Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI FACULTATEA DE ECONOMIE I

ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA: INFORMATIC ECONOMIC


DISCIPLINA: FINANE

Analiza structurii i dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de


stat i din bugetele locale
din Romnia

Coordonator:

Cuprins
1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat i din bugetele locale criterii i
componente.................................................................................................................... 4

1.1

Sinteza clasificaiei bugetare a resurselor financiare.....................................4

1.2.

Identificarea diferenelor dintre abordarea teoretic i cea legislative .................................6

2.Mutaii n nivelul i structura resurselor financiare publice din bugetul de stat n perioada 2012-2014. .7
2.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al resurselor financiare publice.......................................7
A. Prezentare utilizand metoda tabelara a nivelului nominal(marimi absolute) si nivelul real ( marimi
absolute) si modificarile anuale ale resurselor financiare publice totale din bugetul de stat in perioada
2012-2014............................................................................................................... 7
B. Precizare utilizand metoda tabelara,ponderile in PIB si in veniturile BGC ale resurselor financiare
publice totale din bugetul de stat in perioada 2012-2014.......................................................8
C. Explicatii mutaii survenite n baza datelor din tabele :.....................................................9
2.2. Dinamica relativ a resurselor financiare publice...........................................................10
A. Prezentare utilizand metoda tabelara a modificarii relative nominal si reala si elasticitatea in
raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din bugetul de stat in perioada 2012-2014......10
Tabelul nr.3 elasticitatea in raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din bugetul de stat in
perioada 2012-2014.................................................................................................. 10
B. Explicatii mutaii survenite n baza datelor din tabele , analiza cauzelor i implica iile mutaiilor
constatate.............................................................................................................. 10
2.3. Mutaii n structura resurselor financiare publice totale din BS..........................................11
A. Prezentare utilizand metoda tabelara a structurii resurselor financiare publice totale din BS pe
principalele componente in perioada 2012-2014...............................................................11
Tabelul nr.4 structura resurselor financiare publice totale din BS BS pe principalele componente in
perioada 2012-2014.................................................................................................. 11
B. Prezentare, utiliznd grafice de tip 100% stacked-columns structura resurselor financiare publice
totale din BS pe principalele componente in perioada 2012-2014.........................................12
3.Mutaii n nivelul i structura resurselor financiare publice din bugetul centralizat al unitilor
administrativ teritoriale n perioada 2012-2014....................................................................13
3.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al resurselor financiare publice.....................................13
A. Prezentarea sub forma tabelara a nivelului nominal(marimi absolute) si nivelul real ( marimi
absolute) si modificarile anuale ale resurselor financiare publice totale din BCUAT in perioada 20122014..................................................................................................................... 13
B. Prezentare utilizand metoda tabelara a ponderilor in PIB si in veniuri BGC ale resurselor
financiare publice totale din BCUAT in perioada 2012-2014...............................................14
C. Explicaii mutaii survenite n baza datelor din tabele, analiza cauzelor i implica iilor mutaiilor
constatate.............................................................................................................. 14
3.2. Dinamica relativ a resurselor financiare publice...........................................................15
A. Prezentare, utiliznd metoda tabelar, a modificarii relative nominal i real i elasticitatea n
raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din BCUAT in perioada 2012-2014..............15
2

B.

Explicaii mutaii survenite n baza datelor din tabele..................................................15

3.3. Mutaii n structura resurselor financiare publice............................................................16


A. Prezentare utilizand metoda tabelara a structurii resurselor financiare publice totale din BCUAT
pe principalele component in perioada 2012-2014............................................................16
B. Prezentare utilizand grafice de tip 100% stacked-columns a resurselor financiare publice totale
din BCUAT pe principalele component in perioada 2012-2014............................................17
C. Explicaii mutaii survenite n baza datelor din tabele i grafice,analiza cauzelor si implicatiile
mutatiilor constatate................................................................................................. 17
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................... 18

1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat i


din bugetele locale criterii i componente

1.1 Sinteza clasificaiei bugetare a resurselor financiare

Bugetul de stat se structureaza in:


-Bugetele locale;
-Bugetele institutiilor publice;
-Bugetul administratiei centrale;
Criterii:
Regularitatea cu care se formeaza:
a. resurse ordinare;
b. resurse extraordinare;
Continutul economic:
a. resurse (venituri) fiscale;
b. resurse (venituri) nefiscale;
c. resurse de trezorerie;
d. resurse mprumutate pe termen mediu si lung;
e. resurse din emisiunea (inflationista) de moneda;
In functie de nivelul administrativ la care se mobilizeaza resursele:
a. ale administratiilor centrale;
b. ale administratiilor locale ( resurse ale asigurarilor sociale);

Dupa modul cum se structureaza resursele financiare pe componentele bugetului


consolidat:
a. resurse ale bugetului de stat;
b. resurse ale bugetelor locale;
c. resurse ale asigurarilor sociale de stat ;
d. resurse cu destinatie speciala;
Dupa locul de proveninenta;
a.Interne;
b.Externe;

1.2.

