Sunteți pe pagina 1din 2

CONTABILITATE FINANCIARĂ

TESTE GRILĂ

1. Depunerea aporturilor în natură cu ocazia constituirii societăŃilor


comerciale pe acŃiuni, se reflectă în contabilitate astfel:
a) 456 = 1011;
b) 205 = 456;
c) 456 = 1012;
d) 1012 = 1011;
e) 1012 = 456.

2. AlegeŃi formula corectă, în cazul subscrierii sumei de 12.000 lei, de către


acŃionari:
a) 456 = 1011 12.000;
b) 212 = 456 12.000;
c) 1012 = 1011 12.000;
d) 1012 = 456 12.000;
e) 5121 = 456 12.000.

3. AlegeŃi formula contabilă corectă, în cazul înregistrării unor rezerve


rezultate în urma reevaluării, care măresc valoarea unei clădiri cu suma de
30.000 lei
a) 212 = 105 30.000;
b) 212 = 281 30.000;
c) 212 = 101 30.000;
d) 105 = 212 30.000;
e) 281 = 212 30.000.

4. AlegeŃi formula contabilă corectă, în cazul trecerii rezervelor legale la


capitalul social, în valoare de 600 lei:
a) 1061 = 456 6.000;
b) 1012 = 1061 6.000;
c) 1011 = 1061 6.000;
d) 1061 = 1012 6.000;
e) 1061 = 105 6.000.

5. AlegeŃi formula contabilă corectă, în cazul micşorării capitalului social în


valoare de 740 lei, în vederea acoperirii pierderilor din exerciŃiul financiar
precedent:
a) 1012 = 117 7.400;
b) 1012 = 129 7.400;
c) 1012 = 121 7.400;

1
d) 1011 = 117 7.400;
e) 117 = 1012 7.400.

6. AlegeŃi formula contabilă corectă, în cazul înregistrării unei subvenŃii de


primit de la bugetul de stat în valoare de 500 lei:
a) 445 = 131 500;
b) 512 = 131 500;
c) 131 = 1012 500;
d) 131 = 512 500;
e) 131 = 445 500.

7. AlegeŃi formula contabilă corectă, pentru închiderea contului 129


„Repartizarea profitului”, cu repartizările efectuate în cursul anului, în
valoare de 1.270 lei:
a) 121 = 129 1.270;
b) 121 = 107 1.270;
c) 121 = 101 1.270;
d) 101 = 129 1.270;
e) 129 = 121 1.270.

8. AlegeŃi formula contabilă corectă, în situaŃia realizării unui brevet din


producŃie proprie în valoare de 1.400 lei:
a) 205 = 721 1.400;
b) 205 = 722 1.400;
c) 512 = 205 1.400;
d) 6811 = 205 1.400;
e) 531 = 205 1.400.

9. AlegeŃi formula contabilă corectă, în situaŃia amortizării cheltuielilor de


constituire a unei entităŃi în valoare de 1.750 lei:
a) 201 = 531 1.750;
b) 6811 = 2801 1.750;
c) 2801 = 203 1.750;
d) 2801 = 201 1.750;
e) 201 = 512 1.750.

10. Ce semnifică următoarea înregistrare contabilă: 2131 = 456


a) subscrierea acŃionarilor la capitalul social;
b) echipament tehnologic achiziŃionat;
c) retragerea aportului acŃionarilor la capitalul social;
d) primirea aportului în natură la capitalul social;
e) reevaluarea echipamentelor tehnologice aduse de acŃionari ca aport la capitalul
social.