Sunteți pe pagina 1din 31

PROIECT

M.S.D.A.
ANUL I

-20161

Decisional Simulations
Proiect MSDA, Anul I

Masteranzi:

Coordonator:

Ciolacu Giuliano

conf. univ. dr. Grdinaru Puiu

Beregheanu Laureniu
Sandu Eduard

CAP. II ANALIZA STRATEGIC A PRGANIZAIEI

2.1 Analiza mediului intern


Analiza mediului intern al organizaeie se poate realiza prin intermediul analizei diagnostic.
O ntreprindere poate fi competitiv numai dac este capabil s se menin pe termen lung pe o
pia concurenial, asigurandu-i toate resursele pentru atingerea acestui scop. Astfel, se poate
realiza modelul de analiz diagnostic dup schema urmtoare:
A. Analiza diagnostic cantitativ: utilizez criterii cuantificate pe baza bilanelor economicofinanciare pe direciile:
- Marketing
- Financiar
- Tehnologie
- Resurse Umane
B. Analiza diagnostic cantitativ: utilizeaz rezultatetle obinute din vizita la interprindere
(interviuri, rapoarte interne) pe direciile:
- Marketing
- Tehnologie
- Calitate
- Resurse Umane
- Management
C.Sinteza analizeidiagnostic: concentreaz cele dou tipuri de analize specificate anterior.

2.1.1 Analiza diagnostic cantitativa


Sistemul de evaluare al analizei diagnostic cantitative a mediului intern cuprinde un numr de 14
criterii cunatificabile pe urmtoarele DAD-uri (direcii de analiuz diagnostic)
Tabel nr. 2.1
Nr crt.
1.
2.
3.
4.
5

Denumirea direciei de analiz


Marketing (DAD 1)
Financiar (DAD 2)
Tehnologie (DAD 3)
Resurse Umane (DAD 4)
Total

Acest sistem de evaluare opereaz cu dou tipuri de evaluare:

Numrul de criterii
2
8
2
2
14

Evaluare dinamic ultimele trei exerciii financiare


Evaluare static ultimul exerciiu financiar

Pentru a putea realiza analiza diagnotic cantitaiv a firmei S.C. Mobexpert S.A. s-au
alesurmtorii indicatori, ealonai pe trei ani de activitate, prezentai n tabelul 2.1:
Tabbel nr. 2.2
Nr.
crt.

Denumire

U.M.

2013

2014

2015

Cifra de afaceri (CA)

mil. RON 73,861,909

80,818,609 77,163,588

Venituri din export (Vex)

mil. RON 72,221,972

81,354,836 77,934,864

Rezultat de exploatare (Rex)

mil. RON 33,234,100

35,432,123 32,378,993

Pli restante total (PR)

mil. RON

1,108,200

3,556,972

3,209,234

Cheltuieli financiare total (Ch.fin) mil. RON

300,659

388,371

467,771

Cheltuieli salariale total (ChS)

mil. RON

3,350,590

3,420,659

3,390,500

Valoare adugat (VA)

mil. RON 22,908,123

24,981,678 23,764,667

Creane total (CR)

mil. RON

6,901,408

Stocuri (ST)

mil. RON 12,206,879

10 Numr de salariai (NP)

Pers.

11 Cheltuieli energetice (ChE)

3,047,605

5,157,576

13,071,705 10,945,643

155

171

164

mil. RON

2,192,998

3,234,773

3,370,006

12 Rezultatul brut al exerciiului (Rb) mil. RON

1,827,221

1,978,221

1,953,012

A. Piaa
Dinamica cifrei de afaceri
4

Deoarece datele de intrare s-au luat din anul 2013, pentru urmtorii ani s-a folosit urmtarea
formul:
CA2013 = 73,861,909
CA2014 = 80,818,609
CA2015 = 77,163,588

1. Rezultatul de exploatare
Rez epx2013/ CA2013 x 100 = 31,234,100 / 73,861,909 x 100 = 0.442 x 100 = 44.2%
Rez epx2014/ CA2014 x 100 = 35,432,123 / 80,818,609 x 100 = 0.438 x 100 = 43.8%
Rez epx2015/ CA2015 x 100 = 33,378,993 / 77,163,588 x 100 = 0.432 x 100 = 43.2%
2. Intensitatea exporturilor
Vex2013/CA2013 x 100 = 72,221,972 / 73,861,909 x 100 = 97.7%
Vex2014/CA2014 x 100 = 81,354,836 / 80,818,609 x 100 = 100.6%
Vex2015/CA2015 x 100 = 77,934,864 / 77,163,588 x 100 = 100.9%
3. Pli restante
PR2013 / CA2013 x 100 = 1,108,200 / 73,861,909 x 100 = 1.50%
PR2014 / CA2014 x 100 = 3,556,972 / 80,818,609 x 100 = 4.40%
PR2015 / CA2015 x 100 = 3,209,234 / 77,163,588 x 100 = 4.15%
4. Cheltuieli financiare
ChF2013/CA2013 x 100 = 300,659 / 73,861,909 x 100 = 0.40%
ChF2014/CA2014 x 100 = 388,371 / 80,818,609 x 100 = 0.48%
ChF2015/CA2015 x 100 = 467,771 / 77,163,588 x 100 = 0.60%

5. Cheltuieli salariale
5

ChS2013/CA2013 x 100 = 3,350,590 / 73,861,909 x 100 = 4.53%


ChS2014/CA2014 x 100 = 3,420,659 / 80,818,609 x 100 = 4.23%
ChS2015/CA2015 x 100 = 3,390,500 / 77,163,588 x 100 = 4.39%
6. Recuperare creane
CR2013/CA2013 x 365 (zile) = 3,047,605 / 73,861,909 x 365 (zile) = 15 zile
CR2014/CA2014 x 365 (zile) = 6,901,408 / 80,818,609 x 365 (zile) = 31.1 zile
CR2015/CA2015 x 365 (zile) = 5,157,576 / 77,163,588 x 365 (zile) = 24.3 zile
7. Rotaia stocurilor
CA2013/ST2013 x 100 = 73,861,909 / 12,206,705 x 100 = 605.09%
CA2014/ST2014 x 100 = 80,818,609 / 13,071,705 x 100 = 618.27%
CA2015/ST2015 x 100 = 77,163,588 / 10,945,643 x 100 = 704.97%
8. Eficiena energetic
ChE2013/VA2013 x 100 = 2,192,998 / 22,908,123 x 100 = 9.57%
ChE2014/VA2014 x 100 = 3,234,773 / 24,981,678 x 100 = 12.94%
ChE2015/VA2015 x 100 = 3,370,006 / 23,764,667 x 100 = 14.18%

