Sunteți pe pagina 1din 653

1.

Scoaterea din gestiune a unui program informatic complet amortizat,


subventionat integral se contabilizeaza astfel:
a) 2808 = 208 si 4751 = 7584
b) 6583 = 208 si 4751 = 7584
c) 6588 = 208
d) 2808 = 208
2. Imobilizarile corporale in curs de aprovizionare reprezinta:
a) Imobilizarile pentru care activitatea investitionala nu este finalizata la
sfarsitul perioadei
b) Sumele acordate ca avansuri furnizorilor de imobilizari
c) Imobilizarile pentru care s-au transferat riscurile si avantajele aferente de
la vanzator la cumparator, dar pentru care nu s-a intocmit procesul verbal
de receptie definitiva
3. Precizati care din articolele contabile enumerate se pot intocmi la data de
31 decembrie:
a) 121 = 6XX
7XX = 121
b) 1171 = %
1068
457
1012
c) 129 = 1061
d) 121 = %
129
1171
4. Ce semnifica inregistrarea contabila 261 = 768?
a) Valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al
entitatilor afiliate la care se detin participatii, prin incorporarea rezervelor
b) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea
neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in
natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mica)
c) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea
neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in
natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mare)
d) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea
contabila a creantelor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor afiliate (mai mica)
5. Dupa aprobarea data de AGA in legatura cu acoperirea pierderii inregistrate
in exercitiul N-1, din alte rezerve si capital social, in contabilitate se
intocmeste urmatorul articol contabil:
a) % = 1171
1068
1012
b) 129 = 1171
c) 1171 = %
1068
1012
d) 1171 = 121
6. La descarcarea gestiunii, ca urmare a vanzarii, in cazul unui brevet
amortizat partial si care a fost primit ca donatie, se inregistreaza:
a) 2805 = 205
b) % = 205
2805
6583
4753 = 7584
c) 2805 = 205 si 4753 = 7584
7. Castigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determina:
a) Ca diferenta intre pretul de vanzare al instrumentelor de capitaluri proprii
si valoarea lor de rascumparare
b) Ca diferenta intre pretul de vanzare al instrumentelor de capitaluri proprii
si valoarea lor nominala
c) Ca diferenta intre valoarea nominala a instrumentelor anulate si valoarea
lor de rascumparare
d) Ca diferenta intre pretul de emisiune al instrumentelor anulate si valoarea
lor de rascumparare
8. O firma achizitioneaza o sonda de extractie la un cost facturat de furnizor
de 400.000 lei, TVA 19%. Firma estimeaza ca la finalizarea extractiei va
efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea activului si refacerea
amplasamentului in valoare de 100.000 lei. Rata de actualizare este de 4%.
Durata utila de viata a imobilizarii este de 6 ani, iar metoda aleasa pentru
amortizare este cea liniara, cheltuielile finale cu demontarea efectuate printr-
o firma specializata sunt de 95.000 lei, TVA 19%. Care este marimea
provizionului dupa 6 ani (anterior dezafectarii imobilizarii)?
a) 95.000 lei
b) 79.031,45 lei
c) 100.000 lei
d) 5.000 lei
e) 479.031,45 lei
9. Vanzarea a 1.000 de titluri clasificate ca actiuni detinute la entitati asociate
la pretul de 3 lei, al caror cost de achizitie este de 2,75 lei/actiune da nastere
urmatorului rezultat financiar:
a) Rezultatul financiar este 0
b) Pierdere de 250 lei
c) Profit de 250 lei
d) Profit de 3.000 lei
10. O firma achizitioneaza o sonda de extractie la un cost facturat de
furnizor de 400.000 lei, TVA 19%. Firma estimeaza ca la finalizarea
extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea activului si refacerea
amplasamentului in valoare de 100.000 lei. Rata de actualizare este de 4%.
Durata utila de viata a imobilizarii este de 6 ani, iar metoda aleasa pentru
amortizare este cea liniara, cheltuielile finale cu demontarea efectuate printr-
o firma specializata sunt de 95.000 lei, TVA 19%. Care este valoarea
provizionului dupa 2 ani de utilizare a imobilizarii?
a) 3.287,70 lei
b) 66.666,66 lei
c) 85.480,41 lei
d) 14.519,59 lei
e) 6.448,96 lei
11. O firma depune un proiect de finantare prin care solicita finantarea
procurarii unui echipament, care are un cost de 80.000 lei. Finantarea se
aproba pentru 60% din costul echipamentului. Echipamentul este procurat
la costul de 80.000 lei, TVA 19%. Perioada stabilita pentru amortizare este
de 8 ani, iar metoda utilizata este cea liniara. Dupa 8 ani este vandut
echipamentul la un pret de vanzare de 20.000 lei, TVA 19%. Care sunt
inregistrarile contabile corecte privind vanzarea si scoaterea din evidenta?
a) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
2813 = 2131 80.000
4751 = 7584 48.000
b) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
2813 = 2131 80.000
c) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
% = 2131 80.000
2813 48.000
6583 32.000
12. O firma achizitioneaza o sonda de extractie la un cost facturat de
furnizor de 400.000 lei, TVA 19%. Firma estimeaza ca la finalizarea
extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea activului si refacerea
amplasamentului in valoare de 100.000 lei. Rata de actualizare este de 4%.
Durata utila de viata a imobilizarii este de 6 ani, iar metoda aleasa pentru
amortizare este cea liniara, cheltuielile finale cu demontarea efectuate printr-
o firma specializata sunt de 95.000 lei, TVA 19%. Care este cheltuiala lunara
cu amortizarea?
a) 79.838,57 lei
b) 6.653,21 lei
c) 6.944,44 lei
d) 5.555,55 lei
e) 6.875 lei
13. Un producator de masini de spalat ofera garantie cumparatorilor in
momentul vanzarii bunurilor. Pentru defecte minore, costurile ocazionate de
reparatii sunt estimate la 300.000 lei, iar pentru defecte majore, costurile
sunt estimate la 1.200.000 lei. In baza informatiilor din anii precedenti, la
finalul exercitiului N se estimeaza ca in anul urmator 85% din produsele
vandute nu vor avea defecte, 10% vor avea defecte minore, iar 5% vor
inregistra defecte majore. Pana la finalul perioadei de garantie (sf.
exercitiului N+1) se efectueaza cheltuieli cu reparatiile in suma totala de
80.000 lei. Care este rezultatul contabil al anului N+1?
a) O pierdere de 80.000 lei
b) 0 (zero)
c) O pierdere de 10.000 lei
d) Un profit de 10.000 lei
14. O societate comerciala a constituit, la sfarsitul exercitiului N un
provizion pentru litigii. Care dintre urmatoarele situatii pot aparea in exercitiul
financiar N+1?
a) Valoarea cheltuielilor efectuate este mai mare decat provizionul
constituit, astfel ca acesta din urma se consuma in intregime, rezultatul
exercitiului N+1 fiind egal cu zero
b) Valoarea cheltuielilor efectuate este mai mica decat valoarea
provizionului constituit, caz in care acesta trebuie consumat, pentru
partea aferenta cheltuielilor efectuate si, respectiv anulat, pentru
diferenta
c) Valoarea cheltuielilor efectuate este mai mare decat valoarea
provizionului constituit, caz in care acesta trebuie consumat, pentru
partea aferenta cheltuielilor efectuate, iar pentru diferenta trebuie sa se
suplimenteze provizionul
d) Valoarea cheltuielilor efectuate este mai mica decat valoarea
provizionului constituit, caz in care acesta trebuie anulat/consumat in
intregime, rezultatul exercitiului N+1 fiind egal cu zero
e) Riscul avut in vedere nu s-a produs inca, dar se estimeaza o noua
crestere a cheltuielilor pentru exercitiul financiar urmator, situatie in care
se suplimenteaza provizionul constituit in anul N
15. O SC planteaza in luna martie anul N-1 vita de vie pentru care se
efectueaza cheltuieli astfel: in anul N-1 – 50.000 lei, in anul N – 60.000 lei,
in anul N+1 – 40.000 lei. In luna mai N+1 se constata ca plantatia de vita de
vie a intrat pe rod si se estimeaza ca va avea o durata de viata de 20 ani.
Care este rezultatul contabil al anului N+1 obtinut in urma inregistrarii in
contabilitate a informatiilor anterioare?
a) O pierdere de 40.000 lei
b) Un profit de 40.000 lei
c) Un profit de 160.000 lei
d) Un profit de 35.625 lei
e) O pierdere de 4.375 lei
16. Care dintre articolele contabile se intocmesc pentru inregistrarea in
contabilitate a reevaluarii unei cladiri folosind metoda valorii nete si stiind
urmatoarele informatii: valoarea de intrare a cladirii este de 250.000 lei,
amortizarea cumulata este de 90.000 lei iar indicele de reevaluare este 1,3:
a) 212 = 105 48.000
b) 105 = 2812 27.000
c) 212 = 105 75.000
d) 212 = 105 325.000
e) 2812 = 212 90.000
f) 105 = 2812 117.000
17. Cu ocazia inventarierii anuale de la sfarsitul exercitiului N, o societate
comerciala constata urmatoarele:
- Un teren cu destinatie sportiva cu valoarea contabila de 40.000 lei are o
valoare de inventar de 25.000 lei, ca urmare a construirii unui drum in
apropierea acestuia
- Un teren construibil cu valoarea contabila de 80.000 lei are o valoare de
inventar de 100.000 lei ca urmare a construirii unui centru comercial in
apropierea acestuia
- Un pachet de 2.000 actiuni detinute la o entitate asociata, achizitionate
la un pret de 10 lei/buc ar putea fi vandute pe bursa cu suma de 23.000
lei
- In luna martie N-2 a fost acordat unui tert un imprumut de 30.000 lei pe
o perioada de 4 ani, cu scadenta de rambursare pe 31.03. N+2; unitatea
beneficiara a imprumutului a intrat in stare de lichidare judiciara
(faliment), iar la finalul anului N societatea finantatoare estimeaza ca in
urma lichidarii va putea recupera doar jumatate din valoarea
imprumutului acordat; la finalul anului N-1 estimarea cu privire la acest
imprumut a fost ca nu se va putea incasa nimic din contravaloarea sa.
Care este rezultatul contabil obtinut in urma inregistrarii in contabilitate a
rezultatelor inventarierii?
a) Pierdere de 7.000 lei
b) Profit de 23.000 lei
c) Pierdere de 30.000 lei
d) Pierdere de 15.000 lei
e) 0 (zero)
18. Subventiile pentru investitii au ca scop:
a) Acoperirea diferentelor de pret la produsele subventionate
b) Acoperirea pierderilor inregistrate de regiile autonome si societatile
comerciale la care statul este actionar majoritar
c) Procurarea sau realizarea de imobilizari
19. Indicati inregistrarea corecta privind diferenta de amortizat a unui
echipament scos din evidenta ca urmare a vanzarii:
a) 2813 = 2131
b) 2813 = 6583
c) 6588 = 2131
d) 6583 = 2131
20. Care dintre urmatoarele elemente fac parte din capitalurile
permanente?
a) Datoriile fata de furnizorii de imobilizari
b) Rezultatul reportat
c) Pierderile rezultate din vanzarea actiunilor proprii
d) Imobilizarile corporale si necorporale
e) Subventiile guvernamentale pentru investitii
f) Imprumuturile interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
g) Primele de emisiune
21. O firma cumpara un utilaj la un cost de achizitie de 200.000 lei. Durata
utila de viata este estimata la 8 ani. Numarul unitatilor produse in fiecare an
cu utilajul procurat se estimeaza astfel: N+1 – 50.000 buc, N+2 – 40.000
buc, N+3 – 40.000 buc, N+4 – 25.000 buc, N+5 – 20.000 buc, N+6 – 10.000
buc, N+7 – 10.000 buc, N+8 – 8.500 buc. Care este valoarea neta contabila
a utilajului dupa 4 ani de utilizare?
a) 45.000 lei
b) 155.000 lei
c) 100.000 lei
22. Care din articolele contabile enuntate sunt corecte:
a) 141 = 1068
b) 129 = 1061
c) 1041 = 1068
d) 261 = 1068
23. Pe baza urmatoarelor date:
- Valoare nominala 10 lei/obligatiune
- Valoare de emisiune 8 lei/obligatiune
- Pret de rascumparare 9 lei/obligatiune
Calculati castigul sau pierderea inregistrate la anularea unei obligatiuni
rascumparate:
a) Castig 1 leu/obligatiune
b) Pierdere 2 lei/obligatiune
c) Pierdere 1 leu/obligatiune
d) Castig 2 lei/obligatiune
24. Care dintre urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea pozitiei
financiare a unei companii?
a) Cheltuieli
b) Capitaluri proprii
c) Venituri
d) Datorii
e) Active
25. La infiintarea unei SC, depunerea aportului in valuta presupune
inregistrarea unei diferente favorabile de curs valutar. Care din enunturile
urmatoare sunt adevarate?
a) Diferenta favorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul social
b) Capitalul propriu este mai mare decat capitalul social
c) Capitalul propriu este mai mic decat capitalul social
d) Diferenta favorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul propriu
26. Constituirea rezervelor legale din profitul curent se reflecta prin
articolul
a) 1171 = 1061
b) 121 = 1061
c) 129 = 1061
27. Prin articolul contabil 5121 = 1091 se inregistreaza:
a) Anularea actiunilor proprii, dupa rascumparare
b) Articolul contabil este gresit
c) Vanzarea actiunilor proprii, cu incasare imediata in contul bancar
d) Rascumpararea actiunilor proprii, cu plata contravalorii acestora prin
virament bancar
28. Primirea unui teren ca donatie se inregistreaza prin articolul contabil:
a) 2111 = 4751
b) 2111 = 4753
c) 2111 = 7582
d) 2111 = 741
29. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata numai:
a) In limita soldului creditor existent, aferent capitalurilor proprii
b) In limita soldului creditor existent, aferent mobilizarii respective
c) In limita soldului debitor existent, aferent imobilizarii respective
d) In limita soldului debitor existent, aferent capitalurilor permanente
30. Achizitia de actiuni detinute la entitati afiliate a caror plata se face la
o data ulterioara se inregistreaza:
a) 261 = 2961 85.000
b) 261 = 5121 85.000
c) 261 = 2691 85.000
d) 261 = 404 85.000
31. Care structura de cheltuieli se inregistreaza prin articolul contabil
6811 = 2801?
a) Amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
b) Amortizarea imobilizarilor in curs de executie
c) Amortizarea cheltuielilor cu emisiunea obligatiunilor
d) Amortizarea imobilizarilor corporale
32. Din categoria imobilizarilor necorporale fac parte:
a) Creantele imobilizate
b) Fondul comercial negativ
c) Disponibilitatile banesti
d) Cheltuielile de constituire
e) Concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare
33. Care dintre urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea
performantei unei companii?
a) Active
b) Capitaluri proprii
c) Venituri
d) Cheltuieli
e) Datorii
34. Imobilizarile corporale in curs de aprovizionare reprezinta:
a) Sumele acordate ca avansuri furnizorilor de imobilizari
b) Imobilizarile pentru care s-au transferat riscurile si avantajele aferente de
la vanzator la cumparator, dar pentru care nu s-a intocmit procesul verbal
de receptie definitiva
c) Imobilizarile pentru care activitatea investitionala nu este finalizata la
sfarsitul perioadei
35. Pe baza urmatoarelor date, calculati capitalurile proprii ale firmei:
1. Capital social – 100.000 lei
2. Prime de capital – 2.000 lei
3. Profit reportat – 10.000 lei
4. Actiuni proprii – 15.000 lei
5. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii 500 lei:
a) 96.500 lei
b) 97.000 lei
c) 97.500 lei
d) 127.500 lei
36. Prin comparatie cu momentul rascumpararii lor, anularea actiunilor
proprii genereaza urmatoarele consecinte asupra capitalurilor propii ale
firmei:
a) Diminueaza capitalul social
b) Diminueaza marimea capitalurilor proprii ale firmei si modifica structura
acestora
c) Modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al
acestora
d) Diminueaza atat capitalul social, cat si capitalurile proprii
37. Care dintre urmatoarele articole contabile sunt corecte?
a) 1171.Pi = 121
Reportarea pierderii curente la inceputul exercitiului financiar imediat
urmator
b) 1171.Pi = 1171.Pr
Acoperirea pierderii reportate din profitul reportat
c) 121 = 1171.Pr
Reportarea profitului curent la inceputul exercitiului financiar imediat
urmator
d) 1171.Pr = 1171.Pi
Acoperirea pierderii reportate din profitul reportat
38. Metoda de amortizare care nu tine cont de trecerea timpului prin
neexprimarea duratei de viata utila a imobilizarii in ani/luni se numeste:
a) Metoda amortizarii degresive
b) Metoda amortizarii calculate pe unitatea de produs sau serviciu
c) Metoda amortizarii accelerate
d) Metoda amortizarii liniare
39. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
a) Durata de amortizare se poate modifica atunci cand la activul amortizat
se efectueaza investitii sau reparatii, altele decat cele determinate de
intretinerile curente
b) Amortizarea imobilizarilor corporale concensionate se calculeaza si se
inregistreaza in contabilitate de catre concesionar
c) Amortizarea investitiilor efectuate de utilizator la imobilizarile corporale
inchiriate se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care este
proprietara imobilizarilor
d) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand se constata o
eroare in estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente
respectivei imobilizari coporale
e) In cazul amortizarii accelerate, in exercitiul financiar in care imobilizarile
corporale intra in activul persoanei juridice, se calculeaza o amortizare
de pana la 50% din valoarea de intrare a acestora
40. Concomitent cu amortizarea bunurilor de natura imobilizarilor
finantate pe seama subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza:
a) La bugetul statului
b) Unor unitati bugetare sub forma de sponsorizari
c) La venituri
41. O societate comerciala care are un capital social in valoare de
150.000 lei format din 10.000 actiuni isi majoreaza capitalul social cu 20%.
Valoarea de emisiune a actiunilor nou emise este de 17,25 lei/actiune. Din
prima de emisiune incasata, se acopera suma de 900 lei reprezentand
cheltuieli de emisiune a actiunilor care au fost achitate in numerar, iar
diferenta se incorporeaza in capitalul social. Care este numarul actiunilor
nou create in urma operatiunilor prezentate anterior?
a) 2.240 actiuni
b) 30.000 actiuni
c) 33.600 actiuni
d) 2.000 actiuni
e) 2.300 actiuni
42. Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor
proprii ale unei firme se prezentau astfel:
- Capital social – 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN = 1 leu/actiune)
- Rezerve – 15.000
- Profit reportat – 10.000
- Pierdere curenta – 3.000
- Actiuni proprii – 5.750 (5.000 de actiuni la pret de rascumparare de 1,15
lei/actiune)
La anularea actiunilor proprii se intocmeste articolul contabil:
a) % = 1091 5.750
1012 5.000
149 750
b) 1012 = % 5.750
1091 5.000
141 750
c) % = 1091 5.750
1012 5.000
141 750
d) 1012 = % 5.750
1091 5.000
149 750
43. O societate detine o cladire despre care se stiu urmatoarele:
- Cladirea a fost cumparata in luna decembrie N-10
- Valoarea de intrare - 360.000 lei
- Durata de amortizare stabilita – 20 ani
- Metoda de amortizare utilizata – metoda liniara
La 31.12. N, se decide reevaluarea cladirii, stabilindu-se o valoare justa
de 220.000 lei. Pentru inregistrarea in contabilitate a reevaluarii se
foloseste metoda valorii nete. Alegeti dintre articolele urmatoare pe cele
care sunt aferente lunii ianuarie N+1:
a) 105 = 1175 4.000
b) 6811 = 2812 1.833
c) 105 = 1175 333
d) 655 = 212 140.000
e) 6811 = 2812 1.500
f) 212 = 105 40.000
44. La finalul exercitiului N, se stiu urmatoarele date referitoare la o SC:
capital subscris varsat – 30.000 lei, profit curent – 5.500 lei, rezerve – 10.000
lei, pierdere reportata – 4.000 lei, repartizarea profitului – 1.600 lei, credite
bancare pe termen lung – 15.000 lei, decontari (creante) cu actionarii
privind capitalul – 10.000 lei, actiuni proprii – 500 lei, sume datorate
furnizorilor pentru cumparari de stocuri – 5.000 lei. In N+1, AGA decide
incorporarea datoriilor pe termen lung in capital. De asemenea, actionarii
depun si partea care nu fusese inca depusa din aporturile lor. Care este
marimea capitalurilor proprii la sfarsitul exercitiului N, precum si dupa
inregistrarea operatiunilor din N+1?
a) La sfarsitul lui N – 40.400 lei; in N+1 – 65.400 lei
b) La sfarsitul lui N – 49.400 lei; in N+1 – 64.400 lei
c) La sfarsitul lui N – 53.600 lei; in N+1 – 73.600 lei
d) La sfarsitul lui N – 39.500 lei; in N+1 – 54.400 lei
e) La sfarsitul lui N – 40.400 lei; in N+1 – 55.400 lei
45. Care explicatie este justificata pentru corespondenta contabila 261 =
7588?
a) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea
marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul
entitatilor afiliate (mai mare)
b) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea
neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in
natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mica)
c) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea
neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in
natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mare)
d) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea
marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul
entitatilor afiliate (mai mica)
46. Metoda de amortizare care presupune trecerea pe cheltuieli a unei
parti constante din valoarea amortizabila a unei imobilizari in fiecare
perioada a duratei de utilizare se numeste:
a) Amortizare liniara
b) Amortizare accelerata
c) Amortizare degresiva
d) Amortizare calculata pe unitatea de produs sau serviciu
47. O firma depune ca aport la capitalul altei societati comerciale un utilaj
care are o valoare inregistrata de 15.000 lei si o amortizare cumulata de
2.000 lei, obtinand 10.000 de actiuni cu valoarea nominala de 1,6 lei/actiune.
Titlurile sunt considerate actiuni detinute la entitati controlate in comun.
Articolul contabil este:
a) 263 = % 16.000
2131 15.000
768 1.000

b) % = 2131 18.000
263 16.000
2813 2.000
c) % = % 18.000 18.000
263 2131 16.000 15.000
2813 768 2.000 3.000
d) % = % 18.000 18.000
263 2131 16.000 15.000
2813 7583 2.000 3.000
48. O SC cumpara un laptop la un pret de 2.618 lei, TVA 19% inclus,
conform facturii si procesului verbal de receptie. Care este articolul contabil
corect pentru inregistrarea acestei operatiuni?
a) % = 404 2.618
214 2.200
4426 418
b) % = 404 3.115
214 2.618
4426 497
c) % = 401 2.618
303 2.200
4426 418

49. Cum se inregistreaza in contabilitate reevaluarea unui echipament


tehnologic folosind metoda valorii brute si stiind urmatoarele informatii:
valoarea de intrare a echipamentului este de 160.000 lei, amortizarea
cumulata este de 60.000 lei, valoarea reevaluata este de 170.000 lei.
a) 2131 = 105 112.000
105 = 2813 42.000
b) 2813 = 2131 60.000
2131 = 105 10.000
c) 2131 = 105 10.000
105 = 2813 18.000
d) 2131 = 105 112.000
2813 = 2131 60.000
50. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt false:
a) Pentru inregistrarea in contabilitate a incorporarii primelor de emisiune in
capitalul social, contul 1012 se debiteaza in corespondenta cu 1041
b) Capitalul social reprezinta dreptul actionarilor/asociatilor asupra activelor
unei entitati, dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia
c) Capitalul social este egal cu produsul dintre valoarea de emisiune a
actiunilor si/sau partilor sociale emise de o societate comerciala si
numarul acestora
d) Orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza
hotararii Adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor (AGA)
e) Dupa depunerea integrala a aporturilor subscrise, conturile 1011 si 456
se inchid, iar capitalul social este evidentiat in creditul contului 1012
51. In decembrie N o societate cumpara un utilaj pentru care trebuie sa
plateasca suma de 142.800 lei, TVA inclus. Utilajul se va smortiza degresiv
in 7 ani. Care este valoarea amortizarii care se va inregistra in anul N+5?
a) 10.407,33 lei
b) 12.384,72 lei
c) 8.923,25 lei
d) 10.618,66 lei
e) 9.254,21 lei
52. Inchiderea contului de rezultate, 121 “Profit sau pierdere”, se poate
inregistra prin urmatoarele articole contabile:
a) 129 = 1171
b) 129 = 121
c) 121 = %
129
1171
d) 1171 = 121
53. O societate comerciala are la data de 1 ianuarie N urmatoarele
elemente de capitaluri proprii: capital social – 50.000 lei, rezerve – 2.000 lei,
profit reportat – 15.000 lei. In cursul lunii ianuarie N, are loc majorarea
capitalului social al societatii printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat
la valoarea de 30.000 lei, care este remunerat cu 280 de actiuni cu valoarea
nominala de 100 lei fiecare. Utilajul este pus in functiune in luna ianuarie,
imediat dupa primirea sa, I se stabileste o durata de utilizare de 10 ani iar
amortizarea sa se va face dupa metoda liniara. Avand in vedere operatiunile
anterioare, care este valoarea capitalurilor proprii ale societatii la finalul
exercitiului N?
a) 97.000 lei
b) 92.250 lei
c) 95.000 lei
d) 94.250 lei
54. In luna decembrie N, o societate comerciala achizitioneaza un
echipament tehnologic in valoare de 66.640 lei, TVA 19% inclus. Durata de
amortizare estimata este de 5 ani, iar metoda de amortizare folosita este
amortizarea calculata pe unitate de produs. Care este valoarea la care va fi
prezentat echipamentul in bilantul exercitiului N+3, daca in cei 5 ani,numarul
unitatilor produse cu utilajul achizitionat este estimat astfel: N+1 – 40.000
buc; N+2 – 35.000 buc; N+3 – 30.000 buc; N+4 – 25.000 buc; N+5 – 20.000
buc.
a) 22.400 lei
b) 16.800 lei
c) 25.188 lei
d) 56.000 lei
e) 66.640 lei
55. O societate comerciala a achizitionat un utilaj in valoare de 30.000 lei,
TVA 19% inclus. Utilajul este livrat de furnizor pe data de 28 noiembrie (data
la care furnizorul ii trimise si factura pe email cumparatorului), dar din cauza
unor ninsori abundente masina care transporta utilajul ramane blocata in
trafic, astfel ca utilajul ajunge la cumparator abia pe 3 decembrie, data cand
se face si receptia si punerea in functiune a imobilizarii. Ce inregistreaza in
contabilitate cumparatorul pe data de 28 noiembrie?
a) % = 404 30.000
231 25.210
4426 4.790
b) Nu inregistreaza nimic, inregistrarea in contabilitate se va face in ziua
receptiei imobilizarii
c) % = 404 30.000
223 25.210
4426 4.790
d) % = 404 35.700
231 30.000
4426 5.700
e) % = 408 30.000
2131 25.210
4426 4.790
56. O societate comerciala contracteaza pe 1 noiembrie N un credit
bancar in valoare de 50.000 euro pentru o perioada de 4 ani. Dobanda
prevazuta in contractul de credit este de 24% pe an, se inregistreaza lunar
(in ultima zi a lunii) si se plateste in prima zi a lunii urmatoare. Creditul se
ramburseaza in 4 transe anuale egale, prima transa fiind ramursata pe 31
octombrie N+1. Care este rezultatul contabil (aferent acestui credit) care va
fi raportat in situatiile financiare ale exercitiului N, avand in vedere
urmatoarele cursuri valutare:
- La 1 noiembrie N – 4,90 lei/euro
- La 30 noiembrie N – 4,97 lei/euro
- La 1 decembrie N – 4,95 lei/euro
- La 31 decembrie N – 4,91 lei/euro
a) Profit de 16.400 lei
b) Pierdere de 10.360 lei
c) Pierdere de 9.360 lei
d) Pierdere de 1.910 lei
e) Pierdere de 10.380 lei
f) Profit de 3.000 lei
57. Prin articolul contabil 1041 = % , se inregistreaza:
1498
1011
1068
a) Utilizarea primei de emisiune pentru acoperirea pierderilor legate de
instrumentele de capitaluri proprii, pentru majorarea capitalului social si
pentru incorporarea in alte rezerve
b) Articolul contabil este gresit
c) Utilizarea primei de emisiune pentru acoperirea cheltuielilor legate de
emiterea actiunilot, pentru majorarea capitalului social si incorporarea in
alte rezerve
58. Investitiile in entitati asociate ce asigura posibilitatea exercitarii unei
influente semnificative se numesc:
a) Alte titluri imobilizate
b) Actiuni detinute la entitatile asociate
c) Actiune detinute la entitatile afiliate
d) Investitii strategice
59. Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor
proprii ale unei firme se prezentau astfel:
- Capital social – 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN = 1 leu/actiune)
- Rezerve – 15.000
- Profit reportat – 10.000
- Pierdere curenta – 3.000
- Actiuni proprii – 5.750 (5.000 de actiuni la pret de rascumparare de 1,15
lei/actiune)
Marimea capitalurilor proprii dupa anularea actiunilor proprii este:
a) 111.250 lei
b) 117.250 lei
c) 122.750 lei
d) 128.750 lei
60. La infiintarea unei SC, depunerea aportului in valuta presupune
inregistrarea unei diferente nefavorabile de curs valutar. Care din enunturile
urmatoare sunt adevarate?
a) Diferenta nefavorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul social
b) Capitalul propriu este mai mare decat capitalul social
c) Capitalul propriu este mai mic decat capitalul social
d) Diferenta nefavorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul propriu
61. O firma achizitioneaza o sonda de extractie la un cost facturat de
furnizor de 400.000 lei, TVA 19%. Firma estimeaza ca la finalizarea
extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea activului si refacerea
amplasamentului in valoare de 100.000 lei. Rata de actualizare este de 4%.
Durata utila de viata a imobilizarii este de 6 ani, iar metoda aleasa pentru
amortizare este cea liniara. Cheltuielile finale cu demontarea efectuate
printr-o firma specializata sunt de 95.000 lei, TVA 19%. Care este articolul
contabil corect pentru inregistrarea provizionului?
a) 2131 = 1513 100.000
b) 2131 = 1513 95.000
c) 2131 = 1513 79.031,45
d) 6812 = 1513 79.031,45
e) 6812 = 1513 100.000
62. O firma achizitioneaza o sonda de extractie la un cost facturat de
furnizor de 400.000 lei, TVA 19%. Firma estimeaza ca la finalizarea
extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea activului si refacerea
amplasamentului in valoare de 100.000 lei. Rata de actualizare este de 4%.
Durata utila de viata a imobilizarii este de 6 ani, iar metoda aleasa pentru
amortizare este cea liniara. Cheltuielile finale cu demontarea efectuate
printr-o firma specializata sunt de 95.000 lei, TVA 19%. Care este valoarea
amortizabila a imobilizarii corporale?
a) 500.000 lei
b) 495.000 lei
c) 400.000 lei
d) 579.031,45 lei
e) 479.031,45 lei
63. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt false:
a) Conversia obligatiunilor in actiuni nu afecteaza nici marimea mijloacelor
economice si nici pe cea a capitalurilor proprii, modificandu-se numai
structura capitalurilor proprii
b) Elementele Actiuni proprii rascumparate, Repartizarea profitului si Prime
privind rambursarea obligatiunilor diminueaza valoarea capitalurilor
permanente in situatiile financiare
c) Capitalul propriu se constituie la infiintarea societatii comerciale, fiind o
conditie a existentei si functionarii acesteia
d) Modificarea capitalului social al unei societati comerciale se poate
realiza, fie prin modificarea numarului de titluri de capital, fie prin
modificarea valorii lor nominale
e) Prin impartirea valorii totale a capitalurilor proprii la numarul de titluri de
capital se obtine valoarea nominala a unui titlu
64. La obtinerea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni, cand pretul
de emisiune este mai mic decat valoarea de rambursare, dar egal cu
valoarea nominala, datoria fata de obligatari este evidentiata:
a) La pretul de emisiune
b) La valoarea nominala a obligatiunilor
c) La valoarea de rambursare
65. Rezerva din reevaluare aferenta unei constructii poate deveni un
castig realizat:
a) In momentul in care constructia este cedata (vanduta)
b) Pe masura amortizarii constructiei
c) Atunci cand se constituie ajutari pentru deprecierea constructiei
66. Ce articole contabile se intocmesc pentru inregistrarea in contabilitate
a reevaluarii unei cladiri folosind metoda valorii nete si stiind urmatoarele
informatii: valoarea de intrare a cladirii este de 500.000 lei; amortizarea
cumulata este de 180.000 lei, iar indicele de reevaluare este 1,3:
a) 2812 = 212 180.000
212 = 105 96.000
b) 212 = 105 650.000
105 = 2812 234.000
c) 2812 = 212 180.000
212 = 105 150.000
d) 212 = 105 150.000
e) 105 = 2812 54.000
67. Anularea a 1.000 de actiuni rascumparate cu pretul de 10 lei/actiune,
in conditiile in care valoarea contabila a acestora este de 11 lei/actiune, iar
valoarea nominala este de 9 lei/actiune, se inregistreaza corect in
contabilitate prin urmatorul articol contabil:
a) % = 1091 10.000
1012 9.000
1495 1.000
b) % = 1091 11.000
1012 10.000
1495 1.000
c) 1012 = % 10.000
1091 9.000
1412 1.000
d) 1012 = % 11.000
1091 10.000
1412 1.000
68. Se dau urmatoarele date referitoare la o SC: capital social – 200.000
lei, impartit in 10.000 de actiuni; rezerve – 10.000 lei; profit curent – 20.000
lei; pierdere reportata – 35.000 lei; repartizarea profitului – 1.000 lei.
Societatea hotaraste diminuarea capitalului social prin rascumpararea si
anularea a 5% din actiuni, pretul de rascumparare fiind egal cu valoarea
contabila a actiunilor (calculata inainte de rascumparare). Care este articolul
contabil care se intocmeste la anularea actiunilor?
a) 5121 = % 13.300
1091 10.000
1412 3.300
b) 1091 = 5121 10.000
c) 1091 = 5121 9.700
d) % = 1091 13.300
1012 10.000
1498 3.300
e) 1012 = % 10.000
1091 9.700
1412 300
69. Diminuarea capitalului social poate avea loc la:
a) Conversia datoriilor in actiuni
b) Atragerea de noi aporturi de la actionari/asociati
c) Fuziunea societatilor comerciale, in cazul societatii absorbante
d) Anularea actiunilor proprii rascumparate
70. Regularizarea avansului acordat pentru achizitia unui program
informatic se poate inregistra astfel:
a) 404 = % 17.850
4094 15.000
4426 2.850
b) 4426 = 4094 2.850
c) % = 4094 15.000
404 17.850
4426 -2.850
d) 4094 = 5121 17.850
71. Rascumpararea unor actiuni proprii, in vederea anularii, la un pret mai
mare decat valoarea nominala, se inregistreaza:
a) % = 5121
1091
1498
b) 1091 = %
5121
1412
c) 1091 = 5121
72. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false:
a) Sistemul de operare al unui computer se inregistreaza, in momentul
achizitiei computerului, ca o imobilizare necorporala
b) Concesiunea reprezinta contractul prin care posesorul unui brevet de
inventie, a unei marci de fabrica sau de comert, acorda dreptul unei alte
parti, contra unei sume de bani, de a folosi si valorifica, partial ori integral,
brevetul
c) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionale de infiintarea sau
dezvoltarea unei entitati si trebuie amortizate in cadrul unei perioade de
maximum cinci an
d) Printre documente justificative care stau la baza inregistrarii intrarii in
gestiune a imobilizarilor necorporale se numara: factura, contractul de
vanzare-cumparare, procesul verbal de receptie, contractul de
concesiune, actul de donatie
e) Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de acele active care se
concretizeaza in bunuri materiale, si nu in elemente economico-
financiare si juridice prin care se reflecta in contabilitate cheltuielile de
infiintare a societatilor comerciale, cheltuielile de dezvoltare, brevetele,
licentele, marcile, etc.
73. Cresterea de valoare a unui teren ca urmare a reevaluarii se poate
inregistra prin articolul contabil:
a) 2111 = 105
b) 6588 = 2111
c) 2111 = 755
74. Rascumpararea actiunilor proprii genereaza urmatoarele consecinte
asupra capitalurilor proprii ale firmei prezentate in bilant:
a) Diminueaza marimea capitalurilor proprii ale firmei si modifica structura
acestora
b) Diminueaza atat capitalul social, cat si capitalurile proprii
c) Modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al
acestora
d) Diminueaza capitalul social
75. Urmatoarele afirmatii legate de datoriile pe termen lung ale unei firme
sunt false:
a) Datoriile nedecontate in valuta se actualizeaza la cursul valutar
comunicat de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul fiecarei luni
b) Eventualele diferente de curs valutar calculate la actualizarea lunara a
datoriilor in valuta se inregistreaza in contabilitate la venituri/cheltuieli de
exploatare
c) Eventualele diferente de curs valutar calculate la actualizarea lunara a
datoriilor in valuta nu se inregistreaza in contabilitate ca urmare a aplicarii
principiului prudentei
76. Capitalurile proprii ale firmei se compun din:
a) Capital si rezerve, rezultat reportat, rezultatul exercitiului financiar
b) Capital social, rezerve din reevaluare, rezultat reportat, provizioane
c) Capital si rezerve, provizioane, datorii pe termen lung
77. O lucrare de dezvoltare pentru nevoi proprii inceputa si finalizata in
exercitiul curent se reflecta prin articolul:
a) 205 = 721
b) 614 = 5121
c) 203 = 721
78. Concesiunile, brevetele, licentele si alte drepturi si valori similare se
amortizeaza:
a) In maxim 3 ani
b) Pe durata lor de utilizare
c) In maxim 5 ani
d) Pe durata lor de utilizare, dar nu mai mult de 7 ani
79. Scoaterea din activ a unui program informatic integral amortizat se
inregistreaza prin articolul contabil:
a) 6811 = 208
b) 6583 = 208
c) 2808 = 208
80. Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut prin efort propriu,
in valoare de 2.000 lei. Indicati contul corespondent 203 = ? 2.000 lei
a) 711
b) 404
c) 721
d) 701
e) 2803
81. Care din inregistrarile contabile urmatoare corespund acoperirii
cheltuielilor cu emisiunea actiunilor?
a) 1041 = 201
b) 149 = 1068
c) 1041 = 149
d) 1041 = 141
82. Prima de capital intervine atunci cand:
a) Pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor, dar superior
valorii matematice-contabile
b) Pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor
c) Pretul de vanzare este superior valorii nominale a titlurilor
83. Prin articolul contabil 456 = 1011 se reflecta operatia de:
a) Subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un
pret identic cu valoarea nominala
b) Subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un
pret superior valorii nominale
c) Subscriere la constituirea capitalului social cu ocazia infiintarii societatii
84. Emiterea de obligatiuni la o valoare mai mica decat valoarea lor
nominala este justificata de faptul ca:
a) Dobanda platita obligatarilor se calculeaza la valoarea de emisiune, care
este mai mica
b) Este obligatoriu prin lege ca valoarea de emisiune sa fie mai mica decat
cea nominala
c) La scadenta obligatiunilor se ramburseaza o suma de bani mai mica
d) Obligatiunile devin mai atractive pentru investitori
85. Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobilizate
necorporale in:
a) Contul de profit si pierdere
b) Bilant
c) Balanta de verificare
86. Stabiliti prin ce relatie se poate obtine capitalul propriu:
a) Activ – datorii
b) Activ – pasiv
c) Activ – venituri
d) Venituri – cheltuieli
e) Activ – cheltuieli
87. Pentru inchiderea contului de rezultate 121 “Profit sau pierdere” se
inregistreaza urmatoarele articole contabile:
a) 129 = 121
b) 129 = 1171
c) 121 = %
129
1171
d) 1171 = 121
88. Articolul contabil 117 = 121 semnifica:
a) Reportarea pierderii curente la inceputul exercitiului urmator celui in care
s-a inregistrat pierderea
b) Profitul curent nerepartizat si reportat
c) Acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent
d) Reportarea pierderii curente la sfarsitul exercitiului financiar
89. In legatura cu contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare” sunt adevarate urmatoarele afirmatii:
a) Este un cont de activ
b) Este un cont de pasiv
c) Figureaza in bilant la imobilizari financiare cu semnul minus
d) Figureaza in bilant la datorii cu scadenta mai mica sau mai mare de 1 an
90. Valoarea inscrisa pe titlul de valoare numit obligatiune se numeste:
a) Valoarea contabila
b) Valoarea de rambursare
c) Valoare de emisiuni
d) Valoare nominala
91. Mobilierul achizitionat, pentru care s-au transferat riscurile si
avantajele de la vanzator la cumparator, dar care nu au ajuns inca la
depozitele acestuia din urma, se inregistreaza in contabilitate astfel:
a) % = 404 54.145
214 45.500
4426 8.645
b) % = 404 54.145
231 45.500
4426 8.645
c) % = 404 54.145
224 45.500
4426 8.645
d) % = 404 54.145
235 45.500
4426 8.645
92. Aportul la capitalul social concretizat intr-un brevet se inregistreaza
prin articolul:
a) 205 = 721
b) 205 = 456
c) 205 = 1012
93. Articolul contabil 208 = 721 reflecta:
a) Valoarea unui program informatic primit ca aport
b) Plusuri la inventar de programe informatice
c) Receptia unui program informatic realizat cu efort propriu
94. Ce semnifica inregistrarea contabila 2131 = 1513:
a) Consumul unui provizion pentru dezafectare
b) Constituirea unui provizion pentru dezafectare
c) Inegistrarea contabila nu este posibila
d) Anularea unui provizion pentru dezafectare
95. Repartizarea unei sume din profitul net al exercitiilor precedente
pentru constituirea rezervelor statutare se inregistreaza:
a) 1171 = 1063
b) 121 = 1063
c) 129 = 1063
96. Dobanda de incasat inregistrata de firma care a acordat un imprumut
unei entitati controlate in comun:
a) 2674 = 766 10.000
b) 2676 = 766 10.000
c) 2673 = 766 10.000
97. Primirea unui brevet sub forma de donatie se inregistreaza prin
articolul:
a) 205 = 7588
b) 205 = 4753
c) 205 = 4751
d) 205 = 741
98. Care din documentele urmatoare nu corespund intrarii in evidenta a
imobilizarilor corporale:
a) Act constitutiv, expertiza tehnica, declaratie de subscriere, proces verbal
de receptie
b) Factura de cumparare, contract, proces verbal de receptie
c) Bon de consum, fisa limita de consum
99. Alte rezerve se pot constitui din:
a) Castigurile legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii
b) Capitalul social
c) Profitul net reportat
d) Profitul brut
100. Care din caracteristicile urmatoare pot fi atasate provizioanelor:
a) Reprezinta obligatii viitoare generate de evenimente anterioare
b) Suma aferenta nu poate fi estimata
c) Reprezinta obligatii curente generate de evenimente anterioare
d) Este probabila efectuarea unor plati pentru onoarea obligatiei respective
101. Valoarea contabila a unui aparat de masura si control este de 20.000
lei. Amortizarea cumulata este de 5.000 lei, iar ajustarea pentru depreciere
este de 1.000 lei. In balanta de verificare, soldul contului 2132 este de:
a) 15.000 lei
b) 20.000 lei
c) 14.000 lei
d) 16.000 lei
102. Unui calculator constat plus la inventar la 31 decembrie N i se
stabileste o valoare contabila de 9.000 lei, o durata de utilizare de 5 ani si
un regim de amortizare accelerat. In legatura cu aceasta imobilizare, firma
inregistreaza, in anul 2 de utilizare, urmatoarele:
a) Cheltuieli de amortizare de 1.800 lei
b) Venituri din subventii pentru investitii de 1.800 lei
c) Cheltuieli de amortizare de 1.125 lei si venituri din subventii pentru
investitii de 1.125 lei
d) Cheltuieli de amortizare de 4.500 lei si venituri din subventii pentru
investitii de 4.500 lei
103. Stingerea datoriei fata de un furnizor prin utilizarea garantiei depuse
anterior la acesta se inregistreaza:
a) 2678 = 5121 5.000
b) 401 = 7588 5.000
c) 401 = 5121 5.000
d) 401 = 2678 5.000
104. Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor
proprii ale unei firme se prezentau astfel:
- Capital social – 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN = 1 leu/actiune)
- Rezerve – 15.000
- Profit reportat – 10.000
- Pierdere curenta – 3.000
- Actiuni proprii – 5.750 (5.000 de actiuni la pret de rascumparare de 1,15
lei/actiune)
Marimea capitalului social dupa anularea actiunilor proprii este:
a) 95.000 lei
b) 89.250 lei
c) 5.750 lei
d) 90.000 lei
105. Stingerea obligatiei fata de obligatari se poate face prin:
a) Conversia in actiuni
b) Plata in numerar a sumei datorate
c) Emiterea unui bilet la ordin
106. Valoarea contabila a unui aparat de masura si control este de 20.000
lei. Amortizarea cumulata este de 5.000 lei, iar ajustarea pentru depreciere
este de 1.000 lei. In bilant, aparatul figureaza la valoarea de:
a) 14.000 lei
b) 19.000 lei
c) 15.000 lei
d) 20.000 lei
107. Cum se inregistreaza brevetarea unui procedeu tehnologic a carui
realizare a durat 3 ani:
a) 203 = 721
b) 205 = %
203
721
c) 203 = 205
108. Alegeti inregistrarea contabila care nu este corecta:
a) 1512 = 6812
b) 6812 = 1512
c) 2131 = 1513
d) 1512 = 7812
109. Investitiile in intreprinderi asociate ce asigura posibilitatea exercitarii
unei influente semnificative se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul
contului:
a) 261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”
b) 262 “Actiuni detinute la entitatile asociate”
c) 267 “Creante imobilizate”
d) 265 “Alte titluri imobilizate”
110. Unui calculator constat plus la inventar la 31 decembrie N i se
stabileste o valoare contabila de 9.000 lei, o durata de utilizare de 5 ani si
un regim de amortizare accelerat. Articolele contabile inregistrate la 31
decembrie N+2 sunt:
a) 6811 = 2814 4.500
4754 = 7584 4.500
b) 6811 = 2814 1.125
4754 = 7411 1.125
c) 6811 = 2814 1.125
4754 = 7584 1.125
d) 214 = 4754 9.000
6811 = 2814 4.500
4754 = 7583 4.500
111. Metoda de amortizare ce presupune trecerea pe cheltuieli a unei parti
constante din valoarea amortizabila a unei imobilizari in fiecare perioada a
duratei de utilizare se numeste:
a) Amortizare accelerata
b) Amortizare calculata pe unitatea de produs sau serviciu
c) Amortizare degresiva
d) Amortizare liniara
112. Anularea unor obligatiuni emise si rascumparate, inainte de scadenta,
la un pret mai mare decat valoarea de rambursare, se inregistreaza:
a) 161 = %
505
141
b) 161 = %
505
768
c) % = 505
161
668
d) % = 505
161
149
113. Ce semnifica inregistrarea contabila 1012 = 109:
a) Rascumpararea actiunilor proprii
b) Conversia de obligatiuni in actiuni
c) Varsarea de capital sub forma de actiuni
d) Distribuirea de actiuni salariatilor
e) Anularea actiunilor proprii rascumparate corespunzator reducerii
capitalului social
114. Care din articolele contabile enuntate sunt corecte:
a) 129 = 1068
b) 105 = 1175
c) 121 = 1061
d) 1171 = 1061
115. Pe baza urmatoarelor informatii cunoscute:
- Pretul de cumparare a utilajului – 100.000 lei
- Transportul utilajului facturat de o unitate specializata – 5.000 lei
- Cheltuieli de instalare a utilajului – 4.500 lei
- Asigurarea utilajului pe timpul transportului suportata de cumparator –
500 lei
Calculati costul de achizitie a utilajului:
a) 105.000 lei
b) 100.000 lei
c) 109.500 lei
d) 110.000 lei
116. Societatea B este filiala a societatii A. Cum se inregistreaza la
societatea B obtinerea unui imprumut pe o perioada de 3 ani de la societatea
A?
a) 5121 = 1661
b) 5121 = 1621
c) 2671 = 5121
117. Receptionarea unui program informatic realizat cu efort propriu se
poate inregistra prin articolul:
a) 208 = 203
b) 208 = 722
c) 208 = 721
118. Prezentarea imobilizarilor corporale in bilant se face la:
a) Valoarea contabila diminuata cu ajustarile cumulate de valoare
b) Valoarea contabila
c) Valoare de intrare minus amortizarea cumulata minus ajustarile pentru
depreciere cumulate
Aplicație Leasing financiar

1. Contractul de leasing conţine următoarele informaţii:


- costul de achiziţie al mijlocului de transport pentru societatea de leasing este de: 10.000 $ * 3,20 lei/$ = 32.000 lei;
- durata de utilizare a bunului = 6 ani;
- durata contractului de leasing = 3 ani (12 trimestre);
- valoarea reziduală estimată = 1.200 $;
- valoarea unei rate fără TVA = 920 $;
- dobânda folosită pentru stabilirea ratelor = 3% pe trimestru.
Se dau următoarele cursuri de schimb valutar:
- la facturarea primei rate, 1 $ = 3,25 lei;
- la vânzarea bunului, la expirarea contractului de leasing, 1 $ = 3,80 lei.

!!! Valoarea pe care o are de recuperat locatorul este de 9.158 $, rezultată ca urmare a actualizării valorii reziduale.
!!! În urma repartizării ratelor pe trimestre rezultă:
 dobânda totală = 1.882 $, din care în primul trimestru = 275 $;
 diferenţa de rată = 645 $.

LOCATAR (utilizator)
1. Primirea bunului în leasing şi înregistrarea dobânzii în avans:
2133 Mijloace de transport” = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 32.000
2. Înregistrarea ratelor de plătit (920 $ * 12 rate * 3,20 lei/$):
8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii = 35.328
asimilate”
3. Înregistrarea dobânzilor de plătit (1882 $ * 3,20 lei/$):
8051 „Dobânzi de plătit” = 6.022,4
4. Înregistrarea amortizării lunare a mijlocului de transport (32.000 lei/6 ani/12 luni):
6811 „Cheltuieli privind amortizarea! = 2813 „Amortizarea mijloacelor de 444
transport”
5. Primirea facturii pentru rata de leasing:
% = 404 „Furnizori de 3.559,89
imobilizări”
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.064 (645 $ * 3,20 lei $)
666 „Cheltuieli privind dobânzile” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)
665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” 47,5 (920 $ * 0,05 lei/$)
4426 „T.V.A. deductibilă” 568,39
şi
= 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii 2.944 (920 $ * 3,20 lei/$)
asimilate”
= 8051 „Dobânzi de plătit” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)

6. Primirea facturii pentru valoarea reziduală (1.200 $ * 3,80 = 4.560 lei, din care: (10.000 – 9.158) 842 $ * 3,20 =
2.694,4,
iar diferența = 4.560 – 2.694,4 = 1.865,6 lei):
% = 404 „Furnizori de imobilizări” 5.426,4
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.694,4
2133 „Mijloace de transport” 1.865,6
4426 „T.V.A deductibilă” 866,4

1
Exemplu – Modificarea politicilor contabile

O S.C. aplică pentru construcții politica reevaluării periodice la un interval de 3 ani. La


31.12.N, soldurile conturilor aferente construcțiilor se prezintă astfel: sold debitor 212 = 700.000 lei,
sold creditor 2812 = 100.000 lei, sold creditor 105 aferent 212 = 140.000 lei, valoare de intrare
212 = 840.000 lei, durata de viață = 40 ani, durata de viață rămasă la 31.12.N = 25 ani.
În luna aprilie N+1, ca urmare a intrării entității într-un grup care aplică metoda de evaluare
bazată pe costul istoric, aceasta va efectua o modificare a politicii contabile, trecând de la modelul
reevaluării la modelul costului istoric.
Dacă societatea n-ar fi aplicat reevaluarea niciodată, situația soldurilor conturilor ar fi fost
următoarea:
- sold debitor 212 = 840.000 lei;
- sold creditor 2812 = 315.000 lei (840.000/40 ani*15 ani);
- sold creditor 105 = 0 lei.
Din compararea soldurilor conturilor existente cu cele care trebuie obținute prin aplicarea
retroactivă a modificării politicii contabile rezultă:
- sold debitor 212 la 31.12.N = 700.000 lei – sold recalculat = 840.000 lei; diferență
în plus = 140.000 lei;
- sold creditor 2812 la 31.12.N = 100.000 lei – sold recalculat = 315.000 lei;
diferență în plus = 215.000 lei;
- sold creditor 105 la 31.12.N = 140.000 lei – sold recalculat = 0; diferență în minus
= 140.000 lei.
Înregistrarea în contabilitate a efectului modificării politicii contabile:
1. Refacerea soldului contului 212 pe seama amortizării aferente:
1. 212 = 2812 140.000 140.000
2. Reîntregirea contului de amortizare pe seama rezervei din reevaluare și afectarea
rezultatului reportat cu diferența:
2. 105 = % 140.000
2812 75.000
1173 65.000
Aplicații Provizioane – Completare curs

Exemplul 2: Provizioane pentru litigii - La închiderea exerciţiului N, firma A se află în litigiu


cu alte două companii: B şi C. Juriştii apreciază că în procesul cu B, toate şansele de câştig revin
societăţii A, iar în procesul cu C, şansele de câştig sunt foarte mici, astfel încât se estimează cheltuieli
cu despăgubirile de 50.000 lei. În exerciţiul financiar N+1, procesul cu B este finalizat şi societatea A
trebuie să suporte cheltuieli de 30.000 lei. Litigiul cu C nu este finalizat şi se estimează pentru
exerciţiul financiar următor, cheltuieli de 40.000 lei. Care este situaţia prezentată de societatea A în
exerciţiile financiare N şi N+1?
La 31.12.N:
- constituirea provizionului de 50.000 lei pentru procesul cu C:
1. 6812 = 1511 50.000 50.000
La 31.12.N+1:
- suportarea cheltuielilor în procesul cu B:
2. 6581 = 5121 30.000 30.000
- ajustarea provizionului aferent procesului cu C:
3. 1511 = 7812 10.000 10.000
Observație: Un provizion constituit nu poate fi utilizat decât pentru scopul pentru care a fost
recunoscut iniţial. Acoperirea cheltuielilor dintr-un provizion care a fost recunoscut iniţial pentru un
alt scop, ascunde impactul a două evenimente diferite.

Exemplul 3: Provizioane pentru restructurare - O firmă deţine trei fabrici (A, B, C), iar pentru
fabrica C, a fost aprobat un plan detaliat de restructurare, care a fost comunicat angajaţilor şi
principalilor parteneri afectaţi. Costurile generate de închiderea fabricii sunt estimate la 1.000.000 lei,
iar costurile cu plata salariilor către angajaţii disponibilizaţi sunt estimate la 800.000 lei. Firma se
orientează către noi investiţii, pentru care va suporta costuri de 500.000 lei. Cheltuielile cu
specializarea angajaţilor sunt estimate a fi de aproximativ 80.000 lei, iar publicitatea noilor proiecte
este evaluată la 10.000 lei. Vânzarea activelor din fabrica închisă se estimează că va genera obţinerea
unor câştiguri în valoare de 7.000 lei. Care este mărimea provizionului pentru restructurare
recunoscut?
Provizionul va fi recunoscut în contabilitate la valoarea de 1.800.000 lei:
1. 6812 = 1514 1.800.000 1.800.000

1
Celelalte cheltuieli nu constituie datorii la data bilanţului, chiar dacă urmează procesului de
restructurare. Câştigurile nu sunt luate în calcul, deoarece s-ar încălca principiul prudenţei. În plus,
acestea vor acoperi cheltuielile la data la care vor fi efectiv realizate.

Exemplul 4: Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare


legate de acestea - O firmă neplătitoare de TVA achiziţionează o sondă de extracţie în valoare de
1.000.000 lei. Firma estimează că la finalizarea extracţiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea
activului şi refacerea amplasamentului în valoare de 100.000 lei, rata de actualizare este de 5%. Durata
utilă de viaţă a imobilizării este de 10 ani.
Înregistrarea recepţionării sondei (valoarea actualizată a provizionului este de
100.000/(1+0,05)10 = 61.350 lei):
1. 2131 = % 1.061.350 -
404 1.000.000
1513 61.350
Înregistrarea amortizării anuale (1.061.350/10 ani):
2. 6811 = 2813 106.135 106.135
În aceste condiții, provizionul afectează cheltuielile pe măsura amortizării imobilizării
corporale.
Actualizarea provizionului (Anul 1: 61.350*0,05 = 3.068 lei):
3. 6861 = 1513 3.068 3.068
Actualizarea provizionului [Anul 2: (61.350+3.068)*0,05 = 3.221 lei]:
4. 6861 = 1513 3.221 3.221
Operațiunile se repetă până în ultimul exercițiu financiar, când provizionul pentru dezafectare
ajunge la valoarea estimată de 100.000 lei.

Exemplu 5: Provizioane pentru terminarea contractului de muncă1 – O S.C. a prevăzut în


contractul colectiv de muncă acordarea unor sume salariaților la terminarea contractului de muncă, în
funcție de vechimea în cadrul entității: angajații cu o vechime sub 5 ani – 3 salarii brute, angajații cu o
vechime cuprinsă între 5 și 10 ani – 6 salarii brute, angajații cu o vechime mai mare de 10 ani – 10
salarii brute; salariile brute se calculează la nivelul salariului mediu obținut în cursul anului anterior.
Pentru angajații entității, aceasta estimează la sfârșitul exercițiului financiar N suma maximă
ce poate fi acordată în valoare de 210.000 lei:
1. 6812 = 1517 210.000 210.000
În anul N+1 încetează contractul de muncă a trei salariați, pentru care societatea plătește
suma de 43.000 lei:
- înregistrarea obligațiilor salariale în anul N+1:
1
***, exemplu inspirat din RENTROP & STRATON, Noile Reglementări contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.
Interpretări și aplicații practice, București, 2015, pp. 139-140.

2
2. 641 = 421 43.000 43.000
- consumul provizionului aferent celor trei salariați:
3. 1517 = 7812 43.000 43.000

3
Clasa 1-CONTURI DE CAPITALURI
Aplicaţii CAPITALURI PROPRII

A. Contabilitatea constituirii unei societăţi comerciale


1. Se înfiinţează o S.A. cu un capital social de 500.000 lei, divizat în 5000 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei.
Se subscriu de către acţionari următoarele aporturi:
- numerar în monedă naţională: 20.000 lei;
- suma de 50.000 lei, depusă în contul curent la bancă;
- un program informatic: 10.000 lei;
- un teren: 50.000 lei;
- o clădire: 300.000 lei;
- materii prime: 20.000 lei;
- acțiuni deţinute la alte societăţi (pe termen lung): 30.000 lei;
- un drept de creanţă pe termen lung asupra unei alte societăţi1: 20.000 lei.
Aporturile se depun integral la înfiinţarea societăţii.

Rezolvare:

Etapele formării cap social:


- subscrierea capitalului social (angajamentul acționarilor și dreptul firmei)
456, A+D = 1011, P+C

- vărsarea capitalului social:


bani și bunuri, A+D = 456, A-C (depunerea aporturilor)
și
1011, P-D = 1012, P+C (transf capitalului de la nev la vărsat)

Capital social = nr. acțiuni * valoarea nominală, rezultă că Val nominală = Capital social/Nr. de acțiuni

456, A+D = 1011, P+C 500.000


- subscrierea cap social, cf contractului și Prospectului de emisiune a acțiunilor

% = 456, A-C 500.000


5311 20.000
5121 50.000
208 10.000
2111 50.000
212 300.000
301 20.000
261 30.000
2673 20.000
A+D
- dep aporturilor, cf chitanță, extras de cont, Facturi, PVR, Contracte

1011, P-D = 1012, P+C 500.000


- transf cap nev la cap vărsat

Bilanț:
Activ = 5311 +... + 2673 = 500.000 lei
Pasiv = 1012 = 500.000 lei

1
aducerea ca aport a unei creanţe nu se acceptă la S.A. constituite prin subscripţie publică şi nici la SRL.
1
2. Se înfiinţează o S.A. cu un capital social 2 de 120.000 lei, divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominală 3 unitară
de 12 lei.
Prin contractul de societate şi statut (actul constitutiv) 4 s-a prevăzut ca suma în lei (integral) și 50% din valoarea
acţiunilor subscrise în valută să se depună imediat, iar diferenţa (în valută) în termen de 60 de zile 5. Aporturile subscrise au
următoarea structură:
- 10.000 Euro la un curs de 4,50 lei (la subscriere);
- diferenţa se depune în contul curent la bancă în lei.
La depunerea iniţială (pentru 5.000 Euro), cursul valutei este acelaşi cu cel de la subscriere, iar la scadenţa stabilită
pentru depunerea diferenţei, peste 60 de zile, cursul Euro este de: a). 4,60 lei, b). 4,45 lei. Prezentați influența asupra
bilanțului în cele două cazuri!

Rezolvare:

Aporturile:
10.000 Euro * 4,50 lei = 45.000 lei (aport în valută)
120.000 lei – 45.000 lei = 75.000 lei (aport în lei)

La depunerea inițială: 5.000 euro * 4,50 lei = 22.500 lei

456, A+D = 1011, P+C 120.000


- subscrierea cap social (emisiunea acțiunilor în vederea formării cap social)

% = 456, A-C 97.500


5121 75.000
5124 22.500
- depunerea parțială a aporturilor, cf EC

1011, P-D = 1012, P+C 97.500


- transf cap în limita aportului depus

a). 1 Euro = 4,60 lei

5.000 Euro * 4,50 lei = 22.500 lei


5.000 Euro * 4,60 lei = 23.000 lei
Diferență favorabilă (venit financiar) = 500 lei – 7651, P+C

5124, A+D = % 23.000


456, A-C 22.500
7651, P+C 500
- depunerea aportului în valută la un curs mai mare

1011, P-D = 1012, P+C 22.500


- transf cap la nivelul aportului subscris

7651, P-D = 121, P+C 500


- închid ct de venituri

Bilanț:
ACTIV = 5121 + 5124 = 75.000 + (22.500 + 23.000) = 120.500 lei
PASIV = 1012 + 121 = (97.500 + 22.500) + 500 = 120.500 lei
Capital social = 120.000 lei
Capital proriu = 120.500 lei
Cap pr > Cap social

b). 1 Euro = 4,45 lei


5.000 Euro * 4,50 lei = 22.500 lei
5.000 Euro * 4,45 lei = 22.250 lei
2
la S.A. şi S.C.A., capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000 Euro, cf. Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
modificată
3
valoarea nominală a unei acţiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei (10 bani), cf. Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale.
4
S.R.L. se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane, caz în care se întocmeşte numai statutul societăţii.
Numărul acţionarilor în S.A. nu poate fi mai mic de 2, iar numărul asociaţilor în S.R.L. nu poate fi mai mare de 50.
5
la S.A., cel puţin 30% din capitalul subscris trebuie vărsat la constituire. Diferenţa trebuie vărsată în termen de 12 luni de la
înmatriculare (pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar) sau în termen de cel mult 2 ani (pentru acţiunile emise
pentru un aport în natură); la S.R.L., aportul trebuie vărsat integral înainte de începerea oricăror operaţiuni. Aporturile în
numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.
2
Diferență nefavorabilă (cheltuială financiară) = 250 lei – 6651, A+D
% = 456, A-C 22.500
5124, A+D 22.250
6651, A+D 250
- depunerea aportului în valută la un curs mai mic

1011, P-D = 1012, P+C 22.500


- transf capitalului la niv aportului subscris

121, P-D = 6651, A-C 250


- închid ct de cheltuieli

Bilanț:
ACTIV = 5121 + 5124 = 75.000 + (22.500 + 22.250) = 119.750 lei
PASIV = 1012 – 121 = (97.500 + 22.500) – 250 = 119.750 lei
Capital social = 120.000 lei
Capital proriu = 119.750 lei
Cap pr < Cap social
!!! Capitalul propriu poate fi și negativ.

Concl: diferențede curs valutar nu afectează cap social. Doar capitalul propriu!

3. Se înfiinţează o S.R.L.6 cu un capital social de 40.000 lei (2000 părţi sociale cu o valoare nominală unitară de 20
lei). Aporturile, în numerar şi în natură, se concretizează în:
- numerar în monedă naţională: 5.000 lei;
- un teren: 20.000 lei;
- materiale consumabile: 5.000 lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar: 10.000 lei.
Prin actul constitutiv s-a prevăzut ca aporturile să fie depuse în termen de 2 luni de la data subscrierii. La scadenţă se
constată că nu s-au depus materialele consumabile (în valoare de 5.000 lei) şi suma de 2.500 lei. Acestea se depun după 15
zile de la termenul prevăzut, iar societatea percepe o despăgubire de 1.000 lei de la asociaţii aflaţi în întârziere pentru
nedepunerea materialelor consumabile şi o dobândă de 500 lei pentru nedepunerea la termen a aportului în numerar de 2.500
lei.
Rezolvare:

456, A+D = 1011, P+C 40.000


- subscrierea cap social, cf actului constitutiv

% = 456, A-C 32.500


5311 2.500 (jumătate se depune)
2111 20.000
303 10.000
A+D
- depunerea parțială a aporturilor, cf. Chitanței, PVR, NRCD

1011, P-D = 1012, P+C 32.500


- transf capitalului la nivelul aportului depus, cf NC

După 15 zile:

456/Asociat întârziat, A+D = % 1.500


7581 1.000
766 500
P+C
- înregistrat dreptul asupra asociatului întârziat pt despăgubire și dobândă, cf Deciziei de impunere

% = 456, A-C 7.500


5311 2.500
302 5.000
A+D
- depunerea aporturilor întârziate

5311, A+D = 456/Asociat întârziat, A-C 1.500


- încasarea despăg și a dob în casierie

6
capitalul social al unei S.R.L. nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10
lei.
3
1011, P-D = 1012, P+C 7.500
- transf capitalului la nivelul aportului rămas

% = 121, P+C 1.500


7581 1.000
766 500
P-D
- închiderea ct de venituri

Capital social = 1012 = 40.000 lei


Capital propriu = 1012 + 121 = 40.000 + 1.500 = 41.500 lei
Valoarea nominală = Capital social/Nr. titluri = 40.000/2.000 = 20 lei
Valoarea contabilă = Capital propriu/Nr. titluri = 41.500/2.000 = 20,75 lei

B. Contabilitatea majorării capitalului social şi a primelor legate de capital 7


4. O S.A. procedează la majorarea capitalului social prin emiterea a 1000 de noi acţiuni cu o valoare nominală de 20
lei/acţiune, iar preţul de emisiune de 25 lei/acţiune8.
Aportul acţionarilor este format din numerar depus la casierie, care ulterior se depune în contul curent deschis la
bancă. Din prima de emisiune, suma de 1000 lei se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu emisiunea de acţiuni, 2000 lei
majorează capitalul social, iar diferenţa se încorporează la alte rezerve. Care este numărul acțiunilor nou create în urma
majorării capitalului social din prima de emisiune?

Explicații și rezolvare:

Dacă Prețul de Emisiune (PE) al titlurilor este mai mare decât Valoarea Nominală (VN), diferența reprezintă Prima
de capital.
Primele de capital pot fi:
- de emisiune (1041) – pt aporturi în bani;
- de fuziune (1042) – când fuzionează S.C.;
- de aport (1043) – pt aporturi în natură (de bunuri);
- de conversie a obligațiunilor în acțiuni (1044) – pt conversia datoriilor în titluri.

Raportul de mărime între PE, VN și Valoarea contabilă (VC)????

VN </= PE </=VC

1.000 acțiuni * 20 lei = 20.000 lei (valoare nominală)


1.000 acțiuni * 25 lei = 25.000 lei (valoare contabilă)
25.000 – 20.000 = 5.000 lei (primă de emisiune – 1041)

456, A+D = % 25.000


1011, P+C 20.000
1041, P+C 5.000
- emisiunea acțiunilor cu primă de capital

5311, A+D = 456, A-C 25.000


- depunerea aportului în numerar

1011, P-D = 1012, P+C 20.000


- transf capitalului la nivelul VN

581, A+D = 5311, A-C 25.000


- Registrul de casă

5121, A+D = 581, A-C 25.000


- Extrasul de cont

1041, P-D = % 5.000


201, A-C sau 149, A-C 1.000
1012, P+C 2.000 (nr de acțiuni nou create = 2.000 lei/20 lei (VN) = 100 acțiuni)
1068, P+C 2.000
- utilizarea primei de emisuiune pe diferite destinații, cf Hot AGA
!!! Acțiunile nou create se distribuie gratuit vechilor acționari.
7
Capitalul social nu poate fi majorat şi nu vor putea fi emise noi acţiuni până când nu sunt complet plătite cele din emisiunea
precedentă. În plus, acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.
8
Explicaţi noţiunile: capital social, capital propriu, valoarea nominală a unei acţiuni, valoarea contabilă a unei acţiuni.
Ce raport de mărime există între valoarea nominală, valoarea contabilă şi preţul de emisiune a unei acţiuni?
4
5. Să se înregistreze în contabilitate majorarea capitalului social prin încorporarea:
- altor rezerve: 2.000 lei;
- profitului nerepartizat obţinut în anii precedenţi (reportat): 3.000 lei;
- primelor de aport: 1.500 lei.
Câte acțiuni sunt create în urma acestei operațiuni, dacă valoarea nominală a unei acțiuni este 2 lei?

Rezolvare:

% = 1012, P+C 6.500


1068 2.000
1171 3.000 (din Profit curent – 121 – nu este posibil)
1043 1.500
P-D
- majorarea cap social din surse interne, cf Hot AGA

Acțiuni create = 6.500/2 lei = 3.250 acțiuni

!!! Exercițiu individual sau în echipă


6. O SC are un capital social de 200.000 lei reprezentat de 4.000 de acţiuni. Activul net contabil este de 208.000 lei.
Se hotărăşte majorarea capitalului social prin emiterea a încă 200 de noi acţiuni, care se vând în numerar la valoarea contabilă.
Din prima de emisiune încasată, se acoperă suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de emisiune a acţiunilor, care au fost
achitate în numerar, iar restul se încorporează la alte rezerve. Care este mărimea capitalului propriu și valoarea contabilă a
unei acțiuni înainte și după utilizarea primei de emisiune?

