezentand un cost pentru persoana respectiva 58. Prezentai decontul de TVA - Decontul privind T.V.A. - se ntocmete lunar pe baza totalurilor preluate din jurnalele pentru vnzri i cumprri; se depune la organele financiare pn la data de 25 a lunii urmtoare. 59. Prezentai jurnalul de TVA - Jurnal pentru cumprri - n care se nregistreaz toate cumprrile pe baza facturilor primite n cursul lunii, cu scopul determinrii T.V.A. deductibile, care s-a achitat sau se va achita furnizorilor; - Jurnal pentru vnzri - n care se nregistreaz livrrile pe baza facturilor i a altor documente legale emise n cursul lunii, cu scopul determinrii T.V.A. colectate, care s-a ncasat sau se va ncasa de la clieni; 60. Prezentai care este rolul contului 4428 Contul 4428 T.V.A. neexigibil este utilizat pentru a ine evidena T.V.A. aferent livrrilor i cumprrilor cu plata n rate, pentru care nu s-au ntocmit facturi, precum i pentru mrfurile evaluate la preul de vnzare cu amnuntul. 61. Ce sunt interesele de participare ? Interesele de participare sunt drepturi detinute in capitalul altein societati in scopul obtinerii de venituri financiare. 62. Care sunt principalele operaiuni din care rezult creane i datorii diverse ; conturi utilizate Operatiuni :-imputatii,despagubiri si penalitati de primit de la terti -vanzarea imobilizarilor si a titlurilor de plasament -imprumuturi din emisiuni de obligatiuni -reactivarea unor debite Conturi 461 462

63. La ce se refer operaiunile n curs de clarificare; conturi utilizate Operatiile in curs de clarificare se refera la incasarile si platile pt care nu exista documente, incasari sau plati efectuate din eroare in conturile bancare, documente din care nu rezulta clar natura operatiei Conturi 471 472 473

64.Ajustri pentru deprecierea activelor imobilizate: ce sunt, cum se stabilesc, cum se constituie, majoreaz, diminueaz, anuleaz Ajustarile pentru deprecierea activelor imobilizate reprezinta echivalentul valoric al deprecierilor cu caracter reversibil. Acestea se constituie de regula, la sfarsitul anului cand in urma inventarierii se constata deprecieri reversibile a activelor imobilizarilor neamortizabile, (terenuri si imob financiare). Marirea acestor ajustari se stabileste din diferenta valorii de intrare(mai mare) si valoarea actuala(mai mica)stabilita la inventariere 65. Ajustri pentru deprecierea stocurilor: ce sunt, cum se stabilesc, cum se constituie, majoreaz, diminueaz, anuleaz -reprezinta corectii generate de scaderea conjuuncturala a valorii acestora, ajustarile se constituie la nivelul diferentei dintre valoarea actuala(mai mica) a stocurilor stabilite la inventariere si valoarea contabila(mai mare). 66. Ajustri pentru deprecierea crean elor: ce sunt, cum se stabilesc, cum se constituie, majoreaz, diminueaz, anuleaz La fel ca si alte deprecierei ale activelor acestea pot fi reversibile si ireversibile. Deprecierele ireversibile necesita scoaterea acestora din evidenta a creantelor, inregistrarea lor la pierderi. Ajustarile constituite pt deprecierea creantelor se diminueaza sau se anuleaza prin contabilizarea acestora la venituri in cazul incasarii ulterioare a creantei sau cand hotararea judecaotreasca definitiva atesta imposibilitatea incasarii creantei. 67. Ce sunt provizioanele, cnd sunt recunoscute n bilan (condiii)

