Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECIE

1.Data
2.Disciplina: CONTABILITATE.
3.Clasa : a IX a B
Profesor: ec. VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN
4.Tema: Obiectul si metoda contabilitatii
5.Subiectul. Structuri patrimoniale de activ
6.Competene operaionale
Elevii s recunoasca obiectul contabilitatii.
7.Competene cu efect asupra personalitii:
a) Cognitive:
- s cunoasc modalitatea de reprezentare grafic a operaiilor
economico-financiare.
b) Afective:
- ntrirea ncrederii n fore proprii prin rezolvarea n mod
contiincios a sarcinilor propuse.
c) Psihomotorii:
- formarea deprinderilor de a munci perseverent
8.Obiectivul fundamental (Scopul):
- asimilarea de noi cunotine.
9.Tipul leciei: Lectie de asimilare de noi cunostinte
- Lecie mixt
10.Metode si procedee de instruire didactice:
- explicaia, dezbaterea, problematizarea, nvarea prin
descoperire, munca independent
11.Materiale i mijloace de nvmnt.
- manual
- creta
- tabla
12.Durata: 50 de minute.
13.Locul de desfurare: sala de clasa
14.Bibliografie:-manual de CONTABILITATE, clasa a IX a. Editura
ECONOMICA 2004 AURELIANA GUOADELIA COJOCEA, DOINA
ANA MARIA PETRE

DESFURAREA LECIEI

Momentul organizatoric const n:


- stabilirea prezenei -2 min
- asigurarea ordinii i disciplinei n clasa.- 3 min
- Crearea condiiilor didactico-materiale necesare bunei
desfurri a leciei.

SCHEMA LECTIEI
Structuri patrimoniale de activ 45 min
Constituie o resursa controlata de societatea comerciala ca rezultat al
unor fapte trecute, generatoare de beneficii economice viitoare pentru
intreprindere.
Activul cuprinde urmatoarele categorii:
- imobilizari;
- active circulante;
- cheltuieli inregistrate in avans.
I Imobilizari
Activele imobilizate au urmatoarele caracteristici:
- sunt bunuri si valori cu o durata indelungata de folosinta,
respectiv mai mare de un an;
- nu se consuma de la prima intrebuintare;
Imobilzarile se clasifica in trei mari categorii:
1. Imobilizari necorporale nameteriale;
2. Imobilizari corporale fixe
3. Imobilizari financiare investitii finaciare pe termen lung;

Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de acele valori


economice care nu prezinta forma fizica
In categoria imobilizarilor necorporale se includ:
a) Cheltuieli de constituire (201) - sunt acele cheltuieli efectuate la
constituirea unei unitati patrimoniale.(taxe de inmatriculare la
registrul comertului, taxe notariale, cheltuieli pentru prospecatrea
pietei.)
b) Cheltuieli de cercetare dezvoltare (203) sunt reprezentate de acele
cheltuieli efectuate in cadrul unitatii pentru dezvoltarea activitatii,
pentru introducerea de noi tehnologii.
c) Concesiuni, brevete, licente si alte drepturi similare (205)
- concesiunile reprezinta acele cheltuieli efectuate de unitate
pentru a obtine dreptul de a folosi bunri al ealtei unitati pe o
perioada determinata de timp;
- brevetele reprezinta cheltuielile efectuate de uniattea in
vederea obtinerii unei inventii/ comercializarii unei inventii;
- licente reprezinat o autorizatie eliberata contra cost de un
inventator;
- marca reprezinta un semn distinct care permite
recunoasterea unui produs/ a unei fabrici;
d) Fondul comercial (207) reprezentat de vadul comercial , de
clientela, bunele relatii ale unitatii cu furnizorii;
e) Alte imobilizari necorporale reprezentate de programele informatice
realizate in unitate/ achizitionate de la terti.
Imobilizarile corporale sunt reprezentate de acele bunuri cu o valoare
mai mare decat limita prevazuta de lege (1500 RON), si o durata de
functionare mai mare de un an
Din categoria imobilizarilor corporale fac parte:
1. Terenuri 211
2. Cladiri 212
3. Instalatii tehnice, mijloace de transport 213
4. Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale 214
Amortizarea este expresia baneasca a uzurii bunurilor si consta in
general in repartizarea pe o durata probabila de viata a valorii pe seama
costurilor de productie.