Rezolvare:

Valoarea nominală = 200.000 lei/4.000 acțiuni = 50 lei


Valoarea contabilă = Cap propriu/Nr. acțiuni = ANC/Nr acțiuni = 208.000 lei/4.000 acțiuni = 52 lei

200 acțiuni * 50 lei = 10.000 lei (VN)


200 acțiuni * 52 lei = 10.400 lei (VC)
Diferența de 400 lei – primă de emisiune

456, A+D = % 10.400


1011 10.000
1041 400
P+C
- emsiunea acțiunilor la PE > VN

5311, A+D = 456, A-C 10.400


- depunerea aportului la nivelul PE

1011, P-D = 1012, P+C 10.000


- transf capitalului la nivelul VN

Capitalul social = 200.000 lei + 10.000 lei = 210.000 lei


Capitalul propriu = 208.000 lei + 10.400 lei = 218.400 lei
Valoarea contabilă = 218.400 lei/4.200 acțiuni = 52 lei

1041, P-D = % 400


201 sau 149, A-C 200 (anterior: 201 = 5311)
1068, P+C 200

- utilizarea primei pe diferite destinații

Capital propriu = 218.400 lei – 400 lei + 200 lei = 218.200 lei
Valoarea contabilă = 218.200 lei/4.200 acțiuni = 51,95 lei

7. a). O SA hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la valoarea de aport
de 20.000 lei, care este remunerat cu 180 de acțiuni cu valoarea nominală de 100 lei fiecare. Ulterior, prima de aport se
încorporează la alte rezerve. b). Totodată, compania îşi majorează capitalul social prin conversia unor obligaţiuni, evaluate la
valoarea de rambursare totală de 12.000 lei, în acţiuni cu valoarea nominală totală de 11.500 lei (primă de conversie).

5
Rezolvare:

a).
Valoarea de aport = 20.000 lei
Valoarea nominală a acțiunilor emise = 180 acțiuni * 100 lei = 18.000 lei
Diferența este o primă de aport (1043) = 2.000 lei

456, A+D = % 20.000


1011, P+C 18.000
1043, P+C 2.000
- emisiunea acțiunilor cu primă de aport

2131, A+D = 456, A-C 20.000


- depunerea aportului reprezentat de un utilaj

1011, P-D = 1012, P+C 18.000


- transf cap la nivelul val nominale

1043, P-D = 1068, P+C 2.000


- transferul primei de aport la alte rezerve

b).
La emiterea obligațiunilor, s-au făcut înregistrările:

461, A+D = 161, P+C 12.000


- emiterea obligațiunilor

5121, A+D = 461, A-C 12.000


- încasarea c/val obligațiunilor

La conversie, se fac înregistrările:

Împrumutul scade cu 12.000 lei


Capitalul social crește cu 11.500 lei
Diferența este o primă de conversie a obligațiunilor în acțiuni = 500 lei (1044)

456, A+D = % 12.000


1011, P+C 11.500
1044, P+C 500
- emisiunea acțiunilor în care vor fi preschimbate obligațiunile

161, P-D = 456, A-C 12.000


- conversia propriu-zisă

1011, P-D = 1012, P+C 11.500


- transferul capitalului de la nevărsat la vărsat

SAU

161, P-D = % 12.000


1012, P+C 11.500
1044, P+C 500
- conversia directă a obligațiunilor în acțiuni

C. Contabilitatea reducerii9 capitalului social


8. La o S.A., A.G.A. hotărăşte reducerea capitalului social prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor cu 10%
pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenţi 10. Capitalul social este format din 10.000 acţiuni cu o valoare
nominală unitară de 15 lei. Menţionăm că fondul de rezervă 11 constituit la dispoziţia societăţii este consumat în întregime.
Determinaţi noua valoare nominală a unei acțiuni!

Rezolvare:

Pierderi reportate – 1171 (A – Sold final debitor)


9
care sunt cauzele reducerii capitalului social şi care sunt căile de reducere a acestuia?
10
este vorba numai despre pierderile reportate!
11
care este ordinea surselor de acoperire a pierderilor înregistrate?
6
Capital social = nr. de acțiuni * valoarea nominală = 10.000 acțiuni * 15 lei = 150.000 lei
Diminuare valoare nominală = 10% * 15 lei = 1,50 lei
Diminuare capital social = 1,50 * 10.000 acțiuni = 15.000 lei
Valoarea nominală a unei acțiuni după diminuare = 15 lei – 1,50 lei = 13,5 lei
Capital social rămas = 150.000 lei – 15.000 lei = 135.000 lei

1012, P-D = 1171, A-C 15.000 (nu se diminuează 1011, rezultatul este întotdeauna cel reportat, nu curent (121))
- acoperirea pierderilor reportate din capital social, cf Hot AGA

9. La o S.A. cu un capital social de 150.000 lei, format din 100.000 acţiuni cu valoarea nominală unitară de 1,50 lei
se decide diminuarea capitalului social prin reducerea numărului de acţiuni cu 10%, valoarea nominală rămânând aceeaşi.
Operaţiunea de diminuare a capitalului social este determinată de retragerea unui acţionar. Suma de restituit acţionarului se
plăteşte din casierie, fiind ridicată anterior din contul curent la bancă.

Rezolvare:

Capital social = 100.000 acțiuni * 1,50 lei = 150.000 lei


Nr de acțiuni diminuat = 10% * 100.000 acțiuni = 10.000 acțiuni
Număr acțiuni rămas = 100.000 acțiuni – 10.000 acțiuni = 90.000 acțiuni
Capital social diminuat = 10.000 acțiuni * 1,50 lei = 15.000 lei
Capital social rămas = 150.000 lei – 15.000 lei = 135.000 lei

456 – funcționează ca un cont de datorii (P)

1012, P-D = 456, P+C 15.000 (1011, P-D = 456, A-C – stornare/corectare a unei subscrieri la capital)
- înregistrat datoria față de asociat pentru aportul care urmează să fie retras

5311, A+D = 581, P+C 15.000


- Registru de casă

456, P-D = 5311, A-C 15.000


- Rambursarea c/val aportului retras

581, P-D = 5121, A-C 15.000


- Extras de cont

10. O S.A. răscumpără12 100 de acţiuni proprii13 la un preţ de răscumpărare de: a). 12,5 lei/acţiune, b). 9 lei/acţiune.
Valoarea nominală a acţiunilor este: 10 lei/acţiune. Deoarece societatea nu poate înstrăina ulterior acţiunile, le anulează,
diminuând capitalul social.

Rezolvare:

109 – Acțiuni proprii – A (rectificativ)

a).

100 acțiuni * 12,50 lei = 1.250 lei


100 acțiuni * 10 lei = 1.000 lei
Diferență negativă (pierdere) = 250 lei (149 – Pierderi aferente acțiunilor proprii - A; Nu Cheltuieli!)

1091, A+D = 5121, A-C 1.250


- Răscumpărarea unor acțiuni proprii

% = 1091, A-C 1.250


1012, P-D 1.000
149, A+D 250
- Anularea acțiunilor proprii răscumpărate la un preț mai mare decât VN

b).
100 acțiuni * 9 lei = 900 lei
100 acțiuni * 10 lei = 1.000 lei
Diferența pozitivă (câștig) = 100 lei (141 – Câștiguri aferente acțiunilor proprii – P; Nu Venituri!)

1091, A+D = 5121, A-C 900


12
care este motivul răscumpărării acţiunilor proprii?
13
valoarea acţiunilor proprii dobândite de o S.A., inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul
social subscris, care trebuie să fie integral vărsat.
7
- Răscumpărarea acțiunilor proprii
1012, P-D = % 1.000
1091, A-C 900
141, P+C 100
- Anularea acțiunilor proprii răscumpărate la un preț mai mic decât VN

D. Contabilitatea rezervelor din reevaluare14


11. La 31.12.N, o S.C. decide reevaluarea terenurilor. Valoarea contabilă a terenului este de 90.000 lei, iar valoarea
reevaluată este de 110.000 lei. La 31.12.N+1, are loc o nouă reevaluare şi terenul este evaluat la valoarea de 100.000 lei. În
momentul cedării terenului în N+2 (preţul de vânzare este 105.000 lei), rezerva din reevaluare se transferă la rezultat reportat.
Rezolvare:

31.12.N
Valoarea contabilă (de intrare) = 90.000 lei
Valoarea reevaluată (justă) = 110.000 lei (Raport de evaluare)
Creștere a valorii terenului de 20.000 lei (C 105)

2111, A+D = 105, P+C 20.000


- reevaluarea în plus a unui teren
Valoarea de înregistrare a terenului este de 110.000 lei

31.12.N+1
Valoarea contabilă = 110.000 lei
Valoarea justă = 100.000 lei
Scădere a valorii terenului de 10.000 lei (D 105)

105, P-D = 2111, A-C 10.000


- reevaluarea în minus a terenului
Valoarea de înregistrare a terenului este de 100.000 lei (Sfd 2111)
105 rămâne cu Sfc de 10.000 lei

N+2
105 devine un câștig realizat la cedarea activului (terenurile nu se amortizează)

461, A+D = 7583, P+C 105.000


- factura privind vânzarea terenului

6583, A+D = 2111, A-C 100.000


- scoaterea din evidență a terenului

105, P-D = 1175, P+C 10.000 (1175 se poate folosi pt majorarea cap soc, acop pierderilor...)
- transf rezervei din reevaluare la rezultat reportat

12. În momentul reevaluării, un utilaj are valoarea contabilă de 80.000 lei, iar amortizarea cumulată de 30.000 lei.
Valoarea reevaluată (valoarea justă) este de 60.000 lei. Să se înregistreze reevaluarea activului având în vedere ambele metode
de reevaluare (MVB și MVN). În plus, să se prezinte şi transferul rezervei din reevaluare la rezultat pe durata rămasă de
utilizare (pe măsura amortizării), care este de 5 ani (durata totală este de 8 ani).
Rezolvare:

Valoarea contabilă = 80.000 lei


Dur pt amortizare = 8 ani
Amort anuală = 80.000/8 ani = 10.000 lei
Amort cumulată = 30.000 lei (pt 3 ani)
Val netă ctb (VNC) = 80.000 – 30.000 = 50.000 lei
Val reevaluată (justă) (VJ) = 60.000 lei

Coef de reevaluare (indice de reevaluare) = VJ/VNC = 60.000/50.000 = 1,2

Elemente Înainte de reevaluare MVB MVN


Valoarea contabilă (de intrare) - 2131 80.000 (x1,2) 96.000 60.000
Amortiz cumulată - 2813 30.000 (x1,2) 36.000 0
VNC sau VJ - 105 50.000 60.000 60.000

14
care elemente de activ pot fi supuse reevaluării?
8
MVB
2131 = % 16.000 (96.000 – 80.000)
2813 6.000 (36.000 – 30.000)
105 10.000 (60.000 – 50.000)
- reevaluarea în plus a utilajului, cf MVB
Sfd 2131 = 80.000 + 16.000 = 96.000 lei
Sfc 2813 = 30.000 + 6.000 = 36.000 lei
Bilanțul tipizat = 2131 – 2813 = 96.000 – 36.000 = 60.000 lei (VNC)

MVN
2813, P-D = 2131, A-C 30.000
- eliminarea amortizării din val bunului
2131, A+D = 105, P+C 10.000
- înregistrarea rezervei din reev

sau
2813, P-D = % 30.000
2131, A-C 20.000
105, P+C 10.000

Sfd 2131 = 80.000 – 20.000 = 60.000 lei


Sfc 2813 = 30.000 – 30.000 = 0 lei
Bilanțul tipizat = 2131 – 2813 = 60.000 – 0 = 60.000 lei (VNC)

105???? Pe măsura amortizării


Anul 4:
6811, A+D = 2813, P+C 12.000 (60.000/5 ani rămași)
- înreg amortizarea, cf Planului de amortizare
105, P-D = 1175, P+C 2.000 (12.000-10.000 sau 10.000/5 ani) – această sumă se impozitează
- transf rezervei la rezultat pe măsura amortizării

E. Contabilitatea rezervelor15
13. O S.A. înregistrează un profit brut anual de 10.000 lei (în exerciţiul financiar N), determinat ca diferență între
totalul veniturilor, de 20.000 lei și totalul cheltuielilor, de 10.000 lei. Impozit pe profit 16%. Pe seama profitului curent se
constituie rezervele legale16. Diferenţa se reportează (la începutul exerciţiului financiar următor, N+1), iar din rezultatul
reportat se constituie: 20% rezerve statutare şi 10% alte rezerve. În exerciţiul financiar N+3, rezervele statutare se utilizează
pentru: 70%, acoperirea pierderilor înregistrate în exerciţiile financiare precedente; 30% se încorporează la capital social.
Rezolvare:
106 P
1061 – rez legale – 5% din profitul brut până ajung la 20% din cap social (din profitul curent);
1063 – rez statutare/contractuale – din profitul net, așa cum s-a stabilit în statut/contract (din profitul reportat);
1068 – alte rezerve – din profitul net, cf Hot AGA (din profitul reportat).

!!! Rezerva legală reprezintă o deducere fiscală (se scade la calculul impozitului pe profit)

Profit brut = Venituri – Cheltuieli = 20.000 – 10.000 = 10.000 lei


Rezerva legală = 5% * Profitul brut = 5% * 10.000 lei = 500 lei
Profitul impozabil = Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale (ex: rezerva legală)
Profitul impozabil = 20.000 – 10.000 - 500 = 9.500 lei
Impozitul pe profit = 16% * 9.500 lei = 1.520 lei
Profitul net = Profit brut – Impozit = 10.000 – 1.520 = 8.480 lei
Profitul de reportat = Profitul net – Rezerva legală = 8.480 – 500 = 7.980 lei

31.12. N

7XX = 121, P+C 20.000


121,P-D = 6XX 10.000
- închiderea ct de venituri și cheltuieli

691, A+D = 4411, P+C 1.520


- înreg imp pe profit
121, P-D = 691 1.520
- închid ct 691
129, A+D = 1061, P+C 500 (nu folosim 121, pt că s-ar diminua profitul raportat în Bilanț)
15
cum se constituie rezervele?
16
conform O.M.F.P. 1802/2014, evidenţierea în contabilitate a constituirii rezervelor se face pe seama rezultatului reportat,
mai puţin rezervele legale.
9
- repartizarea din profitul curent a sumei de 500 lei pt rezerve legale

D 121.N C
10.000 20.000
1.520
Sfc=8.480
(Profit net)

Ianuarie N+1

121, P-D = 1171.Pr, P+C 7.980


- reportarea profitului la înc ex următor
121, P-D = 129, A-C 500
- închiderea ct 121

D 121.N+1 C
7.980 Sic = 8.480
500
Sfc = 0

!!! 129 – este un ct rectificativ de A (în bilanț apare cu semnul minus).

Martie N+1

1171.Pr, P-D = % 2.394


1063, P+C 1.596 (20% * 7.980 lei)
1068, P+C 798 (10% * 7.980 lei)
- repartizarea a 30% di profitul reportat la rez statutare și alte rezerve, cf Hot AGA

Pp că în ex fin N+2 se înregistrează Pierdere, care se reportează la înc ex N+3:

1171.Pi, A+D = 121, A-C

1063, P-D = % 1.596


1171.Pi, A-C 1.117,2 (70% * 1.596 lei)
1012, P+C 478,8 (30% * 1.596 lei)
- utilizarea rezervelor statutare pt acop pierderilor și pt majorarea cap social

F. Contabilitatea acţiunilor proprii17


14. AGA hotărăşte răscumpărarea a 1.000 de acţiuni proprii. Dobândirea acestora se face cu plata prin virament
bancar la preţul de 2 lei/acţiune. În termen de 3 luni, acţiunile proprii se vând personalului entităţii la preţul de 1,90
lei/acţiune, încasarea făcându-se în numerar.
Rezolvare:

1091, A+D = 5121, A-C 2.000 (1.000 acțiuni x 2 lei)


- răscumpărarea acț proprii

% = 1091, A-C 2.000


5311, A+D 1.900 (1.000 X 1,90)
149, A+D 100
- vânzarea acț proprii angajaților la un preț mai mic decât prețul de răscumpărare

15. În vederea reglării cursului acţiunilor pe piaţa bursieră, o S.C. răscumpără cu plata prin bancă 600 de acţiuni
proprii cu preţul de 4 lei/acţiune. După 2 luni, compania revinde acţiunile proprii la bursă cu preţul de 4,50 lei/acţiune,
încasarea fiind efectuată tot prin bancă.
Rezolvare:

1091, A+D = 5121, A-C 2.400 (600 acțiuni x 4 lei)


- răscumpărarea acț proprii

5121, A+D = % 2.700 (600 acțiuni x 4,50 lei)


1091, A-C 2.400
141, P+C 300
- revânzarea acț proprii la un preț mai mare decât prețul de răscumpărare
17
Răscumpărarea acţiunilor proprii poate fi făcută în următoarele scopuri: reducerea capitalului social prin anularea
acţiunilor proprii răscumpărate; regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pentru a fi cesionate către
personalul societăţii.
10
G. Contabilitatea rezultatului curent şi a rezultatului reportat 18
16. Veniturile totale înregistrate de o companie în exerciţiul financiar curent sunt de 30.000 lei, iar cheltuielile totale
sunt de 15.000 lei. Impozitul pe profit: 16%. Pe seama profitului se constituie rezervele legale, conform normelor în vigoare,
iar diferenţa se reportează (la începutul exerciţiului financiar N+1), urmând a se repartiza, în baza hotărârii A.G.A. La
începutul exerciţiului financiar următor, se închide şi contul de profit şi pierdere pentru a prelua cheltuielile şi veniturile
exerciţiului financiar nou început. Temă pt acasă!

17. a). O S.C. reportează pierderea exerciţiului 19 N la începutul exerciţiului financiar N+1, în sumă de 70.000 lei. În
exerciţiul financiar N+1, în urma hotărârii AGA, această pierdere se acoperă astfel:
- din rezerve statutare: 20%;
- din alte rezerve: 50%;
- din capital social: 30%.
Care este articolul contabil atunci când se acoperă o pierdere reportată din profitul reportat?
Rezolvare:

31.12.N
121 se încheie cu Pierdere, adică are SFD = 70.000 lei

Ianuarie N+1

1171.Pi, A+D= 121, A-C 70.000 (când reflectă Pierderea, aceste ct sunt de Activ)
- reportarea pierderii la înc exercițiului

Martie N+1

%= 1171.Pi, A-C 70.000


1063, P-D 14.000 (20%)
1068, P-D 35.000 (50%)
1012, P-D 21.000 (30%)
- acoperirea pierderilor reportate din capital propriu

Care este articolul contabil atunci când se acoperă o pierdere reportată din profitul reportat?
1171.Pr, P-D = 1171.Pi, A-C

17. b). Profitul net al unei întreprinderi înregistrat în exerciţiul financiar N şi reportat la începutul exerciţiului
financiar N+1 este de 80.000 lei. În luna martie (N+1), AGA hotărăşte ca profitul reportat să se utilizeze pentru:
- acordarea de dividende: 30%;
- constituirea rezervelor statutare: 20%;
- constituirea altor rezerve: 10%;
- majorarea capitalului social: 40%.
Rezolvare:

31.12.N
121 se încheie cu Profit, adică are SFC = 80.000 lei

Ianuarie N+1

121, P-D = 1171.Pr, P+C 80.000 (când reflectă Profitul, aceste ct sunt de Pasiv)
- reportarea profitului la înc ex următor

Martie N+1

1171.Pr, P-D = % 80.000


457, P+C 24.000 (30%) - datorii
1063, P+C 16.000 (20%)
1068, P+C 8.000 (10%)
1012, P+C 32.000 (40%)
- repartizarea profitului reportat pe diferite destinații, cf Hot AGA

18
Rezultatul reportat poate proveni şi ca urmare a corectării unor erori contabile (1174).
19
pierderea contabilă poate fi reportată o perioadă de 5 ani, iar la capitalul social, în vederea acoperirii pierderii se apelează,
de regulă, după 3 ani.
11
18. În exerciţiul financiar N, o companie procedează la corectarea a două erori concretizate în omisiunea: înregistrării
în exerciţiul financiar N-1 a unei facturi aferente prestării unor servicii către un client în valoare de 2.000 lei, TVA 19% şi a
unor cheltuieli cu materialele consumabile, în sumă de 500 lei. Se înregistrează şi impozitul aferent profitului neimpozitat în
exerciţiul financiar precedent.
Rezolvare:

În ex N-1 înregistrările contabile ar fi fost:

4111, A+D = % 2.380


704, P+C 2.000
4427, P+C 380
- factura de prestări servicii

602, A+D = 302, A-C 500


- consum mat cons, cf BC

704 = 121 2.000


121 = 602 500
- închiderea ct de venituri și cheltueili
Profit = 2.000 – 500 = 1.500 lei
Impozit = 16% * 1.500 lei = 240 lei

691, A+D = 4411, P+C 240


121, P-D = 691, A-C 240
- înreg impozitului și închid ct 691
Profit net = 1.500 – 240 = 1.260 lei, care s-ar fi reportat astfel:

121, P-D = 1171.Pr, P+C 1.260

În exercițiul N:
4111, A+D = % 2.380
1174, P+C 2.000
4427, P+C 380
- factura de prestări servicii neîregistrată anul trecut

1174, A+D = 302, A-C 500


- consum mat cons, cf BC, neînregistrat anul trecut

1174, A+D = 4411, P+C 240


- înreg imp pe profit restant

D 1174 C
500 2.000
240
Sfc = 1.260

H. Alte probleme (exerciţii) aferente capitalurilor proprii – de rezolvat individual sau în echipă
19. Dispuneţi de următoarele informaţii: capital social: 200.000 lei; profit: 42.400 lei; repartizarea profitului: 2.500
lei; rezerve: 50.000 lei; credite bancare pe termen lung: 10.000 lei; pierdere reportată: 30.000 lei; împrumuturi din emisiunea
obligaţiunilor: 140.000 lei; credite bancare pe termen scurt: 70.000 lei. Determinaţi mărimea capitalurilor proprii şi a
capitalurilor permanente!
20. O S.A. deţine un capital social format din 10.000 de acţiuni cu o valoare nominală unitară de 50 lei. AGA decide
majorarea capitalului social prin noi aporturi în bani, urmând să fie emise 2.000 de acţiuni la un preţ de vânzare egal cu
valoarea contabilă a unei acţiuni. Capitalurile proprii, în momentul emisiunii noilor acţiuni, se prezintă astfel: capital social
vărsat: 500.000 lei; rezerve din reevaluare: 100.000 lei; rezerve: 60.000 lei; rezultat reportat: 40.000 lei. Determinaţi valoarea
primei de emisiune şi efectuaţi înregistrările în contabilitate! Care sunt mărimile aferente capitalului social și capitalului
propriu după înregistrarea operațiunilor în contabilitate.
21. Se dau următoarele date referitoare la o S.C.: capital social: 500.000 lei, împărţit în 10.000 de acţiuni; rezerve:
100.000 lei. Se decide creşterea capitalului social prin noi aporturi în bani, pentru care se emit 5.000 acţiuni la un preţ de
vânzare egal cu valoarea contabilă a acţiunilor în momentul emisiunii. Ulterior, societatea hotărăşte diminuarea capitalului
social prin răscumpărarea şi anularea a 10% din acţiuni, preţul de răscumpărare fiind de: a). 40 lei/acţiune; b). 55 lei/acţiune.
Determinaţi care este mărimea capitalului social şi a capitalului propriu după contabilizarea acestor operaţiuni (pentru cele 2
situaţii: a şi b)!

12
13
Clasa 1-CONTURI DE CAPITALURI
Aplicaţii PROVIZIOANE ŞI ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

A. Contabilitatea provizioanelor1

1. La sfârşitul exerciţiului N o companie se află în litigiu cu un colaborator extern (401). Cheltuielile aferente
procesului sunt estimate a fi de 20.000 lei. În exerciţiul financiar următor se constată că nivelul efectiv al cheltuielilor
plătite este de 15.000 lei. Să se efectueze înregistrările în contabilitate atât pentru anul N, cât şi N+1.
Rezolvare:

31.12. N

6812, A+D = 1511, P+C 20.000


- Constituirea proviz pt litigii

N+1

621, A+D = 401, P+C 15.000


- Înreg obligația de plată față de colaborator

401, P-D = 5121, A-C 15.000


- Rambursarea obligației față de colaborator

1511, P-D = 7812, P+C 15.000


- Consumul provizionului la nivelul chelt efectuate

1511, P-D = 7812, P+C 5.000


- Anularea provizionului rămas

2. Pentru bunurile livrate (pentru care există contracte de garanţie încheiate pentru 24 de luni), o S.C. îşi
constituie un provizion la nivelul cotelor de cheltuieli prevăzute în contracte, de 8.000 lei la finalul exercițiului
financiar N. În perioada următoare (N+1) se efectuează cheltuieli pentru reparaţii printr-o terţă unitate în sumă de
6.000 lei, TVA 19%. Pentru exercițiul financiar N+2, cea mai bună estimare a cheltuielilor cu reparațiile este de 7.000
lei.
Rezolvare:

31.12. N

6812, A+D = 1512, P+C 8.000


- Constituirea provizionului pt garanții

N+1

% = 401 7.140
611/628 6.000
4426 1.140
- înregistrat factura pt serviciile prestate
401, P-D = 5121, A-C 7.140
1
Câteva explicaţii relative la mecanismul provizioanelor: presupunem că la sfârşitul exerciţiului N s-a constituit un provizion. În
exerciţiul financiar N+1 pot să apară următoarele situaţii:
- riscul avut în vedere nu s-a produs, deci provizionul constituit nu are obiect şi trebuie anulat;
- mărimea cheltuielilor efectuate este inferioară provizionului constituit, caz în care acesta trebuie consumat, pentru
partea aferentă cheltuielilor efective şi, respectiv anulat, pentru diferenţă;
- mărimea cheltuielilor efectuate este superioară provizionului constituit, când acesta din urmă se consumă în
întregime, diferenţa neacoperită afectând cheltuielile perioadei;
- se estimează o nouă creştere a cheltuielilor pentru exerciţiul financiar următor, situaţie în care se suplimentează
provizionul constituit în anul N.

1
- Plata c/val facturii

1512, P-D = 7812, P+C 6.000


- Consumul proviz la nivelul chelt efectuate

Provizionul rămas: SFC 1512 = 2.000 lei


Provizion necesar = 7.000 lei
Suplimentare a provizionului cu 5.000 lei

6812, A+D = 1512, P+C 5.000


- Suplimentarea provizionului

3. Un producător de frigidere oferă garanţie cumpărătorilor în momentul vânzării bunurilor. Pentru defecte
minore, costurile ocazionate de reparaţii sunt estimate la 500.000 lei, iar pentru defecte majore, costurile sunt estimate
la 2.000.000 lei. În baza informaţiilor din anul curent, se estimează că în anul viitor, 90% din produsele vândute nu vor
avea defecte, 7% vor avea defecte minore, iar 3% vor înregistra defecte majore. În exerciţiul următor se efectuează
cheltuieli cu reparaţiile în sumă totală de 94.575 lei, din care: piese de schimb consumate – 23.000 lei; salarii - 70.000
lei; C.A.M. (2,25%) – 1.575 lei. Valoarea provizionului de constituit pentru reparaţii este de 95.000 lei (500.000 * 7%
+ 2.000.000 * 3% = 35.000 + 60.000).
Rezolvare:

Cheltuielile estimate cu reparațiile = 7% * 500.000 lei + 3% * 2.000.000 lei = 35.000 + 60.000 = 95.000 lei

31.12. N

6812, A+D = 1512, P+C 95.000


- Constituirea povizionului la nivelul chelt estimate

N+1

6024, A+D = 3024, A-C 23.000


- Înreg consumul pieselor de schimb, cf BC

641, A+D = 421, P+C 70.000


- Chelt cu salariile

646, A+D = 436, P+C 1.575


- Înreg C.A.M.

Suma cheltuielilor efectuate este de 94.575 lei

1512, P-D = 7812, P+C 95.000 (94.575 lei – consum și 425 lei – anulare)
- Utilizarea provizionului prin transfer la venituri

4. În exerciţiul financiar N, o S.C. hotărăşte încetarea activităţii unei secţii şi efectuarea unor plăţi
compensatorii în sumă de 50.000 lei personalului afectat de restructurare în exerciţiul financiar N+1. Să se prezinte
operaţiunile contabilizate în exerciţiile financiare N şi N+1.
Rezolvare:

31.12.N

6812, A+D = 1514, P+C 50.000


- Constituirea proviz pt restructurare

N+1

641, A+D = 421, P+C 50.000


Sau

2
6458, A+D = 4281, P+C 50.000
- Înregistrarea chelt cu salariile compensatorii

421 sau 4281, P-D = 5121, A-C 50.000


- Plata salariilor

1514, P-D = 7812, P+C 50.000


- Consumul provizionului pt acoperirea cheltuielilor

5. O firmă neplătitoare de TVA achiziţionează o sondă de extracţie la un cost de 800.000 lei. Firma estimează
că la finalizarea extracţiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea activului şi refacerea amplasamentului în
valoare de 200.000 lei, rata de actualizare este de 5%. Durata utilă de viaţă a imobilizării este de 8 ani. Cheltuielile
finale cu demontarea efectuate printr-o firmă specializată sunt de 210.000 lei, TVA 19%.
Rezolvare:

1513 – se va include în valoarea activului (nu se înreg ca o cheltuială, inițial)

2131, A+D = 404, P+C 800.000


- Factura și PVR pt echipament

2131, A+D = 1513, P+C 136.000 (nu 200.000 lei)


- Includerea provizionului în valoarea activului

Valoarea prezentă (actualizată) a provizionului = 200.000/(1+0,05) 8 = 200.000/(1,05)8 = 200.000/1,47… =


136.000 lei
[Factorul de actualizare = 1/(1+0,05)]

Valoarea amortizabilă a echipamentului = 800.000 + 136.000 = 936.000 lei

Amortizarea anuală = 936.000 lei/8 ani = 117.000 lei

An. 1:
6811, A+D = 2813, P+C 117.000
- Amortizarea echipamentului

6861, A+D = 1513, P+C 6.800 (136.000 lei x 5%)


- Actualizarea provizionului pt primul an

An. 2:
6811, A+D = 2813, P+C 117.000
- Amortizarea echipamentului

6861, A+D = 1513, P+C 7.140 [(136.000 + 6.800) x 5%=142.800 x 5%]


- Actualizarea provizionului pt al doilea an

D 1513 C
136.000
6.800
7.140
7.497
????

An. 3:
6811, A+D = 2813, P+C 117.000
- Amortizarea echipamentului

6861, A+D = 1513, P+C 7.497 [(142.800 + 7.140) x 5%=149.940 x 5%]

3
Actualizarea provizionului pt al treilea an

…se continuă operațiunile până în anul 8, inclusiv; SFC al ct 1513 ajunge la 200.000 lei

La final:

% = 401 249.900
628 210.000
4426 39.900
- înreg Factura prestatorului de servicii

1513, P-D = 7812, P+C 200.000


- Consumul provizionului pt dezafectare

T.p.a. – de finalizat T-ul ct 1513 !

B. Contabilitatea împrumuturilor pe termen lung şi datoriilor asimilate

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni2


6. O S.A. emite 10.000 de obligaţiuni3 cu valoarea nominală4 unitară de 5 lei în vederea contractării unui
împrumut public pe o periadă de 5 ani. Prin prospectul de emisiune, societatea se angajează să acorde o dobândă 5 de
30% pe an, iar la rambursare să plătească 5,10 lei/obligaţiune. Preţul de vânzare al obligaţiunilor este de
4,99lei/obligaţiune. Contravaloarea obligaţiunilor subscrise se încasează prin virament bancar. Primele de rambursare
se amortizează liniar pe parcursul celor 5 ani de utilizare a împrumutului.
La începutul celui de-al treilea an, societatea răscumpără 1.000 de obligaţiuni la un preţ unitar de 4,90 lei, iar
la începutul anului patru, mai răscumpără încă 1000 de obligațiuni la un preț unitar de 5,13 lei. Ulterior, se anulează
obligaţiunile răscumpărate, deoarece societatea consideră că nu mai are nevoie de împrumutul purtător de dobândă 6.
La scadenţă se rambursează şi contravaloarea celor 8.000 de obligaţiuni rămase. La înregistrarea în
contabilitate a dobânzii şi amortizării, vom avea în vedere doar o lună.

7. O S.A. a emis pentru obţinerea unui împrumut obligatar de 40.000 lei, 4.000 de obligaţiuni cu valoarea de
rambursare de 10 lei, convertibile în 2.000 de acţiuni cu valoarea nominală unitară de 15 lei (paritatea de schimb:
obligaţiune/acţiune este de 2/1).
Presupunem că apar două situaţii:
a). toate obligaţiunile sunt preschimbate în acţiuni;
b). deţinătorii a 1.000 de obligaţiuni doresc să le preschimbe în acţiuni, respectiv 500 de acţiuni.

Credite bancare pe termen lung


8. O S.C. contractează un împrumut pe o perioadă de 2 ani în valoare de 30.000 lei de la o unitate bancară, cu
o dobândă de 25% pe an. La scadenţa stabilită, societatea beneficiară a creditului nu dispune de lichidităţi pentru
rambursarea împrumutului, acesta fiind transferat în categoria creditelor restante. După refacerea capacităţii de plată,
creditul se rambursează, inclusiv dobânda de întârziere pentru 3 luni. Înregistrările aferente dobânzii vizează o lună.

9. O întreprindere contractează un împrumut în Euro de la o instituţie bancară în valoare de 50.000 € la un


curs de 4,10 lei/€. Împrumutul este contractat pe timp de 4 ani cu o dobândă anuală de 20%. La înregistrarea primei
dobânzi lunare, 1 € = 4,35 lei, iar la plata acesteia, 1 € = 4,37 lei. În următoarea lună, când se înregistrează dobânda, 1
€ = 4,36 lei, iar la plata dobânzii, 1 € = 4,35 lei. Cursul leu-euro pentru închiderea fiecărui exerciţiu financiar 7 este
următorul:
- la 31.12.N (anul când s-a contractat creditul), 1 € = 4,45 lei;
- la 31.12.N+1, 1 € = 4,55 lei;
- la 31.12.N+2, 1 € = 4,50 lei;
2
ce reprezintă obligaţiunea?
3
S.R.L. nu pot emite obligaţiuni.
4
valoarea nominală minimă a unei obligaţiuni este de 2,50 lei.
5
dobânda se calculează la valoarea nominală a împrumutului.
6
la anularea obligaţiunilor, se compară preţul de rambursare cu preţul de răscumpărare pentru a determina diferenţa favorabilă
sau nefavorabilă.
7
Diferenţele de curs valutar se înregistrează la sfârşitul fiecărei luni, conform Reglementărilor contabile actuale.

4
- la 31.12.N+3, 1 € = 4,57 lei (se rambursează împrumutul la acest curs).

10. O S.C. primeşte un împrumut de la entitate asociată în valoare de 50.000 lei, pe termen de 5 ani, cu o
dobândă de 15% pe an. Să se efectueze în contabilitate înregistrările aferente primei luni, precum şi rambursarea
împrumutului după 5 ani.

11. Contractul de leasing financiar conţine următoarele informaţii:


- costul de achiziţie al mijlocului de transport pentru societatea de leasing este de: 10.000 $ * 3,20 lei/$ =
32.000 lei;
- durata de utilizare a bunului = 6 ani;
- durata contractului de leasing = 3 ani (12 trimestre);
- valoarea reziduală estimată = 1.200 $;
- valoarea unei rate fără TVA = 920 $;
- dobânda folosită pentru stabilirea ratelor = 3% pe trimestru.
Se dau următoarele cursuri de schimb valutar:
- la facturarea primei rate, 1 $ = 3,25 lei;
- la vânzarea bunului, la expirarea contractului de leasing, 1 $ = 3,80 lei.

!!! Valoarea pe care o are de recuperat locatorul este de 9.158 $, rezultată ca urmare a actualizării valorii
reziduale.
!!! În urma repartizării ratelor pe trimestre rezultă:
 dobânda totală = 1.882 $, din care în primul trimestru = 275 $;
 diferenţa de rată = 645 $.

LOCATAR (utilizator)
1. Primirea bunului în leasing şi înregistrarea dobânzii în avans:
2133 Mijloace de transport” = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 32.000
2. Înregistrarea ratelor de plătit (920 $ * 12 rate * 3,20 lei/$):
8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate” = 35.328
3. Înregistrarea dobânzilor de plătit (1882 $ * 3,20 lei/$):
8051 „Dobânzi de plătit” = 6.022,4

4. Înregistrarea amortizării lunare a mijlocului de transport (32.000 lei/6 ani/12 luni):


6811 „Cheltuieli privind amortizarea! = 2813 „Amortizarea mijloacelor de transport” 444
5. Primirea facturii pentru rata de leasing:
% = 404 „Furnizori” 3.559,89
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.064 (645 $ * 3,20 lei $)
666 „Cheltuieli privind dobânzile” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)
665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” 47,5 (920 $ * 0,05 lei/$)
4426 „T.V.A. deductibilă” 568,39
şi
= 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii 2.944 (920 $ * 3,20 lei/$)
asimilate”
= 8051 „Dobânzi de plătit” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)

6. Primirea facturii pentru valoarea reziduală (1.200 $ * 3,80 = 4.560 lei, din care: (10.000 – 9.158) 842 $ * 3,20 =
2.694,4,
iar diferenţa = 4.560 – 2.694,4 = 1.865,6 lei):
% = 404 „Furnizori de imobilizări” 5.426,4
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.694,4
2133 „Mijloace de transport” 1.865,6
4426 „T.V.A deductibilă” 866,4

5
Clasa 2–CONTURI DE IMOBILIZĂRI

Aplicaţii IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. La constituirea unei S.C. un asociat aduce ca aport la capitalul social o suprafaţă de teren evaluată la valoarea
de aport de 20.000 lei. Pe parcursul funcţionării, societatea cumpără un teren de la o persoană fizică la un cost de achiziţie
de 40.000 lei. După 2 ani se vinde terenul achiziţionat la un preţ de vânzare de 80.000 lei, T.V.A. 19%.
2. Se finalizează şi se recepţionează o lucrare de amenajare a unui teren, efectuata cu forte proprii, din
proprietatea societăţii al cărei cost efectiv este de 30.000 lei, amortizabilă liniar pe o perioadă de 10 ani.
3. Cu ocazia majorării capitalului social, un acţionar aduce ca aport, în contul capitalului social subscris, un utilaj
evaluat la valoarea de 10.500 lei. Valoarea nominală a acţiunilor emise este de 10.000 lei. Utilajul se amortizează degresiv
în 8 ani.
4. Se finalizează o lucrare de construcţie a unui depozit executată în regie proprie. Costul efectiv este de 145.000
lei, din care 90.000 lei reprezintă cheltuieli ale perioadei precedente. Să se efectueze înregistrările în contabilitate care
vizează cei doi ani.
5. Se achiziţionează un echipament tehnologic destinat dotării unei secţii de producţie, la un cost de achiziţie de
120.000 lei, T.V.A. 19%. În momentul efectuării înregistrării în contabilitate este întocmit doar procesul-verbal de
recepţie provizorie, deoarece echipamentul nu este încă instalat şi nu sunt efectuate probele tehnologice. Ulterior, se face
recepţia finală şi se întocmeşte procesul verbal de recepţie definitivă, cu menţiunea că instalarea şi probele tehnologice
sunt efectuate de furnizor şi sunt facturate distinct, costul acestora fiind de 2.000 lei, T.V.A. 19% 1.
6. La inventarierea imobilizărilor corporale, se constată în plus un aparat de măsură. Valoarea de inventar este de
2.600 lei. Durata de viaţă utilă (de amortizare) este de 2 ani.
7. O entitate primeşte ca donaţie un mijloc de transport evaluat la o valoare de utilitate (justă) de 20.000 lei.
Acesta se amortizează accelerat în 8 ani. Să se înregistreze amortizarea pentru doi ani.
8. La inventarierea activelor, se constată lipsă un aparat de reglare. Valoarea contabilă (valoarea de intrare) este
de 3.000 lei, iar amortizarea înregistrată este de 1.500 lei. Se impută gestionarului valoarea actualizată a mijlocului fix de
3.500 lei, T.V.A. 19%.
9. În cursul unui exerciţiu se efectuează cheltuieli în valoare de 140.000 lei destinate construcţiei unui depozit.
Lucrarea este nefinalizată la sfârşitul perioadei, continuând şi în exerciţiul financiar următor. La recepţie (în exerciţiul
financiar următor), costul total determinat pe baza devizului de lucrări este de 300.000 lei. Să se înregistreze operaţiunile
în contabilitate pentru cei doi ani. Care sunt înregistrările contabile în situaţia în care compania ar apela la un antreprenor
care facturează executarea lucrării în două exerciţii financiare succesive, T.V.A. 19%?
10. O întreprindere acordă unui furnizor un avans de 5.950 lei (inclusiv T.V.A.) în vederea procurării unui
echipament tehnologic. După două zile se primeşte factura pentru avansul plătit. Costul total al echipamentului este de
200.000 lei, T.V.A. 19% şi se înregistrează în contabilitate conform facturii şi procesului verbal de recepţie. Achitarea
diferenţei de plată furnizorului are loc imediat după instalare.
11. O firmă cumpără un echipament care are un cost de achiziţie de 50.000 lei, TVA – 19%, subvenţionat 40%.
Echipamentul se amortizează liniar în 5 ani. Firma vinde echipamentul după 2 ani la un preţ de vânzare de 40.000 lei,
TVA-19%.
12. Să se prezinte calculele şi înregistrările aferente privind amortizarea (conform metodelor: liniară, accelerată şi
degresivă) unui utilaj care are o valoare de intrare de 100.000 lei şi o durată utilă de viaţă de 7 ani. Care este mărimea
cheltuielilor cu amortizarea dacă, în cei 7 ani, numărul unităţilor produse cu utilajul procurat sunt estimate astfel: N:
50.000 buc; N+1: 40.000 buc; N+2: 40.000 buc; N+3: 30.000 buc; N+4: 25.000 buc; N+5: 20.000 buc; N+6: 10.000 buc?
13. O S.C. primeşte cu titlu gratuit un echipament evaluat la valoarea de 30.000 lei. Echipamentul se amortizează
liniar în 6 ani. După 4 ani şi jumătate se vinde acest bun unei alte persoane juridice la un preţ de vânzare de 40.000 lei,
T.V.A. 19%. Să se efectueze înregistrările în contabilitate pentru primele două luni, precum şi cele care vizează vânzarea
imobilizării. De asemenea, să se prezinte situaţia contului 4753 “Donaţii pentru investiţii”, după vânzarea bunului.
14. O firmă achiziţionează un echipament tehnologic la un cost de achiziţie de 80.000 lei, T.V.A. 19%. 60% din
costul de achiziţie reprezintă partea subvenţionată de stat. Echipamentul se amortizează liniar în 8 ani. După 10 ani, firma
vinde echipamentul la un preţ de vânzare de 40.000 lei, T.V.A. 19%. Să se înregistreze în contabilitate: dreptul de a primi
subvenţia, achiziţionarea echipamentului, primirea subvenţiei în contul bancar, amortizarea (pentru o lună), precum şi
vânzarea imobilizării. Să se prezinte situaţia contului 4751 “Subvenţii pentru investiţii”, după 8 ani.
15. O S.C. construiește în regie proprie o clădire cu destinația: birouri și pentru scopuri administrative. Costul
total este de 800.000 lei. Durata de viață a clădirii este de 40 ani. Clădirea este împărțită în 8 spații independente cu valori

1
care ar fi fost înregistrările dacă nu se apela la o firmă specializată şi montarea se făcea cu efortul propriu al întreprinderii?

1
egale: un spațiu va fi folosit ca punct de lucru pentru entitate, iar celelalte spații (7) se vor închiria în baza unor contracte
către terți. Înregistrați recepția și amortizarea imobilizării având în vedere destinația dată spațiilor din clădire!
16. S.C. deține o clădire utilizată pentru obținerea veniturilor din închiriere încadrată ca investiție imobiliară,
pentru care: valoarea de intrare = 500.000 lei, amortizarea cumulată = 100.000 lei, pierderea din depreciere aferentă =
30.000 lei. Societatea intenționează utilizarea clădirii ca punct de lucru propriu, contractele de închiriere fiind încheiate
(finalizate). Să se înregistreze transferul imobilizării de la investiție imobiliară la proprietate imobiliară utilizată de către
proprietar.
17. O S.C. plantează în luna martie anul N viță de vie pentru care se efectuează cheltuieli astfel: în anul N –
50.000 lei, în anul N+1 – 70.000 lei. În luna august N+1 se înregistrează plantația de viță de vie drept imobilizare
corporală. Durata de viață este de 20 de ani. Să se înregistreze cultura de viță de vie ca imobilizare corporală când aceasta
intră pe rod și amortizarea acesteia pentru anul N+1 și N+2.

Aplicaţii IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. O entitate achiziţionează de la o altă entitate controlata in comun 6.000 de acţiuni la un cost de achiziţie de 15
lei/acţiune. Iniţial, se achită suma de 50.000 lei, iar diferenţa urmează a fi plătită în termen de 60 de zile. După un an de la
deţinerea participaţiei, se înregistrează dividendele cuvenite şi încasate de la societatea emitentă a acţiunilor în sumă de
10.000 lei. La un moment dat, societatea deţinătoare a actiunilor vinde 3.000 de titluri la bursă la un preţ de vânzare de: a).
16 lei/acţiune; b). 14 lei/acţiune. Mai târziu, societatea finanţatoare îşi retrage contravaloarea a încă 2.000 de acţiuni, caz
în care se înregistrează şi dividendele încasate în sumă de 8.000 lei. Societatea emitentă a titlurilor intră în stare de
lichidare, ca urmare a falimentului, iar societatea finanţatoare nu mai poate recupera decât jumătate din participaţia
rămasă.
2. O entitate acordă un împrumut de 50.000 lei, pentru o perioadă de 3 ani, unei societăţi comerciale la care se
deţin participaţii. Dobânda anuală convenită între părţi este de 20%. La scadenţa stabilită se înregistrează încasarea
contravalorii împrumutului.
3. O societate comercială acordă unei alte entităţi un împrumut în sumă de 20.000 € la un curs de 4,50 lei.
Dobânda stabilită este de 20% pe an (se înregistrează dobânda pentru prima lună la acelaşi curs de la acordarea
creditului). La sfârşitul anului 1 € = 4,52 lei. La rambursarea împrumutului, 1 € = 4,51 lei (împrumutul se rambursează la
sfârşitul perioadei de creditare).
4. O S.C. depune suma de 10.000 lei drept garanţie la furnizorii de energie electrică. La primirea facturii,
consumul de energie este de 23.800 lei, inclusiv T.V.A., iar societatea nu-şi achită datoria integral, ci doar 13.800 lei,
diferenţa reţinându-se din garanţie.
5. O entitate primeşte în schimbul aportului în natură (un mijloc de transport) la capitalul altei societăţi titluri de
participare. Valorile sunt următoarele: valoarea contabilă a mijlocului de transport: 100.000 lei; valoarea de aport: a).
70.000 lei, b). 35.000 lei, c). 40.000 lei; amortizarea înregistrată: 60.000 lei.

2
Clasa 2–CONTURI DE IMOBILIZĂRI

Aplicaţii IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. La constituirea unei S.C. un asociat aduce ca aport la capitalul social o suprafaţă de teren evaluată la valoarea
de aport de 20.000 lei. Pe parcursul funcţionării, societatea cumpără un teren de la o persoană fizică la un cost de achiziţie
de 40.000 lei. După 2 ani se vinde terenul achiziţionat la un preţ de vânzare de 80.000 lei, T.V.A. 19%.
Rezolvare:

2111, A+D = 456, A-C 20.000


- Primirea ca aport a unui teren, cf Rap de evaluare (pt determinarea valorii de aport)

1011, P-D = 1012, P+C 20.000


- Transf cap de la nev la vărsat

2111, A+D = 404, P+C 40.000


- Achiziția unui teren de la o pers fizică, cf contractului

461, A+D = % 95.200


7583, P+C 80.000
4427, P+C 15.200
- Inreg Factura privind vânz terenului, cf contractului

6583, A+D = 2111, A-C 40.000


- Scoaterea din evidență a terenului vândut

2. Se finalizează şi se recepţionează o lucrare de amenajare a unui teren, efectuată cu forțe proprii, din
proprietatea societăţii al cărei cost efectiv este de 30.000 lei, amortizabilă liniar pe o perioadă de 10 ani.
Rezolvare:

Cheltuielile efectuate pentru amenajare = 30.000 lei

2112, A+D = 722, P+C 30.000


- Recepția amenajării terenului efectuată cu efort propriu, cf PVR

Rezultat = V-Ch = 0 lei

6811, A+D = 2811, P+C 250 (30.000/10 ani)/12 luni


- Înreg amortizarea amenajării terenului, cf Planului de amortizare

… după 10 ani:

2811, P-D = 2112, A-C 30.000


- Scoaterea din evidență a amenajării terenului complet amortizată

3. Cu ocazia majorării capitalului social, un acţionar aduce ca aport, în contul capitalului social subscris, un utilaj
evaluat la valoarea de aport de 12.000 lei. Valoarea nominală a acţiunilor emise este de 10.000 lei. Utilajul se amortizează
degresiv în 8 ani.
Rezolvare:

2131, A+D = 456, A-C 12.000


- Primirea ca aport a unui utilaj, cf PVR

1011, P-D = 1012, P+C 10.000


- Transf cap la niv val nominale

1
Cal = 100/8 = 12,5%
Cad = 12,5 x 2 = 25%

1
2
3
4
5
6
7
8
Pe ultimii 4 ani, Cal = 100/4 = 25%, rezultă că Utilajul se amortizează: 4 ani - degresiv și 4 ani - liniar.

Anul Val la care se Cota Chelt cu amort Val rămasă


aplică Cota
1 12.000 25% 3.000 9.000
2 9.000 25% 2.250 6.750
3 6.750 25% 1.687,5 5.062,5
4 5.062,5 25% 1.265,63 3.796,87
5 3.796,87 25% 949,22 2.847,65
6 3.796,87 25% 949,22 1.898,43
7 3.796,87 25% 949,22 949,21
8 3.796,87 25% 949,21 -
Total - - 12.000 -

Anul 1:
6811, A+D = 2813, P+C 250 (3.000/12)
- Înreg amortizării pt o lună din primul an

Exerciții:

DUR = 7 ani (degresiv - ????, liniar - ????)

Cal = 100/7 = 14,28%


Cad = 14,28 x 2 = 28,57%

Din 7 ani, pe câți din ultimii ani, găsim o Cal mai mare sau egală cu Cad???

100/2 = 50%
100/3 = 33,33% - se trece la amortizarea liniară (7 ani: 4-dregesiv și 3-liniar)
100/4 = 25%

DUR = 11 ani (7-degresiv, 4-liniar)

DUR = 12 ani (8-degresiv și 4-liniar)

4. Se finalizează o lucrare de construcţie a unui depozit executată în regie proprie. Costul efectiv este de 145.000
lei, din care 90.000 lei reprezintă cheltuieli ale perioadei precedente. Să se efectueze înregistrările în contabilitate care
vizează cei doi ani.
Rezolvare:

N-1:

Cheltuieli = 90.000 lei

2
231, A+D = 722, P+C 90.000
- recepția parțială a construcției

N:

Cheltuieli = 145.000 – 90.000 = 55.000 lei

212, A+D = % 145.000


231, A-C 90.000
722, P+C 55.000
- recepția construcției la costul total

R = 0 lei

5. Se achiziţionează un echipament tehnologic destinat dotării unei secţii de producţie, la un cost de achiziţie de
120.000 lei, T.V.A. 19%. În momentul efectuării înregistrării în contabilitate este întocmit doar procesul-verbal de
recepţie provizorie, deoarece echipamentul nu este încă instalat şi nu sunt efectuate probele tehnologice. Ulterior, se face
recepţia finală şi se întocmeşte procesul verbal de recepţie definitivă, cu menţiunea că instalarea şi probele tehnologice
sunt efectuate de furnizor şi sunt facturate distinct, costul acestora fiind de 2.000 lei, T.V.A. 19% 1.
Rezolvare:

% = 404, P+C 142.800


231, A+D 120.000
4426, A+D 22.800
- recepția provizorie a echipamentului

% = 404, P+C 2.380


231, A+D 2.000
4426, A+D 380
- includerea chelt cu instalarea în costul echipamentului

2131, A+D = 231, A-C 122.000


- recepția finală a echipamentului, cf PVR definitivă

6. La inventarierea imobilizărilor corporale, se constată în plus un aparat de măsură. Valoarea de inventar este de
2.600 lei. Durata de viaţă utilă (de amortizare) este de 2 ani.
Rezolvare:
2132 = 4754 2.600 – plus la inventar
6811 = 2813 1.300 – amortizarea pe an
4754 = 7584 1.300 – transferul plusului de inventar la venituri, treptat

7. O entitate primeşte ca donaţie un mijloc de transport evaluat la o valoare de utilitate (justă) de 20.000 lei.
Acesta se amortizează accelerat în 8 ani. Să se înregistreze amortizarea pentru primii doi ani.
Rezolvare:
2133 = 4753 20.000 – primirea donației
6811 = 2813 10.000 (20.000*50%) – amortizarea pt primul an
4753 = 7584 10.000 – transferul donației la venituri treptat
6811 = 2813 1.428,57 (10.000/7 ani) – amortizarea pt anul II si următorii…
4753 = 7584 1.428,57 – transferul donației la venituri…

8. La inventarierea activelor, se constată lipsă un aparat de reglare. Valoarea contabilă (valoarea de intrare) este
de 3.000 lei, iar amortizarea înregistrată este de 1.500 lei. Se impută gestionarului valoarea actualizată a mijlocului fix de
3.500 lei, T.V.A. 19%.
Rezolvare:
1
care ar fi fost înregistrările dacă nu se apela la o firmă specializată şi montarea se făcea cu efortul propriu al întreprinderii?

3
% = 2132 3.000 – lipsa înregistrată
2813 1.500
6588 1.500

4282 = % 4.165 – imputarea gestionarului


7581 3.500
4427 665

9. În cursul unui exerciţiu se efectuează cheltuieli în valoare de 140.000 lei destinate construcţiei unui depozit.
Lucrarea este nefinalizată la sfârşitul perioadei, continuând şi în exerciţiul financiar următor. La recepţie (în exerciţiul
financiar următor), costul total determinat pe baza devizului de lucrări este de 300.000 lei. Să se înregistreze operaţiunile
în contabilitate pentru cei doi ani. Care sunt înregistrările contabile în situația în care compania ar apela la un antreprenor
care facturează executarea lucrării în două exerciții financiare succesive, T.V.A. 19%?
Rezolvare:
Varianta – efort propriu
231 = 722 140.000 – recepția parțială a lucrării în exercițiul N
212 = % 300.000 – recepția definitivă a lucrării în exercițiul N+1
231 140.000
722 160.000

Varianta – antreprenor
% = 404 166.600 - recepția parțială a lucrării în exercițiul N
231 140.000
4426 26.600
% = 404 190.400 - recepția parțială a lucrării în exercițiul N+1
231 160.000
4426 30.400
212 = 231 300.000 - recepția definitivă a lucrării

10. O întreprindere acordă unui furnizor un avans de 59.500 lei (inclusiv T.V.A.) în vederea procurării unui
echipament tehnologic. După două zile se primeşte factura pentru avansul plătit. Costul total al echipamentului este de
200.000 lei, T.V.A. 19% şi se înregistrează în contabilitate conform facturii şi procesului verbal de recepţie. Achitarea
diferenţei de plată furnizorului are loc imediat după instalare.
Rezolvare:
4093 = 5121 59.500 – acordare avans
4426 = 4093 9.500 – înregistrare TVA pe baza facturii de avans
% = 404 238.000 - recepția echipamentului
2131 200.000
4426 38.000
% = 4093 50.000 – regularizare avans și ajustarea TVA-ului
404 59.500
4426 -9.500
404 = 5121 178.500 – plata diferenței

11. O firmă cumpără un echipament care are un cost de achiziţie de 50.000 lei, TVA – 19%, subvenţionat 40%.
Echipamentul se amortizează liniar în 5 ani. Firma vinde echipamentul după 3 ani la un preţ de vânzare de 40.000 lei,
TVA-19%.
Rezolvare:
% = 404 59.500 – achiziție echipament
2131 50.000
4426 9.500
5121 = 4751 20.000 – primirea subvenției (40% din cost fără TVA)
6811 = 2813 10.000 – amortizarea anuală
4751 = 7584 4.000 – transferul subvenției la venituri pe măsura amortiz. în proporție de 40%
… se repetă 3 ani
461 = % 47.600 – factura privind vânzarea

4
7583 40.000
4427 7.600
% = 2131 50.000 – descărcarea gestiunii
2813 30.000 (amortizarea pt 3 ani)
6583 20.000
4751 = 7584 8.000 – transferul subvenției rămase la venituri (40%*20.000)

12. Să se prezinte calculele și înregistrările aferente privind amortizarea (conform metodelor: liniară, accelerată și
degresivă) unui utilaj care are o valoare de intrare de 100.000 lei și o durată utilă de viață de 7 ani. Care este mărimea
cheltuielilor cu amortizarea dacă, în cei 7 ani, numărul unităților produse cu utilajul procurat sunt estimate astfel: N:
50.000 buc; N+1: 40.000 buc; N+2: 40.000 buc; N+3: 30.000 buc; N+4: 25.000 buc; N+5: 20.000 buc; N+6: 10.000 buc?
Rezolvare:
Amortizarea liniară:
6811 = 2813 14.285,71 (100.000/7 ani) – amortizarea anuală
…se repetă de încă 6 ori

Amortizarea accelerată:
6811 = 2813 50.000 (100.000*50%) – amortizarea pt primul an
6811 = 2813 8.333,33 (50.000/6 ani) – amortizarea pentru anul 2 și următorii

Amortizarea degresivă:
Cal = 100/7 = 14,29%; Cad = 14,29*2 = 29%; Din 7 ani, bunul se va amortiza degresiv 4 ani și 3 ani liniar.
6811 = 2813 29.000 (100.000*29%)
… se aplică Cad de 29% la valoarea rămasă până în anul 4, inclusiv; începând din anul 5, bunul se va amortiza
liniar (prin împărțirea valorii rămase după anul 4 la numărul de ani rămași)

Amortizarea conform nr de unități produse:


6811 = 2813 23.255,81 (50.000/215.000*100.000 lei) – amortizarea pt anul N
6811 = 2813 18.604,65 (40.000/215.000*100.000 lei) – amortizarea pt anul N+1
…în fiecare an se raportează nr unităților produse la nr total (215.000 unități) și se înmulțește cu valoarea
(100.000 lei)

13. O S.C. primeşte cu titlu gratuit un echipament evaluat la valoarea de 30.000 lei. Echipamentul se amortizează
liniar în 6 ani. După 4 ani şi jumătate se vinde acest bun unei alte persoane juridice la un preţ de vânzare de 40.000 lei,
T.V.A. 19%. Să se efectueze înregistrările în contabilitate pentru primele două luni, precum şi cele care vizează vânzarea
imobilizării. De asemenea, să se prezinte situaţia contului 4753 “Donaţii pentru investiţii”, după vânzarea bunului.
Rezolvare:
2131 = 4753 30.000 – primirea ca donație
6811 = 2813 5.000 (30.000/6 ani) – amortizarea anuală
4753 = 7584 5.000 – transferul donației la venituri
… se repetă ultimele 2 operațiuni încă 3 ani și jumătate
După 4 ani și jumătate, bunul este amortizat 22.500 lei
461 = % 47.600 – factura privind vânzarea
7583 40.000
4427 7.600
% = 2131 30.000 – descărcarea gestiunii
2813 22.500 (amortizarea pt 4 ani și jumătate)
6583 7.500
4753 = 7584 7.500 – transferul donației la venituri în limita soldului contului 4753
… după vânzarea bunului, contul 4753 se închide…

14. O firmă achiziţionează un echipament tehnologic la un cost de achiziţie de 80.000 lei, T.V.A. 19%. 60% din
costul de achiziţie reprezintă partea subvenţionată de stat. Echipamentul se amortizează liniar în 8 ani. După 10 ani, firma
vinde echipamentul la un preţ de vânzare de 40.000 lei, T.V.A. 19%. Să se înregistreze în contabilitate: dreptul de a primi
subvenţia, achiziţionarea echipamentului, primirea subvenţiei în contul bancar, amortizarea (pentru o lună), precum şi
vânzarea imobilizării. Să se prezinte situaţia contului 4751 “Subvenţii pentru investiţii”, după 8 ani.

5
Rezolvare:
4451 = 4751 48.000 – înregistrat dreptul de a primi subvenția
% = 404 95.200 – achiziție echipament
2131 80.000
4426 15.200
5121 = 4451 48.000 (80.000*60%) – primirea subvenției
6811 = 2813 10.000 – amortizarea anuală
4751 = 7584 6.000 – transferul subvenției la venituri pe măsura amortizării
461 = % 47.600 – factura privind vânzarea
7583 40.000
4427 7.600
2813 = 2131 80.000 – descărcarea gestiunii, bunul fiind complet amortizat

15. O S.C. construiește în regie proprie o clădire cu destinația: birouri și pentru scopuri administrative. Costul
total este de 800.000 lei. Durata de viață a clădirii este de 40 ani. Clădirea este împărțită în 8 spații independente cu valori
egale: un spațiu va fi folosit ca punct de lucru pentru entitate, iar celelalte spații (7) se vor închiria în baza unor contracte
către terți. Înregistrați recepția și amortizarea imobilizării având în vedere destinația dată spațiilor din clădire!
Rezolvare:
212 = 231 100.000 (800.000/8 ani) – proprietatea utilizata de catre proprietar (PI)
215 = 235 700.000 – investitia imobiliara (II)
6811 = 2812 2.500 (100.000/40 ani) – amortizarea PI
6811 = 2815 17.500 (700.000/40 ani) – amortizarea II

16. S.C. deține o clădire utilizată pentru obținerea veniturilor din închiriere încadrată ca investiție imobiliară,
pentru care: valoarea de intrare = 500.000 lei, amortizarea cumulată = 100.000 lei, pierderea din depreciere aferentă =
30.000 lei. Societatea intenționează utilizarea clădirii ca punct de lucru propriu, contractele de închiriere fiind încheiate
(finalizate). Să se înregistreze transferul imobilizării de la investiție imobiliară la proprietate imobiliară utilizată de către
proprietar.
Rezolvare:
2815 = 2812 100.000 – transferul amortizarii II la amortizare PI
2915 = 2912 30.000 – transferul ajustarii pt depre. II la deprec. PI
212 = 215 500.000 – transferul de la II la PI

17. O S.C. plantează în luna martie anul N viță de vie pentru care se efectuează cheltuieli astfel: în anul N – 50.000 lei, în
anul N+1 – 70.000 lei. În luna august N+1 se înregistrează plantația de viță de vie drept imobilizare corporală. Durata de
viață este de 20 de ani. Să se înregistreze cultura de viță de vie ca imobilizare corporală când aceasta intră pe rod și
amortizarea acesteia pentru anul N+1 și N+2.
Rezolvare:
231 = 722 50.000 - c/val chelt aferente exercitiului N
231 = 722 70.000 - c/val chelt aferente exercitiului N+1
217 = 231 120.000 – receptia la costul total in august N+1
6811 = 2817 2.000 (120.000/20)/12*4 luni – amortizarea pt N+1
6811 = 2817 2.000 – amortizarea pentru anul N+2

Clasa 2–CONTURI DE IMOBILIZĂRI


Aplicaţii rezolvate - IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. O entitate achiziţionează de la o altă entitate controlata in comun 6.000 de acţiuni la un cost de achiziţie de 15
lei/acţiune. Iniţial, se achită suma de 50.000 lei, iar diferenţa urmează a fi plătită în termen de 60 de zile. După un an de la
deţinerea participaţiei, se înregistrează dividendele cuvenite şi încasate de la societatea emitentă a acţiunilor în sumă de
10.000 lei. La un moment dat, societatea deţinătoare a actiunilor vinde 3.000 de titluri la bursă la un preţ de vânzare de: a).
16 lei/acţiune; b). 14 lei/acţiune. Mai târziu, societatea finanţatoare îşi retrage contravaloarea a încă 2.000 de acţiuni, caz
în care se înregistrează şi dividendele încasate în sumă de 8.000 lei. Societatea emitentă a titlurilor intră în stare de
lichidare, ca urmare a falimentului, iar societatea finanţatoare nu mai poate recupera decât jumătate din participaţia
rămasă.

6
Rezolvare:
263 = % 90.000 (6.000*15 lei) – achiziția titlurilor
5121 50.000
269 40.000
269 = 5121 40.000 – plata diferenței după 60 de zile
461 = 7613 10.000 – înregistrat dreptul de a primi dividendele
5121 = 461 10.000 – încasarea c/val dividendelor
a. 461 = 7641 48.000 (3.000*16 lei) – vânzarea titlurilor
6641 = 263 45.000 (3.000*15 lei) – scoaterea din evidență
b. 461 = 7641 42.000 (3.000*14 lei) - vânzarea titlurilor
6641 = 263 45.000 (3.000*15 lei) – scoaterea din evidență
5121 =% 38.000 – retragerea c/val a încă 2.000 de acțiuni și încasarea dividendelor
263 30.000 (2.000*15 lei)
7613 8.000
% = 263 15.000 – încasarea doar a jumătatea din participația rămasă, jumătate fiind pierdere
5121 7.500
663 7.500

2. O entitate acordă un împrumut de 50.000 lei, pentru o perioadă de 3 ani, unei societăţi comerciale la care se
deţin participaţii. Dobânda anuală convenită între părţi este de 20%. La scadenţa stabilită se înregistrează încasarea
contravalorii împrumutului.
Rezolvare:
2671 = 5121 50.000 – acordarea împrumutului
2672 = 766 10.000 (50.000*20%) – înregistrarea dobânzii de primit
5121 = 2672 10.000 – încasarea dobânzii
…se repetă aceste operațiuni până la final
5121 = 2671 50.000 – încasarea c/val împrumutului anterior acordat

3. O societate comercială acordă unei alte entități un împrumut în sumă de 20.000 € la un curs de 4,50 lei.
Dobânda stabilită este de 20% pe an (se înregistrează dobânda pentru prima lună la acelaşi curs de la acordarea
creditului). La sfârşitul anului 1 € = 4,52 lei. La rambursarea împrumutului, 1 € = 4,51 lei (împrumutul se rambursează la
sfârşitul perioadei de creditare).
Rezolvare:
2675 = 5124 90.000 (20.000 euro*4,50 lei) – acordarea împrumutului în valută
2676 = 766 18.000 (20.000 euro*20%*4,50 lei) – înregistrarea dobânzii de încasat
5124 = 2676 18.000 – încasarea dobânzii
2675 = 765 400 (20.000 euro*0,02) – actualizarea creanței cu o diferență favorabilă la închiderea exercițiului
% = 2675 90.400
5124 90.200 (20.000 euro*4,51 lei)
665 200 (20.000 euro*0,01)

4. O S.C. depune suma de 10.000 lei drept garanţie la furnizorii de energie electrică. La primirea facturii,
consumul de energie este de 23.800 lei, inclusiv T.V.A., iar societatea nu-şi achită datoria integral, ci doar 14.800 lei,
diferenţa reţinându-se din garanţie.
Rezolvare:
2678 = 5121 10.000 – depunerea garanției
% = 401 23.800 – înregistrarea facturii de en electrică
605 20.000
4426 3.800
401 = % 23.800 – achitarea datoriei față de furnizor, cu reținerea din garanție
5121 13.800
2678 10.000

5. O entitate primeşte în schimbul aportului în natură (un mijloc de transport) la capitalul altei societăţi titluri de
participare. Valorile sunt următoarele: valoarea contabilă a mijlocului de transport: 100.000 lei; valoarea de aport: a).
70.000 lei, b). 35.000 lei, c). 40.000 lei; amortizarea înregistrată: 60.000 lei.

