Sunteți pe pagina 1din 11

Bazele Contabilitatii

Obiectul contabilitatii
- Contabilitatea are ca obiect de studiu patrimoniul firmei. Patrimoniul reprezinta totalitatea
bunurilor firmei, dobandite in cadrul relatiilor de drepturi si obligatii in raport cu tertii.
- Relatiile de drepturi se refera la faptul ca bunurile pot fi procesate din surse proprii ale firmei
si ii apartin de drept acesteia.
- Relatiile de obligatii se refera la faptul ca bunurile frimei pot fi procesate si din surse straine,
firma fiind obligata sa plateasca contravaloarea bunurilor.
- Contabilitatea reflecta patrimoniul in expresie valorica (in lei) si de asemenea reflecta
echilibrul patrimoniului conform relatiei BUNURI = DREPTURI + OBLIGATII (ecuatia
patrimoniala).
- Patrimoniul firmei poate fi privit sub dublu aspect:
 Sub aspectul bunurilor sau mijloacelor economice (activ patrimonial)
 Sub aspectul surselor de finantare (pasiv patrimonial)
- Intotdeauna se respecta ecuatia ACTIV = PASIV

Structura patrimoniului
A. Activul patrimonial (totalitatea bunurilor sau mijloacelor economice ale firmei)
1. Active imobilizate (imobilizari)
2. Active circulante
3. Active de regularizare
B. Pasivul patrimonial (totalitatea surselor de finantare din firma)
1. Capitaluri
2. Datorii (curente)
3. Pasive de regularizare

ACTIVUL PATRIMONIAL

1. Activele imobilizate (imobilizari): sunt bunuri sau mijloace economice de folosinta


indelungata; cuprind trei categorii:
a) Imobilizari necorporale
b) Imobilizari corporale
c) Imobilizari financiare

Fiind utilizate pe durata indelungata, imobilizarile se uzeaza in timp (fizic si moral). In


contabilitate, uzura se reflecta prin amortizarea imobilizarilor (se inregistreaza prin trecerea pe
cheltuiala firmei a cotei parti din valoarea imobilizarilor). Se supun amortizarii: imobilizarile
necorporale si cele corporale cu exceptia terenurilor fara amenajari. Nu se amortizeaza
imobilizarile financiare, terenurile fara amenajari si imobilizarile neterminate sau in curs de
executie.
a) Imobilizarile necorporale (nemateriale): cheltuieli de constituire, cheltuieli de
cercetare-dezvoltare, concesiuni, brevete, licente de fabricatie, marci de fabrica, fond
comercial, programe informatice etc.

Cheltuieli de constituire = cheltuieli facute la infiintarea firmei (emisiune de actiuni, taxe de


publicare la Monitorul Oficial etc.)

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare = cheltuieli efectuate pentru cumpararea sau realizarea


proiectelor de cercetare, aplicabile in productie.

Concesiuni = cheltuieli efectuate pentru obtinerea dreptului de exploatare al unui bun proprietate
a statului.

Brevete = cheltuieli efectuate pentru dobandirea dreptului de autor asupra unui bun

Licente = cheltuieli efectuate pentru obtinerea dreptului de folosinta asupra unui brevet

Marci = cheltuieli efectuate pentru ca produsele firmei sa se diferentieze de produse similare


existente pe piata.

Fond comercial = valoarea peste bunurile detinute de firma datorata vadului comercial, clientelei
etc.

Imobilizarile necorporale se amortizeaza in maxim 5 ani, facand exceptie concesiunile, brevetele,


licentele si marcile care se amortizeaza pe durata detinerii dreptului respectiv.

b) Imobilizarile corporale (materiale): terenuri si mijloace fixe

Terenurile pot fi fara amenajari sau cu amenajari. Cele cu amenajari se amortizeaza iar cele fara
amenajari nu se amortizeaza. Periodic, terenurile se pot reevalua (se actualizeaza valoarea
terenului prin crestere sau scadere).

