Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI

ROLUL IMM-URILOR IN
UNIUNEA EUROPEANA

Profesor coordonator: Student :

Conf. univ. dr. Iuliana Dobre Georgescu Diana - Georgiana

Bucureşti ,
2017
Rolul IMM-urilor in UE
Evolutia IMM-urilor in Uniunea Europeana nu este unitara. Conditiile istorice diferite au
determinat si evolutii diferite. Incepand cu anii `80 in care datorita ascensiunii lor deosebite au fost
numite „uriasul ascuns al economiei europene”, intreprinderile mici si mijlocii au inceput sa se
bucure de o atentie deosebita.

Astfel anul 1983 a fost proclamat anul intreprinderii mici, mijlocii si artizanale, prilej cu care s-a
propus si adoptat un program de actiune pe trei ani, orientat in directia dezvoltarii acestor intreprinderi.

In anul 1986 a fost desemnat la nivelul Uniunii Europene un comisar special pentru problemele
intreprinderilor mici si mijlocii, iar in anul 1990 s-a infiintat Directia Generala XXIII, a carei activitate
este focalizata pe IMM-uri.

In anul 2000, la Consiliul European de la Feira liderii UE au adoptat ca document politic de baza Carta
Europeana pentru Intreprinderi Mici care plaseaza nevoile micilor intreprinderi in centrul politicii UE.
Carta solicita Comisiei Europene si statelor membre sa actioneze pentru sprijinirea si incurajarea
micilor intreprinderi in zece domenii cheie:

 Educatia si instruirea intreprinzatorilor;


 Initierea mai putin costisitoare si mai rapida a afacerilor;
 Legislatie si reglementari mai bune;
 Asigurarea calificarii necesare;
 Imbunatatirea accesului on-line;
 Mai multe informatii despre Piata Unica;
 Sistemul fiscal si aspectele financiare;
 Consolidarea capacitatii tehnologice a intreprinderilor mici;
 Utilizarea modelelor e-business de succes si asigurarea unei asistente de calitate pentru
intreprinderile mici;
 Dezvoltarea unei reprezentari mai puternice si mai eficiente a intereselor intreprinderilor mici
pe plan national si la nivelul Uniunii Europene.

IMM-urile in Uniunea Europeana

Comisia Europeana urmareste promovarea antreprenoriatului de succes si


imbunatatirea mediului de afaceri pentru IMM-uri, pentru a le permite sa isi realizeze deplinul
potential in contextul economiei globale.

Comisia Europeana se concentreaza asupra aspectelor politice de mare anvergura, care


afecteaza antreprenoriatul si IMM-urile din intreaga Europa, precum si la mecanismele de
sprijin pentru IMM-uri (retele, masuri de sprijin pentru afaceri). Masurile vizeaza atat
antreprenorii existenti, cat si pe cei potentiali. Se acorda atentie speciala formelor specifice de
antreprenoriat, cum ar fi femei antreprenori, mestesugarii sau intreprinderi sociale.

Legea europeana privind IMM-urile, pe care statele membre s-au angajat sa o


implementeze alaturi de Comisia Europeana reprezinta un cadru unic si complet pentru toate
actiunile care sprijina IMM-urile si dezvoltarea antreprenoriatului.
Deoarece IMM-urile trebuie sa fie sprijinite la nivel local, activitatile Comisiei
Europene constau si in sprijin la nivel regional si al statelor membre pentru dezvoltarea unor
politici care au ca scop:

 promovarea antreprenoriatului,
 imbunatatirea situatiei IMM-urilor de-a lungul ciclului lor de viata;
 ajutorarea IMM-urilor in patrunderea pe noi piete.
 identificarea si schimbul de bune practici.

Cadrul politicilor Uniunii Europene


In iunie 2008, Comisia Europeana a adoptat un cadru de politici intitulat „Ganditi intai la scara mica
– Un Act al micului antreprenoriat pentru Europa” .

Actul a fost un angajament politic al Comisiei Europene de a:

 pune IMM-urile in fruntea luarii deciziilor


 demonstra recunoastere de catre Comisie a importantei IMM-urilor.

