Sunteți pe pagina 1din 12

1

ROLUL BUGETULUI DE VENITURI SI


CHELTUIELI IN ACTIVITATEA MANAGERIALA

REFERAT
2

I . PREZENTAREA CONCEPTULUI SI STRUCTURII BUGETULUI DE


VENITURI SI CHELTUIELI

Cuvântul buget desemnează în cadrul științei bugetare, sociologiei și


microeconomiei, o grupă de oameni care are în mod susținut misiunea de a urmări
stilul de viață zilnic.
Bugetul se referă în general la o listă cu toate veniturile si cheltuielile. Bugetul este
un concept important în microeconomie si este reprezentat grafic printr-o linie,
pentru a ilustra schimbul între două sau mai multe bunuri.
Bugetul personal este printre cele mai importante concepte ale finanțelor private.
Într-un buget personal sunt identificate toate sursele de venit si cheltuieli si este
dezvoltat un plan pentru veniturile în exces care trebuie cheltuite sau economisite,
ori constituie o sursa de finanțare în cazul unei penurii. Un buget personal este de
folos, ca și orice alt buget, numai atunci când este administrat cu grijă.
Bugetul guvernamental este o însumare sau un plan al veniturilor si cheltuielilor
planificate de guvern. În tari ca și Statele Unite ale Americii, bugetul este stabilit
de puterea legislativă, în alte tări acesta este stabilit de guvern. În Marea Britanie
bugetul este stabilit de către ministrul de finanțe, membru al guvernului aflat pe
locul doi ca importanță, și trebuie să fie votat de parlament.
Bugetul unei companii este stabilit anual. Un buget terminat cere, de obicei, un
efort considerabil și poate fi vazut ca un plan financiar pentru noul an financiar. În
timp ce în mod traditional departamentul de finante stabileste bugetul companiei,
softul modern permite sutelor si miilor de oameni din diferite departamente
3

(resurse umane, IT) să contribuie prin veniturile si cheltuielile așteptate, la bugetul


final.
De obicei o companie va produce două tipuri de bugete: un buget static si un
buget flexibil. Bugetul static este cel proiectat. Bugetul flexibil este un buget
special care este folosit pentru a compara ce s-a intamplat de fapt si ceea ce ar fi
trebuit să se intample, bazându-ne pe mărimea vânzărilor. Cu un buget flexibil
costurile fixe ar trebui să rămână constante, iar costurile variabile ar trebui să se
modifice în funcție de vânzări, dacă acestea au fost mai mari sau mai mici decât a
fost proiectat. Bugetul flexibil este atunci comparat cu realitatea și diferențele
dintre ceea ce a fost planificat și ceea ce s-a întamplat de fapt sunt calculate și
desemnate a fi favorabile sau defavorabile.
Dacă cifrele actuale ale anului financiar se dovedesc a fi apropiate de buget,
aceasta va demonstra faptul că o companie întelege cum se fac afacerile si are
succes în conducerea acestora în directia pe care și-a planificat-o la inceput. Pe de
altă parte, dacă cifrele actuale deviază foarte mult de buget, acestea transmit un
semnal al "ieșirii de sub control", iar, ca rezultat negativ, prețul acțiunilor poate
avea de suferit.
Bugetele sunt văzute tot mai mult a fi de modă veche si sunt înlocuite cu previziuni
complementare sau lunare. Previziunile lunare asigură realizarea de planuri
financiare mai proaspete si mai recente.
Ca adjectiv, cuvântul buget este folosit in marketing ca eufemism al cuvantului
ieftin.
Lansarea unei afaceri precum si sustinerea acesteia inseamna sa dispui de un buget.
Insa, pentru a sustine o afacere sanatoasa trebuie sa ai un buget sanatos.
Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli inseamna sa planifici corect si eficient
atat veniturile cat si cheltuielile pe care le inregistreaza firma ta pe o anumita
perioada de timp, tinand cont de anumiti indicatori, cum sunt schimbarile de pe
4