Mijloacele fixe sunt imobilizari corporale ce indeplinesc simultan 2 conditii:

- Valoare de intrare (VI) ≥ 2500 de lei


- Durata de folosinta (D) ≥ 1 an

Ele se amortizeaza pe duratele prevazute de lege si se pot reevalua periodic. Cuprind: cladiri si
constructii, utilaje si masini de lucru, aparate de masura si control, mijloace de transport, animale
de munca si plantatii, calculatoare, mobilier, investitii imobiliare, active biologice, plante vii etc.
Intrarea lor in patrinoniu are loc prin cumparare, productie proprie sau donatii (prin plusuri de
inventar). Iesirea din patrimoniu se face la data amortizarii integrale, prin vanzare, prin donatii
catre terti, prin minus la inventar.

c) Imobilizarile financiare sunt investitii facute de firma pe termen mediu si lung in


capitalul altor firme sub 2 forme:
 Titluri imobilizate = actiuni detinute la alte firme pe termen mediu si lung in
scopul obtinerii de dividende (venituri financiare)
 Creante imobilizate = imprumuturi acordate de firma altor firme in scopul
obtinerii de dobanzi (venituri financiare)

Imobilizarile financiare nu se amortizeaza, in schimb se pot reevalua titlurile imobilizate.

2. Activele circulante: sunt bunuri de folosinta curenta sau pe termen scurt. Ele cuprind trei
grupe:
a) Active circulante materiale (stocuri)
b) Active circulante in decontare (creante)
c) Active circulante banesti

a) Activele circulante materiale (stocuri): sunt bunuri destinate consumului sau vanzarii;
cuprind categoriile: materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse, animale
pentru consum si reproductie, marfuri, ambalaje etc.

Intrarea stocurilor in patrimoniu se poate face prin: cumparare, productie proprie, donatie sau
plusuri la inventar. Iesirea se face prin: vanzare, consum, donatii sau minusuri la inventar.

Materiile prime sunt stocuri cumparate, destinate consumului in productie sau prelucrarii; ele se
regasesc integral in produsele fabricate cu ajutorul lor si participa direct la procesul de productie.

Materialele cuprind: materiale auxiliare, combustibil, materiale de ambalat, piese de schimb,


seminte, furaje, alte materiale consumabile. Materialele sunt stocuri cumparate, destinate
consumului in productie. Ele participa indirect la procesul de productie si nu se regasesc in
produsul finit.

Obiectele de inventar sunt bunuri care nu indeplinesc simultan cele 2 conditii pentru a fi mijloace
fixe (de regula au durata de folosinta > 1 an dar valoare de intrare < 2500 de lei). Acestea sunt:
mobilier de mica valoare, aparatura de birotica, SDV (scule dispozitive verificatoare), unelte in
agricultura, echipament de protectie. Intra in patrimoniu prin cumparare si ies din patrimoniu
prin consum in productie.

Produsele sunt stocuri realizate in productie proprie si destinate vanzarii catre clienti. Ele
cuprind: produse finite, semifabricate, produse reziduale (rebuturi).

Produsele finite sunt produsele rezultate din procesul de productie, care au parcurs toate etapele
de prelucrare si intrunesc conditiile spre a fi vandute.

Semifabricatele sunt produse care au parcurs partial procesul de prelucrare si care pot fi
prelucrate in continuare pentru a deveni produs finit dar pot fi si vandute in stadiul in care se
afla.

Produsele reziduale sunt produsele care nu au parcurs etapele de prelucrare fie nu intrunesc
conditiile de calitate pentru a fi vandute.

Animalele sunt destinate consumului si reproductiei.


Marfurile sunt stocuri cumparate, utilizate pentru depozitarea marfurilor si produselor care de
cele mai multe ori se vand odata cu acestea catre clienti.

b) Activele circulante in decontare (creante): sunt sume de incasat (de primit) de la


clienti sau diversi debitori in urma vanzarii de bunuri catre client sau debitor. Pot fi in
lei sau in devize.

c) Activele circulante banesti: cuprind disponibilitatile banesti ale firmei din contul
bancar sau casieriei (trezoreria firmei) dar si investitiile financiare facute pe termen
scurt (plasamente financiare) in actiuni, obligatiuni, bonuri de tezaur, cumparate la
bursa de valori si revandute in scopul obtinerii de castiguri imediate.

Disponibilitatile banesti ale firmei in cont sau casierie pot fi in lei si in devize.
Incasarile si platile prin contul bancar sunt evidentiate in extrasul de cont emis de
banca. Incasarile si platile in numerar (prin casierie) se evidentiaza in Registrul de
Casa emis de firma. Un alt element al trezoreriei il constituie avansul de trezorerie
(sume platite de firme delegatilor, care se deplaseaza in interesul serviciilor). La
intoarcerea din deplasare, delegatul aduce dovezile pentru suma cheltuita si restituie
casieriei diferenta. Alt element al trezoreriei este acreditivul (depozite constituite din
contul bancar, puse la dispozitia furnizorilor pentru plata datoriilor catre acestia).