Scopul Actului pentru micul antreprenoriat (SBA) este de a imbunatati conditiile pentru IMM-
uri si de a sprijini potentialul lor de crestere. Legea contine un set de zece principii care contribuie la
elaborarea si implementarea acestor politici cu minimum de incarcare asupra IMM-urilor la nivelul
statelor membre. Cele 10 principii nu reprezinta obligatii dar Comisia a formulat recomandari pentru
tarile membre in scopul transpunerii in practica a acestora. Ele alcatuiesc criterii pentru stabilirea
profilului SBA al fiecarei tari membre. Principiile SBA sunt:

1. Crearea unui mediu in care antreprenorii si intreprinderile familiale sa poata prospera si unde
spiritul antreprenorial este recompensat (in UE doar 45% din populatie doreste sa dezvolte o
afacere fata de 65% in SUA).
2. Asigurarea ca antreprenorii cinstiti care au dat faliment pot beneficia rapid de o a doua sansa
3. Aplicarea regulii principiului ” Ganditi intai la scara mica ” (asigurarea unei legislatii
favorabile micului antreprenoriat)
4. Asigurarea reactiei administratiilor publice la nevoile IMM-urilor (one-stop-shops and e-
government).
5. Adaptarea instrumentelor publice la nevoile IMM-urilor: facilitarea participarii IMM-urilor la
achizitiile publice si imbunatatirea continua a posibilitatilor de ajutor de stat pentru IMM-uri .
6. Facilitarea accesului IMM-urilor la finantare si dezvoltarea unui cadru juridic si de afaceri
care sa favorizeze respectarea termenelor de plata in tranzactiile comerciale
7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitatile oferite de piata unica
(informatii privind oportunitati de afaceri, legislatie locala, dezvoltare de standarde,
eficientizarea sistemului de patentare, etc.)
8. Promovarea cresterii competentelor in IMM-uri si a tuturor formelor de inovare.
9. Sprijinirea IMM-urilor pentru transformarea provocarilor legate de mediu in oportunitati de
afaceri.
10. Incurajarea si sprijinirea IMM-urilor sa beneficieze de cresterea pietelor.
Importanta IMM-urilor in UE
Peste 20 de milioane de IMM-uri din UE reprezinta 99% din totalul afacerilor si constituie un factor
cheie pentru cresterea economica, inovarea, ocuparea fortei de munca si integrarea sociala.

Pe parcursul ultimului an, EU28 , circa 21,6 mil de IMM-uri din sectorul de afaceri non-financiare au
angajat 88,8 de oameni si au generat 3.666 de miliarde de EUR in valoare adaugata. Altfel exprimat:

 99 din fiecare 100 de intreprinderi in acest sector sunt IMM-uri,


 2 din 3 angajati sunt din IMM-uri si
 58 de centi in fiecare euro de valoare adaugata provin de la IMM-uri.

Situatia IMM-urilor : Romania- Uniunea Europeana


Situatia implementarii politicilor UE pentru IMM-uri dupa 5 ani de criza este urmatoarea:
BIBLIOGRAFIE
- http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_7070/Carta-
europeana-a-intreprinderilor-mici.html

- V. Ionescu, Managementul firmelor mici si mijlocii, Ed. Economica, Bucuresti 2004

- V. Ionescu, Managementul firmelor mici si mijlocii, Ed. Economica, Bucuresti 2004

- Astfel de metafore sunt utilizate in multe publicatii aparute in tari ale Uniunii Europene

-O. Nicolescu, Managementul intreprinderilor mici si mijlocii-concepte, metode, aplicatii,


studii de caz, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, p.390

- SME Envoy este interfata dintre Comisia Europeana si comunitatea de IMM-uri, integrand
interesele si nevoile IMM-urilor in politica UE.

-Commission of the European Communities, SME Envoy Report 2005,


www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship /sme_envoy

- The new SME definition. User guide and model declaration, European Commission, pg.5,