7
Rezolvare:
a. % = 2131 100.000
2813 60.000
261 40.000
261 = 768 30.000 – diferența până la 70.000 lei majorează alte venituri financiare

b. % = 2131 100.000
2813 60.000
261 35.000
6588 5.000

c. % = 2131 100.000
2813 60.000
261 40.000

8
Clasa 2–CONTURI DE IMOBILIZĂRI
Aplicaţii IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. O S.C. efectuează cheltuieli generate de înfiinţarea 1 acesteia, reprezentate de plăţi în numerar în valoare de 800
lei, conform chitanţei şi înregistrează factura primită de la o firmă de publicitate (privind publicitatea înfiinţării firmei) în
sumă de 1.000 lei, T.V.A. 19%. Cheltuielile de constituire se amortizează 2 în 3 ani. După amortizarea completă, aceste
imobilizări necorporale sunt scoase din evidenţa contabilă.
2. Să se contabilizeze recepţionarea unui procedeu tehnologic nou de fabricaţie a unor produse, obţinut prin
cercetare proprie (în cadrul unităţii) în valoare de 20.000 lei, amortizabil în 2 ani (se va avea în vedere amortizarea
lunară). După recuperarea integrală a cheltuielilor de dezvoltare, se înregistrează şi scoaterea acestora din evidenţa
contabilă.
3. a). O întreprindere cumpără o licenţă de fabricaţie a unor produse în valoare de 28.000 lei, TVA – 19%, care se
amortizează în 7 ani. b). Totodată, în cadrul întreprinderii se descoperă un procedeu tehnologic de prelucrare a metalului
care se brevetează, costul lui fiind de 18.000 lei, amortizabil în 3 ani. După 2 ani se vinde acest drept unei alte persoane
juridice la un preţ de vânzare de 25.000 lei, T.V.A. 19%.
4. O SC primeşte în concesiune un teren pentru o perioadă de 20 de ani, preţul concesiunii fiind de 80.000 lei.
Redevenţa anuală se achită cu OP. După expirarea contractului, se scoate din evidenţă concesiunea complet amortizată.
(Deoarece în contract sunt prevăzute durata şi valoarea totală aferente concesiunii, aceasta se poate recunoaşte ca activ -
Varianta I). Care sunt înregistrările contabile, dacă în contract nu se stabileşte valoarea totală a concesiunii, ci doar
valoarea redevenţei anuale, care este de 4.000 lei? (În acest caz, concesiunea nu se recunoaşte ca activ – Varianta II).
5. O S.C. înregistrează achiziționarea unor drepturi de forare în valoare de 60.000 lei, TVA 19%. Contractul este
încheiat pentru o perioadă de 3 ani. La finalizarea contractului, activul necorporal este scos din evidența contabilă.
6. O entitate preia prin achiziţie o hală de producţie, ca urmare a desfiinţării unei întreprinderi de stat. Costul de
achiziţie a halei, în ansamblu, este stabilit ca fiind 500.000 lei, T.V.A. 19%. După evaluarea elementelor componente, se
constată că valoarea construcţiei este de 200.000 lei, a utilajelor este de 100.000 lei, iar a terenului este de 130.000 lei.
Să se înregistreze în contabilitate achiziţia imobilizării şi să se evidenţieze, în acelaşi timp, fondul comercial aferent.
7. Să se înregistreze în contabilitate achiziţia unui program informatic la un cost de achiziţie de 12.000 lei, T.V.A.
19%. Valoarea contabilă a programului informatic se recuperează în termen de 3 ani. La ce valoare va fi prezentat
programul informatic în bilanţ după 4 ani?
8. O S.C. realizează cu forţe proprii un program informatic pentru care se efectuează cheltuieli cu salariile în
prima lună de 15.000 lei. În a doua lună, se finalizează aplicaţia (softul), cheltuielile cu salariile fiind de 10.000 lei.
Amortizarea programului informatic se face în 2 ani.
9. Să se contabilizeze primirea cu titlu gratuit a unui program informatic, evaluat la valoarea de 60.000 lei,
precum şi aducerea ca aport la capitalul social a unui program informatic, evaluat la valoarea de 30.000 lei. Perioada de
amortizare este de 3 ani pentru ambele softuri.
10. O societate acordă unei firme de soft un avans de 11.900 lei în vederea realizării unui program informatic.
După o zi se primeşte factura pentru avans (în vederea înregistrării T.V.A.). După două luni se recepţionează programul
informatic, costul total fiind de 35.700 lei, inclusiv T.V.A. La primirea facturii pentru costul total, se regularizează şi
avansul acordat. Plata se face după o săptămână de la instalare.
11. O firmă cumpără un program informatic la un cost de achiziţie de 20.000 lei, T.V.A. 19%. Instalarea şi
testarea programului sunt efectuate ulterior de aceeaşi firmă de soft şi au un cost de 4.000 lei, T.V.A. 19%. Firma primeşte
două facturi: o factură pentru costul efectiv al programului şi o altă factură pentru serviciile privind instalarea şi testarea.
Programul informatic se amortizează liniar pe o durată de 3 ani. Să se efectueze înregistrările în contabilitate privind
achiziţia programului, cheltuielile cu instalarea şi testarea acestuia, precum şi amortizarea pentru o lună. De asemenea, să
se precizeze la ce valoare apare în bilanţ programul informatic după un an de amortizare.

1
care sunt cheltuielile incluse în categoria cheltuielilor de constituire?
2
ce metodă de amortizare se aplică, de regulă, în cazul imobilizărilor necorporale amortizabile?

1
Exemple de calcul pentru amortizare

Exemplul 1
Amortizarea imobilizărilor - Să se prezinte calculele pentru amortizarea liniară,
amortizarea degresivă şi amortizarea accelerată a unui utilaj cu o valoare de intrare de 18.000
lei şi o durată de utilizare de 9 ani.

Cota de amortizare liniară (Cal) este 100/9=11,11…%


Amortizarea anuală după regimul liniar este 18.000 lei/9 ani = 2.000 lei/an (acelaşi
rezultat se obţine înmulţind cota de amortizare liniară cu valoarea de intrare).
Cota de amortizare degresivă (Cad) = Cal x coef prevăzut de legislație:
- 1,5 dacă durata de utilizare a bunului (1-5 ani]
- 2 dacă durata de utilizare a bunului (5-10 ani]
- 2,5 dacă durata de utilizare a bunului > 10 ani

Cota de amortizare degresivă este 11,11% x 2 = 22,22%

Tabelul nr. 1. Calculul amortizării conform metodelor: liniară, degresivă și accelerată


(50% - în primul an)
Amortizarea liniară Amortizarea degresivă Amortizarea accelerată
Anul Valoarea Amortizarea Valoarea Amortizarea Valoarea Amortizarea
rămasă anuală rămasă anuală rămasă anuală
1 18.000 2.000 18.000 3.996 18.000 9.000
2 16.000 2.000 14.004 3.108,89 9.000 1.125
3 14.000 2.000 10.895,11 2.418,72 7.875 1.125
4 12.000 2.000 8.476,40 1.881,76 6.750 1.125
5 10.000 2.000 6.594,64 1.464,01 5.625 1.125
6 8.000 2.000 5.130,63 1.282,66 4.500 1.125
7 6.000 2.000 3.847,97 1.282,66 3.375 1.125
8 4.000 2.000 2.565,31 1.282,66 2.250 1.125
9 2.000 2.000 1.282,65 1.282,65 1.125 1.125
Total - 18.000 - 18.000 - 18.000
Încercare pentru anul 6: 5.130,63 lei x 22,22% = 1.140,02 lei
5.130,63 lei : 4 ani rămași = 1.282,66 lei
Concluzia: din anul 6, se continuă cu amortizarea liniară!

9 ani – câți ani degresiv și câți liniar????


Cad = 22,22%
Ultimii 2 ani: 100/2 = 50%
Ultimii 3 ani: 100/3 = 33,33%
Ultimii 4 ani: 100/4 = 25% - din 9 ani, 5 – degresiv și 4 - liniar
Ultimii 5 ani: 100/5 = 20%

Alte exerciții de calcul:


DUR = 10 ani. Degresiv – 5; Liniar – 5.
Cal = 100/10 = 10%
Cad = 10% x 2 = 20%
100/2 = 50%
100/3=33,33%
100/4=25%
100/5=20%
100/6=16,66%

DUR = 12 ani. Degresiv - 8; Liniar – 4;


Cal = 100/12 = 8,33%
Cad = 20,83%
100/5 = 20%
100/4 = 25%

Se observă din tabelul anterior că amortizarea liniară este constantă pentru cei 9 ani,
amortizarea degresivă este descrescătoare, iar amortizarea accelerată este constantă începând din
anul al doilea, în primul an ajungând la o cheltuială de 9.000 lei (jumătate din valoarea
imobilizării).

Exemplul 2

Dacă pentru același utilaj, presupunem că nr. pieselor/unităților produse în cei 9 ani este
împărțit astfel: 5.000 (An 1), 4.000 (An 2), 3.000 (An 3), 2.000 (An 4), 1.000 (An 5, 6, 7, 8, 9),
care este mărimea amortizării în cei 9 ani?

Amortizarea funcțională
Anul
Nr. pieselor produse Amortizarea anuală
1 5.000 4.736,85
2 4.000 3.789,47
3 3.000 2.842,10
4 2.000 1.894,73
5 1.000 947,37
6 1.000 947,37
7 1.000 947,37
8 1.000 947,37
9 1.000 947,37
Total 19.000 18.000

Amortizarea anuală se calculează astfel:


An 1: 5.000/19.000*18.000 lei = 4.736,85 lei
An 2: 4.000/19.000*18.000 lei = 3.789,47 lei
An 3: 3.000/19.000*18.000 lei = 2.842,10 lei
An 4: 2.000/19.000*18.000 lei = 1.894,73 lei
An 5: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 6: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 7: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 8: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 9: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
Exemplul nr. 2: Investiții imobiliare1 – O S.C. construiește în regie proprie o clădire cu
destinația: birouri și scopuri administrative. Costurile necesare realizării construcției sunt în
sumă de 530.000 lei. Durata de viață a clădirii este de 40 ani. Clădirea are trei etaje și este
împărțită în 6 spații independente. Un spațiu de la etajul trei va fi utilizat ca punct de lucru de
către entitate, iar restul clădirii se închiriază pe baza unor contracte către alte entități. Cheltuielile
de întreținere lunară sunt de 11.041,47 lei și sunt suportate de către proprietar. Valoarea spațiilor
este agală. Care este maniera de contabilizare a construcției?
Având în vedere intenția de utilizare a unui spațiu în scopuri proprii și faptul că poate fi
separat de restul spațiilor din cadrul construcției (din punct de vedere al costurilor și ca
posibilitate de valorificare distinctă de celelalte spații), acesta va fi înregistrat ca proprietate
imobiliară. Celelalte spații vor fi contabilizate ca investiții imobiliare, deoarece vor aduce
beneficii entității în mod independent de spațiul pe care acesta îl folosește în scopuri proprii.
Valoarea spațiului recunoscut ca proprietate imobiliară este de: 530.000 lei/6 = 88.333,34
lei
Valoarea spațiilor care urmează a fi închiriate este de: 530.000 lei*5/6 = 441.666,66 lei
Înregistrarea construcției la recepția acesteia:
1. 212 = 231 88.333,34 88.333,34
și
2. 215 = 235 441.666,66 441.666,66
Înregistrarea amortizării (amortizarea anuală a construcției este de 530.000 lei/40 ani =
13.259 lei, din care: amortizarea aferentă proprietății imobiliare este de 2.208,33 lei și
amortizarea aferentă investiției imobiliare este de 11.041,67 lei):
3. 6811 = % 13.259
2812 2.208,33
2815 11.041,67

Exemplul nr. 3: Active biologice productive – O S.C. plantează viță de vie în luna martie
a anului N pentru care se efectuează și se înregistrează cheltuieli după natura acestora în valoare
de 50.000 lei (materia primă, îngrășăminte, amortizarea utilajelor agricole, salarii, alte prestații
externe etc). Recepția finală a plantației de viță de vie se înregistrează în luna august a anului
N+1, perioadă în care se mai efectuează chetuieli de 80.000 lei (apă și energie/irigații, salarii,
amortizare utilaje, îngrășăminte, combustibil etc). Care este maniera de recunoaștere a activului
biologic productiv?
Recunoașterea activului biologic productiv presupune ca la finele fiecărei luni să se
înregistreze imobilizarea corporală în curs de execuție cu valoarea cheltuielilor înregistrate în
1
***, exemplu inspirat din RENTROP & STRATON, Noile Reglementări contabile aprobate prin OMFP nr.
1802/2014. Interpretări și aplicații practice, București, 2015, pp. 58-59.
luna respectivă (231=722), iar în luna august a anului N+1, vița de vie va fi înregistrată în contul
217 “Active biologice productive”, astfel:
1. 217 = 231 130.000 130.000
Dacă durata de viață stabilită pentru vița de vie este de 20 ani, amortizarea lunară de
541,66 lei se înregistrează astfel:
2. 6811 = 2817 541,66 541,66
Așadar, cultura de viță de vie se recunoaște ca activ biologic productiv atunci când
aceasta intră pe rod. Cheltuielile înregistrate de la momentul plantării până la momentul
devenirii viței de vie productive sunt recunoscute ca imobilizări corporale în curs.
Balanţa de verificare finală cu patru serii de egalități
Simb Sold iniţial
Denumire cont
cont Debit Credit
1011 Capital subscris nevărsat 0 100,000
1012 Capital subscris vărsat 0 900,000
106 Rezerve 0 200,000
117 Rezultat reportat 0 20,000
121 Profit sau pierdere 0 0
1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 0 0
2111 Terenuri 120,000 0
2131 Echipamente tehnologice 500,000 0
2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 0 0
2133 Mijloace de transport 0 0
2813 Amortizarea imobilizărilor corporale 0 150,000
3021 Materiale auxiliare 50,000 0
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 100,000 0
371 Mărfuri 500,000 0
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 0 0
401 Furnizori 0 300,000
403 Efecte de plătit 0 90,000
404 Furnizori de imobilizări 0 0
4111 Clienţi 150,000 0
4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 0 0
413 Efecte de primit de la clienţi 50,000 0
419 Clienţi - creditori 0 70,000
421 Personal - salarii datorate 0 140,000
4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 0 0
441 Impozitul pe profit 0 0
4423 TVA de plată 0 50,000
4426 TVA deductibilă 0 0
4427 TVA colectată 0 0
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0 50,000
456 Decontări cu acţionarii privind capitalul 100,000 0
461 Debitori diverşi 100,000 0
471 Cheltuieli înregistrate în avans 20,000 0
472 Venituri înregistrate în avans 0 100,000
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 0 0
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi 0 0
5121 Conturi la bănci în lei 250,000 0
5124 Conturi la bănci în valută 180,000 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 70,000
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 0 20,000
5311 Casa în lei 20,000 0
5411 Acreditive în lei 100,000 0
542 Avansuri de trezorerie 20,000 0
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0
6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 0 0
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 0 0
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 0 0
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 0 0
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 0 0
7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 0 0
7588 Alte venituri din exploatare 0 0
765 Venituri din diferenţe de curs valutar 0 0
TOTAL 2,260,000 2,260,000
ru serii de egalități
Rulaj Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
100,000 0 100,000 100,000 0 0
0 100,000 0 1,000,000 0 1,000,000
0 0 0 200,000 0 200,000
0 159,680 0 179,680 0 179,680
364,820 524,500 364,820 524,500 0 159,680
0 10,000 0 10,000 0 10,000
0 0 120,000 0 120,000 0
200,000 300,000 700,000 300,000 400,000 0
17,000 0 17,000 0 17,000 0
100,000 0 100,000 0 100,000 0
120,000 0 120,000 150,000 0 30,000
5,000 1,500 55,000 1,500 53,500 0
0 0 100,000 0 100,000 0
0 110,000 500,000 110,000 390,000 0
0 10,000 0 10,000 0 10,000
55,000 5,000 55,000 305,000 0 250,000
0 50,000 0 140,000 0 140,000
0 238,000 0 238,000 0 238,000
142,800 123,800 292,800 123,800 169,000 0
23,800 0 23,800 0 23,800 0
0 0 50,000 0 50,000 0
0 0 0 70,000 0 70,000
0 0 0 140,000 0 140,000
2,380 0 2,380 0 2,380 0
0 32,320 0 32,320 0 32,320
0 61,180 0 111,180 0 111,180
38,000 38,000 38,000 38,000 0 0
99,180 99,180 99,180 99,180 0 0
0 0 0 50,000 0 50,000
0 100,000 100,000 100,000 0 0
476,000 0 576,000 0 576,000 0
0 0 20,000 0 20,000 0
0 0 0 100,000 0 100,000
0 17,000 0 17,000 0 17,000
0 20,000 0 20,000 0 20,000
259,680 90,000 509,680 90,000 419,680 0
2,000 1,000 182,000 1,000 181,000 0
70,000 0 70,000 70,000 0 0
20,000 0 20,000 20,000 0 0
500 5,000 20,500 5,000 15,500 0
0 0 100,000 0 100,000 0
0 0 20,000 0 20,000 0
1,500 1,500 1,500 1,500 0 0
110,000 110,000 110,000 110,000 0 0
180,000 180,000 180,000 180,000 0 0
1,000 1,000 1,000 1,000 0 0
10,000 10,000 10,000 10,000 0 0
30,000 30,000 30,000 30,000 0 0
32,320 32,320 32,320 32,320 0 0
120,000 120,000 120,000 120,000 0 0
2,000 2,000 2,000 2,000 0 0
400,000 400,000 400,000 400,000 0 0
500 500 500 500 0 0
2,000 2,000 2,000 2,000 0 0
2,985,480 2,985,480 5,245,480 5,245,480 2,757,860 2,757,860
BILANŢ
încheiat la data de 31 decembrie …………..
- lei -
Nr. Sold la
rd. începutul anului sfârşitul anului
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(ct. 201+203+205+2071+208+4094-280-290-4904) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
(ct. 211+212+213+223+214+224+215+231+235+216+217+227+4093-281-291-293-4903) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261+262+265+267*-296*) 03
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+ 361+/-
368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428) 05
II. CREANŢE
(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an se prezintă separat.) (ct.
267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**)+437**)+4382+441**)+4424+ 4428**) +444**)+
445+446**)+447**)+4482+451**)+452**)+456**)+4582+461+473**)-491-495-497+5187) 06
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) 07
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct. 5112+512+531+532+541+542) 08
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-18) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+ 404+405+408+419+421+423+424-
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS rd. (17+18), din care: 16
ct. 4751+4752+4753+4754+4758 17
ct. 472 18
J. CAPITAL ŞI REZERVE 1
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care: 19
- capital subscris nevărsat (1011) 20
- capital subscris vărsat (1012) 21
- patrimoniul regiei (1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 24
IV. REZERVE (ct. 106) 25
Acţiuni proprii (ct. 109) 26
Câștiguri aferente acțiunilor proprii (141) 26a
Pierderi aferente acțiunilor proprii (149) 26b
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă) Sold C 27
(ct. 117) Sold D 28
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI Sold C 29
FINANCIAR (ct. 121) Sold D 30
Repartizarea profitului (ct. 129) 31
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 19+23+24+25-26+26a-26b+27-28+29-30-31) 32
Patrimoniul public (ct. 1016) 33
CAPITALURI - TOTAL(rd. 32+33) 34
__________________________________________
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele, Numele, prenumele
semnătura şi şi semnătura
ştampila unităţii
BILANŢ
încheiat la data de 31 decembrie …………..
- lei -
Nr. Sold la
rd. începutul anului sfârşitul anului
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(ct. 201+203+205+2071+208+4094-280-290-4904) 01 5
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
(ct. 211+212+213+223+214+224+215+231+235+216+217+227+4093-281-291-293-4903) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261+262+265+267*-296*) 03
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+ 361+/-
368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428) 05
II. CREANŢE
(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an se prezintă separat.) (ct.
267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**)+437**)+4382+441**)+4424+ 4428**) +444**)+
445+446**)+447**)+4482+451**)+452**)+456**)+4582+461+473**)-491-495-497+5187) 06
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) 07
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct. 5112+512+531+532+541+542) 08
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-18) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+ 404+405+408+419+421+423+424-
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS rd. (17+18), din care: 16
ct. 4751+4752+4753+4754+4758 17
ct. 472 18
J. CAPITAL ŞI REZERVE 1
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care: 19
- capital subscris nevărsat (1011) 20
- capital subscris vărsat (1012) 21
- patrimoniul regiei (1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 24
IV. REZERVE (ct. 106) 25
Acţiuni proprii (ct. 109) 26
Câștiguri aferente acțiunilor proprii (141) 26a
Pierderi aferente acțiunilor proprii (149) 26b
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă) Sold C 27
(ct. 117) Sold D 28
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI Sold C 29
FINANCIAR (ct. 121) Sold D 30
Repartizarea profitului (ct. 129) 31
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 19+23+24+25-26+26a-26b+27-28+29-30-31) 32
Patrimoniul public (ct. 1016) 33
CAPITALURI - TOTAL(rd. 32+33) 34
__________________________________________
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele, Numele, prenumele
semnătura şi şi semnătura
ştampila unităţii
BILANŢ
încheiat la data de 31 decembrie …………..
- lei -
Nr. Sold la
rd. începutul anului sfârşitul anului
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(ct. 201+203+205+2071+208+4094-280-290-4904) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
(ct. 211+212+213+223+214+224+215+231+235+216+217+227+4093-281-291-293-4903) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261+262+265+267*-296*) 03
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+ 361+/-
368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428) 05
II. CREANŢE
(Sumele ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an se prezintă separat.) (ct.
267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**)+437**)+4382+441**)+4424+ 4428**) +444**)+
445+446**)+447**)+4482+451**)+452**)+456**)+4582+461+473**)-491-495-497+5187) 06
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598) 07
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct. 5112+512+531+532+541+542) 08
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519) 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-18) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17) 13
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+ 404+405+408+419+421+423+424-
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+ 4481+451***)
+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519) 14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS rd. (17+18), din care: 16
ct. 4751+4752+4753+4754+4758 17
ct. 472 18
J. CAPITAL ŞI REZERVE 1
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care: 19
- capital subscris nevărsat (1011) 20
- capital subscris vărsat (1012) 21
- patrimoniul regiei (1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 23
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 24
IV. REZERVE (ct. 106) 25
Acţiuni proprii (ct. 109) 26
Câștiguri aferente acțiunilor proprii (141) 26a
Pierderi aferente acțiunilor proprii (149) 26b
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă) Sold C 27
(ct. 117) Sold D 28
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI Sold C 29
FINANCIAR (ct. 121) Sold D 30
Repartizarea profitului (ct. 129) 31
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 19+23+24+25-26+26a-26b+27-28+29-30-31) 32
Patrimoniul public (ct. 1016) 33
CAPITALURI - TOTAL(rd. 32+33) 34
__________________________________________
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele, Numele, prenumele
semnătura şi şi semnătura
ştampila unităţii
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31 decembrie …200N…..
- mii lei -
Nr. exerciţiul financiar
Denumirea indicatorului
rd. precedent încheiat
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05-03a) 01
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 03a
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile ale căror obiect principal de
activitate îl constituie leasingul (ct. 766*) 04
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 05
2. Variaţia stocurilor Sold C 06
(ct. 711) Sold D 07
3. Producţia imobilizată (ct. 721+722+725) 08
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (755) 08a
5. Alte venituri din exploatare (ct.
7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419+758+781) 09
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01 + 06 – 07 + 08 + 08a+09) 10
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602) 11
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605) 13
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 14
d) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 14a
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17),
în care: 15
a) Salarii (ct. 641+642+643+644) 16
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 17
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 19 -
20) 18
a. 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817) 19
a. 2) Venituri (ct. 7813) 20
7. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23) 21
b. 1) Cheltuieli (ct 654+6814) 22
b. 2) Venituri (ct. 754+7814) 23
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+
613+614+621+622+623+624+625+626+ 627+628) 25
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 26
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658) 27
Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror
obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 666*) 28
Ajustări privind provizioanele (rd. 30 - 31) 29
- Cheltuieli (ct. 6812) 30
- Venituri (ct. 7812) 31
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
(rd. 11 la 15 -14a + 18 +21 +24 +29) 32
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 10 –32) 33
- Pierdere (rd. 32 – 10) 34
9. Venituri din interese de participare
(ct. 7611+7612+7613+7615) 35
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 36
10. Venituri din dobânzi (ct. 766) 37
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 38
11. Venituri din subvenții de exploatare ăentru dobânda datorată (7418) 39
Alte venituri financiare
(ct. 7615+762+764+765+767+768) 40
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 35 + 37 +39 +40) 41
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca 42
active circulante (rd. 43–44)
- Cheltuieli (ct. 686) 43
- Venituri (ct. 786) 44
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 45
- din care, cheltuielile în relaţia cu unităţile afiliate 46
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663+664+665+667+668) 47
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL
(rd. 42+45+47) 48
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (Ă):
- Profit (rd. 41–48) 49
- Pierdere (rd. 48–41) 50
14. PROFITUL SAU PIEDEREA CURENT (Ă):
- Profit (rd. 10+41–32-48) 51
- Pierdere (rd. 32+48–10-41) 52
- Pierdere (rd. 55–54) 53
VENITURI TOTALE (rd. 10+41) 54
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+48) 55
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă):
- Profit (rd. 54–55) 56
- Pierdere (rd. 55–54) 57
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) 58
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698) 59
20. PROFITUL SAU PIEDEREA NETĂ A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 56–58-59) 60
- Pierdere (rd. 57)
61
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele, Numele, prenumele
semnătura şi şi semnătura
ştampila unităţii
Clasa 1-CONTURI DE CAPITALURI
Aplicaţii PROVIZIOANE ŞI ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

A. Contabilitatea provizioanelor1

Constituirea și suplimentarea provizioanelor, de regulă, la finalul exercițiului: 6812, A+D = 151, P+C
Consumul sau anularea provizioanelor în perioada următoare: 151, P-D = 7812, P+C

1. La sfârşitul exerciţiului N o companie se află în litigiu cu un colaborator extern (401). Cheltuielile aferente
procesului sunt estimate a fi de 20.000 lei. În exerciţiul financiar următor se constată că nivelul efectiv al cheltuielilor
plătite este de 15.000 lei. Să se efectueze înregistrările în contabilitate atât pentru anul N, cât şi N+1.
Rezolvare:

31.12.N

6812, A+D = 1511, P+C 20.000


- Constituirea provizionului la cea mai bună estimare

N+1

6581, A+D = 5121, A-C 15.000


- Plata despăgubirilor

1511, P-D = 7812, P+C 15.000


- Consumul provizionului la nivelul cheltuielilor efectuate

1511, P-D = 7812, P+C 5.000


- Anularea provizionului rămas

Rezultat cu provizion = V-Ch = +5.000 lei


Rezultat fără provizion = -15.000 lei

2. Pentru bunurile livrate (pentru care există contracte de garanţie încheiate pentru 24 de luni), o S.C. îşi
constituie un provizion la nivelul cotelor de cheltuieli prevăzute în contracte, de 8.000 lei la finalul exercițiului
financiar N. În perioada următoare (N+1) se efectuează cheltuieli pentru reparaţii printr-o terţă unitate (furnizor de
servicii) în sumă de 6.000 lei, TVA 19%. Pentru exercițiul financiar N+2, cea mai bună estimare a cheltuielilor cu
reparațiile este de 7.000 lei.
Rezolvare:

31.12.N
6812, A+D = 1512, P+C 8.000
- Constituirea provizionului

N+1
% = 401, P+C 7.140
628 6.000
4426 1.140
A+D
- Factura pt servicii primită

1
Câteva explicaţii relative la mecanismul provizioanelor: presupunem că la sfârşitul exerciţiului N s-a constituit un provizion. În
exerciţiul financiar N+1 pot să apară următoarele situaţii:
- riscul avut în vedere nu s-a produs, deci provizionul constituit nu are obiect şi trebuie anulat;
- mărimea cheltuielilor efectuate este inferioară provizionului constituit, caz în care acesta trebuie consumat, pentru
partea aferentă cheltuielilor efective şi, respectiv anulat, pentru diferenţă;
- mărimea cheltuielilor efectuate este superioară provizionului constituit, când acesta din urmă se consumă în
întregime, diferenţa neacoperită afectând cheltuielile perioadei;
- se estimează o nouă creştere a cheltuielilor pentru exerciţiul financiar următor, situaţie în care se suplimentează
provizionul constituit în anul N.
1
401, P-D = 5121, A-C 7.140
- Plata datoriei

1512, P-D = 7812, P+C 6.000


- Consumul provizionului la niv chelt efectuate

Provizion rămas = 2.000 lei


Provizion necesar pt N+2 = 7.000 lei
Suplimentare provizion = 5.000 lei

6812, A+D = 1512, P+C 5.000


- Suplimentare provizion

3. Un producător de frigidere oferă garanţie cumpărătorilor în momentul vânzării bunurilor pt un an. Pentru
defecte minore, costurile ocazionate de reparaţii sunt estimate la 500.000 lei, iar pentru defecte majore, costurile sunt
estimate la 2.000.000 lei. În baza informaţiilor din anul curent, se estimează că în anul viitor, 90% din produsele
vândute nu vor avea defecte, 7% vor avea defecte minore, iar 3% vor înregistra defecte majore. În exerciţiul următor
se efectuează cheltuieli cu reparaţiile în sumă totală de 94.575 lei, din care: piese de schimb consumate – 23.000 lei;
salarii - 70.000 lei; C.A.M. (2,25%) – 1.575 lei.

Valoarea provizionului de constituit pentru reparaţii este de 95.000 lei (500.000 * 7% + 2.000.000 * 3% =
35.000 + 60.000).

Rezolvare:

31.12.N
6812, A+D = 1512, P+C 95.000
- Constituirea proviz

N+1

6024, A+D = 3024, A-C 23.000


- Bon de consum

641, A+D = 421, P+C 70.000


- Chelt cu salariile, cf statului de salarii

646, A+D = 436, P+C 1.575 (2,25% x 70.000 lei)


- C.A.M.

Total cheltuieli = 94.575 lei

1512, P-D = 7812, P+C 94.575


- Consumul provizionului la niv chelt efectuate

1512, P-D = 7812, P+C 425


- Anularea provizionului rămas

4. O firmă achiziţionează o sondă de extracţie la un cost de 800.000 lei, TVA 19%. Firma estimează că la
finalizarea extracţiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea activului şi refacerea amplasamentului în valoare de
200.000 lei, rata de actualizare este de 5%. Durata utilă de viaţă a imobilizării este de 8 ani. Cheltuielile finale cu
demontarea efectuate printr-o firmă specializată sunt de 210.000 lei, TVA 19%.
Rezolvare:

Provizionul pt dezafectare are valoarea estimată de 200.000 lei peste 8 ani.


Val provizionului în prezent = ???

2
Val prezentă = 200.000/(1+0,05)8 = 136.000 lei

% = 404, P+C 952.000


2131 800.000
4426 152.000
A+D
- Factura primită pt impb corp

2131, A+D = 1513, P+C 136.000


- Includerea provizionului în val activului

Val amortizabilă a imob = 800.000+136.000 = 936.000 lei


Amortizarea anuală = 937.000/8 ani = 117.000 lei

Anul 1:
6811, A+D = 2813, P+C 117.000
- Amortizarea activului

6861, A+D = 1513, P+C 6.800 (136.000 x 0,05)


- Chelt cu actualizarea provizionului

Anul 2:
6811, A+D = 2813, P+C 117.000
- Amortizarea activului

6861, A+D = 1513, P+C 7.140 (136.000+6.800)x0,05


- Chelt cu actualizarea provizionului

…după 8 ani, SFC1513 = 200.000 lei

% = 401, P+C 249.900


628 210.000
4426 39.900
A+D
- Factura privind dezafectarea

1513, P-D = 7812, P+C 200.000


- Consumul privizionului la nivelul SFC1513

Suma de 10.000 rămâne neacoperită.

B. Contabilitatea împrumuturilor pe termen lung şi datoriilor asimilate

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 2


6. O S.A. emite 10.000 de obligaţiuni3 cu valoarea nominală4 unitară de 5 lei în vederea contractării unui
împrumut public pe o periadă de 5 ani. Prin prospectul de emisiune, societatea se angajează să acorde o dobândă 5 de
30% pe an, iar la rambursare să plătească 5,10 lei/obligaţiune. Preţul de vânzare al obligaţiunilor este de
4,99lei/obligaţiune. Contravaloarea obligaţiunilor subscrise se încasează prin virament bancar. Primele de rambursare
se amortizează liniar pe parcursul celor 5 ani de utilizare a împrumutului.

2
ce reprezintă obligaţiunea?
3
S.R.L. nu pot emite obligaţiuni.
4
valoarea nominală minimă a unei obligaţiuni este de 2,50 lei.
5
dobânda se calculează la valoarea nominală a împrumutului.
3
La începutul celui de-al treilea an, societatea răscumpără 1.000 de obligaţiuni la un preţ unitar de 4,90 lei, iar
la începutul anului patru, mai răscumpără încă 1000 de obligațiuni la un preț unitar de 5,13 lei. Ulterior, se anulează
obligaţiunile răscumpărate, deoarece societatea consideră că nu mai are nevoie de împrumutul purtător de dobândă6.
La scadenţă se rambursează şi contravaloarea celor 8.000 de obligaţiuni rămase. La înregistrarea în
contabilitate a dobânzii şi amortizării, vom avea în vedere doar o lună.
Rezolvare:

Nr obligațiuni = 10.000 obl


Val nominală = 5 lei
Dobânda 30% pe an (se aplică la VN)
Val de rambursare = 5,10 lei (la scadență)
Preț de vânzare = 4,99 lei (la emisiune) poate fi mai mic decât VN

Val de rambursare – Prețul de emisiune = 5,10-4,99 = 0,11 lei pe obl (prima de rambursare) - 1691

% = 1618, P+C 51.000 (10.000 obl x 5,10 lei)


461 49.900 (10.000 obl x 4,99 lei)
1691 1.100 (10.000 obl x 0,11 lei) – se comportă ca o cheltuială în avans
A+D
- Emisiunea obl cu primă de rambursare

5121, A+D = 461, A-C 49.900


- Primirea împr în ct bancar, cf EC
666, A+D = 1681, P+C 1.250 (30% x 50.000 lei-VN)/12 luni
- Înreg dob de plătit (op se repetă)

6868, A+D = 1691, A-C 18,33 (1.100/5 ani)/12 luni
- Înreg amortizării primei de rambursare (op se repetă)

La finalul anului 1, se plătește dobânda:

1681, P-D = 5121, A-C 15.000 (1.250 x 12 luni)


- Plata dobânzii (anual)

La începutul celui de-al treilea an

1.000 obl x 4,90 lei = 4.900 lei

505, A+D = 5121, A-C 4.900


- Răscumpărarea unor obl

1.000 obl x 4,90 lei = 4.900 lei


1.000 obl x 5,10 lei = 5.100 lei
Diferența favorabilă – câștig (7642) de 200 lei

1618, P-D = % 5.100 (1.000 obl x 5,10 lei)


505, A-C 4.900
7642, P+C 200 (nu există alt ct de câștiguri la Clasa 1)
- Anularea obl cu câștig

La începutul anului patru:

1.000 obl x 5,13 lei = 5.130 lei

505, A+D = 5121, A-C 5.130

6
la anularea obligaţiunilor, se compară preţul de rambursare cu preţul de răscumpărare pentru a determina diferenţa favorabilă
sau nefavorabilă.
4
- Răscumpărarea unor obl

1.000 obl x 5,13 lei = 5.130 lei


1.000 obl x 5,10 lei = 5.100 lei
Diferența nefavorabilă – pierdere (6642) de 30 lei

% = 505, A-C 5.130


1618, P-D 5.100 (1.000 obl x 5,10 lei)
6642, A+D 30
- Anularea obl cu pierdere

D 1618 C
5.100 51.000
5.100
Sfc=40.800

Nr obligațiuni rămase = 10.000 – 2.000 = 8.000


Datorie rămasă = 8.000 x 5,10 lei = 40.800 lei

1618, P-D = 5121, A-C 40.800 (8.000 obl x 5,10 lei)


- Rambursarea împr la scadență

SAU

505, A+D = 5121, A-C 40.800


- Răscumpărarea obl la scadență

1618, P-D = 505, A-C 40.800


- Anularea obl la valoarea de rambursare

7. O S.A. a emis pentru obţinerea unui împrumut obligatar de 40.000 lei, 4.000 de obligaţiuni cu valoarea de
rambursare de 10 lei, convertibile în 2.000 de acţiuni cu valoarea nominală unitară de 15 lei (paritatea de schimb:
obligaţiune/acţiune este de 2/1). La un moment dat, toate obligaţiunile sunt preschimbate în acţiuni.
Rezolvare:

La contractarea împrumutului:

5121, A+D = 1618, P+C 40.000


- Primirea împrumutului, cf contractului și EC

a). toate obligaţiunile sunt preschimbate în acţiuni:

4.000 obl x 10 lei = 40.000 lei (scade împrumutul)


2.000 acț x 15 lei = 30.000 lei (crește cap social)
Diferența de 10.000 lei – este primă de conversie a obl în acț (1044)

456, A+D = % 40.000


1011 30.000
1044 10.000
P+C
- Emisiunea acț în care vor fi convertite obligațiunile

1618, P-D = 456, A-C 40.000


- Conversia obl în acțiuni

1011, P-D = 1012, P+C 30.000

5
- Transf cap la VN

b). deţinătorii a 1.000 de obligaţiuni doresc să le preschimbe în acţiuni, respectiv 500 de acţiuni:

1.000 obl x 10 lei = 10.000 lei (scade împrumutul)


500 acț x 15 lei = 7.500 lei (crește cap social)
Diferența de 2.500 lei – este primă de conversie a obl în acț (1044)

456, A+D = % 10.000


1011 7.500
1044 2.500
P+C
- Emisiunea acț în care vor fi convertite obligațiunile

1618, P-D = 456, A-C 10.000


- Conversia obl în acțiuni

1011, P-D = 1012, P+C 7.500


- Transf cap la VN

Credite bancare pe termen lung


8. O S.C. contractează un împrumut pe o perioadă de 2 ani în valoare de 30.000 lei de la o unitate bancară, cu
o dobândă de 25% pe an. La scadenţa stabilită, societatea beneficiară a creditului nu dispune de lichidităţi pentru
rambursarea împrumutului, acesta fiind transferat în categoria creditelor restante. După refacerea capacităţii de plată,
creditul se rambursează, inclusiv dobânda de întârziere pentru 1 lună. Înregistrările aferente dobânzii vizează o lună.
Rezolvare:

5121, A+D = 1621, P+C 30.000


- Primirea împr în ct, cf Contractului și EC

666, A+D = 1682, P+C 625 (30.000 lei x 0,25)/12 luni


- Înreg dob de plătit

1682, P-D = 5121, A-C 625


- Plata dobânzii
…op se repetă

1621, P-D = 1622, P+C 30.000


- Transf creditului la credite restante, cf NC

% = 5121, A-C 31.875


1622, P-D 30.000
666, A+D 1.875 (625 x 3 luni)
- Rambursarea împr și a dob de întârziere după 3 luni

9. O întreprindere contractează un împrumut în Euro de la o instituţie bancară în valoare de 50.000 € la un


curs de 4,80 lei/€ pe 1 octombrie N. Împrumutul este contractat pe timp de 4 ani cu o dobândă anuală de 20%. La
înregistrarea primei dobânzi lunare (31 oct N), 1 € = 4,86 lei, iar la plata acesteia (1 nov N), 1 € = 4,87 lei. În
următoarea lună, când se înregistrează dobânda (30 nov N), 1 € = 4,85 lei, iar la plata dobânzii (2 dec N), 1 € = 4,75
lei. De asemenea, se va actualiza creditul lunar, în funcție de cursurile valutare date.
Rezolvare:

Împrumutul = 50.000 Euro


Dobânda lunară = (50.000 Euro x 20%)/12 luni = 833 Euro pe lună

1 octombrie N (1 Euro = 4,80 lei)

5124, A+D = 1621, P+C 240.000 (50.000 Euro x 4,80 lei)


6
- Primirea împrumutului, cf Contractului și EC

31 octombrie N (1 Euro = 4,86 lei)

666, A+D = 1682, P+C 4.048,38 (833 Euro x 4,86 lei)


- Înreg dob de plătit, cf Contractului

50.000 Euro x 4,80 lei = 240.000 lei


50.000 Euro x 4,86 lei = 243.000 lei
4,86 > 4,80, rezultă o diferență nefavorabilă de 3.000 lei (6651-A)

6651, A+D = 1621, P+C 3.000


- Actualizarea creditului cu diferență nefavorabilă, cf NC

SFC1621 = 240.000 + 3.000 = 243.000 lei

1 noiembrie N (1 Euro = 4,87 lei)

4,87 > 4,86, rezultă o diferență nefavorabilă (6651)

% = 5124, A-C 4.056,71 (833 Euro x 4,87 lei)


1682, P-D 4.048,38
6651, A+D 8,33 (833 Euro x 0,01 lei)
- Plata dobânzii la un curs mai mare decât cel de la înregistrare, cf EC

30 noiembrie N (1 Euro = 4,85 lei)

666, A+D = 1682, P+C 4.040,05 (833 Euro x 4,85 lei)


- Înreg dobânda de plătit, cf contractului

50.000 Euro x 4,86 lei = 243.000 lei


50.000 Euro x 4,85 lei = 242.500 lei
4,85 < 4,86, rezultă o diferență favorabilă de 500 lei (7651-P)

1621, P-D = 7651, P+C 500


- Actualizarea împrumutului cu diferență favorabilă, cf NC

SFC1621 = 243.000 – 500 = 242.500 lei

2 decembrie N (1 Euro = 4,75 lei)

4,75 < 4,85, rezultă o diferență favorabilă (7651-P)

1682, P-D = % 4.040,05


5124, A-C 3.956,75 (833 Euro x 4,75 lei)
7651, P+C 83,30 (833 Euro x 0,10 lei)
- Plata dobânzii la un curs mai mic decât cel de la înregistrare, cf EC

Obs: dacă împrumutul s-ar rambursa în rate, treptat se va diminua 1621, când ar putea să apară diferențe
favorabile/nefavorabile legate de decontare (plată).

10. O S.C. primeşte un împrumut de la entitate asociată în valoare de 50.000 lei, pe termen de 5 ani, cu o
dobândă de 15% pe an. Să se efectueze în contabilitate înregistrările aferente primei luni, precum şi rambursarea
împrumutului după 5 ani.
Rezolvare:

5121, A+D = 1663, P+C 50.000


- Primirea împr de la o entitatea asociată, cf Contractului
7
Dobânda = (15% x 50.000 lei)/12 luni = 625 lei/lună

666, A+D = 1686, P+C 625


- Înreg dobânzii de plătit, cf contractului

1686, P-D = 5121, A-C 625


- Plata dobânzii, cf OP și EC
… Op se repetă în fiecare lună!

1663, P-D = 5121, A-C 50.000


- Rambursarea împr la scadență

11. Contractul de leasing financiar conţine următoarele informaţii (Problemă rezolvată):


- costul de achiziţie al mijlocului de transport pentru societatea de leasing este de: 10.000 $ * 3,20 lei/$ =
32.000 lei;
- durata de utilizare a bunului = 6 ani;
- durata contractului de leasing = 3 ani (12 trimestre);
- valoarea reziduală estimată = 1.200 $;
- valoarea unei rate fără TVA = 920 $;
- dobânda folosită pentru stabilirea ratelor = 3% pe trimestru.
Se dau următoarele cursuri de schimb valutar:
- la facturarea primei rate, 1 $ = 3,25 lei;
- la vânzarea bunului, la expirarea contractului de leasing, 1 $ = 3,80 lei.

!!! Valoarea pe care o are de recuperat locatorul este de 9.158 $, rezultată ca urmare a actualizării valorii
reziduale.
!!! În urma repartizării ratelor pe trimestre rezultă:
✓ dobânda totală = 1.882 $, din care în primul trimestru = 275 $;
✓ diferenţa de rată = 645 $.

LOCATAR (utilizator) – Nu insistați prea mult pe Aplicația aferentă Leasing-ului, dar să știți cum se înregistrează
primirea unei imobilizări corporale în leasing financiar!
1. Primirea bunului în leasing şi înregistrarea dobânzii în avans:
2133 Mijloace de transport” = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 32.000
2. Înregistrarea ratelor de plătit (920 $ * 12 rate * 3,20 lei/$):
8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate” = 35.328
3. Înregistrarea dobânzilor de plătit (1882 $ * 3,20 lei/$):
8051 „Dobânzi de plătit” = 6.022,4

4. Înregistrarea amortizării lunare a mijlocului de transport (32.000 lei/6 ani/12 luni):


6811 „Cheltuieli privind amortizarea! = 2813 „Amortizarea mijloacelor de transport” 444
5. Primirea facturii pentru rata de leasing:
% = 404 „Furnizori” 3.559,89
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.064 (645 $ * 3,20 lei $)
666 „Cheltuieli privind dobânzile” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)
6651 „Diferenţe nefavorabile de curs valutar” 47,5 (920 $ * 0,05 lei/$)
4426 „T.V.A. deductibilă” 568,39
şi
= 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii 2.944 (920 $ * 3,20 lei/$)
asimilate”
= 8051 „Dobânzi de plătit” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)

6. Primirea facturii pentru valoarea reziduală (1.200 $ * 3,80 = 4.560 lei, din care: (10.000 – 9.158) = 842 $ * 3,20 =
2.694,4,
iar diferenţa = 4.560 – 2.694,4 = 1.865,6 lei):
% = 404 „Furnizori de imobilizări” 5.426,4
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.694,4
2133 „Mijloace de transport” 1.865,6
4426 „T.V.A deductibilă” 866,4
8
9
Clasa 1-CONTURI DE CAPITALURI
Aplicaţii CAPITALURI PROPRII

Capital propriu = Total Activ – Datorii = Activ net contabil

A=P rezultă A = CP + D, rezultă CP = A-D

Capital propriu = Capital social + Prime de capital + Rezerve +/- Rezultat curent +/- Rezultat reportat

Elemente rectificative asupra capitalurilor proprii: 109 (Acțiuni proprii), 129 (Repartizarea profitului), 149 (Pierdere
asupra acțiunilor proprii) – se prezintă cu semnul minus în Bilanț (sunt elemente de A)!

A. Contabilitatea constituirii unei societăţi comerciale


1. Se înfiinţează o S.A. cu un capital social de 500.000 lei, divizat în 5000 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei.
Se subscriu de către acţionari următoarele aporturi:
- numerar în monedă naţională: 20.000 lei;
- suma de 50.000 lei, depusă în contul curent la bancă;
- un program informatic: 10.000 lei;
- un teren: 50.000 lei;
- o clădire: 300.000 lei;
- materii prime: 20.000 lei;
- acțiuni deţinute la alte societăţi (pe termen lung): 30.000 lei;
- un drept de creanţă pe termen lung asupra unei alte societăţi1: 20.000 lei.
Aporturile se depun integral la înfiinţarea societăţii.
Rezolvare:

Capitalul social = Nr de acțiuni x Val nominală = 5.000 x 100 lei = 500.000 lei

Etapele formării capitalului social:


- subscrierea cap social;
- depunerea aporturilor și transferul cap social la capital vărsat.

456, A+D = 1011, P+C 500.000


- subscrierea cap social (emisiunea acțiunilor), cf Contractului

% = 456, A-C 500.000


5311 20.000
5121 50.000
208 10.000
2111 50.000
212 300.000
301 20.000
261 30.000
2671 20.000
A+D
- depunerea aporturilor, cf Doc de proveniență, evaluate la valoarea de aport

1011, P-D = 1012, P+C 500.000


- transf cap de la nevărsat la vărsat, cf NC

Bilanț:
Activ (5311 …2671) = 500.000 lei
Pasiv (1012) = 500.000 lei

Grilă: 2671 = 456 (creanță adusă ca aport); la încasare: 5121 = 2671

1
aducerea ca aport a unei creanţe nu se acceptă la S.A. constituite prin subscripţie publică şi nici la SRL.
1
2. Se înfiinţează o S.A. cu un capital social2 de 120.000 lei, divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominală 3 unitară
de 12 lei. Prin contractul de societate şi statut (actul constitutiv)4 s-a prevăzut ca suma în lei să se depună imediat, iar suma în
valută să se depună în termen de 60 de zile5. Aporturile subscrise au următoarea structură:
- 10.000 Euro la un curs de 4,70 lei, la subscriere;
- diferenţa se depune în contul curent la bancă în lei.
La scadenţa stabilită pentru depunerea valutei, peste 60 de zile, cursul Euro este de 4,90 lei. Prezentați influența
asupra bilanțului!
Rezolvare:

Capital social = 10.000 acț x 12 lei = 120.000 lei


Aporturile: valută și sumă în lei.

Valută = 10.000 Euro x 4,70 lei = 47.000 lei


Suma în lei = 120.000 – 47.000 = 73.000 lei

456, A+D = 1011, P+C 120.000


- subscrierea cap social, cf Contractului

5121, A+D = 456, A-C 73.000


- depunerea aportului în lei, cf EC

1011, P-D = 1012, P+C 73.000


- transferul capitalului la nivelul aportului depus

După 60 zile:

10.000 Euro x 4,70 lei = 47.000 lei


10.000 Euro x 4,90 lei = 49.000 lei
Diferența favorabilă de 2.000 lei (7651)

SFD456 = 120.000 – 73.000 = 47.000 lei


SFC1011 = 120.000 – 73.000 = 47.000 lei

5124, A+D = % 49.000


456, A-C 47.000
7651, P+C 2.000
- depunerea aportului în valută la un curs mai mare de cât cel de la subscriere, cf EC

1011, P-D = 1012, P+C 47.000


- transf cap la nivelul sumei de la subscriere, cf NC

Bilanț:
ACTIV = 5121 + 5124 = 73.000 + 49.000 = 122.000 lei
PASIV = 1012 + 7651(121) = 120.000 + 2.000 = 122.000 lei

Capitalul social = 120.000 lei


Capitalul propriu = 122.000 lei
Nr de acțiuni = 10.000 acțiuni
Val nominală = 120.000/10.000 acț = 12 lei
Val contabilă a unei acțiuni = 122.000/10.000 acț = 12,20 lei

2
la S.A. şi S.C.A., capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000 Euro, cf. Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
modificată
3
valoarea nominală a unei acţiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei (10 bani), cf. Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale.
4
S.R.L. se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane, caz în care se întocmeşte numai statutul societăţii.
Numărul acţionarilor la S.A. nu poate fi mai mic de 2, iar numărul asociaţilor în S.R.L. nu poate fi mai mare de 50.
5
la S.A., cel puţin 30% din capitalul subscris trebuie vărsat la constituire. Diferenţa trebuie vărsată în termen de 12 luni de la
înmatriculare (pentru acţiunile emise pentru un aport în bani) sau în termen de cel mult 2 ani (pentru acţiunile emise pentru un
aport în natură); la S.R.L., aportul trebuie vărsat integral înainte de începerea oricăror operaţiuni. Aporturile în bani sunt
obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.
2
B. Contabilitatea majorării capitalului social şi a primelor legate de capital6
4. O S.A. procedează la majorarea capitalului social prin emiterea a 1000 de noi acţiuni cu o valoare nominală de 20
lei/acţiune, iar preţul de emisiune de 25 lei/acţiune7. Aportul acţionarilor este format din numerar depus în contul curent
deschis la bancă. Din prima de emisiune, suma de 1000 lei se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu emisiunea acţiunilor,
2000 lei majorează capitalul social, iar diferenţa se încorporează la alte rezerve. Care este numărul acțiunilor nou create în
urma majorării capitalului social din prima de emisiune?
Rezolvare:

Valori atașate acțiunilor:


Val nominală (VN)
Val contabilă (VC)
Prețul de emisiune (PE)

Val nominală </= Prețul de emisiune </= Val contabilă

1.000 acțiuni x 20 lei = 20.000 lei (VN totală)


1.000 acțiuni x 25 lei = 25.000 lei (PE total)
Diferența – primă de emisiune = 5.000 lei (1041)

1041. Prime de emisiune (P) – pt aporturi în bani


1042. Prime de fuziune/divizare (P) – pt fuziuni/divizări
1043. Prime de aport (P) – pt aporturi în natură
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P) – pt conversia obl în acțiuni

456, A+D = % 25.000


1011 20.000
1041 5.000
P+C
- subscrierea acțiunilor la un preț mai mare decât VN

5121, A+D = 456, A-C 25.000


- depunerea aportului, cf EC

1011, P-D = 1012, P+C 20.000


- transferul cap la val nominală, cf NC

Capital social = 1012 = 20.000 lei


Capital propriu = 1012 + 1041 = 25.000 lei

1041, P-D = % 5.000


201(149), A-C 1.000 (cheltuielile cu emisiunea acțiunilor)
1012, P+C 2.000 (se majorează nr de acțiuni)
1068, P+C 2.000
- utilizarea primei de emisiune pe diferite destinații, cf Hot AGA

Care este numărul acțiunilor nou create în urma majorării capitalului social din prima de emisiune?

Nr acțiuni create = 2.000 lei/20 lei = 100 acțiuni nou create care se distribuie gratuit acționarilor existenți.

5. Să se înregistreze în contabilitate majorarea capitalului social prin încorporarea:


- altor rezerve: 2.000 lei;
- profitului nerepartizat (și reportat) obţinut în anii precedenţi: 3.000 lei;
- primelor de aport: 1.500 lei.
Câte acțiuni sunt create în urma acestei operațiuni, dacă valoarea nominală a unei acțiuni este 2 lei?
Rezolvare:

% = 1012, P+C 6.500 (nr acțiuni create suplimentar = 6.500/2 lei = 3.250 acțiuni)
1068 2.000
1171 3.000
1043 1.500
P-D
- majorarea cap social din surse interne, cf Hot AGA

6
Capitalul social nu poate fi majorat şi nu vor putea fi emise noi acţiuni până când nu sunt complet plătite cele din emisiunea
precedentă. În plus, acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.
7
Explicaţi noţiunile: capital social, capital propriu, valoarea nominală a unei acţiuni, valoarea reală (contabilă) a unei
acţiuni. Ce raport de mărime există între valoarea nominală, valoarea reală (contabilă) şi preţul de emisiune a unei
acţiuni?
3
!!! Exercițiu individual:
6. O SC are un capital social de 200.000 lei reprezentat de 4.000 de acţiuni. Activul net contabil (capitalul propriu)
este de 208.000 lei. Se hotărăşte majorarea capitalului social prin emiterea a încă 200 de noi acţiuni, care se vând în numerar
la valoarea contabilă. Din prima de emisiune încasată, se acoperă suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de emisiune a
acţiunilor, care au fost achitate în numerar, iar restul se încorporează la alte rezerve. Care este mărimea capitalului propriu și
valoarea contabilă a unei acțiuni înainte și după utilizarea primei de emisiune?
Rezolvare:

VN = 200.000 lei/4.000 acț = 50 lei


VC = 208.000 lei/4.000 acț = 52 lei

200 acț x 50 lei = 10.000 lei (CS)


200 acț x 52 lei = 10.400 lei (CP)
Diferența – primă de emisiune (1041) = 400 lei

456, A+D = % 10.400


1011 10.000
1041 400
P+C
- emisiunea acț cu primă de emisiune

5311, A+D = 456, A-C 10.400


- depunerea aportului, cf Chitanței

1011, P-D = 1012, P+C 10.000


- transf cap la VN

Care este mărimea capitalului propriu și valoarea contabilă a unei acțiuni înainte de utilizarea primei de emisiune?

Capitalul propriu = 208.000 + 10.400 = 218.400 lei


Nr acțiuni = 4.200 acțiuni
VC = 218.400/4.200 acț = 52 lei

1041, P-D = % 400


201(149), A-C 200
1068, P+C 200
- utilizarea primei pe destinații

Care este mărimea capitalului propriu și valoarea contabilă a unei acțiuni după utilizarea primei de emisiune?

Capitalul propriu = 208.000 + 10.400 = 218.400 – 400 + 200 = 218.200 lei


Nr acțiuni = 4.200 acțiuni
VC = 218.200/4.200 acț = 51,95 lei

7. O S.A. hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la valoarea de aport de
20.000 lei, care este remunerat cu 180 de acțiuni cu valoarea nominală de 100 lei fiecare. Ulterior, prima de aport se
încorporează la alte rezerve.
Rezolvare:

180 acțiuni x 100 lei = 18.000 lei (VN totală)


Val de aport a utilajului = 20.000 lei
Diferența – primă de aport = 2.000 lei (1043)

456, A+D = % 20.000


1011 18.000
1043 2.000
P+C
- emisiunea acțiunilor, cf Hot AGA

2131, A+D = 456, A-C 20.000


- depunerea aportului, cf PVR și a Rap de evaluare

1011, P-D = 1012, P+C 18.000


- transf cap de la nevărsat la vărsat la niv VN

1043, P-D = 1068, P+C 2.000


- transferul primei la alte rezerve, cf Hot AGA

4
C. Contabilitatea reducerii8 capitalului social
8. La o S.A., A.G.A. hotărăşte reducerea capitalului social prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor cu 10%
pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenţi9. Capitalul social este format din 10.000 acţiuni cu o valoare
nominală unitară de 15 lei. Menţionăm că fondul de rezervă 10 constituit la dispoziţia societăţii este consumat în întregime.
Determinaţi noua valoare nominală a unei acțiuni!
Rezolvare:

1171 – dacă reflectă Pierdere - A


Capital social = 10.000 acț x 15 lei = 150.000 lei

1012, P-D = 1171, A-C 15.000 ( nu se poate 1012 = 121 – Hot AGA)
- diminuarea cap social pt acoperirea pierderilor reportate

VN = 15 lei
Diminuarea = 10% x 15 lei = 1,50 lei
Diminuarea cap social = 1,50 x 10.000 lei = 15.000 lei
VN nouă = 15 lei – 1,50 lei = 13,50 lei
Capitalul social rămas = 10.000 acț x 13,50 lei = 135.000 lei

9. La o S.A. cu un capital social de 150.000 lei, format din 100.000 acţiuni cu valoarea nominală unitară de 1,50 lei
se decide diminuarea capitalului social prin reducerea numărului de acţiuni cu 10%, valoarea nominală rămânând aceeaşi.
Operaţiunea de diminuare a capitalului social este determinată de retragerea unui acţionar. Suma de restituit acţionarului se
plăteşte din casierie.
Rezolvare:

Capital social = 100.000 acț x 1,50 lei = 150.000 lei


Nr acțiuni reduse = 100.000 x 10% = 10.000 acțiuni
Capital social redus = 10.000 acț x 1,50 lei = 15.000 lei
Nr acțiuni rămase = 100.000 – 10.000 = 90.000 acțiuni
Cap social rămas = 90.000 acț x 1,50 lei = 135.000 lei

1012, P-D = 456, P+C 15.000


- angajamentul față de acționarul care se retrage

456, P-D = 5311, A-C 15.000


- plata datoriei față de acționar

10. O S.A. răscumpără11 100 de acţiuni proprii12 la un preţ de răscumpărare de: a). 12,5 lei/acţiune, b). 9 lei/acţiune.
Valoarea nominală a acţiunilor este: 10 lei/acţiune. Deoarece societatea nu poate înstrăina ulterior acţiunile, le anulează,
diminuând capitalul social.
Rezolvare:

a) 100 acț x 12,50 lei = 1.250 lei

1091, A+D = 5121, A-C 1.250


- Răscump acț proprii

100 acț x 12,50 lei = 1.250 lei


100 acț x 10 lei = 1.000 lei
Diferența de 250 lei – pierdere aferentă acț proprii (1498-A)

% = 1091, A-C 1.250


1012, P-D 1.000
1498, A+D 250
- Anularea acț proprii cu pierdere

Cap social a scăzut cu 1.000 lei


Cap propriu a scăzut = 1.250 lei

8
care sunt cauzele reducerii capitalului social şi care sunt căile de reducere a acestuia?
9
este vorba numai despre pierderile reportate!
10
care este ordinea acoperirii pierderilor înregistrate?
11
care este motivul răscumpărării acţiunilor proprii?
12
valoarea acţiunilor proprii dobândite de o S.A., inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul
social subscris, care trebuie să fie integral vărsat.
5
b) 100 acț x 9 lei = 900 lei

1091, A+D = 5121, A-C 900


- Răscumpărarea acț proprii

100 acț x 9 lei = 900 lei


100 acț x 10 lei = 1.000 lei
Diferența – câștig de 100 lei (1412-P)

1012, P-D = % 1.000


1091, A-C 900
1412, P+C 100
- Anularea acț proprii cu câștig

Cap social a scăzut cu 1.000 lei


Cap propriu a scăzut = 1.000-100 = 900 lei

Obs: dacă o firmă are acțiuni proprii răscumpărate, acestea se prezintă cu semnul minus în Bilanț (ca element
rectificativ).

D. Contabilitatea rezervelor din reevaluare13


11. La 31.12.N, o S.C. decide reevaluarea terenurilor. Valoarea contabilă a terenului este de 90.000 lei, iar valoarea
reevaluată este de 110.000 lei. La 31.12.N+1, are loc o nouă reevaluare şi terenul este evaluat la valoarea de 100.000 lei. În
momentul cedării terenului în N+2 (preţul de vânzare este 105.000 lei), rezerva din reevaluare se transferă la rezultat reportat.
Rezolvare:

105 - P
Sunt supuse reevaluării, cf OMFP nr. 1802, imob corporale!

31.12.N

VC = 90.000 lei
VR = 110.000 lei
Dif este pozitivă – 20.000 lei

2111, A+D = 105, P+C 20.000


- Creșterea val terenului ca urmare a reevaluării, cf Rap de evaluare

31.12. N+1

VC = 110.000 lei
VR = 100.000 lei
Dif este negativă – 10.000 lei

105, P-D = 2111, A-C 10.000


- Diminuarea val terenului prin reevaluare

SFC105 = 10.000 lei

Obs: 105 – se transferă la rezultat reportat (1175) când rezerva este realizată (când este cedat activul sau pe măsura
amortizării)

461, A+D = 7583, P+C 105.000


- Vânzarea terenului, cf Contractului și Facturii

D 2111 C
Sid=90.000 10.000
20.000
Sfd=100.000

6583, A+D = 2111, A-C 100.000


- Scoaterea din evidență a terenului la nivelul val de înregistrare

105, P-D = 1175, P+C 10.000


- transf rezervei din reev la rezultat reportat la cedarea terenului

13
care elemente de activ pot fi supuse reevaluării?
6
12. În momentul reevaluării, un utilaj are valoarea contabilă (de intrare) de 80.000 lei, iar amortizarea cumulată de
30.000 lei. Valoarea reevaluată (valoarea justă) este de 60.000 lei. Să se înregistreze reevaluarea activului având în vedere
ambele metode de reevaluare (MVB și MVN). În plus, să se prezinte şi transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat
pe durata rămasă de utilizare (pe măsura amortizării), care este de 5 ani (durata totală este de 8 ani).
Rezolvare:

VC = 80.000 lei
DUR = 8 ani
Amort liniară anuală = 80.000/8 ani = 10.000 lei
Amort cumulată = 30.000 lei (3 ani de utilizare)
Val netă contabilă (VNC) = 80.000-30.000 = 50.000 lei
Val reevaluată (VR) = 60.000 lei
VR>VNC, rezultă o creștere a val imob cu 10.000 lei (105)

Met val brute (MVB) – pp reevaluarea tuturor componentelor (VC, Amortizare, VNC) cu ajutorul unui coeficient de
reevaluare:
Coef de reeval = VR/VNC = 60.000/50.000 = 1,2

Met val nete (MVN) – pp eliminarea amortizării din val bunului, astfel încât VR va fi egală cu noua VC.

Elemente Înainte de reevaluare MVB MVN


Valoarea ctb (VC)-2131 80.000 80.000x1,2 = 96.000 60.000
Amortizarea - 2813 (30.000) (30.000x1,2 = 36.000) 0
VNC, respectiv VR - 105 50.000 60.000 60.000

MVB

2131, A+D = % 16.000 (96.000-80.000)


2813, P+C 6.000 (36.000-30.000)
105, P+C 10.000 (60.000-50.000)
- Reevaluarea utilajului, după MVB, Cf Rap de evaluare

MVN

2813, P-D = 2131, A-C 30.000


- Eliminarea amortizării din val bunului

2131, A+D = 105, P+C 10.000


- Înreg rezervei din reevaluare

SAU

2813, P-D = % 30.000


2131, A-C 20.000
105, P+C 10.000

Val amortizabilă pt următorii 5 ani = 60.000 lei (VR)


Amortizarea anuală = 60.000/5 ani = 12.000 lei

Anul 4:
6811, A+D = 2813, P+C 12.000
- Înreg amortizarea, cf Planului de amortizare

105, P-D = 1175, P+C 2.000 (10.000/5 ani sau 12.000-10.000)


- Transf rezervei din reevaluare la rezultat reportat pe măsura amortizării (când este realizată)
… op se repetă încă 4 ani

! Rezerva din reevaluare – este o sumă impozabilă.

Profit impozabil = Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli (sume) nedeductibile – Deduceri fiscale

7
E. Contabilitatea rezervelor14
13. O S.A. înregistrează un profit brut anual de 10.000 lei (în exerciţiul financiar N), determinat ca diferență între
totalul veniturilor, de 20.000 lei și totalul cheltuielilor, de 10.000 lei. Impozit pe profit 16%. Pe seama profitului curent se
constituie rezervele legale15. Diferenţa se reportează (la începutul exerciţiului financiar următor, N+1), iar din rezultatul
reportat se constituie: 20% rezerve statutare şi 10% alte rezerve. În exerciţiul financiar N+3, rezervele statutare se utilizează
pentru: 70%, acoperirea pierderilor înregistrate în exerciţiile financiare precedente; 30% se încorporează la capital social.
Rezolvare:

Rezervele legale – se calculează 5% din Profitul brut anual până ajung la 20% din Cap social și se repartizează din
Profitul curent (prin intermediul lui 129).
Rezerve statutare sau contractuale și Alte rezerve – se repartizează din Profitul reportat.

Profitul brut = 10.000 lei


Rezerva legală = 5% x 10.000 lei = 500 lei (deducere fiscală)
Profitul impozabil = V-Ch+Chelt nedeductibile – Deduceri fiscale = 20.000-10.000-500 = 9.500 lei
Impozitul pe profit = 9.500 x16% = 1.520 lei
Profitul net = Profitul brut – Impozit = 10.000-1.520 = 8.480 lei
Profitul de reportat = 8.480-500 = 7.980 lei

31.12.N

7XX, P-D = 121, P+C 20.000


121, P-D = 6XX, A-C 10.000
- Închiderea ct de V și Ch

691, A+D = 4411, P+C 1.520


- Înreg imp pe profit

121, P-D = 691, A-C 1.520


- Închid ct 691

129, A+D = 1061, P+C 500


- Repartizarea profitului curent la rezerve legale

121 = 8.480 lei


129 = -500 lei
1061 = 500 lei
Suma = 8.480 lei

D 121-N C
10.000 20.000
1.520
SFC = 8.480
(profitul net)

Ianuarie N+1

121, P-D = 1171.Pr, P+C 7.980


- Reportarea profitului nerepartizat la înc ex următor

121, P-D = 129, A-C 500


- Închid ct 121 și 129

D 121-Ian N+1 C
7.980 SIC = 8.480
500
SFC=0

14
cum se constituie rezervele?
15
conform O.M.F.P. nr. 1802/2014, evidenţierea în contabilitate a constituirii rezervelor se face pe seama rezultatului
reportat, mai puţin rezervele legale (care se constituie din rezultatul curent).
8
Martie N+1

1171. Pr, P-D = % 2.394


1063 1.596 (20% x 7.980 lei)
1068 798 (10% x 7.980 lei)
P+C
- Repartizarea profitului reportat la rezerve statutare și alte rezerve, cf Hot AGA

Pp că ex fin N+2 se încheie cu Pierderi de 1.117,2 lei:

1171. Pi, A+D = 121, A-C 1.117,2


- reportarea pierderii la înc lui N+3

Martie N+3

1063, P-D = % 1.596


1171.Pi, A-C 1.117,2 (70%) (1063 = 121 –NU)
1012, P+C 478,8 (30%)
- Utilizarea rezervei statutare pe destinații

F. Contabilitatea acţiunilor proprii16


14. AGA hotărăşte răscumpărarea a 1.000 de acţiuni proprii. Dobândirea acestora se face cu plata prin virament
bancar la preţul de 2 lei/acţiune. În termen de 3 luni, acţiunile proprii se vând personalului entităţii la preţul de 1,90
lei/acţiune, încasarea făcându-se în numerar.
Rezolvare:

1091, A+D = 5121, A-C 2.000


- Răscumpărarea acț proprii, cf Hot AGA

Preț de răscumpărare > Preț de revânzare, rezultă o Pierdere (1491-A)

% = 1091, A-C 2.000


5311 1.900 (1.000 acț x 1,90 lei)
1491 100 (2.000-1.900)
A+D
- Revânzarea acț proprii cu pierdere

15. În vederea reglării cursului acţiunilor pe piaţa bursieră, o S.C. răscumpără cu plata prin bancă 600 de acţiuni
proprii cu preţul de 4 lei/acţiune. După 2 luni, compania revinde acţiunile proprii la bursă cu preţul de 4,50 lei/acţiune,
încasarea fiind efectuată tot prin bancă.
Rezolvare:

1091, A+D = 5121, A-C 2.400


- Răscumpărarea acț proprii, cf Hot AGA

Preț de răscumpărare < Preț de revânzare, rezultă un Câștig (1411-P)

5121, A+D = % 2.700 (600 acț x 4,50 lei)


1091, A-C 2.400
1411, P+C 300
- Revânzarea acț proprii cu câștig

Obs:
- acordare de acțiuni proprii gratuit: 1498, A+D = 1091, A-C
- acoperirea pierderilor aferente acț proprii din câștigul aferent acestora: 141, P-D = 149, A-C

16
Răscumpărarea acţiunilor proprii poate fi făcută în următoarele scopuri: reducerea capitalului social prin anularea
acţiunilor proprii răscumpărate; regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pentru a fi cesionate către
personalul societăţii.
9
G. Contabilitatea rezultatului curent şi a rezultatului reportat 17
!!! Exercițiu individual:
16. Veniturile totale înregistrate de o companie în exerciţiul financiar curent sunt de 30.000 lei, iar cheltuielile totale
sunt de 15.000 lei. Impozitul pe profit: 16%. Pe seama profitului se constituie rezervele legale, conform normelor în vigoare,
iar diferenţa se reportează (la începutul exerciţiului financiar N+1), urmând a se repartiza, în baza hotărârii A.G.A. La
începutul exerciţiului financiar următor, se închide şi contul de profit şi pierdere pentru a prelua cheltuielile şi veniturile
exerciţiului financiar nou început. (De rezolvat după Modelul Problemei 13)

Temă pt acasă!

17. a). O S.C. reportează pierderea exerciţiului18 N la începutul exerciţiului financiar N+1, în sumă de 70.000 lei. În
exerciţiul financiar N+1, în urma hotărârii AGA, această pierdere se acoperă astfel:
- din rezerve statutare: 20%;
- din alte rezerve: 50%;
- din capital social: 30%.
Care este articolul contabil atunci când se acoperă o pierdere reportată din profitul reportat?
Rezolvare:

Ex fin N se încheie cu Pierdere – SFD 121 de 70.000 lei

Ian N+1

1171.Pi, A+D = 121, A-C 70.000


- reportarea pierderii la înc ex următor

Martie N+1

% = 1171.Pi, A-C 70.000


1063 14.000 (20%)
1068 35.000 (50%)
1012 21.000 (30%)
P-D
- acoperirea pierderilor din diferite surse, cf Hot AGA

Care este articolul contabil atunci când se acoperă o pierdere reportată din profitul reportat?