3. Activele de regularizare: sunt elemente de activ care se inregistreaza in contabilitatea


firmei in vederea intocmirii bilantului contabil. Ele cuprind cheltuieli inregistrare in
avans si operatiuni in curs de clarificare.

Cheltuielile in avans sunt cheltuieli inregistrate in perioada curenta dar care se refera la
perioadele urmatoare (chirii, reparatii, dobanzi). Fiind inregistrate in avans, ele nu
influenteaza profitul firmei.

Operatiunile in curs de clarificare apar atunci cand nu avem documente justificative


pentru operatia respectiva.

21 octombrie 2015

PASIVUL PATRIMONIAL

Pasivul patrimonial reprezinta totalitatea surselor de finantare in cadrul firmei. Cuprinde trei
categorii: capitalurile, datoriile curente si pasivele de regularizare.

I. Capitalurile reprezintă surse de finantare a activitatii firmei pe termen mediu si lung. Ele
cuprind 3 categorii:
1. Capitaluri proprii
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
3. Capitaluri împrumutate (străine)
1. Capitalurile proprii: surse constituite de firma pe cont propriu; ele cuprind: capital social,
prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultat reportat, rezultatul exercitiului.

a) capitalul social = sursa proprie permanenta a firmei, constituita la începerea activitatii


majorata sau diminuata pe parcurs si lichidata la încetarea activitatii. Capitalul social se
constituie prin operatiunile de subscriere si varsare. Subscrierea = angajamentul actionarilor de a
participa la formarea capitalului prin aporturi in bani si/sau in natura. Vărsarea reprezintă
aducerea de către actionari in firma a aporturilor promise in bani (prin casierie sau prin contul
bancar) si in natura (terenuri, cladiri, utilaje, mijloace de transort etc.). Capitalul social este
format din actiuni sau parti sociale. Fiecare dintre ele avand o valoare de inregistrare in
contabilitate numuita valoare nominala (VN). Rezulta ca daca inmultim numarul actiunilor emise
de firma cu VN pe actiune obtinem valoarea capitalului social. Capitalul social constituit se
poate majora sau diminua dupa necesitati prin hotararea AGA (adunarea generala a actionarilor).

Cai de majorare a capitalului social:

- majorare prin emisiune de noi actiuni si aducere de noi aporturi; emisiunea noilor actiuni se
face la un pret de emisiune mai mare decat VN. Diferenta se numeste prima de emisiune. Noile
actiuni se vand actionarilor care aduc noi aporturi in bani sau in natura.

- majorare prin operatiuni interne = incorporarea la capitalul social a unor structuri de capital
propriu precum: prime de capital, rezerve sau cote parti din profitul firmei.

- majorare prin conversia obligatiunilor in actiuni presupune ca la scadenta unui imprumut pe


baza de obligatiuni sa nu restituim imprumutul iar firma de la care le-am obtinut sa devina
actionarul nostru. Noi majoram capitalul social, transformand obligatiunile in actiuni la firma.
Diferenta dintre valoarea nominala a actiunii si valoarea nominala a obligatiunii se inregistreaza
ca prima de conversie.

Cai de dimimuare a capitalului social:

- prin retragerea actionarilor din firma: firma restituie acestor actionari aporturile anterior aduse;

- diminuare prin acoperirea unor pierderi din anii precedenti (daca firma nu are rezerva legala
sau nu a obtinut profit in perioada curenta apeleaza la aceasta modalitate)

- diminuare prin rascumpararea de la actionari a actiunilor si anularea acestora; actionarii


restituie actiunile si primesc in schimb banii; capitalul social se diminueaza prin anularea
actiunilor; pretul la care actiunile se rascumpara poate fi egal cu valoarea nominala, mai mare
decat ea sau mai mica; daca pretul de rascumparare este mai mare decat valoarea nominala
inregistram o diferenta nefavorabila (platim actionarilor mai multi bani); daca pretul de
rascumparare e mai mic decat valoarea nominala avem o diferenta favorabila (platim actionarilor
mai putini bani).

