Sunteți pe pagina 1din 1

Activul Patrimonial

A. Active imobilizate (fixe)


I. Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire
a) cheltuieli de infiintare b) cheltuieli de dezvoltare c) fuziunea intreprinderii

Pasivul Patrimonial
A. Capital si rezerve (Capitaluri proprii)
I. Capital social
1. Capitalul subscris nevarsat 2. Capitalul subscris varsat
a) capital in actiuni cu valoare nominala b) capital in parti sociale

2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale 4. Fondul comercial 5. Avansul si imobilizari necorporale in curs de executie

II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve


1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Alte rezerve

II. Imobilizari corporale


1. Terenuri si constructii
a) terenuri (propriu-zise) b) amenajari de terenuri

2. Instalati tehnice si masini 3. Alte instalatii, utilaje si mobiliere 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

V. Profitul sau pierderea raportat(a) VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

B. Provizioane
1. Proviziuni pt. pensii si alte obligatiuni similate 2. Provizioane pt. imozite 3. Alte Impozite

III. Imobilizari financiare


1. Actiuni detinute la entitati afiliate 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate 3. Interese de participare 4. Imprumuturi acordate entitatilor de catre compania este legata in virtutea intereselor de participare 5. Investitii detinute ca imobilizari 6. Alte imprumuturi

C. Datorii
1. Imprumuturile si datoriile asimilate
a) imprumuturi din emisiunea de obligatiuni b) creditele primite de la banca si alte institutii

2. Datorii comerciale
a) furnizori b) efecte de platit

B. Active circulante
I. Stocuri
1. Materi prime si materiale consumabile
a) materii prime b) materiale consumabile c) materiale de natura o.i. d) stocuri aflate la terti e) ambalajele

3. Datoriile in cadrul grupului 4. Datoriile de interese de participare 5. Alte datorii

D. Venituri in avans

2. Productia in curs de executie 3. Produse finite si marfuri


a) produse finite b) produse reziduale c) animale d) marfuri

4. Avansuri pt. cumparari de stocuri

II. Creante
1. Creante comerciale
a) clienti b) efecte de platit

2. Sume de incasat de la entitati afiliate 3. Sume de incasat de la entitatile care compania este legata in virtutea intereselor de participare 4. Alte creante 5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III. Investiti financiare pe termen scurt


1. Actiuni detinute la entitati afiliate 2. Alte investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturile la banci


1. Conturile la banci 2. Casa 3. Acreditivele 4. Avansurile de trezorerie

C. Cheltuieli in avans