Identificarea diferenelor dintre abordarea teoretic i cea


legislative

Bugetul public este reprezentat de doua tipuri de abordari: economica si juridica.


Sub aspect financiar conceptual de buget public national este o notiune sintetica a trei
institutii juridice diferite : bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale ale
comunelor,oraselo si altor judete.i
Literatura de specialitate a retinut si alte definitii ale bugetului de stat din punct de vedere
juridic,precum :ii
-bugetul este un tablou evaluativ si comparativ al veniturilor de indeplinit si a
cheltuielilor de efectual,este un stat de prevedere al veniturilor si cheltuielilor pe o perioada
determinata iii
-bugetul este un plan alcatuit din cifre,intr-o ordine determinata,a veniturilor si
cheltuielilor care se vor produce si balansa in gestiunea economica a unui corp public pe o
perioada urmatoare de un aniv
-bugetul este un program de cheltuieli ce urmeaza a se efectua si a veniturilor ce
urmeaza a se realiza intr-o perioada determinatav

2.Mutaii n nivelul i structura resurselor financiare publice din


bugetul de stat n perioada 2012-2014

2.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al resurselor financiare publice


A. Prezentare utilizand metoda tabelara a nivelului nominal(marimi absolute) si nivelul real
( marimi absolute) si modificarile anuale ale resurselor financiare publice totale din bugetul de stat
in perioada 2012-2014.

Nivel real= Nivel nominal X Indice pret de consum pe anul i

Tabelul nr.1 Valoarea


modificarile anuale

resurselor financiare publice totale din bugetul de stat si

B. Precizare utilizand metoda tabelara,ponderile in PIB si in veniturile BGC ale resurselor


financiare publice totale din bugetul de stat in perioada 2012-2014

Tabel nr.2 Resursele financiare publice totale din bugetul de stat-poderi PIB si
Resursele financiare publice totale din bugetul de stat-venituri BGC

C. Explicatii mutaii survenite n baza datelor din tabele :

In perioada 2012-2014 s-a inregistrat o crestere a veniturilor totale (valoare nominal)


apartinand bugetului de stat de la 87.171 milioane in anul 2012 pana la 95.370,1 milioane in anul
2014.Aceasta crestere a veniturilor totale s-a datorat maririi impozitelor indirecte care cuprinde
impozitul pe venit si profit, , a accizelor, precum si a celorlalte taxe si contributii ce apartin
bugetului de stat.
La fel ca si veniturile totale in valoare nominal,se observa ca si valoarea reala a acestora creste
semnificativ annual,in anul 2013 fiind mai mare cu 304.72 fata de anul 2012,ajungand in 2014 la
diferenta favorabila de peste 780.0 fata de 2012.Aceste mariri sunt scaderii indicelui pretului
mediu de consum pe anii 2012,2013,2014,observandu-se si din table,o scadere nu foarte
semnificativa dar existent a valorii acestuia. 1
In perioada 2012-2014 s-a inregistrat o crestere a resurselor financiare publice totale din bugetul
de stat exprimate in veniturile BGC in 2013 fata de 2012 de 0.0013%;o scaderea resurselor
financiare exprimate in BGC in 2014 fata de 2013 cu aproximatic 0.07%,iar diferenta dintre anul
2014 si 2012 este de aproximativ 0.005 % .
Se observa ca resursele financiare publice totale din bugetul de stat exprimate in pondere
PIB,cresc annual,in 2012 avand valoarea 2.64%,iar in anul 2014 de peste 3%. In 2013 resursele
financiare exprimate in pondere PIB au avut parte de o crestere semnificativa de aproximativ
0.19 % fata de anul 2012, urmand ca in anul 2014 sa creasca cu inca 0.18% fata de anul 2013 si
aproximativ 0.37% fata de anul 2012. 2

1 Analiza pe baza datelor din Tabelul nr.1


2 Analiza pe baza datelor din Tabelul nr.2
9

2.2. Dinamica relativ a resurselor financiare publice


A. Prezentare utilizand metoda tabelara a modificarii relative nominal si reala si elasticitatea
in raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din bugetul de stat in perioada 20122014

PIB exprim modificarea procentual a veniturilor publice la modificarea cu 1% a PIB.