b) Primele de capital = surse proprii constituite de firma cu ocazia emisiunii de noi actiuni sau
fuziunii cu doua sau mai multe firme; avem: prime de emisiune, prime de aport, prime de
fuziune, prime de conversie etc. Ele se determina ca diferenta intre pretul de emisiune al noilor
actiuni mai mare si valoarea lor nominala mai mica. Primele de capital se utilizeaza pentru
majorarea capitalului social sau constituirea altor rezerve.

c) Rezerve din reevaluare = surse proprii constituite de firma cu ocazia reevaluarii imobilizarilor
din patrimoniu (reevaluarea = actualizarea periodica a valorii imobilizarilor ). Rezerva din
reevaluare se calculeaza ca diferenta intre valoarea actualizata mai mare si valoarea initiala mai
mica a bunului respectiv. La data la care imobilizarea iese din patrimoniu rezerva din reevaluare
se trece asupra rezultatului reportat.

d) Rezervele = surse proprii constituite de firma in scopul conservarii capitalului social. Ele se
mai numesc si profituri capitalizate. Rezervele se constituite din profitul obtinut de firma la
sfarsitul anului si pot fi: rezerve legale, rezerve statutare, alte rezerve.

Rezerva legala este prevazuta prin lege si reprezinta 5% din profitul brut la sfarsitul anului, se
constituie anual pana cand atinge 20% din capitalul social. Rezerva legala constituie deducere
fiscala adica nu se impoziteaza (se scade din profit inainte de impozitare). Rezerva legala se
utilizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Rezerva statutara se constituie din profitul net la sfarsitul anului in procentul prevazut prin
statutul firmei. Se utilizeaza pentru majorarea capitalului social.

Alte rezerve se constituie la sfarsitul anului din profitul net in mod facultativ si se utilizeaza atat
pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti cat si pentru majorarea capitalului social.

e) Rezultatul reportat reprezinta profitul sau pierderea din anii precedenti. Profitul reportat (total
venituri > total cheltuieli) se poate repartiza in anul curent pentru constituire de rezerve, majorare
de capital social sau dividende pentru actionari. Pierderea reportata (total cheltuieli > total
venituri) se poate acoperi in anul curent din: profitul anului curent, rezerva legala existenta sau
prin diminuarea capitalului social.

f) Rezultatul exercitiului este egal cu profitul sau pierderea din anul curent. Profitul (total
venituri > total cheltuieli) se repartizeaza in anul curent pe urmatoarele destinatii legale: pentru
constituirea rezervelor, pentru majorarea capitalului social, pentru dividende de plata catre
actionari. Suma ramasa nerepartizata se poate reporta in anul urmator ca profit nerepartizat.
Pierderea (total cheltuieli > total venituri) se reporteaza in anul urmator cu pierdere neacoperita.
In cazul in care avem profit se parcurg pasii: se determina profitul brut contabil = total venituri –
total cheltuieli; se determina profitul impozabil = pret brut contabil – deduceri fiscale (sume
neimpozabile) si plus cheltuieli nedeductibile fiscal; se calculeaza impozitul pe profit = 16% ×
profitul impozabil (impozitul se vireaza la bugetul statului); se determina profitul net = profitul
brut contabil – impozit pe profit (profitul net se repartizeaza pe destinatiile amintite mai sus).

28 octombrie 2015

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: sunt surse constituite de firma de regula la sfarsitul
anului in scopul de a preveni posibile pierderi generate de urmatoarele situatii de risc: litigii cu
alte firme, garantii acordate clientilor (reparatiile reclamate de clienti in termenul de garantie se
suporta pe cheltuiala firmei), dezafectari de imobilizari (prin restrangerea activitatii o parte din
imobilizari raman fara obiectul muncii si necesita cheltuieli de intretinere), restructurari de
personal (la disponibilizarea personalului, platile compensatorii datorate acestuia se suporta pe
cheltuiala firmei), alte situatii. In aceste cazuri firma constituie provizioane pe seama
cheltuielilor (profitul scade si scade impozitul pe profit). In exercitiul urmator, dupa producerea
riscului (cheltuieli de judecata, cheltuieli cu reparatii in termenul de garantie, cheltuieli cu
intretinerea imobilizarilor dezafectate sau cheltuieli cu plati compensatorii pentru personalul
disponibilizat), provizioanele se anuleaza ramanand fara obiect (anularea lor se face pe seama
veniturilor). Creste profitul si creste impozituil. Provizioanele determina amanarea la plata a
impozitului pe profit intre doua exercitii financiare.