1171.Pr, P-D (profit 2021) = 1171.Pi, A-C (pierdere 2020)

17. b). Profitul net al unei întreprinderi înregistrat în exerciţiul financiar N şi reportat la începutul exerciţiului
financiar N+1 este de 80.000 lei. În luna martie (N+1), AGA hotărăşte ca profitul reportat să se utilizeze pentru:
- acordarea de dividende: 30%;
- constituirea rezervelor statutare: 20%;
- constituirea altor rezerve: 10%;
- majorarea capitalului social: 40%.
Rezolvare:

Ex fin N se încheie cu Profit – 121 are SFC de 80.000 lei

Ian N+1

121, P-D = 1171.Pr, P+C 80.000


- reportarea profitului la înc ex următor

Martie N+1
1171.Pr, P-D = % 80.000
457, P+D 24.000 (30%)
1063, P+C 16.000 (20%)
1068, P+C 8.000 (10%)
1012, P+C 32.000 (40%)
- repartizarea profitului reportat pe destinații, cf Hota AGA

17
Rezultatul reportat poate proveni şi ca urmare a corectării unor erori contabile (1174).
18
pierderea contabilă poate fi reportată o perioadă de 5 ani, iar la capitalul social, în vederea acoperirii pierderii se apelează,
de regulă, după 3 ani.
10
18. În exerciţiul financiar N, o companie procedează la corectarea a două erori concretizate în omisiunea: înregistrării
în exerciţiul financiar N-1 a unei facturi aferente prestării unor servicii către un client în valoare de 2.000 lei, TVA 19% şi a
unor cheltuieli cu materialele consumabile (Bon de consum), în sumă de 500 lei. Se înregistrează şi impozitul aferent
profitului neimpozitat în exerciţiul financiar precedent.
Rezolvare:

Ex N-1 – operațiunile ctb ar fi fost:

4111, A+D = % 2.380


704 2.000
4427 380
P+C
- Factura de prest servicii

602, A+D = 302, A-C 500


- Bon de consum

704 = 121 2.000


121 = 602 500
- Închid ct de ch și venituri

Profit brut = 2.000-500 = 1.500 lei


Impozit = 16% x 1.500 lei = 240

691 = 4411 240


121 = 691 240

Profit net = 1.500-240 = 1.260 lei

La înc ex N s-ar fi reportat:

121, P-D = 1171.Pr, P+C 1.260


- Reportarea profitului la în ex următor

Ex N – corecții:

4111, A+D = % 2.380


1174 2.000
4427 380
P+C
- Factura de prest servicii

1174, A+D = 302, A-C 500


- Bon de consum

1174, A+D = 4411, P+C 240


- Imp pe profit

SFC1174 = 2.000-500-240 = 1.260 lei

H. Alte probleme (exerciţii) aferente capitalurilor proprii – de rezolvat individual sau în echipă (de încercat
acasă):
19. Dispuneţi de următoarele informaţii: capital social: 200.000 lei; profit: 42.400 lei; repartizarea profitului: 2.500
lei; rezerve: 50.000 lei; credite bancare pe termen lung: 10.000 lei; pierdere reportată: 30.000 lei; împrumuturi din emisiunea
obligaţiunilor: 140.000 lei; credite bancare pe termen scurt: 70.000 lei. Determinaţi mărimea capitalurilor proprii şi a
capitalurilor permanente!
Rezolvare:

Capitaluri proprii = 200.000 + 42.400 – 2.500 + 50.000 – 30.000 = 259.900 lei

Obs: elemente cu minus: 109, 129, 149, pierdere curentă (SFD 121), pierdere reportată (SFD 117)

Capitaluri permanente = Capitalurile proprii + Împrumuturi pe termen lung (toată Clasa 1)


Capitalul permanent = 259.900 + 10.000 + 140.000 = 409.900 lei

11
20. O S.A. deţine un capital social format din 10.000 de acţiuni cu o valoare nominală unitară de 50 lei. AGA decide
majorarea capitalului social prin noi aporturi în bani, urmând să fie emise 2.000 de acţiuni la un preţ de vânzare egal cu
valoarea contabilă a unei acţiuni. Capitalurile proprii, în momentul emisiunii noilor acţiuni, se prezintă astfel: capital social
vărsat: 500.000 lei; rezerve din reevaluare: 100.000 lei; rezerve: 60.000 lei; profit reportat: 40.000 lei. Determinaţi valoarea
primei de emisiune şi efectuaţi înregistrările în contabilitate! Care sunt mărimile aferente capitalului social și capitalului
propriu după înregistrarea operațiunilor în contabilitate.
De încercat acasă!
21. Se dau următoarele date referitoare la o S.C.: capital social: 500.000 lei, împărţit în 10.000 de acţiuni; rezerve:
100.000 lei. Se decide creşterea capitalului social prin noi aporturi în bani, pentru care se emit 5.000 acţiuni la un preţ de
vânzare egal cu valoarea contabilă a acţiunilor în momentul emisiunii. Ulterior, societatea hotărăşte diminuarea capitalului
social prin răscumpărarea şi anularea a 10% din acţiuni, preţul de răscumpărare fiind de: a). 40 lei/acţiune; b). 55 lei/acţiune.
Determinaţi care este mărimea capitalului social şi a capitalului propriu după contabilizarea acestor operaţiuni (pentru cele 2
situaţii: a şi b)!
De încercat acasă!

12
Aplicații Provizioane – Completare curs

Exemplul 2: Provizioane pentru litigii - La închiderea exerciţiului N, firma A se află în litigiu


cu alte două companii: B şi C. Juriştii apreciază că în procesul cu B, toate şansele de câştig revin
societăţii A, iar în procesul cu C, şansele de câştig sunt foarte mici, astfel încât se estimează cheltuieli
cu despăgubirile de 50.000 lei. În exerciţiul financiar N+1, procesul cu B este finalizat şi societatea A
trebuie să suporte cheltuieli de 30.000 lei. Litigiul cu C nu este finalizat şi se estimează pentru
exerciţiul financiar următor, cheltuieli de 40.000 lei. Care este situaţia prezentată de societatea A în
exerciţiile financiare N şi N+1?
La 31.12.N:
- constituirea provizionului de 50.000 lei pentru procesul cu C:
1. 6812, A+D = 1511, P+C 50.000 50.000
La 31.12.N+1:
- suportarea cheltuielilor în procesul cu B:
2. 6581, A+D = 5121, A-C 30.000 30.000
Pentru soc B nu există provizion constituit!
- ajustarea provizionului aferent procesului cu C:
3. 1511, P-D = 7812, P+C 10.000 10.000
SFC1511 = 40.000 lei (necesarul pt per următoare pt soc C)
Observație: Un provizion constituit nu poate fi utilizat decât pentru scopul pentru care a fost
recunoscut iniţial. Acoperirea cheltuielilor dintr-un provizion care a fost recunoscut iniţial pentru un
alt scop, ascunde impactul a două evenimente diferite.

Exemplul 3: Provizioane pentru restructurare - O firmă deţine trei fabrici (A, B, C), iar pentru
fabrica C, a fost aprobat un plan detaliat de restructurare, care a fost comunicat angajaţilor şi
principalilor parteneri afectaţi. Costurile generate de închiderea fabricii sunt estimate la 1.000.000 lei,
iar costurile cu plata salariilor către angajaţii disponibilizaţi sunt estimate la 800.000 lei. Firma se
orientează către noi investiţii, pentru care va suporta costuri de 500.000 lei. Cheltuielile cu
specializarea angajaţilor sunt estimate a fi de aproximativ 80.000 lei, iar publicitatea noilor proiecte
este evaluată la 10.000 lei. Vânzarea activelor din fabrica închisă se estimează că va genera obţinerea
unor câştiguri în valoare de 7.000 lei. Care este mărimea provizionului pentru restructurare
recunoscut?
Provizionul va fi recunoscut în contabilitate la valoarea de 1.800.000 lei:

1
1. 6812, A+D = 1514, P+C 1.800.000 1.800.000
Obs: Celelalte cheltuieli nu constituie datorii la data bilanţului, chiar dacă urmează procesului
de restructurare. Câştigurile nu sunt luate în calcul, deoarece s-ar încălca principiul prudenţei. În
plus, acestea vor acoperi cheltuielile la data la care vor fi efectiv realizate.

Exemplul 4: Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare


legate de acestea - O firmă neplătitoare de TVA achiziţionează o sondă de extracţie în valoare de
1.000.000 lei. Firma estimează că la finalizarea extracţiei va efectua cheltuieli cu demontarea, mutarea
activului şi refacerea amplasamentului în valoare de 100.000 lei, rata de actualizare este de 5%
(obligație asumată în prezent). Durata utilă de viaţă a imobilizării este de 10 ani.

Sn = S0 (1+d)n
Exemplu:
100 lei, d = 5%
S1 = 100 + 100 x 0,05 = 105 lei
S2 = 105 + 105 x 0,05 = 105 + 5,25 = 110,25 lei

S0 = Sn/(1+d)n
Înregistrarea recepţionării sondei (valoarea actualizată a provizionului este de
100.000/(1+0,05)10 = 61.350 lei):
1. 2131, A+D = % 1.061.350 -
404, P+C 1.000.000
1513, P+C 61.350
Înregistrarea amortizării anuale (1.061.350/10 ani):
2. 6811, A+D = 2813, P+C 106.135 106.135
În aceste condiții, provizionul afectează cheltuielile pe măsura amortizării imobilizării
corporale.
Actualizarea provizionului (Anul 1: 61.350*0,05 = 3.068 lei):
3. 6861, A+D = 1513, P+C 3.068 3.068
Actualizarea provizionului [Anul 2: (61.350+3.068)*0,05 = 3.221 lei]:
4. 6861, A+D = 1513, P+C 3.221 3.221
Operațiunile se repetă până în ultimul exercițiu financiar (anul 10), când provizionul pentru
dezafectare ajunge la valoarea estimată de 100.000 lei.
SFC1513 = 100.000 lei (după 10 ani)
După 10 ani, provizionul pt dezafectare va fi transferat la venituri:
1513, P-D = 7812, P+C 100.000

2
Exemplu 5: Provizioane pentru terminarea contractului de muncă 1 – O S.C. a prevăzut în
contractul colectiv de muncă acordarea unor sume salariaților la terminarea contractului de muncă, în
funcție de vechimea în cadrul entității: angajații cu o vechime sub 5 ani – 3 salarii brute, angajații cu o
vechime cuprinsă între 5 și 10 ani – 6 salarii brute, angajații cu o vechime mai mare de 10 ani – 10
salarii brute; salariile brute se calculează la nivelul salariului mediu obținut în cursul anului anterior.
Pentru angajații entității, aceasta estimează la sfârșitul exercițiului financiar N suma maximă
ce poate fi acordată în valoare de 210.000 lei:
1. 6812, A+D = 1517, P+C 210.000 210.000
În anul N+1 încetează contractul de muncă a trei salariați, pentru care societatea plătește
suma de 43.000 lei:
- înregistrarea obligațiilor salariale în anul N+1:
2. 641, A+D = 421, P+C 43.000 43.000
- consumul provizionului aferent celor trei salariați:
3. 1517, P-D = 7812, P+C 43.000 43.000

1
***, exemplu inspirat din RENTROP & STRATON, Noile Reglementări contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.
Interpretări și aplicații practice, București, 2015, pp. 139-140.

3
Aplicație Leasing financiar

1. Contractul de leasing conţine următoarele informaţii:


- costul de achiziţie al mijlocului de transport pentru societatea de leasing este de: 10.000 $ * 3,20 lei/$ = 32.000 lei;
- durata de utilizare a bunului = 6 ani;
- durata contractului de leasing = 3 ani (12 trimestre);
- valoarea reziduală estimată = 1.200 $;
- valoarea unei rate fără TVA = 920 $;
- dobânda folosită pentru stabilirea ratelor = 3% pe trimestru.
Se dau următoarele cursuri de schimb valutar:
- la facturarea primei rate, 1 $ = 3,25 lei;
- la vânzarea bunului, la expirarea contractului de leasing, 1 $ = 3,80 lei.

!!! Valoarea pe care o are de recuperat locatorul este de 9.158 $, rezultată ca urmare a actualizării valorii reziduale.
!!! În urma repartizării ratelor pe trimestre rezultă:
✓ dobânda totală = 1.882 $, din care în primul trimestru = 275 $;
✓ diferenţa de rată = 645 $.

LOCATAR (utilizator)
1. Primirea bunului în leasing şi înregistrarea dobânzii în avans:
2133 Mijloace de transport” = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 32.000
2. Înregistrarea ratelor de plătit (920 $ * 12 rate * 3,20 lei/$):
8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii = 35.328
asimilate”
3. Înregistrarea dobânzilor de plătit (1882 $ * 3,20 lei/$):
8051 „Dobânzi de plătit” = 6.022,4
4. Înregistrarea amortizării lunare a mijlocului de transport (32.000 lei/6 ani/12 luni):
6811 „Cheltuieli privind amortizarea! = 2813 „Amortizarea mijloacelor de 444
transport”
5. Primirea facturii pentru rata de leasing:
% = 404 „Furnizori de 3.559,89
imobilizări”
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.064 (645 $ * 3,20 lei $)
666 „Cheltuieli privind dobânzile” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)
665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” 47,5 (920 $ * 0,05 lei/$)
4426 „T.V.A. deductibilă” 568,39
şi
= 8036 „Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii 2.944 (920 $ * 3,20 lei/$)
asimilate”
= 8051 „Dobânzi de plătit” 880 (275 $ * 3,20 lei/$)

6. Primirea facturii pentru valoarea reziduală (1.200 $ * 3,80 = 4.560 lei, din care: (10.000 – 9.158) 842 $ * 3,20 =
2.694,4,
iar diferența = 4.560 – 2.694,4 = 1.865,6 lei):
% = 404 „Furnizori de imobilizări” 5.426,4
167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” 2.694,4
2133 „Mijloace de transport” 1.865,6
4426 „T.V.A deductibilă” 866,4

1
Exemplul nr. 2: Investiții imobiliare1 – O S.C. construiește în regie proprie o clădire cu
destinația: birouri și scopuri administrative. Costurile necesare realizării construcției sunt în
sumă de 530.000 lei. Durata de viață a clădirii este de 40 ani. Clădirea are trei etaje și este
împărțită în 6 spații independente. Un spațiu de la etajul trei va fi utilizat ca punct de lucru de
către entitate, iar restul clădirii se închiriază pe baza unor contracte către alte entități. Cheltuielile
de întreținere lunară sunt de 11.041,47 lei și sunt suportate de către proprietar. Valoarea spațiilor
este agală. Care este maniera de contabilizare a construcției?
Având în vedere intenția de utilizare a unui spațiu în scopuri proprii și faptul că poate fi
separat de restul spațiilor din cadrul construcției (din punct de vedere al costurilor și ca
posibilitate de valorificare distinctă de celelalte spații), acesta va fi înregistrat ca proprietate
imobiliară. Celelalte spații vor fi contabilizate ca investiții imobiliare, deoarece vor aduce
beneficii entității în mod independent de spațiul pe care acesta îl folosește în scopuri proprii.
Valoarea spațiului recunoscut ca proprietate imobiliară este de: 530.000 lei/6 = 88.333,34
lei
Valoarea spațiilor care urmează a fi închiriate este de: 530.000 lei*5/6 = 441.666,66 lei
Înregistrarea construcției la recepția acesteia:
1. 212 = 231 88.333,34 88.333,34
și
2. 215 = 235 441.666,66 441.666,66
Înregistrarea amortizării (amortizarea anuală a construcției este de 530.000 lei/40 ani =
13.259 lei, din care: amortizarea aferentă proprietății imobiliare este de 2.208,33 lei și
amortizarea aferentă investiției imobiliare este de 11.041,67 lei):
3. 6811 = % 13.259
2812 2.208,33
2815 11.041,67

Exemplul nr. 3: Active biologice productive – O S.C. plantează viță de vie în luna martie
a anului N pentru care se efectuează și se înregistrează cheltuieli după natura acestora în valoare
de 50.000 lei (materia primă, îngrășăminte, amortizarea utilajelor agricole, salarii, alte prestații
externe etc). Recepția finală a plantației de viță de vie se înregistrează în luna august a anului
N+1, perioadă în care se mai efectuează chetuieli de 80.000 lei (apă și energie/irigații, salarii,
amortizare utilaje, îngrășăminte, combustibil etc). Care este maniera de recunoaștere a activului
biologic productiv?

1
***, exemplu inspirat din RENTROP & STRATON, Noile Reglementări contabile aprobate prin OMFP nr.
1802/2014. Interpretări și aplicații practice, București, 2015, pp. 58-59.
Recunoașterea activului biologic productiv presupune ca la finele fiecărei luni să se
înregistreze imobilizarea corporală în curs de execuție cu valoarea cheltuielilor înregistrate în
luna respectivă (231=722), iar în luna august a anului N+1, vița de vie va fi înregistrată în contul
217 “Active biologice productive”, astfel:
1. 217 = 231 130.000 130.000
Dacă durata de viață stabilită pentru vița de vie este de 20 ani, amortizarea lunară de
541,66 lei se înregistrează astfel:
2. 6811 = 2817 541,66 541,66
Așadar, cultura de viță de vie se recunoaște ca activ biologic productiv atunci când
aceasta intră pe rod. Cheltuielile înregistrate de la momentul plantării până la momentul
devenirii viței de vie productive sunt recunoscute ca imobilizări corporale în curs.
Exemple de calcul pentru amortizare

Exemplul 1
Amortizarea imobilizărilor - Să se prezinte calculele pentru amortizarea liniară,
amortizarea degresivă şi amortizarea accelerată a unui utilaj cu o valoare de intrare de 18.000
lei şi o durată de utilizare de 9 ani.

Cota de amortizare liniară (Cal) este 100/9=11,11…%


Amortizarea anuală după regimul liniar este 18.000 lei/9 ani = 2.000 lei/an (acelaşi
rezultat se obţine înmulţind cota de amortizare liniară cu valoarea de intrare).
Cota de amortizare degresivă (Cad) = Cal x coef prevăzut de legislație:
- 1,5 dacă durata de utilizare a bunului (1-5 ani]
- 2 dacă durata de utilizare a bunului (5-10 ani]
- 2,5 dacă durata de utilizare a bunului > 10 ani

Cota de amortizare degresivă este 11,11% x 2 = 22,22%

Tabelul nr. 1. Calculul amortizării conform metodelor: liniară, degresivă și accelerată


(50% - în primul an)
Amortizarea liniară Amortizarea degresivă Amortizarea accelerată
Anul Valoarea Amortizarea Valoarea Amortizarea Valoarea Amortizarea
rămasă anuală rămasă anuală rămasă anuală
1 18.000 2.000 18.000 3.996 18.000 9.000
2 16.000 2.000 14.004 3.108,89 9.000 1.125
3 14.000 2.000 10.895,11 2.418,72 7.875 1.125
4 12.000 2.000 8.476,40 1.881,76 6.750 1.125
5 10.000 2.000 6.594,64 1.464,01 5.625 1.125
6 8.000 2.000 5.130,63 1.282,66 4.500 1.125
7 6.000 2.000 3.847,97 1.282,66 3.375 1.125
8 4.000 2.000 2.565,31 1.282,66 2.250 1.125
9 2.000 2.000 1.282,65 1.282,65 1.125 1.125
Total - 18.000 - 18.000 - 18.000
Încercare pentru anul 6: 5.130,63 lei x 22,22% = 1.140,02 lei
5.130,63 lei : 4 ani rămași = 1.282,66 lei
Concluzia: din anul 6, se continuă cu amortizarea liniară!
9 ani – câți ani degresiv și câți liniar????
Cad = 22,22%
Ultimii 2 ani: 100/2 = 50%
Ultimii 3 ani: 100/3 = 33,33%
Ultimii 4 ani: 100/4 = 25% - din 9 ani, 5 – degresiv și 4 - liniar
Ultimii 5 ani: 100/5 = 20%

Alte exerciții de calcul:


DUR = 10 ani. Degresiv – 5; Liniar – 5.
Cal = 100/10 = 10%
Cad = 10% x 2 = 20%
100/2 = 50%
100/3=33,33%
100/4=25%
100/5=20%
100/6=16,66%

DUR = 12 ani. Degresiv - 8; Liniar – 4;


Cal = 100/12 = 8,33%
Cad = 20,83%
100/5 = 20%
100/4 = 25%

Se observă din tabelul anterior că amortizarea liniară este constantă pentru cei 9 ani,
amortizarea degresivă este descrescătoare, iar amortizarea accelerată este constantă începând din
anul al doilea, în primul an ajungând la o cheltuială de 9.000 lei (jumătate din valoarea
imobilizării).

Exemplul 2

Dacă pentru același utilaj, presupunem că nr. pieselor/unităților produse în cei 9 ani este
împărțit astfel: 5.000 (An 1), 4.000 (An 2), 3.000 (An 3), 2.000 (An 4), 1.000 (An 5, 6, 7, 8, 9),
care este mărimea amortizării în cei 9 ani?

Amortizarea funcțională
Anul
Nr. pieselor produse Amortizarea anuală
1 5.000 4.736,85
2 4.000 3.789,47
3 3.000 2.842,10
4 2.000 1.894,73
5 1.000 947,37
6 1.000 947,37
7 1.000 947,37
8 1.000 947,37
9 1.000 947,37
Total 19.000 18.000

Amortizarea anuală se calculează astfel:


An 1: 5.000/19.000*18.000 lei = 4.736,85 lei
An 2: 4.000/19.000*18.000 lei = 3.789,47 lei
An 3: 3.000/19.000*18.000 lei = 2.842,10 lei
An 4: 2.000/19.000*18.000 lei = 1.894,73 lei
An 5: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 6: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 7: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 8: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
An 9: 1.000/19.000*18.000 lei = 947,37 lei
Aplicații – Temă pentru acasă - rezolvări

16. Veniturile totale înregistrate de o companie în exerciţiul financiar curent sunt de 30.000 lei, iar cheltuielile totale
sunt de 15.000 lei. Impozitul pe profit: 16%. Pe seama profitului se constituie rezervele legale, conform normelor în vigoare,
iar diferenţa se reportează (la începutul exerciţiului financiar N+1), urmând a se repartiza, în baza hotărârii A.G.A. La
începutul exerciţiului financiar următor, se închide şi contul de profit şi pierdere pentru a prelua cheltuielile şi veniturile
exerciţiului financiar nou început. (Model: Problema 13!!!)

Venituri = 30.000 lei


Cheltuieli = 15.000 lei
Profit brut = Venituri – Cheltuieli = 30.000 lei – 15.000 lei = 15.000 lei
Rezerva legala = 5% * Profit brut = 5% * 15.000 lei = 750 lei
Profit impozabil = Venituri – Cheltuieli + Cheltuieli nedeductibile – Sume neimpozabile =
= Profit brut – Rezerva legala = 15.000 lei -750 lei = 14.250 lei
Impozit pe profit = 16% * Profit impozabil = 16% * 14.250 lei = 2.280 lei
Profit net = Profit brut – Impozit pe profit = 15.000 lei – 2.280 lei = 12.720 lei
Profit de reportat = Profit net – Rezerva legala = 12.720 lei – 750 lei = 11.970 lei

31.12.N

7XX, P-D = 121, P+C 30.000


-închiderea conturilor de venituri

121, P-D = 6XX, A-C 15.000


- închiderea conturilor de cheltuieli

691, A+D = 4411, P+C 2.280


- înregistrarea impozitului pe profit

129, A+D = 1061, P+C 750


- repartizarea din profit curent a sumei de 750 lei la rezerve legale

121, P-D = 691, A-C 2.280


- închiderea contului 691

D 121.N C
15.000 30.000
2.280
Sfc = 12.720

În bilant: Sfc 121.N = 12.729 lei


Sfd 129 = -750 lei
Sfc 1061 = 750 lei

Ianuarie N+1

121, P-D = 1171.Pr, P+C 11.970


-reportarea profitului nerepartizat in anul N

121, P-D = 129, A-C 750


-închiderea contului 121 si 129, pentru a putea prelua veniturile si cheltuielile anului N+1

D 121.N+1 C
11.970 Sic = 12.720
750
Sfc = 0

1
19. Dispuneţi de următoarele informaţii: capital social: 200.000 lei; profit: 42.400 lei; repartizarea profitului: 2.500
lei; rezerve: 50.000 lei; credite bancare pe termen lung: 10.000 lei; pierdere reportată: 30.000 lei; împrumuturi din emisiunea
obligaţiunilor: 140.000 lei; credite bancare pe termen scurt: 70.000 lei. Determinaţi mărimea capitalurilor proprii şi a
capitalurilor permanente!

Capital propriu = capital social + prime de capital + rezerve din reevaluare + rezerve +/ - rezultatul reportat +/ -
rezultatul exercițiului – repartizarea profitului
Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri și cheltuieli + datorii pe termen lung
Capital propriu = 200.000 lei + 42.400 lei – 2.500 lei + 50.000 lei – 30.000 lei = 259.900 lei
Capital permanent = 259.900 lei +10.000 lei + 140.000 lei = 409.900 lei

!!! Patru elemente care diminuează mărimea capitalurilor proprii sunt posibile: 129, 149, 121 (pierdere) și 1171
(pierdere).

20. O S.A. deţine un capital social format din 10.000 de acţiuni cu o valoare nominală unitară de 50 lei. AGA decide
majorarea capitalului social prin noi aporturi în bani, urmând să fie emise 2.000 de acţiuni la un preţ de vânzare egal cu
valoarea contabilă a unei acţiuni. Capitalurile proprii, în momentul emisiunii noilor acţiuni, se prezintă astfel: capital social
vărsat: 500.000 lei; rezerve din reevaluare: 100.000 lei; rezerve: 60.000 lei; profit reportat: 40.000 lei. Determinaţi valoarea
primei de emisiune şi efectuaţi înregistrările în contabilitate! Care sunt mărimile aferente capitalului social și capitalului
propriu după înregistrarea operațiunilor în contabilitate.

VN = 50 lei/actiune
Capital social = nr. actiuni * VN = 10.000 actiuni *50 lei/actiune = 500.000 lei
Capital propriu = capital social varsat + rezerve din reevaluare + rezerve + rezultat reportat = 500.000 lei +
+ 100.000 lei + 60.000 lei + 40.000 lei = 700.000 lei
VC = Capital propriu / nr. actiuni = 700.000 lei / 10.000 actiuni = 70 lei/actiune
PE = VC = 70 lei/actiune

2.000 actiuni * VN = 2.000 actiuni * 50 lei/actiune = 100.000 lei


2.000 actiuni * PE = 2.000 actiuni * 70 lei/actiune = 140.000 lei
PE>VN => 40.000 lei prima de emisiune (ct. 1041)

456, A+D = % 140.000


1011, P+C 100.000
1041, P+C 40.000
-emisiunea actiunilor la PE>VN, conform hotararii AGA

5121, A+D = 456, A-C 140.000


-depunerea aportului in lei, conform chitantei

1011, P-D = 1012, P+C 100.000


-transformarea capitalului nevarsat in varsat la nivelul VN

Capital social = 500.000 lei + 100.000 lei = 600.000 lei


Capital propriu = 700.000 lei + 100.000 lei + 40.000 lei = 840.000 lei

Nr total de acțiuni = 12.000 acțiuni


VN = Capital social / nr. actiuni = 600.000 lei / 12.000 actiuni = 50 lei/actiune
VC = Capital propriu / nr actiuni = 840.000 lei / 12.000 actiuni = 70 lei/actiune

21. Se dau următoarele date referitoare la o S.C.: capital social: 500.000 lei, împărţit în 10.000 de acţiuni; rezerve:
100.000 lei. Se decide creşterea capitalului social prin noi aporturi în bani, pentru care se emit 5.000 acţiuni la un preţ de
vânzare egal cu valoarea contabilă a acţiunilor în momentul emisiunii. Ulterior, societatea hotărăşte diminuarea capitalului
social prin răscumpărarea şi anularea a 10% din acţiuni, preţul de răscumpărare fiind de: a). 40 lei/acţiune; b). 55 lei/acţiune.
Determinaţi care este mărimea capitalului social şi a capitalului propriu după contabilizarea acestor operaţiuni (pentru cele 2
situaţii: a şi b)!

Capital social = 500.000 lei


VN = Capital social / nr. actiuni = 500.000 lei / 10.000 actiuni = 50 lei/actiune
Capital propriu = Capital social + Rezerve = 500.000 lei + 100.000 lei = 600.000 lei
VC = Capital propriu / nr actiuni = 600.000 lei / 10.000 actiuni = 60 lei/actiune
PE = VC = 60 lei/actiune

2
5.000 actiuni * VN = 5.000 actiuni * 50 lei/actiune = 250.000 lei
5.000 actiuni * PE = 5.000 actiuni * 60 lei/actiune = 300.000 lei
PE>VN => 50.000 lei primă de emisiune (ct. 1041)

456, A+D = % 300.000


1011, P+C 250.000
1041, P+C 50.000
-emisiunea actiunilor la PE>VN, conform hotararii AGA

5121, A+D = 456, A-C 300.000


-depunerea aportului in conturi la banci in lei

1011, P-D = 1012, P+C 250.000


-transformarea capitalului nevarsat in varsat la nivelul VN

Capital social = 500.000 + 250.000 = 750.000 lei


Capital propriu = 600.000 + 250.000 + 50.000 = 900.000 lei
Nr total acțiuni = 10.000 + 5.000 = 15.000 acțiuni

a) Nr. actiuni rascumparate = 10% * 15.000 acțiuni = 1.500 acțiuni


Pret de rascumparare (PR) = 40 lei/actiunea
PR – 1.500 actiuni * 40 lei/actiune = 60.000 lei
VN – 1.500 actiuni * 50 lei/actiune = 75.000 lei
PR < VN => Câștig (ct. de PASIV 141 = 15.000 lei )

1091, A+D = 5121, A-C 60.000


-rascumpararea actiunilor prorpii

1012, P-D = % 75.000


1091, A-C 60.000
1412, P+C 15.000
-anularea actiunilor proprii cu castig

Capital social = 750.000 – 75.000 = 675.000 lei (Situația Ct 1012)


Capital propriu = 900.000 – 75.000 + 15.000 = 840.000 lei

b) Nr. actiuni rascumparate = 10% * 15.000 actiuni = 1.500 actiuni


Pret de rascumpararea (PR) = 55 lei/acţiune
PR – 1.500 actiuni * 55 lei/actiune = 82.500 lei
VN – 1.500 actiuni * 50 lei/actiune = 75.000 lei
PR > VN => Pierdere (ct. de ACTIV 149 = 7.500 lei)

1091, A+D = 5121, A-C 82.500


-rascumpararea actiunilor proprii

% = 1091, A-C 82.500


1012, P-D 75.000
1498, A+D 7.500
-anularea actiunilor proprii cu pierdere

Capital social = 750.000 – 75.000 = 675.000 lei


Capital propriu = 900.000 – 75.000 -7.500 = 817.500 lei

3
Capitelat 1.2.

Teste grilé rezolvate

1. Capitalul propriu al unei societati pe actiuni se prezinta astfel: capital


social: 10,000 lei; numar de actiuni: 5.000 de titluri; rezerve din reevaluare:
6.000 lei; rezerve: 5.000 lei. Societatea decide majorarea capitalului social prin
incorporarea de rezerve in valoare de 4.000 lei, numarul de actiuni emise: 2.000
de titluri.
Care este valoarea contabila noua a unei actiuni $i valoarea dreptului de
atribuire (DA)?
a) 4,2 1,2
b) 4,2 2,2
c)3 UW)
d) 3 2,2
R&spuns corect: ¢

2. O SA detine un capital social format din 10.000 de actiuni cu o valoare


nominala unitara de 50 lei. AGA decide majorarea capitalului social prin noi
aporturi in bani, urmand sa fie emise 2.000 de actiuni la un pret de vanzare egal
cu valoarea contabila a unei actiuni. Capitalurile proprii, in momentul emisiunii
noilor actiuni, se prezinta astfel: capital social varsat: 500.000 lei; prime de emi-
siune: 40.000; rezerve din reevaluare: 60.000 lei; rezerve: 60.000 lei; rezultat
reportat: 40.000 lei. Care este valoarea totala a primei de emisiune?
a) 40.000 lei;
b) 80.000 lei;
c) 200.000 lei;
d) 500.000 lei.
Raspuns corect: b

3. La sfarsitul exercitiului financiar, entitatea dispune de urmatoarele in-


formatii: capital social subscris: 25.000 lei, din care varsat: 20.000 lei, prime de
emisiune: 500 lei, rezerve: 1.500 lei, rezultat reportat (profit): 1.000 lei, actiuni
proprii: 300 lei, subventii pentru investitii: 2.000 lei. Conform OMFP nr. 3055/
2009, care este valoarea capitalului propriu?
a) 30.000;
b) 28.300;
c) 28.000;
d) 27.700.
Raspuns corect: d
4. La o societate pe actiuni, capitalul social este de 30.000 lei,
rezerve le-
gale: 2.500 lei, alte rezerve: 3.500 lei, rezultatul reportat (pierde
re): 1.000 lei,
numéarul de actiuni: 12.000 de titluri. Societatea decide reduce
rea capitalului
social prin rascumpararea si anularea a 20 % din numarul de
actiuni emise, pre-
tul de rascumparare este de 4 lei/actiune. Care sunt sumele si
inregistrarile co-
recte ale operatiunilor?
a)
1091 = 5121 9.600
% = 1091 9.600
1012 6.000
149 3.600
b)
1092 = 512] 6.000
1012 = 1092 6.000
c)
1091 = $121 9.600
% = 109] 9.600
1012 7.200
6642 2.400
d)
1091 = 5121 7.200
1012 = % 9.600
1091 6.000
141 3.600
Raspuns corect: a

5. O societate pe actiuni detine un capital social de 50.000 lei, divizat


in
10.000 de titluri, rezerve legale: 7.000 lei, alte rezerve: 6.000 lei, rezultat re-
portat (profit): 2.000 lei. AGA decide diminuarea capitalului cu
30 % prin redu-
cerea valorii nominale a actiunilor.
Ce sumé primesc actionarii pentru fiecare actiune detinuta si care
este in-
registrarea contabila corecta?
a) 1,5 lei/actiune:
1012 = 456 15.000
456 = 5121 15.000
b) 1,5 lei/actiune:
1011 = 456 15.000
456 = 1121 15.000

74
c) 3,5 lei/actiune:
1012 = 456 10.500
456 = 5121 10.500
d) 3,5 lei/actiune:
1012 = 456 35.000
456 = 5121 35.000
R&spuns corect: a

6. O societate pe actiuni a efectuat o emisiune de obligatiuni in vederea


contractarii unui imprurnut obligatar la sfarsitul exercitrului financiar N-1, cu
urmatoarele caracteristici:
- numéar de obligatiuni emise: 50.000 de titluri;
- valoare nominala: 10 lei/titlu;
- valoarea de emisiune: 9 lei/titlu;
- durata imprumutului: 5 ani (ex.: N, N+1, N+2, N+3, N+4);
- dobanda anuala: 10 %;
- valoarea de rambursare: 12 lei/titlu;
- primele de rambursare se amortizeaza liniar pe durata imprumutului;
- rambursarea imprumutului se face anual prin rascumpararea $i anularea
a 10.060 de obligatiuni.
Care sunt sumele si inregistrarile contabile la sfarsitul exercitiului N+2?
a) 666 = 1681 50.000
6868 = 169 50.000
% = $121 150.000
16] 100.000
1681 50,009
b) 666 = 1681 30.006
% = $121 150.000
161 120.000
1681 30,000
6868 169 30.000
c) 666 = 1681 35.000
Y% = 3121 135.000
161 100.000
1681 35.000
6868 == 169 30.000
RAspuns corect: b

75
7. O societate pe actiuni apeleaza la un imprumut obligatar prin emisiunea
de 10.000 de obligatiuni:
- valoarea nominala: 10 lei/titlu;
- valoarea de emisiune: 9 lei/titlu;
- durata imprumutului: 10 ani;
- dobanda anuala: 13 %.
Daca rambursarea imprumutului se face prin metoda anuitatilor constante,
anuitatea find egala cu 18.249 lei, care este inregistrarea contabila privind plata
anuitatii in anul JI?
a) % = 5121 18.249
16] 5.249
1681 13.000
b) MA = 5121 18.429
161 5.931
1681 12.318
C) 16] = 5121 18.249
d) YM = $121 18.249
169 6.134.8
1681 12.120,2
Raspuns corect: b

8. O societate comerciala detine o constructie achizitionata si data in fo-


losinta la 1.01.N, valoarea de intrare: 50.000 lei, durata de viata utila: 20 de ani,
metoda de amortizare: liniara. La sfarsitul exercitiului financiar N+4, construc-
tia este reevaluata, valoarea justa: 45.000 lei. Care sunt sumele si inregistrarile
contabile corecte la sfarsitul exercitiului financiar N +4?
a) 6811 212 12.500
212. = 105 7.500
b) 2812 = 212 12.500
212 105 45.000
) 2812 = % 12.500
212 5.000
105 7.500
d) 6811 = 2812 12.500
212. = 105 7.500
Raspuns corect: ¢

76
9. Societatea primeste factura pentru prima rata de leasing financiar — rata
de capital: 3000 lei, dobanda: 250 lei, TVA 24 %. Care este inregistrarea con-
tabila corecta la primirea facturii de la societatea de leasing?
a) % 404 4.030
167
666
4427

b) % 404 3.970
167 3.000
666 250
4426 720

c) % 404 3.970
167 3.000
1687 250
4426 720
d) % 404 4.030
167 3.000
666 250
4426 780
Raspuns corect: d

10. La sfarsitul exercitiului N, societatea constata ca nu a platit unele spo-


ruri datorate angajatilor pentru exercitiul financiar N-1, in valoare de 28.000 lei.
Care este inregistrarea contabila la sfarsitul exercitiului financiar N?
a) 1174 = 4282 28.000
b) 641 = 421 28.000
c) 1174 = 4281 28.000
d) 658 = 4281 28.000
Raspuns corect: ¢

11. La o societate comerciala, capitalul social este de 150.000 lei, rezer-


vele de 30.000 lei, numarul de actiuni de 60.000, valoarea nominala a unei ac-
tiuni fiind de 2,5 lei. Se hotaraste reducerea capitalului social cu 30 %, prin res-
tituirea sumelor catre actionari, prin virament, reducand valoarea nominala a ac-
tiunilor. Cum se inregistreaza reducerea capitalului social si plata sumelor catre
actionar1?
a) 1012 = $121 45.000
b) 456 = 5121 45.000
c) 1012 = 456 45.000

77
d) 1012 = 456 45.000
456 = 5121 45.000
e) 5121 = 456 45.000
456 = 1012 45.000
Raspuns corect: d

12. O societate comerciala rascumpara de la bursa obligatiunile proprii de


amortizat, in numar de 5.000 buc., avand pretul de rambursare de 31 lei/buc. gl
pretul de rascumparare de 30 lei/buc. Care sunt inregistrarile contabile aferente
operatiilor de rascumparare si amortizare?
a) 305 = 5121 150.000
161 = % 155.000
505 150.000
768 5.000
b) 5059 = 5121 150.000
c) 161 = % 155.000
505 150.000
768 5.000
d) 505 = 5121 150.000
161 = 505 150.000
e) 161 = % 155.000
5121 150.000
768 5.000
R&spuns corect: a

13. Ce semnifica inregistrarea contabila 149 = 109?


a) pierderile aferente actiunilor proprii ca urmare a anularii acestora;
b) acordarea actiunilor proprii cu titlu gratuit;
C) actiuni proprii acordate angajatilor ca parte a remuneririi lor;
d) inregistrarea cheltuielilor legate de emisiunea actiunilor.
Raspuns corect: a, b

14. Ce semnifica inregistrarea contabila 1061 = 1171?


a) reportarea rezervelor legale in exercitiul urmator;
b) constituirea rezervelor legale din profitul perioadei precedente;
c) inglobarea rezervelor legale in capitalul social:
d) diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente;
€) acoperirea pierderilor din anul precedent pe seama rezervelor legale.
Raspuns corect: e

78
15. Prin ce relatie se obtine capitalul propriu?
a) activ — cheltuieli;
b) activ — pasiv;
c) activ ~ datorii;
d) venituri — cheltuieli;
e) activ — venituri.
R&spuns corect: ¢

15. Se rascumpara 100 de actiuni proprii cu valoarea nominala 10 lei/


buc., valoarea de rascumparare 15 lei/buc., iar plata se face ulterior. Care este
inregistrarea contabila corecta privind rascumpararea?
a) 109 = 5121 1.500
b) 261 = 5311 1.500
c) 109 = 462 1.500
d) 501 = 509 1,000
e) % = 509 1.500
501 1.000
668 500
R&spuns corect: ¢

16. O societate comerciala emite 5.000 de obligatiuni avand valoarea


nominal de 30 lei; valoarea de emisiune: 28 lei si valoarea de rambursare: 31 lei.
Durata imprumutului este de 5 ani, iar dobanda anuala de 20 %. Emisiunea
obligatiunilor se inregistreaza:
a) % = 161 150.000
46] 140,000
169 10.000
b) % = 161 160.000
461 140.000
169 20.000
c) % = 161 = 155.000
461 140,000
169 15.000
d) 461 = 161 = 155.000
e) 461 = 161 = 140.000
Raspuns corect: ¢

17. Valoarea litigiului care face obiectul unei cauze civile privind drep-
turile salariale solicitate de un angajat este de 3.500 lei, iar cheltuielile de jude-
cat sunt estimate la 500 lei. Din hotararea judecatoreasca, rezulta drepturi sa-
lariale datorate de unitate in valoare de 5.500 lei si cheltuielile de judecata efec-

79
tive de 800 lei. Care a fost valoarea provizionului pentru litigii si cum s-a inre-
gistrat in contabilitate?
a) 4.500 6812 = 1511;
b) 4.300 6814 = 1511;
Cc) 6.300 6812= 1511;
d) 5.500 6812 = 1511;
e) 4.000 6812= 1511.
RAaspuns corect: e

18. Care dintre articolele contabile urmatoare reflecta operatia de subscriere?


a) 1012 = 456;
b) 1011 = 456;
c) 456 = 1011.
Raspuns corect: ¢

19. Precizati articolul contabil corect pentru transformarea capitalului sub-


scris in capital varsat:
a) 1012 = 1011;
b) 1011 = 1012:
c) 456 = 1012.
Raspuns corect: b

20. Care dintre articolele contabile urmatoare reflecta primirea ca aport al


unei constructii?
a) 212 = 456;
b) 212 = 1011;
c) 212 = 1012.
Raspuns corect: a

21. Dupa depunerea integrala a aporturilor subscrise, capitalul social al


unei societati este reflectat in:
a) debitul contului 456;
b) debitul contului 1011;
c) creditul contului 1011.
Raspuns corect: -

22. Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor se reflect&


prin articolul:
a) 1012= 1171;
b) 1012 = 129;
c) 1011 = 1171.
Raspuns corect: a
80
23. Articolul contabil 1012 = 456 reflecta:
a) sumele rambursate asociatilor din aporturile initiale la capital;
b) reducerea capitalului social cu valoarea de platit asociatilor;
c) reducerea capitalului social cu valoarea pierderilor suportate de asociati.
Raspuns corect: b

24. Care dintre articolele urmatoare reflecta plata catre asociati a unei
parti din aporturile initiale la capital?
a) 456 = 1012;
b) 1012 = 456;
c) 456 = 5121.
Raspuns corect: ¢

25. Prin articolul contabil 456 = 1011, se reflecta operatia de:


a) subscriere cu ocazia infiintarii societatii;
b) subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la
un pret superior valorii nominale;
c) subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la
un pret identic cu valoarea nominala.
Raspuns corect: a

26. Articolul 5121 = 456 reflecta:


a) subscrierea la capital a unei sume de bani;
b) primirea unei sume ca aport la capital;
c) retragerea sumei din aportul la capital.
Raspuns corect: b

27. Prin articolul contabil


5124 = %
456
765
se reflecta operatia de:
a) subscriere a unei sume in valuta;
b) primire ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta favorabila de curs
valutar;
c) primire ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenté nefavorabila de
curs valutar;
d) primire ca aport a unei sume in valuta, dupa expirarea termenului pre-
vazut in actul constitutiv.
R&4spuns corect: b

81
28. Rezervele unei entitati pot fi constituite din:
a) rezultatele nete;
b) cheltuielile perioadei;
C) provizioane si cheltuieli constituite.
Raspuns corect: a

29. Rezervele legale se constituie pe baza prevederilor din:


a) actele normative in vigoare;
b) contractul de societate si statut;
c) procesul-verbal intocmit cu ocazia intrunirii adundrii generale a asocia-
tilor sau a actionarilor.
Raspuns corect: a

30. Rezervele legale se pot constitui din:


a) rezultatul reportat;
b) excedentele dintre pretul de vanzare al actiunilor si valoarea lor nominala;
c) profit.
Raspuns corect: c

31. Rezervele statutare se constituie din:


a) profitul brut, dar numai in baza aprobarii adunarii generale a asocia-
tilor sau a actionarilor;
b) profitul net, dar numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice;
c) profitul net.
Raspuns corect: ¢

32. Constituirea rezervelor legale se reflecta prin articolul:


a) 121 =1061;
b) 129 = 1061;
c) 1012 = 1061.
Raspuns corect: b

33. Care dintre articolele contabile urmatoare reflect constituirea rezer-


velor legale?
a) 121 = 1061;
b) 105 = 1061;
c) 151 = 1061.
R&spuns corect: -

82
34. Prin articolul contabil
% = 161
461
169
se reflecta:
a) subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cdnd vanzarea ti-
tlurilor se realizeaza la un pret superior valorii nominale:
b) subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea ti-
tlurilor se realizeaza la un pret inferior valorii nominale;
c) rascumpararea obligatiunilor emise, in vederea anularii.
Raspuns corect: b

38. Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni se reali-


zeaza astfel:
a) 2674 = 1681;
b) 666 = 1681;
c) 5186 = 1681.
R&spuns corect: b

36. Prin articolul contabil 6868 = 169, se inregistreaza:


a) primele de rambursare a obligatiunilor, constatate la subscriere;
b) primele de rambursare a obligatiunilor scoase din evidenta, ca urmare a
amortizarii integrale;
c) amortizarea primelor de rambursare.
Raspuns corect: ¢

37. Prin articolul contabil


161 = %
505
768 se reflecta:
a) rascumpararea de obligatiuni la un pret inferior valorii de rambursare;
b) achitarea imprumutului obligatar la o valoare superioara valorii de
rambursare;
c) anularea obligatiunilor rascumparate la un pret inferior valorii de ram-
bursare.
R&spuns corect: ¢

38. Anularea obligatiunilor rascump4rate la scadenta se reflecta prin ar-


ticolul contabil:
a) 505 = 161
b) 161 = 505

83
c) 161 = %
505
768
d) % = 505
161
668
Raspuns corect: b

39. Rascumpararea obligatiunilor inainte de scadenta in vederea anularii,


atunci cand pretul de rascumparare este superior valorii de rambursare, se inre-
gistreaza prin articolul:
a) 505 = §121
b) 505 = %
5121
768
c) % = 5121
505
668
Raspuns corect: a

40. Soldul final al conturilor 5121 ,,Conturi la banci in lei” si 1012 ,,Ca-
pital subscris varsat” este de 8.000 lei, iar cel al contului 1011 ,,Capital subscris
nevarsat”, de 2.000 lei. Aceasta situatie rezulta in urma efectuarii urmatoarelor
inregistrari contabile:
a) 456 = 1012 10.000
5121 = 456 8.000
1012 = 1011 2.000
b) 456 = 1011 12.000
$121 = 456 8.000
1011 = 1012 8.000
c) 456 = 1011 10.000
5121 = 456 8.000
1011 = 1012 = 8.000
R&spuns corect:
e

41. Incorporarea in capitalul social a primelor legate de capital: 5.000 lei,


a rezervelor: 2.000 lei si a profitului realizat in exercitiile precedente: 13.000 lei
se contabilizeaza in felul urmator:
a) % = 1011 20.000
104 5.000
1171 13.000
106 2.000
84
b) % 1012 20.000
104 5.000
1171 13.000
106 2.000
c) % 1012 20.000

It
104 5.000
106 13.000
1171 2.000
R&spuns corect: b

42. Reducerea capitalului social cu pierderile realizate in exercitiile pre-


cedente si ca urmare a anularii unor actiuni proprii rascumparate se inregistrea-
za prin articolul contabil:
a) 1012 = % 20.000
121 15.000
109 5.000
b) 1012 = % 20.000
1171 15.000
109 5.000
c) 1012 = % 20.000
1171 15.000
261 5.000
Raspuns corect: b

43. Reducerea capitalului social prin restituirea in numerar (lei) c4tre ac-
tionari a unei parti de 1.000 lei din sumele platite de catre acestia in contul ac-
tiunilor in valoare de 10.000 lei se contabilizeaza prin articolul contabil:
a) 1011 456 1.000
456 5311 1.000
b) 1012 = 456 1.000
456 = 5314 1.000
c) 1012 5311 1.000
R&spuns corect: -

44, Sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile:


a) 1012 456 10.000
456 5311 10,000
reducerea capitalului social cu 10.000 lei, prin diminuarea valorii no-
minale a titlurilor (actiunilor), si achitarea sumelor cuvenite actionarilor din nu-
merarul existent in casieria entitatii;

85
b) 1012 = 456 10.000
5311 = 581 4,000
581 = 5121 4,000
456 = % 10.000
5121 6.000
5311 4.000
micsorarea capitalului unei societ&ti comerciale cu suma de 10.000 lei,
prin diminuarea valorii nominale a titlurilor (actiunilor), ridicarea de numerar
de la banca (4.000 lei) si plata sumelor cuvenite actionarilor prin virament ban-
car (60 %) gi prin casieria entitatii (40 %);
c) 1012 = 456 10.000
456 = % 10.000
5121 6.000
5311 4.000
diminuarea capitalului social cu 10.000 lei, prin reducerea valorii nomi-
nale a titlurilor (actiunilor), si plata sumelor cuvenite actionarilor din disponibi-
ltatile in lei aflate in conturi la banci gi din numerarul existent in casierie.
Raspuns corect: a, b, ¢

45. Ce categorie de rezerve se constituie anual, din profitul entitatii, in


cotele si limitele prevazute de lege:
a) rezervele statutare si rezervele legale:
b) alte rezerve;
c) rezervele legale.
Raspuns corect: ¢

46. Care enunt este adevarat?


a) rezervele legale se constituie din profitul reportat;
b) profitul brut reprezinta sursa de formare a rezervelor statutare;
c) constituirea rezervelor statutare se face pe seama profitului net in pro-
portie de 80 % si in cota de 20 % pe seama profitului brut, conform prevederilor
din statutul unitatii;
d) rezervele legale se constituie din profit, la sfarsitul exercitiului.
Raspuns corect: d

47, Rezultatul exercitiului precedent, a carui destinatie nu a fost stabilita


de AGA, poate fi:
a) pierdere si se evidentiaza cu ajutorul contului 121 ,,Profit si pierdere”;
b) numai profit si se inregistreaza cu ajutorul contului 117 ,,Rezultatul
reportat”;
c) profit sau pierdere si se contabilizeaza prin folosirea contului 117 ,,Re-
zultatul reportat”.
Raspuns corect: ¢
86
48. Care articole contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 121 = 1012 9.000
profitul net realizat la inchiderea exercitiului precedent, repartizat pentru
cresterea capitalului social;
b) 106 = 1171 9.000
profitul net realizat la inchiderea exercitiului precedent, repartizat pentru
constituirea rezervelor;
c) 121 = 1171 9.000
profitul net realizat in exercitiul precedent, nerepartizat.
Raspuns corect: a, b

49. Este in concordanta cu explicatia data urmatorul articol contabil:


a) 1171 = 457 2.000
dividende datorate actionarilor sau asociatilor din profitul realizat la sfar-
situl exercitiului financiar, dupa aprobarea de catre AGA a repartizarii profitului;
b) 456 = % 30.000
1012 25.000
1041 5.000
subscrierea de capital suplimentar cu prima de aport:
c) % = 1061 10.000
104 2.000
129 8.000
rezerve statutare constituite din primele legate de capital si din profitul
net realizat in exercitiul financiar curent.
Raspuns corect: a

50. Rezultatul exercitiului se stabileste la sfarsitul perioadei de gestiune si


apare:
a) ca efect al inchiderii conturilor de cheltuieli si a celor de venituri ale
exercitiului financiar respectiv;
b) sub forma profitului, dacd veniturile perioadei de gestiune sunt mai
mari decat cheltuielile aceleiasi perioade;
c) sub forma pierderii, cand cheltuielile perioadei depasesc veniturile ace-
leiasi perioade;
d) intotdeauna in capitalurile proprii.
Raspuns corect: a, b, ec, d

51. Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare?


121 = 1171 = 12.500
a) inchiderea contului 1171 cu profitul net realizat in exercitiul precedent
care nu este repartizat, la inceputul exercitiului urmator;
b) sumele care au fost repartizate din profit pe diferite destinatii;
87
c) profitul net realizat in exercitiul anterior care este lsat in asteptare
pentru a fi repartizat pe destinatii intr-o perioada ulterioara, la inceputul exer-
citiului urmator.
Raspuns corect: ¢

52. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole contabile:


a) 6812 = 1511 20.000
suplimentarea provizionului dupa solutionarea unui litigiu cu un colabo-
rator extern;
b) 6812 = 5311 20.000
suportarea prejudiciului (15.000 lei) si a cheltuielilor de judecata (5.000
lei) de catre agentul economic care a pierdut procesul;
c) 1511 = 7812 20.000
anularea provizionului pentru litigii, in sama de 20.000 lei, intrucat a
devenit fara obiect.
R&spuns corect: ¢

53. Agentul economic ,,A”, care detine 51 % din capitalul societatii co-
merciale pe actiuni ,,B” acorda, sub forma de imprumut, pe termen de doi ani,
suma de 10.000 lei in vederea redresarii situatiei economico-financiare precare
a acesteia din urma. Societatea ,,A” recupereazé doar 8.000 lei prin virament
bancar; diferenta reprezentand pierderi din creante imobilizate. in contabilitate,
operatiunile se inregistreaza prin articolele contabile:
a) 2672 = 5121 10.000
5121 = 2672 8.000
664 = 2672 2.000
b) 2671 = 5121 10.000
5121 = 2671 8.000
663 = 2671 2.000
c) 2678 = 5121 10.000
3121 = 2678 8.000
663 = 2678 2.000
Raspuns corect: b

54. Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor):


Capital social — 600 lei, Amortizarea imobilizarilor — 40 lei, Produse finite — 80 lei,
imprumuturi din emisiuni de obligatiuni — 160 lei, Subventii pentru investitii —
100 lei, Rezerve legale — 80 lei, Rezerve din reevaluare — 20 lei, Profit nerepar-
tizat — 10 lei, Provizioane — 50 lei. Care este valoarea capitalurilor proprii?
a) 770;
b) 810;
c) 970;
88
d) 730;
e) 710.
Raspuns corect: e

55. Soldul debitor al contului 129 ,,Repartizarea profitului” se inscrie in


bilant in grupa:
a) profit si pierdere (cu suma in negru profit $i cu suma in rosu pierdere);
b) capital si rezerve (cu suma in negru profit si cu suma in rosu pierdere);
c) capital si rezerve, cu suma in rosu (se scade);
d) profit nerepartizat.
Raspuns corect: ¢

56. Rezultatul curent al exercitiului este egal cu:


a) rezultatul din exploatare minus impozitul pe profit;
b) rezultatul din exploatare plus rezultatul din activitatea financiara mi-
nus impozitul pe profit;
c) rezultatul din exploatare plus rezultatul din activitatea financiaré plus
rezultatul extraordinar;
d) rezultatul din exploatare plus rezultatul din activitatea financiara.
R&spuns corect: d

57. Prin articolul contabil: % = 1091 76.500


4281 75.750
6642 750
se inregistreaza:
a) revanzarea actiunilor proprii Ja un pret inferior costului de achizitie;
b) acordarea de actiuni proprii salariatilor, la un pret inferior costului de
achizitie;
c) acordarea de actiuni propriilor salariati la un pret avantajos pentru unitate;
d) articolul contabil nu este corect.
R&spuns corect: d

58. La obtinerea unui imprumut din emisiuni de obligatiuni, datoria fata


de obligatari este evidentiata la nivelul:
a) valorii nominale a obligatiunilor;
b) valorii de rambursare;
c) valorii de emisiune.
Raspuns corect: b

59. Societatea A detine 60 % dintre actiunile emise de societatea B. Cum


se inregistreaza, la societatea A, obtinerea unui imprumut in lei pe o perioada de
trei ani de la societatea B?
89
a) 5121 = 1621;
b) 2671 = 5121;
c) 5121 = 1661.
Raspuns corect: ¢

60. Care dintre articolele contabile urmatoare reflecta primirea ca aport la


capital a unui echipament tehnologic?
a) 2131 =1011;
b) 2131 = 456;
c) 2131 = 1012.
R4spuns corect: b

61. Prima de capital intervine atunci cand:


a) valoarea de emisiune este inferioara valorii nominale a actiunilor;
b) pretul de vanzare al actiunilor este mai mare decat valoarea de emisiune;
c) pretul de vanzare al actiunilor este mai mare decat valoarea nominala.
Raspuns corect: ¢

62. Dupa primirea integrala a aporturilor, capitalul social al unei societati


este reflectat in:
a) debitul contului 456;
b) debitul contului 1012;
c) creditul contului 1011;
d) creditul contului 1012.
RAaspuns corect: d

63. O societate comerciala pe actiuni detine un capital social format din


10.000 de actiuni cu valoarea nominala de 50 lei/titlu. AGA decide majorarea
capitalului social prin noi aporturi in bani, urmand sa fie emise 2.000 de actiuni.
Capitalurile proprii in momentul emisiunii celor 2.000 de actiuni se prezinta
astfel: capital social varsat: 500.000 lei, rezerve din reevaluare: 100.000 lei, re-
zerve: 60.000 lei si rezultatul reportat (profit nerepartizat): 40.000 lei. Valoarea de
emisiune a noilor actiuni este de 65 lei/titlu. Care este valoarea primei de emisiune?
a) 30.000;
b) 40.000;
c) 10.000;
d) 35.000.
R&spuns corect: a

90
64. Dividendele cuvenite actionarilor se inregistreaza prin articolul contabil:
a) 121 = 457
b) 1171 = %
457
446
c) 1171 = 457
R&spuns corect: ¢

65. O societate achizitioneaza in anul N, 1.000 de actiuni reflectate ca


interese de participare la pretul de 2 lei/actiune. La sfarsitul anului N, cursul la
bursa al actiunilor este de 1,6 lei/actiune, iar la sfarsitul anului N+1, de 1,9 lei/
actiune. Care sunt inregistrarile contabile la sfarsitul anului N+1?
a) 2962 = 7813 300
b) 6863 = 2962 300
c) 6813 = 2962 300
d) 2962 = 7863 300
e) 6863 = 2962 100
R&spuns corect: d

65. La o societate comerciala, capitalul social este de 8.000 u.m., rezer-


vele: 2.000 u.m., iar numarul de actiuni: 1.000. Se procedeaza la majorarea ca-
pitalului social prin noi aporturi in bani, prin emiterea a 500 de actiuni, valoarea
de emisiune fiind egala cu valoarea matematica contabila a vechilor actiuni.
Cum se inregistreaza operatiunea de subscriere?
a) 456 = 1012 5.000
b) 456 = 1011 5.000
c) 456 = % 5.000
1012 4.000
1041 1.000
d) 456 = % 5.000
1011 4.000
1041 1.000
e) 456 = 1011 4.000
Raspuns corect: d

66. La o societate comerciala, capitalul social este de 150.000 lei, divizat in


6.000 de actiuni. Se hotaraste reducerea capitalului social prin reducerea numarului
de actiuni cu 20 %. Cum se inregistreaza plata sumelor cuvenite actionarilor:
a) LOTS 5121 30.000
b) 456 = 5121 30.000
c) 1012 = 5121 30.000
R&spuns corect: b

91
67. La o societate comerciala, s-au inregistrat si reportat pierderi in suma
de 15.000 u.m., iar rezervele legale ale societatii sunt de 10.000 u.m. Se hota-
raste ca aceasta pierdere sa fie acoperita pe seama rezervelor si direct pe seama
capitalului social, prin reducerea corespunzatoare a valorii nominale a actiuni-
lor. Cum se inregistreaz aceste operatiuni:
a) % = 121 15.000
1012 5.000
1061 10.000
b) % = 1171 15.000
1012 5.000
1061 10.000
c) 1012 = 1171 15.000
d) 1061 = 1171 15.000
e) 121 = 1171 15,000
Raspuns corect: b

68. O societate comerciala lanseaza un imprumut obligatar prin emisiunea


a 5.000 de obligatiuni, fiecare titlu avand valoarea nominala: 20 u.m.; valoarea
de emisiune: 18 u.m. si valoarea de rambursare: 21 u.m. Durata imprumutului
este de patru ani, iar dobanda anuala este de 20 %. Serviciul imprumutului
coincide cu anul calendaristic, iar prima transa de rambursare are loc la sfarsitul
celui de al doilea exercitiu. Ce inregistrari contabile se fac la incheierea primu-
lui exercitiu financiar:
a) 666 = 1681 20.000
6868 = 169 3.000
1681 = 5121 20.000
b) 666 = 1681 20.000
1681 = 5121 20.000
) 666 = 5121 20.000
169 = 6868 3.000
d) 666 = 5121 20.000
6868 = 169 3.000
e) 666 = 1681 20.000
1681 = 666 20.000
Raspuns corect: -

69. La o societate comerciala, capitalul social este 80.000 lei, rezervele


legale: 16.000 lei, alte rezerve: 4.000 lei, numarul de actiuni: 20.000 de titluri.
Din anii anteriori, s-au reportat pierderi in valoare de 42.000 lei. Adunarea ge-
nerala extraordinara decide o reducere a capitalului propriu pentru a acoperi in-
tegral pierderea reportaté. Valoarea nominal noua a unei actiuni stabilita in ur-

92
ma reducerii capitalului este de 2,8 lei/actiune. Care este inregistrarea contabila
privind acoperirea pierderii?
a) % = 1171 42.000
1061 16.000
1068 2.000
1012 24.000
b) % = 1171 42.000
1061 16.000
1068 4.000
1012 22.000
c) % = 1171 42.000
1061 14.000
1068 4.000
1012 24.000
d) % = 1171 42.000
1061 10.000
1068 4.000
1012 28.000
Raspuns corect: ¢

70. La o societate comerciala, capitalul social este de 24.000 lei, rezervele:


6.000 lei, subventiile pentru investitii: 200 lei, numéarul de actiuni: 3.000. Se
procedeaza la cresterea capitalului social prin noi aporturi in bani, prin emiterea a
1.500 de actiuni noi, valoarea de emistune fiind egal4 cu valoarea contabila a
vechilor actiuni. Cum se inregistreaza in contabilitate emisiunea noilor actiuni?
a) 456 = % 15.000
1012 12.000
1041 3.000
b) 456 = 1011 15.000
Cc) 456 = 1012 15.000
d) 456 = 1012 12.000
e) 456 = % 15.000
1011 12.000
1041 3.000
R&spuns corect: e

71. La o societate comerciala, capitalul social este 60.000 lei, rezervele:


12.000 lei, numarul de actiuni: 10.000 de titluri. Se decide diminuarea capita-
lului social cu 80 %, modalitatea fiind reducerea valorii nominale a actiunilor.
In aceste condifii, ce suma primesc titularii de actiuni pentru fiecare tithu de va-
loare si care sunt inregistrarile corespunzatoare:

93
a) 1,2 lei/titlu
1011 = 456 12.000
456 = 5121 12.000
b) 1,2 lei/titlu
1012 = 456 12.000
456 = $121 12.000
c) 4,8 lei/titlu
1011 = 456 48.000
456 = 5121 48.000
d) 4,8 lei/titlu
1012 = 456 48.000
456 = 5121 48.000
e) 1,2 lei/titlu
456 = 1012 12.000
Raspuns corect: d

72. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale se in-


registreaza:
a) in capitalurile proprii;
b) la venituri;
c) in capitalurile proprii sau la venituri, in mdsura in care aceasta dife-
rentaé compenseaza o diferenté nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta an-
terior ca o cheltuiala.
RAaspuns corect: ¢

73. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizdrilor corporale se


inregistreaza:
a) la cheltuieli;
b) in capitalurile proprii;
c) lacheltuieli sau prin diminuarea capitalurilor proprii, in masura in care
aceasta compenseaza o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta ante-
rior in capitalurile proprii.
RA&spuns corect: ¢

74, Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat — 10.000


lei; capital social subscris varsat — 50.000 lei; prime de emisiune — 2.000 lei; prime
de conversie a obligatiunilor in actiuni — 1.000 lei; rezerve din reevaluare — 9.000
lei; rezultatul exercitiului (sold creditor) — 5.000 lei; repartizarea profitului — 5.000
lei; subventii pentru investitii — 3.000 lei; rezerve — 6.000 lei, rezultatul reportat
(sold debitor) — 10.000 lei. Capitalul propriu are valoarea:
a) 70.000 lei;
b) 52.000 lei;
94
c) 68.000 lei;
d) 62.000 lei;
e) 55.000 lei.
Raspuns corect: ¢

75. Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social — 20.000 lei; rezul-


tatul exercitiului (profit) — 4.000 lei; repartizarea profitului — 4.000 lei: rezerve
— 5.000 lei; credite bancare pe termen lung — 1.000 lei; rezultatul reportat (pier-
dere) — 3.000 lei; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni — 14.000 lei; datorii
comerciale curente — 7.000 lei. Care este marimea capitalurilor proprii $i a capi-
talurilor permanente:
CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT
a) 23.000 lei 44.000 lei
b) 26.000 lei 40.000 lei
c) 23.000 lei 36.000 lei
d) 22.000 lei 37.000 lei
e) 24.000 lei 37.000 lei
RAspuns corect: d

76. Dispuneti de urmatoarele date: capital social — 50.000 lei, impartit in


10.000 de actiuni; rezerve — 10.000 lei. Se decide cresterea capitalului social
prin aporturi noi pentru care se emit 5.000 de actiuni la un pret de emisiune egal
cu valoarea contabila veche a actiunilor. Ulterior, societatea hotdraste diminua-
rea capitalului social prin rascumprarea si anularea a 30 % din actiuni, pret de
rascumparare: 4 lei/actiune. Care este marimea capitalului social si a capitalului
propriu in urma acestor operatil:
Capital social Capital propriu
a) 52,500 lei 67.500 lei
b) 57.000 lei 72.000 lei
c) 57.500 lei 67.500 lei
d) 57.500 lei 72.000 lei
e) 52.500 lei 72.000 lei
R&spuns corect: e

77. Dispuneti de urmatoarele date: capital social — 50.000 lei, divizat in


10.000 de actiuni; rezerve — 10.000 lei. Se decide cresterea capitalului social
prin aporturi noi pentru care se emit 10.000 de actiuni la un pret de emisiune
egal cu valoarea matematicd contabila veche a actiunilor. Ulterior, societatea
hotaraste diminuarea capitalului social prin rascumpararea si anularea a 75 %
din actiuni, pret de rascumparare — 5,5 lei/actiune. Care este marimea capita-
lului social si a capitalului propriu in urma acestor operatii:

95
Capital social Capital propriu
a) 25.000 lei 37.500 lei
b) 25.000 lei 52.500 lei
c) 35.000 lei 52.500 lei
d) 17.500 lei 30.000 lei
e) 27.500 lei 37.500 lei
Raspuns corect: a

78. Creantele fata de asociati se reflecta:


a) in debitul contului 456;
b) in creditul contului 456;
c) in debitul contului 455;
d) in creditul contului 455.
R&spuns corect: a

79. Datoriile fata de asociati se reflecta:


a) in debitul contului 456;
b) in creditul contului 456;
c) in debitul contului 455;
d) in creditul contului 455.
RAaspuns corect: b, d

80. Categoria ,,Alte rezerve” se constituie din:


a) profitul brut;
b) profitul net;
c) cheltuieli;
d) diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii
in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizataé a imobilizarilor cor-
porale si necorporale care fac obiectul participatiei.
R&spuns corect: b, d

81. Categoria ,.Rezerve legale” se constituie din:


a) profitul brut;
b) profitul net;
c) cheltuieli;
d) excedentul obtinut prin vanzarea actiunilor la un curs mai mare decat
valoarea nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor
de emisiune sau destinat amortizarilor.
Raspuns corect: a

96
82. Contul 129 se inchide cu repartizarile din profit:
a) la sfarsitul fiecdrei luni;
b) la sfarsitul fiecdrui an;
c) la inceputul fiecarei luni;
d) la inceputul fiecarui an.
R&spuns corect: d

83. Contul 121 se inchide cu repartiz4rile din profit:


a) la inceputul fiecarui an;
b) la sfarsitul fiecdrui an;
c) la inceputul fiecarei luni;
d) la sfarsitul fiecarei luni.
Raspuns corect: a

84. Contul 1171 ,,Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat


sau pierderea neacoperita” poate sa reflecte in debit:
a) pierderea exercitiului precedent;
b) profitul exercitiului precedent;
c) pierderea exercitiului curent.
d) profitul exercitiului curent.
Raspuns corect: a

85. Provizioanele se constituie din:


a) pierderea exercitiului precedent;
b) profitul exercitiului precedent;
c) pierderea exercitiului curent;
d) profitul exercitiului curent.
R&spuns corect: -

86. Provizioanele se constituie din:


a) cheltuielile inregistrate in avans;
b) veniturile inregistrate in avans;
c) cheltuielile exercitiului curent;
d) veniturile exercitiului curent.
RAaspuns corect: ¢

87. Provizioanele se reiau la:


a) venituri extraordinare;
b) cheltuieli extraordinare;
c) pierderea exercitiului curent.
d) profitul exercitiului curent.
RAaspuns corect: -
97
88. Prin articolul contabil 105 = 2111, se inregistreaza:
a) scoaterea din evidenta a rezervei din reevaluare la vanzarea terenurilor;
b) cresterea rezervei din reevaluare, constatata la reevaluarea terenurilor;
c) descresterea rezervei din reevaluare, constatata la reevaluarea terenurilor.
Raspuns corect: ¢