Provizioanele sunt rezerve constituite pe seama cheltuielilor pt acoperirea unor pierderi viitoare care la data inchiderii exercitiului financiar sunt posibile. Sunt recunoscute in bilant sub forma unor adtorii probabile generatoare de pierderi sau de cheltuieli. 68. Ce sunt capitalurile proprii, structur Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele firmei dupa deducerea datoriilor. 69. Capitalul social : definiie, contabilitate analitic Capitalul social reprezinata prinicpala sursa de finantare cu caracter stabil ce caracterizeaza obiectiv activitatea autorizata prin lege origanizare si functionare a firmei. Contabilitatea analitica a capitalului se realizeaza pe fiecare actionar si asociat in parte precizandu-se numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subc\scrise sau varsate. 70. Prezentai documentele de eviden a capitalului social -Statutul si contractul de societate -actul constitutiv-doc prin care se stabileste modul de oragnizare si functionare a soc com, denumiresa si sediul soc, obiectul de activitate -Varsarea cap soc subscris-chitanta, floaie de varsamant -registrul actionarilor sau a ascoiatilor-numarul de parti sociale 71. Cum se evalueaz capitalul social -la valoarea nominala -la valoarea de piata - valoarea de rentabilitate -valoarea patrimoniala 72. Cum se constituie capitalul social Capitalul social se constituie la nfiinarea societilor comerciale,putandu-se modifica ulterior cu majorare sau reducere 73. Cai de majorare a capitalului social, prezentare succint -atragerea de noi aporturi in natura sau in numerar -conversia datoriilor soc in titluri de capital prin documente de constituire

-fuziunea cu alte societati -operatiuni interne : incorporarea primelor de capital, rezerve, profit nerepartizat 74. Ci de reducere a capitalului social, prezentare succint - acoperirea pierderilor - Reducerea capitalului social prin rambursarea ctre asociai sau acionari - Rscumprarea i anularea aciunilor proprii -diminuarea valorii nominale a actiunilor si partii sociale 75. Situaii n care se impune reducerea capitalului social - se inregistreaza pierderi iar functionarea in continuare este incerta -cand apar dificultati in realizarea pe piata a produselor si serviciilor obtinute 76. Prezentai primele de capital Reprezinta fonduri create cu ocazia emisiunii,fuziunii sau conversia obligatiunilor in actiuni. 77. Rezervele din reevaluare: definiie, constituire Rezervele din reevaluare reprezint plusul/minusul de valoare stabilit cu ocazia reevalurii activelor imobilizate de natura imobilizrilor corporale i financiare Constituirea rezervelor 78. Cum se grupeaz rezervele dup modul de constituire : -rezerve legale -rezerve statutare sau contractuale -rezerve de valoare justa -rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare -Alte rezerve 79. Aciuni proprii : condiii / scopuri de rscumprare Scopuri : -reducerea cap social prin anularea actiunilor proprii rascumparate - cesionarea catre personalul soc a unui nr de actiuni proprii -regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata bursiera sau pe piata organizata extrabursiera. 80. Ce este rezultatul reportat ; conturi utilizate Rezultatul reportat reprezinta rezultatul sau aprtea din rezultatul exercitiilorm precedente a carui repartizare a fost amanata de AGA.

CONTURI : 1171 1172.1176 ,1174 81. Definii cheltuielile i veniturile; clasificare Cheltuielile=expresia valorica a operatiunii economice referitoare al cumpararea si utilizarea bunurilor economice. Clasificare: -cheltuieli de exploatare -chelt, financiare -extraordinare -cu amortizarile si ajustarile -cu impozitul pe profit si alte impozite Veniturile =expresia valorica a productiei stocate si sau livrate. Clasificare venituri din exploatare -Finaciare -Extraordinare -De provizioane 82. Prezentai momentele n care se delimiteaz cheltuielile 1.Angajarea cheltuielilor-intervine in momentul cumpararii de bunuri stocabile si nestocabile 2.Consumul reprez utilizarea efectiva a resurselor in scopul satisfacerii nevoilor productive sau neproductive 3.Platile-achitarea unor sume de bani ca echivalent al bunurilor si serviciilor primite 4.Imputarea etapa in care cheltuielile sunt decontate adica sunt suportate din veniturile realizate. 83. Prezentai momentele n care se delimiteaz veniturile 1.Etapa realizari bunrulor si serv in cadrul obiectului principal de activit al unei entitati 2.Facturarea sau vanzarea pe credit reprezinta transferul dreptului de proprietate de la furnizor la client 3.Incasarea-este etapa in care bunurile si serviciile vandute se transforma in bani 4.Incorporarea este momentul in care veniturile absorb cheltuieli in vederea obtinerii rezultatului.