3. Capitalurile imprumutate (straine) sunt surse imprumutate de firma de la alte firme sau
institutii bancare in scopul completarii surselor proprii insuficiente si purtatoare de dobanda
(cheltuiala financiara): imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, credite bancare pe termen mediu
si lung, datorii, datorii ce privesc imobilizarile financiare, alte imprumuturi.

a) imprumuturile din emisiuni de obligatiuni: se deruleaza intre 2 firme un anumit emitent si


cealalta obligatar (pe baza de contract si garantii materiale). Emitentul, pentru a obtine
imprumutul emite obligatiunile si le vinde obligatarului primind banii. Pe durata contractului
emitentul plateste obligatarului dobanda iar la scadenta restituie imprumutul prin rascumpararea
si anularea obligatiunilor. Obligatiunile se emit la un pret de emisiune ce poate fi egal cu VN sau
mai mic decat VN (valoarea nominala). Daca Pe (Pretul de emisiune) = VN se numesc
obligatiuni ordinare iar daca Pe < VN se numesc obligatiuni cu prima iar diferenta dintre valori
se numeste prima de rambursare. La scadenta imprumutului rascumpararea obligatiunilor se
poate face la un pret de rascumparare Pr >VN sau Pr < VN. Daca Pr > VN platim obligatarului
mai mult iard diferenta reprezinta un venit.

b) creditele bancare pe termen mediu si lung: sunt imprumuturi primite de la banca pe baza de
contract si garantii materiale. Pe durata contractului firma plateste bancii dobanda si parti din
imprumut numite rate. Calculul dobanzilor si ratelor se face prin metoda anuitatilor (constante
sau variabile).

c) datorii ce privesc imobilizarile financiare = imprumuturi primite de firma de la alte firme la


care firma noastra e actionar (adica detine titluri imobilizate). Pe durata contractului platim
dobanzi si rate calculate prin metoda anuitatilor.

d) alte imprumuturi pe termen lung: se utilizeaza de regula in cazul operatiunilor de leasing


financiar.

II. Datoriile curente (pe termen scurt) cuprind datoriile pe termen scurt pe care le inregistreaza
firma in activitatea curenta: datorii comerciale, salariale, sociale, fiscale, fata de
actionari/asociati, financiare.

a) Datoriile comerciale: se inregistreaza fata de furnizori cu ocazia cumpararii de bunuri si


servicii. Pot fi atat in lei cat si in devize. Plata datoriilor catre furnizori se poate face prin cont
bancar, prin casierie sau prin efecte comerciale de plata (bilete la ordin). Daca platim o
datorie in devize tinem cont de fluctuatia cursului valutar. Daca platim la curs mai mare
avem cheltuiala, daca platim la curs mai mic avem venit.
b) Datoriile salariale: cuprind salariile datorate angajatilor pentru munca prestata in functie de
forma de salarizare. Salariile reprezinta pentru firma cheltuieli cu manopera. Veniturile brute
ale angajatilor sunt formate din salariul realizat, adaosurile si sporurile la salarii.
c) Datorii sociale = contributiile calculate asupra salariilor si datorate la bugetul asigurarilor
sociale. Contributiile se datoreaza la buget atat de catre firma cat si de catre fiecare angajat in
parte.

Contributiile firmei:

- CAS (contributia firmei la asigurari sociale) se calculeaza asupra fondului de salarii in 3


procente in functie de grupa de munca sau activitate: 15.8% pentru grupa a III-a de munca,
20.8% pentru grupa a II-a si 25.8% pentru grupa I.
- Contributia firmei la fondul asigurarilor de sanatate = 5.2% din fondul de salarii
- Contributia la fondul de somaj = 0.5 % din fondul de salarii
- Contributia firmei la fondul de risc si boli profesionale: se calculeaza la fondul de salarii in
procente diferite intre 0.15% si 0.85% in functie de clasa de risc in care se incadreaza
activitatea firmei. (noi lucram cu 0.5%)
- Contributia firmei la fondul pentru concedii medicale = 0.85% din fondul de salarii
- Contributia firmei la fondul pentru garantarea creantelor salariale = 0.25% din fondul de
salarii.

Contributiile angajatului:

- Contributia angajatului la asigurari sociale (pensie suplimentara) = 10.5% din venitul brut
- Contributia angajatorului la fondul asigurarilor de sanatate = 5.5% din venitul brut
- Contributia angajatului la fondul de somaj = 0.5% din venitul brut

Toate contributiile se vireaza la bugetul AS lunar pana pe 25 ale lunii urmatoare.

d) Datoriile fiscale = impozitele si taxele datorate de firma la bugetul statului: impozit pe


venitul din salarii, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, taxa pe valoare adaugata, taxe
vamale, accize, impozite pe terenuri, cladiri etc.

