Sunteți pe pagina 1din 4

Bilanţul cont (orizontal sau tabelar) se bazează pe ecuaţia:

ACTIVE = CAPITALURI PROPRII + DATORII (sau ACTIV = PASIV)

Modelul simplificat:
BILANŢ întocmit la 31 decembrie ……………

SUME SUME
ACTIVE CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII

I. ACTIVE IMOBILIZATE I. CAPITAL PROPRIU (CAPITAL ŞI REZERVE),


Imobilizări necorporale din care
Imobilizări corporale Capital social
Imobilizări financiare Prime de capital
Rezerve din reevaluare
II. ACTIVE CIRCULANTE Rezerve
Stocuri Rezultat reportat
Creanţe Rezultatul exerciţiului
Investiţii financiare pe Repartizarea profitului
termen scurt II. PROVIZIOANE
Casa şi conturile la bănci III. DATORII
Datorii pe termen lung
Datorii pe termen scurt
III. CHELTUIELI ÎN AVANS IV. VENITURI ÎN AVANS
Venituri în avans
Subvenţii pentru investiţii
TOTAL ACTIV TOTAL CAPITAL ŞI DATORII
Bilanţul lista (vertical) se bazează pe ecuaţia:
ACTIVE - DATORII= CAPITALURI PROPRII
BILANŢ PRESCURTAT
la data de...
- lei -
Nr. rd. Sold la:

Începutul Sfârşitul
Denumirea elementului
exerciţiului exerciţiului
financiar financiar
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 05
II. CREANŢE 06
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 07
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11
PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 12
NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13
(rd. 04 + 12)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: 16
Subvenţii pentru investiţii 17
Venituri înregistrate în avans - total 18
(rd. 19 + 20), din care:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 19

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 20

Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21


J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: 22
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 23
- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24
- patrimoniul regiei (ct. 1015) 25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 27
IV. REZERVE (ct. 106) 28
Acţiuni proprii (ct. 109) 29
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 32
REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD D 33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 34
EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 35
Repartizarea profitului (ct. 129) 36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 37
29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016) 38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38) 39

S-ar putea să vă placă și