Sunteți pe pagina 1din 1

EXERCITII BLANT 1. La 31 12 N, se cunosc urmatoarele informatii (in u.m.

) despre societatea Studentul SA: utilaje 500,000; imprumuturi acordate pe o perioada de 3 ani 200,000 (din care, 50.000 cu scadenta in anul urmator); subventii pentru investitii 70,000 (din care, 20.000 vor fi reluate la venituri in anul urmator); creante fata de clienti 130.000; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 80.000 (din care, 30.000 au scadenta in anul urmator); amortizarea cumulata a utilajelor 150.000; marfuri 90.000; disponibil in contul bancar 160.000; datorii fata de furnizori 120.000 (din care, 100.000 cu scadenta in anul urmator); rezultat reportat 200.000; ajustari (provizioane) privind deprecierea marfurilor 10.000; credite bancare pe termen scurt 350.000 (din care, pentru un credit in valoare de 70.000 s-a prelungit scadenta cu 3 ani); cheltuieli de cercetare 170.000; actiuni achizitionate in scop speculativ 40.000 (din care pentru actiuni in valoare de 5.000, s-a hotarat detinerea lor pe o perioada de 2 ani), capital social ? a) Calculati valoarea capitalului social; b) Plecand de la modelul de bilant conform OMF 3055, intocmiti bilantul contabil al societatii Studentul SA la 31 12 N. 2. La 31 12 N, se cunosc urmatoarele informatii (in u.m.) despre societatea Studentul SA: echipamente 400,000; credite bancare contractate pe o perioada de 4 ani 100,000 (din care, 30.000 cu scadenta in anul urmator); venituri inregistrate in avans 20,000 (din care, 5.000 aferente anului urmator); creante fata de clienti 80.000; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 150.000 (din care, 70.000 au scadenta in anul urmator); amortizarea cumulata a echipamentelor 50.000; materii prime 10.000; disponibil in numerar 60.000; datorii fata de furnizori 90.000 (din care, 75.000 cu scadenta in anul urmator); prime de capital 20.000; ajustari (provizioane) privind deprecierea materiilor prime 3.000; imprumuturi acordate pe termen scurt 130.000 (din care, pentru un imprumut in valoare de 100.000 s-a prelungit scadenta cu 4 ani); cheltuieli de dezvoltare 60.000; actiuni achizitionate in scopul de a detine controlul in societatea emitenta 300.000 (din care pentru actiuni in valoare de 50.000, s-a hotarat detinerea lor pe o perioada de 2 luni), capital social ? a) Calculati valoarea capitalului social; b) Plecand de la modelul de bilant conform OMF 3055, intocmiti bilantul contabil al societatii Studentul SA la 31 12 N.

3.Aveti urmatoarele informatii despre o companie la 31 Decembrie N: salarii 600 um, utilaje (valoare neta contabila)10,000 um, TVA de plata 100 um, terenuri 20.000 um, numerar 400 um, credite bancare 3,000 um (din care 1,000 cu scadenta in N+1), echipamente (cost de achizitie) 5,000 um, chirie incasata in avans pentru lunile Ianuarie si Februarie N+1 200 um, provizioane pentru deprecierea terenurilor 1,000 um, subventii pentru investitii 300 um, clienti 400 um, amortizarea cuumlata a echipamentelor 2,000 um, produse finite 300 um, energia platita in Decembrie N 50 um, actiuni achizitionate in alte companii cu scopul de a detine controlul in societatea emitenta 1,500 um, provizioane pentru garantii acordate clientilor 1,000 um, profitul anului N 400 um. a) Plecand de la modelul de bilant conform OMF 3055, intocmiti bilantul contabil al societatii Studentul SA la 31 12 N