Impozitul pe venitul din salarii = 16% din venitul impozabil al angajatului; venitul impozabil
se determina scazand din venitul brut pensia suplimentara de 10.5%, sanatatea de 5.5%,
somajul de 0.5% si deducerea personala de baza (difera in functie de transa de venit si de
numarul persoanelor aflate in intretinerea angajatului). Impozitul pe salarii se vireaza la
bugetul statului, lunar, pana pe 25 ale lumii urmatoare.

Impozitul pe profit = 16% din profitul impozabil al firmei. Profitul impozabil = profit brut
contabil – (minus) deduceri fiscale (rezerva legala, dividende de la alte firme) + cheltuieli
nedeductibile fiscal (amenzi, penalitati, lipsuri neimputabile, depasirea plafonului la protocol
si sponsorizari etc.). Firmele datoreaza la buget impozitul pe profit trimestrial pana pe 25 ale
lunii urmatoare trimestrului.

Impozitul pe dividende = 16% din dividendele brute datorate actionarilor la sfarsitul anului,
Se vireaza la buget pana pe 25 ianuarie.
4 noiembrie 2015

TVA-ul: este un impozit indirect la buget de firmele care realizeaza valoarea adaugata. TVA-
ul se calculeaza pentru cumparari si vanzari de servicii si bunuri. Baza de impozitare este:
pentru cumparari, costul de achizitie si pentru vanzari, pretul de vanzare. Cota de TVA este
24% pentru majoritatea activitatilor, cota redusa de 9%, cota 0% pentru export si transport
international de bunuri si persoane. Pentru cumparari avem TVA deductibil, pentru
cumparari avem TVA colectat. La sfarsitul fiecarei luni se compara TVA-ul colectat cu cel
deductibil (se regularizeaza TVA-ul).

a. daca TVA-ul colectat > TVA deductibil diferenta se numeste TVA de plata (datorie la
bugetul statului).
b. daca TVA-ul deductibil > TVA colectat diferenta se numeste TVA de recuperat sau de
incasat de la buget (creanta fata de bugetul statului).

Termenul de scadenta pentru TVA difera in functie de marimea firmei astfel: pentru firmele
cu cifra de afaceri anuala peste 200.000 de euro avem scadenta lunara pana pe 25 ale lunii
urmatoare; pentru cele cu cifra de afaceri sub aceasta valoare avem scadenta trimestriala pana
pe 25 ale lunii urmatoare trimestrului. Firmele cu cifra de afaceri sub 65.000 de euro sunt
scutite de TVA (nu aplica TVA) dar pot deveni platitoare la cerere.

La fel ca pentru toate impozitele datorate firma depune la autoritatea fiscala (ANAF) o
declaratie periodica din care rezulta modul de calcul al impozitului respectiv. Firmele de
export si transport international aplica cota 0 adica inregistreaza TVA deductibil pentru
cumparari dar pentru vanzari nu calculeaza TVA colectat. Rezulta ca prin regularizare
intotdeauna vor avea de incasat TVA de la buget.

Taxele vamale si accizele: taxele vamale se calculeaza in cazul importurilor din afara UE.
Procentele difera in functie de natura bunurilor si se preiau din Tariful Vamal de Import. Ele
se aplica la valoarea bunurilor importate. Scadenta este ziua intocmirii Declaratiei Vamale de
Import (DVI). Accizele (taxele de consumatie) se aplica in cazul producatorilor si
importatorilor de: alcool si bauturi alcoolice, tutun si tigari, combustibili, blanuri naturale,
bijuterii de aur si platina, parfumuri, autoturisme, arme de vanatoare etc. Pentru producator,
acciza se calculeaza la pretul de vanzare al produselor si scadenta este data vanzarii (TVA-ul
se aplica inclusiv la accize). Pentru importator, accizele se calculeaza la valoare importului si
se datoreaza la buget in momentul intocmirii Declaratiei Vamale de Import (DVI). – TVA-ul
se calculeaza inclusiv la accize. Accizele se pot calcula fie procentual fie ca suma fixa pe
unitatea de masura.