Tabel nr. 2.3 Rezultatele generale ale Mobexpert pe ultimii tre ani
6

Denumirea ratei

Valoarea
2013

2014

2015

Rezultat de exploatare ( Rex/CA), %

44.2%

43.8%

43.2%

Intensitatea exportului (Vex/CA), %

97.7%

100.6%

100.9%

Pli restante (PR/CA), %

1.50%

4.40%

4.15%

Cheltuieli financiare (Ch.fin/CA), %

0.40%

0.48%

0.60%

Cheltuieli salariale, (ChS/VA), %

4.53%

4.23%

4.39%

Recuperare creane (CR/CA*365),


zile

15 zile zile

31.1 zile

24.3 zile

Eficiena energetic (ChE/VA), %

9.57%

12.94%

14.18%

Rotaia stocurilor, CA/ST

605.09%

618.27%

704.97%

Concluzii:
Rezultatele prezentate mai sus reflect situaia S.C. Mobexpert S.A. pe ultimii trei ani de
activitate, 2013, 2014, 2015. Rezultatul de exploatare a prezentat un trend descresctor de la an
la an, datorat osicilailor cifrei de afaceri pe perioada analizat.
Intensitatea exportului n cadrul Mobexpert s-a intensificat pe perioada analizat. Acest
lucru este n concordan cu orientarea spre export a companiei. Pe perioada recesiunii, veniturile
din export au fost cele care au ajutat la depirea acestei situaii dificile pentru companiile
romneti.
Indicatorul plilor restane a crescut n ultimii ani, ajungnd n ultimii doi ani s ating
un procent de 4%.
Indicatorul cheltuielilor, att cele financiare ct i cele salariale, prezint o cretere
gradual de la an la an.
Recuperarea creanelor a crescut n ultimul an de activitate faa de primul an analizat cu 9
zile, diversificarea i extinderea teritorial dar i ncheierea de noi contracte a dus a o mrire a
perioadei de recuperare a datoriilor clieni.
2.1.2 Analiza diagnostic calitativ
I. Analiza resurselor umane i a calitii

A. Analiza resurselor umane

Nivelul Salarizrii personalului


Smed 2
Smed 1 /Ip2/Ip1 = K1

Smed 3
Smed 2 /Ip3/Ip1 = K2

Smed = Cheltuieli salariale / nr. Salariai


Smed1 = 3,350,590 / 155 = 21,616.7 lei
Smed2 = 3,420,659 / 171 = 20,003.8 lei
Smde3 = 3,390,500 / 164 = 20,673.7 lei

Indicele preurilor de consum Ippi


Ippi203 = 1.004
Ippi2014 = 1.010
Ippi2015 = 0.994
20,003.8
21,616.7

/ 1.010/1.004 = 0.925 /1.005 = 0.920 K1

20,673.7
20,003.8

/ 0.994/1.010 = 1.033 /0/984 = 1.049 K2


Nr. Crt.
1
2
3

Valoarea K2/K1
K2<0.95K1
0.95K1<K2<1.05K2
K2>1.05K1

Pentru S.C.Mobexpert S.A. factorul uman a reprezenta ntotdeaua principala surs de


atingere a standardelor de calitate. Alturi de un management competitiv al resurselor umane,
salariatul contribuie zi de zi la succesul firmei, la realizarea misunii i obiectivelor acesteia
Funcia de resurse umane cuprinde toate activitile orientate spre factorul uman, avnd
drept principale obiective: conceperea, proiectarea, utilizarea optim, ntreinerea i dezvolatarea
socio-uman.
8

n procesele de recrutare, S.C. Mobexpert S.A. apeleaz mai nti la sursele interne ale
sale, fora de munc deja calificat i integrat n mediul organizaional, ca mai apoi s se
orienteze spre mediul exterior, prin anunuri derecrutare n toate platformele de promovare a
anunurilor.
n figura de mai jos sunt redate principalele etape ce vor fi parcurse n procesul de
recrutare i selecie ce se aplic n cadrul S.C. Mobexpert S.A.

Stabilirea
metodelor
de recrutare

Recrutare
extern
(anun n
ziarul local)

Primirea CVurilor i
anunarea
susinerii
interviurilor

Luarea
deciziei de
angajare i
negocierea
salariului

Analiza
postului

Fig. nr 1. Etapele de recrutare a resursei umane

I. Analiza postului (descrierea locurilor de munc pentru cele trei mari clase de personal
disponibil necalificat, calificat i administrativ)

Descrierea locului
de munc pentru
personalul
necalificat
Cerine
Descriere

Descrierea locului
de munc pentru
personalul calificat
Cerine
Descriere

Descrierea
locului de munc
pentru
personalul
TESA
Cerine
Descriere

Fig. nr. 2. Analiza postului prin stabilirea cerinelor dar i a descrieri acestuia
II. Dup descrierea posturilor se face al doilea pas, anume, stabilirea metodelor de
recrutare i selecie
n domeniul resurselor umane, principalele decizii se refer la:
-

Calificarea personalului
Perfecionarea pregtirii personalului
Motivarea salariailor
Climatul organizaional
Condiiile de munc
Structura pe vrst a peronalului.