89. Prin articolul contabil 2111 = 105, se inregistreaza:


a) cresterile valorice fata de valoarea contabila, constatate la reevaluarea
terenurilor;
b) cresterea rezervei din reevaluare, recunoscuta la reevaluarea terenurilor;
c) descresterea rezervei din reevaluare, constatata la reevaluarea terenurilor.
R&spuns corect: a, b

90. Prin articolul contabil 105 = 1065, se inregistreaza:


a) constituirea rezervelor entitatii din surplusul constatat la reevaluarea
imobilizarilor corporale;
b) castigul realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a
constituit rezerva din reevaluare;
c) castigul realizat pe masura folosirii de entitate a activului pentru care
s-a constituit rezerva din reevaluare.
Raspuns corect: a, b, ¢

91. Prin articolul contabil 121 = 129, se inregistreaza:


a) inchiderea contului 129 la inceputul exercitiului curent;
b) inchiderea contului 129 cu repartizarile din profit efectuate in exer-
citiul curent;
c) repartizarea profitului exercitiului curent.
Raspuns corect: a

92. Prin articolul contabil 129 = 121, se inregistreaza:


a) repartizarile din profit efectuate in exercitiul anterior;
b) repartizarile din profit efectuate in exercitiul curent;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: ¢

93. Provizioanele se constituie in baza principiului:


a) prudentei;
b) permanentei metodelor;
c) intangibilitatii;
d) continuitatii.
Raspuns corect: a

98
94. Provizioanele sunt:
a) creante cu exigibilitate sau valoare incerta;
b) datorii cu exigibilitate sau valoare incerta;
c) asimilate rezervelor unitatii datorita modului de constituire;
d) niciun raspuns nu este corect.
Raspuns corect: b

95. Provizioanele se constituie pe seama:


a) profitului;
b) veniturilor;
c) cheltuielilor;
d) rezervelor din reevaluare.
R&spuns corect: ¢

96. Provizioanele se constituie daca sunt indeplinite urm&toarele conditii:


a) o entitate are o obligatie curenté generaté de un eveniment anterior;
b) este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective;
c) poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
R&spuns corect: a, b, c

97. Prin articolul contabil 151 = 7812, se inregistreaza:


a) constituirea unui provizion;
b) suplimentarea unui provizion;
c) anularea unui provizion;
d) consumarea unui provizion.
Raspuns corect: c, d

98. Prin articolul contabil 6812 = 151, se inregistreaza:


a) constituirea unui provizion;
b) suplimentarea unui provizion;
c) anularea unui provizion;
d) consumarea unui provizion.
Raspuns corect: a, b

99. Prin articolul contabil 151 = 6812, se inregistreaza:


a) constituirea unui provizion;
b) suplimentarea unui provizion;
c) anularea unui provizion;
d) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: d

99
100. Prin articolul contabil 151 = 7812, se inregistreaza:
a) constituirea unui provizion;
b) suplimentarea unui provizion;
c) anularea unui provizion;
d) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: ¢

101. Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni trebuie sa fie:


a) egala cu cea a actiunilor;
b) superioara celei a actiunilor;
c) inferioara celei a actiunilor.
R&spuns corect: a

102. Detinatorii de actiuni:


a) au calitatea de simpli creditori ai societ&tii emitente;
b) cunose marimea cdstigului pe care il vor obtine inca din momentul achi-
zitiei titlurilor;
c) nu pot influenta gestionarea societatii emitente.
Raspuns corect: -

193. Detinatorii de actiuni:


a) au calitatea de coproprietari ai societatii emitente;
b) nu cunosc marimea cAstigului pe care il vor obtine incé din momentul
achizitiei titlurilor;
c) pot influenta gestionarea societatii emitente.
Raspuns corect: a, b, c

104. Detinatorii de obligatiuni:


a) au calitatea de simpli creditori ai societatii emitente;
b) cunosc marimea cAstigului pe care il vor obtine inca din momentul achi-
zitiei titlurilor;
c) nu pot influenta gestionarea societatii emitente.
Raspuns corect: a, b, c

105. Detinatorii de obligatiuni:


a) au calitatea de coproprietari ai societatii emitente;
b) nu cunosc marimea cAstigului pe care il vor obtine inca din momentul
achizitiei titlurilor;
Cc) pot influenta gestionarea societatii emitente.
Raspuns corect: -

100
106. Care afirmatii sunt adevarate:
a) valoarea nominalé a unei obligatiuni este reprezentataé de suma in-
scrisa pe obligatiune;
b) valoarea nominala a unei obligatiuni sta la baza determinarii dobanzii
anuale;
c) valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 0,10 lei.
Raspuns corect: a, b

107. Care afirmatii sunt false:


a) valoarea nominala a unei obligatiuni este reprezentata de suma in-
scrisa pe obligatiune;
b) valoarea nominala a unei obligatiuni sta la baza determinarii dobanzii
anuale;
c) valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 0,10 lei.
Raspuns corect: ¢

108. Valoarea de rambursare a unei obligatiuni poate fi:


a) superioara valorii nominale a obligatiuni;
b) inferioara valorii nominale a obligatiunii;
c) egala cu valoarea nominala a obligatiunii.
R&spuns corect: a, ¢

109. Valoarea de emisiune a unei obligatiuni poate fi:


a) superioara valorii nominale a obligatiunii;
b) inferioara valorii nominale a obligatiunii;
c) egala cu valoarea nominala a obligatiunii.
R&spuns corect: b, ¢

110. Prin articolul contabil % 461 si 169 = 161, se inregistreaza:


a) subscrierea de obligatiuni cu prima de rambursare;
b) subscrierea de obligatiuni fara prima de rambursare;
c) articolul contabil nu este corect.
R&spuns corect: a

111. Prin articolul contabil 461 = % 161 si 169, se inregistreaza:


a) subscrierea de obligatiuni cu prima de rambursare;
b) subscrierea de obligatiuni fara prima de rambursare;
c) articolul contabil nu este corect.
R&spuns corect: ¢

101
112. Prin articolul contabil 461 = 161, se inregistreaza:
a) subscrierea de obligatiuni cu prima de rambursare;
b) subscrierea de obligatiuni fara prima de rambursare;
¢) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: b

113. Dobanda datorata obligatarilor pentru imprumutul primit se poate


inregistra prin articolul:
a) 627
= 1682:
b) 668
= 1681;
c) 666
= 1681.
Raspuns corect: ¢

114. Dobanda achitata obligatarilor pentru imprumutul primit se poate in-


registra prin articolul:
a) 627 = 1682;
b) 668 = 1681;
c) 666 = 1681.
Raspuns corect: -

115. Amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor se poate inre-


gistra prin articolul:
a) 6811 = 169;
b) 6811 = 2801;
c) 6868 = 2801;
d) 6868 = 169.
RAaspuns corect: d

116. Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emisiunea obligatiunilor se


poate inregistra prin articolul:
a) 6811 = 169;
b) 6811 = 2801;
c) 6868 = 2801;
d) 6868 = 169.
Raspuns corect: b

117. Plata dobanzilor cuvenite detinatorilor de obligatiuni se poate inre-


gistra prin articolul:
a) 1681 = 5121;
b) 1681 = 5311;
c) 5121 = 1681;
d) 5311 = 1681.
Raspuns corect: a, b
102
118. Rascumpararea obligatiunilor emise la o data anterioara pentru un
pret superior valorii de rambursare se poate inregistra prin articolul:
a) 505 = 5121;
b) 505 = 5311;
c) 505=% 161 si 768;
d) % 505 si 668 = 161.
RAspuns corect: a, b

119, Rascumpararea obligatiunilor emise la o data anterioara pentru un


pret inferior valorii de rambursare se poate inregistra prin articolul:
a) 505= 5121;
b) 505 = 5311;
c) 505=% 161 si 768;
d) % 505 si 668 = 161.
Raspuns corect: a, b

120. Anularea obligatiunilor rascumparate la un pret superior valorii de


rambursare se poate inregistra prin articolul:
a) 5121 =505;
b) 5311 =505;
c) 161=% 505 si 768;
d) % 161 si 668 = 505.
RAaspuns corect: d

121. Anularea obligatiunilor rascumparate la un pret inferior valorii de ram-


bursare se poate inregistra prin articolul:
a) 5121 =505;
b) 5311 = 505;
c) 161=% S505 si 768;
d) % 161 $i 668 = 505.
Raspuns corect: ¢

122. Prin articolul contabil 5124 = 162, se poate inregistra:


a) primirea unui credit in valuta;
b) restituirea unui credit in valuta;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: a

123, Prin articolul contabil 5121 = 162, se poate inregistra:


a) restituirea unui credit in lei;
b) primirea unui credit in lei;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: b
103
124, Dobanda datorataé bancii pentru creditul primit se poate inregistra
prin articolul:
a) 627 = 1682;
b) 668 = 1682;
c) 666 = 1682.
Raspuns corect: ¢

125. Dobanda achitata bancii pentru creditul primit se poate inregistra prin
articolul:
a) 627 = 1682;
b) 668 = 1681;
c) 666= 1681.
R&spuns corect: -

126. Actualizarea valorii unui credit in valuta se realizeaza:


a) la sfarsitul fiecdrei zile;
b) la sfarsitul fiecdrei luni;
c) la sfargsitul anului.
RAspuns corect: b

127. Actualizarea valorii unui credit in valuta se realizeaza:


a) la sfarsitul fiecdrei saptamani;
b) la sfarsitul fiecdrui trimestru;
c) la sfarsitul anului.
Raspuns corect: -

128. Restituirea unui credit bancar in valuta, cu o diferenta favorabila de


curs valutar, se inregistreaza prin articolul:
a) 5124=% 162 si 765;
b) 162 =% 5124 si 765;
c) 5121 =% 162 si 765;
d) 162 =%5121 si 765.
Raspuns corect: b

129. Restituirea unui credit bancar in valuta, cu o diferenta nefavorabila


de curs valutar, se inregistreaza prin articolul:
a) % 5124 si 665 = 162;
b) % 162 si 665 = 5124;
c) % 5121 si 665 = 162:
d) % 162 si 665 = 5121.
Raspuns corect: b

104
130. Prin articolul contabil 5124 = 1661, se poate inregistra:
a) primirea unui imprumut in valuta de la entitatile afiliate;
b) restituirea unui imprumut in valuta de la entitatile afiliate;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: a

131. Prin articolul contabil 5121 = 1661, se poate inregistra:


a) restituirea unui imprumut in lei de la entitatile afiliate;
b) primirea unui imprumut in lei de la entitatile afiliate;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: b

132. Dobanda datorata entitatilor afiliate pentru imprumutul primit se


poate inregistra prin articolul:
a) 627
= 1685;
b) 668
= 1685;
c) 666
= 1685.
R&spuns corect: ¢

133. Dobanda achitata entitatilor afiliate pentru imprumutul primit se poate


inregistra prin articolul:
a) 627
= 1685;
b) 668
= 1685;
c) 666
= 1685.
Niciun raspuns nu este corect. Raspunsul corect ar fi trebuit s4 fie 7685 = 5121.

134. Actualizarea valorii unui imprumut in valuta primit de la entitatile


afiliate se realizeaza:
a) la sfarsitul fiecarei zile;
b) la sfarsitul fiecdrei luni;
c) lasfarsitul anului.
Raspuns corect: b

135. Actualizarea valorii unui imprumut in valuta primit de la entitatile


afiliate se realizeaza:
a) la sfarsitul fiecdrei saptamani;
b) la sfarsitul fiecarui trimestru;
c) la sfarsitul anului.
Raspuns corect: -

105
136. Restituirea unui imprumut in valuta primit de la entitatile afiliate, cu
o diferenta favorabila de curs valutar se inregistreaza prin articolul:
a) 5124=% 1661 si 765;
b) 1661 =% 5124 si 765;
c) 5121 =% 1661 si 765;
d) 1661 =% 5121 si 765.
RAspuns corect: b

137. Restituirea unui imprumut in valuta primit de la entitatile afiliate, cu


o diferenta nefavorabila de curs valutar, se inregistreaza prin articolul:
a) % 5124 si 665 = 1661;
b) % 1661 si 665 = 5124;
c) % 5121 si 665 = 1661;
d) % 1661 si 665 = 5121.
Raspuns corect: b

138. In creditul contului 7812, se poate inregistra:


a) anularea unui provizion;
b) consumarea unui provizion;
c) diminuarea unui provizion.
R4spuns corect: a, b, c

139. in ce situatie, si-a asigurat entitatea integritatea averii si independenta


financiara:
a) Capitalul propriu este mai mic decat datoriile;
b) Datortile + Activele = Capitalul propriu;
c) Capitalul propriu este mai mare decat datoriile;
d) Activul este mai mare decat datoriile.
Raspuns corect: ¢

140. Capitalul propriu al unei societati pe actiuni se prezinta astfel: capital


social - 10.000 lei; numar de actiuni — 5.000 de titluri; rezerve din reevaluare —
6.000 lei; rezerve — 5.000 lei. Societatea decide majorarea capitalului social prin
incorporarea de rezerve in valoare de 4.000 lei, numarul de actiuni emise: 2.000
de titluri. Care este valoarea contabila noua a unei actiuni si valoarea dreptului
de atribuire (DA)?
a) 4,2 1,2
b) 4,2 2,2
c) 3 1,2
d) 3 2,2
Raspuns corect: ¢

106
141. Entitatea rascumpara 2.000 de actiuni detinute de entitatile afiliate in
vederea anularii, pretul de rascumparare: 5 lei/actiune, valoarea nominala 4,5 lei/
actiune. Care poate fi inregistrarea contabila privind anularea actiunilor?
a) 1012 = 1092 10.000
b) % = 1092 10.000
1012 9.000
1068 1.000
c) % = 1092 10.000
1012 9.000
149 1.000
d) 1012 = % 10.000
1092 9,000
141 1.000
RA&spuns corect: ¢

142. Repartizarea unei sume din profitul net al exercitiilor precedente pen-
tru constituirea rezervelor statutare se inregistreaza:
a) 1290 = 1063
b) 1171 = 1063
c) i 1063
Raspuns corect: b

143. Prin articolul contabil 1171 = 121, se inregistreaza:


a) acoperirea pierderii curente din profitul reportat;
b) reportarea pierderii curente;
c) reportarea profitului curent;
d) acoperirea pierderii reportate din profitul exercitiului curent.
R&aspuns corect: b

144. Rascumpararea cu numerar a unor actiuni proprii, la un pret mai mare


decat valoarea nominala, in vederea anularii, se inregistreaza:
a) 1091 = 5311
b) % = 5311
1091
149
c) 1091 = %
5311
141
Raspuns corect: ¢

107
148. La obtinerea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni, datoria fata
de obligatari este evidentiata:
a) la valoarea nominala a obligatiunilor;
b) la valoarea de rambursare a obligatiunilor;
c) la valoarea de emisiune a obligatiunilor.
Raspuns corect: b

146. Societatea B este filiala a societatii A. Cum se inregistreaza, la socie-


tatea B, obtinerea unui imprumut pe o perioada de trei ani de la societatea A?
a) 5121 = 1621
b) 2671 = $121
c) 5121 = 1661
RAaspuns corect: ¢

147. Rambursarea la scadenta a unui credit bancar pe termen lung si plata


ultimei dobanzi se poate fnregistra:
a) 1621 = 5121
666 = 1682
b) % 5121
1621
1682
c) % = 5121
1621
665
Raspuns corect: b

148. O societate pe actiuni rascumpara 100 de obligatiuni cu un pret de


rascumparare de 10 lei/obligatiune. Valoarea de rambursare este de 10,5 lei/obli-
gatiune. Operatiunea de rascumparare se inregistreaza astfel:
a) 505 = 5121 1.000
b) 505 = $121 1.050
c) % = 505 1.050
161 1.000
668 50
d) 161 = % 1,050
505 1.000
168 50
R&spuns corect: a

108
149. Care dintre articolele contabile urmatoare reflecta primirea ca aport a
unui utilaj?
a) 2131 = 1011
b) 2131 = 456
c) 2131 = 1012
R&spuns corect:
o
150. Prima de capital intervine atunci cand:
a) valoarea de emisiune a actiunilor este inferioara valorii lor nominale;
b) valoarea nominala actiunilor este mai mica decat valoarea de emisiune,
c) valoarea de rascumparare a actiunilor este mai mare decat valoarea no-
minala.
R&spuns corect: b

151. Dupa primirea integral a aporturilor, capitalul social al unei socie-


tati este reprezentat de:
a) soldul final debitor al contului 456;
b) soldul final creditor al contului 1011;
c) soldul final creditor al contului 1012.
RA&spuns corect: ¢

152. Articolul contabil 5121 = 456 reflecta:


a) subscrierea unei sume de bani;
b) retragerea unei sume din aportul la capital;
c) primirea unei sume ca aport la capital.
R&spuns corect: ¢

453. RAscumpararea, cu plata prin cont bancar, a unor actiuni proprii, la


un pret mai mic decat valoarea nominal, in vederea anularii, se inregistreaza:
a) 1091 = 5121
b) % = 5121
1091
149
c) 1091 = %
5121
141
R&spuns corect: a

154, Dacd majorarea capitalului social se realizeaza cu interventia primei


de capital, in creditul contului 1011 ,,Capital subscris nevarsat”, se va inregistra:
a) valoarea de emisiune a actiunilor sau partilor sociale emise si subscrise;
b) valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale emise $i subscrise;

109
c) valoarea matematica-contabila a actiunilor sau partilor sociale emise si
subscrise.
R&spuns corect: b

155. Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor din exerci-


tiile anterioare se reflecta prin articolul contabil:
a) 1011 = 1171
b) 1012. = 129
c) 1012 = 1171
Raspuns corect: ¢

156. Diminuarea capitalului social prin anularea unor actiuni proprii ras-
cumparate cu un pret mai mare decat valoarea nominala se poate inregistra:
a) 1012 = ~—‘:1091
b) % = 109]
1012
149
c) 1012 = %
1091
141
Raspuns corect: b

157. Reflectarea creantei fata de guvern pentru subventiile de primit pen-


tru investitii se inregistreaza prin articolul contabil:
a) 4751 = 4451
b) 5121 = 4751
c) 4751 = 7584
d) 5121 = 7582
e) 4451 = 475)
Raspuns corect:
Ce

138. Achitarea pretului pentru niste actiuni cumparate de la o filial se poate


inregistra:
a) 404 = $121
b) 261 = $12]
c) 269 = 512]
Raspuns corect: b, ¢

159. Cum se inregistreaz4 descarcarea gestiunii pentru o clAdire amorti-


zata partial, care a fost distrusa in urma unui incendiu?
a) 2812 = 212
b) % = 212
2812
671
110
c) 6811 212
d) 6588 = 212
Raspuns corect: b

160. Care este inregistrarea corecta privind scoaterea din activul unitatii a
unui teren, ca urmare a vanzarii: pretul de vanzare — 20.000 lei, valoarea de in-
trare — 18.000 lei?
a) % = 2111 20.000
6583 2.000
2811 18.000
b) 2811 = 2111 20.000
c) 2811 = 2111 18.000
d) 6583 = 2111 18.000
Raspuns corect:

161. Ce semnifica inregistrarea contabila: 1061 = 1171?


a) reportarea rezervelor legale in exercitiul urmator;
b) constituirea rezervelor legale din profitul perioadei precedente;
c) diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente;
d) acoperirea pierderilor reportate din rezervele legale.
R&spuns corect: d

162. Anularea obligatiunilor rascumparate la scadenta se reflecté prin ar-


ticolul contabil:
a) 505 = 161
b) 161 505
c) 161 %
505
768
d) % = 505
161
668
Raspuns corect: b

163. Societatea A ii acorda unei filiale un imprumut de 10.000 lei. Inre-


gistrarea la filiala va fi:
a) 1621 5121
b) 5121 = 1621
) 5121 1661
d) 2671 $121
l

Raspuns corect:
a

11]
164. Independenta financiara a titularilor de patrimoniu este ilustrata de
urmatoarea relatie:
a) capital strain mai mic decat capital propriu;
b) capital strain egal cu capitalul propriu;
c) capital strain mai mare decat capital propriu.
Raspuns corect: a, b

165. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate in ceea ce priveste


aporturile subscrise de actionari sau asociati cu ocazia constituirii sau majorarii
capitalului:
a) aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de
societate;
b) acestea pot fi aduse numai in numerar sau in natura;
c) la toate formele de societate, sunt admise aporturile in natura care se
realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva
catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare;
d) prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea
capitalului social.
Raspuns corect: a, b, ce, d

166. Daca prin contractul de societate se stabileste ca din aportul in nu-


merar sa se achite catre societatea comerciala imediat numai 0 anumita parte
(35.000 lei), iar restul (50.000 lei) sa fie varsat mai tarziu la termenele fixate
(20.000 lei, peste o luna si 30.000 lei, peste inca doua luni), contul 456 ,,Decon-
tari cu actionarii/asociatii privind capitalul” se va debita:
a) cusumele partiale prin creditarea contului 1011 ,,Capital subscris nevarsat”;
b) cu intreaga suma (85.000 lei), prin creditarea succesiva a contului ,,Ca-
pital subscris nevarsat” pentru aportul adus imediat (35.000 lei) si la termenele
fixate (20.000 lei) $i, respectiv, (30.000 lei) a restului de aport;
c) cu intregul aport subscris de catre actionari pentru constituirea capita-
Jului social, creditandu-se apoi treptat pe mdsura primirii aporturilor.
Raspuns corect: ¢

167. Creanta societatii comerciale fata de actionari pentru capitalul sub-


scris de acestia (34.000 €, 1 € = 4,10 lei), incasarea aportului in valuta prin ca-
sieria unitatii la un curs de schimb superior cu 10 % celui de la data subscrierii
si trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat se inregistreaza
in contabilitate, astfel:
a) 456 = 1011 139.400
% = 456 153.340
5311 139.400
665 13.940
1011 = 1012 153.340
112
b) 456 = 1011 139.400
% = 456 153.340
5314 139,400
665 13.940
1011 = 1012 153.340
°) 456 = 1011 139.400
5314 = % 153.340
456 139.400
165 13.940
10il = 1012 153.340
d) 456 = 1011 139.400
5314 = % 153.340
456 139.400
765 13.940
1011 = 1012 139.400
R&spuns corect: d

168, O societate comercialé pe actiuni dispune de: capital social — 500.000


lei, divizat in 10.000 de actiwal; tezerve legale — 25.000 lei; prime de capital —
106.000 let; profit reportat — 50.000 lei. Cu ccazia majorarii capitalului, so-
cietatea emite 2.000 de actiuni noi la o valoare de emisiune cu 10 % mai micA
decat valcarez matematicd contabii a vechilor actiuni. Aportul corespunzator
noii emisiuni de actiuni ia forma numerarului depns in contul societatti deschis la
banca. Subscrierea capitalului, primirea aportului de catre societate si trecerea ca-
piteiului subscris nevarsat la capital subseris varsat se inregistreaza in contabi-
litate astfel:
a) 456 = % 135,000
1912 100.000
104] 35.000
Si2to = 456 135.000
1011 = {012 135.000
b} 456 = % — 135,000
1011 100.000
1042 35.000
$121 = 456 135.000
1011 = 1012 190,000
c) 456 = % 135.000
{011 100.000
1041 35.000
Sak = 456 100.000
LOLL = 1012 100.000
R&spuns corect: -
113
169. Majorarea capitalului social al unei societati comerciale pe actiuni pe
seama profitului net realizat in exercitiul precedent (150.000 lei) se inregistrea-
za in contabilitate astfel:
a) 121 = 1012 150.000
b) 129 = 1012 150.000
c) 1171 = 1011 150.000
Raspuns corect: =

170. Rezervele constituite potrivit legii (50.000 lei) din profitul realizat in
exercitiul financiar curent se contabilizeaza:
a) 121 = 1061 50.000
b) 129, = 1068 50.000
c) 129 = 1061 50.000
Raspuns corect: ¢

171. O societate comerciala pe actiuni emite, in vederea contractarii unui


imprumut din emisiuni de obligatiuni pe termen de 5 ani, 5.000 de obligatiuni a
caror valoare nominala este de 10 lei/obligatiune. Valoarea de emisiune a obliga-
tiunilor este de 9,8 lei/obligatiune, iar valoarea pe care societatea se angajeazA sa o
plateasca la rambursarea creditului obligatar este de 10,2 lei/obligatiune. Dobanda
aferenta creditului obligatar pe care societatea se angajeaza sd o acorde este de 25 %
pe an. Inregistrarea in contabilitate a dobanzii anuale se realizeaz astfel:
a) 666 = 1681 12.250
b) 666 = 1681 12.500
c) 666 = 1681 12.750
Raspuns corect: b

172, Diminuarea capitalului social, format din 20.000 de actiuni cu o va-


loare nominala de 20 lei/actiune, cu 15 %, prin reducerea valorii nominale a ti-
tlurilor (actiunilor), ca urmare a retragerii unor actionari din societate, si achi-
tarea sumelor cuvenite acestora din numerarul existent in casieria societatii co-
merciale se inregistreaza in contabilitate astfel:
a) 1012 = 456 60.000
456 = 5311 60.000
b) 1012 = 456 60.000
5311 = 581 60.000
581 = 5121 60.000
456 = 5311 60.000
c) 5311 = 581 60.000
581 = 5121 60.000
1012 = 5311 60.000

114
d) 1011 456 60.000

HI
456 5311 60.000

lt
Raspuns corect:

x)
173. Se produc modificari numai in structura activului atunei cAnd se con-
tabilizeaza:
a) primirea de c&tre societate a aportului in natura si in bani;
b) depunerea aportului fn natura si/sau in numerar;
c) reducerea capitalului social prin renuntarea la efectuarea varsdamintelor
restante;
d) sumele achitate in numerar actionarilor sau asociatilor cu ocazia retra-
gerii capitalului de catre acestia.
Raspuns corect: a, b

174. In categoria cheltuielilor de constituire, se inscriu:


a) taxele gi alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile pri-
vind emisiunea $i vanzarea de actiuni si obligatiuni, precutt si alte cheltuieli de
aceast4 natura, legate de inflintarea $i extinderea activitatii entitatii, cheltuielile
generate de aplicarea rezultatelor cercetarii;
b) taxele si alte cheltuieli de inscriere gi inmatriculare, cheltuielile pri-
vind emisiunea si vanzarea de actiuni $i obligatiuni, precum si alte cheltuieli de
aceast& natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii, cheltuielile
cu primele de asigurare;
c) taxele gi alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile privind
emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum gi alte cheluieli de aceasta
natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii.
RAspuns corect: ¢

175, Marimea dividendelor cuvenite unui actionar este influentata doar de


urma&toarele elernente:
a) capitalul social subscris varsat;
b) rezervele statutare constituite corform prevederilor din statutul societatii;
c) mérimea capitalulai social subscris nevarsat si numarul de actiuni detinute;
d) profitul net repartizat fn acest scop si numérul de actiuni detinute;
e) profitul brut repartizat in acest scop si numéarul de actiuni detinute.
Raspuns corect: d

176. Rascumpararea si anularea obligatiunilcer emise (120.000 lei) se evi-


dentiaza in contabilitate astfel:
a) 506 = 5121 120.000
161 = 506 =—120.000
b) 506 = 161 120.000
16i = 5121 120.000
115
c) 505 5121 120.000

Il
161 = 505 120.000
RAspuns corect: ¢

177. in concordanta cu explicatia data, sunt utilizate urmitoarele articole


contabile:
a) suplimentarea provizionului pentru garantii acordate clientilor:
6812 = 1513 15.000
b) efectuarea lucrarilor de reparatii cu forte proprii de catre entitatea eco-
nomica:
% = 401 23.800
611 20.000
4426 3.800
c) anularea provizionului pentru garantii acordate clientilor:
1512 = 7812 15.000
R&spuns corect: ¢

178. O societate pe actiuni rascumpara de la bursa 1.000 de obligatiuni la


pretul de 280 lei/obligatiunea. Valoarea nominala a acestor obligatiuni este de
272 lei/obligatiune, valoarea de rambursare de 285 lei/obligatiune si cea de emi-
stune 270 lei/obligatiune. Care este rezultatul inregistrat de societatea comer-
ciala la anularea acestor obligatiuni?
a) castig de 5.000 lei;
b) pierdere de 5.000 lei;
c) castig de 10.000 lei;
d) pierdere de 8.000 lei;
e) castig de 2.000 lei.
Raspuns corect: a

179, Primele privind rambursarea obligatiunilor sunt reflectate in bilant:


a) la datorii: sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, cu
semnul minus;
b) la datorii: sume ce trebuie platite intr-o perioadd mai mare de un an, cu
semnu! plus;
c) la capitaluri proprii, cu semnul minus;
d) la datorii: sume ce trebuie platite intr-o perioad4 mai mare de un an, cu
semnu! minus.
Raspuns corect: a, d

180. Rambursarea unui credit bancar pe termen lung in valoare de 20.000 €,


inregistrat in contabilitate la cursul de schimb de 4,3 lei/€ si platit la cursul de
4,2 lei/€ se reflecta astfel:

116
a) % = 5124 86.000
1621 84.000
665 2.000
b) 1621 = % 86.000
5121 84.000
765 2.000
c) 665 = 5121 2.000
d) 1621 = % 86.000
5124 84.000
765 2.000
RAspuns corect: d

181. O filiala primeste un imprumut de la societatea-mama in valoare de


10.000 €, la cursul de 4,15 lei/€. La data de 31 decembrie N, cursul este de 4,10
lei/€. Actualizarea valorii imprumutului se reflecta prin articolul contabil:
a) 665 = 1663 500
b) 1663 = 765 500
c) 665 = 1661 500
d) 1661 = 765 500
Raspuns corect: d

182. Urmatorul articol contabil reflecta:


1663 = % 10.500
5124 10.000
765 500
a) primirea unui imprumut de la societatea-mama cu diferent favorabila
de curs valutar;
b) actualizarea, la sfarsitul exercitiului financiar, a imprumutului primit
de la o societate detinatoare de interese de participare;
c) rambursarea unui imprumut primit de la societatea-mamé, cu o dife-
renta nefavorabila de curs valutar;
d) rambursarea unui imprumut primit de la o societate la care se detin in-
terese de participare, cu o diferenta favorabila de curs valutar.
Raspuns corect: d

183. Rascumpararea si anularea obligatiunilor inainte de scadenta, atunci


cand pretul de rascumparare este superior valorii de rambursare, se inregistreaza
prin articolul contabil:
a) 505 = 5121 1.200
% = 505 1,200
161 1.000
668 200
117
b) 505 = 5121 1.200
161 = % 1,200
505 1.000
768 200
c) S05 = 5121 4.200
16l = 505 1.200
d) 505. = 5121 1.200
161 = % 1.200
505 1.000
1012 200
Raspuns corect: b

184. Precizati asticolul contabil corect pentru transformarea capitalului


din nevarsat in varsat:
a) 1012=1011;
b) 1011 = 1012;
c) 456= 1011.
Raspuns corect: b

185. Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor din anii


precedenti se reflecta prin articohul:
a) 1012= 129;
b) 1011 = 1171;
c) 1012 = 121;
d) 1012= 1171.
Raspuns corect: d

186. O societate comercial contracteazi un imprumut prin emiterea a


10.000 de obligajiuni cu valoarea norninala de 4 lei/obligatinne. Pretul de emi-
siune este de 3,8 lei, iar valoarea de rambursare este de 4,2 leVobligatiune. Obli-
gatiunile sunt subscrise integral de obligatar. Care articol contabil este corect
privind subscrierea?
a) 461 = % 40.000
161 38.000
169 2.000
b) % = 161 42.000
461 38.000
169 4.000
c) % = 161 42,000
461 40.000
6642 2.000

118
d) % = 161 40.000
5121 38.000
6641 2.000
R&spuns corect: b

187. Cheltuielile ocazionate de emisiunea obligatiunilor se pot reflecta prin


articolul contabil:
a) 6868 = 5121;
b) 201 =5121;
c) 6641 = 5121;
d) 6642 = 5121.
R&spuns corect: b

188. Ce operatiune se inregistreaza prin articolul contabil 6811 = 169?


a) amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor;
b) amortizarea imobilizarilor corporale;
c) articolul contabil nu este corect;:
d) amortizarea imobilizarilor in curs de executie.
Raspuns corect: ¢

189, Consumarea unui provizion pentru litigii in valoare de 15.000 lei se


inregistreaza astfel:
a) 6812 = 1512 15.000
b) 6812 = 1511 15.000
c) 1511 = 7812 145.600
d) 1511 = 7812 50.000
e) 1512 = 7812 15.000
Raspuns corect: ¢

199. O societate prezinta urmatoarea structur a capitalului propriu: Sfc


1012 = 100.000 lei, Sfc 1061 = 20.000 lei, Sfc 1068 = 50.000 lei, Sfd 1171 =
35.000 lei, Sfd 109 = 5.000 lei, numar de titluri: 100.000. Conform actului adi-
tional, societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 10.000 de
titluri la o valoare de emisiune egalé cu valoarea matematica contabila a titlu-
rilor existente. Operatiunea de subscriere se inregistreaza astfel:
a) 456 = 10li 13.000
b) 1011 = 1012 10.000
c) 456 = % 13.000
1011 10.000
1041 3.000
d) 456 = 1041 3.000
Raspuns corect:
oO

119
191. La 01.04.N, 0 societate contracteazi un imprumut din emisiuni de
obligatiuni, reprezentand 1.000 de titluri cu VN = 10 lei/titlu. Precizim ca in con-
tractul de creditare, se prevad VE = 9 leV/obligatiune, VR = 12 lei/obligatiune,
rata dobanzii: 10 %/an. Cum se inregistreaz4 dobanda la 31.12.N?
a) 666 = 5121 1.000
b) 666 = 1681 750
c) 1681 = 5121 1.000
d) 149 = $121 750
Raspuns corect: b

192. O societate prezinta urmatoarea structura a capitalului propriu: Sfc 1012


= 100.000 lei, Sfc 1041 = 5.000 lei, Sfc 1061 = 20.000 lei, Sfc 1068 = 60.000 lei,
Sfd 1171 = 35.000, numar de titluri: 100.000. AGA decide majorarea capitalului
social prin incorporarea a 50 % din postul ,,Alte rezerve” prin majorarea VN a
titlurilor. Care este valoarea nominala $i valoarea matematicé contabila a unui titlu
dupa majorare?
a) VN = 1,5 lei VMC = 1,5 lei
b) VN = 1,3 lei VMC = 1,5 lei
c) VN=I1leu VMC = 1,3 lei
d) VN=1 leu VMC =1,5 lei
R&spuns corect: b

193. O societate contracteaz4 cu o institutie specializata, la data de 01.


02.N, un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 €, durata: 2 ani, do-
banda: 12 % pe an. Cursurile de schimb ale euro sunt urmAtoarele: 01.02.N —
4,1 leV/€, 31.12.N — 4,05 lei/€, 31.12.N+1 — 4,12 lei/€, 01.02.N + 2 — 4,15 lev/€.
Considerand ca societatea ramburseaza intreg creditul la scadenta, cum se inre-
gistreaza operatiunea de rambursare?
a) 1621 = $121 41.000
b) 1621 = 5124 41.200
c) 1621 = % 41.500
5124 40.500
765 1.000
d) % = 5124 41.500
1621 41.200
665 300
Raspuns corect: d

194. O societate achizitioneaza la 01.01.N-3, un echipament in valoare de


10.000 lei + TVA 19 %. Se stabileste durata de viata util de opt ani, iar regimul
de amortizare aplicat este cel liniar. La 31.12.N, echipamentul este reevaluat la
valoarea justa de 7.200. Cum se poate inregistra rezerva din reevaluare?
120
a) 213. = 1 S 2.200
b) 213) 5 7.200
G} ws = 2 13° 5.000
d) 2131 4,400

2
{
2813 2
105 = 2.280
Reapuns corect: a, d

195, O societate-matd acordé unci filiake im Gpeurnut ia sumd de 69.000


loi, care se restituie in dowd tange egale. Dobanda aruala este de 12 % gi sc
plateste la aidegitul ficcdrui au. Cu se inregistteacd dobanda de plata ls sfrgitul
celui de-al doilea ant de creditare, la Glial?
a) 1685 = 5121 7.290
b) 66 = 1685 3.500
c) $66 = 1685 7.260
a} 1661 = Si21 3.660
Kispuns corect: b
396, O secictate rascumpara 100 de obligatinni, inainte de scadenti, cu pre-
tal de 12 leVobligatinne, valourea de rascumpivare = 10 lei/obligatinne. Rascum-
Pararca obhigatiunilor si anularea imprusautului abligatar sc iwegistreaz’ astiel:
a} S05 = S120 1.000
161 = 585 1.000
b} +05, = S12) 1.200
l6l = Sas 1.200
c) 596 = S121) L200
4610 = Ye L.2oG
40 1,806
Fox = 200
d) 505 = S121 1.200
Ye = S05 L.2ca
16] 1.000
668 200
Réspors corset: d

197, Achitsrea in numera: a cheltuicliler de constituire ale unei socictiti


comerciales in sum de 200 lei sc peate inregistra asifel:
a) G28 = 5311 200
h) 149 531i 200
tH

s) Paik 53i1 206


dj 62@ = 401 200
Raspans corect: b
188, Ce semnific’ inregistrarea contabila: 1068 = L171?
is
tha
a) reportarea altor rezerve in exercitiul urmator:
b) constituirea altor rezerve din profitul perioadei precedente;
c) utilizarea altor rezerve pentru a acoperi pierderile reportate;
d) diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente;
€) acoperirea pierderilor curente din anul precedent din rezerve.
R&spuns corect: ¢

199, Rambursarea la scadenta a unui credit bancar pe termen lung si plata


ultimei dobanzi se poate inregistra:
a) 1621 =5121
666 = 1682
b) % =5121
1621
1682
c) % =5121
1621
666
Raspuns corect: b, ¢

200. in inregistrarea contabila: 1011 = 456, contul 456:


a) functioneaza ca un cont de pasiv;
b) functioneaza ca un cont de activ;
c) nueste posibila o astfel de inregistrare.
R&spuns corect: b

201. Care dintre articolele contabile urmatoare reflect operatia de subscriere?


a) 1012 = 456;
b) 1011 = 456;
c) 456 = 1012.
Raspuns corect: -

202. Articolul contabil: 1171 = 121 semnifica:


a) reportarea pierderii curente;
b) profitul curent nerepartizat si reportat;
¢) acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent.
Raspuns corect: a

203. Ce semnifica inregistrarea contabila: 1011 = 109?


a) varsarea de capital sub forma de actiuni;
b) distribuirea de actiuni salariatilor;
c) rascumpararea actiunilor proprii;

122
d) anularea actiunilor proprii rascumparate, corespunzator reducerii capi-
talului social;
e) conversia obligatiunilor in actiuni.
RA&spuns corect: -

204. Articolul contabil 1011 = 456 se caracterizeaza prin urmétoarele aspecte:


a) nueste posibild o asemenea inregistrare;
b) contul 456 functioneaza ca un cont de pasiv;
c) contul 456 functioneaza ca un cont de activ;
d) semnifica retragerea actionarilor din afacere inainte s& fi depus aportul.
Raspuns corect: ¢, d

205. Care dintre articolele urmatoare reflecté rambursari catre asociati a


unei parti din aporturile la capital?
a) 456 = 1012;
b) 1011 = 456;
c) 456 =5121.
R&spuns corect: ¢

206. Contul 105 ,,Rezerve din reevaluare” poate avea sold final debitor?
a) da, atunci cand diminuarile de valoare depasesc cresterile;
b) nu, fiinctioneaza doar ca un cont de pasiv;
c} da, cu conditia ca imediat, deficitul din reevaluare sa fie acoperit din
rezultatul reportat.
R&spuns corect: b

297. Prin articolul contabil 5311 = 109, se poate inregistra:


a) cedarea cu incasare in numerar a actiunilor proprii angajatilor;
b) acordarea cu titlu gratuit a actiunilor proprii angajatilor;
c) vanzarea actiunilor proprii la un pret mai mare decat valoarea de ras-
cumparare;
d) vanzarea actiunilor proprii la un pret egal cu valoarea de rascumparare.
R&spuns corect: a, d

208. Capitalul propriu este posibil sa aiba valoare negativa?


a) da, daca datoriile sunt mai mari decat capitalurile proprii;
b) da, daca pierderile sunt mai mari decat celelalte resurse proprii;
c) nu.
Raspuns corect: b

123
289. Care dintre urmatoarele afirmatii privind deductibilitatea rezervei le-
gale sunt adevarate?
a) rezerva legala este deductibila in limita a 5 % din profitul brut;
b) reconstituirea ulterioard a rezervei este deductibila la calculul profi-
tului impozabil;
c) limita maxima este egala cu a cincea parte din capitalul subscris si varsat;
d) rezerva legala se constituie in urrna aprobarii Adunarii Generale a Ac-
tionarilor/Asociatilor.
Raspuns corect: a, ¢

246. O societate comercialaé A prezinta in situatiile financiare anuale in-


tocmite la 31.12.N urmatoarele date: capital social — 30.000 actiuni x 3 lei/ac-
tiune (valoarea nominala), rezerve — 10.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea
imobilizarilor — 2.000 lei, actiuni proprii detinute pe termen scurt — 1.200 kei,
active imobilizate — 48.500 lei, active circulante — 37.500 lei, subventii pentru
investitii — 2.700 lei.
Care este valoarea capitalurilor proprii $i a datoriilor societatii?
a) Cpr = 120.000 lei, datorii = 32.800 lei;
b) Cpr = 100.800 lei, datorii= 12.100 lei;
c}) Cpr = 100.800 lei, datorii = 14.800 lei;
d) Cpr = 120.000 lei, datorii = 12.100 lei.
Raspuns corect: b

211. Corectarea unei erori in contabilitate, dup4 depunerea situatiilor fi-


nanciare anuale, reprezentand servicii neprestate de furnizori, dar inregistrate cu
suma de 1.200 lei, se contabilizeaza astfel:
a) 628=40lad. [1200
b) 1174=40iad. 1200
c) 40lad.=1174 1200
d) 40la.d.=7588 1200
Raspuns corect: ¢

212. Transferul rezervei din reevaluare la rezerve de capital, pe mdsura


amortizarii imobilizarii reevaluate, se inregistreaza:
a) 105=1171;
b) 105 = 1065;
c) 105=121;
d) 105 = 7588.
RAspuns corect: b

124
213. Reevaluand succesiv imobilizarile corporale ale intreprinderii, s-au
obtinut urmatoarele diferente din reevaluare: 30.06.2012: +3.300 lei; 31.12.2012:
+2.800; 30.06.2013: +600, 31.12.2013: -200 lei. Ce influenté are reevaluarea
asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2012 si 31.12.2013:
a) 31.12.2012: -500 in capitalul propriu si 500 in cheltuieli; 31.12.2013:
800 in cheltuieli si -200 in capitalul propriu;
b) 31.12.2012: +2.800 in capitalul propriu; 31.12.2013: 200 in cheltuieli;
¢) 30.06.2004: +1.300 in venituri; 31.12.2004: -1.300 in venituri si -500 in
capitalul propriu; 30.06.2005: +500 in capitalul propriu si +100 in venituri.
R&spuns corect: b

214. Surplusul din reevaluare va fi transferat la rezerve de capital:


a) la data cedarii activului;
b) pe masura utilizarii activului, ca urmare a amortizarii;
c) surplusul din reevaluare nu este transferat la rezerve, ci la rezultat
reportat;
d) atunci cand surplusul din reevaluare este realizat.
R&spuns corect: a, b, d

215. Anularea a 1.000 de actiuni rascumparate cu | leu/titlu, avand VN =


0,5 lei, VE = 0,75 lei se inregistreaza:
a) 1012 =1092 1000
b) 1092=% 1000
1012 750
141 250
c) %= 1092 1000
1012 500
1068 500
d) %= 1092 1000
1012 500
149 500
Raspuns corect: d

216. Retragerea unui asociat ce detine 25 % din capitalul de 25.000 lei al


unei SRL si achitarea datoriei cu numerar, conform dispozitiei de plata din ca-
sierie, se inregistreaza:
a) 1012 =456 6250
456 = 462 6250
462 = 5311 6250
b) 1012=5311 6250
c) 1012 =456 6250
456 = 5311 6250
125
d) 1012 = 462 6250
Raspuns corect: ¢

217. O societate Alfa a inregistrat la 31.12.2012 un profit brut in suma de


21.000 lei, caruia ii corespunde un impozit pe profit de 3.460 lei, si are un ca-
pital social de 10.000 lei. Stiind ca pana la 31.12.2012, societatea nu a constituit
rezerve legale, care este suma capitalurilor proprii in bilant:
a) 29950 lei;
b) 25540 lei;
c) 26490 lei;
d) 27160 lei.
RAaspuns corect: ¢

218. Contul 1091 se debiteaza prin creditarea urmatoarelor conturi:


a) 462;
b) 1068;
c) 5121;
d) 1012;
e) 1011.
R&spuns corect: ¢

219, Articolul contabil 121 = 129 semnifica:


a) inchiderea celor douad conturi cu valoarea rezervelor intocmite con-
form prevederilor legale;
b) repartizarea rezultatului net al exercitiului pe destinatii prevazute de
lege:
c) inregistrarea rezervei legale, ca deducere fiscala.
Raspuns corect: a

220. Articolul contabil 1068 = 149 semnifica:


a) anularea pierderilor din tranzactii cu instrumente de capital propriu;
b) diminuarea altor rezerve cu suma pierderilor din tranzactii cu instru-
mente de capital propriu;
c) acest articol contabil nu exista.
Raspuns corect: b

221. Pierderea contabild reportata se poate acoperi din:


a) profitul reportat;
b) rezultatul curent al exercitiului;
c) prime de capital;
d) rezerve;
e) capital social.
R&spuns corect: a, b, c, d, e
126
222. Care este formula de calcul a valorii matematice contabile (VMC) a
unei actiuni?
a) VMC = Capital social / Numér actiuni;
b) VMC = Capital propriu / Numar actiuni;
c) VMC = Capital permanent / Valoare actiuni;
d) VMC = Capital social / Valoare actiuni;
e) VMC = Capital permanent / Capital social.
R&spuns corect: b

223. Care este formula de calcul a valorii nominale (VN) a unei actiuni?
a) VN = Capital propriu / Numar actiuni;
b) VN = Capital social / Valoare actiune;
c) VN = Capital social / Numéar actiuni;
d) VN = Capital permanent / Numér actiuni;
e) VN = Capital permanent / Valoare actiune.
Raspuns corect: ¢

224. Relatia de calcul a capitalului social (CS) al unei entitati se poate


determina astfel:
a) CS = Valoarea nominala a unei actiuni x Numéarul de actiuni;
b) CS = Capital subscris nevarsat + Capital subscris varsat;
c) CS = Total active — Datorii totale;
d) nicio varianté nu este corecta.
Raspuns corect: a sib

225, Capitalul propriu al unei entitati se afla in proprietatea:


a) actionarilor sau asociatilor;
b) angajatilor;
c) creditorilor;
d) atat a actionarilor, cat si a angajatilor;
€) niciun raspuns nu este corect.
Raspuns corect: a

226. Majorarea capitalului social al unei entitati este obligatorie pentru ur-
matoarea situatie:
a) societatea inregistreaza pierdere in exercitiul financiar curent;
b) societatea inregistreaza profit in exercitiul financiar curent;
¢) capitalul social are valoare sub limita legala;
d) societatea se extinde cu noi activitati;
e) toate raspunsurile sunt corecte.
Raspuns corect: ¢

127
227. Dupa primirea integrala a aporturijor la capitalul social al unei enti-
tati, ramane cu sold urmatorul cont:
a) 456 — Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul;
b) 1011 — Capital subscris nevarsat;
c) 1012 — Capital subscris varsat;
d) 117 -Rezultatul reportat;
e) niciun cont nu prezinta sold.
Raspuns corect: ¢

228. La o societate comerciala, rezervele legale sunt constituite:


a) din profitul net al societatii:
b) din capitalul social al societatii;
c) din prime legate de capital;
d) in procent de 5 % din profitul brut pana se atinge cel putin 20 % din
capitalul social.
Raspuns corect: d

229. La o societate comerciala, rezervele statutare se constituie:


a) conform statutului sau contractului de societate;
b) conform cerintelor angajatilor;
c) conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor sau Asociatilor;
d) conform deciziei administratorului societatii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.
Raspuns corect: a

230. Prin urmatoarea formula contabila 456 = 1012 se inregistreaza:


a) subscrierea la capitalul social;
b) primirea de aporturi la capital social;
c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;
d) niciun raspuns nu este corect.
R&spuns corect: d

231. Primirea aportului in natura la capitalul social se reflecta prin ur-


matoarea formula contabila:
a) 456= 1011;
b) 5124= 1011;
c) 5124
= 456;
d) 1011 = 1012;
e) 1012=1011.
Raspuns corect: -

128
232. Ce semnificatie are formula contabila 121 = 606?
a) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu materialele de natura obiecte-
lor de inventar;
b) inchiderea contului de cheltuieli privind animalele si pasarile;
c) inchiderea contului de cheltuieli privind energia si apa;
d) itnregistrarea cheltuielilor efectuate cu ambalajele:
e) inregistrarea cheltuielilor privind animalele si pasarile.
Raspuns corect: b

233. Care dintre urmatoarele inregistrari contabile sunt in corelatie cu ex-


plicatia data?
a) 456= 1011 10.000 — subscrierea la capitalul social;
b) 1011 =1012 2.000 — transformarea capitalului varsat in capital
nevarsat:
c) 5311 =456 15.000 — primirea aporturilor fn natura;
d) 212 = 456 30.000 — primirea aporturilor in natura.
Raspuns corect: a, d

234. O societate comerciala contracteaz4 un credit bancar pe termen lung


de 100.000 lei. conform extrasului de cont. cu termen de rambursare peste trei ani.
Care articol contabil reflect aceasta operatiune?
a) 5411 = 162 100.000
b) 5124 = 162 100.000
c) 5311 = 162 100.000
d) 5314 = 162 100.000
e) 5121 = 162 100.000
Raspuns corect: e

235. Capitalul social al unei societati comerciale la infiintare era de


100.000 lei, format din 5.000 de actiuni cu o valoare nominala de 20 Jei/actiune.
Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste majorarea capitalului prin include-
rea rezervelor constituite, cu suma de 50.000 lei. in aceasta situatie, cat va fi va-
loarea actuala a unei actiuni?
a) 20 lei;
b) 24 lei;
c) 22 lei;
d) 25 lei;
e) 30 let.
Raspuns corect: e

129
236. Prin formula contabila 666 = 1682, se reflecta operatiunea de:
a) incasare a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;
b) plata a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;
c) inregistrare a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;
d) plata a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;
e) inregistrare a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung.
RA&spuns corect: e

237. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila?


456 = %
1011
1041
a) subscrierea capitalului cu prima de fuziune:
b) subscrierea capitalului cu prima de emisiune;
c) subscrierea capitalului cu prima de aport;
d) subscrierea capitalului cu prima de divizare.
Raspuns corect: b

238. Formula contabila care reflecta incorporarea primelor de fuziune la


capitalul social este urmatoarea:
a) 1042 = 1011;
b) 1042 = 456;
c) 1011 = 1042;
d) 1042 = 1012;
e) 456 = 1042.
RAaspuns corect: d

239. Incorporarea profiturilor nete din anii precedenti la capitalul social


se reflecta in contabilitate prin urmatoarea formula contabila:
a) 456= 117;
b) 117=1011;
c) 117=1012;
d) 1012= 117;
e) 1011 =1117.
Raspuns corect: ¢

240. Formula contabila 161 = 505 reflecta:


a) anularea actiunilor rascumparate;
b) anularea obligatiunilor rascumparate;
c) anularea actiunilor si obligatiunilor rascumparate.
Raspuns corect: b

130
241. Formula contabilé 1012 = 109 reflecta:
a) r&scumpararea actiunilor proprii de la actionari:
b) vanzarea la bursa a actiunilor proprit;
c) aport la capitalul social sub forma de actiuni proprii;
d) distribuirea catre salariati a actiunilor proprit;
e) retragerea unui actionar, cdruia i se acorda actiuni propril.
Raspuns corect: -

242. Rascumpararea actiunilor proprii genereaza urmatoarele consecinte


asupra capitalurilor proprii ale firmei:
a) diminueaza capitalul social;
b) modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al
acestora;
c) diminueaza atat capitalul social, cat si capitalurile proprii;
d) diminueaz4 marimea capitalurilor proprii ale firmei $i modifica struc-
tura acestora.
Raspuns corect: d

243. Prin comparatie cu momentul rascumpararii lor, anularea actiunilor


proprii genereaza urmatoarele consecinte asupra capitalurilor proprii ale firmei:
a) diminueaza capitalul social;
b) modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al
acestora;
c) diminueaza atat capitalul social, cat si capitalurile proprii;
d) diminueaz4 marimea capitalurilor proprii ale firmei si modifica struc-
tura acestora.
Raspuns corect: a, c

244, Valoarea inscrisa pe titlu] de valoare numit obligatiune se numeste:


a) valoare de emisiune;
b) valoare contabila;
c) valoare nominala;
d) valoare de rambursare.
RAspuns corect: ¢

245. Un avantaj al finantarii prin emisiunea de obligatiuni, in raport cu


finantarea prin emisiune de actiuni, ar fi:
a) nu este necesara rambursarea obligatiunilor;
b) nu apar datorii pentru firma emitenta a obligatiunilor;
c) nu sporeste gradul de indatorare si, prin urmare, riscurile financiare
ale firmei emitente a obligatiunilor;
d) nu se dilueaza puterea actionarilor prin sporirea numarului acestora.
Raspuns corect: d
131
246. Un avantaj al finantarii prin emisiunea de obligatiuni, in raport cu
finantarea prin credite bancare, ar fi:
a) nu este necesara rambursarea obligatiunilor;
b) imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nu sunt purtatoare de dobanda;
c) se reduce dependenta fata de un singur creditor (banca);
d) gradul de indatorare a firmei sporeste mai putin decat in cazul finan-
taril prin credite bancare.
Raspuns corect: ¢

247. Un dezavantaj al finantarii prin emisiunea de obligatiuni, in raport


cu finantarea prin emisiunea de actiuni, ar fi:
a) nu este necesara rambursarea obligatiunilor;
b) nu genereaza datorii pentru firma emitentaé a obligatiunilor, ci spo-
reste capitalurile sale proprii;
c) nu afecteaza rezultatul exercitiului prin intermediul cheltuielilor cu
dobanda;
d) dobanda aferenta obligatiunilor este obligatorie la plata, in timp ce
dividendele pot sau nu fi platite.
Raspuns corect: d

248. Drepturile obligatarilor (detinatorilor de obligatiuni) in raport cu


cele ale actionarilor sunt:
a) dreptul de dividend;
b) dreptul de proprietate;
c) dreptul de creanta;
d) dreptul de rambursare anticipata.
Raspuns corect: ¢

249, Rambursarea obligatiunilor se poate face prin:


a) plata in numerar a sumei datorate;
b) conversia in actiuni;
c) emiterea unui bilet la ordin.
Raspuns corect: a, b

250. in raport cu actiunile, scadenta obligatiunilor poate fi:


a) foarte scurtd, obligatiunile fiind emise pentru imprumuturi pe peri-
oade mai mici de un an:
b) foarte lunga;
c) egala, ambele tipuri de titluri financiare avand scadente de durata medie;
d) actiunile nu au o scadenta, existand pe toata durata de functionare a
entitatii emitente.
Raspuns corect: d
132
251. Emiterea de obligatiuni la o valoare mai mica decat valoarea lor no-
minala este justificata de faptul ca:
a) la scadenta obligatiunilor, se ramburseazé o suma de bani mai mica;
b) dobanda platita obligatarilor se calculeaza la valoarea de emisiune,
care este mai mica;
c) obligatiunile devin mai atractive pentru investitori;
d) este obligatoriu prin lege ca valoarea de emisiune sa fie mai mica
decat cea nominala.
R&spuns corect: ¢

252. Care dintre urmatoarele afirmatii legate de datoriile pe termen lung


ale unei firme sunt false?
a) datoriile nedecontate in valuta se actualizeaza la cursul valutar co-
municat de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul fiecdrei luni;
b) reflectarea lor in bilant se face la valoarea justa;
c) eventualele diferente de curs valutar calculate la actualizarea lunara
a datoriilor in valuta nu se inregistreazi in contabilitate ca urmare a aplicarii
principiului prudentei;
d) eventualele diferente de curs valutar calculate la actualizarea lunara a
datoriilor in valuta se inregistreaza in contabilitate la venituri/cheltuieli de exploa-
tare.
RAaspuns corect: b, ec, d

253. Care dintre articolele contabile enuntate sunt corecte:


a) 1041 = 1061;
b) 129= 1061;
c) 141 = 1068;
d) 261 = 1068.
RAspuns corect: a, b, c, d

254. Pe baza urmatoarelor date, calculati capitalurile proprii ale firmei:


1. capital social ~ 100.000 lei; 2. prime de capital — 2.000 lei; 3. profit reportat —
10.000 lei; 4. actiuni proprii — 15.000 lei; 5. cAstiguri legate de vanzarea sau anu-
larea instrumentelor de capitaluri proprii — 500 lei:
a) 97.500 lei;
b) 127.500 lei;
c) 96.500 lei;
d) 97.000 lei.
Raspuns corect: a

Ibs
255. Dupa aprobarea data de AGA in lega&tura cu acoperirea pierderii
inregistrate in exercitiul N-1, in contabilitate, se intocmesc urmatoarele articole:
a) 1171=121
b) 129=1171
c) %=1171
1068
1012
d) 1171=%
1068
1012
Raspuns corect: ¢

256. Datoriile unei firme cuprind: datorii fata de furnizori — 10.000 lei:
efecte de platit furnizorilor de imobilizari — 5.000 lei; credite bancare pe termen
lung — 500.000 lei, din care rata curenta — 10.000 lei; imprumuturi din emisiuni
de obligatiuni — 200.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor — 20.000
lei; dobanzi anuale aferente creditelor bancare pe termen lung — 100.000 lei;
dobanzi semianuale aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni —
30.000 lei; garantii primite de la partenerii de afaceri pentru contracte valabile
doi ani — 10.000 lei.
Determinati marimea datoriilor pe termen lung ale firmei.
a) 245.000 lei;
b) 680.000 lei;
c) 860.000 lei;
d) 965.000 lei.
RAaspuns corect: b

134
Capitolul 11.2,
Teste grilé rezolvate
1. Entitatea detine o instalatie pusa in functiune la data de 5.XII.N, cu un
pret de cumparare, montaj si punere in functiune de 50.000 lei, durata de
viata
utilé: S ani, metoda de amortizare liniara. La sfarsitul anului N+3, instalati
a este
reevaluata la valoarea justa de 25.000 lei. Daca se utilizeaz& metoda reevaluarii,
numai a valorii contabile nete, inregistrarea corecta la sfarsitul anului N+3
va fi:
a) 213 = 105 5.000
b) 213 = 105 12.500
105 = —s81 75.000
c) «2810 = —O]3 30.000
213.0 = ~—«105 7.500
d) 281 = % 30.000
213 25.000
105 5.000
R&spuns corect: d

2. Entitatea detine o instalatie, cu o valoare amortizabila de 50.000


lei,
data punerii in functiune: 9.XII.N, durata de viata utila: 5 ani, metoda de
amor-
tizare: liniara. La sfarsitul anului N+3, instalatia este reevaluata la valoare
a justa
de 25.000 lei. Daca se utilizeazi metoda reevaluarii valorii brute,
inregistrarea
corecta la sfarsitul anului N+3 va fi:
a) 213 = 105 12.500
b) 213 = % 20.000
105 7.500
281 12.500
c) 213 = 28] 25.000
d) 213. = % 12.500
105 5.000
281 7.500
Raspuns corect: d

3. Conform reglementarilor in vigoare, prin durata de viata utild, se intelege:


1. durata fizica a imobilizarii;
2. durata de inlocuire a imobilizarii;
3. perioada pe parcursul cdreia se estimeazA cA entitatea va utiliza acti-
vul supus amortizarii;
4. numérul unitatilor produse sau al unor unitati similare ce se estimeaza
a fi obtinute de entitate prin folosirea activului.
a) 1 si4;
b) 2314;
c) 1 si2;
d) 3514.
Raspuns corect: d

4. Data punerii in functiune a unui utilaj: 27 martie N, valoarea amorti-


zabila: 36.000 lei, durata de viata utild: 5 ani, metoda de amortizare accelerata.
Care este valoarea amortizarii pentru exercitiul financiar N+1?
a) 11.250 lei;
b) 4.500 lei;
c) 7.875 lei;
d) 3.375 lei.
Raspuns corect: ¢

5. Valoarea amortizabila a unui utilaj este de 70.000 lei, durata de viata


utila: 5 ani, metoda de amortizare degresiva. Data punerii in functiune este
25.03.N. Care este valoarea amortizarii pentru exercitiul N?
a) 28.000 lei;
b) 14.000 lei;
c) 21.000 lei;
d) 15.750 lei.
Raspuns corect: d

6. O societate achizitioneaza, din Uniunea Europeana, un echipament ce


necesita montaj, in valoare de 10.000 €, cursul de facturare 1 € = 4,35 lei. Plata
facturii din contul de disponibil se face 10 zile mai tarztu, la cursul de 4,40 lev€.
Articolul contabil corespunzator achizitiei este:
a) %=404 53.940
231 43.500
4426 10.440
b) 2131 = 404 43,500
4426 = 4427 10.440
c) 231=404 53.940
4426 = 4427 10.440
d) 231 = 404 43.500
4426 = 4427 10.440
Raspuns corect: d

198
7. Vanzarea unui mijloc de transport: valoarea de intrare — 30,000 lei,
amortizarea cumulata — 12.000 lei, rezerva din reevaluare — 3.000 lei, pretul de
vanzare — 15.000 lei (VF TVA). Rezultatul tranzactiei va fi:
a) profit: 15.000 lei si crestere de capital propriu: 3.000 lei:
b) profit: 3.000 lei si crestere de capital permanent: 18.000 lei;
c) profit: 3.000 lei si crestere de capital propriu: 3.000 lei;
d) pierdere: 3.000 lei si crestere de capital propriu: 3.000 lei.
Raspuns corect: d

8. Care dintre urmatoarele situatii identificate la evaluarea imobilizarilor


evidentiaza ca o imobilizare corporala este depreciata:
a) valoarea justa mai mare decAt pretul net de vanzare;
b) valoarea contabila neta mai mare decat valoarea justa;
c) valoarea contabila neta mai mica dect pretul net de vanzare;
d) valoarea justa mai mica decat valoarea neta contabila.
Raspuns corect: d

9. Cu ocazia inventarierii, se constata lipsa un aparat de masur4 si con-


trol: valoarea de intrare — 4.500 lei, amortizarea cumulaté— 1.500 lei, valoarea
actuala — 5.200 lei. Care este valoarea imputata angajatului?
a) 5.355 lei;
b) 5.200 lei;
c) 3.570 lei;
d) 4.403 lei.
Raspuns corect: b

10. Subventia pentru investitii este de 40.000 lei, valoarea de intrare a


utilajelor: 60.000 lei, durata de viata utila: 10 ani. Data punerii in functiune a
utilajelor este 26.[X.N. Care este valoarea amortizarii pentru exercitiul financiar
N si cota-parte din subventia pentru investitii virata la veniturile din exploatare?
a) 6.000 si 4.000;
b) 1.500 si 1.000;
c) 1.620 si 1.000;
d) 1.620 si 4.000.
Raspuns corect: b

11. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face de regula:


a) de echipe tehnice, compuse din specialistii intreprinderii;
b) de evaluatori autorizati, independent;
c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea intreprinderii.
Raspuns corect: b

199
12. Care dintre elementele urmatoare nu corespunde definitiei unui activ?
a) creantele fata de clienti;
b) titlurile de plasament;
c) disponibilul in banca;
d) stocurile de marfuri;
e) cheltuielile de constituire.
Raspuns corect: e

13. O societate comerciala pune in functiune, la 20.XII.N, o instalatie cu


valoarea de intrare de 200.000 lei, amortizabild in patru ani. Pentru aceasta in-
stalatie, primeste 0 subventie de 40 % din costul de achizitie. In conditia apli-
carii metodei de amortizare liniare, care vor fi sumele si operatiile contabile in-
registrate in anul N+2?
a) 6811 = 2813 50.000
4751 7 7584 20.000
b) 6811 = 2813 50.000
4751 7 7584 50.000
c) 6811 a 2813 50.000
4751 Ee 7584 80.000
d) 6811 = 2813 50.000
e) 4751 = 7584 30.000
Raspuns corect: a

14. O societate comerciala pune in functiune, la 20.XII.N, o instalatie cu


valoarea contabila de 200.000 lei, amortizabila in patru ani. Pentru aceasta in-
stalatie, primeste 0 subventie de 50 % din costul de achizitie. In conditia apli-
carii metodei de amortizare liniare, care vor fi sumele si operatiile contabile in-
registrate in anul N+3?
a) 6811 = 2813 50.000
4751 = 6811 50.000
b) 6811 = 2813 50.000
4751 = 7584 25.000
c) 6811 = 2813 50.000
2813 = 7584 50.000
d) 6811 = 2813 50.000
e) 4751 = 7584 50.000
R&spuns corect: b

15. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioa-


dei, prin amortizari $i ajustari pentru depreciere, care dintre enunturile urma-
toare sunt corecte?

200
a) amortizarea si ajustarile pentru depreciere nu afecteaza rezultatul
perioadei;
b) amortizarea si ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;
c) amortizarea diminueaza, iar ajustarile pentru depreciere maresc re-
zultatele perioadei;
d) amortizarea diminueaza, iar ajustarile pentru depreciere diminu-
eaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele perioadei;
e) amortizarea diminueaza sau mareste, iar ajustarile pentru depre-
clere maresc rezultatele perioadei.
RA&spuns corect: d

16. Care dintre valorile de intrare a imobilizarilor corporale nu este pre-


cizata de legislatia romana?
a) costul de achizitie;
b) costul de productie;
c) costul de reaprovizionare;
d) valoarea justa;
e) valoarea de aport.
Raspuns corect: ¢

17. in cazul intrrii prin achizitie a unei imobilizari corporale, pe baza


facturii si in raport cu natura si destinatia acesteia, nu se intocmeste unul dintre
urmatoarele documente:
a) proces-verbal de receptie;
b) proces-verbal de receptie provizorie;
c) proces-verbal de punere in functiune;
d) proces-verbal de transfer;
e) proces-verbal de constatare finala.
R&spuns corect: d

18. Pentru ce categorie de imobilizari corporale se poate utiliza, conform


legii, numai amortizarea liniara?
a) echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru);
b) aparate si instalatii de masur4, control si reglare;
c) constructii;
d) mijloace de transport;
e) animale si plantatii.
RAaspuns corect: ¢

19. Care dintre urmatoarele pozitii de cheltuieli nu antreneaza fluxuri de


trezorerie in cursul exercitiului?
a) cheltuieli privind amortizarile si ajustarile pentru depreciere;
201
b) cheltuieli privind prestatiile efectuate de terti;
c) cheltuieli de personal, cu asigurarile sociale si protectia sociala;
d) cheltuieli cu impozitele si taxele;
e) cheltuieli cu stocurile achizitionate.
Raspuns corect: a

20. O societate comerciala detine un teren cu valoarea contabila de


80.000 lei si o ajustare pentru depreciere inregistraté de 10.000 lei. Acest teren
este vandut pe credit pentru suma de 40.000 $, la cursul de 3,0 lei/$. La incasa-
rea facturii, cursul dolarului este de 3,18 lei/$. Ce influente au aceste operatii la
nivelul contului de profit si pierdere?
a) rezultat din exploatare pozitiv: 40.000 lei, rezultat financiar negativ:
7.200 lei, rezultat extraordinar pozitiv: 10.000 lei, rezultat total pozitiv: 42.800 lei;
b) rezultat din exploatare pozitiv: 40.000 lei, rezultat financiar negativ:
7.200 lei, rezultat total pozitiv: 32.800 lei;
¢) rezultat din exploatare pozitiv: 50.000 lei, rezultat financiar negativ:
7.200 lei;
d) rezultat din exploatare pozitiv: 10.000 lei si rezultat financiar ne-
gativ: 7.200;
e) rezultat din exploatare pozitiv: 50.000 lei si rezultat financiar po-
zitiv: 7.200 lei.
RA&spuns corect: e

21. Cheltuielile cu reparatiile curente executate la imobilizarile corpo-


rale se cuprind in:
a) cheltuielile de dezvoltare:
b) cheltuielile de constituire;
c) cheltuielile de exploatare;
d) cheltuielile financiare.
Raspuns corect: ¢

22. Din categoria imobilizarilor financiare, fac parte:


a) fondul comercial;
b) disponibilitatile banesti;
c) cheltuielile de constituire;
d) creantele imobilizate;
e) concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale si alte drepturi
si valori similare.
R&spuns corect: d

23. Interesele de participare sunt:


a) investitii financiare pe termen scurt;
202
b) imobilizari financiare;
c) investitii financiare pe termen lung din rezervele legale ale unitatilor
economice;
d) alte titluri de plasament.
RAspuns corect: b

24. Dispunem de urmiatoarele solduri finale ale conturilor: instalatii teh-


nice, mijloace de transport, animale si plantatii — 100.000 lei, amortizarea insta-
latiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor — 40.000 lei, produse
finite — 8.000 lei, ajustdri pentru deprecierea produselor — 2.000 lei, cheltuieli
cu materialele consumabile — 30 lei, contributia unitatii la asigurarile sociale —
600 lei. Precizati care este valoarea activului in bilant:
a) 66.900 lei;
b) 108.300 lei;
c) 68.300 lei;
d) 66.600 lei;
e) 66.000 lei.
Raspuns corect: e

25. La activele imobilizate si la stocuri, valoarea de inventar se stabi-


leste in functie de:
a) valoarea de intrare;
b) valoarea contabila;
c) valoarea nominala;
d) utilitatea bunului in unitate;
e) utilitatea bunului in unitate, starea acestuia $i pretul pietei.
Raspuns: e

26. La data iegirii din entitate, bunurile se evalueaza si se scad din ges-
tiune la:
a) valoarea actuala;
b) valoarea de intrare;
c) valoarea de inventar;
d) valoarea de utilitate;
e) valoarea probabila de incasat.
Raspuns corect: b

27. Imobilizarile corporale reprezinta:


a) cheltuieli imobilizate pe termen lung;
b) bunuri cu structura materialé care deservesc unitatea 0 perioada mai
mare de un an;
c) plasamente ale capitalului in interese de participare;
203
d) investitii pe termen lung in creante imobilizate.
Raspuns corect: b

28. Ce operatie se inregistreaza prin articolul contabil 201 = 404?


a) cheltuieli de constituire platite prin virament;
b) cheltuieli de dezvoltare facturate;
c) cheltuieli de constituire facturate:
d) scoaterea din gestiune a cheltuielilor de constituire;
e) amortizarea cheltuielilor de constituire.
Raspuns corect: ¢

29. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?


a) 6811 = 203
amortizarea cheltuielilor de dezvoltare;
b) 6812=151
anularea provizioanelor;
c) 691 =121
impozitul pe profit datorat bugetului de stat;
d) 129=1061
profitul repartizat pentru rezerve legale;
e) 401 = 301
achizitii de materii prime.
R&spuns corect: d

30. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?


a) 5121 =5411
deschidere de acreditiv;
b) 212 = 722
constructie obtinuta din productie proprie;
c) 681 = 301
consum de materii prime;
d) 212 =280
intrare de constructii amortizate integral;
e) 208 = 2131
iesire de utilaje amortizate integral.
Raspuns corect: b

31. Indicati inregistrarile corecte privind vanzarea unei masini de lucru


amortizate partial, cu valoarea de intrare: 4.000 lei, amortizarea cumulata: 1.500
lei, pret de vanzare: 3.000 lei, plus 24 % TVA.