Coeficientul de elasticitate i indicatorul de coresponden (k) trebuie s fie situate n acelai
interval compartiv cu 1. vi
VP1 VP0
x100
VP0
PIB1 PIB0
x100
PIB0

VP / PIB

Tabelul nr.3 elasticitatea in raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din

2.3. Mutaii n structura resurselor financiare publice totale din BS


A. Prezentare utilizand metoda tabelara a structurii resurselor financiare publice totale din BS pe
principalele componente in perioada 2012-2014

10

Tabelul nr.4 structura resurselor financiare publice totale din BS BS pe principalele componente
in perioada 2012-2014

B. Prezentare, utiliznd grafice de tip 100% stacked-columns structura resurselor financiare


publice totale din BS pe principalele componente in perioada 2012-2014

11

Grafic nr.1 structura resurselor financiare publice totale din BS pe principalele


componente in perioada 2012-2014

3.Mutaii n nivelul i structura resurselor financiare publice


din bugetul centralizat al unitilor administrativ teritoriale
n perioada 2012-2014

12

3.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al resurselor financiare publice


A. Prezentarea sub forma tabelara a nivelului nominal(marimi absolute) si nivelul real ( marimi
absolute) si modificarile anuale ale resurselor financiare publice totale din BCUAT in perioada
2012-2014

Tabelul nr.5 nivelul nominal,real si modificarile anuale ale resurselor financiare publice
totale din BCUAT in perioada 2012-2014

B. Prezentare utilizand metoda tabelara a ponderilor in PIB si in veniuri BGC ale resurselor
financiare publice totale din BCUAT in perioada 2012-2014

13

Tabelul nr. 6-ponderile in PIB si in venituri BGC ale resurselor financiare


publice totale din BCUAT in perioada 2012-2014

C. Explicaii mutaii survenite n baza datelor din tabele, analiza cauzelor i implica iilor
mutaiilor constatate

In perioada 2012-2014 s-a inregistrat o crestere a resurselor financiare publice totale din bugetul
centralizat al unitatilor adm.teritoriale exprimate in veniturile BGC in 2013 fata de 2012 de
0.76%;o scaderea resurselor financiare exprimate in BGC in 2014 fata de 2013 cu aproximatic
0.72%,iar diferenta dintre anul 2014 si 2012 este de aproximativ 1.48 % .Se observa ca resursele
financiare publice totale din bugetul centralizat al unitatilor adm.teritoriale exprimate in pondere
PIB,cresc anual,in 2012 avand valoarea 1.62% iar in anul 2014 de peste 1.96%. In 2013
resursele financiare exprimate in pondere PIB au avut parte de o crestere semnificativa de 15 %
fata de anul 2012, urmand ca in anul 2014 sa creasca cu inca 18% fata de anul 2013 si
aproximativ 35% fata de anul 2012.3

Grafic nr.1 Prezentarea resurselor financiare publice totale din BCUAT pe


principalele component in perioada 2012-2014
C. Explicaii mutaii survenite n baza datelor din tabele i grafice,analiza cauzelor si implicatiile
mutatiilor constatate

Se observa din tabel ca veniturile provenite din diferite surse,pe parcursul perioadei
studiate,2012-2014 cresc anual,doar Sumele de la UE in contul platilor effectuate,cresc in anul

3 Pe baza tabelului nr.5 si tabelului nr.6

14

2013 cu 0.253 fata de 2012,urmand ca in anul 2014 sa scada chiar mai jos de nivelul din
2012,atingand valoarea de 3.721.4

4 Pe baza Tabelului nr.8 si al Graficului nr.1

15

BIBLIOGRAFIE
http://www.scritub.com/economie/finante/Clasificarea-si-caracterizarea12913194.php
http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicele-preturilor-de-consum
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_dec2012.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_decembrie2013.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgcdecembrie2014.pdf
Anuarul statistic al Romniei http://www.insse.ro
Finante-Suport de curs,aul II profil Stiinte Economice,invatamant de zi anul
universitar 2015-2016

16

i 1-art.137 alin(1) din Constitutia Romaniei


ii Finante-Suport de curs,aul II profil Stiinte Economice,invatamant de zi anul universitar
2015-2016,Cap6,6.1,Pag.69
iii Finante-Suport de curs,aul II profil Stiinte Economice,invatamant de zi anul universitar
2015-2016,Cap6,6.1,Pag.69 ,(P.L.Beaulieu,Tratate de la Science des
fiancs,Paris,1888,p.2).
iv Finante-Suport de curs,aul II profil Stiinte Economice,invatamant de zi anul universitar
2015-2016,Cap6,6.1,Pag.69,,Adolf Wagner,Finanzwissenschaft,Erst
Thail,Leipzig1883,p.221).
v Finante-Suport de curs,aul II profil Stiinte Economice,invatamant de zi anul universitar
2015-2016,Cap6,6.1,Pag.69, (Gaston Jeze,Cours de science des finances et des
legislation financiere francaise,IV-eme,aris,1992,p.6)
vi http://www.scritub.com/economie/INDICATORI-DE-ANALIZA-AI-CHELT14532096.php

S-ar putea să vă placă și