piata, criza, concurenta. Un management bun al bugetului necesita o cheltuiala


stricta a banilor si o incasare atent monitorizata pentru a avea in acest fel un control
asupra resurselor tale si o analiza stricta a diagnosticului financiar pe care il are
compania.
In contextul economic actual, companiile incep sa acorde o atentie mai mare
modului in care administreaza resursele si in ce scop sunt folosite, astfel incat
managementul financiar al companiei este mult mai atent revizuit si controlat, iar
bugetul de venituri si cheltuieli este primul factor pe care antreprenorii il au in
vedere atunci cand vor sa-si monitorizeze eficient banii.
In momentul elaborarii bugetelor de venituri si cheltuieli antreprenorul trebuie sa
aiba o viziune clara asupra afacerii, sa dezvolte un sistem integrat de obiective,
strategii si politici de firma, si sa administreze eficient resursele alocate.
Bugetul este nu numai un document financiar ci reprezinta un important instrument
managerial, care, īn expresie financiara, asigura dimensionarea obiectivelor,
cheltuielilor, actiunilor ce pot fi finantate din veniturile preconizate a se realiza, dar
si evaluarea rezultatelor si eficientei economice a acestora.
Asadar, strategia fundamentala, planificarea, realizarea si controlul actiunilor
trebuie stabilite in functie de obiectivele pe care ti le propui, luand in calcul toate
costurile actiunilor pe care urmeaza sa le demarezi.
5

II. FUNDAMENTAREA UNUI BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI


LA NIVELUL UNEI SOCIETATI COMERCIALE.

Elaborarea acestui buget nu trebuie limitat numai la un simplu calcul al


costurilor si incasarilor, ci trebuie avut in vedere cat de eficient vor fi facute
cheltuielie si ce criterii vor genera incasarile. Astfel, acest bilant bugetar, este strict
legat de o analiza rationala cost-beneficiu, precum si de performantizarea
produselor si serviciilor pentru a aduce garantia incasarilor viitoare asigurand cash-
flow-ul continuu al afacerii.
In vremuri de criza e bine sa controlezi cheltuielile, insa reducerea costurilor fixe si
a platilor pe care trebuie sa le operezi trebuie realizata rational si numai acolo unde
se poate. 
In aceasta etapa sunt evaluate serviciile pe care le oferi, avand in vedere, totodata,
factorii care pot interveni pe piata, cum sunt schimbarea comportamentului
clientilor sau aparitia unor noi produse mai performante decat cele pe care le
produci/oferi.
Astfel, trebuie sa previzionezi posibilele schimbari, atat in domeniul resurselor
financiare cat si al serviciilor ce trebuiesc oferite, se stabilesc prioritatile si se
planifica veniturile posibile a se incasa si cheltuielile (detaliate) necesare.
Cheltuieli care trebuie puse la inventar .
Bugetul de cheltuieli ia in calcul costurile generate de consumul resurselor
materiale pe care le folosesti cum sunt  marfa, materiile primefolosite,
combustibilul consumat, obiecte de inventar sau rechizite; costuri de achizitie a
serviciilor cum sunt cele de chirie, energie electrica, apa sau telefon, transport,
intretinere si reparatii, asigurari, consultanta, precum si cheltuieli cu protocolul si
6

publicitatea.

Tot aici intra cheltuielile cu resursele umane (salarii, sigurari sociale, tichetele de
masa, recrutarea, training), cheltuieli specifice relatiei cu societatile bancare
(servicii bancare, dobanzi sau diferente de curs valutar), precum si taxele si
impozitele care trebuie achitate frecvent, impozitul pe profit/venit sau cel forfetar
mai nou.
In aceeasi sectiune a cheltuielilor operate de companie trebuie notate si costurile de
productie, depozitare si distributie, promovare, vanzare sau serviciile de
contabilitate.
Volumul incasarilor trebuie insa calculat mai putin optimist astfel incat ele trebuie
sa anticipeze si sa se ia in considerare volumul, structura si valoarea vanzarilor
firmei din mai multe perspective, dintre care venituri pe tipuri de produse si
servicii, pe zone si puncte de desfacere sau in functie de categoriile de clienti.
Numai calculand atent bugetul firmei vei putea sa tii in frau costurile prea mari sau
platile care nu sunt necesare.
In contextul economic actual, companiile incep sa acorde o mai mare atentie
administrarii eficiente a resurselor si folosesc in acest scop, bugetele de venituri si
cheltuieli - ca instrumente de management financiar, la nivel de firma si la nivelul
principalelo tipuri de activitati ale firmei.
Bugetul de venituri reprezinta estimarea financiara a vanzarilor de produse si
servicii ale firmei, iar bugetul de cheltuieli reprezinta estimarea financiara a
consumului de resurse necesare realizarii obiectivelor firmei.