204
a) 461 = % — 3.720
7583 3.000
4427-720
% = 2131 4.000
2813 1.500
6583 2.500
b) 461 = % 3.720
768 3.000
4427 720
% = 2133 4.000
2813 1.500
6583 2.500
c) 4411 = % 3.720
707 3.000
4427 720
% = 2131 4.000
607 2.500
2813 1.500
d) 4111 = % 3.720
7583 3.000
4427 720
% = 2131 4.000
2813 1.500
6583 2.500
e) 461 = % — 3.720
701 3.000
4427 720
% = 2133 4.000
2813 1.500
6583 2.500
Raspuns corect: a

32. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale obtinute din produc-


tie proprie cuprinde obligatoriu:
a) costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consu-
mate, alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte
de productie alocata rational ca fiind legata de fabricatia acestuia;
b) costurile directe de productie, cheltuielile indirecte de productie an-
gajate, cheltuielile generale de administratie;
c) costurile directe de productie, costurile indirecte de productie, cos-
turile de distributie;

205
d) costurile directe de productie, cota cheltuielilor indirecte de produc-
tie angajate;
e) costurile directe de productie, costurile indirecte de productie anga-
jate, costurile cu dobanzile.
Raspuns corect: a

33. Scoaterea din gestiune a altor imobilizari necorporale amortizate in-


tegral se inregistreaza astfel (inlocuiti contul care lipseste):
? = 208 5.000
a) 6811;
b) 6583;
c) 2811;
d) 2808;
e) 2814.
R&spuns corect: d

34. Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut cu resurse propril,


costul de productie fiind de 20.000 lei. Indicati contul corespondent:
203= ? 20.000 lei
a) 404;
b) 711;
c) 2803;
d) 721;
e) 701.
Raspuns corect: d

35. Care este inregistrarea corecta privind scoaterea din activul unitatii a
unui teren, ca urmare a vanzarii: pretul de vanzare — 2.000 lei, TVA 24 %, va-
loarea de intrare — 1.800 lei?
a) % = 2111 2.000
6583 200
2811 1.800
b) 2811 = 2111 2.000
c) 2811 = 2111 1.800
d) % = 2111 2.000
6583 1.800
47] 200
e) 6583 = 2111 1.800
R&spuns corect: e

36. Se vinde un teren cu pretul de vanzare de 20.000 lei si TVA 24 %,


valoarea contabila fiind de 18.000 lei. Care sunt articolele contabile corecte?
206
a) 4lll = % 24.800
7583 20.000
4427 4.800
6583 = 2111 18.000
b) 4111 = % 24.800
7583 20.000
4427 4.800
2811 = 2111 18.000
C) 461 = % 24.800
7583 20.000
4427 4.800
6583 = 2111 18.000
d) 461 = % 24.800
7583 20.000
4427 4.800
668 = 2111 18.000
e) niciun raspuns nu este corect.
R&spuns corect: ¢

37. Care sunt operatiile inregistrate corect in contabilitate?


1. amortizarea lunara a unui proiect de dezvoltare 6811 = 203;
2. scoaterea din activ a unui proiect de dezvoltare amortizat partial
% =203;
2803
6811
3. primirea cu titlu gratuit a unor programe informatice 208 = 4753;
4. TVA aferenta echipamentului de lucru acordat salariatilor 4282 = 4427;
5. TVA neexigibila aferenta livrarilor fara factura 4111 = 4428.
a) 3,4si5;
b) 2,4 si5;
c) 4315;
d) 2,3 $14;
e) 33814.
Raspuns corect: e

38. Cheltuielile ocazionate de emisiunea de noi actiuni sau parti sociale


pot fi colectate in contul:
a) 668 ,,Alte cheltuieli financiare”;
b) 203 ,,Cheltuieli de dezvoltare”;
c) 201 ,,Cheltuieli de constituire”.
Raspuns corect: ¢

207
39. Subventiile pentru investitii au ca scop:
a) procurarea de imobilizari;
b) acoperirea diferentelor de pret la produsele subventionate;
c) acoperirea pierderilor inregistrate de regiile autonome si societatile
comerciale la care statul este actionar majoritar.
R&spuns: a

40. Valoarea imobilizarilor corporale constatate plus la inventariere se


inregistreaza in categoria:
a) veniturilor din exploatare;
b) veniturilor extraordinare;
c) subventiilor pentru investitii.
Raspuns corect: ¢

41. Concomitent cu amortizarea bunurilor de natura imobilizarilor finan-


tate pe seama subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza:
a) la bugetul statului;
b) la venituri;
c) unor unitati bugetare sub forma de sponsorizari.
Raspuns corect: b

42. Prin articolul contabil 4751 = 7584, se reflecta:


a) subventia de primit de la bugetul statului;
b) cota-parte a subventiei care majoreaza veniturile societatii;
c) un plus de inventar la imobilizari.
Raspuns corect: b

43. Primirea unui brevet sub forma de donatie se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 7582;
b) 205 = 4753;
c) 205 = 7417.
Raspuns corect: b

44, Cheltuielile ocazionate de emisiunea obligatiunilor se pot reflecta


prin articolul contabil:
a) 668 =5121;
b) 6642= 5121;
c) 201 =5121.
Raspuns corect: ¢

208
45. Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emisiunea de obligatiuni se
inregistreaza astfel:
a) 6811 = 169;
b) 6868 = 201;
c) 6811 = 2801.
Raspuns corect: ¢

46. Valoarea justa se foloseste pentru evaluarea activelor imobilizate:


a) achizitionate;
b) produse de unitate;
C) primite cu titlu gratuit.
RAspuns corect: ¢

47. Costul de achizitie folosit la evaluarea imobilizarilor se determina pe


baza urmatoarelor elemente:
a) pretul de cumparare, utilitatea pentru intreprindere, starea bunurilor
si performantele tehnico-economice;
b) costul de cumparare al materiilor prime, al materialelor consuma-
bile, alte cheltuieli directe de productie, o cota din cheltuielile indirecte si, even-
tual, dobanzile aferente creditelor contractate pentru finantarea lor;
c) pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport
— aprovizionare si alte cheltuieli efectuate pentru punerea in stare de utilizare.
Raspuns corect: ¢

48. Daca la inchiderea exercitiului, valoarea de inventar a imobilizarilor


este superioara valorii nete contabile, diferenta se inregistreaza:
a) ca amortizari;
b) ca ajustari pentru depreciere;
c) partial ca amortizare, iar diferenta, sub forma de ajustare pentru de-
preciere.
Raspuns corect: -

49, Daca la inchiderea exercitiului, valoarea de inventar a imobilizarilor


este inferioara valorii nete contabile, diferenta:
a) nu se inregistreaza in contabilitate;
b) se inregistreaza ca amortizare, dacd deprecierea este ireversibila sau
ca ajustare pentru depreciere, daca deprecierea este reversibila;
c) se inregistreaza ca amortizare suplimentara.
Raspuns corect: b

209
50. Activele imobilizate figureaza la valoarea neta contabila in:
a) bilant;
b) contul de profit si pierdere;
c) contabilitatea curenta.
Raspuns corect: a

51. Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobili-


zate in:
a) contul de profit si pierdere;
b)_ bilant;
c) contabilitatea curenta.
Raspuns corect: ¢

52. Cu ocazia iesirii din gestiune, activele imobilizate se evalueaza la:


a) pretul de vanzare;
b) pretul de vanzare, diminuat de eventualele reduceri comerciale si fi-
nanciare;
c) valoarea de intrare sau cea rezultata din reevaluare.
R&spuns corect: ¢

53. Vanzarea unui program informatic (ca imobilizare necorporala) se


reflecta prin articolul:
a) 411] %
708
4427
b) 461 = %
7583
4427
c) 461 = %
721
4427
Raspuns corect: b

54. Obtinerea unui program informatic, care va fi folosit de unitate, din


productie proprie, se inregistreaza prin articolul:
a) 208=721;
b) 208 = 722;
c) 208 = 708.
Raspuns corect: a

210
55. Scdderea din gestiune a unui program informatic (ca imobilizare ne-
corporala) vandut, amortizat partial, se tnregistreaza astfel:
ay% = 208
2808
6811
b) 2808 = 208
c)% = 208
2808
6588
dj% = 208
2808
6583
Raspuns corect: d

56. Scoaterea din activ a unui program informatic (ca imobilizare necor-
porala), amortizat integral, se inregistreaza prin articolul:
a) 2808 = 208;
b) 6811 = 208;
c) 6583 = 208.
R&aspuns corect: a

57. Articolul 2112 = 722 reflecta:


a) valoarea terenurilor primite ca aport;
b) plusuri de inventar la terenuri;
c) lucrari de amenajare a terenurilor realizate prin forte proprii.
Raspuns corect: ¢

58. Aportul in terenuri la capitalul social se inregistreaza prin articolul:


a) 2111 = 722;
b) 2111 = 1012;
c) 2111 =456.
RAspuns corect: ¢

59. Articolul contabil


461 = %
7583
4427 poate reflecta:
a) cedarea unui teren sub forma de donatie;
b) vanzarea unui teren;
c) primirea unui teren ca donatie.
Raspuns corect: b

211
60. Scoaterea din evidenta a unui teren vandut se inregistreaza prin arti-
colul contabil:
a) 6583 = 2111
b) % = 2111
2811
6583
c) % = 2111
2811
6582
Raspuns corect: a

61. Prin articolul 2811 = 2112, se inregistreaza:


a) vanzarea unei lucrari de amenajare a terenului:
b) scoaterea din evidenta a unei amenajari vandute;
c) scoaterea din activ a unei amenajari de terenuri amortizate integral.
Raspuns: ¢c

62. Un proiect de dezvoltare inceput si finalizat, cu resurse proprii, in


exercitiul curent, se inregistreaza prin articolul:
a) 614=5121;
b) 233 =721;
c) 203 = 721.
Raspuns corect: ¢

63. Prin articolul contabil


203 = %
233
721 se inregistreaza:
a) receptia unui proiect de dezvoltare cu cheltuieli efectuate si in exer-
citiul anterior;
b) lucrarea de dezvoltare inceputa $i nefinalizata;
¢) receptia unui proiect de dezvoltare inceput si finalizat in exercitiul
curent.
Raspuns corect: a

64. Prin articolul contabil 231 = 722, se inregistreaza:


a) finalizarea unei lucrari de investitie;
b) finalizarea unei lucrari de investitie inceputd in cursul exercitiului
anterior;
c) o lucrare de investitie inceputa si nefinalizaté pana la sfarsitul exer-
citiului.
Raspuns corect: ¢
212
65. Receptia unei cladiri realizate in regie proprie, care a fost inceputa in
perioada anterioara si finalizata in exercitiul curent, se inregistreaz& in contabi-
litate prin articolul contabil:
a) 212 = %
231
722
bd %) 231
212
6588
c) 212 = 231
Raspuns corect: a

66. in concordanta cu explicatiile date sunt urmatoarele articole contabile:


a) % = 4753 10.000
205 8.000
208 2.000
brevete (5.000 lei), marci de fabrica si de comert (3.000 lei), precum si
programe informatice (2.000 lei) primite cu titlu gratuit;
b) 4451 = 4751 10.000
subventii pentru investitii primite;
c) 2111 = 4753 10.000
terenuri primite cu titlu gratuit;
d) 5121 = 4751 10.000
valoarea subventiilor pentru investitii de primit.
R&spuns corect: a, c

67. Nu sunt in concordanta cu explicatia dati urmatoarele articole contabile:


a) 212 = 4753 10.000
primirea cu titlu gratuit a unei constructii;
b) 4751 = 7583 10.000
achitarea contravalorii unui mijloc de transport pe seama subventiilor
pentru investitii primite:
c) 4451 = 4751 10.000
incasarea unei subventii pentru investitii de la bugetul de stat sau de la
alte organisme.
Raspuns corect: b, ¢

68. Cheltuielile de dezvoltare reprezinta:


a) cheltuielile ocazionate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor
cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite sub-
stantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii;

213
b) cheltuielile de prospectare a pietei si de publicitate legate de inftin-
tarea sau dezvoltarea activitatii unitatii;
c) taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare.
Raspuns corect: a

69. Entitatile care desfasoara activitati cu caracter economic amortizeaza


terenurile, utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:
a) amortizarea accelerata;
b) amortizarea degresiva;
c) amortizarea liniara.
Raspuns corect: -

70. Valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate pe


cont propriu de 40.000 lei, din categoria celor care au fost incepute in anul pre-
cedent: 30.000 lei si terminate in anul curent: 10.000 lei se evidentiaza prin arti-
colul contabil:
a) 2112 = 722 40.000
b) 2112 = % 40.000
231 30.000
722 10.000
c) 2112 = % 40.000
4754 30.000
722 10.000
Raspuns corect: b

71. Avand in vedere ca procesul de obtinere a unei constructii cu resurse


proprii continua si in anul ,,N+1”, investitia neterminata, efectuata in regie pro-
prie, in anul ,,.N”, evaluata la costul de productie de 10.500 lei, precum si valoa-
rea investitiei terminate in anul ,.N+1”, la un cost total de 80.000 lei, se eviden-
tiaz4 prin urmatoarele articole contabile:
a) 6588 = % 80.000
722 69.500
5121 10.500
b) 231 = 722 10.500
c) 231 = 722 10.500
212 = % — 80.000
231 10.500
722 69.500
d) 212 = % — 80.000
231 10.500
722 69.500
Raspuns corect: ¢
214
72. Vanzarea actiunilor detinute la entitatile afiliate, cu pretul de cesionare
de 4.000 lei si inregistrate la valoarea de intrare de 3.000 lei, se contabilizeaza:
a) 41ll = % 4.000,00
768 = 3.225,80
4427 774,20
668 = 261 3.000
b) 461 = 7641 4.000
6641 = 261 3.000
c) 461 = 7583 4.000
6583 = 261 3.000
Raspuns corect: b

73. Imobilizarile financiare se amortizeaza:


a) in trei ani;
b) intr-o perioada de cel mult cinci ani;
c) cat mai repede posibil.
Raspuns corect: -

74, Creantele legate de interesele de participare se amortizeaza in situ-


atia in care:
a) valoarea cu care acestea sunt evidentiate in contabilitate nu poate fi
integral realizata;
b) acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala;
c) se cere ca valoarea deprecierii acestora sA fie incorporata direct in
cheltuielile de exploatare.
Raspuns corect: -

75. Investitiile financiare pe termen scurt cuprind:


a) actiunile achizitionate de unitate la entitatile afiliate, obligatiunile
emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare cum-
parate de agentul economic in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt;
b) drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul
altor unitati, care asigura unitatii detindtoare exercitarea unui control sau a unei
influente notabile, respectiv realizarea unui profit;
c) acele titluri pe care unitatea le dobandeste, in vederea realizarii unor
venituri financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii emitente.
Raspuns corect: a

76. La sfarsitul anului ,,.N”, se cunosc urmé&toarele date in legatura cu


terenurile cumparate: costul de achizitie (17.000 lei) si valoarea actuala (20.000
lei). In aceasta situatie se inregistreaza o depreciere in suma de:
a) 3.000 lei;

215
b) 2.000 lei;
c) 1.500 lei.
R&spuns corect: -

77. Daca se constata in anul ,,N” o depreciere temporar4 si reversibila a


unui brevet, in anul ,.N+1”, poate s4 apara una dintre urmatoarele situatii:
a) deprecierea constataté este egala cu ajustarea pentru depreciere con-
stituita in anul precedent (,,N”);
b) deprecierea constatata este superioara ajustarii pentru depreciere con-
stituite in anul ,.N”;
c) deprecierea constatata este inferioara ajustarii pentru depreciere for-
mate in anul anterior;
d) deprecierea este egala cu zero, adica se revine la pretul de achizitie
la care brevetul este inregistrat in contabilitate;
e) anularea ajustarii pentru depreciere devenite fara obiect, ca urmare a
iesirii brevetului din unitate prin cedare.
R&spuns corect: a, b, ¢, d, e

78. Din categoria imobilizarilor financiare, fac parte:


a) fondul comercial;
b) disponibilitati banesti;
c) cheltuieli de dezvoltare;
d) interesele de participare;
e) obligatiunile emise si rascumparate.
Raspuns corect: d

79. Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor):


Constructii ~ 1.000 lei, Amortizarea constructiilor — 400 lei, Produse finite — 80 lei,
Ajustari pentru deprecierea produselor finite — 20 lei, Cheltuieli cu materialele
consumabile — 30 lei, Contributia unitatii la asigurarile sociale — 60 lei. Precizati
valoarea activelor (imobilizate si circulante) in bilant:
a) 1.130;
b) 700;
c) 730;
d) 660;
e) 690.
R&spuns corect: d (1.000 — 400 + 80 ~ 20 = 660)

80. Care este valoarea amortizarii aferente exercitiului financiar curent


pentru un aparat de mdsurd, achizitionat si dat in folosinta la data de 25 martie
a.c., costul de achizitie: 24.000 lei, durata de viata utila: 4 ani, in cazul folosirii
regimului de amortizare liniar?
216
a) 5.000;
b) 4.500;
c) 6.000;
d) 1.500.
R&spuns corect: b

81. Licentele de export pentru o perioada de 13 luni pot intra in gestiune prin:
a) productie proprie;
b) achizitie de la furnizori;
c) cumparare de la furnizori de imobilizari.
Raspuns corect: c

82. Daca la sfarsitul anului 10, entitatea inregistreaza ajustari pentru de-
precierea unei cladiri (care are valoarea contabila de 500.000 lei, durata de uti-
lizare de 40 de ani si amortizata liniar) in suma de 10.000 lei, iar la sfarsitul anu-
lui urmator, valoarea de inventar a cladirii este 362.500 lei, se va inregistra:
a) 2912 = 7863 10.000
b) 2912 = 7813 10.000
c) 6813 2912 10.000
i

d) 2912 = 7812 10.000


R&spuns corect: b

83. Daca la sfarsitul anului N, entitatea inregistreazi ajustari pentru


deprecierea unui utilaj in sum de 14.000 lei, iar la sfarsitul anului N+1, se con-
stata o depreciere (reversibila), numai la marfuri, in sum& de 10.000 lei, in con-
tabilitate, se tnregistreaza:
a) 2913 = 7813 4.000
b) 397 = 7863 10.000
c) 6814 397 10.000
lI

2913 7813 14.000


d) 6863 = 397 10.000
R&spuns corect: ¢

84. Articolul contabil 2112 = 722 reflecta:


a) valoarea amenajarilor de terenuri realizate gratuit de cAtre un tert;
b) amenajarea de teren realizata prin efort propriu si nefinalizata la
sfarsitul anului;
c) amenajarea de teren inceputa si finalizata prin efort propriu in cursul
aceleiasi perioade.
Raspuns corect: ¢

217
85. Scaderea din activul entitatii a unui echipament tehnologic amortizat
integral si care a fost primit ca donatie se inregistreaza:
a) 2813 = 2131
b) 2813 = 2131
4753 = 7584
c) % =2131
2813
6583
4753 = 7584
Raspuns corect: b

86. Societatea ,.X” SA a achizitionat, la 31.12.N, o instalatie de lucru


evaluata la costul de 30.000 lei, pentru care a primit o subventie guvernamen-
tala de 5.000 lei. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta optiuni posibile
pentru reflectarea, in bilantul contabil intocmit la 31.12.N, a tranzactiei:
1. tranzactia determina cresterea imobilizarilor corporale cu 30.000 lei si
a venitului amanat cu 5.000 lei;
2. tranzactia determina sporirea imobilizarilor corporale cu 30.000 lei si
a rezervelor cu 5,000 lei;
3. tranzactia determina o crestere a imobilizarilor corporale cu 25.000 lei
gia venitului amanat cu 5.000 lei;
4. tranzactia determina o crestere a imobilizarilor corporale cu 25.000 lei;
a) 1si4;
b) 1 $12;
c) 2;
d) 2314;
e) 3.
Raspuns corect: a

87. Prin articolele contabile. % = 212


2812
6583
105) = 1065 se inregistreaza:
a) iegirea din gestiune a unei constructii amortizate integral cu diferente
din reevaluare tn minus;
b) iesirea din gestiune a unei constructii amortizate partial, reevaluata
la sfarsitul exercitiului anterior, diferenta din reevaluare in minus;
c) iesirea din gestiune a unei constructii amortizate partial, reevaluata
anterior (diferenta din reevaluare in plus).
R&spuns corect: ¢

218
88. Avansul acordat unui furnizor de imobilizari este de 372 lei (inclusiv
TVA). Costul de achizitie al utilajelor receptionate (care necesita montaj) este
de 800 lei (fara TVA). Precizati inregistrarea corecta la decontarea facturii:
a) 404 = % 992
232 300
5121 692
b) 404 = 5121 992
c) 404 = % 992
232 300
4426 72
5121 620
Raspuns corect: ¢

89. Coeficientii multiplicatori, utilizati la calculul amortizarii dupa me-


toda degresiva, sunt stabiliti in functie de:
a) valoarea de intrare;
b) valoarea amortizabila;
c) durata de utilizare normata.
Raspuns corect: ¢

90. O societate comerciala detine o instalatie, procurat& in anul I, la va-


loarea de intrare de 50.000 lei, amortizata liniar in cinci ani. La sfarsitul anului
III, se decide reevaluarea sa, valoarea justa fiind de 25.000 lei. In conditiile apli-
carii metodei actualizarii valorii nete, inregistrarile contabile sunt:
a) 2131 = 105 5.000
b) 2813 = 2131 30.000
2131 = 105 5.000
c) 2131 = 105 12.500
105 = 2813 7.500
d) 2131 = 105 25.000
e) 2131 = 105 12.500
Raspuns corect: b

91. O societate comerciala pune in functiune, la 25.XII.N, 0 instalatie cu


valoarea de intrare de 25.000 u.m., amortizabila in cinci ani. Pentru aceast& in-
Stalatie, se primeste o subventie guvernamentala de 40 % din costul de achizitie.
in conditia aplicarii metodei de amortizare liniare, care sunt sumele $i operatiile
contabile inregistrate in anul N+2:
a) 6811 = 2813 5.000
b) 6811 = 2813 5.000
4751 = 7584 5.000

219
c) 6811 = 2813 5.000
4751 = 7584 2.000
d) 6811 = 2813 5.000
e) 4751 = 7584 3.000
Raspuns corect: ¢

92. Unul dintre urmatoarele active nu este clasificat ca activ curent:


a) stocurile vandute;
b) stocurile consumate;
c) creantele comerciale;
d) titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate in 12 luni de la
data bilantului;
e) titlurile de plasament care se asteapta sa fie realizate intr-o perioada
ce depaseste 12 luni de la data bilantului.
Raspuns corect: e

93. Imobilizarile corporale care sunt recunoscute ca active trebuie eva-


luate initial:
a) la valoarea din factura furnizorului:
b) la valoarea de intrare actualizata:
c) la valoarea de inventar.
Raspuns corect: -

94. Prin valoare justa, se intelege:


a) suma la care se tranzactioneaza un activ sau decontata o datorie, in
care pretul este determinat obiectiv;
b) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie.
intre parti, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv;
c) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie,
intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul
este determinat obiectiv:
d) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie.
de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza. in cadrul unei tranzactii in
care pretul este determinat obiectiv;
e) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontatd o datorie.
de bunavoie, intre parti, in cadrul unei tranzactii in care pretul este estimat a se
obtine.
Raspuns corect: d

95. In RomAnia, valoarea amortizabila reprezinta:


a) costul activului sau o alta valoare substituita costului, in situatiile fi-
nanciare din care s-a sc4zut valoarea reziduala;
220
b) costul activului sau alté valoare substituita costului in situatiile fi-
nanciare;
c) costul activului sau o alta valoare substituité costului in situatiile fi-
nanciare din care s-a scdzut valoarea justa;
d) valoarea de intrare;
€) costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile fi-
nanciare din care s-a scazut valoarea reziduala si pierderea din depreciere.
Raspuns corect: d

96. in anul N, societatea A achizitioneaza de la societatea B o linie teh-


nologica pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul
de cumparare — 60.000 lei; cheltuielile cu proiectul de amplasare — 21.000 lei;
taxa vamala — 6.000 lei; comisionul vamal — 600 lei, cheltuieli cu punerea in
functiune — 18.000 lei; onorariile inginerilor — 14.000 lei; cheltuieli cu reclama
— 6,000 lei; pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sé
atingé parametrii planificati — 7.000 lei; reducere comerciala — 2.000 lei. Costul
de achizitie va fi:
a) 108.600 lei;
b) 123.600 lei;
c) 130.600 lei;
d) 110.600 lei;
e) 117.600 lei.
Raspuns corect: e

97. O societate comerciala detine o instalatie achizitionaté, pe data de


30.12.N, la valoarea de intrare de 50.000 lei, amortizata liniar in cinci ani. La
sfarsitul anului N+3, se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita fiind de
25.000 lei. In conditiile eliminarii amortizarii cumulate din valoarea contabila
bruta a activului (metoda actualizarii valorii nete), inregistrarile contabile sunt:
a) 2131 = 105 5.000
b) 2813 = 2131 30.000
2131 = 105 5.000
Cc) 2131 = 105 12.500
105__= 2813 7.500
d) 213), = 105. 12.500
e) 2131 = 105 25.000
Raspuns corect: b

98. O societate comerciala detine o instalatie achizitionata, pe data de


30.12.N, la valoarea de intrare de 50.000 lei, amortizata liniar in cinci ani. La
sfarsitul anului N+3, se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita: 25.000

221
lei. In conditiile recalcularii amortizarii cumulate si a valorii contabile brute a
activului (metoda actualizarii valorii brute), inregistrarile contabile sunt:
a) 2131 = % 12.500
2813 7.500
105 5,000
b) 2131 = 105 12.500
c) 2131 = 105 25,000
d) 2813 = 2131 30.000
2131 = 105 5.000
e) 2131 = 105 5.000
Raspuns corect: a

99. O societate pune in functiune, la data de 25 martie anul N, un utilaj cu


valoarea de intrare de 36.000 lei si durata normala de utilizare de cinci ani. In
conditiile utilizarii metodei de amortizare acceleratd, care este marimea amor-
tizarii in exercitiul financiar N+1 (1.01.N+1 — 31.12.N+1):
a) 7.875 lei;
b) 4.500 lei;
c) 3.375 lei;
d) 18.000 lei:
e) 11.250 lei.
Raspuns corect: a

100. Pe data de 26 septembrie N, se pune in functiune o instalatie cu


valoarea de intrare de 150.000 lei, amortizata liniar in cinci ani. La sfarsitul anului
N+1, instalatia este vanduta la pretul de 180.000 lei. Aceasta tranzactie genereaza:
a) un venit de 180.000 lei si o cheltuiala de 150.000 lei;
b) un venit de 180.000 lei si o cheltuiala de 90.000 lei;
c) uncastig de 90.000 lei;
d) un venit de 180.000 lei si o cheltuiald de 112.500 lei;
e) un castig de 67.500 lei.
Raspuns corect: d, e

101. Pe data de 30 septembrie N, se pune in functiune o instalatie cu


valoarea de intrare de 150.000 lei, amortizata liniar in cinci ani. La sfarsitul anului
N+2, instalatia este vanduta la pretul de 80.000 lei. Aceasta tranzactie genereaza:
a) un venit de 80.000 lei si o cheltuiala de 150.000 lei;
b) 0 pierdere de 2.500 lei;
c) un venit de 80.000 lei si o cheltuiala de 60.000 lei;
d) un venit de 80.000 lei si o cheltuiala de 82.500 lei:
e) uncastig de 20.000 lei.
Raspuns corect: b, d
222
102. Subventiile pentru investitii reprezinté sume primite de o entitate
pentru:
a) finantarea pierderilor inregistrate din activitatea de investitii;
b) veniturile exercitiului precedent;
c) finantarea activitatii de investitii;
d) veniturile exercitiului curent.
Raspuns corect: ¢

103. La reevaluarea unei imobilizari corporale:


a) valoarea rezultata din reevaluare;
b) regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere
valoarea acestuia, determinata in urma reevaluarii;
c) elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza selectiv.
RAspuns corect: a, b

104, Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la nivelul:


a) costului istoric de la data bilantului;
b) valorii juste de la data bilantului;
c) stabilit, de regula, de profesionisti contabili, membri ai unui orga-
nism profesional in domeniu, recunoscut national si international.
Raspuns corect: b

105. Reevaluarea imobilizarilor corporale se realizeaza:


a) la costul istoric de la data bilantului;
b) la valoarea justa de la data bilantului;
c) de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui or-
ganism profesional in domeniu, recunoscut national si international.
R&spuns corect: b, ¢

106. Rezervele din reevaluare:


a) reprezinta plusul de valoare stabilit cu ocazia reevaluarii imo biliza-
rilor corporale;
b) reprezinta minusul de valoare stabilit cu ocazia reevaludrii imobili-
zarilor corporale;
c) trebuie sa fie inscrise in capitalurile proprii intr-un post distinct, ca
un subelement distinct in ,,Capital si rezerve”.
Raspuns corect: a

107. Rezultatul reevaluarii poate fi:


a) ocrestere fata de valoarea contabila neta;
b) o descrestere a valorii contabile nete;

223
c) tratat cao cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in
rezerva din reevaluare, nu este inregistratdé o sum referitoare la acel activ (sur-
plus din reevaluare).
Raspuns corect: a, b, ¢

108. Prin articolul contabil 201 = 5121, se pot inregistra:


a) cheltuielile ocazionate de emisiunea obligatiunilor;
b) cheltuielile ocazionate de emisiunea actiunilor;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: a, b

109. Prin articolul contabil 5121 = 201, se pot inregistra:


a) cheltuiclile ocazionate de emisiunea obligatiunilor;
b) cheltuielile ocazionate de emisiunea actiunilor;
c) articolul contabil nu este corect.
R&spuns corect: ¢

110. Activele imobilizate sunt reprezentate prin acele bunuri si valori


destinate a fi utilizate in activitatea entitatilor pe o perioada:
a) mai mare de un an;
b) mai mica de un an;
c) neprecizata in reglementarile legale.
Raspuns corect: a

111. Activele imobilizate se caracterizeaza prin faptul ca:


a) se consuméa la prima lor utilizare;
b) nu se consuma la prima lor utilizare;
c) participa la un singur ciclu de exploatare.
R&spuns corect: b

112. Activele imobilizate se caracterizeaza prin faptul ca:


a) igi transmit, in mod treptat, valoarea asupra bunurilor, lucrarilor si
serviciilor la a caror obtinere au contribuit;
b) nu se consumé la prima lor utilizare;
c) participa la mai multe cicluri de exploatare.
Raspuns corect: a, b, ¢

113. Activele imobilizate se clasificd dupa continut (natura) in urmatoa-


rele structuri:
a) imobilizari profesionale $i imobilizari neprofesionale;
b) imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari in curs,
imobilizari financiare;
224
c) imobilizari aflate in proprietate si imobilizari aflate in folosinta:
d) imobilizari finantate prin credite $i imobilizari finantate prin leasing.
R&spuns corect: b

114. Activele imobilizate se clasifica, dupa destinatie, in urmatoarele


structuri:
a) imobilizari profesionale si imobilizari neprofesionale;
b) imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari in curs, imo-
bilizari financiare;
c) imobilizari aflate in proprietate si imobilizari aflate in folosinta;
d) imobilizari finantate prin credite si imobilizari finantate prin leasing.
Raspuns corect: a

115. Activele imobilizate se clasifica dupa modul de finantare in urma-


toarele structuri:
a) imobilizari profesionale si imobilizari neprofesionale;
b) imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari in curs,
imobilizari financiare;
c) imobilizari aflate in proprietate si imobilizari aflate in folosinta;
d) imobilizari finantate prin credite $i imobilizari finantate prin leasing.
Raspuns corect: d

116. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal, dupa cum-


pararea sau finalizarea sa, se inregistreaza:
a) de regula, in conturile de cheltuieli, atunci cand sunt efectuate;
b) cao majorare a costului activului necorporal, atunci cand este pro-
babil ca aceste cheltuieli vor permite activului sA genereze beneficii economice
viitoare peste performanta prevazuta initial, beneficii care pot fi evaluate in mod
credibil;
c) nu se inregistreaza in contabilitate.
Raspuns corect: a, b

117. Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ corporal, dupa cumpa-


rarea sau finalizarea sa, se inregistreaza:
a) de regula, in conturile de cheltuieli, atunci cand sunt efectuate;
b) costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul utili-
zarii continue a acestora, trebuie recunoscut drept cheltuiala in perioada in care
reparatiile sunt efectuate;
c) cao componenta a activului, atunci cdnd acestea au ca efect imbuna-
tatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si conduc la obtinerea de beneficii
economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial.
RAspuns corect: a, b, ¢

225
118. Imobilizarile financiare recunoscute ca active se evalueaza la:
a) costul de productie;
b) costul de achizitie;
c) valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora.
Raspuns corect: b, ¢

119. Sunt considerate imobilizari necorporale:


a) valorile economice de investitie care nu sunt concretizate in bunuri
fizice;
b) este un activ identificabil, nemonetar;
c) este fara suport material, fiind reprezentate de titluri de valoare.
R&spuns corect: a, b

120. in structura de active necorporale ,.Cheltuieli de constituire”, se


cuprind:
a) cheltuielile ocazionate de infiintarea persoanelor juridice;
b) cheltuielile ocazionate de taxe si alte cheltuieli de inscriere si inma-
triculare;
c) cheltuieli privind emisiunea $i vanzarea de actiuni si obligatiuni;
d) cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de
aceasta natura, legate de inflintarea si extinderea activitatii entitatii.
RAaspuns corect: a, b, d, d

121. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale.


precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc:
a) in costurile perioadei in care se efectueaza;
b) cao cheltuiala extraordinara;
c) in valoarea acesteia;
d) in corespondenta cu un cont de provizioane.
R&spuns corect: ¢, d

122. La iesirea din unitate, un activ imobilizat:


a) trebuie scos din evidenta atunci cand niciun beneficiu economic vii-
tor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara;
b) se evalueaza la nivelul valorii de intrare;
Cc) ajustarea existenta se transfera la venituri.
Raspuns corect: a, b, ¢

123. Cheltuielile de inmatriculare achitate de catre un actionar/asociat ir.


numerar se inregistreaza prin articolul contabil:
a) 201 = 462;
b) 628 = 456;
226
c) 201 = 456;
d) 201 = 4551.
R&spuns corect: a

124. Prin articolul contabil 201 = 462, se inregistreaza:


a) cheltuieli de constituire achitate de un asociat:
b) cheltuieli de constituire depuse ca aport de catre un creditor;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: a

125. Prin articolul contabil 462 = 201, se inregistreaza:


a) cheltuieli de constituire achitate de un asociat;
b) cheltuieli de constituire retrase din aport de catre un creditor;
c) articolul contabil nu este corect.
R&spuns corect: ¢

126. Prin articolul contabil 6811 = 201, se inregistreaza:


a) amortizarea cheltuielilor de constituire;
b) trecerea pe cheltuieli a cheltuielilor de constituire neamortizate;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: ¢

127. Prin articolul contabil 6811 = 2801, se inregistreaza:


a) amortizarea cheltuielilor de constituire;
b) trecerea pe cheltuieli a cheltuielilor de constituire neamortizate;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: a

128. Prin articolul contabil 201 = 2801, se inregistreaza:


a) amortizarea cheltuielilor de constituire:
b) trecerea pe cheltuieli a cheltuielilor de constituire neamortizate;
¢) articolul contabil nu este corect.
RAaspuns corect: ¢

129. Prin articolul contabil 2801 = 201, se inregistreaza:


a) amortizarea cheltuielilor de constituire;
b) scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire neamortizate;
c) scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire amortizate integral;
d) articolul contabil nu este corect.
RAaspuns corect: ¢

227
130. inregistrarea amortizarii lunare a utilajelor concesionate:
a) se inregistreaza la concedent;
b) se inregistreaza la concesionar;
c) nu se inregistreaza in contabilitate.
Raspuns corect: a

131. inregistrarea amortizarii lunare a terenurilor concesionate:


a) se inregistreaza la concedent:
b) se inregistreaza la concesionar;
¢) nu se inregistreaza in contabilitate.
Raspuns corect: ¢

132. Facturarea redeventei anuale de incasat:


a) se inregistreaza la concedent;
b) se inregistreaza la concesionar;
c) nuse inregistreaza in contabilitate.
Raspuns corect: a

133. Incasarea redeventei anuale:


a) se inregistreaza la concedent;
b) se inregistreaza la concesionar;
c) nu se inregistreaza in contabilitate.
Raspuns corect: a

134. Intrarea in gestiune a unui utilaj preluat in concesiune se inregis-


treaza prin articolul:
a) 2131 =205;
b) 2131 = 167;
c) 205 = 167.
Raspuns corect: ¢

135. Iesirea din gestiune a unui utilaj preluat in concesiune se inregis-


treaza prin articolul:
a) 2131 =205;
b) 2131 = 167:
c) 205 = 167.
Raspuns corect: -

136. Restituirea unui utilaj preluat in concesiune se inregistreaza prin


articolul:
a) 205 =2131;
b) 167 =2131;
228
c) 167= 205,
Raspuns corect: c

137. Plata redeventei anuale:


a) se inregistreaza la concedent;
b) se inregistreaza la concesionar;
c) nu se inregistreaza in contabilitate.
Raspuns corect: b

138. Redeventa anuala achitata concedentului se inregistreaza:


a) in debitul contului 612;
b) in creditul contului 706;
c) in debitul contului 8036;
d) increditul contului 8036.
RA&spuns corect: d

139. Redeventa datorata concedentului se inregistreaza:


a) in debitul contului 612;
b) in creditul contului 706;
c) in debitul contului 8036;
d) in creditul contului 8036.
R&spuns corect: ¢

140. Achizitia de terenuri se inregistreaza prin articolul:


a) % 2111 si4426=401;
b) % 2111 $i 4428 = 404;
c) 2111 = 404 $i 4426 = 4427.
RA&spuns corect: -

141. Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreaza prin articolul:


a) % 2112 si 4426 = 401;
b) % 2112 si 4428 = 404;
c) 2111 = 404 $i 4426 = 4427.
Raspuns corect: -

142. Prin articolul contabil 2111 = 1012, se inregistreaza:


a) terenuri primite ca aport la capital;
b) terenuri retrase din aportul la capital;
c) articolul contabil nu este corect.
RA&spuns corect: ¢

229
143. Prin articolul contabil 2111 = 456, se inregistreaza:
a) terenuri primite ca aport la capital;
b) terenuri retrase din aportul la capital;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: a

144. Prin articolul contabil 456 = 2111, se inregistreaza:


a) terenuri primite ca aport la capital;
b) terenuri retrase din aportul la capital;
¢) articolul contabil nu este corect.
R&spuns corect: b

145. Terenurile primite cu titlu gratuit se inregistreaza prin articolul:


a) 2111 = 7582;
b) 2111 = 7588;
c) 2111 =4751;
d) 2111 =4753.
Raspuns corect: d

146. Lucrarile de amenajare realizate cu efort propriu, receptionate se


pot inregistra prin articolul:
a) 2112 =231,
b) 2112 =% 231 si 722;
c) 2112 = 722;
d) 2112=711.
Raspuns corect: b, ¢

147, Prin articolul contabil 6811 = 2111, se inregistreaza:


a) amortizarea terenurilor;
b) amortizarea amenajarilor de terenuri;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: ¢

148. Prin articolul contabil 6811 = 2811, se inregistreaza:


a) amortizarea terenurilor;
b) amortizarea amenajarilor de terenuri;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: b
149. Prin articolul contabil 2811 = 2111, se inregistreaza:
a) scoaterea din evidenta a terenurilor amortizate integral;
b) scoaterea din evidenta a amenajarilor de terenuri amortizate integral:
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: ¢
230
150. Prin articolul contabil 2811 = 2112, se inregistreaza:
a) scoaterea din evidenta a terenurilor amortizate integral;
b) scoaterea din evidenta a amenajarilor de terenuri amortizate integral;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: b

151. Prin articolul contabil % 2811 si 6583 = 2111, se inregistreaza:


a) scoaterea din evidenta a terenurilor amortizate partial;
b) scoaterea din evidenté a amenajarilor de terenuri amortizate partial;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: ¢

152. Prin articolul contabil % 2811 si 6583 = 2112, se inregistreaza:


a) scoaterea din evidenta a terenurilor amortizate partial:
b) scoaterea din evidenta a amenajarilor de terenuri amortizate partial;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: b

153. Prin articolul contabil 671 = 211, se poate inregistra:


a) distrugerea unei lucrari de amenajare a terenului de catre o calami-
tate naturala;
b) exproprierea unui teren;
c) articolul contabil nu este corect.
Raspuns corect: a, b

154. Pretul de vanzare (exclusiv TVA) al unui mijloc de transport van-


dut se inregistreaza in:
a) debitul contului 4111;
b) creditul contului 2133;
c) debitul contului 461;
d) creditul contului 7583.
R&spuns corect: d

155. O societate comerciala detine o constructie achizitionata si data in


folosinta la 1.01.N, valoarea de intrare: 50.000 lei, durata de viata utila: 20 ani,
metoda de amortizare: liniara. La sfarsitul exercitiului financiar N+4, constructia
este reevaluata, valoarea justa: 45.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile co-
recte, la sfarsitul exercitiului financiar N+4, privind operatiunea de reevaluare?
a) 6811 = 212 12.500
2) mea 105 7.500
b) 2812 = 212 12.500
2125.95 105 45.000
c) 2812 = % 12.500
212 5.000
105 7.500
d) 6811 = 2812 12.500
212. = 105 7.500
R&spuns corect: ¢

156. Societatea primeste factura pentru prima rata de leasing financiar:


rata de capital — 3.000 lei, dobanda — 250 lei, TVA 24 %. Care este inregistrarea
contabila corecta la primirea facturii de la societatea de leasing?
a) % = 404 4.030
167 3.000
666 250
4427 780
b) % = 404 3.970
167 3.000
666 250
4426 720
c) % = 404 3,970
167 3.000
666 250
4427 720
d) % = 404 4.030
167 3.000
666 250
4426 780
Raspuns corect: d

157. La sfarsitul exercitiului N, societatea constaté c4 nu a inregistrat


amortizarea unui grup de utilaje pentru exercitiul financiar N-1 in valoare de
28.000 lei. Care este inregistrarea contabila la sfarsitul exercitiului financiar N?
a) 1174 = 2813 28.000
b) 6811 = 2813 28.000
c) 6588 = 2813 28.000
d) 2813 = 1174 28.000
R&spuns corect: a

158. Totalul grupei de bilant ,,Total active minus datorii curente” se de-
termina pe baza relatiei:
a) active imobilizate + active circulante — datorii ce trebuie platite intr-o
perioada de pana la un an;
b) total active — datorii curente + cheltuieli inregistrate in avans;
232
c) total active — datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un
an + venituri in avans;
d) active imobilizate + active circulante nete — sume de reluat intr-o
perioada de pana la un an.
Raspuns corect: d

159. Incasarea unei subventii pentru investitii se poate inregistra:


a) 5121 4751
b) 4451 4751
c) 5121 4451
RAspuns corect: a, ¢

160. Diferenta in plus, rezultata la reevaluarea unui teren, se poate in-


registra:
a) 2111 1171
b) 1171 2111
Il

c) 2111 105
d) 2111 1068
Raspuns corect: ¢

161. O intreprindere a primit ca donatie un camion care a fost inregistrat


la valoarea de intrare de 15.000 lei. Durata de amortizare a camionului este de
15 ani, metoda de amortizare fiind cea liniara. Care sunt fnregistrarile din al
doilea an de utilizare a camionului?
a) 6811 2813 1.000
b) 6811 2813 1.000
4753 7584 15.000
c) 6811 2813 1.000
4753 7584 1.000
Raspuns corect: ¢

162. Articolul contabil 2112 = 722 reflecta:


a) valoarea amenajarilor de terenuri realizate gratuit de cAtre un tert;
b) amenajarea de teren inceputa si finalizata prin efort propriu in cursul
aceluiasi an;
c) amenajarea de teren realizata prin efort propriu si nefinalizata la
sfarsitul anului.
Raspuns corect: b

163. La descarcarea gestiunii cu un utilaj amortizat integral si care a fost


primit ca donatie se inregistreaza:
a) —-2813 2131
233
b) 2813 = 2131
4753 = 7584
c) % = ~~ 2131
2813
6583
4753 = 7584
R&spuns corect: b

164. Cumpararea unor actiuni la societatile afiliate se poate inregistra:


a) 261 = 456
b) 261 = 5121
c) 261 = 2691
Raspuns corect: b, ¢

165. Se supun reevaluarii urmatoarele categorii de active:


a) instrumentele financiare;
b) imobilizarile necorporale;
c) imobilizarile corporale;
d) stocurile si valorile mobiliare de plasament.
Raspuns corect: a, ¢

166. Achizitia de catre intreprindere a unui brevet in valoare de 150.000


lei se inregistreaza in contabilitate astfel:
a) 205 = 401 150.000
b) 205 = 404 150.000
c) 205 = 405 = 150.000
d) 205 = 403 = 150.000
Raspuns corect: b

167. Valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri realizate cu


forte proprii de catre intreprindere (25.000 lei), din categoria celor incepute in
exercitiul financiar precedent (15.000 lei) si continuate in anul curent (10.000
lei), se inregistreaza in contabilitate prin urmatorul articol contabil:
a) 2112 = 722 25.000
b) 2112 = % 25.000
231 ~—15.000
722 ~~ 10.000
c) 212 aS % 150.000
233 130.000
722 20.000
Raspuns corect: b

234
168. in situatia in care costul de achizitie al unui echipament tehnologic
este de 50.000 lei, amortizarea acestuia inregistraté pana la momentul scoaterii
din functiune este de 45.000 lei, iar din dezmembrarea acestei imobilizari cor-
porale, rezulta piese de schimb in valoare de 3.500 lei, in contabilitate, se vor
inregistra urmatoarele articole contabile:
a) % = 2131 50,000
2812 45.000
671 5.000
3024 = 6024 3.500
bd) % = 2131 50.000
2812 45.000
6583 5.000
3024 = 7588 3.500
c) % = 2131 50.000
2812 45.000
6583 5.000
3024 = 7583 3.500
Raspuns corect: -

169. Deprecierile suferite de imobilizarile corporale ca urmare a utiliza-


rii acestora in procesul de productie sau aparute, pur si simplu, ca urmare a tre-
cerii timpului pot fi de urmatoarele tipuri:
a) ireversibile si se concretizeaza in provizioane;
b) reversibile $i iau forma amortizarii;
c) ireversibile si reversibile;
d) ireversibile si iau forma amortizarii.
Raspuns corect: ¢, d

170. in cazul in care valoarea de inregistrare a unui mijloc de transport


este de 150.000 lei, iar valoarea ramasa neamortizata (60.000 lei) face obiectul
participarii in natura la capitalul unei societati comerciale nou infiintate pentru
o valoare de aport de 70.000 lei, pentru reflectarea in contabilitate a acestor as-
pecte, se pot intocmi urmatoarele articole contabile:
a) % = 2133 150.000
2813 90.000
501 60.000
b) % = 2133 150.000
2813 90.000
261 60.000
261 = 1068 10.000
235
c) % 2133 150.000

I
2813 90.000
501 60.000
263 7588 10.000
Raspuns corect: b

171. Valoarea constructiilor (450.000 lei) intrate in averea


intreprinderii cu
titlu gratuit se inregistreaz in contabilitate conform
urmatorului articol contabil:
a) 212 = 7582 450.000
b) 212 = 7584 450.000
c) 212 4753 450.000
{I

d) 212 4751 450.000


R&spuns corect: ¢

172. Valoarea de intrare a unui utilaj este de 90.000


, amortizarea afe-
renta inregistrata pana la reevaluarea curenta este de
60.000 lei. in urma reeva-
luarii pentru respectivul utilaj,s-a stabilit 0 valoare de 25.000 lei. Valoarea re-
zervei din reevaluarea anterioarA este de 3.000 lei.
Rezultatul reevaluarii cu-
rente, utilizand varianta reevaluarii valorii nete
contabile, se va inregistra in
contabilitate astfel:
a) % i 2131 5.000
6588 3.000
105 2.000
b) % = 2131 5.000
2813 2.000
105 3.000
c) % i 2131 5.000
105 3.000
6588 2.000
d) 2131 % 5.000
105 3.000
7588 2.000
Raspuns corect: ¢

173. Valoarea neamortizata a aparatelor si instalatiilor de


masurare, con-
trol si reglare scoase din evidenta (15.000 lei) in urma
vanzarii se inregistreaza
in contabilitate astfel:
a) 6811 = 2132 15.000
b) 6583 2132 15,000
ll

c) 6588 2132 15.000


H

d) 671 = 2132 15.000


Raspuns corect: b
236
174. Subventiile pentru investitii de primit se inregistreaza in contabi-
litate astfel:
a) 461 = 4751 18.000
b) 461 = 4751 18.000
5121 = 461 18.000
c) 4451 = 4751 18.000
d) 4451 = 4753 18.000
Raspuns corect: ¢

175, Cheltuielile privind amortizarea imobilizarilor financiare (25.000 lei)


se contabilizeaza astfel:
a) 6811 a 2963 25.000
b) 6863 = 2963 25.000
c) 6868 = 2963 25.000
Raspuns corect: -

176. Valoarea de intrare a unui utilaj: 15.000 lei; durata de viata utila:
5 ani; metoda de amortizare: liniara; data punerii in functiune: 25 martie N.
Care este valoarea amortizarii cumulate la 31 decembrie N+1?
a) 6.000 lei;
b) 5.250 lei;
c) 3.000 lei;
d) 3.750 lei.
RAspuns corect: b

177. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se inre-


gistreaza:
a) drept cheltuieli in perioada in care se efectueaza, daca reprezinta re-
paratii destinate continuarii utilizarii acestora;
b) cao componenta a costului activului, daca reprezinté modernizari ce
conduc la obtinerea de beneficii economice suplimentare;
c) intotdeauna drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate:
d) intotdeauna drept componente ale costului activului.
Raspuns corect: a, b

178. Care dintre inregistrarile contabile corespund explicatiilor aferente:


a) 2131 = 105 500
cresteri valorice rezultate la reevaluarea utilajelor
b) 231 = 404 2.500
valoarea imobilizarii corporale in curs de aprovizionare

237
c) 2131 = 223 5.500
valoarea utilajelor cump4rate pentru care s-a incheiat procesul de apro-
vizionare
R&spuns corect: a, ¢

179. Constatarea unui plus de inventar la mobilierul detinut de societa-


tea comerciala se fnregistreaza, astfel:
a) 214=4458;
b) 214 = 722;
c) 214=224;
d) 214 = 4754.
Raspuns corect: d

180. Echipamentul tehnologic achizitionat pe 30 septembrie N are va-


loarea de 22.500 lei. Metoda de amortizare: liniara, durata de viata utila: 5 ani.
Pe 30 septembrie N+4, echipamentul se vinde la pretul de 6.500 lei. Rezultatul
tranzactiei este:
a) pierdere de 875 lei;
b) profit de 2.000 lei;
c) profit de 6.500 lei;
d) pierdere de 4.500 lei.
R&spuns corect: b

181. Pentru achizitia unui echipament tehnologic, o intreprindere urmeaza


sa primeasca de la bugetul de stat o subventie in valoare de 10.000 lei. Inregistrarea
subventiei de primit presupune redactarea urmatorului articol contabil:
a) 2131 = 4451 10.000
b) 4451 = 7411 10.000
c) 4451 = 4751 10.000
d) 5121 = 4451 10.000
R&spuns corect: ¢

182. Metoda de amortizare cea mai utilizata pentru terenuri este:


a) amortizarea accelerata;
b) amortizarea degresiva;
c) amortizarea liniara.
Raspuns corect: -

183. Calculati si inregistrati amortizarea unui utilaj dupa metoda liniara,


in primul an de folosinté, avand in vedere urmiatoarele date: cost de achizitie —
300.000 lei, durata normala de functionare — 5 ani, data punerii in functiune —
25.02.N.
238
a) 6811 = 2131 60.000
b) 6811 = 2813 50.000
c) 6811 = 2814 30.500
d) 6811 = 2813 55.000
e) 6811 = 2813 55.500
Raspuns corect: b

184. O societate detine un echipament tehnologic in valoare de 8.000 lei,


amortizat 40 %. La 31.12.N, bunul se evalueaza la valoarea justa de 4.500 lei.
Care este valoarea la care echipamentul va figura in bilantul societatii la 31.12.N?
a) 8.000 lei;
b) 4.500 lei;
c) 3.200 lei;
d) 4.800 lei.
RAspuns corect: b

185. O entitate economica realizeaza, prin forte proprii, o cladire pe


parcursul a doua exercitii financiare. In acest scop, aceasta consuma resurse in
valoare de 25.000 lei in exercitiul N si de 32.000 lei, in exercitiul N+1. Cum se
inregistreaza receptia cladirii conform procesului-verbal de receptie finala?
a) 212, = 231 57.000
b) 2120 = 722 57.000
c) m2 = % 57.000
722 32.000
231 25.000
d) 231 = 212 57.000
Raspuns corect: ¢

186. O entitate (societatea-mama) acorda unei filiale un imprumut in


suma de 50.000 lei, care se restituie in doua transe egale. Dobanda anuala este
de 12 % si se plateste la sfarsitul fiecarui an. Cum se inregistreaza incasarea do-
banzii la sfarsitul celui de-al doilea an de creditare?
a) 666 = 1685 3.000
b) 5121 7 2672 3.000
c) 2672 a 766 3.000
d) 1685 = 5121 3.000
RAspuns corect: b

187. inregistrarea partiald a realizarii unei cladiri prin forte proprii, pe


baza unui deviz in suma de 25.000 lei, se inregistreaza prin articolul contabil
urmator:
a) 231 = 722. ~=25.000
239
b) 212 = 722 25.000
e) 231 7iL = 25.006
d) 212 = 231 25.000
Raspuns corect: a

188. Rezervele din reevaluare, aferente unui activ, sunt transferate la


rezerve (1065):
a) pe m&sura amortizarii;
b) la cedarea sau casarea activului;
c) imediat dupa ce au fost inregistrate, ca urmare a cresterii valorii ac-
tivului;
d) atunci cand rezerva devine un cAstig realizat.
Raspuns corect: a, b, d

189, Din categoria imobilizarilor necorporale, fac parte:


a) fondul comercial;
b) disponibilitatile banesti;
c) cheltuielile de constituire;
d) creantele imobilizate;
e) concesiunile, brevetele si alte drepturi si active similare.
Raspums corect: a, ¢, e

190. Scoaterea din evidenta a unor cheltuieli de dezvoltare amortizate


integral se inregistreaza astfel:
? = 203 2.800
a) 6811;
b) 6583;
c) 2811;
d) 2803;
e) 2814.
Raspuns corect: d

191. Scoaterea din gestiune, ca urmare a vanzarii, a unui utilaj subven-


tionat partial si amortizat integral, se contabilizeaza astfel:
a) 2813 = 2131
4751 = 7584
b) 6583 = 2131
4751 = 7584
c) 2813 = 2131
d) 4751 = 2131
e) 2813 = 4751
KAspuns corect: ¢
192. Ce operatie se inregistreaza prin articolul contabil 201 = 401?
a) cheltuieli de constituire platite din contul la banca;
b) cheltuieli de cercetare facturate;
c) cheltuieli de constituire facturate;
d) scoaterea din gestiune a cheltuielilor de constituire;
€) amortizarea cheltuielilor de constituire.
Raspuns corect: -

193. Cheltuielile ocazionate de emisiunea de noi actiuni pot fi inregis-


trate in contul:
a) 668;
b) 203;
c) 201;
d) 6642;
e) 149.
Raspuns corect: ¢

194. Scoaterea din gestiune a unui program informatic complet amor-


tizat, subventionat integral, se contabilizeaza astfel:
a) 6588 = 208;
b) 6583 = 208 si 4751 = 7584;
c) 2808 = 208 si 4751 = 7584;
d) 2808 = 208.
Raspuns corect: ¢

195. La descarcarea gestiunii. in cazul unui brevet amortizat partial si


care a fost primit ca donatie, se inregistreaza:
a) 2805 = 205;
b) 2805 = 205 si 4753 = 7584;
c) % =205 si 4753 = 7584;
2805
6583
R&spuns corect: ¢

196. Activele imobilizate figureaza la valoarea neta contabila in:


a) bilant;
b) contul de profit si pierdere;
c) balanta de verificare;
d) notele la situatiile financiare.
Raspuns corect: a

24]
197. Primirea unui brevet ca donatie se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 7588;
b) 205 = 4751;
c) 205 = 741;
d) 205 = 4753.
Raspuns corect: d

198. Reevaluarea imobilizarilor corporale presupune:


a) numai cresterea valorii acestora;
b) atat aprecierea, cat si diminuarea valorii imobilizarilor;
c) evaluarea imobilizarilor la valoarea justa.
Raspuns corect: b, ¢

199. Scoaterea din evidenta a unui mijloc de transport complet amortizat


$i primit gratuit se inregistreaza:
a) 2813 =2133;
b) 2813 = 2133 si 4751 = 7584;
c) 2813 = 4751;
d) 4751 = 2133.
Raspuns corect: a

200. Schimbul de imobilizari corporale se inregistreaza in contabilitatea


romaneasca in mod direct?
a) nu, este inregistrat ca o vanzare si o cumparare separate;
b) da;
c) nu se pune problema schimbului de imobilizari.
Raspuns corect: a

201. in bilant, subventiile pentru investitii sunt prezentate:


a) ca fiind elemente ale capitalului propriu;
b) ca fiind venituri amanate;
c) nu sunt prezentate in bilant, ci numai in contul de profit si pierdere;
d) valoarea lor este inclusa in contul 472.
Raspuns corect: b

202. Prin articolul contabil: 4751 = 7584, se reflecta:


a) subventia de primit de la bugetul statului;
b) cota-parte a subventiei care se transfera la venituri;
c) un plus de inventar la imobilizari.
Raspuns corect: b

242
203. Recunoasterea unui activ sau a unei datorii, din punct de vedere
contabil, inseamna:
a) evaluarea activului sau a datoriei;
b) incorporarea in situatiile financiare a elementului care indeplineste
criteriile de recunoastere;
c) prezentarea in afara bilantului a elementului avut fn vedere.
Raspuns corect: b

204. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face, de regula:


a) de echipe tehnice compuse din specialistii intreprinderii care intoc-
mesc un raport de evaluare pe baza cunostintelor interne despre starea activului;
b) de evaluatori independenti care intocmese un raport de evaluare ce
sta la baza inregistrarilor in contabilitate;
c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea intreprinderii prin
decizie interna.
Raspuns corect: b

205. Societatea Alfa a achizitionat, la 30.11. N, un utilaj la un cost de


achizitie de 30.000 lei fara TVA, durata de viata utila: 4 ani, regim de amorti-
zare: liniar, pentru care a primit o subventie guvernamentala de 5.000 lei, in-
casata pe 01.03.N+1. In conditiile tratarii subventiei ca venit amdanat, care din
urmatoarele afirmatii sunt adevarate, pentru reflectarea operatiei in situatiile
financiare intocmite la 31.12.N:
a) operatiunea determina o crestere a imobilizarilor corporale cu 30.000 lei
gio cregtere a venitului in avans (subventie) cu 5.000 lei;
b) operatiunea determina o crestere a imobilizarilor corporale cu 29.375 lei
$1 0 crestere a rezervelor cu 4.896 lei;
c) operatiunea determina o pierdere de 521 lei;
d) operatiunea determina o crestere a cheltuielilor cu 625 lei, fara a mai
influenta alte elemente de rezultat.
R&spuns corect: b, c

206. Preluarea in leasing operational a unui utilaj se inregistreaza la lo-


catar astfel:
a) D 8031, cu valoarea din contract a bunului;
b) 2131 = 404, cu valoarea din contract, inclusiv dobanda;
c) 612 = 401, cu valoarea ratelor;
d) D 8036, cu valoarea ratelor.
R&spuns corect: a

207. Deducerea unei subventii din valoarea unui echipament subventio-


nat partial se inregistreaza:
243
a) 4751 =2131
b) 4751= %
2131
7584
c) 445 = 2131
4751 = 445
R&spuns corect: a

208. Facturarea unui avans in suma de 20.000 lei pentru achizitia unui
autoturism se inregistreaza astfel:
a) % = 404 20000
232 16129,02
4426 3870.98
b) % = 404 23800
232 20000
4426 3800
c) %=5121 20000
232 16129,02
4426 3870,98
d) 232 =5121 20000
Raspuns corect: a

209. Depunerea ca aport a unei imobilizari corporale (utilaj), cu valoarea


de 25.000 lei, amortizata 70 %, pentru 1.000 de titluri detinute in capitalul altei
societati (40 % din capital), emise la valoarea nominala de 5 lei/titlu si valoarea
de emisiune de 6 lei/titlu se inregistreaza:
a) %=2131 25000
2813 17500
263 5000
6588 2500
b) %=2131 25000
2813 17500
263 6000
6588 1500
Cc) %* = % 31000 31000
2131 2813 25000 17500
263 7588 6000 13500
d) % = 2131 25000
2813 17500
263 5000
117 1000
6588 1500
Raspuns corect: b
244
210. in contabilitatea romaneasca, schimbul de imobilizari corporale se
inregistreaza:
a) cao egalitate intre valorile de piata ale celor doua active schimbate,
la nivelul valorii celei mai mici, iar pentru diferenta, se emite factura;
b) cao vanzare si o cumparare distincte, conform prevederilor princi-
piului necompensarii;
c) nu se pune problema schimbului de imobilizari.
Raspuns corect: b

211. Actualizarea la 30.11.2013, la cursul de 4,45 lei/$, a varsamintelor


de efectuat pentru interesele de participare achizitionate la valoarea de 5.000 $,
la un curs de 4,425 lei/$, se inregistreaza:
a) 2692 = 765 125
b) 2692 = 5124 125
c) 5124=2962 125
d) 665 = 2692 125
Raspuns corect: d

212. Primirea cu titlu gratuit a 1.000 de titluri ce urmeaza a fi detinute in


capitalul unei societati comerciale care are emise 4.000 de titluri cu valoarea
nominala de 3 lei/titlu, evaluate la valoarea justé de 12.500 lei, se contabilizeaza
astfel:
a) 263 = 768 12.500
b) 263 = 2692 12.500
2692 = 7588 12.500
c) 263 = 1068 12.500
d) 263=1171 12.500
R&spuns corect: ¢

213. Care dintre urmatoarele enunturi legate de amortizare sunt adevarate?


a) Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in
locatie de gestiune se calculeaza gi se inregistreaza in contabilitate de catre enti-
tatea care le are in proprietate.
b) Atunci cand se modifica durata de amortizare, cheltuiala cu amorti-
zarea se modifica pe restul duratei de utilizare a imobilizarii.
c) In cazuri de exceptie, amortizarea poate fi consideraté o cheltuiala
extraordinara.
d) in cazul leasingului financiar, amortizarea se calculeaza de cAtre en-
titatea care obtine beneficii economice din utilizarea activului.
RAaspuns corect: a, b, d

245
214. Un echipament achizitionat la 30.04.2011, la valoarea de intrare de
16.000 lei, avand o durata utila de patru ani si care se amortizeaza in regimul
degresiv, este reevaluat la 31.12.2012 si i se stabileste 0 valoare justa de 7.600 lei.
La ce valoare este raportat in bilant echipamentul la 31.12.2012?
a) 7.450 lei;
b) 7.333 lei;
c) 7.600 lei;
d) 7.500 lei.
Raspuns corect: d

215. Cheltuielile ulterioare efectuate pentru o imobilizare corporala sunt


recunoscute ca 0 componenta a activului daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt facturate, conform reglementarilor legale:
b) conduc la imbunatatirea parametrilor tehnici ai activului;
c) conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare din utilizarea ac-
tivului sub forma veniturilor suplimentare;
d) conduc la cheltuieli reduse de intretinere si reparatie a imobilizarii.
Raspuns corect: b, ¢, d

216. Concesionarea de catre o societate a unui teren pentru perioada de


19 ani si suma de 28.000 lei, achitata intr-o singura trans, conform contrac-
tului, se inregistreaza in contabilitate astfel:
a) 205 = 167 28.000
b) 612 = 404 28.000
c) 205 = 404 28.000
d) 205=5121 28.000
Raspuns corect: a

217. O imobilizare achizitionata la 01.06.2012, avand valoarea de in-


trare de 10.000 lei si durata de viata utila de 4 ani, este reevaluata la 31.12.
2012, stabilindu-se o valoare justa de 8.700 lei, conform raportului. Care este
influenta asupra situatiilor financiare anuale raportate de societate?
a) o rezerva din reevaluare in suma de 158 lei, imobilizari corporale de
8.700 lei;
b) o cheltuiala de 50 lei, imobilizari corporale de 8.700 lei;
¢) o rezerva din reevaluare in suma de 50 lei, imobilizadri corporale de
8.750 lei;
d) o rezerva din reevaluare de 143 lei, imobilizari corporale de 8.700 lei.
RA&spuns corect: a

218. Durata de viata utild a unei imobilizari semnifica:


a) perioada in care activul figureaza in bilantul unei entitati;
246
b) perioada in care un activ este disponibil pentru a fi utilizat;
c) numérul unitatilor ce urmeazd a fi produse prin utilizarea bunului
respectiv.
RAaspuns corect: b, c

219. Receptia unui program informatic realizat in regie proprie, in


valoare de 3.000 lei, realizat 60 % in exercitiul N si 40 % in exercitiul N+1, se
inregistreaza astfel:
a) 208=721 3000
b) 208 = 233 3000
c) 233=721 3000
d) 208=% 3000
721 1200
233 1800
Raspuns corect: a, d

220. Sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele formule contabile:


a) 203 = 721 — receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii;
b) 6811 = 2813 — amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare;
c) 6811 = 2812 —amortizarea aferenta unui mijloc de transport;
d) 203 = 404 - receptia unui proiect executat cu forte proprii.
Raspuns corect: a

221. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila?