Cele ase subdomenii prezentate mai sus vor fi elaborate mai departe specifice companiei
analizate, S.C. Mobexpert S.A.
1. Calificarea personalului
Personalul selectat i integrat n cadrul companiei trebuie s fie prototipul ideal pe care
organizaia l caut, s ndeplineasc toate cerinele pe care aceasta le caut pentru postul
respectiv

10

Criterii de angajare
Compania S.C. Mobexpert S.A. pune accent pe urmtoarele criterii de angajare:
Angajarea pe baza experienei.
Aceasta este o strategie care se bazeaz pe nevoia companiei de a angaja peresonal
specializat sau cel puin cu acea combinaie de abiliti i experien care garanteaz organizaiei
obinerea de rezultate ntr-un timp scurt cu invetiii reduse. Aceasta strategie paote s fie util n
urmtoarele situaii: debutanii (lipas de experien), responsabiliti tehnice, presiunea timpului
etc. n acest caz este nevoi de o concentrare a eforturilor pe experien i abiliti.
Posturile din domeniile de producie, incluznd muncitorii calificai, necalificai i efii de
proiecte pot fi menionate n categoria celor care necesit responsabiliti foarte specializate.
Angajarea pentru potenial
n cazul acesta, angajarea nu se bazeaz pe experiena unui individ sau pe cunotinele i
abilitile sale, ci mai curnd pe aptitudinile individului. Exist unele situaii n care angajarea
unui individ, lund n considerare aceste caliti are motive foarte bine intemeiate, cum ar fi: o
Pia a muncii redus , recrutarea n faculti, etc.
Determinarea nivelului de calificare medii a salariailor, evalutat pe ultimii tre ani
consecutivi:
Tabel 2.4 - Determinarea nivelului calificrii mediuu a salariailor Mobexpert
Nivel de
calificare
1
2
3
4
5
6
TOTAL

Cm2013 =

Denumire
Personal cu studii superioare
(inclusiv doctorat)
Personal cu studii postliceale
(coli de maitri)
Personal cu studii liceale
Muncitori calificai
Muncitori calificai la locul de
munc
Muncitori necalificai

1 x 32+2 x 40+3 x 20+ 4 x 17+ 5 x 35+6 x 11


155

11

2013
32

Salraiai
2014
32

2015
34

40

41

38

20
17
35

35
19
29

40
11
23

11
155

15
171

18
164

= 4.10

Cm2014 =

1 x 32+2 x 41+ 3 x 35+4 x 19+5 x 39+6 x 15


171

= 4.39

Cm2015 =

1 x 34 +2 x 38+3 x 40+4 x 19+5 x 39+6 x 15


161

= 4.67

Concluzii: Din cele cinci nivele de calificare medii a salariailor, evaluat pe trei ani
consecutivi, tendina rezultatelor s-a manifestat n jurul valorii de 4, adic n cadrul companiei
analizate, Mobexpert, corespunde un nivel de calificare egal cu 4. Acest nivel presupune
competene profesionale care implic aplicarea cunotinelor ntr-o arie extins a activitii
profesionale, cu sarcini de lucru diverse i complexe.

2. Perfecionarea pregtirii personalului


Pregtirea profesional umrat de o dezvoltare profesional continu constitue o
prioritate pentru S.C. Mobexpert S.A., dar nu numai pentru organziaie n sine ct i pentru
muncitorul care acioneaz n acest climat organizaional.
n perioada 2013-2014, n cadrul companiei Mobexpert S.A. s-a desfurat un program
de perfecionare a angajailor. Prin pregtirea profesional participanii dobndesc cunotine
teoretice i practice necesare desfurrii activitilor cerute.
Obiectivele programului au rezultat din nevoile interne ale organizaiei i sunt n
concordan cu obiectivele generale. Numai n acest mod formarea i perfecionarea profesional
putea fi cu adevrat eficient, rezolvnd problemele viitorului odat cu cele ale prezentuui.
Specialitii au considerat c S.C. Mobexpert trebuie s menin o stare de presiune
continu asupra salariailor si pentru ca acetia s fie motivai pentru autoperfecionare. n acest
scop au fost interprinse urmtoarele aciuni:
-

Cunoasterea ct mai exact a cererii de pregtire profesional i a evoluiei sale


Informarea celor interesai asupra posibilitilor de pregtire profesional
Organizarea unei evidene clare privind pregtirea profesional a salariailor n fiecare
organizaie
Motivarea salariailor i sprijinirea celor care doresc s-i mbunteasc pregtirea
profesional
Identificare preoucuprilor pentru aplicarea celor nvate.
Relaizarea unui control al aciunilor de pregtire profesional

Realizatorul programului a ncercat s determine schimbarea n atitudinea cursanilor prin


utilizarea metodelor de simulare, prin interpretarea de ctre cursani a unor roluri, prin studii de
caz sau jocuri.
12

La elaborarea proiectului programului de prgtire profesional a fost necesar s participe


diferite compartimente, n funcie de specificul activitii lor. S-au stabilit metodele de nvare,
mijloacele de predare, coninutul, locul de predare i alte aspecte necesare. Orice combinaie a
acestor elemente poate constitui un model de perfecionare profesional.
Capacitatea de nvare este influenat de o serie de caliti (cunotine, nivel general de
inteligen, aptitudini specifice, sntate, vrst, oboseal, etc.) ale celor care instruiesc. Oamenii
nva n diferite moduri, instructorul va ine seama de condiiile concrete n care se face
instruirea. Sunt cazuri n care ritmul de asimilare este mai mare deup acumularea unii anumit
nivel de cunotine. La elaborarea programului s-a inut cont de numrul orelor i de lungimea
cursului, de nivelul de pregtire i de sistemul de apreciere a rezultatelor.

Obiectivele acestui program constau n


-

Crearea unor modele standard de competene pentru diferite familii de posturi


Introducerea unui sistem informatizat de gestiune a competenelor
Dezvoltarea competenelor manageriale

Obiectivele pregtirii profesionale


-

Perfecionarea capacitii de rezolvare a problemelor


Executarea unor lucrri specifice
Rezolvara unor sarcini noi
mbuntirea capacitii de comunicare
Adaptarea la schimbri