Pentru fundamentarea bugetului de venituri ale firmei trebuie sa se anticipeze


si sa se ia in considerare volumul, structura si valoarea vanzarilor firmei din mai
multe perspective:
7

- venituri pe tipuri de produse si servicii;


- venituri pe zone si puncte de desfacere;
- venituri pe categorii de clienti.

Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de venituri al unei


companii sunt:
- obiectivele comerciale ale firmei si anume: cifra de afaceri, piata tinta si cota de
piata;
- politicile comerciale ale firmei, cum ar fi politica de produse, de clienti, de
preturi si de discounturi;
- conjunctura generala a mediului de afaceri.

Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli ale firmei trebuie sa se anticipeze


costul resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii companiei in scopul
obtinerii de venituri si profit.

Bugetul de cheltuieli poate fi elaborat din urmatoarele perspective:


a) bugete de cheltuieli dupa natura resurselor consumate:
a1) cheltuieli generate de consumul de resurse materiale:
- cheltuieli cu marfa si materiile prime;
- cheltuieli cu alte resurse materiale: combustibil, piese de schimb, obiecte de
inventar, rechizite, alte materiale consumabile;
a2) cheltuieli generate de achizitia de servicii de la terti:
- cheltuieli cu utilitatile: chirie, energie electrica, apa si canalizare, telecomunicatii,
paza, colectare deseuri;
- cheltuieli cu alte servicii furnizate de terti: transport, cazare, intretinere si
reparatii, asigurari, consultanta etc;
8

- cheltuieli cu protocolul si publicitatea;


a3) cheltuieli cu resursele umane:
- cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale;
- cheltuieli cu tichetele de masa si alte beneficii de personal;
- cheltuieli cu recrutarea;
-chletuieli cu pregatirea profesionala (training);
a4) cheltuieli specifice relatiei cu societatile bancare:
- cheltuieli cu serviciile bancare curente;
- cheltuieli cu dobanzile bancare si diferentele de curs valutar;
a5) cheltuieli specifice relatiei cu institutiile statului:
- cheltuieli cu impozitele si taxele locale pentru bunurile aflate in proprietatea
firmei (terenuri, cladiri, mijloace de transport)
- cheltuieli cu impozitul pe profit sau pe venit

b) bugete de cheltuieli dupa natura activitatii firmei:


b1) cheltuieli pentru activitatea de exploatare:
- cheltuieli cu activitatea de productie;
- cheltuieli cu activitatea de depozitare si distributie;
- cheltuieli cu activitatea de promovare, vanzare si servicii postvanzare;
- cheltuieli cu activitatile de suport general: contabilitate, informatica etc
b2) cheltuieli privind activitatea financiara a companiei:
- cheltuieli cu comisioanele bancare curente si pentru acordarea de credite;
- cheltuieli cu dobanzile pentru sursele de finantare bancare sau prin leasing;

c) bugete de cheltuieli dupa natura costurilor:


c1) bugete de cheltuieli fixe;
c2) bugete de cheltuieli variabile.
9

Factorii care influenteaza dimensiunea generala a bugetului de cheltuieli al unei


companii sunt:
- strategiile manageriale, comerciale, investitionale, de resurse umane si financiare
– prin care se urmareste realizarea obiectivelor strategice si anuale ale firmei;
- politica de achizitii si calculatie a costurilor;
- politica de personal si de salarizare;
- politica de investitii, finantare si amortizare;
- politica de rentabilitate comerciala;
- politica de costuri fixe;
- conjunctura generala a mediului de afaceri.