% = 2131
2813
671
a) scoaterea din evidenta a unui utilaj, ca urmare a vanzarii;
b) scoaterea din evident a unui utilaj, incomplet amortizat, ca urmare a
casarii lui;
c) scoaterea din evidenta a unui utilaj, complet amortizat, din cauza unor
calamitati;
d) scoaterea din evidenta a unui utilaj, incomplet amortizat, din cauza
unor calamitati;
e€) scoatere din evidenta a unui utilaj, complet amortizat, ca urmare a ca-
sari lui.
R&aspuns corect: d

222. Formula contabila 6801 = 281 reflecta:


a) amortizarea imobilizarilor corporale;
b) amortizarea imobilizarilor necorporale;
c) amortizarea imobilizarilor financiare;

247
d) toate raspunsurile sunt corecte.
Raspuns corect: -

223. Care este formula contabila ce reflecta scoaterea din gestiune a


unui brevet, amortizat partial, in urma vanzarii?
a) 6811 = 205;
b) 6583 = 205;
c) 2805 = 205;
d) 461 = 205;
e) %=205.
2805
6583
Raspuns corect: e

224. O societate comerciala realizeaza o constructie cu forte proprii. La


finalizare, se inregistreaza costul acesteia de 100.000 lei, fara a se face receptia.
Ulterior, se face receptia constructiei $i se da in folosinta. Inregistrarile conta-
bile care se fac sunt urmatoarele:
a) 232=722 100.000
212 = 232 100.000
b) 231=721 80.000
212 = 231 80.000
c) 231 = 722 100.000
213 = 231 100.000
d) 231 = 722 80.000
212 = 231 80.000
e) 231 = 722 100.000
212 = 231 100.000
Raspuns corect: e

225. Imobilizarile sunt reprezentate de acele bunuri si valori:


a) ce se utilizeaza o scurta perioada, de regula. sub un an;
b) ce participa la un ciclu de exploatare si se consuma la prima utilizare;
c) de folosinta indelungata, care nu se consuma la prima utilizare.
R&spuns corect: c

226. Imobilizarile se pot clasifica in:


a) necorporale. corporale si de exploatare;
b) necorporale, corporale si financiare;
c) corporale, financiare, de exploatare si extraordinare;
d) necorporale, corporale, financiare, de exploatare si extraordinare.
Raspuns corect: b
248
227. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele formule con-
tabile:
a) 2111 = 456 —se primeste ca aport la capital un teren;
b) 2111 = 133 —se primeste un teren prin donatie;
c) 2111 =401-—se achizitioneaza de la terti un teren;
d) 2111 = 404 —se primeste un teren prin donatie;
e) 2111 =4753 — se primeste un teren prin donatie.
Raspuns corect: b, ec, d

228. Realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de actiuni platite din ca-
sierie, la infiintarea societatii, se reflecta prin urmatoarea formula contabila:
a) 201 = 401;
b) 201 = 542:
c) 201= 404;
d) 201 = 5411;
e) 201 = 5121.
Raspuns corect: -

229. Sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele formule contabile:


a) 232 = 5121 — plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie:
b) 213 = 722 ~ receptia unei instalatii tehnologice realizate cu forte proprii;
¢) 6811 = 2813 —amortizarea unui utilaj;
d) 281 = 212 —receptia provizorie a unei cladiri procurate de la terti.
Raspuns corect: b, ¢

230. Sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele formule contabile:


a) 201 = 5121 —cheltuieli de constituire platite prin contul de la banca;
b) 201 = 5311 -—cheltuieli de constituire platite prin casierie;
c) 6811 = 2801 — amortizarea cheltuielilor de constituire;
d) 2801 = 201 — scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire com-
plet amortizate.
Raspuns corect: a, b, ¢, d

231. Se acorda unei unitati specializate suma de 1.240 lei, inclusiv TVA,
ca avans pentru realizarea unui program informatic. Inregistrarile contabile afe-
rente sunt:
a) % =404 1.240
234 1.000
4426 240
404=5121 1.240

249
b) % =404 1.240
233 1.000
4426 240
404=5121 1.240
c) % = 404 1.240
232 1000
4426 240
404=5121 1.240
d) % =5121 ~~ 1.240
232 1.000
4426 240
RAaspuns corect: a, d

232. La inventarierea imobilizarilor corporale, se constata lips’ un apa-


rat de reglare cu valoarea contabila de 10.000 lei si o amortizare inregistrata de
7.000 lei. Inregistrarea in contabilitate se face astfel:
a) % = 2132 10.000
2813 7.000
6588 3.000
b) % = 2132 10.000
2813 3.000
6588 7.000
c) % = 2132 10.000
2813 7.000
671 3.000
d) 2813) = 2132 10.000
e) 6588 = 2132 10.000
R&spuns corect: a

233. La 1.04. ex. N, se acorda unei societati la care se detin interese de


participare un imprumut de 100.000 lei, pe o perioadé de doi ani. Dobanda
anuala prevazuta in contractul de imprumut este de 10 % si se incaseazA la
sfarsitul fiecdrui an de creditare. [nregistrarea dobanzii la sfarsitul exercitiului N
se face astfel:
a) 2674=763 7.500
b) 2673 = 763 10.000
c) 2674=5121 10.000
d) 663 = 2674 7.500
Raspuns corect: a

250
234. Cu ocazia inventarierii anuale, o societate comerciald constata cA are
un pachet de 1.000 de actiuni, reprezent4nd imobilizari financiare sub forma
intereselor de participare achizitionate la un pret de 50 de lei/bucata, la o valoare
de inventar de 48 lei/bucata. Pentru titlurile respective, este constituita o ajustare
pentru depreciere in valoare de 3.000 de lei. Societatea va trebui sa inregistreze:
a) o diminuare a ajustarii pentru interesele de participare detinute cu
suma de 1.000 de lei;
b) anularea ajustarii ramase fara obiect;
¢) o suplimentare a ajustarii pentru interesele de participare detinute cu
suma de 1.000 de lei;
d) o diminuare a ajustarii pentru interesele de participare detinute cu
suma de 2.000 de lei;
e) o suplimentare a ajustarii pentru interesele de participare detinute cu
suma de 2.000 de lei.
R&aspuns corect: a

235. Pe baza urmatoarelor informatii cunoscute: pretul de cumparare a


utilajului — 100.000 lei; transportul utilajului facturat de o unitate specializata —
5.000 lei; cheltuieli de instalare a utilajului — 4.500 lei; asigurarea utilajului pe
timpul transportului suportata de cumparator — 500 lei, calculati costul de achi-
zitie a utilajului:
a) 100.000 lei;
b) 109.500 lei;
c) 105.000 lei;
d) 110.000 lei.
R&spuns corect: d

236. Receptia unui program informatic realizat prin forte proprii in va-
loare de 20.000 lei, a carui productie a inceput in exercitiul anterior, pentru care
s-a inregistrat un cost de productie de 15.000 lei, se contabilizeaza astfel:
a) 233 =721 15.000
208 = 233 15.000
b) 208=% 20.000
233 15.000
721 5.000
c) 208=% 20.000
233 5.000
721 15.000
d) 208 = 233 20.000
Raspuns corect: b, d

251
237. Modalitatile de intrare in entitate a imobilizarilor corporale sunt:
a) plus la inventar:
b) obtinere din productie proprie;
c) aport la capitalul social;
d) primire cu titlu gratuit.
Raspuns corect: b, e, d

238. Brevetarea unui prototip in valoare de 9.500 lei, pentru care se


plateste o taxa de 500 lei, TVA 24 % se inregistreaza astfel:
a) 205=% 10.000
203 9.500
721 500
b) 205=% 10.000
203 9.500
628 500
c) 203 =% 10.000
205 9.500
721 500
d) 205=% 10.120
203 9.500
721 620
Raspuns corect: a

239. Achizitia unui mijloc de transport din import, pentru suma de


10.000 €, la cursul de schimb de 4,55 lei/€, se contabilizeaza astfel:
a) 2131=% 56.420
404 45.500
4426 10.920
b) 2131 = 404 45.500
c) %= 404 56.420
2131 45.500
4426 10.920
d) %= 401 56.420
2131 45.500
4426 10.920
Raspuns corect: b

240. Valoarea contabila a unui aparat de masura si control este de 20.000


lei. Amortizarea cumulata este de 5.000 lei, iar ajustarea pentru depreciere este de
1.000 lei. in contabilitatea curenta, aparatul figureaza la valoarea de:
a) 20.000 lei;
b) 15.000 lei;
252
c) 16.000 lei;
d) 14.000 lei.
Raspuns corect: a

241. Valoarea contabila a unui aparat de mdsura si control este de 20.000


lei. Amortizarea cumulata este de 5.000 lei, iar ajustarea pentru depreciere este de
1.000 lei. fn bilant, aparatul figureaza la valoarea de:
a) 20.000 lei;
b) 15.000 lei;
c) 19.000 lei;
d) 14.000 lei.
Raspuns corect: d

242. Unui calculator constatat plus la inventar, la 31 decembrie N, i se


stabileste o valoare contabila de 9.000 lei, o durata de utilizare de cinci ani si un
regim de amortizare accelerat. In legatura cu aceasta imobilizare, firma inregis-
treaza, in anul II de utilizare, urmatoarele:
a) cheltuieli de amortizare de 1.800 lei;
b) cheltuieli de amortizare de 1.125 lei si venituri din subventii pentru
investitii de 1.125 lei;
c) cheltuieli de amortizare de 4.500 lei si venituri din subventii pentru
investitii de 4.500 lei;
d) venituri din subventii pentru investitii de 1.800 lei.
R&spuns corect: b

243. Unui calculator constatat plus la inventar, la 31 decembrie N, i se


stabileste o valoare contabila de 9.000 lei, o durata de utilizare de cinci ani si un
regim de amortizare accelerat. Articolele contabile inregistrate la 31 decembrie
N+2 sunt:
a) 214=4754 9.000
6811 = 2814 4.500
4754 = 7583 4.500
b) 6811 =2814 4.500
4754 = 7584 4.500
c) 6811 = 2814 1.125
4754= 7584 1S)
d) 6811 = 2814 AWS
4754 = 7411 1.125
R&spuns corect: ¢

253
244, Regularizarea avansului acordat pentru achizitia unui program in-
formatic se inregistreaza in contabilitate astfel:
a) 234 = 5121 18.600
b) 4426 = 234 3.600
c) 404 = % 18.600
234 15.000
4426 3.600
d) % = 234 15.000
404 18.600
4426 -3.600
Raspuns corect: ¢, d

245. Prezentarea imobilizarilor corporale in bilant se face la:


a) valoarea contabila
b) valoarea contabila diminuata cu ajustarile cumulate de valoare;
c) valoarea de intrare minus, amortizarea cumulata minus, ajustarile pentru
depreciere cumulate;
d) valoarea contabila neta.
Raspuns corect: b, ec, d

246. Imobilizarile corporale in curs de aprovizionare reprezinta:


a) imobilizarile pentru care s-au transferat riscurile si avantajele aferente
de la vanzator la cumparator, dar pentru care nu s-a intocmit procesul-verbal de
receptie;
b) imobilizarile pentru care activitatea investitionala nu este finalizata la
sfarsitul perioadei;
c) sumele acordate ca avansuri furnizorilor de imobilizari.
Raspuns corect: a

254
Universitatea "Andrei Saguna" avizat:titular de disciplina:
Facultatea de Stiinte Economice lector univ. dr. Neluta Mitea

INTREBARI GRILA LA DISCIPLINA: CONTABILITATE

Nr nr continutul intrebarii nr curs


intreb. raspuns
1 Contabilitatea reprezintă: 1
un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite
a informaţii despre o entitate identificabilă
b o metoda de prelucrare a datelor privind operaţiunile efectuate de o entitate identificabilă
un sistem informaţional care pune la dispoziţia publicului larg informaţii despre o entitate
c identificabilă
2 Contabilitatea financiară are ca obiect: 1
înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul, calcularea rezultatelor
financiare şi întocmirea situaţiilor financiare pentru furnizarea de informaţii
a contabile
înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul pentru furnizarea de
b informaţii contabile
înregistrarea tuturor modificărilor ce au loc în structura activelor şi pasivelor, a
c cheltuielilor şi veniturilor
3 Contabilitatea internă de gestiune are ca obiect 1
evidenţa, calculul şi controlul costurilor cu degajarea informaţiei contabile
a utilizării externe
evidenţa, calculul, analiza , controlul costurilor şi rezultatelor analitice pe
feluri de produse, lucrări, servicii, precum şi pe subdiviziuni organizatorice
b interne ale unităţii şi are ca scop principal controlul factorilor de producţie;
calculul şi înregistrarea costurilor şi rezultatelor analitice pe unitate de produs şi
c furnizarea informaţiei contabile destinate utilizării interne de către acţionari.
4 Utilizatorii de informaţii contabile sunt: 1
investitorii de capital, societăţile comerciale, administraţiile financiare, bancherii,
a furnizorii, clienţii, salariaţii
investitorii de capital, bancherii, furnizorii şi alţi creditorii, managerii,
b clienţii, salariaţii, guvernul şi publicul larg
investitorii de capital, bancherii, creditorii, debitorii, salariaţii, acţionarii,
c guvernul, camerele de comerţ, administraţiile financiare, publicul larg.
5 Obiectivul situaţiilor financiare este: 1
de a furniza informaţii despre elementele de activ, pasiv, venituri, cheltuieli, capital social,
a asociaţi
de a furniza informaţii despre poziţia financiară a firmei, modificările acesteia şi
b rezultatele exerciţiulu
de a furniza informaţii despre situaţia financiară şi modificările capitalului propriu pentru
c asociaţi.
6 Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare sunt: 1
a inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea, comparabilitatea
b inteligibilitatea, fidelitatea, relevanţa, comparabilitatea
c relevanţa, comparabilitatea, puritate, inteligibilitate
d inteligibilitate, relevanţă, realitatea, fidelitatea, comparabilitatea, credibilitatea
7 Limite ce privesc informaţia relevanta şi credibilă: 1
a exactitatea, oportunitatea, echilibrul între caracteristicile calitative
b oportunitatea, raportul cost – beneficiu, echilibrul între caracteristicile calitative
c raportul cost-beneficiu, facilitatea, oportunitatea
8 Elemente modelate prin situaţii financiare: 2
a active, pasive, venituri, cheltuieli, rezultate, cont de profit şi pierdere
b active, datorii, capital propriu, cheltuieli, venituri
c active, datorii, cheltuieli, venituri
9 Conform IFRS – activul reprezintă: 2
o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente trecute, de la care
a se aşteaptă beneficii viitoare pentru entitate
o resursă controlată de întreprindere, provenită din evenimente prezente, de la care se
b aşteaptă beneficii viitoare
o resursă controlată de întreprindere sub forma activelor de la care se aşteaptă beneficii
c prezente pentru entitate
10 Datoriile se definesc ca: 2
obligaţii trecute ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora
se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu beneficii economice pentru
a entitate
obligaţii viitoare ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora
b se aşteaptă să rezulte intrări de beneficii economice pentru entitate
obligaţii prezente ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin
decontarea cărora se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu
c beneficii economice din entitate
11 Capitalul propriu reprezintă: 2
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în patrimoniul întreprinderii, după
a deducerea tuturor cheltuielilor sale
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în activele întreprinderii, după
b deducerea tuturor datoriilor sale
interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în bilanţul contabil, după deducerea
c pasivelor
12 Veniturile constituie: 2

creşteri ale încasărilor înregistrate în exerciţiul financiar sub forma intrărilor sau creşterilor
de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat scăderi ale capitalului propriu,
a altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capitalul propriu
creşteri ale beneficiilor economice care au ca rezultat creşteri ale capitalului social, altele
b decât cele legate de distribuirea dividendelor
creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în exerciţiul financiar sub forma
intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat
creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor
c la capitalul propriu
13 Cheltuielile constituie: 2
creşteri ale plăţilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma intrărilor
de active sau creşterilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu,
a altele decâtale
diminuări cele legate de sumele
beneficiilor economicedistribuite proprietarilor
înregistrate in exerciţiu financiar curent sub
forma de ieşiri (scăderi) de active sau creşteri de datorii care au ca rezultat
diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele legate de sumele distribuite
b proprietarilor
diminuări ale beneficiilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub
forma intrărilor de active sau scăderilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale
c capitalului propriu, altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capital
14 Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare 2
este procesul de eliminare din bilanţ sau din contul de rezultate a unui element
care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile:
a probabilitatea
este beneficiului
procesul de încorporareeconomic viitor
în bilanţ sauşiîncredibilitatea evaluăriia(libere
contul de rezultate unui de
element care satisface definiţia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat
criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea
b evaluării (libere de creare şi deformare)
este procesul de aprobare a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere. Pentru
aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi
c credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare)
15 Menţinerea capitalului financiar presupune: 2
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor
nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a
a activelor nete la începutul perioadei
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a
activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară
sau monetară a activelor nete la începutul perioadei, după excluderea
oricăror distribuiri către proprietari şi a oricăror contribuţii din partea
b proprietarilor în timpul perioadei analizate
că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor
nete la începutul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a
activelor nete la sfârşitul perioadei, după excluderea oricăror distribuiri către
proprietari şi a oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei
c analizate
16 Valoarea matematică contabilă (VMC) a acţiunii este dată de relaţia 3
a VMC = Activ net contabil : Număr acţiuni
b VMC = Activ contabil: Număr acţiuni
c VMC = Activ real : Valoare acţiuni
17 Valoarea nominală (VN) a acţiunii este dată de relaţia 3
a VN = Capital propriu : Număr acţiuni
b VN = Capital social : Număr acţiuni
c VN = Capital social : Valoare acţiune
18 Valoarea de randament (VR) a acţiunii este dată de relaţia 3
VR = (Dividend total distribuit + cota parte din profit pe acţiune încorporată în
a rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă
VR = (Dividend intrinsec distribuit pe acţiune + cotă din rezerve)/ Rata medie a
b dobânzii pe piaţă
VR = (Dividend mediu distribuit pe acţiune + cota parte din profit pe acţiune
c încorporată în rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă
19 Evidenţa capitalului social se realizează prin contul: 3
101 „Capital social”, cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin creditare si se
creditează cu constituirea şi creşterea capitalului şi se debitează cu
a micşorarea, lichidarea capitalului
101 „Capital social”, cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin debitare se
debitează cu micşorarea, lichidarea capitalului şi se creditează cu constituirea şi
b creşterea capitalului
1012, capital social, cont de activ: se creditează cu constituirea şi creşterea
c capitalului şi se debitează cu micşorarea, lichidarea capitalului
20 Creşterea capitalului social poate fi făcută prin: 4
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni interne (încorporarea rezervelor
şi primelor de capital, repartizarea profitului) şi conversia obligaţiunilor în
a acţiuni
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni interne (încorporarea veniturilor în
b profit, a primelor şi rezervelor în capital) şi conversia acţiunilor în obligaţiuni
aport nou în natură sau numerar, operaţiuni externe, operaţiuni interne
(încorporare rezerve şi prime de capital) şi conversia primelor privind rambursarea
c obligaţiunilor în acţiuni
21 Valoarea drepturilor de subscriere (DS) este dată de relaţia 4
a Valoarea contabilă netă – Valoarea contabilă nouă
b Valoarea contabilă veche – Valoarea contabilă nouă
c Valoarea contabilă veche - Valoarea contabilă intrinsecă
22 Micşorarea capitalului
acoperirea pierderilor,social poate avea
rambursare loc prin
către acţionari, răscumpărarea acţiunilor 4
a proprii
retragerea acţionarilor, răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii, acoperirea rezervelor
b negative din reevaluare
c acoperirea pierderilor, rambursarea către acţionari, răscumpărarea şi anularea acţiunilor
23 Amortizarea capitalului social:
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din rezervele disponibile sau
a din beneficiu
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din primele de capital sau din
b beneficiu
constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă
c mărimea capitalului social, rambursarea făcându-se din venituri curente
Cresterea capitalului social prin subscrierea 10 actiuni x 1000 lei VN12000 lei = 12000 lei
24 VE: 4
456 = % 12.000
1012 2.000
a 1041 10.000
5121 = % 12.000
1012 10.000
b 1041 2.000
456=% 12.000
1011 10.000
c 1041 2.000
25 Varsarea aportului in numerar 1200 lei la cresterea capitalului social: 4
a 456 = 5121 1200
b 5121=456 1200
c 5121 = 1012 1200
26 Trecerea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat 1000 lei se face: 4
a 453 = 1012 1000
b 1012 = 1011 1000
c 1011=1012 1000
Rascumpararea in numerar a actiunilor proprii 10 actiuni x 1400 lei valoarea rascumparata
27 : 4
a 109=5311 14000
b 5311 = 109 14000
c 1012 = 5311 14000
Vanzarea in numerar a 10 actiuni proprii rascumparate la un pret de 1500 lei: (valoare
28 rascumparare 1400 lei) 4
5121 = % 15000
109 14000
a 764 1000
b 5121 = 109 15000
% = 5121 15000
109 14000
c 664 1000
29 Primele de capital reprezintă: 5
excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de fuziune); între
valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de emisiune); între
valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie); între
valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de aport a
a obligaţiunilor în acţiuni)
excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de emisiune);
între valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de fuziune);
între valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de aport);
între valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de
b conversie a obligaţiunilor în acţiuni)
excedentul dintre valoarea nominală şi valoarea emisiune (prime de fuziune); între
valoarea nominală (sau intrinsecă) şi valoarea lor contabilă (prime de emisiune); între
valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie); între
valoarea nominală a unei acţiuni şi valoarea obligaţiuni (prime de aport a obligaţiunilor în
c acţiuni)
30 Contul 104 „Prime de capital” este: 5

este cont de pasiv; se creditează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve. se
debitează cu primele de capital constituite la creşterea, fuziunea capitalului social şi
a conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente

este cont de activ; se debitează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve se
creditează cu primele de capital constituite la creşterea, fuziunea capitalului social şi
b conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente
este cont de pasiv; se creditează cu primele de capital constituite la creşterea,
fuziunea capitalului social şi conversia acţiunilor în obligaţiuni şi se debitează cu
primele încorporate în capitalul social sau rezerve şi soldul creditor reprezintă
c primele de capital existente
31 Rezervele reprezintă: 5
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont sintetic
de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve statutare”, 1064
a „Rezerve pentru acţiuni proprii”, 1068 „Alte rezerve”
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont
sintetic de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve
legale”,”, 1063 Rezerve statutare contractuale, 1064 Rezerve de valoare justa , 1065
b Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare , 1068 „Alte
profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”, cont sintetic
de gradul II care se dezvoltă pe trei conturi de gradul III: 1161 „Rezerve legale”, 1162
c „Rezerve pentru acţiuni proprii”, 1168 „Alte rezerve”
32 Contul 106 „Rezerve legale” este: 5
este cont de pasiv; se creditează cu ocazia constituirii rezervelor din diverse surse
şi se debitează pe măsura consumării rezervelor. Soldul creditor reprezintă
a rezervele constituite şi neutilizate
este cont de pasiv; se creditează pe măsura consumării rezervelor. Se debitează cu
ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. Soldul creditor reprezintă rezervele
b constituite şi neutilizate
este cont de activ; se debitează pe măsura consumării rezervelor şi se creditează cu
ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. Soldul creditor reprezintă rezervele
c constituite şi neutilizate
33 Contul 121 „Profit şi pierdere” este: 5
cont sintetic de gradul I de pasiv.; se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a
veniturilor şi se debitează cu închiderea (creditarea) cheltuielilor; soldul creditor reprezintă
a profitul obţinut, supus repartizării.

cont sintetic de gradul I bifuncţional (pasiv în cazul profitului, activ în cazul


pierderii); se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează
cu închiderea (creditarea) cheltuielilor; soldul creditor reprezintă profitul obţinut,
b supus repartizării; soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită
cont sintetic de gradul II, de activ (pasiv în cazul profitului, activ în cazul pierderii); se
creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează cu închiderea
c (creditarea) cheltuielilor; soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită
34 Contul 129 „Repartizarea profitului”: 5

este cont de procese economice cu funcţie contabilă de activ; se debitează, la sfârşitul


exerciţiului, cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul exerciţiului
a cu profitul net repartizat; soldul debitor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii
este cont de regularizare cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează la începutul
exerciţiului cu profitul net repartizat şi se debitează, la sfârşitul exerciţiului, cu profitul net
b repartizat pe destinaţii; soldul creditor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii
este cont de regularizare cu funcţie contabilă de activ; se debitează, la sfârşitul
exerciţiului, cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul
exerciţiului cu profitul net repartizat; soldul debitor reprezintă profitul net repartizat
c pe destinaţii
Anularea capitalului social pentru 10 actiuni rascumparate VN = 1000 lei/bucata , valoare
35 de rascumparare 1400 lei/bucata 5
% = 109 14000
1012 10000
a 1068 4000
% = 1012 14000
109 10000
b 658 4000
c 109 = 1012 14000
36 Vanzarea in numerar a 10 actiuni rascumparate (VR = 1400) la pret de vanzare 1200 : 5
a 109 = 1012 14000
% = 109 14000
5121 12000
b 664 2000
% = 1012 14000
5121 12000
c 664 2000
Utilizarea primelor de emisiune la cresterea capitalului social in suma de 1000 lei se
37 inregistreaza: 5
a 1012 = 1041 1000
b 456 = 1011 1000
c 1041=1012 1000
38 Utilizarea primelor de fuziune prin acoperirea cheltuielilor cu fuziunea 2000 lei: 5
a 1042=201 2000
b 201 = 1042 2000
c 1042 = 658 2000
39 Se constituie rezerve din prime de emisiune 1000 lei: 5
a 106 = 1011 1000
b 106 = 1043 1000
c 1041=106 1000
Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare
limita(bruta): diferenta dintre reevaluarea mijlocului de transport este 425 si
40 diferenta din reevaluarea amortizarii este 255 5
2133 = 106 425
a 106 = 2813 225
2133 = 105 425
b 105 = 2813 225
2133 = 117 425
c 117 = 2813 225
Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare neta : valoarea
de inregistrare a mijlocului de transport este 200, valoarea dupa reevaluare este 625 (
diferenta din reevaluare 425) Valoarea de inregistrare a amortizarii 120 si valorea dupa
41 reevaluare a amortizarii 375 (diferenta din reevaluare 225) 5
2133 = 2813 120
a 2813 = 2133 170
2813=2133 120
b 2133=105 170
2813 = 2133 120
c 105 = 2133 170
La sfarsitul exercitiului financiar, dupa aprobarea bilantului profitul propus la repartizare se
42 repartizeaza la: 2000 lei rezerve si restul dividende 5
117 = % 10 000
1068 8000
a 457 2000
% = 117 10 000
1068 2 000
b 457 8 000
117=% 10 000
1068 2 000
c 457 8 000
43 Se inregistreaza reportarea pierderii exercitiului N in N+1 de 10 000 lei: 5
a 117 = 121 12000
b 117 = 129 12 000
c 121 = 117 12 000
44 Cresterea capitalului social din profit reportat 12 000lei: 5
a 121 = 106 12 000
b 1012 = 117 12 000
c 117 = 1012 12 000
45 Se inregistreaza inchiderea contului de venit 500 si cheltuieli 300 prin contul de rezerve: 5
121 = cls7 500
a cls6= 121 300
cls 7 = 121 500
b 121= cls 6 300
cls7 = 121 300
c 121= cls6 500
46 Incorporarea rezervelor in capitalul social 1000 lei se inregistreaza : 5
a 105 = 1011 1000
b 1012 = 106 1000
c 106 = 1012 1000
47 Subvenţiileobţinute
resursele pentru investiţii reprezintă:
de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea 6
procurării sau creării de active imobilizate, de asemenea activele imobilizate primite
cu titlu gratuit prin donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii
a patrimoniului
resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării
sau creării de active circulante, de asemenea activele circulante primite cu titlu gratuit prin
b donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii patrimoniului
resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării
sau creării de active imobilizate, de asemenea activele imobilizate primite cu titlu oneros
c prin donaţie şi cele constatate în minus cu ocazia inventarierii patrimoniului
48 Contul 131 „Subvenţii pentru investiţii” este: 6
cont de sursă de finanţare, cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează cu subvenţiile
încasate de la stat sau din alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea bunurilor de
natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere; se
debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau
realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate; Soldul debitor reprezintă subvenţiile pentru
a investiţiile primite
cont de sursă de finanţare, cu funcţie contabilă de pasiv; se creditează cu
subvenţiile încasate de la stat sau din alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea
bunurilor de natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în
plus la inventariere; se debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor
pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate; Soldul
creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în pasiv ca sursă de
b finanţare a imobilizărilor create pe această cale.
cont de regularizare, bifuncţional; se creditează cu subvenţiile încasate de la stat sau din
alte surse de finanţare, precum şi cu valoarea bunurilor de natura activelor imobilizate
primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere; se debitează cu cotele părţi din
subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea
imobilizărilor finanţate; Soldul creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în
pasiv ca sursă de finanţare a imobilizărilor create pe această cale. Soldul debitor
c reprezintă subvenţiile subvenţiile pentru investiţiile primite
49 Provizioanele se constituie: 6
din profit pentru datorii clar precizate în ceea ce priveşte natura lor, dar care, la data
închiderii bilanţului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminate ca valoare sau dată de
a producere
în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura lor,
dar care, la data închiderii bilanţului, sunt probabile sau incerte şi determinate ca valoare
b sau dată de producere
în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura
lor, dar care, la data închiderii bilanţului, sunt probabile sau certe, dar
c nedeterminate ca valoare sau dată de producere
50 Inregistrarea subventiei de primit in suma de 50.000 lei: 6
a 455 = 131 50.000
b 461 = 161 50.000
c 445 = 131 50.000
51 Incasarea subventiei apobate in suma de 50.000 se inregistreaza : 6
a 131 = 758 50.000
b 5121 = 445 50.000
c 5121 = 131 50.000
Factura furnizorului pentru investitia in curs in suma de 90.000 lei plus TVA se
52 inregistreaza: 6
% = 409 107.100
231 90.000
a 4427 17.100
% = 404 107.100
231 90.000
b 4426 17.100
% = 408 107.100
321 90.000
c 4426 17.100
53 Plata facturii furnizorilor de imobilizari in suma de 107100: 6
a 404 = 5191 107.100
b 5211 = 404 107.100
c 404 = 5121 107.100
54 Receptia si punerea în folosinţă a investiţiei in suma de 90.000 lei se inregistreaza: 6
a 212 = 231 90.000
b 212 = 281 90.000
c 281 = 212 90.000
55 Restituirea subvenţiei nefolosite in suma de 10.000 lei se inregistreaza: 6
a 5121 = 131 10.000
b 131 = 5121 10.000
c 455 = 5121 10.000
56 Amortizarea investiţiei in suma de 9000 lei se inregistreaza: 6
a 681 = 212 9000
b 681 = 2812 9000
c 6911 = 2812 9000
57 Amortizarea subvenţiei (50.000 – 10.000):10 ani =4000 lei se inregistreaza: 6
a 131 = 2812 4000
b 6811 = 131 4000
c 131 = 7584 4000
58 Inregistrarea subvenţiei de primit in suma de 50.000 lei conform IAS 20: 6
a 455 = 472 50.000
b 445 = 131 50.000
c 445 = 472 50.000
59 Restituirea subvenţiei nefolosite 10. 000 lei conform IAS 20 se înregistrează 6
a 472 = 5121 10.000
b 472 = 581 10.000
c 5121 = 472 10.000
60 Amortizarea subvenţiei 4.000 lei pe an conform IAS 20 se înregistrează: 6
a 472 = 131 4000
b 472 = 7584 4000
c 6811 = 2811 4000
61 Rambursarea subvenţiei 40.000 lei si amortizate 4.000 se înregistrează 6
% = 4481 40.000
131 36.000
a 6588 4.000
% = 4481 40.000
131 38.000
b 7588 4.000
% = 4481 40.000
131 36.000
c 6588 4.000
62 Plata subvenţiei rambursate 40.000 lei se înregistrează 6
a 131 = 5121 40.000
b 4481 = 5121 40.000
c 5121 = 131 40.000
63 Inregistrarea subventiei de primit pentru dispobil de personal in suma de 10.000 lei: 6
a 7451 = 445 10.000
b 445 = 7415 10.000
c 461 = 6415 10.000
64 Inregistrarea primirii subventiei anuntate 10.000 lei: 6
a 5121 = 455 10.000
b 445 = 5121 10.000
c 5121 = 445 10.000
65 Constituirea provizionalor pentru litigii 5000 lei: 6
a 1612 = 7812 5000
b 1511= 6812 5000
c 6812 =1511 5000
66 Diminuarea si anularea provizioanelor pentru litigii in suma de 1000 lei 6
a 7812 = 1511 1000
b 1511 = 7812 1000
c 1511 = 6812 1000
Inregistrarea in contabilitate a unei sonde achizitionare 5000 lei conform facturii TVA 19% ,
67 cheltuieli cu demontarea 800: 6
2131 = % 5800
404 5000
1513 800
a 4426=404 950
2131 = % 5800
404 800
1513 5000
b 4427=404 950
% = 2131 5800
404 5000
1513 800
c 4426=404 950
68 Împrumuturile
datorii pe termenemisiuni
din de obligaţiuni
lung create denumite
prin vânzarea şi credite
de titluri obligatare
de credite reprezintă:
negociate către 7
a public
b datorii pe termen scurt create prin vânzarea de titluri de valoare negociate către public
c datorii pe termen lung create prin vânzarea de acţiuni negociate către public
69 Obligaţiunile sunt: 7
a obligaţiuni curente cu câştig, obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie

b obligaţiuni ordinare, obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie


obligaţiuni ordinare, obligaţiuni extraordinare, obligaţiuni cu primă de rambursare şi
c obligaţiuni cu loterie
70 Contul 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni” este: 7
cont de activ; în debit se înregistrează suma împrumuturilor din emisiuni rambursate,
valoarea obligaţiunilor emise, răscumpărate şi anulate, împrumuturile din emisiuni de
obligaţiuni convertite în acţiuni, iar în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute
la valoare de rambursare şi suma primelor de rambursare. Soldul debitor reprezintă
a împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.
cont de pasiv; în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute la valoare de
rambursare şi suma primelor de rambursare, iar în debit se înregistrează suma
împrumuturilor din emisiuni rambursate, valoarea obligaţiunilor emise,
răscumpărate şi anulate, împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în
acţiuni. Soldul creditor reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni
b nerambursate.
cont de pasiv; în credit se înregistrează suma împrumuturilor restituite la valoare de
rambursare şi suma primelor de rambursare, iar în debit se înregistrează suma
împrumuturilor din emisiuni rambursate, valoarea obligaţiunilor emise, răscumpărate şi
anulate, împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni. Soldul creditor
c reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni rambursate.
Emisiunea de obligatiuni conform prospectului de emisiune in valoare 30000lei se
71 inregistreaza: 7
a 161= 461 30000
b 455 = 161 30000
c 461 = 161 30000
Incasarea in numerar a valorii obligatiunilor ( valoare de emisiune = valoare nomianala=
72 30000) se inregistreaza: 7
a 5311=461 30000
b 461 = 5311 30000
c 161 = 461 30000
Castigurile acordate prin tragere la sorti in valoare de 5000 lei in cazul rambursarii
73 obligatiunilor se inregistreaza: 7
a 1681 = 5311 5000
b 668 = 5311 5000
c 5311 = 1681 5000
Ramburasare in numerar a imprumutului din emisiunea de obligatiuni in suma de 30000 se
74 inregistreaza : 7
a 1681 = 5311 30000
b 161 = 5311 30000
c 5311 = 161 30000
75 Inregistrarea dobanzii la imprumuturi din emisiune din obligatiuni in suma de 4500 este: 7
a 1681 = 666 4500
b 686 = 161 4500
c 666 = 1681 4500
Emisiunea de obligatiuni cu prima de rambursare , valoare nominala 3500 pe valoare de
76 emisiune 3000 se inregistreaza: 7
% = 161 35000
461 30000
a 169 5000
% = 161 35000
461 30000
b 1681 5000
c. 161 = % 35000
461 30000
c 169 5000

77 Contractarea creditului bancar cu termen lung 100000, cu dobanda 5% se inregistreaza: 7


5121 = 1621 100000
a 1682 = 666 5000
5121 = 666 100000
b 666 = 162 5000
5121 = 1621 100000
c 666 = 1682 5000
Rambursarea creditului bancar cu termen lung 100000 lei si a dobanzilor aferente 5 % se
78 inregistreaza: 7
% = 5121 105000
1621 5000
a 1682 100000
% =5121 105000
1621 100000
b 1682 5000
% = 5121 105000
1621 100000
c 666 5000
79 Prin valoarea justă se înţelege 8
suma pentru care un pasiv ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în
a cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv
suma pentru care un activ ar putea fi schimbat conform unui contract între două părţi aflate
b în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv
suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în
c cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ determinat obiectiv
80 Evaluarea contabilă a imobilizărilor se face: 8

a la intrare, la inventariere, la închiderea exerciţiului şi la data ieşirii din patrimoniu


b la intrare, la inventariere, la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune

c la intrare, la închiderea exerciţiului, la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune
81 Valoarea de achiziţie conform (I.A.S.16) este alcătuită din:
preţ de vânzare, taxe vamale şi alte taxe nedeductibile, toate veniturile directe necesare
a punerii bunului în stare de funcţionare
preţ de cumpărare, taxe vamale şi alte taxe nedeductibile, toate cheltuielile directe
b necesare punerii bunului în stare de funcţionare
preţ de vânzare, taxe vamale şi alte taxe deductibile, toate cheltuielile directe necesare
c punerii bunului în stare de funcţionare
82 Costul de producţie care este format din: 8

costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,


costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile reparării utilajelor folosite,
a rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale, alte costuri cu desfacerea
costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,
costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile dobânzilor la împrumuturi
pentru imobilizări, rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale, alte costuri cu
b desfacerea
costul de achiziţie al materiilor prime, materialelor consumate, costul de prelucrare directă,
costuri indirecte de producţie repartizate raţional, costurile îndatorării în cazul opţiunii
pentru tratamentul alternativ al acestora, rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele
c normale, alte costuri delimitate în mod direct
83 Conturile din grupa 20 sunt: 9
după conţinutul economic imobilizări financiare şi după funcţia contabilă conturi de activ;
se debitează cu valoarea imobilizărilor financiare intrate şi se creditează cu valoarea
imobilizărilor financiare ieşite; soldul debitor reflectă valoarea imobilizărilor aflate în
a patrimoniu
după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi
de activ; se debitează cu valoarea imobilizărilor necorporale intrate şi se creditează
cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite; soldul debitor reflectă valoarea
b imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniu
după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi de
pasiv; se creditează cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite şi se debitează cu
valoarea imobilizărilor necorporale intrate; soldul creditor reflectă valoarea imobilizărilor
c necorporale aflate în patrimoniu
84 Concesiunea este: 9
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul vinde condiţionat şi pe un timp
determinat dreptul de posesiune a unor servicii publice sau anumite bunuri în schimbul
a unor redevenţe
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi pe un
timp nedeterminat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite bunuri în
b schimbul unor servicii
convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi
pe un timp determinat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite
c bunuri în schimbul unor redevenţe
85 Imobilizări necorporale sau intangibile cuprind: 9
activele identificabile nemonetare fără suport material şi deţinute pentru utilizare în
procesul de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate
a terţilor sau pentru scopuri administrative
activele identificabile nemonetare cu suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul
de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru
b scopuri administrative
activele identificabile monetare fără suport material şi deţinute pentru a fi utilizate în
comerţ sau furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri
c administrative
86 Cheltuielile cu costituirea unei societati comerciale in suma de 1000 se inregistreaza: 9
a 208 = 5311 1000
b 201 = 5311 1000
c 5311=201 1000
Amortizarea cheltuielilor de constituire 10000lei in 2 ani si scoaterea acestora din evidenta
87 se inregistreaza: 9
201= 6811 5000(x2ani)
a 201=2801 10000
6811 = 201 5000(x2ani)
b 2801=201 10000
6811 = 2801 5000 (x 2 ani)
c 2801 = 201 10000
88 Acoperirea cheltuielilor de constituire 2000lei din prime de emisiune se inregistreaza: 9
a 1041 = 201 2000
b 1044 = 201 2000
c 1041= 207 2000
Factura privind lucrarile de cercetare-dezvoltare in curs de executie 10000lei +TVA se
89 inregistreaza: 9
404= % 11900
233 10000
a 4426 1900
% = 404 11900
233 1900
b 4426 10000
% = 404 11900
233 10000
c 4426 1900
Receptia finala a documentatiei privind cercetarea dezvoltarea societatii dupa 2 facturi de
90 lucrari in curs de executie a 10000 lei + TVA fiecare se inregistreaza: 9
a 203 = 233 1000
b 233=203 1000
c 208 = 233 1000
91 Intrarea unei concesiuni in suma de 5000 lei in subventie se inregistreaza: 9
a 205 = 131 5000
b 131 = 205 5000
c 208 = 131 5000
92 Intrarea unei concesiuni in suma de 5000 lei prin aport la capital:
a 207= 456 5000
b 456 = 205 5000
c 205 = 456 5000
Inregistrarea fondului comercial 30.000lei la achizitie cladire in valoare de 100.000 lei +
93 TVA 19% se inregistreaza: 9
404 = % 154700
212 100.000
207 30.000
a 4426 24700
% = 404 154700
212 100.000
207 30.000
b 4426 24700
% = 404 154700
212 30.000
207 100.000
c 4426 24700
Amortizarea anuala a cladirii 5000lei si amortizarea fondului comercial al cladirii 2000 lei
94 se inregistreaza: 9
2812 = 6811 5000
a 6811=2807 2000
6811 = 2812 2000
b 6811 = 2807 5000
6811 = 2812 5000
c 6811 = 2807 2000
95 Nu sunt considerate imobilizări corporale: 10
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca
scop restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ai D391;
*construcţiile şi instalaţiile provizorii;
*animalele tinere, animalele de îngrăşat, păsări şi colonii de albine;
*echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
a *pădurile
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca scop
creşterea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora;
*construcţiile şi instalaţiile;
*animalele tinere, animalele de îngrăşat, păsări şi colonii de albine;
*echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
b *pădurile
*componentele imobilizărilor corporale procurate cu ocazia reparaţiilor care au ca scop
restabilirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora;
*construcţiile şi instalaţiile;
*pasarile, animalele de prăsilă;
* echipamentul de protecţie şi de lucru;
*sculele, dispozitivele, verificatoare
c * pădurile
Concesionarea unei cladiri in valoare 100.000 si a redeventei lunare de 5000lei se
96 inregistreaza: 10
167= 205 100.000
a 612 = 5121 5.000
205 = 167 100.000
b 612 = 5121 5000
212 = 167 100.000
c 612 = 5121 5.000
97 Se restituie bunul luat in concesiune (cladire) in valoarea 1 000 000 10
a 167 = 212 1 000 000
b 205 = 212 1 000 000
c 167 = 205 1 000 000
Inregistrarea dobanzii aferente concesiunii si plata acesteia in suma de 300 lei se
98 inregistreaza: 10
666 = 1687 300
a 1687 = 5121 300
666 = 5121 300
b 1687 = 1682 300
666 = 167 300
c 5121 = 1687 300
99 Conform IAS 16, amortizarea se defineşte ca fiind: 11
a alocarea integrală a valorii amortizabile a unui activ la sfârşitul duratei sale de viaţă

b alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă


c alocarea integrală a valorii amortizabile a unui pasiv pe întreaga sa durată de viaţă
100 Amortismentul unei imobilizări corporale depinde de trei parametrii: 11
a valoare de bilanţ, durată normală de amortizare şi regimul de utilizare
b valoare contabilă, durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare
c valoare justă, durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare
101 Durata normală de utilizare reprezintă: 11
durata de utilizare în care cheltuielile efectuate din utilizarea imobilizărilor corporale sunt
a mai mari decât veniturile obţinute în funcţionare, întreţinere, reparare
durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai
b mici decât cheltuielile necesare pentru funcţionare, întreţinere, reparare

durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale


c sunt mai mari decât cheltuielile necesare pentru funcţionare, întreţinere, reparare
102 Amortizarea lineară constă în: 11
excluderea din cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu durata
de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la
a valoarea de inventar a imobilizării corporale

includerea în cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu


durata de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de
b amortizare la valoarea de intrare a imobilizării corporale
includerea în cheltuielile financiare a unei sume variabile stabilite proporţional cu durata de
utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la
c valoarea de intrare a imobilizării corporale
103 Amortizarea accelerată constă în: 11
includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări
de 50% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale
sunt calculate după sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani
a de utilizare rămaşi
includerea în ultimul an de funcţionare în cheltuielile curente a unei amortizări de 50% din
valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt calculate după
b sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi
includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de
30% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt
calculate după sistemul exponenţial prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de
c utilizare rămaşi
104 Amortizarea degresivă presupune: 11
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi:
* K = 0,5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv
* K = 1 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv
a * K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi:
* K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare între 3 şi 6 ani inclusiv
* K = 2,5 pentru durată normală de funcţionare între 6 şi 10 ani inclusiv
b * K = 3,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani
o amortizare mai accentuată în primii ani; presupune calcularea cotei de amortizare
degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii
coeficienţi:
* K = 1,5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv
* K = 2 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv
c * K = 2,5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani

Un mijloc de transport are valoare de intrare 10.000 u.m.; durată normală de utilizare 5 ani.
105 Care este valoarea amortizării în anul patru de funcţionare după metoda AD 1? 11
a 1470
b 1633,33
c 1833,33
106 Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu cuprind: 12
Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu; cuprind valori
financiare investite de unitate în patrimoniul societăţii comerciale respective sub forma
a titlurilor de participare,
Imobilizări financiare intereselor
denumite şideinvestiţii
participare, şi a altorsau
financiare titlurideşiportofoliu
creanţe imobilizate
;cuprind
valori financiare investite de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub
forma titlurilor de participare, intereselor de participare, şi a altor titluri şi creanţe
b imobilizate
Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu; cuprind valori
create de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub forma mijloacelor fixe,
c intereselor şi a stocuri şi creanţe imobilizate
107 Contractarea unui autoturism prin leasing financiar 1000000lei se inregistreaza: 13
a 2133 = 167 1000000
b 2183 = 167 1000000
c 167 = 2133 1000000
Inregistrarea ratei de leasing financiar conform facturii cu valoarea: rata leasing 30000,
108 TVA 19%, rata dobanzii 3000 se inregistreaza: 13
% = 404 38700
167 30000
1687 3000
a 4426 5700
% = 404 38700
167 30000
1687 3000
b 4427 5700
% = 404 38700
167 3000
1687 30000
c 4426 5700
Contabilitate grile

1.Prin articolul contabil 5121=162 se poate inregistra

Primirea unui credit in lei

2. Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza aportul in terenuri la capital
social?

2111=456

3.Prin articolul contabil 608=388 2000 se inregistreaza

Diferente de pret in plus aferente ambalajelor date in consum

4. Prin articolul contabil 5113=413 238 000 se inregistreaza

Primirea unui efect comercial de la un client

5. Cheltuielile aferente materialelor auxiliare date in consum (15000 lei) si cele corespunzatoare
materialelor de aceasta natura constatate plus de inventariere 25000 lei se contabilizeaza astfel

6021=3021

3021=6021

6. O societate comerciala achizitioneaza marfuri pe baza facturii pret de comparare 30000 lei. Rabat 1%
si tva. Ulterior printr-o factura de reducere se primeste un scont de 2%. Precizati inregistrarile
contabile privind factura ulterioara

401=% 714.00

767 600.00

4426 114.00

7. Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza primirea de materii prime drept
aport?

301=456

8. Semnificatia articolului contabil urmator este

%=401 35700

608 30000

4426 5700

9. Concomitent cu operatia de amortizare a bunurilor de natura imobilizarilor finantate pe seama


subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza

Unor unitati de bugetare sub forma de sponsorizari

10. Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreza prin articolul


%2112si4428=404

11In ce categorie de cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile efectuate cu plata despagubirilor?

Cheltuielile de exploatare

12. Soldul debitor al contului 129 Repartizarea profitului se inscrie in bilant in grupa

Capital si rezerve (cu suma in negru profit si suma in rosu pierdere)

13 Descarcarea gestiunii cu producele finite trimise in targuri sau expozitii, vandute la sfarsitul targului
sau expozitiei, se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil

711=345 cost de productie

14. La societatea x prin articolul contabil

4427=%

4426

4423

TVA aferenta vanzarilor este inferioara TVA aferenta cumpararilor

15. Indicati care din modalitatile de mai jos nu poate fi retinuta pentru stingerea unei obligatii

Transformarea datoriei in cheltuieli

16. Care cont debitor nu se foloseste in creditarea contului 381 Ambalaje?

6583 cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

17. Se produc modificari in structura activelor si datoriilor unei entitati economice atunci cand se
contabilizeaza

Drepturi de personal neridicate

Salariile nete achitate personalului

18.Societatea A ii acorda unei filiale un imprumut pe termen scurt de 10 000 lei .inregistrarea
imprumutului se va face prin articolul

5121=1621

19. La primirea unei facturi restante de la furnizor, neintocmita in momentul vanzarii, tva se
inregistreaza prin articolul

4428=4426

20. penalizari pentru neplata tva la termen de scadenta 1700lei

Suma care trebuie achitata la bugetul statului?

31700
21 In situatia in care costul de achizitie al materiilor prime este de 100.000 lei, iar inregistrarea in
contabilitate a acestora se face la pretul prestabilit de 110000 lei, diferentele de pret aferante materiilor
prime care trebuie inregistrate in contabilitate sunt

Diferente de pret favorabile stabilite la intrarea materiilor prime in gestiunea unitatii

Diferente de pret in minus

22.Semnificatia articolului contabil urmator este

%=401 35700

608 30000

4426 5700

Ambalaje achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent

23. In cursul lunii s a inregistrat obtnerea unor produse finite la un cont prestabilit de 5000 lei, iar la
sfarsitul lunii cosul efectiv calculat a fost 5400 lei. Ce articole contabile au fost facute in aceasta
luna?

345=711

348=711

24. Cheltuielile reprezinta

Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau
scaderi ale valorii activelor sau cresterii ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

25. Luarea la ecport de produse finite pe baza de factura se inregistreaza

4111=7015

26. Receptia de marfuri in valoare de 35700lei inclusiv tva, pt care nu s a primit factura de la furnizor se
intregistreaza

%=408 35700

371 30000

4428 5700

27 la cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 40000 lei din
care se plateste in factura in valoare de 18000 lei Care este inregistrarea corecta?

361=711

28.Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel 5311=768

250
29 In cazul comertului cu amanuntul, descarcarea gestiunii pentru marfurile vazute se inregistreaza

Dupa fiecare vanzare

30. Se receptioneza un procedeu tehnologic, obtinut cu resurse proprii cotul de productie de 2000
lei. Indicati contul corespondent

203=? 2000 lei

Nu are raspuns corect

31. O entitate acorda unei entitati afliate un imprumut in suma de 50000 lei, pe o perioada de 2 luni,
care se rstituie in doua transe egale. Dabanda anuala este de 12% si se plateste la sfarsitul fiecarei luni.
Cum se inregsitreaza incasarea dobanzii la sfarsitul celei de a doua luna de creditare?

4518=7676 50

32. Inregistrarea corecta privind compensarea unor creante si datorii comerciale reciproce in suma
de 230 lei se realizeaza

401=4111 230

33. o societate comerciala achizitioneaza marfuri pe baza facturii pe baza facturii pret de cumparare
30000 lei rabat 1% si TVA. Ulterior printr o factura de reducere se primeste un scurt de 2%. Precizati
inregistrarile contabile privind factura ulterioara

401=% 70686

371 594000

4426 11286

34.Factura de platit unui furnizor extern are o valoare normala de 30000$ la un curs de 3,8lei/$ . Plata
facturii are loc prin banca la un curs de 3,9 lei/$. Care este inregstrarea contabila corecta?

%=5124 117000

401 114000

6651 3000

35. Reflectarea creantei fata de guvern pentru subventiile de primit pentru investitii se inregistreaza prin
articoolul

4751=4451

27. Veniturile reprezinta:


a) Cresteri ale beneficilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de
intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datorilor care se concretizeaza in cresteri ale
capitlului propriu
b) Cresteri ale beneficilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de
intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datorilor care se concretizeaza in cresteri ale
capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii .ale actionarilor.
c) Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de
iesiri sau descresteri ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in scaderi ale
capitalului propriu, altele deacat cele rezultate din distribuirea catre actionari.
28. Stocurile genereaza beneficii:
a) Contribuie la obtinerea altor bunuri sau servicii
b) Fac obiectul vanzarii
c) Sunt primite in custodie sau consignate
d) Sunt predate pentru a acoperi anumite datorii
29. Contul 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” are sold final debitor la sfarsitul
perioadei de gestiune in urmatoarea situatie:

a) Stocul initial de produse finale < stocul final stabilit la sf perioade.


b) Intrarile de produse in cursul perioadei de gestiune > iesirile din aceiasi perioada de gestiune
c) Iesirile din produse finite in cursul perioadei > intrarile de produse in aceasi perioada.
30. Care dintre articolele contabile urmatoare reflecta primirea ca aport a unui utilaj? a) 2131=1012

b) 2131=456
c) 2131=1011
31. Ce reprezinta relatiile cu terti ?

• Raporturi juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii in bani si in natura,fata de orice


persoana fizica sau juridica
32. La sfarsitul perioadei situatia in conturile de TVA se prezinta astfel:

- TVA de plata din perioada precedenta 70.000 lei

- TVA deductibila 180.000 lei

- TVA colectata 140.000 lei

- penalizari pentru neplata TVA la termenul de scadenta

Ce suma trebuie achitata la bugetul de stat?

a) 41.700 lei
b) 31.700 lei
c) 71.700 lei
d) 4.700 lei
33. O societate comerciala prezinta urmatoarele date privind produsele finite; stoc existent la
inceputul lunii 200 de bucati a 50 lei cost standard; cost efectiv 51 lei/buc; intrari in cursul lunii 100
bucati la cost standard; iesiri in cursul lunii 180 bucati. Costul calculat la sf lunii este de 46,5 lei/buc. Care
este articolul contabil si suma corecta pentru diferenta de cost a produselor finite iesite ?

a) 348=711 90
b) 345=711 95
c) 711=348 109
d) 711=345 210
e) 345=348 90
34. Modificari in structura activelor si datoriilor societati comerciale se produc atunci cand se
contabilizeaza:

• Achizitie de materiale consumabile


Br.27. 9. Sunt considerate stocuri cu ciclu lung de fabricatie:

• Nu exista stocuri cu ciclu lung de fabricatie


10. La societatea X, prin 301=308 se inregistreaza:

• Diferente de pret in minus


11. Inregistrarea adaosului comercial si TVA la unitatea de desfacere:

• 371=%378,4426
12. Ce semnifica 401=403?

• acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei 46.
Inregistrarea subventiei de primit in suma de 25.000 lei pentru acoperirea stocurilor:

• 4451=7412
47. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole corecte:

• 301=308 4000
Diferente de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate de furnizori
48. Prin articolul contabil 456=2111 se inregistreaza:

• Terenuri retrase din aportul de capital


49. Pretul de vanzare ( exclusiv TVA ) al unui mijloc de transport vandute se inregistreaza in:

• Creditul contului 7583


50. Recunoasterea unui activ sau a unei datorii din punct de vedere contabil, inseamna:

• Incorporarea in situatiile financiare elementului care indeplineste criteriile de recunoastere


37. Subventiile pentru investiti reprezinta sume primite de o entitate pentru :

• Finantarea activitatii de investitii


38. Care este articolul contabil prin care se inregistreaza primirea unui brevet sub forma de donatie ?

205=4753

39. In ce situatii entitatea foloseste contul 4428 „TVA nexigibila” ?


• Cumparari/livrari de bunuri si/sau servicii fara factura

• Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii cu plata in rate


• Acordarea echipamentului de lucru angajatilor, cu plata ulterioara
40. Articolul contabil 5121=409 reprezinta:

• Niciun raspuns corect


41. Care dintre urmatoarele articole contabile sunt corecte?

• Niciun raspuns corect


15. Plata unei penalitati la buget pentru achitarea TVA cu intarziere in valoare de 500 de lei se
inregistreaza astfel:

• 6581=5311/5121 500
16. Contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu” se utilizeaza:

• La sfrasitul exercitiului, cu ocazia inventarierii creantelor, atunci cand constanta creante incerte
sau dubioase
17. Ce semnifica inregistrarea contabila?

%351, 4428=401 1.190

• Niciun rasp corect


18. In cursul unei luni o intreprindere inregistreaza TVA deductibila de 5000 lei si TVA colectata de
4000. Care sunt inregistrarile de la sf lunii?
• 4427=4426 4000
4424=4426 1000

19. care este semnificatia urmatoarei inregistrari contabile

• Aport la capitalul social sub forma metriilor prime


20. Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza. ....acordat ulterior unui client?

• %657.4427=4111
21.Elementele care caracterizeaza in contabilitate primirea unei donatii de produse finite?

• Active, capital propriu si datorii


22. Cum se inregistreaza in contabilitate primirea unei donatii de produse finite ?

• 345=4753 60.000
23. Avansul incasat pe baza extrasului de cont, de la un client caruia enitatea urmeaza sa-i presteze un
serviciu se inregistreaza prin articolul:

• 5121=419
44. Prin articolul contabil: %605.4426=401
• Energie consumata si facturata
• Apa consumata si facturata
45. Indicati articolul contabil prin care se inregistreaza ambalajele care circula in sistem de restituire dar
neristituite furnizorilor, fiind retinute in stoc de catre clienti

• 381=4091 1600

46. Prin articolul contabil: %301.4426=401

• Cumpararea de materii prime pe baza de factura


47. Taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata(15.000) se inregistreaza in contabilitate astfel:

• 4423=4424 15.000
48. Prin articolul contabil 5121=456 se reflecta:

• Primirea unei sume cu aport la capital


49. Elementele care caracterizeaza performanta financiara a unei entitati sunt:

• Cheltuielile si veniturile
50. O societate mama acorda unei enitati afiliate un imprumut in suma de 60.000 pe o perioada de 2
luni, care se restituie in doua transe egale. Dobanda anuala este de 12% si se plateste la sfarsitul
fiecarei luni. Cum se inregistreaza dobanda de plata la sfarsitul celor de-a doua luna de creditare la
entitatea afiliata ?

a) 4511=5121 6090
b) 666=4518 30
c) 666=4518 6090
d) 4511=5121 30

1.Actualizarea valorii unui credit in valuta se realizeaza numai


a) la sfarsitul fiecarei saptamani
b)la sfarsitul anului
c)la sfarsitul fiecarui trimestru
-nicio varianta -la sfarsitul fiecarei luni
2. La sfarsitul exercitiului N, societatea constata ca nu a platit unele sporuri datorate angajatilor
pentru exercitiul financiar N-1, in valoare de 28.000 lei. Care este inregistrarea contabila la sfarsitul
exercitiului financiar N
A 1174 = 4281 28.000
B 658 = 4281 28.000
C 641= 421 28.000
D 1174 = 421 28.000
3. Intr-o perioada de crestere a preturilor care dintre variantele urmatoare sunt corecte
a. Valoarea stocurilor iesite din gestiune in cazul metodei LIFO este mai mica decat in cazul FIFO
.b Impozitul pe profit datorat in cazul aplicarii FIFO este mai mic decat in cazul LIFO
c. Valoarea stocului final raportat in bilant este mai mare la aplicarea LIFO decat a FIFO
d. Profitul calculat in urma aplicarii metodei FIFO este mai mare decat in cazul folosirii LIFO
4. Valorea risturnurilor acordate de catre unitate 26.0000, ulterior facturarii bunurilor vandute catre
clienti se inregistreaza in contabilitate astfel
A 667=4111 26.000
B 767=4111 26.000
C 709= 4111 26.000
D 4111=709 26.000
5. In cursul lunii, s-a inregistrat obtinerea unor produse finitela un cost prestabilit de 5.000 lei, iar
la sfarsitul lunii, costul efectiv calculat a fost de 5.400 lei. Ce articole contabile au fost facute A
345=711 5.000
348=711 400
B 345=711 5.000
345=348 400
C 345=711 5.400 711=348 400
6. La 28.XII.N o societate comerciala rascumpara de la bursa obligatiunile proprii de amortizat, in
numar de 5.000, pretul de rambursare de 31 lei/buc si pretul de rascumparare de 30 lei / buc. Care
sunt inregistrarile contabile aferente operatiunilor de rascumparare si amortizarea
A 161 = % 155.000
5121 150.000
7642 5.000
B 505 = 5121 150.000
161 = 5050 150.000
C 505 = 5121 150.000
D 161 = % 155.000
505 150.000
7642 5.000
E 505 = 5121 150.000
161 = % 155.000
505 150.000
7642 5.000
7.La inceputul perioadei de gestiune, entitatea detine un stoc de produse finite, evaluat la costul de
productie de 3.200 lei. In cursul perioadei de gestiune, entitatea receptioneaza produse finite, evaluate la
costul de productie de 12.300 lei si vinde produse finite, evaluate la costul de productie de 14.000 lei. Ce
sold va avea contul 711 variatia stocurilor la sfarsitul perioadei de gestiune
A sold debitor 1.500
B sold creditor 1.500
C sold creditor 1.700 D Sold debitor : 1.700
8.O societate are in stoc 500kg materii prime A, inregistrate la cost de achizitie prestabilit 20lei/kg
si cost efectiv 18lei/kg. In cursul perioadei se dau in consum 200kg de materie primaA. Cum se
inregsitreaza iesirea?
A.301=301 3.600
308=601 400
B. 601=301 4000
C. 601=301 4000
308=601 400
D. 601=301 4000lei 601=308 400lei
9. Dividendele aferente actiunilor detinute la entitatile afiliate, in suma de 2.000 lei, se contabilizeaza
prin articolul contabil
A 4511=7611 2.000
B 461=7611 2.000 C 5121=7611 2.00
10. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile
D 4111 = 4428 3.800 taxa pe valoare adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si
executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi
F% = 4423 3.800
4427 2.000
4424 1.800 taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele
urmatoare cu taxa pe valoare adaugata de plata
G 4428=4427 3.800 taxa pe valoare adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu
amanuntul
11. Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje cu pret de vanzare estimat de 23800lei si
cost de 18000lei se inregistreaza la vanzator
A . 419=% 23.800
708 20.000
4427 3.800
608=358 18.000 B
419= % 23.800
708 20.000
4427 3.800
608=381 18.000
C 5311=419 23.800
358=381 18.000
D. 4111= % 23.800
708 20.000
4427 3.800
608=381 18.000
12. Articolul contabil 5124 = %
456
7651 se reflecta pentru operatia de
A primirea ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta favorabila de curs valutar
B primirea ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta nefavorabila de curs valutar
C subscrierea unei sume in valuuta
D primirea ca aport a unei sume in valuta, dupa expirarea termenului prevazut in actul constitutiv
13. Prin articolul contabil 4111=419, se poate inregistra
A restituire de catre cumparator a ambalajelor care circula in regim de restituire
B regularizarea avansului primit
C primirea de la cumparator a unui avans
-niciun raspuns
14.Nu concorda cu explicatia data urmatoarele articole contabile
A taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata, in perioadele urmatoare, cu taxa pe valoare
adaugata de plata
% = 4423 38.000
4427 20.000
4424 18.000
B taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari
pentru care nu s-au intocmit facturi
4111=4428 38.000
15. Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): furnizori-debitori 100 lei,
materii prime 500 lei, clienti 600 lei, cheltuieli inregistrare in avans 150 lei, furnizori 80 lei,
profit 40 lei, clienti- creditori 50 lei, ajustari pentru deprecierea materiilor prime 300 lei.Care este
valoarea activelor circulante in bilant?
A .1.340 lei
B .1.200 lei
C .1.250 lei
D .900 lei
E .1.150 lei
16. Prin urmatorul articolul contabil:
% = 401
301
4426 se reflecta:
B. Cumpararea de materii prime pe baza de factura, a . Intrarea
de materii prime prin aport la capitalul vanzatorului. c.
Cumpararea de materii prime fara primirea facturii
17. . In creditul 7812 se poate inregistra
A. Anularea unui provizion
B. Consumarea unui provizion
C. Diminuarea unui provizion
18.Prin urmatorul articol contabil
% = 401 47.600
604 40.000
4428 7.600 se inregistreaza
Aincluderea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate aprovizionate de la furnizoi fara sa fie
insotit ede factura
Bcumpararea de materiale nestocate consumabile in mai multe perioade de productie
Cincluderea direct in cheltuieli a rechizitelor, imprimantelor, materialelor pentru birou si a altor
materiale cumparate de la furnizori pe baza de factura
19. La societatea X prin articolul contabil
% = 401
371
4426 se inregistreaza
A cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent
B cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent
C cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent, cat si a celui intermitent
20. O societate comerciala prezinta urmatoare date privind taxa pe valoarea adaugata TVA de
recuperat 900 lei, TVA deductibila perioada curenta 2.500 lei, TVA colectata perioada curenta
3.700 lei, TVA neexigibila perioada curenta debit 200 lei. Care sunt inregistrarile contabile si
sumele aferente privind regularizarea tva la sfarsitul perioadei
A 4427 = 4426 2.500
4427 = 4423 1.200 4423
= 4424 900
1. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face de regula:
a. de echipe tehnice, compuse din specialistii intreprinderii;
b. de evaluatori autorizati, independenti;
c. de comisii de inventariere stabilite de conducerea intreprinderii;
d. de specialistii din compartimentul financiar-contabil;
e. de administratorii societatii; Raspuns corect: b).

2. Care dintre elementele urmatoare nu corespunde definitiei unui activ corporal sau financiar?
a. creantele fata de clienti;
b. titlurile de plasament;
c. disponibilul in banca;
d. stocurile de marfuri;
e. cheltuielile de constituire; Raspuns corect: e).

3. La o societate comerciala, capitalul social este de 150.000 lei, rezervele de 30.000 lei,
numarul de actiuni de 60.000; valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei. Se hotaraste
reducerea capitalului social cu 30% prin reducerea valorii nominale a actiunilor. Cum se
inregistreaza micsorarea capitalului social si plata sumelor atribuite actionarilor, prin
virament, referitoare la aceasta reducere?
a. = 5121 45.000
b. = 5121 45.000
c. = 456 45.000
d. = 456 45.000

= 5121 45.000

e. 5121 = 456 45.000

= 1012 45.000

Raspuns corect: d).

Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei, prin amortizari si


ajustari pentru depreciere, care din afirmatiile urmatoare este corecta?

a. amortizarea si ajustarile pentru depreciere nu afecteaza rezultatul perioadei;


b. amortizarea si ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;
c. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele
perioadei;
d. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere diminueaza, sau,
prin reluare, majoreaza rezultatele perioadei;
e. amortizarea diminueaza sau mareste, iar ajustarile pentru depreciere maresc
rezultatele perioadei;

Raspuns corect: d).

5. Intr-o economie dominata de inflatie, care din metodele de evaluare a stocurilor iesite din
gestiune corespunde principiului prudentei?
a. pretul ultimului lot intrat;
b. pretul primului lot intrat;
c. costul mediu ponderat;
d. pretul identificat la intrare al lotului iesit;
e. pretul prestabilit +/-diferente de pret;

Raspuns corect: a).


• 1.
Dispuneti de urmatoarele informatii: furnizori-debitori 1000lei, materii
prime:5000lei,clienti: 6000lei, cheltuieli inregistrate in avans: 1500lei,
furnizori:800lei, profit:400lei, clienti-creditori: 500lei. Precizati care este
valoarea activelor circulante in bilant.
o B. 12000

• 2. Dispunem de urmatoarele solduri finale ale conturilor: instalatii tehnice,


mijloace de transport,animale si plantatii: 100.000lei,amortizarea
instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor: 40.000lei,
produse finite: 8.000lei, ajustari pentru deprecierea produselor: 2.000lei,
cheltuieli cu materialele consumabile:30 lei, contributia unitatii la
asigurarile sociale: 600lei. Precizati care este valoarea activului in bilant:
o E. 66.000 lei

• 3.
Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor):
Furnizori - debitori:100lei, Materii prime: 500lei, Clienti: 600lei, Cheltuieli
inregistrate in avans: 150lei, Furnizori: 80lei, Profit: 40lei, Clienticreditori:
50lei, Ajustari pentru deprecierea materiilor prime: 300lei. Care este
valoarea activelor circulante in bilant?
o B. 900
• 4.
Ce operatiune se
inregistreaza prin
articolul contabil:
% = %
301 401 4426
308
o C. Achizitie de materii prime cu diferenta in minus (costul standard>costul efectiv
de
achizitie)

• 5. In situatia folosirii metodei de contabilitate sintetica a stocurilor -


inventar intermitent- , ce operatiune se inregistreaza prin articolul
contabil: 711=345:
o C. Stocul inventariat la sfarsitul perioadei N-1 si preluat la inceputul perioadei N

• 6. Care operatiune se inregristreaza prin articolul contabil: 601 = 301 600


635 = 4427 144
D. Lipsa de materii prime neimputabila si TVA aferenta
• 7. Precizati care operatiune se inregistreaza prin articolul contabil: 345 =
401 (la o entitate platitoare de TVA)
o B. Manopera facturata de entitate care a prelucrat produsele finite, fara TVA

• 8. Ce semnifica inregistrarea contabila:


% = 401 ?
357
4426
o B. Marfuri cumparate pe credit, lasate in custodia vanzatorului
• 9.
Dispunem de urmatoarele date privind produsele finite: stoc existent la
inceputul lunii: 200 bucati a 50lei/buc. cost standard, cost efectiv:
51lei/buc.: intrari in cursul lunii: 100 bucati la cost standard, iesiri in
cursul lunii: 180 bucati. Costul efectiv, calculat la sfarsitul lunii, este de
46,5 lei/buc.Care este articolul contabil si suma corecta pentru diferenta
de cost aferenta produselor finite iesite?
o C. 348=711 90
• 10.Care este semnificatia inregistrarii: % = 371 607 378 4428
o C. Scaderea din gestiune a marfurilor vandute, evaluate la p.v.a, inclusiv TVA,

• 11.
Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite rezultat la
inventarierea fizica in valoare de 210 lei, in conditiile folosirii metodei
invetarului permanent:
o C. 345 = 711 210

• 12. Care este inregistrarea corecta privind distrugerea unui stoc de materii
prime ca urmare a unor calamitati naturale?
o E. 671 = 301.