Imobilizarile finaciare - reprezinta sume de bani investite de unitatea


patrimoniala in capitalul social a altor unitati in scopul obtinerii de venituri
financiare.
Din categoria imobilizarilor financiare fac parte:- titluri de valoare sub
forma actiunilor investite in capitalul altor unitai in scopul obtinerii de
dividende.
Actiunile sunt hartii de valoare ce atesta participarea la capitalul
unei societati, si dau drept detinatorului sa primeasca dividende.
Dividendele reprezinta cote parti din profitul societatii ce se
repartizeaza actionarilor.
II Active circulante
Sunt reprezentate de bunurile econimice care sunt consumate in cadrul
unitatii intr-o perioada scurta (mai mica de un an), si sunt necesare realizarii
ciclului de productie.
Activele circulante au urmatoarele caracteristici:
participa la un singur ciclu de productie;
isi transmit valoarea asupra produsului obtinut;
isi modifica permanent forma;
se afla in continua miscare;
stau in unitate o perioada mai mica de un an.
Din categoria activelor circulante fac parte:
1. Stocurile
2. Active circulante in decontare;
3. Active circulante banesti.
1. Stocurile
- reprezentate de bunuri economice achizitionate in unitate pentru a fi
consumate in procesul de productie/ vandute in starea in care au fost
cumparate.
Din categoria stocurilor fac parte:
Materii prime (301)- utilizat ein procesul de productie pentru
obtinerea produsului finit.

Materiale consumabile (302) reprezentate de bunurile materiale care


ajuta la buna functionare a procesului de productie (piese de schimb,
combustibil, ambalaje, toner).
Materiale de natura obiectelor de inventar (303) reprezentate de
acele bunuri care nu pot fi incadrate la mijloace fixe deoarece au o valoare
mai mare de 1500 RON si o durata de functionare mai mica de un an.
(echipamentul de protectie, halate, cisme, casti, manusi).
Marfuri (371) reprezentate de acele bunuri achizitionate pentru a fi
vandute.
Ambalaje (381) reprezentate de acele bunuri care protejeaza marfa
pe timpul transportului si depozitarii.
Semifabricate (341) reprezentate de acele bunuri obtinute din
productie dar nu au parcurs toate fazele procesului de productie.
Produse finite (345) reprezentate de acele bunuri care au parcurs
toat efazele procesului de productie.
Produse reziduale (346) reprezentate de resturi, rebuturi, deseuri
ramase in urma procesului de fabricatie.
2. Active circulante in decontare (creante)
- sunt reprezentate de valorile pe care unitatea le are d eincasat de la
persoane fizice/juridice, valori rezultate in urma prestarii unor servicii,
livrarea unor bunuri.
Din categoria activelor circulante in decontare fac parte urmatoarele:
Clienti (411) reprezinta sumele de bani pe care unitatea le are de
incasat de la clienti in urma livrarii de bunuri acestora.
Debitori (461) reprezinta sume de bani datorate de alte unitati.
Avansuri acordate personalului (425) reprezinata sume de bani
acordate personalului.
TVA de recuprerat (4424) reprezinta un impozit pe care unitatea il
are de recuperat de la bugetul de stat.
3. Active circualnte banesti (casa si conturile la banci)
- reprezentate de sumele de bani si alte valori detinute de unitatea
patrimoniala in caseria unitatii si in contul de la banca.
Din categoria acestor active amintim:
Casa (531) reprezinta numerarul din caseria unitatii;

Alte valori (532) reprezinta tichete de masa, timbre fiscale, bilete de


tratament, marci postale.
Cont la banca (512) reprezinta disponibilitatile banesti pastrate de
unitate in contul de la banca.
III Cheltuieli inregistrate in avans (471)
- reprezentate de valorile pe care unitatea le achita in cursul
exercitiului si se refera la cheltuieli care vor fi efectuate in exercitiul
urmator.

S-ar putea să vă placă și