Beneficii de pe urma acestui program de pregtire profesional


- Practici manageriale mbunttite
- Reducerea erorilor n procesul intern al companiei Mobexpert
- Reducerea numrului de clieni nemulumii
- Creterea cuantificabil a productivitii manageriale
- Creterea vnzrilor
3. Motivarea salariailor
Motivarea salariailor care reflecta, n ansamblu, opiunea managementului trebuie s fie
clar, fr ambiguiti. Motivarea n cadrul S.C. Mobexpert S.A. se realizeaz prin
respectarea urmtoareleor metode:
a) Teoria echitrii
Angajaii vor sa fie tratai n mod egal. Echitatea n acest context este definit de
balana dintre contribuia angajatului la locul de munc i recompensele pe care le
primete. Contribuia angajatului include experiena, educaia, calificarile speciale,
efortul depus i timpl efectiv n care se lucreaz.
13

b) Ierarhizarea postului
Aceasta este cea mai simpl metod de evaluare, folosit, de regul, n companiile
mici. n mod normal un comitet de manageri ierarhizeaz toate posturile n ordinea
valorii sau importanei lor relative. Metoda ierarhizrii este simpl, rapid i uor de
neles, folosit cu succes n cadrul S.C. Mobexpert S.A. De menionat faptul c n
cadrul acestei metode ca punct de reper s-a folosit un post din cadrul companiei n
care ierarhizarea este general recunoscut.
c) Metoda punctelor
Reprezint una dintre cele mai utilizate metode; prezint avantajul unei relative
uurine n folosire, posturile fiind difereniate ntre ele pur i simplu prin numrul
de puncte cu care au fost creditate. Metoda examineaz fiecare post prin prisma
componentelor sale principale (factori i subfactori) i nu ca entitate de ansamblu.
Etapele de aplicare a acestei metode n cadrul S.C. Mobexpert S.A. sunt redate mai jos

Selectarea scalei
de evaluare.

Selectarea
posturilor-cheie.

Selectarea
factorilor i a
subfactorilor de
evaluare.

Fig. nr. 3 Etapele aplicrii unei metode de evaluare la S.C.Mobexpert S.A.


Realizarea unei motivri eficae n cadrul S.C. Mobexpert S.A. implic respectarea unui
program care s cuprind un ansamblu de cerine:
- Angajarea i utilizarea n cadrul organizaiei de persoane care apreciaz rezultatele pe care
acestea le furnizeaz.
- Determinarea elementelor pe care oamenii le doresc i oferirea de recompense
- Angajarea n permanen a salariailor cu sarcini interesant care incit la autodepire,
sporete motivarea i crete gradul de implicare. Aici, n cadrul mobexpert, se aplic o varietate
de procese, precum rotaia pe posturi, lrgirea coninutului fucilor etc.

14

- Acordarea motivaiilor treptat (mai ales a celor economice) pentru a economisi resursele i a
asigura perspectivele motivaionale/profesionale ale salariailor pe termen lung
- Comunicarea salariailor, ntr-un mod ct mai explicit, a sarcinilor, nivelului realizrilor i
performanelor
- ncadrarea salariailor pe posturile care li se potrivesc, sporind astfel satisfacia la locul de
munc i se evit apariia factorilor disturbatori, precum monotonia, oboseala, etc.

4. Climatul organizaional
n cadrul Mobexpert, climatul organizaional predominant este unul familial, se urmrete
n speciall eliminarea conflictelor la locul de munc prin ncurajarea socializrii ntre peresonal.
Cu acest scop s-au creat grupurile de echipe cu sarcini diferite. Proesul, n linii mari presupune:
cnd se caut alegerea unui nou model de mobil pentru dormitor, se iau n calcul diverite
variabile, de la culoarea lemnului, calitatea, pn la ornamentele care nsoesc produsul finit,
acest lucuru de obieci creeaz conflicte de idei, dar n aces caz, grupuri de membri sunt formate
i lsate timp de dou sptmni s vina cu un plan de aciune prin care s-i motiveze alegerea
pentru un model anume. Dup aceast perioad, ideile sunt prezentate directorului general, care
mpreun cu ali reprezentani de departamente aleg un singur model.
n esen, n cadrul Mobexpert se urmrete o diminuare a conflictelor prin sporirea
competivitii dar i a cooperri ntre angajai.
5. Condiii de munc
Condiiile de munc n S.C. Mobexpert S.A. sunt conform standardelor europene din domeniul
specifici.
Organizaia urmrete s asigure un mediu de lucru favorbil desfurrii n bune condiii a
tuturor proceselor, fiind i un instrumentt bun de morivare a angajailor pentru obinerea unor
performane ridicate.
n perioada derulrii proiectului nu s-a nregistrat niciun accident de munc datorit faptului c
organoizaia este complet automatizat, iar personalul este instruit s utilizeze utilejele, de
asemenea peresonalul ndeplinete munc de supraveghere iar utilajele au programe specifice de
alimentare i curare (de rumegu sau alte reziduri din lemn).

15

B. Analiza calitii
Managementul sistemic al calitii a fostadoptat n cadrul S.C. Mobexpert S.A. ca o
consecin fireasc a drumuluiparcurs de companie spre ndeplinirea misiunii asumate, anume,
de a realiza mobilier care s satisfac atat cele mai pretenioase gusturi ct i pe cele comune.
Din pricina acestu fapt i direcilor strategice de dezvoltare a companiei s-a implementat, n
conformitate cu legislaia standardul ISO9001:2008
1. Sistemul de conducere a calitii
Implementarea sistemulu de conducere a calitii presupune
-

Audierea
Certificarea
Monitorizarea

Auditul calitii
O parte esenial a sistemului de control al calitii al managerilor superiori o constitue
auditul calitii. n contextul analizei efectuate aici, auditul calitii este o analiz indepedent a
performanelor calitative..
Auditurile
Auditul intern determin dac activitile legate de calitate, mediu, sntate i securitate
n munc i rezultatele aferente sunt conforme cu reglementrile stabilite i determin eficiena
Sistemului de Management Integrat. n cadrul Mobexpert, auditurile interne ajut la
mbuntirea performaelor care vor direciona organizaia spre noi metode de dezvoltare
Monitorizarea
S.C. Mobexpert S.A.monitorizeaz i msoar etapele de execuie ale lucrrii pentru a
verifica dac sunt satisfcute cerinele clientului i ale legislaiei n vigoare, aplivabile n
domeniul de activitate.
Recepia lucrrii de mobilier nu se produce pn cnd monitorizarea caracteristicilor
lucrii nu au fosr finalizate n mod corespunztor.
Inainte de nceperea execuiei propriu-zise de mobilier, materialele aprovizionate sunt
inspectate de ctre un departament special creat care s asigure c materialele care vor intra n
procesul de producie vor ndeplini cerinelele specifice, duritatea lemnului, grad de umiditate
etc.

