Sunteți pe pagina 1din 4

Structuri patrimoniale de activ

Activul patrimonial cuprinde bunuri economice şi drepturile de creanţă deţinute


de întreprindere.
Un activ constituie o resursă controlată de întreprindere ca rezultat al unor fapte
trecute, generatoare de beneficii economice viitoare.
În funcţie de natură şi lichiditate, activele se grupează în:
I. ACTIVE IMOBILIZATE (FIXE)
II. ACTIVE CIRCULANTE
III. CHELTUIELI ÎN AVANS

În activ bunurile economice sunt prezentate în funcţie de ordinea crescătoare a


gradului de lichiditate. Lichiditatea se referă la timpul necesar pentru ca un bun
economic să fie transformat în bani.

I Imobilizari
Activele imobilizate au urmatoarele caracteristici:
- sunt bunuri si valori cu o durata indelungata de folosinta, respectiv mai
mare de un an;
- nu se consuma de la prima intrebuintare;

Imobilzarile se clasifica in trei mari categorii:

1. Imobilizari necorporale – nameteriale;


2. Imobilizari corporale – fixe
3. Imobilizari financiare – investitii finaciare pe termen lung;

Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de acele valori economice care nu


prezinta forma fizica

In categoria imobilizarilor necorporale se includ:

a) Cheltuieli de constituire (201) - sunt acele cheltuieli efectuate la constituirea


unei unitati patrimoniale.(taxe de inmatriculare la registrul comertului, taxe
notariale, cheltuieli pentru prospecatrea pietei.)
b) Cheltuieli de cercetare dezvoltare (203) – sunt reprezentate de acele cheltuieli
efectuate in cadrul unitatii pentru dezvoltarea activitatii, pentru introducerea de
noi tehnologii.
c) Concesiuni, brevete, licente si alte drepturi similare (205) –
- concesiunile – reprezinta acele cheltuieli efectuate de unitate pentru a
obtine dreptul de a folosi bunri al ealtei unitati pe o perioada
determinata de timp;
- brevetele – reprezinta cheltuielile efectuate de uniattea in vederea
obtinerii unei inventii/ comercializarii unei inventii;
- licente – reprezinat o autorizatie eliberata contra cost de un inventator;
- marca – reprezinta un semn distinct care permite recunoasterea unui
produs/ a unei fabrici;
d) Fondul comercial (207) – reprezentat de vadul comercial , de clientela, bunele
relatii ale unitatii cu furnizorii;
e) Alte imobilizari necorporale – reprezentate de programele informatice realizate in
unitate/ achizitionate de la terti.

Imobilizarile corporale – sunt reprezentate de acele bunuri cu o valoare mai mare decat
limita prevazuta de lege (1500 RON), si o durata de functionare mai mare de un an
Din categoria imobilizarilor corporale fac parte:
1. Terenuri – 211
2. Cladiri – 212
3. Instalatii tehnice, mijloace de transport – 213
4. Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si
materiale – 214
Amortizarea – este expresia baneasca a uzurii bunurilor si consta in general in
repartizarea pe o durata probabila de viata a valorii pe seama costurilor de productie.

Imobilizarile finaciare - reprezinta sume de bani investite de unitatea patrimoniala in


capitalul social a altor unitati in scopul obtinerii de venituri financiare.
Din categoria imobilizarilor financiare fac parte:- titluri de valoare sub forma
actiunilor investite in capitalul altor unitai in scopul obtinerii de dividende.
Actiunile – sunt hartii de valoare ce atesta participarea la capitalul unei societati,
si dau drept detinatorului sa primeasca dividende.
Dividendele – reprezinta cote parti din profitul societatii ce se repartizeaza
actionarilor.

II Active circulante

Sunt reprezentate de bunurile econimice care sunt consumate in cadrul unitatii


intr-o perioada scurta (mai mica de un an), si sunt necesare realizarii ciclului de
productie.

Activele circulante au urmatoarele caracteristici:


• participa la un singur ciclu de productie;
• isi transmit valoarea asupra produsului obtinut;
• isi modifica permanent forma;
• se afla in continua miscare;
• stau in unitate o perioada mai mica de un an.

Din categoria activelor circulante fac parte:


1. Stocurile
2. Active circulante in decontare;
3. Active circulante banesti.

1. Stocurile
- reprezentate de bunuri economice achizitionate in unitate pentru a fi consumate
in procesul de productie/ vandute in starea in care au fost cumparate.
Din categoria stocurilor fac parte:
Materii prime (301)- utilizat ein procesul de productie pentru obtinerea produsului
finit.
Materiale consumabile (302) – reprezentate de bunurile materiale care ajuta la
buna functionare a procesului de productie (piese de schimb, combustibil, ambalaje,
toner).
Materiale de natura obiectelor de inventar (303) – reprezentate de acele bunuri
care nu pot fi incadrate la mijloace fixe deoarece au o valoare mai mare de 1500 RON si
o durata de functionare mai mica de un an. (echipamentul de protectie, halate, cisme,
casti, manusi).
Marfuri (371) – reprezentate de acele bunuri achizitionate pentru a fi vandute.
Ambalaje (381) – reprezentate de acele bunuri care protejeaza marfa pe timpul
transportului si depozitarii.
Semifabricate (341) – reprezentate de acele bunuri obtinute din productie dar nu
au parcurs toate fazele procesului de productie.
Produse finite (345) – reprezentate de acele bunuri care au parcurs toat efazele
procesului de productie.
Produse reziduale (346) – reprezentate de resturi, rebuturi, deseuri ramase in
urma procesului de fabricatie.

2. Active circulante in decontare (creante)


- sunt reprezentate de valorile pe care unitatea le are d eincasat de la persoane
fizice/juridice, valori rezultate in urma prestarii unor servicii, livrarea unor bunuri.

Din categoria activelor circulante in decontare fac parte urmatoarele:

Clienti (411) – reprezinta sumele de bani pe care unitatea le are de incasat de la


clienti in urma livrarii de bunuri acestora.
Debitori (461) – reprezinta sume de bani datorate de alte unitati.
Avansuri acordate personalului (425) – reprezinata sume de bani acordate
personalului.
TVA de recuprerat (4424) – reprezinta un impozit pe care unitatea il are de
recuperat de la bugetul de stat.

3. Active circualnte banesti (casa si conturile la banci)


- reprezentate de sumele de bani si alte valori detinute de unitatea patrimoniala
in caseria unitatii si in contul de la banca.

Din categoria acestor active amintim:


Casa (531) – reprezinta numerarul din caseria unitatii;
Alte valori (532) – reprezinta tichete de masa, timbre fiscale, bilete de tratament,
marci postale.
Cont la banca (512) – reprezinta disponibilitatile banesti pastrate de unitate in
contul de la banca.

III Cheltuieli inregistrate in avans (471)


- reprezentate de valorile pe care unitatea le achita in cursul exercitiului si se
refera la cheltuieli care vor fi efectuate in exercitiul urmator.
PAUN RALUCA
MIHAELA