Sunteți pe pagina 1din 4

Active Imobilizate

Sunt cunosce si sub denumirea de active fixe pt. ca se refera la totalitatea bunurilor economice cu utilittate permanenta (durabilitate mai mare de un an) Strucutura: Imobilizari necorporale Imbilizari corporale Imobilizari financiare Activele necorporale se mai numesc si active intangibile pt. ca nu au o forma de bun material concret. Se regasec in urmatoarea structura: 1. cheltuieli de cosntituire 2. cheltuieli de dezvoltare 3. concesiuni, brevete, licente, marci de fabricatie alte drepturi si valori similar. 4. fond commercial 5. alte imobilizari necorporale 6. imobilizari necorporale in curs de executie 7. avansuri acordate pt. imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire sunt reprezentate pe o parte de cheltuielile ocazionate cu infiintarea societatii ( taxe de timbre etc.) iar pe dealta parte cheltuieli ocazionate de extinderea obiectului de activitate. Cheltuieli de dezvoltare sunt reprezentate prin cheltuielile efectuate in scopul dezvoltarii societaii

Concesiunea este o conventie incheiata intre 2 parti, concesionar si concedent prin care unui dintre parti ii revine dreptul de a folosi un bun pentru o anumita perioada in schimbul unei redevente Brvetul este dreptul de a utilize un bun produs de terta Fondul commercial reprezinta diferenta pozitiva dintre valoarea de achizitie a unui bun corporal si valoarea stabilita de expertiza tehnica. Imobilizari corporale in curs de executie - sunt activele intangibile incepute si inca neterminate Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale - sunt sumele de bani platite anticipat viitorilor furnizori de la care urmeaza sa se primeasca bunuri

2. Imbilizari corporale se deosebesc de celel necorporale prin faptul ca prezinta o forma concreta de bun. Au urmatoarea structura: 1. Terenuri si amenajari de terenuri 2. Mijloace fixe 3. Imobilizari corporale in curs de executie 4. Avansuri ptr. imobilizari corporale

3. Imobilizari financiare sunt reprezentate pe deoparte de titlurile de plasament iar pe de alta parte prin creantele imobilizate. Titlurile de plasament sunt titluri de valoare (actiuni, obligatiuni) detinute de o societate in patrimonial altei societati pe termen lung Aceste titluri ofera posesorului, pe langa venitul fix sau variabil si dreptul de a exercita o pozitie de control in destiunea emitentului.

Creantele imobilizate sunt drepturi de recuperate ca urmare a acordarii unor imprumututri la societatiile affiliate ca urmare a depozitelor bancare existente --- Creanta = drept de incasat

Activele Circulante
Sunt bunuir economice care indeplinesc urmatoarele functii: Participa la un singur process tehnologic ( se consuma la prima folosinta) Sunt destinate coercializarii Au durabilitate mai mica de 1 an Structura activelor circulante: 1. Stocuri 2. Creante. 3. Active de trezorerie 1. Stocurele reprezinta substanta materiala a patrimoniului care se gseste sub diferite forme: Stocuri de materi prime Stocuri de produse Stocuri de ambalaje Stocuri de animale si pasari Stocuri de marfuri Stocuri aflate la terti

2. Creantele reprezinta opusul datoriilor si se refera la dreptul de recuperate pe care il poate avea o societate fata de terti (client, debitori diversi, salariati) Structura createlor: Clienti Efecte de primit de la client Debitori diversi Clientii - sunt drepturi de incasat rezultate ca urmare a vanzarii bunurilor sau prestarii serviciilor aferente Clienti facturi de intocmit sunt creante rezultate ca urmare a vanzariilor de bunuri in baza avizului de insotire a marfii ( AIN) si nu in baza facturii fiscale. Efecte de primit se refera la efectele comerciale (bilet la ordin, CEC) ce mijloces operatiunea de vanzare cumparare a bunurilor obtinute in activitatea aferenta Debitori diversi sunt creante generate de vanzare a bunurilor de natura imobilizariilor si nu a bunurilor obtinute in activitatea curenta. 3. Active de trezorerie reprezinta a treia component a activelor circulante si sunt structurate astfel: 1. investitii financiare pe termen lung 2. disponibilotati banesti 3. alte vanzari 4. avansuri de trezorerie

S-ar putea să vă placă și