16

2. Verificarea calitii fabricaiei


Organizarea clar a sistemului de verificare a calitii fabricaiei cuprinde:
-

Responsabilitatea clar a organelor de verificare


Tehnologiile de control s fie actualizate i ct mai precise
Testarea produselor finite (mobilierului final) conform caietelor de sarcini
Planuri operaionale de mbuntire a calitii fabricaiei (invetiii n noii utilaje etc.)

n cadrul S.C. Mobexpert S.A. la nceputul unui nou program de realizare de mobilier se
ine cont de o serie de etape ce const ntr-un control constant pe intreg procesul de derulare a
programului. Eventualele neconformiti putnd fi astfel coretate far s se ntrerup ntregul
proces de desfurare.
Monitorizarea i actualizarea programului pe msura executrii lui.
Managerul va trebui s obin informaii referitoare la proiectul lansat n execuie care se
va realiza fie pe baz de contacte directe (cum ar fi deplasarea personal la unitatea de mobil n
care se va desfura noul proiect) sau pe baz de rapoarte scrise.
Controlul i evaluarea derulrii proiectului. Pentru a vedea eficacitatea sau rezultatul opus al
proiectului n curs de derulare vom folosi o thenic de analiz care presupune:
-

Analiz tehnic
Analiz de stare
Analiz de proces

Fiecare dintre aceste trei analize va cuprinde o scar de msurtoare de la la 1 (rezultat


nefavorabil) la 3 (rezultat net favorabil) pe baza unor ntrebri ce vor fi adresate de managerull
de proiect:
Analiza de stare

Este respectat programul i


bugetele alocate?
1

Amploarea
Criteriile de
activitilor este cea performan au fost
stabilit?
respectate ?

17

Not -- 1 rezultat favorabil; 2 rezultat mediu; 3 rezultat nedorit (nefavorbail)


Analiza tehnic

Se respect specificaiile tehnice?


1

Produsul este uor


de utilizat?

Putem s-l
fabricm?

2
3

n cadrul acestei analize, pe baza rspunsurilor la ntrebrile de mai sus reiese faptul c, firma
MobExpert poate duce la capt finalizarea proiectului ce const n crearea de noi modele de
mobilier.
Analiz de proces

Condiiile de munc asigur buna


desfurare a activitii?
1

Personalul de
execuie este
instruit?

Este necesar o
mbuntire?

2
3

La fel ca i n cazul analizei tehnice, analiza de proces nu necesit intervenii cu scopul de


mbuntire deoarece personanul este nalt calificat, iar condiiile de munc sunt favorbaile
crearii unui mediu de desfurare a activitii ct mai plcut

18

II. Analiza riscurilor manageriale majore.

1. Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la politicile salariale


Condiia necesar a existenei pe pia a unei firme este obinerea unui rezultat de
exploatare pozitiv, pe termen scurt, mediu i lung. Ca urmare, rata Rex / CA 0. Altfel spus,
firma trebuie s aib n permanen o cifr de afaceri CA CAcr.
n perioada analizat -2013-2015- compania Mobexpert obine un rezultat de exploatare
pozitiv, iar irata Rex/CA are urmtoarele valori:
-

Rex 2013 = 44.2%


Rex 2014 = 43.8%
Rex 2015 = 43.2%

Prin prisma acestui indicator compania Mobexpert i ctig dreptul de a continua


activitatea de producie deoarece rezultatele de exploatare se menin la valori ridicate.
Indicatorul strategic de management care evalueaz politicile salariale este reprezentat de
ponderea cheltuielilor salariale totale n valoarea adugat net IS = ChST/VA net (%).
Valorile nregistrate de Mobexpert pe baza acestui indicator sunt umrtoarele:
IS2013 = ChS2013 / VA2013 = 3,350,590 / 22,908,123 x 100 = 14.6%
IS2014 = ChS2014 / VA2014 = 3,420,659 / 24,981,678 x 100 = 13.7%
IS2015 = ChS2015 / VA2015 = 3,390,500 / 23,764,667 x 100 = 14.2%
Practica internaional a validat c pragul de alarm al valorii acestui indicator este de
85%. La o valoare de peste 95%, firma intr n pierdere de exploatare.
Dar n cazul Mobexpert, conform calculelor de mai sus, valorile sunt cu mult sub prgaul
de alarm. n acest caz se poate afirma c politicile salariale la nivelul companiei se bucur de un
succes bazat pe adimistrarea corect a personalului.

2. Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la securitatea financiar a firmei


n acest caz ratele de performan care care definesc securitatea financiar a unei firme, sunt:
-

Plile restante raportate la cifra de afaceri, PR/CA > 50%


Cheltuielile fixe raportate la cifra de afaceri, ChF/CA > 25%

19

Ambele praguri de alarm constitue incapacitatea firmei de plat a onorarilor ctre


furnizori, clieni etc.
PR2013/CA2013 x 100 = 1.50%
PR2014/CA2014 x 100 = 4.40%
PR2015/CA2015 x 100 = 4.15%

ChF2013/CA2013 x 100 = 0.40%


ChF2014/CA2014 x 100 = 0.48%
ChF2015/CA2015 x 100 = 0.60%

n ambele cazuri, Mobexpert este sub pragurile de alarm.

20

2.2 Analiza mediului extern


n cadrul acestei etape vom analaiza mediul extern propriu-zis, sau apropriat, al
companiei Mobexpert, vom vedea care sunt principalii concureni de pe pia i care sunt
tendinele pe piaa de mobilier. De asemenea sevor lua n calcul aspectele mediului extern n
ansamblu, legistalia, sistemul economic, rata inflaiei etc.
2.2.1 Analiza structurii concurenei ( Indicatorul GINI);
n cadrul analizei acestui indicator s-au selectat 4 principali, care sunt prezentai mai jos
Companie

Mobexpert
IKEA
Elivla
Kika
Simex SA
TOTAL

Cifr de afaceri
(mil RON)
2014
80.81
360.58
49.64
45.75
16.26
552.96

2013
73.86
339.31
60.14
45.50
15.08
533.89

a) Cifra de afaceri absolut 2013


Mobexpert
CA/TOTAL x 100 = 73.86 / 533.89 x 100 = 0.1383 x 100 = 13.83%
IKEA
CA/TOTAL x 100 = 339.31 / 533.89 x 100 = 0.6355 x 100 = 63.55%
Elvila
CA/TOTAL x 100 = 60.14 / 533.89 x 100 = 0.1126 x 100 = 11.26%
Kika
CA/TOTAL x 100 = 45. 50 / 533.89 x 100 = 0.0850 x100 = 8.50%
Simex SA
CA/TOTAL x 100 = 15.08 / 533.89 x 100 = 0.0283 x 100 = 2.83%