Impozite si taxe pe bunuri:se calculeaza la valoarea bunurilor in procente diferite si se vireaza


annual la bugetele locale.

e) Datorii fata de actionari sau asociati: sunt dividendele repartizate din profitul net al firmei si
datorate actionarilor la sfarsitul anului. Dividendele brute se calculeaza proportional cu
numarul actiunilor detinute de fiecare actionar.
f) Datorii financiare = creditele bancare cu termen de rambursare sub 1 an. Ele sunt purtatoare
de dobanda (cheltuiala financiara).
III. Pasivele de regularizare se inregistreaza cu ocazia operatiunilor in vederea intocmirii bilantului
contabil; ele cuprind: venituri inregistrate in avans, operatiuni in curs de clarificare (pasiv), subventiile
pentru investitii.

a) Veniturile inregistrate in avans: reprezinta venituri inregistrate in perioada curenta dar care se
refera la perioade urmatoare: chirii facturate clientilor, dobanzi, reparatii facturate clientilor. Pentru
a nu denatura profitul curent ele se inregistreaza ca venituri in avans si nu intra in calculul profitului.
b) Operatiunile in curs de clarificare (pasiv): sunt operatiuni pentru care nu avem documentul
justificativ sau nu cunoastem modalitatea de inregistrare. Ele trebuie clasificate in termenul legal.
c) Subventiile pentru investitii: sunt sume primite de la bugetul statului cu titlu nerambursabil si care
se utilizeaza pentru realizarea unor obiective de investitii. Pe masura amortizarii investitiei
respective (trecerea valorii ei pe cheltuieli)subventia se inregistreaza la venituri (lunual si anual). La
data amortizarii integrale subventia a trecut integral asupra veniturilor.

Cheltuielile si veniturile firmei (NU fac parte din patrimoniul firmei): sunt procese economice care ne
ajuta sa inregistram in contabilitate cresterea si diminuarea elementelor patrimoniale de activ si pasiv in
urma operatiunilor economice care au loc in firma (scaderea stocului prin consum se inregistreaza ca o
cheltuiala; cresterea creantei prin vanzare se inregistreaza ca un venit). Veniturile si cheltuielile firmei se
clasifica in venituri si cheltuieli pentru activitatea curenta (din exploatare) si venituri si cheltuieli
financiare.

Cheltuielile din exploatare:

- Cheltuieli privind consumul de stocuri


- Cheltuieli cu servicii prestate de terti (chirii, telefon, reparatii, trasport etc.)
- Cheltuieli cu personalul (salarii, contributii la salarii)
- Cheltuieli cu amortizari si provizioane
- Alte cheltuieli din exploatare (amenzi, penalitati, lipsuri in gestiune, reevaluari, pierderi din creante,
cheltuieli pentru evenimente extraordinare).

Venituri din exploatare:

- Venituri din vanzari de bunuri si servicii (cifra de afaceri a firmei)


- Venituri din productie de imobilizari
- Venituri din productie de stocuri
- Venituri din subventii de exploatare
- Venituri din provizioane
- Alte venituri din exploatare (amenzi, donatii primite, plusuri de inventar, reevaluari, subventii pentru
investitii etc.)

Daca comparam veniturile din exploatare cu cheltuielile din exploatare obtinem profitul sau pierderea
din exploatare. Cheltuielile financiare privesc activitatea financiara a firmei:

- Cheltuieli privind creantele imobilizare


- Cheltuieli privind investitii financiare pe termen scurt
- Cheltuieli cu dobanzi
- Cheltuieli cu diferente de curs valutar
- Cheltuieli cu amortizari si provizioane etc.
Venituri financiare:

- Venituri din participatii


- Venituri din investitii financiare pe termen scurt
- Venituri din dobanzi
- Venituri din diferente de curs valutar
- Venituri din creante imobilizate
- Venituri din provizioane etc.

Daca comparam veniturile financiare cu cheltuielile financiare obtinem profitul sau pierderea financiara.
La nivelul firmei cand insumam rezultatul activitatii din exploatare cu rezultatul activitatii financiare
obtinem rezultatul curent al exercitiului: profit brut contabil sau pierdere. Daca avem profit acesta se
impoziteaza inregistrand cheltuieli cu impozitul pe profit iar profitul net se repartizeaza pentru: rezerve,
dividende, majorari de capital, acoperire de pierderi precedente etc. Daca avem pierdere, aceasta se
reporteaza in anul urmator.

S-ar putea să vă placă și