La elaborarea si controlul bugetelor de venituri si cheltuieli ale companiei


contribuie toata echipa manageriala si specialistii in finantele firmei, care trebuie
sa aiba o viziune comuna asupra afacerii, sa dezvolte un sistem integrat de
obiective, strategii si politici de firma, si sa administreze eficient resursele alocate.
Elaborarea bugetului nu reprezinta numai întocmirea unui document financiar, ci
este etapa în care se determina legatura dintre mobilizarea fondurilor si atingerea
scopurilor si obiectivelor propuse impunând realizarea, de catre autoritatile
administratiei publice locale, a unor ample si complexe analize asupra ceea ce a
fost si a ceea ce urmeaza sa se întâmple.
Bugetul este nu numai un document financiar ci reprezinta un important instrument
managerial, care, în expresie financiara, asigura dimensionarea obiectivelor,
cheltuielilor, actiunilor ce pot fi finantate din veniturile preconizate a se realiza, dar
si evaluarea rezultatelor si eficientei economice a acestora.

III. CONCLUZII SI PROPUNERI


10

Fara buget, nu are sens sa va ganditi la afaceri!

   Definitia bugetului este simpla: planificarea veniturilor si cheltuielilor


unei firme pe o anumita perioada de timp. In functie de tipul de buget, trebuie sa
tinem cont si de anumiti indicatori, dar lucrurile sunt, in esenta, banale. Cu alte
cuvinte, pentru a sti unde va gasim si, mai ales, unde vrem sa mergem cu afacerile
noastre este mai mult decat necesar sa cunoastem resursele pe care le vom
consuma si, estimativ, veniturile pe care le vom inregistra.

Bugetul nu este doar un instrument util analistilor financiari. De la primii oameni


care isi planificau cu mare atentie arcurile si sagetile, in functie de vanatul asteptat,
si pana la megacompaniile cu miliarde de euro cifra de afaceri, bugetul a evoluat
doar in cateva aspecte nu neaparat esentiale.

Un singur lucru a ramas la fel: fara buget, nu are sens sa va gandim la afaceri!
Vremea deciziilor luate orbeste (daca a fost vreodata aceasta vreme) a apus total si
pe piata este loc doar pentru cei organizati. Care stiu de unde vin, unde sunt si unde
vor sa ajunga. Nimeni nu stie mai bine decat dvs. faptul ca termenul de
afaceri inseamna miros, talent, agerime, inteligenta si viteza de reactie. La fel insa,
afacerile inseamna si imblanzirea acestei fiare reprezentate de tot ce inseamna
contabilitate, management financiar, analiza si previziuni financiare.

Mai ales in ultimii 20 de ani, cand mottoul a devenit: profit cu orice pret!, bugetul,
cel clasic, de venituri si cheltuieli este o necesitate si fiecare firma care se respecta
il utilizeaza. S-au lansat aplicatii informatice avansate si complicate, au aparut
peste noapte teoreticieni care ofera sfaturi minune contra unor sume considerabile.
11

Dar totul se reduce la doi parametri simpli care, in traducere libera, se rezuma la:
- cat vindeti,
- cat cheltuiti.

In aceeasi ordine de idei, ecuatia la fel de simpla prin care din venituri se scad
cheltuielile si se obtine, astfel, profitul nu reprezinta decat un exercitiu financiar pe
care trebuie sa-l aveti permanent in minte.
Un buget de venituri si cheltuieli este un instrument care va indica in orice moment
starea de sanatate a firmei dvs. Fara o analiza atenta si periodica insa bugetul este
inutil. De asemenea, bugetul presupune si un effort permanent (incarcarea
informatiilor, verificarea lor si analiza rezultatelor) care, daca este neglijat fie si o
luna sau doua, duce la anomalii ce va pot furniza date eronate. Cu alte cuvinte,
decat sa faceti un buget si apoi sa-l uitati prin cine stie ce computer, mai bine
renuntati. Desi, asa cum spuneam, fara buget nu existati ca afacere...
12

BIBLIOGRAFIE

1. Dobrota Gabriela ,
Chirculescu M.Felicia – Gestiunea Financiara a Intreprinderii ,
Editura Academia Brancusi , 2010 ;
2. Internet , Wikipedia - ro.wikipedia.org ;
3. Toma M. – Gestiunea Financiara de Intreprindere
Editura Economica, Bucuresti , 2003;
4. Vasile I. – Gestiunea Financiara a Intreprinderii ,
Editura Meteora press , Bucuresti , 2002;

5. Vintila G. - Gestiunea Financiara a Intreprinderii ,


Editura Didactica si Pedagogica , Bucuresti ,
2010.