21

2015
77.16
394.47
40.00
52.89
12.92
577.47

b) Cifra de afaceri absolut 2014


Mobexpert
CA/TOTAL x 100 = 80.81 / 552.96 x 100 = 0.1461 x 100 = 14.61%
IKEA
CA/TOTAL x 100 = 360.58 / 552.96 x 100 = 0.6520 x 100 = 65.20%
Elvila
CA/TOTAL x 100 = 49.64 / 552.96 x 100 = 0.0894 x 100 = 8.94%
Kika
CA/TOTAL x 100 = 45.75 / 552.96 x 100 = 0.0827 x 100 = 8.27%
Simex SA
CA/TOTAL x 100 = 16.26 / 552.96 x 100 = 0.0294 x 100 = 2.94%

c) Cifra de afaceri absolut 2015


Mobexpert
CA/TOTAL x 100 = 77.16 / 577.44 x 100 = 0.1336 x 100 = 13.36%
IKEA
CA/TOTAL x 100 = 394.47 / 577.44 x 100 = 0.6831 x 100 = 68.31%
Elvila
CA/TOTAL x 100 = 40.00 / 577.44 x 100 = 0.0692 x 100 = 6.92%
Kika
CA/TOTAL x 100 = 52.89 / 577.44 x 100 = 0.0915 x 100 = 9.15%
Simex SA
CA/TOTAL x 100 = 12.92 / 577.44 x 100 = 0.0223 x 100 = 2.23%

22

G2013 =

n CA 2 1
n1

G2014 =

n CA 2 1
n1

G2015 =

n CA 2 1
n1

5 x (0.13+0.63+ 0.11+0.08+0.02)21
51

5 x (0.14+ 0.65+0.08+0.08+ 0.02)21


51

= 0.9623

5 x (0.13+0.68+ 0.06+0.09+0.02)21
51

= 0.9874

= 0.9591

2.2.2 Analiza mediului extern general i a mediului extern specific;


Mediul extern general
Mediul extern specific. Mobexpert i situaia de pe pia
Analiza concurenilor i compararea cotelor de pia i a altor indicatori economici, cifra
de afaceri, profit net i brut, etc.
La ora actual, principalii concureni de pe piaa de mobil sunt:

IKEA (Inter IKEA Systems)


Elvila (Elvila International SA)
Kika (Kika Mobelhandels)
Simex SA
Cu aceti competitori direci, Mobexpert mparte piaa n urmtoarele procente:

23

Tabel 2.4 Cotele de pia ale principalilor retaileri de mobil din Romnia
Compania
Elvila International SA
Mobexpert Group SRL
Inter IKEA Systems
Kika Mobelhandels
Simex SA

Cota
Compania
(anul 2014)
16.7%
Elvila International SA
15.3%
Mobexpert Group SRL
10.3%
Inter IKEA Systems
4.2%
Kika Mobelhandels*
3.1%
Simex SA
Sursa economica.net

Cota
(anul 2015)
16.4%
14.8%
10.7%
4.2%
1.9%

* Kika Mobelhandels a fost prealuat de Steinhoff International Holdings


Analiza concurenilor folosind marja profitului net
a) Elvila
Fondat n 1990 cu 1000 de dolari de Viorel Cataram, Elvila este n present una dintre
principalele companii din domeniu producerii i comercalizrii mobilei din Romnia. Grupul
deine patru fabrici situate n Beiu, Piatra Neam, Rmnicu Vlcea i Mizil.
Produsele fabricate de Elvila sunt destinate persoanelor cu venituri mari, adic sectorul
de lux, astfel categoria de conumatori intit este cu vrste cuprinse ntre 25-50 de ani.
n prezent Elvila, este lider de pia, deinnd cea mai mare parte din aceasta, adic 16.4
procente, poziie datorat exporturilor massive nregistratate n ultimii ani.
Punctele forte ale companiei sunt deschiderea ctre nou i inovarea, astfel se urmresc
progresele tehnologice i implementarea acestora n cadrul sistemul de producie. Acest aspect i
confer un avantaj important, deoarece, aa cum remarca i Dan ucu, preedintele Mobexpert,
fabricanii de mobil din Romnia duc lips de creativitate i inovare n acest sector.
Analiza comparativ ntre Elvila i Mobexpert
Tabel 2.5 Analiza comparativ ntre Elvila i Mobexpert
Firma

Elvila

Mobexpert

Cifra de faceri (mil 48.0


RON)
Profit net (mil RON)
0.66
Marja profitului net 1.3
(%)

77.16
7.41
9.6

24

Marja profitului net =

PN
CA *100, unde:

PN, profit net


CA, cifra de afaceri
Cu un profit net de 666 de mii RON i cu o cifr de afaceri de 48 mil RON, la nivelul
anului 2014, marja profitului net a Elvila, este cu 8.3 procente mai mic fa de cea a Mobexpert,
ceea ce nseamn o diferen de 86.4% a marjei profitului net, n ciuda faptului c grupul Elvila
deine cea mai mare cot de pia.
b) IKEA Romnia
Prezent pe piaa din ara noastr cu un singur magazin, aflat n Bucureti, zona comercial
Bneasa, i inaugurat pe 21 martie 2007, IKEA reprezint un concurent direct al grupului
Moberxpert, aflat pe locul trei n clasamentul celor mai mari retaileri de mobil din Romnia,
avnd o cot de pia de 10.7% i o cifr de afaceri de 394.47 milioane lei n anul 2014.
Tabel 2.6 Analiza comparativ ntre IKEA i Mobexpert
Firma

IKEA

Mobexpert

Cifra de faceri (mil 394,47


77.16
RON)
Profit net (mil RON)
11.36
7.41
Marja profitului net 2.8
9.6
(%)
Marja profitului net a IKEA, de 2.8 procente, este cu 6.8 procente mai mic dect a companiei
analizate, aceast diferen se traduce n aproape 71% (70.83%) diferent ntre marja profitului
net a celor dou companii. Faptul c deine un singur magazin pe teritoriul rii noastre, poate
constitui un dezavantaj n lupta de meninere a cotei de pia, dar conform datelor din 2014,
IKEA a crescut cu 0.4 puncte procentuale, nregistrnd singura cretere dintre cele cinci
companii.
c) Kika
Kika este o companie de retail de mobil din Austria. La nivel mondial aceasta opereaz
66 de magazine din care 33 n Austria.
n decembrie 2008, copania a inaugurat primul su magazin n Romnia situat n cadrul
West Park n Bucureti n urma unei investiii iniiale de 31 de milioane de euro. Magazinul
Kikadin Bucreti dispune de o suprafa de 27.000 mp2 i ofer o gam de peste 50000 de
articole inclusiv peste 13000 de articole de mobilier.
Se situeaz pe locul patru n ceea ce privete cota de pia , cu o valoare de 4.2 procente,
meninndu-se constant pe parcursul ultimilor doi ani analizai.
25

Tabel 2.7 Analiza comparativ ntre Kika i Moberpert


Firma

Kika

Mobexpert

Cifra de faceri (mil 52.89


RON)
Profit net (mil RON)
-2.14
Marja profitului net -4.0
(%)

77.16
7.41
9.6

Cu o cifr de afaceri apropriat de cea a Mobexpert (~53 mil RON), Kika are un profit
net negativ, de 2.14 mil RON, n ciuda faptului c are o marj a profitului de -4 procente, este un
semn al redresrii companiei, deoarece n 2013, aceasta avea un profit net negativ de 10.6 mil
RON i-o marj a profitului net de -23%. Acest semnal pozitiv vine din faptul c la nivelul
conducerii Kika Romnia s-au produs schimbri la nivel de top, asfel venind un nou ef la
conducere numit Akos Forras, care propune schimbri radicale pe piaa intern de mobilier.
Acesta declara pentru ziarul fianciar c: n urmtoarele ae luni una dintre sarcinile
mele va fi s realizez un plan strategic pentru Romnia, aa c analizm piaa . Acesta mai vine
cu o mbuntire pentru ctigarea pieei, anume, reducerea cu 15% a preurilor, iar nivelul
calitii va rmne acelai.
Aadar, Kika, fcnd modificri la nivel superior, a nregistrat, ntr-un an, o revenire a
maerjei profitului net de la -23% la -4%.
d) Simex SA
Bazndu-se pe un colectiv de profesioniti i un management adecvat Simex SA,
companie privat din 1996, a reuit, ntr-un timp relativ scurt s ajung n topul productorilor de
mobil.
Grupul Simex este constituit din ase fabrici de mobil (SIMEX SA, CE SIMEX SRL,
NORD SIMEX SRL, SIMEX PLUS SRL, EUROSIMEX SRL i MICRO SRL) n care lucreaz
peste 1500 de angajai, dotat cu atelier propriu de creaie, are o reea proprie de distribuie direct
sau prin dealeri. Vnzrile se fac att prin colaboratori, ct i prin magazinele proprii. La ora
actual, grupul are peste 20 de magazine distribuite n mai multe ri, precum : Rusia, Ucraina,
Austria i Romnia.
Compania a reuit, n anul 2013 s acceseze top cinci cei mai mari productori de
mobilier, cu o cot de piat de 3.1 procente, dar n anul imediat urmtor, aceast cot s-a redus
drastic, cu aproape 39%, ajungnd la 1.9%, astfel poziia fiindu-i pus n pericol pentru anul
acesta.

Tabel 2.8 Analiza comparativ ntre Simex SA i Mobexpert


26

Firma

Simex SA

Mobexpert

Cifra de faceri (mil 5.57


RON)
Profit net (mil RON)
1.15
Marja profitului net 20.63
(%)

77.16
7.41
9.6

Ultimii doi ani de activitate ai Simex SA au fost cei care au propulast-o direct pe locul 5
n topul productorilor de mobil din Romnia, avnd o marj a profitului net de 68% n 2013,
aceasta s-a redus cu 47.37 procente, ajungnd n 2014 la 20%. Coprarativ cu Mobexpert,
compania este la o diferen de 11.03 procente naintea acesteia.
Faptul c se poate obine un profit net mare comparativ cu cifra de afaceri indic
potenialul companiei i reprezint un concurent care va crea probleme marilor retaileri de
mobilier.
Analiza comparativ ntre Mobexpert i principalii si competitori a scos la iveal situaia
n care se regsete compania i tipul de decizii i strategii ce v-or trebui adoptate pentru a
schimba situaia actual (pierderea poziiei de lider n ceea ce privete cota de pia)
Diversitate, deschiderea ctre nou, abordarea de piee externe i interne, inovarea, sunt
doar cteva aspect ce defines competitivitatea unei firme de mobil pe o pia n care competiia
crete i devine din ce n ce mai mare. n ciuda faptului c Mobexpert de ine, la nivel na ional,
un lan de hypermagazine i la nivel extern, filiale, necesitatea de a cunoate preferin ele
consumatorilor este esenial. Meninerea unei linii de producie un timp ndelungat duce la
erodarea produslui n materie de preferine. De asemenea, preul, un factor cheie n alegerea
mobilei pe piaa romneasc, trebuie controlat i ajustat venturilor.

27

2.2.3 Analiza celor cinci fore ale competiiei industriale (Modelul lui Michael Porter).

Concurena
Analiza concurenilor i compararea cotelor de pia i a altor indicatori economici, cifra
de afaceri, profit net i brut, etc.
La ora actual, principalii concureni de pe piaa de mobil sunt:

IKEA (Inter IKEA Systems)


Elvila (Elvila International SA)
Kika (Kika Mobelhandels)
Simex SA
Cu aceti competitori direci, Mobexpert mparte piaa n urmtoarele procente:
Tabel 2.4 Cotele de pia ale principalilor retaileri de mobil din Romnia

Compania

Cota
Compania
(anul 2013)

28

Cota
(anul
2014)

Elvila International SA
Mobexpert Group SRL
Inter IKEA Systems
Kika Mobelhandels
Simex SA

16.7%
Elvila International SA
15.3%
Mobexpert Group SRL
10.3%
Inter IKEA Systems
4.2%
Kika Mobelhandels*
3.1%
Simex SA
Sursa economica.net

16.4%
14.8%
10.7%
4.2%
1.9%

* Kika Mobelhandels a fost prealuat de Steinhoff International Holdings

Structura cotelor de pia a celor mai mari retaileri de mobil din Romnia

Elvila
Mobexpert
IKEA
Kika
Simex SA

Figura 2.4 Structura cotelor de pia a celor mai mari retaileri de mobil din Romnia
Pe baza datelor de mai sus se poate observa c piaa, n ceea ce privete cota de pia,
este controlat de Elvila, cu 16.4%. Dei aceast situae e favorabil, totu i, comparativ cu
perioada 2008 cnd avea 21.1%, cota de pia a sczut cu 22%. n anul 2009, cota de pia a
continuat s scad, ajungnd la 20.8% (sdere cu 0.3 puncte procentuale), urmnd ca n 2010 s
sufere s scdere i mai drastic de 3 puncte procentuale, iar la nivelul anului 2011, Elvila a
continuat declinul, ajungnd de la 17.8 procente n anul 2010, la 16.9 procennte.
Grupul Mobexpert, avnd o cot de pia de 14.8%, n scdere cu 0.5 procente, dar n
comparai cu aceai perioad de analiz, 2008, a pierdut 3.9% procente (de la 18.7%), ajungnd
la 14.8%, cota de pia la nivelul anului 2014. La nivelul anului 2009, Mbexpert a pierdut 1.3
29

puncte procentuale, care a dus la declinul, momentan, al su de pe pia, deoarece, ceilal i


competitori au nregistrat creteri i pierderi mici, IKEA a crescut cu 0.6 puncte procentuale, iar
cota de pia a Elvila a sczut cu doar 0.3 puncte procentuale.
n ciuda faptului c este pe locul doi n ceea ce privete cota de pia totatl, grupul deine
primul loc la vnzrile de mobilier pentru cas, 18 procente din totalul de pia, i mobiler pentru
birou, 30% din totalul de pia.
Ikea, prezint singrul trend cresctor, ajungnd la 10.7% din pia, astfel ajungnd la
aceeai valoare cu cea din 2009 (10.6% din pia), dei la debutul pe pia aceasta a reu it s
fure 10 procente (n anul 2008). n anul 2010, n ciuda faptului c ceilali competitori pierdeau
n faa crizei financiare, prin reducerea cotelor de pia, grupul suedez, a pierdut doar 0.2 puncte
procentuale, ajungnd la 10.4%/ Cel mai bun an pentru IKEA afost n 2011, cnd au ajuns s
controleze cam 11.6% din pia, iar n 2012 aceasta controla 10.3%
Kika, poziionat pe locul patru n clasamentul celor mai mari retaileri de mobil din
Romnia, aceasta i menine cota de pia la acelai nivel, pe ultimii doi ani analizai, dapt ce
indic un mare grad de stabilitate. Strategia adoptat n acest caz se rezum la urmarea acelora i
proceduri de aplicare a strategiilor, aspect negativ, deoarece piaa de mobilier pune accent pe
inovaie i schimbare.
Surpriza vine de la apariia pe pia a unui competitor autohton Simex SA, productor de
mobil, deinut de PAS i mici acionar. Compania a urcat pe poziia a cincea n clasamentul
celor mai mari retaileri de mobil din Romnia cu o cot de 3.1 procente, dar, dup cum se poate
remarca, n anul imediat urmtor, aceasta sufer o reducere drastic a cotei de pia de 1.2
procente, adic o scdere de 38.7% n doar un an.

Concurena potenial
Acionnd pe o pia diversificat i mereu schimbtoare, Mobexpert este mereu supus
concurenei care poate s-i amenine poziia de pe pia. Avnd n vedere c preurile produselor
de mobil sunt peste media de ctig a populaiei, acest lucru va permite unor alor mici companii
nou intrate n bran s gesticuleze la maximum acest aspect. De exemplu compania Simex SA,
este intrat de 3 ani n topul retailerilor de mobil din Romania, producerea s-a produs brusc
dup ce n 2012 aceasta era clasat undeva n josul top 10 retaileri.
Furnizorii
Analiza gradului de influen al furnizorilor
Dei funizorii nu exercit influen major asupra stabilirii preurilor produselor, este
posibil ca n anumite circumstane (cum ar fi creterea competitivitii n domeniul de activitate
exercitat de IKEA sau Elvila poate duce la o reorientare n materie de preferine a furnizorilor
Mobexpert), S.C. Moebexpert S.A. s devin vulnerabil n faa furnizorului care poate s nu
respecte termenul de aprovizionare sau s modifice preurile. n prezent grupul Mobexpert i
pstreaz cu fidelitate furnizorii cu care deja sunt n relaii parteneriale de cel puin 2-3 ani.
30

n tabelul de mai jos sunt ilustrai principalii furnizori

Furnizor

Relaii cu Mobexpert
(ani)
10
12
9
2
9
8
3
7
3
7

Studio House
Fero Ex Co
SC Productie Mobexpert SRL
SC ACA SRL
Moldo Mex
SC Avalex SRL
SC David Corneliu Felician PFA
SC Invent Media SRL
WELTBAU GROUP SRL
SC Novo Sell SRL

Clienii
Mobexpert sebucur de o gam variat de clieni. Persoanele fizice compun cea mai mare
pondere, urmat de organizaii i corporaii prin sucursala mobexpert office. De asemenea mare
parte din clienii Mobexpert provin din exterior, de altfel majoritatea veniturilor companiei
provin din exporturi.
Deoarece pe piaa romaneasc mobila, nefiind cutat dup calitate, ci dup pre, clienii
pot exercita o influen major n fucie de preferine. Brandul Mobexpert a reuit s-i apere
imaginea datorit exporturilor ceea ce i-au adus recunotin naional pentru c este un brand
100% romnesc.
Produsele de substituie
Avnd ca principal aspect pe piaa autohton preul, apariia unor produse de substituie
care s aminine produsele de mobil nu este de neglijat, dei n prezent, mobila produs de
Mobexpert se bucur de o recunoatere uria att la nivel naional, ct i la nivel european, piaa
de mobilier este la rndul su dinamic, apariia teoretic de produse de mobilier mai ieftine va
reorienta preferinele unui sector de clieni.
31