• 13. In exercitiul "N", s-a inregistrat o ajustare pentru deprecierea marfurilor


in valoare de 10.000lei. In exercitiul "N+1" cu ocazia inventarierii, se
stabileste o depreciere la marfuri de 9.000lei. Ce inregistrare contabila
trebuie efectuata la sfarsitul exercitiului "N+1"?
o C. 397 = 7814 10000

• 14. La sfarsitul exercitiului financiar, situatia produselor finite se prezinta


astfel: -cost productie standard (prestabilit) 400 lei -cost productie efectiv
425 lei -ajustari pentru deprecierea produselor finite 200lei La ce valoare
sunt evaluate produsele finite in bilant?
o D. 225lei
• 15. Articolul contabil: % = 401 301 4426 reflecta:
o B. Cumpararea de materii prime pe baza de factura

• 16. Receptia de materii prime din avansuri de trezorerie,atunci cand pretul


prestabilit este inferior costului de achizitie, se inregistreaza prin articolul
contabil:
o C. % = 542 301 308 4426

• 17.
Prin articolul contabil 351=301, se inregistreaza:
o B. Materiile prime trimise la terti

• 18. Primirea de materii prime drept aport se inregistreaza prin articolul


contabil:
o C. 301=456

• 19. Prin articolul contabil 301 = 308, se inregistreaza:


o A. Diferentele de pret in minus (costul de achizitie - pretul stabilit) pentru materiile prime
aprovizionate

• 20. Prin articolul contabil 301 = 601, se pot inregistra:


o B. Materiile prime constate plus la inventar
• 21. Materiile prime trimise de o unitate la subunitati se inregistreaza prin
articolul contabil:
o D. 481=301

• 22.
Prin articolul contabil 601=301, se poate inregistra operatiunea:
o A. Materiile prime date in consum
23. Prin articolul 371=301, se inregistreaza:
o A. Materiile prime ce urmeaza a fi vandute
• 24. Articolul contabil 371=308 reflecta:
o C. Diferentele de pret in plus repartizate asupra materiilor prime supuse vanzarii
atunci
cand evaluarea la marfuri se face la costul de
achizitie

• 25.Diferente de pret in plus repartizate asupra consumului de materii prime


se inregistreaza prin articolul contabil:
o A. 601=308
• 26. Prin articolul contabil: % = 401 371 4426 se inregistreaza:
o A. Cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent
• 27.
Prin articolul contabil 5311 = %
707
4427 se inregistreaza:
o C. Vanzarile de marfuri atat in metoda inventarului intermitent cat si a celui permanent

• 28. Adaosul comercial si TVA la entitatile cu activitate de comert, care tin


evidenta marfurilor la nivelul pretului de vanzare cu amanuntul, inclusiv
TVA, se inregistreaza prin articolul contabil:
o A.
% = 378 371 4426
o B.
371 = % 378 4427
o C.
% = 378 371 4428
o D. Niciunul

• 29.
Prin articolul contabil:
371 = % 378 4428 se inregistreaza:
o B. Adaosul comercial si TVA in cazul inventarului permanent pentru marfurile intrate in
gestiune

• 30.
Prin articolul contabil % = 371 607 378 4428 se
inregistreaza (entitatea evalueaza marfurile la pretul de vanzare cu
amanuntul, inclusiv TVA):
o A. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute, la metoda inventarului permanent
o C. Lipsa la marfuri constata la inventariere

• 31. Articolul contabil 371 = 607 evidentiaza (evaluarea marfurilor se face la


costul de achizitie):
o B. Plusul de inventar la marfuri in metoda inventarului permanent
o D. Stocul de marfuri constatat prin inventariere, in metoda inventarului intermitent

• 32.
Prin articolul contabil: % = 401 607 4426
o B. Receptia marfurilor in conditiile inventarului intermitent

• 33. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole contabile:


o A. 301 = 308 4.000 diferente de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate

• 34. Diferente de pret in minus aferente pieselor de schimb receptionate de


la vanzator se inregistreaza prin articolul contabil:
o D. Niciun raspuns nu este corect
• 35. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole
contabile:
o A. 308 = 401 14.000 diferente de pret in minus aferente materialelor
consumabile
receptionate

• 36. Ce semnifica inregistrarea contabila?


• % = 401 1190
• 351 1000
• 4428 190411
o D. Niciun raspuns deoarece contul 4428 ar fi trebuit sa fie in corespondenta cu 408
nu
cu 401

• 37. Diferentele de pret in plus aferente animalelor cumparate din avansuri


de trezorerie se contabilizeaza:
o B. 368 = 542 2.000

• 39. Prin articolul contabil 608 = 388 2.000, se inregistreaza:


o B. Diferentele de pret in plus aferente ambalajelor date in consum

• 40. Descarcarea gestiunii cu animalele si pasarile vandute se poate


inregistra prin articolul contabil:
o A. 606=361
o D. 711=361
• 41. In conditiile in care ambalajele care circula pe principiul restituirii au
fost retinute de client, descarcarea gestiunii, la vanzator, cu ambalaje
nerestituite se inregistreaza:
o D. 608=358

• 42. Preluarea in exploatare e productiei in curs de executie, la inceputul


perioade se inregistreaza:
o A. 711=331
• 43. Prin articolul contabil 601=301, se inregistreaza
o A. Darea in consum de materii prime
o C. Materiile prime constatate lipsa la inventariere, neimputabila
• 44. Situatia stocurilor unei societati comerciale se prezinta astfel: la
sfarsitul anului N, valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 - 1.900lei , 391 -
700lei, 345-4.000lei. La sfarsitul anului N+1, valorile contabile sunt: 301 -
2.000lei si 345 - 4.500lei, iar valorile de inventar 301 - 2.000lei si 345 -
4.000lei. In conditiile utilizarii conturilor de ajustari pentru depreciere,
precizati inregistrarile la sfarsitul anului N+1:
o E. 391=7814 700lei 6814=394 500lei

• 45. Care tranzactie economica se inregistreaza prin articolul contabil:


345=401?
o D. Manopera pentru produsele finite trimise spre prelucrare la terti

• 46. Sporul de crestere in greutate al animalelor si pasarilor la ingrasat,


evaluat la costul normal de 500 si costul efectiv de 490, se inregistreaza in
contabilitate prin articolul contabil:
o C. 361=711 500 711=368 10
• 47. O entitate cu activitate de productie detine la 1.12.N un stoc de 540 buc
produse finite, evaluat la costul de productie de 5lei/buc. Valoarea de piata
a produselor finite la 31.12.N este de 5,5 lei/buc, cheltuielile estimate
privind vanzarea: 0,2lei/buc. La ce valoare sunt evidentiate produsele finite
in bilantul incheiat la 31.12.N?
o A. 2.700
• 48. Prin articolul contabil 601=301 se poate inregistra:
o A. Darea in consum de materii prime
o B. Lipsa constata cu ocazia inventarierii la stocurile de materii prime
• 49. Prin articolul contabil 3021=6021, se poate inregistra
o C. Plusul constatat cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare

• 50. Ce operatiune se inregistreaza prin articolul contabil: % = % 301


401 4426 308
o C. Achizitie de materii prime cu diferenta in minus (costul standard>costul efectiv de
achizitie)

• 51.
Plusul la inventariere constand in materiale consumabile se
inregistreaza:
o C.302=602

• 52.
In cursul lunii s-a inregistrat obtinerea unor produse finite la un cost
prestabilit de 5.000lei, iar la sfarsitul lunii costul efectiv calculat a fost de
5.400lei. Ce articole contabile au fost facute?
o B. 345=711 5.000 348=711 400

• 53.
Materiile prime trimise la terti spre prelucrare (25.000lei) si cele primite
cu titlu gratuit (10.000lei) se inregistreaza in contabilitate astfel:
o A. 351=301 25.000 301=7582 10.000

• 54. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole


contabile:
o A. Diferente de pret in plus aferente materiilor prime achizitionate: 301=308 30.000
o B. Diferente de pret in minus aferente materiilor prime iesite din gestiune:
601=308 30.000
o C. Diferente de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate: 308=401 30.000
• 55. Valoarea animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare, din
categoria celor obtinute din productie proprie (25.000lei) si a celor
achizitionate anterior de la terti (40.000lei) se inregistreaza in contabilitate
astfel:
o A. 711 = 361 25.000 361=606 40.000
o B. 711=361 40.000 606=361 25.000
o C. 711=361 25.000 606=361 40.000
o D. 701=361 25.000 606=361 40.000

• 56.Valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor obtinute din productie


proprie si retinute in unitate ca ambalaje (65.000lei) se inregistreaza in
contabilitate astfel:
o B. 345=711 65.000 381=345 65.000
• 58.Valoarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
(55.000lei) se inregistreaza in contabilitate prin urmatorul articol contabil:
o B. 6812=3957 55.000

• 59. Cheltuielile cu combustibilii iesiti din gestiune datorita factorilor naturali


(50.000lei) si ca urmare a darii lor in consum (40.000lei) se inregistreaza in
contabilitate astfel:
o B. 671=3022 50.000 6022=3022 40.000

• 60. Materialele auxiliare date in consum (15.000lei) si cele constatate plus la


inventariere (25.000lei) se contabilizeaza astfel:
o A. 6021=3021 15.000 3021=6021 25.000

• 61. Diferentele nefavorabile de pret (45.000lei) repartizate asupra


cheltuielilor la iesirea din gestiune a animalelor prin vanzare (din categoria
celor achizitionate anterior) se contabilizeaza in felul urmator:
o B. 606=368 45.000

• 62.Articolul contabil urmator semnifica: 607=371 35.000


o A. Costul marfurilor vandute de catre unitate tertilor
o B. Costul marfurilor constatate in minus la inventariere

• 63. Articolul contabil: 321=401 1.500 reflecta:


o B. Valoarea materiilor prime in curs de aprovizionare

• 64. Materialele consumabile ramase in stoc la sfarsitul lunii aprilie N


valoreaza 20.000lei. Firma are la sfarsitul lunii mai materiale consumabile in
stoc de 15.000lei. Materialele consumabile date in consum in cursul lunii
mai sunt de 90.000lei. CAre este valoarea materialelor consumabile
achizitionate in luna mai?
o A. 85.000lei

• 65.Vanzarea de produse finite pe vaza de factura se evidentiaza prin


articolul:
o D. 4111 = % 701 4427

• 66. In conditiile in care ambalajele care circula pe principiul restituirii au


fost retinute de cumparator, descarcarea gestiunii, la vanzator, cu
ambalajele nerestituite se inregistreaza:
o C. 608=358

• 67.
Creanta de incasat de la un client extern are o valoare nominala de
20.000$, cursul fiind de 3,2lei/$. Aceasta creanta se incaseaza prin
banca, cursul zilei fiind de 3,1lei/$. Care este inregistrarea contabila
corecta?
o E. % = 4111 64.000
5124 62.000 665 2.000

• 68.Care este inregistrarea corecta pentru compensarea unor creante si


datorii comerciale reciproce in suma de 230lei?
o C. 401=4111 230
• 69. Cum se inregistreaza impozitul retinut din drepturile sociale ale
salariatiilor in suma de 800 lei?
o E. 423=444 800

• o70. Ce semnifica inregistrarea contabila 301=456


o D. Primire aport sub forma materiilor prime
Recunoasterea unui activ sau a unei datorii, din punct de
vedere contabil, inseamna:
Incorporarea in situatiile financiare anuale a elementului care
indeplineste criteriile de recunoastere

Veniturile reprezinta:
Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau
descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale
capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale
actionarilor
Reducerile financiare se inregistreaza, la vanzator, ca o
diminuare a valoriii veniturilor din vanzarea bunurilor?
Nu, nu se inregistreaza ca o diminuare a veniturilor din exploatare
In situatia evaluarii si inregistrarii in contabilitate a materiilor
prime la costul standard, sunt adevarate enunturile:
Soldul creditor al contului 308 „Diferente de pret la materii prime si
materiale” se scade din soldul debitor al contului 301 „Materii
prime”, la cost standard, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea
stocurilor de materii prime la costul de achizitie
Nu este adevarata niciuna dintre variante
Soldul debitor al contului 308 „Diferente de pret la materii prime
si materiale” se cumuleaza cu soldul debitor al contului 301
„Materii prime”, la costul standard, astfel incat aceste conturi sa
reflecte valoarea stocurilor de materii prime la costul de achizitie
In ce situatii, entitatea foloseste contul 4428 „TVA neexigibila"?
1. cumparari/livrari de bunuri si/sau servicii fara factura 2.
exportul de bunuri si servicii 3. vanzarile de bunuri si prestarile
de servicii cu plata in rate 4. vanzarea de imobilizari corporale
altor entitati 5. acordarea echipamentului de lucru angajatilor,cu
plata ulterioara
1, 3, 5

Elementele care caracterizeaza performanta financiara a unei


entitati sunt:
Activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile
Cheltuielile si veniturile

Plusul de inventar la marfuri se inregistreaza:


In metoda inventarului permanent

In creditul contului 308, se inregistreaza:


Diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materiilor prime,
materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de
inventar achizitionate

Inteligibilitatea unei informatii se refera la:


Intelegerea usoara de catre decidenti
La intrarea in entitate, marfurile cumparate pot fi evaluate la:
Pretul de vanzare cu amanuntul, inclusiv TVA
Costul de achizitie
Pretul de vanzare cu amanuntul, fara TVA

Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor


comerciale are loc:
In momentul facturarii bunurilor contractate

Precizati care cont este creditat eronat la debitarea contului 301


„Materii prime":
4751 „Subventii guvernamentale pentru investitii”

In ce structura apar reducerile finaciare acordate, in situatiile


financiare?
In contul de profit si pierdere, la cheltuieli financiare

Cheltuielile cu reparatiile curente executate la imobilizarile


corporale se cuprind in:
Cheltuielile de exploatare
Prin ce relatie se obtine capitalul propriu?
Activ – datorii
Se produc modificari in structura activelor si datoriilor unei
entitati economice atunci cand se contabilizeaza:
Achitarea salariilor nete personalului
Plata drepturilor de personal neridicate

Aplicarea 12rincipiului ( convenţiei) necompensării presupune:

1)nu este admisă compensarea între elementele de activ şi cheltuieli;

, 2)nu este admisă compensarea între elemente de datorii şi venituri;

Q) nu este admisă compensarea între elemente de activ şi datorii; \

4) nu este admisă compensarea între elemente de venituri şi cheltuieli. a) 1 şi 4: b) l şi 2: c)2şi4: Qj 3 şi 4.

Răspuns corect: d

Costul mediu ponderat se determina pentru:


Evaluarea iesirilor de stocuri
Independenta financiara a intreprinderilor este ilustrata de
urmatoarea relatie:
Capital strain mai mic decat capital propriu
Capital strain egal cu capital propriu
Cheltuielile efectuate cu plata despagubirilor se cuprind in:
Cheltuielile de exploatare

Care sunt structurile situatiilor financiare?


Active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli
Costurile legate de depozitarea produselor finite dupa
receptionarea si predarea la magazie a acestora sunt tratate ca:
Ca o cheltuiala a perioadei

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate in ceea ce


priveste aporturile subscrise de actionari sau asociati cu ocazia
construirii sau majorarii capitalului?
Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau
majorarea capitalului social
Acestea pot fi aduse numai in numerar sau in natura
La toate formele de societate, sunt admise aporturile in natura
care se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare
si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de
utilizare
Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme
de societate

1.Suma de 70.000 virată unei entitați afiliate, pe termen de 11 luni, precum și dobânda de 1.050 lei
aferentă împrumutului acordat se contabilizează:

Rsp 4511=5121 70.000

4518=766 1.050

2.Prin articolul contabil 5121=456 se reflectă:

Rsp primirea unei sume ca aport la capital

3.In cursul exercițiului financiar intreprinderea inregistreaza urmatoarele tranzactii:

-vanzarea unor interese de participare la pretul de 8.500 lei, a caror valoare de intrarre era de 8.750
lei si pentru o ajustare pentru o valoare de 500 lei;
-vanzarea de marfuri la pretul de achizitie la pretul cu amanuntul inclusiv TVA de 15.470 lei, ados
comercial 30%

Veniturile perioadei sunt:

Rsp 21.500

4.Se factureaza marfurile vandute clientilor rezultand un total de 100.000 lei. Cunoscand TVA aferenta
inclusa in pret, care este inregistrarea corecta privind vanzarea?

Rsp 4111= %

707

4427

5.Diferentele de pret în minus aferente pieselor de schimb receptionate de la furnizori se inregistreaza


prin articolul contabil:

Rsp 301=308 IN GRILA NU EXISTA RASPUNSUL CORECT

6.Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor comerciale are loc:

Rsp in momentul facturarii bunurilor contractate

7.Ambalajele care circula in regim de restituire, nerestituite de catre clienti, se inregistreaza in


contabilitate prin articolul contabil:

Rsp 419=708 2.500

8.Se cunosc următoarele elemente : costul standard(pretul de inregistrare) al marfurilor achizitionate de


la furnizori 500 lei, costul de achizitie 480 lei, adaosul comerciaL 20% SI TVA. La ce valoare sunt evaluate
marfurile in bilant?

Rsp 480 lei

9.Inregistrarea in contabilitate a sumelor trecute pe cheltuieli(48.000 lei ) cu ocazia scoaterii din evidenta
a clientilor incerti presupune intocmirea urmatorului articol contabil:

Rsp 654=418 48.000

10.Valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor obtinute din productie proprie si retinute in unitate ca
ambalaje(65.000 lei) se inregistreaza in contabilitate asfel:

Rsp 345=711 65.000

381=345 65.000

11.Anularea obligatiunilor rascumparate la un pret superior valorii de rambursare se poate inregistra


prin articolul:

505=5121

161=505
12.Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreaza prin articolul:

13.Prin articolul contabil 4111=419, se poate inregistrara:

a) primirea de la cumparator a unui avans

b) regularizarea avansului primit

c) restituirea de catre cumparator a ambalajelor care circula in regim de restituire

NICIUN RASP CORECT

14.Articolul contabil 5124= %

456

7651

15.Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje cu pret de vanzare estimat de23.800 lei( inclusiv
TVA) si cost de 18.000 lei se inregistreaza la vanzator astfel:

a) 419 = % 23.800

708 20.000

4427 3.800

608=358 18.000

16.Dividendele aferente actiunilor detinute la entitatile, in suma de 2.000 lei se contabilizeaza prin
articolul contabil:

4511=7611 2.000

17.O societate are in stoc 500 kg materii prime A, inregistrate la cost de achizitie prestabilit de 20 lei/kg
si cost efectiv de 18 lei/kg. In cursul perioadei se dau in consum a 200 kg din materia prima A. Cum se
inregistreaza inregistreaza iesirea de materii prime?

a) 601=301 4.000

308=601 4.00

18.Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articolele contabile:


a) % = 4423 3.800 4427 2.000 4424 1.800
taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea
adăugată de plată
b) 4111=4428 3.800
taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari
pentru care nu s au intocmit facturi
c) 4428=4427 3.800 taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile

comerciale cu amanuntul
19.Plusul la inventariere constand in materiale consumabile se inregistreaza: 302=602

20.Inregistrarea cheltuielilor cu sumele datorate colaboratorilor, in valoare de 2.000 lei, se inregisreaza:

621=421 2.000

21.Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse de la inceputul si sfarsitul perioadei de gestiune


nu influenteaza:

Veniturile din vanzarea marfurilor

22.Veniturile constituie:
Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau
cresteri ale activelor din descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului
propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor
23.Societatea comerciala X a contractat pe termen de 3 ani, un credit in valuta (100.000$) la cursul
valutar de3.3lei/$ de la unitatea Z la care detine actiuni in pondere de60% din capitalul social. Daca la
sfarsitul primului an cursul de schimb este de 3.35lei/$, diferenta de curs se inregistreaza:

6651=1661 5.000

24.In categoria bunurilor economice de natura ”mărfurilor” se cuprind:

a)bunurile economice de natura stocurilor care vor fi vandute ca atare

b)produsele finite predate spre vanzare magazinelor proprii

c)bunurile economice achizitionate in scopul revanzarii lor, fara a suferi transformari

25.O entitate cu activitate de productie detine la 1.XII.N un stoc de 540 buc. produse finite, evaluat la
costul de producţie de 5 lei/buc. Valoarea de piaţă a produselor finite la 31.XII.N este de 5,5 cheltuielile
estimate lei/buc. ce valoare sunt evidenţiate produsele finite în bilanţul încheiat la 31.XII.N?

2.700

26.Stocurile genereaza beneficii pentru o firma atunci cand:

a)fac obiectul vanzarii

c)contribuie la obtinerea altor bunur si servicii

27.Avansul acordat unui furnizor pentru cumparari de marfuri de 500.000 lei, inclusiv TVA, valoarea
marfurilor primite(receptionate): 600.000 lei, inclusiv TVA. Care este suma care trebuie platita
vanzatorului la decontarea datoriei?

100.000 ?!?!?!?!

28.In conditiile utilizarii carei metode se inregistreaza lipsa de inventar la marfuri?

In metoda inventarului permanent


29.O societate pe actiuni rascumpara 100 de obligatiuni cu un pret de rascumparare de 10
lei/obligatiune. Valoarea de rambursare este de 10,5 lei/obligatiune. Operatiunea de rascumparare
se inregistreaza astfel: 505=5121 1.000

30.O societate pe actiuni rascumpara la bursa 1.000 de obligatiuni la pretul de 280 lei obligatiunea.
Valoarea nominala a acestor obligatiuni este de 272 lei/obligatiune, valoarea de rambursare de285
lei/obligatiune si cea de emisiune270 lei/obligatiune.Care este rezultatul inregistrat de societatea
comerciala la anularea acestor obligatiuni? pierdere 5.000 ?!?!?!?!?!?!?

1. Cheltuielile pot sa apara ca urmare a diminuarii beneficiilor economice reziultate din :

a. diminuarea datoriilor

b. scaderea sau iesirea activelor

c. cresterea valorii datoriilor

d. cresterea valorii activelor

2. Decontarea creantei fata de un client cu valoarea avansului incasat si facturat ,in suma de
178. 500 lei , se inregistreaza astfel :

a. % = 4111 178.500

4111 150.000

4427 28.500

b. 5121 = 419 178.500

c. 5121 = 4111 178.500

d. % = 4111 178.500

419 150.000

4427 28.500

3. Prin articolul contabil 5121=201 se poate inregistra:

a. articolul contabil nu este corect

b. cheltuielile ocazionate de emisiunea actiunilor

c. cheltuielile ocazionate de emisiunea obligatiunilor 4. Prin Articolul contabil 6811=2111 se

inregistreaza:
a. amotizarea amenajarilor de teren

b. articolul contabil nu este correct

c. amortizarea terenurilor

5. Prin artcolul contabil 601=301 se poate inregistra :

a. lipsa constatata cu ocazia inventarierii la stocurile de materii prime

) Prin articolul contabil 5121 = 162 se poate inregistra:

a) articolul contabil nu este correct

b)restituirea unui credit in lei

c)primirea unui credit in lei

2) Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza aportul in terenuri la capitalul
social ?

a) 2111 = 722,

b) 2111 = 1012

c) 2111 = 456

3) Prin articolul contabil 608 = 388 2.000 se inregistreaza :

a) diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune

b) diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achizitonate de la furnizori;

c) diferentele de pret in plus aferente ambalajelor date in consum

3) Prin articolul contabil: 5113 = 413 238.000

a) primirea unui efect comercial de la un cient

b) articolul contabil nu este corect

c) depunerea unui effect comercial primit de la un client spre Incasare la banca

4) Cheltuiele aferente materialelor auxiliare date in consum (15 000 lel) si cele corespunzitoare
materialelor de aceasta natura constatate plus la inventariere (25 000 le) se contabilizeaza astlel : a)
3021 = 6021 15 000

3021 = 6021 25 000

b) 6021 = 3021 15 000

3021 = 6021 25 000

c) 3021 = 6021 25 000


3021 = 6021 15 000

d) 6021 = 3021 25 000

3021 = 6021 15 000

5) O societate comerciala achizitioneaza marturi pe baza facturi: pret de cumparare 30.000 lei, rabat 1%
și TVA, Ulterior printr- o factura de reducere se primeste un scont de 2%. Precizati inregistrarile
contabile privind facture ulterioara :

a) 401 = % 706.86

371 594.00

4426 112.86

b) 371 = 767 594

c) 401 = % 706.86 767 594.00 4426 112.86

d) 401 = 767 594

e) 401 = % 714.00

767 600.00

4426 114,00

6) Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza. Primirea de materi prime drept
aport?

a) 301 = 1011:

b) 301 = 1012

c) 301 = 456

7) Semnificatia articolului contabil urmator este :

% = 401 35.700

608 30.000

4426 5.700

a) ambalaje achizitionate in conditile utilizari metodei inventarului intermitent pertru care factura se va
primi ulterior,

b) ambalaje achizitonate in conditile utilizari metodei inventarului intermitent

c)ambalaje achizitonate in conditile utilizari metodei inventarului permanent


8) Semintele constatate lipsa peste nomele legale, care nu pot fi imputate, inregistrate la pretul standard
de 1.100 lei, diferentele de pret in minus, aferente bunurior respective iesite din gestiune pe aceasta
cale (100 le). și TVA aferenta se contabilizea astfel :

a) 6025 = 3025 1.100

308 = 6025 100

635 = 4427 240

9) O entitate cu obiect de activitate comerţ cu amănuntul evaluează mărfurile la preţ de


vânzare cu amăn4ntul inclusiv TVA Adaosul comercial, este 25 %. Entitatea achiziţionează
mă.rfuri de la furnizori, costul de achizitie: 1O.OOO lei, rabat acordat de fornizor: 1O %,
scont de decontare: 2 l;;ii. Recepţia mărfurilor se înregistrează prin articolul contabiI:

a) % = 401 10.710.00
371 9.000.00
4426 1.710.00

401 =% 214.20
767 180.00
4426 34.20

10) Indicati inregistrarea corecta privind depunerea la banca pentru scontare a unei
cambii acceptate in valoare de 100.000 lei, încasarea acesteia cu un scont aferent

de 10%.

a) 5114 = 413 100.000


% = 5114 100.000
5121 90.000
667 10.000
11) Actualizarea valorii unui credit in valuta se realizeaza numai :
a. la sfarsitul fiecarei luni
b. la sfarsitul fiecarei zile

c. la sfarsitul anului
12) 74. Plusul de inventar la mărfuri se înregistrează:

a) in metoda inventarului permanent;


b) metoda inventarului intermitent;
c) în ambele metode;
d) în niciuna.

13) Stocurile cuprind ansamblul bunurilor şi serviciilor :


a)fie a fi consumate la prima lor utilizare

14) Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial: 2.000
buc. a 5 lei buc.; intrari: l.000 buc. a 8 lei/buc.; iesiri: 1.800 buc. Care este valoarea
iesirilor si a stocului final, determinate dupa metodele: cost, mediu ponderat

CMP LIFO
a) l 0.000/8.000 11.200/6.800
b) 13.000/5.000 11.00017.000
c) 12.000/6.000 9.800/8.200
b) 10.800/7.200 12.000/6.000

e) I0.000/8.000 12.000/6.000
15) 115. Situatia stocurilor unei societati comerciale se prezinta astfel: la sfiirsitul
anului N, valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 - 1.900 lei, 391 -- 700 lei; 345 - 4.000
lei. La sfiirşitul anului N+1, valorile contabile sunt: 301 - 2.000 lei şi 345 - 4.500l ei, iar
valorile de inventar 301 - 2.000 lei şi 345 - 4.000 lei . In conditiile utilizarii conturilor de
ajustari

pentru depreciere:,-precizati înregistrarile la sfarsitul anului N+ 1:

a) 391 = 7814 700


16) In cursul exercitiului financiar, intreprinderea inregistreaza urmatoarele
tranzactii:
1. vânzarea unor interese de participare la preţul de 8.500 lei, a căror valoare de intrare era de
8.750 lei si pentru care există o ajustare pentru pierdere de valoare de 500 lei; 2.

vânzarea de mărfuri la preţul cu amănuntul, in9lusiv TV A, de 16. 120· lei, adaos


comercial: 30 %.

Cheltuielile perioadei sunt:


a) 18.750 lei;
b) 24.220 lei;
c) 22.000 lei;

d) 21.750 lei.
Răspuns corect: a (8.750 +IO.OOO= 18.750 lei)
17) Platile efectuate in favoarea furnizorilor, din avansurile acordate salariatilor.
se inregistreaza prin articolul:

a) 401=425;
b) 401 = 4281;

c) 401 = 542;
d) 401 = 5311.
Niciun răspuns nu este corect.
18) La Societatea X, prin articolul 371 = 301 se inregistreaza:

a) materile prime constatate lipsa la inventar.

b) materile prime care s-au vandut intr-o perioada anterioara;

c) materile prime ce urmeaza a fi vandute;

19) Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt

a) activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile și veniturile;

b) cheltuielile şi veniturile;

c) activele, capitalul propriu și datoriile;

20) Inregistrarea in contabilitate a datoriilor și creanțelor in valuta se realizeaza:

a) In valuta inscrisa pe documente;

b) in lei, cursul de schimb in vigoare în prima zi a lunii în care s-a înregistrat datoria/creanța;

c) in valută și în lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuării tranzacției;

d) în lei, la cursul de schimb in vigoare din prima zi a săptämänii în care are loc tranzacția;

21) Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile:

a) 4751 = 7583 10.000 achitarea contravalorii unui mijloc de transport pe seama

b) 4451 = 4751 10.000


incasarea unei subvenții pentru investiții de la bugetul de stat sau de la alte organisme;
subvențiilor pentru investiții primite;
c) 212 = 4753 10.000
primirea cu titlu gratuit a unei construcți;

22) Care din urmatoarele articolele contabile reflecta primirea ca aport a unei constructia a)

212 = 1012;

b) 212 = 1011;

c) 212 = 456;

23) Prestarea unor servicii fără a se emite factura se înregistrează prin articolul contabil: a)

418 = %

704

4427

b) 4111 = 418
c) 418 = %
d) Nu este nimic correct
24) Concomitent cu operatia de amortizare a bunurilor de natura imobilizarilor finantate pe
seama subvensilor pentru investi subventile se vireaza

a) la bugetul statului

b) unor unitati bugetare sub forma de sponsorizari

c) la venituri

25) Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreaza prin articolut

a) % 2112 si 4426-=401

b) % 2112 si 4428=404

c) 2111 = 404 si 4426= 4427

26) In ce categorie de cheltuieli sunt cuprinse cheluielile efectuate ou plata despagubirilor? a)

cheltulele extraordinare

b) cheltuielile de constituire

c) cheltuielile financiare,

d)cheltulelile cu provizioanele

e)cheltulelile de exploatare;

26) Soldul debitor at contului 129 "Repartizarea profitulu se inscrie in bilant In grupa

a) capital gi rezerve (cu suma In negru profit si cu suma in rogu pierdere)


b)profit nerepartizat

c) capital si rezerve, cu suma In rosu (se scade)

d) profit si pierdere (cu suma In negru profit si cu suma In rosu pierdere)

27) Descarcarea gestiunii cu produsele finite trimise in targuri sau expozitii. vandute la sfarsitul
targulu sau expozitje, se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:

a) 711 = 354 cost de productie

b) 711 = 354 pret de vanzare fara TVA

c) 711 = 345 pret de vanzare inclusiv TVA

d) 711 = 345 cost de producpe

28) La Societatea "X", prin articolul contabil

4427 = %

4426

4423

se înregistrează decontul de TVA, atunci când:

a) TVA aferenta vanzarilor fara intocmirea facturii este inferioară TVA aferenta cumpararilor fara
primirea facturi,
b) TVA aferentä vanzärilor este superioară TVA aferentă cumparärilor,
c) TVA aferentă vânzărilor este inferioara TVA aferenta cumpărărilor,
d) TVA aferentă vânzărilor fära întocmirea facturii este superioară TVA aferenta cumpărărilor fara
primirea facturir,
28) Indicați care din modalitățile de mai jos nu poate fi reținută pentru stingerea unei
obligati:

a) transformarea datoriei în cheltuieli;

b) transformarea datoriei în venituri;

c) transformarea datoriei în capital proprii;

d) transfer al altor active;

e) inlocuirea unei datorii prin altă datorie;

29) Care cont debitor nu se foloseste in creditarea contului 381 „Ambalaje"? a) 371

„Mărfuri";

b) 6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital";

c) 358 „Ambalaje aflate la terți";

d) 6587 „Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare";


e) 608 „Cheltuieli privind ambalajele";

30) Dividendele cuvenite din deținerea de acțiuni proprii, în sumă de 20.000 lei, se
înregistrează prin articol

31) Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza

a) 4111 = %

7015

4427

b) 4111 = 7015
c) 4111= % 345
4427
32) Receptia de marfuri in valoare de 35.700 lei (indusiv TVA) pentru care nu s-a prmit factura de
la fumizor, se registreazi prin articolul contabil:

a) % = 401 35.700
371 30.000
4426 5.700
b) % = 408 35.700
371 30.000
4428 5.700
33) La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv In suma de
40.000 lei, din care se piteste o factura In valoare de 18.000 lei. Care este inregistrarea corecta
a operatunilor?
a) 5414 = 581 40.000
581 5121 40.000
401 5414 40.000
34) Descarcarea gestiuni cu activele biologice de natura stocurilor de tipul animalelor pasarilor
vandute se poate inregistra prin articolul contabil:
a)711= 361
b) 606 = 361

35) Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel: a) 5311 =
768 250
36) In momentul iesirii din entitate, bunurile se evalueaza sis cad din gestiune a) valoarea de

intrare

37) Care este semnificatia urmator articol contabil 601 = 301

a) materile prime constatate lipsa la inventarierea neimputabila

b) consumul de materi prime


38) Prin articolul contabil 151 = 6812 se inregistreaza

a) anularea unui provision

39) Prin articolul contabil 419 = 5121, se inregistreaza

a) restituirea avansulu primit de la client

40) Un fumizor a livrat unui client produse finite fara intocmirea facturii……………600lei . (fara TVA)
costul de productie 500 le Care sunt inregistrarile constatate ……………….de vanzare, fara TVA, este
de 700 lei?

a) 4111 = % 701 418 4427 , 4428 = 4427

41) Societate X detine creante pentru livrari de marturi in valoare de 480.000 lei, inclusiv TVA. La
sfarsitul exercitiului financiar se estimeaza ca valoarea creantelor cu risc mare de neincasare este de
40% (client respectivi aflandu-se in stare de faliment) Cand este valoarea ajustarii deprecieri
creantetor cum se inregistreaza in contatilitate?

a) 160.000 6814 = 491

42) Un minus de casa de 27 lei constatat la verificarea casieriei și imputat casierului se inregistrează

a) 4282 = 5311 27

43) Constatarea unui plus de inventar la mobilierul deținut de societatea comerciala se inregistrează
astfet.

44) Cheltuielile privind dobanzile sunt incluse in costul de producție al produselor finite? a) da, dar

numai in anumite situații

45) Cum se înregistrează corect in contabilitate plusul de produse finite rezultat la inventarierea
fizică în valoare de 210 lei …. condițiile folosirii metodei inventarului permanent? a) 345 = 711
210

46) La emiterea unei facturi neintocmite în momentul vânzării, concomitent cu transferul creanței în
contul “client” articolul:

a) 4428 = 4427

47) Care din următoarele poziții de cheltuieli nu antrenează fluxuri de trezorerie în cursul
exercițiului?

a) cheltuieli cu impozitele şi taxele;

b)cheltuieli de personal, cu asigurările sociale şi protecția socială;


c) cheltuieli cu stocurile achiziționate.

d) cheltuieli privind amortizările şi ajustārile pentru depreciere

1. Precizati care este metoda de contabilitate a stocurilor prin care se inpune inventarierea
obligat… periaoade ?
• Metoda inverntarului intermitent

2. Platile efectuate in favoarea furnizorilor din avansurile acordate salariatilor se inregistreaza prin
articolul:
• 401=425
3. La societatea X, prin articolul 371=301 se inregistreaza :
• Materiile prime ce urmeaza a fi vandute
4. Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt :
• Activele, capitalul propriu si datoriile (nu stiu sigur )
5. Inregistrarea in contabilitate a datoriilor si creantelor in valuta se realizeaza:
6. Nu sunt concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile
7. Care din urmatoarele articole contabile refleta primirea ca aport a unei constructii ?
• 212 = 456(nu stiu sigur)
8. Prestarea unor servicii fara a se emite factura se inregistreaza prin articolul:
9. Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza :
• 4111- % (nu stiu sigur)
345
4427
10. Receptia de marfuri in valoare de 35.700 lei ( inclusiv tva) pentru care nu s-a primit factura de la
furnizor, se inregistreaza prin articolul contabil:
• % =408
371
4428
11. La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 40 000
lei ,din care se plateste o factura in caloare de 18000 lei. Care este inregistrarea corecta a
operatiuilor ?
• 581 = 5121
5411=581
401=5411
12. Descarcarea gestiunii cu activele biologice de natura stocurilor de tipul animalelor si pasarlor
vandute se poate inregistra prin articolul contabil:
• 606=361 •
711=361
13. Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel :
• 5311 =
14. Actualizarea valorii unui credti in valuta se realizeaza numai :
a.La sfarsitul anului
b.La sfarsitul fiecarei zile
c. la sfarsitul fiecarei luni

15. In conditiile utilizarii carei metode se inregistreaza plusul de inventar la marfuri ?


• In metoda inventarului permanent
16. O entitate cu obiect de activitate comert cu amanuntul evalueaza marfurile la pret de vanzare
cu amanuntul…Adosul comercial este 25%. Entitatea achizitioneaza marfuri de la furnizori ,
costul de achizitie 10 000…..furnizor 10%, scont de decontare 21%.Receptia marfurilor si scontul
primit se inregistreaza prin :
• %=401 si 401=% NU STIU SIGUR!
371 767
4426 4426
17. Care este inregistrarea corecta privind depunerea la banca pentru scontarea a unei cambii
acceptate in valoare …. Scontul aferent de 10% ?
• 5114=413 si %=5114
5121
667
18. Stocurile cuprind ansamblul bunurilor si serviciilor ce intervin in ciclul de exploatare al
intreprinderii destinate :
• A fi consumate la prima lor utilizare
19. Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile de materii prime. Stoc initiacl 2000 buc a 5
lei/buc :intrari 1000…… iesiri 1800 buc. Care este valoarea iesirilor si a stocului final, determinate
dupa metodele : cost mediu ponderat….:
• CMP LIFO
10.800/7.200 12.000/6.000

20. Situatia stocurilor unei societati comerciale se prezinta astefel: la sfarsitul anului N , valorile
contabile ale sto…. 900lei,391-700 lei,345 -4000lei. La sfarsitul anului N + 1 , valorile contabile
sunt :301 -2000 lei si ….. valorile de inventar 301-4000lei. In conditiile utilizarii conturilor de
ajustari pentru ……. Inregistrarile la sfarsitul anului N + 1
• 391=7814,6814=394
21. Concomitent cu operatia de amortizare a bunurilor de natura imobilizarilor finantate pe seama
subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza :
• La venituri
22. Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreaza prin articolul
a. %2112 si 4426=401
b. %2112 si 4426=404
c. 2111=404 si 4426=4427
23. In ce categorie de cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile efectuate cu piata despagubirilor?
• Cheltuieli de exploatare
24. Soldul debitor al contului 129 Repartizarea profitului se inscrie in bilant in grupa
• Capital si rezerve (cu suma in negru profit si suma rosu pierdere)
25. Descarcarea gestiunii cu produse finite trimise in targuri sau expozitii,vandute la sfarsitul
targului sau expozitiei, se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:
• 711=345 cost de productie
26. La societatea X prin articolul contabil:
4427=%
4426
4423
• TV
27. Indicati care din modalitatile de mai jos nu poate fi retinuta pentru stingerea unei obligatii:
• Transformarea datoriei in cheltuieli
28. Care cont debitor nu se foloseste in creditarea contului 381 Ambalaje ?
• 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
29. Dividendele cuvenite din detinerea de actiuni proprii in sum de 2000, se inreg.
• 1171=457
30. In situatia in care costul de achizitie al materiilor prime este de 100.000lei , iar inregistrarea in
contabilitate a acestora se face la pretul prestabilit de 110.000lei. diferentele de pret aferente
materiilor prime care trebuie inregistrate distinct in contabilitate sunt
• Diferente de pret favorabile stabilite la intrarea materiilorprime in gestiunea unitatii
• Diferente de pret in minus
31. Semnificatia articolului contabil urmator este %=401
608
4426
• Ambalaje achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent.
32. In cursul lunii s-a inregistrat obrinerea unor produse finite la un cost prestabilit de 5.000 lei, iar
la sfarsitul lunii costul efectiv calculat a fost de 5400.Ce articole contabile au fost facute in
aceasta luna
•345=711
348=711
33. Cheltuielile reprezinta
• Diminuari arle beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub
forma de iesi sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor(nu stiu sigur)

1) Prin articolul contabil urmator se evidentiaza:


% = 121 32.000

70-75 29.500

76 1.000
78 1.500

a) preluarea in contul 121 Profit sau pierdere a

b) inchiderea conturilor din clasa 7 Conturi de venituri (32.000 lei)

c) preluarea in contul de rezultate final a veniturilor ..... de 32.000 lei

d) incorporarea in rezultatul exercitiului a veniturilor inregistrate in ....

e) preluarea soldului initial al conturilor de venituri in ....

2) In momentul iesirii din entitate, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la:

a) valoarea de inventariere

b) valoarea probabila de incasat

c) valoarea de utilitate

d) valoarea de intrare

e) valoarea actuala

3) Care este semnificatia urmatorului articol contabil 601=301?


a) materiile prime constatate lipsa la inventariere

b) materiile prime donate


c) consumul de materii prime

4) Prin articolul contabil 151=6812 se inregistreaza:

a) constituirea unui provizion

b) suplimentarea unui provizion

c) anularea unui provizion

d) articolul contabil nu este corect

5) Prin articolul contabil 419=5121 se inregistreaza:

a) acordarea unui avans furnizorului

b) restituirea avansului primit de la client


c) primirea unui avans de la un client

6) Un furnizor a livrat unui client produse finite fara intocmirea unei facturi pentru care pretul de.... a
fost de 600 lei (fara tva) si costul de productie 500 lei. Care sunt inregistrarile contabile care intervin
ulterior la facturarea produselor daca pretul de vanzare fara tva este de 700 lei?

a) 4111 = 418 714

4428 = 4426 114


4111 = % 119

7015 100

4427 19

b) 4111 = % 833

418 714

7015 100

4427 19

c) 4111 = % 833

7015 100

418 714

4428 = 4427 114

d) 4111 = % 833
7015 700

4427 133

4428 = 4427 114

e) 418 = % 119

7015 100

4427 19

7) O societate comerciala prezinta urmatoarele date privind taxa pe valoarea adaugata tva de recuperat
900 lei. TVA deductibila perioada curenta 2500 lei, TVA colectata perioada curenta 3700 lei, TVA
neexigibila perioada curenta debit 200 lei. Care sunt inregistrarile contabile si sumele aferenta privind
regularizarea TVA la sfarsitul perioadei?

a) 4427 = 4426 2500

4427 = 4423 1200

4423 = 4424 900

b) 4427 = 4426 2500


4427 = 4424 900

4427 = 4423 300

c) 4427 = 4426 2500

4427 = 4423 1200

8) Plata unei penalitati la buget pentru achitarea TVA cu intarziere in valoare de 500 lei se inregistreaza
astfel:

a) 6583 = 5311 500

b) 6582 = 5311 500

c) 4423 = 5311 500

d) 6588 = 5311 500

e) 6581 = 5121 500

9) Contul 4118 Clienti incerti sau in litigiu se utilizeaza


a) daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 90 zile

b) daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 60 zile

c) in momentul declararii falimetului unui dintre clienti

d) la sfarsitul exercitiului, cu ocazia inventarierii creantelor, atunci cand se constata creante incerte sau
dubioase

e) la sfarsitul exercitiului

10) Ce semnifica inregistrarea contabila?

% = 401 1190
351 1000

4428 190

a) materii prime trimise la terti pentru prelucrare

b) materii prime achitate si lasate in custodia furnizorului

c) materii prime sosite de la furnizor fara factura


11) In cursul unei luni, o intreprindere inregistreaza TVA deductibila de 5000 lei si TVA colectata de 4000
lei. Care sunt inregistrarile de la sfarsitul lunii?

a) 4426 = 4427 4000

4426 = 4423 1000

b) 4427 = 4426 4000


4423 = 4426 1000

c) 4427 = 4426 4000

4424 = 4426 1000

12) Care este semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:

301 = 456

a) aport la capitalul social sub forma materiilor prime

b) reevaluarea materiilor prime aduse aport la capital

c) materii prime achizitionate

d) retragerea de capital social

e) subscrierea capitalului social

13) Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza scontul acordat ulterior unui
client?
a) % = 4111

666

4426

b) % = 4111

557

4426

c) % = 4111
757

4427

d) % = 4111

667
4427

14) Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt:

a) activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile

b) activele, capitalul propriu si datoriile

c) cheltuielile si veniturile

15) Cum se inregistreaza in contabilitate primirea unei donatii de produse finite?

a) 345 = 4753 60.000


b) 345 = 711 60.000

c) 345 = 7582 60.000

16) Avansul incasat pe baza extrasului de cont de la un client caruia entitatea urmeaza sa-i presteze un
serviciu se inregistreaza:

a)

b)

c)

17) Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza:

a) 4111 = %

7015

4427

b) 4111 = 7015
c) 4111 = %

345

4427

18) Receptia de marfuri in valoare de 35.7000 lei (inclusiv TVA) pentru care nu s-a primit factura de la
furnizor, se inregistreaza prin articolul contabil:

a) % = 401 35.700

371 30.000

4426 5.700
b) % = 408 35.700

371 30.000

4428 5.700

c) % = 408 35.700

371 30.000
4426 5.700

d) % = 404 35.700

371 30.000

4428 5.700
19) La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 40.000 lei
din carese plateste o factura in valoare de 18.000 lei. Care este inregistrarea corecta a operatiunilor?

a) 5414 = 581 40.000

581 = 5121 40.000

401 = 5414 18.000

b) 5411 = 581 40.000

581 = 5121 40.000

607 = 5411 18.000

c) 5411 = 581 40.000

581 = 5121 40.000

301 = 5411 18.000

d) 581 = 5121 40.000


5411 = 581 40.000

401 = 5411 18.000

20) Descarcare gestiunii cu active biologice de natura stocurilor de tipul animalelor si pasarilor vandute
se poate inregistra prin articolul contabil:
a) 711 = 361

b) 606 = 361

c) 361 = 606

d) 361 = 711
e) 461 = %

7588

4427

21) Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel:

a) 5311 = 4282 250


b) 5311 = 7583 250

c) 5311 = 7588 250

d) 5311 = 768 250

e) 5311 = 668 250


22) In situatie in care costul de achizitie al materiilor prime este de 100.000 lei, iar inregistrarea in
contabilitate a acestora se face la pretul prestabilit de 110.000 lei, diferentele de pret aferente
materiilor prime care trebuie inregistrate distinct in contabilitate sunt:

a) diferentele de pret favorabile stabilitae la intrarea materiilor rime in gestiunea unitatii

b) diferente de pret in plus

c) diferente de pret nefavorabile aferente stocurilor aprovizionate

d) diferente de pret in minus

23) Semnificatia articolului contabil urmator este:

% = 401 35.700
608 30.000

4426 5.700

a) ambalajele achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent pentru care factura se
va primi ulterior
b) ambalajele achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului permanent

c) ambalajele achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent

24) In cursul lunii s-a inregistrat obtinerea unor produse finite la un cost prestabilit de 5.000 lei, iar la
sfarsitul lunii costul efectiv calculat a fost de 5.400 lei. Ce articole au fost facute in aceasta luna?

a) 345 = 711 5.000

348 = 711 400

b) 345 = 711 5.400

711 = 348 400


c) 345 = 711 5.000

345 = 348 400

25) Cheltuielile reprezinta:

a) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altfel decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

b) cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altfel decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

c) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor
d) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altfel decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

e) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu

26) Se produc modificari in structura activelor si datoriilor unei entitati economice atunci cand se
contabilizeaza:

a) drepturi de personal neridicate


b) avansurile platite personalului in confirmitate cu contractul de munca

c) retinerile din salarii reprezentand avansuri, sume datorate tertilor, contributia pentru ajutorul de
somaj

d) salariile nete achitate peronalului


e) salariile cuvenite personalului

27) Societatea A ii acorda unei filiale un imprumut pe termen scurt de 10.000 lei. Inregistrarea la filiala
se va face prin articolul:

a) 2671 = 5121

b) 1621 = 5121

c) 5121 = 1621

d) 5121 = 4511

28) La primirea unei facturi restante de la furnizor, neintocmita in momentul vanzarii, TVA se
inregistreaza prin articolul:

a) 4428 = 4427
b) 4427 = 4428

c) 4426 = 4428
d) 4428 = 4426

29) In cazul comertului cu amanuntul, descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute se inregistreaza:
a) dupa fiecare vanzare

b) la sfarsitul fiecarei zile

c) la sfarsitul anului

d) la inceputul exercitiului urmator

e) la sfarsitul lunii
30) Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut cu resurse proprii, costul de productie de 2.000
lei. Indicati contul corespondent:

203 = ? 2.000

a) 404

b) 2803

c) 721

d) 711

e) 7015

31) O entitate (societate mama) acorda unei entitati afiliate un imprumut in suma de 50.000 lei pe o
perioada de 2 luni, care se restituie in doua transe egale. Dobanda anuala este de 12% si se plateste la
sfarsitul fiecare luni. Cum te inregistreaza incasarea dobanzii la sfarsitul celei de-a doua luna de
creditare?
a) 666 = 1685 25

b) 5121 = 4518 25
c) 4518 = 5121 3.000

d) 4518 = 766 50

32) Inregistrarea corecta privind compensarea unor creante si datorii comerciale reciproce in suma de
230 lei se realizeaza:
a) 4511 = 461 230

b) 462 = 461 230


c) 419 = 461 230

d) 401 = 4111 230

e) 462 = 409 230

33) Incasarea pretului de vanzare al obligatiunilor subscrise se poate inregistra prin articolul:

a) 5311 = 505
b) 5311 = 161

c) 5311 = 461

34) Factura de platit unui furnizor extern are o valoare nominala de 30.000$ la un curs de 3,8 lei/$. Plata
facturii are loc prin banca, la un curs de 3,9 lei/$. Care este inregistrarea contabila corecta?

a) 401 = 5121 117.000

b) 401 = 5124 114.000


c) 401 = 5124 117.000

d) 401 = % 117.000

5124 114.000

7651 3.000

e) % = 5124 117.000

401 114.000

6651

35) Reflectarea creantei fata de guvern pentru subventiile de primit pentru investitii se inregistreaza prin
articolul contabil:

a) 4751 = 7584

b) 5121 = 4751

c) 4751 = 4451
Tastați ecuația aici.BROSURA 27 PIATRA NEAMT 2020

1) Din categoria imobilizarilor necorporale fac parte:


a) Disponibilitatile banesti
b) Cheltuielile de constituire
c) Creantele imobilizate
d) Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare
e) Fondul comercial

2) Alegeti inregistrarea contabila care nu este corecta:


a) 6812=1512
b) 1512=7812
c) 1512=6812
d) 2131=1513

3) Articolul contabil 208=721 reflecta:


a) Plusuri la inventar de programe informatice
b) Valoarea unui program informatic primit ca aport
c) Receptia unui program informatic realizat cu efort propriu

4) Vanzarea a 1,000 de titluri clasificate ca actiuni detinute la entitati asociate la pretul de 3


lei, a caror cost de achizitie este de 2,75 lei/actiune da nastere urmatorului rezultat
financiar:
a) Profit de 250 lei
b) Profit de 3,000 lei
c) Pierdere de 250 lei
d) Rezultatul financiar este 0

5) Stingerea obligatiei fata de obligatari se poate face prin:


a) Emiterea unui bilet la ordin
b) Plata in numerar a sumei datorate
c) Conversia in actiuni

6) Unui calculator constat plus la inventar la 31 decembrie N i se stabileste o valoare contabila


de 9.000 lei, o durata de utilizare de 5 ani si un regim de amortizare accelerat. Articolele
contabile inregistrate la 31 decembrie N+2 sunt:
a) 6811=2814 4,500
4754=7584 4,500

b) 6811=2814 1,125
4754=7411 1,125
c) 6811=2814 1,125
4754=7584 1,125

d) 214 =4754 9,000


6811=2814 4,500
4754=7583 4,500

7) Rascumpararea actiunilor proprii genereaza urmatoarele consecinte asupra capitalurilor


proprii ale firmei prezentate in bilant:
a) Diminueaza capitalul social
b) Modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al acestora
c) Diminueaza atat capitalul social, cat si capitalurile proprii
d) Diminueaza marimea capitalurilor proprii ale firmei si modifica structura acestora

8) Metoda de amortizare care nu tine cont de trecerea timpului prin neexprimarea duratei de
viata utila a imobilizarii in ani/luni se numeste :
a) Metoda amortizarii calculate pe unitatea de produs sau serviciu
b) Metoda amortizarii accelerate
c) Metoda amortizarii liniare
d) Metoda amortizarii degresive

9) Emiterea de obligatiuni la o valoare mai mica decat valoarea lor nominala este justificata
de faptul ca:
a) Este obligatoriu prin lege ca valoare de emisiune sa fie mai mica decat cea nominala
b) Obligatiunile devin mai atractive pentru investitori
c) Dobanda platita obligatarilor se calculeaza la valoarea de emisiune, care este mai mica
d) La scadenta obligatiunilor se ramburseaza o suma de bani mai mica
10) Cresterea de valoare a unui teren ca urmare a reevaluarii se poate inregistra prin articolul
contabil:
a) 6588 = 2111
b) 2111 = 105
c) 2111 = 755

11) Indicati inregistrarea corecta privind diferenta de amortizat a unui echipament scos din
evidenta ca urmare a vanzarii :
a) 2813 = 2131
b) 6583 = 2131
c) 6588 = 2131
d) 2813 = 6583
12) Metoda de amortizare ce presupune trecerea pe cheltuieli a unei parti constante din
valoarea amortizabila a unei imobilizari in fiecare perioada a duratei de utilizare se
numeste:
a) Amortizare accelerata
b) Amortizare calculata pe unitatea de produs sau serviciu
c) Amortizare degresiva
d) Amortizare liniara

13) Repartizarea unei sume din profitul net al exercitiilor precedente pentru constituirea
rezervelor statutare se inregistreaza:
a) 1171 = 1063
b) 129 = 1063
c) 121 = 1063

14) Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor proprii ale unei
firme se prezentau astfel:
- Capital social 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN= 1 leu/ actiune)
- Rezerve 15.000
- Profit reportat 10.000
- Pierdere curenta 3.000
- Actiuni proprii 5.750 (5.000 actiuni la pret de rascumparare de 1,15 lei/actiune)
Marimea capitalului social dupa anularea actiunilor proprii este :
a) 89.250 lei
b) 95.000 lei
c) 90.000 lei
d) 95.750 lei

15) Precizati care din articolele contabile enumerate se pot intocmi la data de de 31 decembrie:
a) 129 = 1061
b) 121 = 6xx 7xx = 121
c) 1171 = %
1068
457
1012
d) 121 = %
129
1171

16) Cum se inregistreaza brevetarea unui procedeu tehnologic a carui realizare a durat 3 ani ?
a) 205 = %
203
721
b) 203 = 721
c) 203 = 205
17) Anularea unor obligatiuni emise si rascumparate, inainte de scadenta, la un pret mai mare
decat valoarea de rambursare, se inregistreaza:
a) 161 = %
505
141
b) 161 = %
505
768

c) % = 505
161
668
d) % = 505
161
149

18) O lucrare de dezvoltare pentru nevoi proprii inceputa si finalizata in exercitiul curent se
reflecta prin articolul:
a) 205 = 721
b) 614 = 5121
c) 203 = 721

19) La infiintarea unei S.C depunerea aportului in valuta presupune inregistrarea unei
diferente favorabile de curs valutar:
Care din enunturile urmatoare sunt adevarate?
a) Diferenta favorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul propriu
b) Diferenta favorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul social
c) Capitalul propriu este mai mic decat capitalul social
d) Capitalul propriu este mai mare decat capitalul social

20) Ce semnifica inregistrarea contabila 1012 = 109 ?


a) Rascumpararea actiunilor proprii
b) Conversia de obligatiuni in actiuni
c) Varsarea de capital sub forma de actiuni
d) Distribuirea de actiuni salariatiilor
e) Anularea actiunilor proprii rascumparate, corespunzator reducerii capitalului social
21) Scoaterea din activ a unui program informatic integral amortizat se inregistreaza prin
articolul contabil:
a) 2808 = 208
b) 6588 = 208
c) 6811 = 208
d) 6583 = 208

22) Scoaterea din gestiune a unui program informatic complet amortizat, subventionat integral
se contabilizeaza astfel:
a) 6588 = 208
b) 2808 = 208 si 4751 = 7584
c) 2808 = 208
d) 6583 = 208 si 4751 = 7584

23) Valoarea inscrisa pe titlul de valoare numit obligatiune se numeste:


a) Valoare contabila
b) Valoare de emisiune
c) Valoare de rambursare
d) Valoare nominala

24) Care din articolele contabile enuntate sunt corecte :


a) 129 = 1068
b) 105 = 1175
c) 121 = 1061
d) 1171 = 1061

25) Pe baza urmatoarelor informatii cunoscute:


- Pretul de cumparare a utilajului 100.000 lei
- Trasportul utilajului facturat de o unitate specializata 5.000 lei
- Cheltuieli de instalare a utilajului 4.500 lei
- Asigurarea utilajului pe timpul transportului suportata de cumparator 500 lei
Calculati costul de achizitie a produsului/ utilajului
a) 105.000 lei
b) 100.000 lei
c) 109.500 lei
d) 110.000 lei

26) Societatea B este filiata a societatii A. Cum se inregistreaza, la societatea B, obtinerea unui
imprumut pe o perioada de 3 ani de la societatea A?
a) 5121 = 1661
b) 5121 = 1621
c) 2671 = 5121
27) Stabiliti prin ce relatii se poate obtine capitalul propriu:
a) Venituri – cheltuieli
b) Activ - pasiv
c) Activ – datorii
d) Activ – venituri
e) Activ – cheltuieli

28) AGA decide majorarea capitalului social cu 5.000 actiuni cu VN de 1,5 lei/actiune pentru
care se primeste ca aport un aparat de masura si control in valoare de 8.000 lei. Articolele
contabile corespunzatoare sunt ?
a) 456 = % 8.000
1011 7.500
1041 500
2132 = 456 7.500
1011 = 1012 8.000

b) 456 = % 8.000
1011 7.500
1043 500
2132 = 456 7.500
1011 = 1012 500

c) 456 = % 8.000
1011 7.500
1041 500
2132 = 456 8.000
1011 = 1012 7.500

d) 456 = % 8.000
1011 7.500
1043 500
2132 = 456 8.000
1011 = 1012 7.500

29) Anularea unor obligatiuni emise si rascumparate inainte de scadenta la un pret mai mic
decat valoarea de rambursare, se inregistreaza:
a) 161 = %
505
768
b) % = 505
161
149
c) 161 = %
505
141
d) % = 505
161
668

30) Valoarea contabila aa unui aparat de masura si control este de 20.000 lei. Amortizarea
cumulata este de 5.000 lei iar ajustarea pentru depreciere este de 1.000 lei. In bilant,
aparatul figureaza la valoarea de:
a) 19.000 lei
b) 15.000 lei
c) 20.000 lei
d) 14.000 lei

31) In exercitiul N, o societate emite 100.000 obligatiuni cu VN de 10 lei/actiune si VR de 11


lei/actiune . Rata anuala a dobanzii este de 12 %. Plata dobanzi se face semianual, la 1 iulie
si 1 ianuarie. Rambursarea imprumutului se face integral la scadenta. Care este articolul
contabil referitor la dobanda la 31 decembrie N?
a) 1681 = 666 120.000
b) 666 = 5121 60.000
c) 6868 = 1681 66.000
d) 666 = 1681 60.000

32) Primirea unui brevet sub forma de donatie se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 7588
b) 205 = 4753
c) 205 = 741
d) 205 = 4751

33) Pe baza urmatoarelor date:


- Valoare nominala 10 lei/obligatiune
- Valoare de emisiune 8 lei/obligatiune
- Pret de rascumparare 9 lei/obligatiune
Calculati castigul sau pierderea inregistrate la anularea unei obligatiuni rascumparate:
a) Pierdere 1leu/obligatiune
b) Pierdere 2 lei/obligatiune
c) Castig 1 lei/obligatiune
d) Castig 2 lei/obligatiune
34) Ce semnifica inregistrarea contabila 261 = 768 ?
a) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea contabila a
creantelor care au constituit obiectul participari in natura la capitalul entitatilor
afiliate (mai mica)
b) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participari in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mica)
c) Valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatilor afiliate la
care se detin participatii, prin incorporarea rezervelor
d) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participari in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mare)

35) Concomitent cu amortizarea bunurilor de de natura imobilizarilor finantate pe seama


subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza:
a) La venituri
b) La bugetul statului
c) Unor entitati bugetare sub forma de sponsorizari

36) Prin articolul contabil 231 = 722 se reflecta :


a) Finalizarea unei lucrari de investitie
b) Finalizarea unei lucrari de investitie inceputa in cursul exercitiului anterior
c) Lucrarea de investitie inceputa si nefinalizata pana la sfarsitul exercitiului

37) Dobanda de incasat inregistrata de firma care a acordat un imprumut unei entitati
controlate in comun:
a) 2674 = 766 10.000
b) 2676 = 766 10.000
c) 2673 = 766 10.000
d) 2676 = 766 10.000

38) Care din urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea pozitiei financiare a unei
companii?
a) Active
b) Datorii
c) Cheltuieli
d) Venituri
e) Capitaluri proprii
39) Rezerva din reevaluare aferenta unei constructii devine un castig realizat:
a) Atunci cand se constituie ajustari pentru deprecierea constructiei
b) Pe masura amortizari constructiei
c) In momentul in care constructia este cedata

40) O firma depune ca aport la capitalul altei societatii comerciale un utilaj care are o valoare
inregistrata de 15.000 lei si o amortizare cumulata de 2.000 lei, obtinand 10.000 de actiuni
cu valoare nominala de 1.6 lei/actiune. Titlurile sunt considerate actiuni detinute la entitati
controlate in comuun. Articolul contabil este :
a) % = 2131 18.000
263 16.000
2813 2.000

b) % = % 18.000 18.000
263 2131 16.000 15.000
2813 768 2.000 3.000

c) 263 = % 16.000
2131 15.000
768 1.000

d) % = % 18.000 18.000
263 2131 16.000 15.000
2813 7583 2.000 3.000

41) Receptionarea unui program informatic realizat cu efort propriu se poate inregistra prin
articolul:
a) 208 = 203
b) 208 = 722
c) 208 = 208

42) Scoaterea din activ a unui program informatic amortizat integral se inregistreaza prin
articolul:
a) 6583 = 208
b) 6811 = 208
c) 2808 = 208

43) Prezentarea imobilizarilor corporale in bilant se face la:


a) Valoarea contabila diminuata cu ajustarile cumulate de valoare
b) Valoarea contabila
c) Valoarea de intrare minus amortizarea cumulata minus ajustarile pentru
deprecierea cumulate
44) Soldul creditelor bancare in valuta la 31 decembrie, conform datelor din contabilitatea
curenta, este de 50.000 euro la un curs de schimb de 4.5 lei/euro. Soldul dobanzilor bancare
neachitate este de 6.000 euro la un curs de 4.45 lei/euro. Cursul de schimb la 31 decembrie
comunicat de BNR este 1euro=4,47 lei. Rezultatul financiar reportat de intreprindere este :
a) Profit de 1.620 lei
b) Pierdere de 1.620 lei
c) Profit de 1.380 lei
d) Pierdere de 1.380 lei

45) Ce semnifica inregistrarea contabila 1068 = 117?


a) Constituirea altor rezerve din profitul perioadei precedente
b) Inglobarea altor rezerve in capitalul social
c) Reportarea altr rezerve in exercitiul financiar urmator
d) Diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente
e) Utilizarea altor rezerve pentru a acoperii pierderile reportate

46) Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobilizate necorporale in:
a) Contul de profit si pierdere
b) Balanta de verificare
c) Bilant

47) Dispuneti de urmatoarele informatii:


Capital social 20.000 lei
Profit 4.240 lei
Repartizarea profitului 250 lei
Rezerve 5.000 lei
Credite bancare pe termen lung 1.000 lei
Pierdere reportata 3.000 lei
Imprumuturi din emisiunea obligatiunilor 14.000 lei
Credite bancare pe termen scurt 7.000 lei
Actiuni proprii rascumparate 3.000 lei
Care este marimea capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente prezentate in bilant?
a) Capitaluri proprii 22.990 lei capitaluri permanente 37.990 lei
b) Capitaluri proprii 22.990 lei capitaluri permanente 44.240 lei
c) Capitaluri proprii 29.240 lei capitaluri permanente 44.240 lei
d) Capitaluri proprii 29.490 lei capitaluri permanente 44.490 lei
48) O firma depune un proiect de finantare prin care solicita finantarea procurarii unui
echipament, care au un cost de 80.000 lei . Finantarea se aproba pentru 60% din costul
echipamentului. Echipamentul este procurat la costul de 80.000 lei , TVA 19 .
Perioada stabilita pentr amortizare este de 8 ani, iar metoda utilizata este cea liniara. Dupa
8 ani este vandut echipamentul la un pret de vanzare de 20.000 lei, TVA 19%. Care sunt
inregistrarile contabile corecte privind vanzarea si scoaterea din evidenta ?
a) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
Si
% = 2131 80.000
2813 48.000
6583 32.000

b) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
Si
2813 = 2131 80.000
4751 = 7584 48.000

c) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
Si
2813 = 2131 80.000

49) Care din caracteristicile urmatoare pot fi atasate provizioanelor ?


a) Este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
b) Reprezinta obligatii curente generate de evenimente anterioare
c) Suma aferenta nu poate fi estimata
d) Reprezinta obligatii viitoare generate de evenimente anterioare

50) Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni se realizeaza astfel:


a) 666 = 5121
b) 666 = 1681
c) 5186 = 1681
d) 2678 = 1681
BROSURA 16 PIATRA NEAMT 2020

51) Rascumparea unor actiuni proprii, in vederea anularii, la un pret mai mare decat valoarea
nominala, se inregistreaza :
a) % = 5121
106
149
b) 109 = 5121
c) 109 = %
5121
141

52) Capitalurile proprii ale firmei se compun din:


a) Capital si rezerve, rezultat reportat, rezultatul exercitiului financiar
b) Capital social, rezerve din reevaluare, rezultat reportat, provizioane
c) Capital si rezerve, provizioane, datorii pe termen lung

53) O lucrare de dezvoltare pentru nevoi proprii inceputa si finalizata in exercitiul curent se
reflecta prin articolul
a) 205 = 721
b) 614 = 5121
c) 203 = 721

54) Care explicatie este justificata pentru corespondenta contabila 261 = 7588?
a) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mare)
b) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea marfurilor care au
constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mare)
c) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea marfurilor care au
constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mici)
d) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mica)

55) Concesiunile, brevetele, licentele si alte drepturi si valori similare se amortizeaza:


a) In maxim 3 ani
b) Pe durata lor de utilizare
c) In maxi 5 ani
d) Pe durata lor de utilizare, dar nu mai mult de 7 ani
56) Scoaterea din activ a unui program informatic integral amortizat se inregistreaza prin
articolul contabil:
a) 6811 = 208
b) 6583 = 208
c) 2808 = 208
d) 6588 = 208

57) Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut prin efort propriu, in valoare de 2000 lei.
Indicati contul corespondent:
203 = ? 2000 lei

a) 711
b) 404
c) 721
d) 701
e) 2803

58) Care din inregistrarile contabile urmatoare corespund acoperirii cheltuielilor cu emisiunea
actiunilor?
a) 1041 = 201
b) 149 = 1068
c) 1041 = 149
d) 1041 = 141

59) La descarcarea gestiunii, ca urmare a vanzarii, in cazul unui brevet amortizat partial si care
a fost primit ca donatie, se inregistreaza:
a) 2805 = 205

b) % = 205
2805
6583
Si
4753 = 7584

c) 2805 = 205 si 4753 = 7584

60) Scoaterea din gestiune a unui program informatic complet amortizat subventionat integral
se contabilizeaza astfel:
a) 2808 = 208
b) 6583 = 208 si 4751 = 7584
c) 6588 = 208
d) 2808 = 208 si 4751 = 7584
61) Pentru inchiderea contului de rezultate 121 ”Profit sau pierdere” se inregistreaza
urmatoarele articole contabile:
a) 129 = 121
b) 129 = 1171
c) 121 = %
129
1171
d) 1171 = 121

62) Urmatoarele afirmatii legate de datoriile pe termen lung ale unei firme sunt false:
a) eventualele diferente de curs valutar calculate la actualizareablunara a datoriilor in
valuta nu se inregistreaza in contabilitateca urmare a aplicarii principiului prudentei
b) datoriile nedecontate in valuta se actualizeaza la cursul valutar comunicat de Banca
Nationala a Romaniei la sfarsitul fiecarei luni
c) eventualele diferente de curs valutar calculate la acualizarea lunara a datoriilor in
valuta se inregistreaza in contabilitate la venituri /cheltuieli de exploatare.

63) Articolul contabil : 117 = 121 semnifica:


a) reportarea pierderii curente la inceputul exercitiului urmator celui in care s-a
inregistrat pierderea
b) profitul curent nerepartizat si reportat
c) acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent
d) reportarea pierderii curente la sfarsitul exercitiului financiar

64) In legatura cu contul 269 ” Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” sunt
adevarate urmatoarele afirmatii:
a) este un cont de activ
b) este un cont de pasiv
c) figureaza in bilant la imobilizari financiare cu semnul minus
d) figureaza in bilant la datorii cu scadenta mai mica sau mai mare de 1 an

65) Valoarea inscrisa pe titlul de valoare numit obligatiune se numeste:


a) Valoare contabila
b) valoare de rambursare
c) valoare de emisiune
d) valoare nominala
66) Mobilierul achizitionat,pentru care s-au transferat riscurile si avantajele de vanzator la
cumparator, dar care nu au ajuns inca la depozitele acestuia din urma, se inregistreaza in
contabilitate astfel:
a) % = 404 54.145
214 45.500
4426 8.645

b) % = 404 54.145
231 45.500
4426 8.645

c) % = 404 54.145
224 45.500
4426 8.645

d) % = 404 54.145
235 45.500
4426 8.645

67) Aportul la capitalul social concretizat intr-un brevet se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 721
b) 205 = 456
c) 205 = 1012

68) Articolul 208 = 721 reflecta:


a) valoarea uni program informatic primit ca aport
b) plusul la inventar de programe informatice
c) receptia unui program informatic realizat cu efort propriu

69) Care dintre articolele contabile anuntate sunt corecte?


a) 1041 = 1068
b) 261 = 1068
c) 141 = 1068
d) 129 = 1061
70) Regularizarea avansului acordat pentru achizitia unui program informatic se poate
inregistra in contabilitate astfel:
a) 404 = % 17.850
4094 15.000
4426 2850

b) % = 4094 15000
404 17.800
4426 -2850

c) 4426 =4094 2850

d) 4094 = 5121 17850

71) Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobilizate necorporale:
a) Contul de profit si pierdere
b) Bilant
c) Balanta de verificare

72) Petru inchiderea contului de rezultate 121 “Profit sau pierdere” se inregistreaza urmatoarele
articole contabile:
a) 120 = 121
b) 120 = 1171
c) 121 = %
120
1171
d) 1171 = 121

73) Aportul de capital social concretizat intr-un brevet se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 721
b) 205 = 456
c) 205 = 1012

74) Articolul 208 = 721 reflecta:


a) Valoarea unui program informatic primit ca aport
b) Plusurile la inventar de programe informatice
c) Receptia unui program informatic

75) Investitiile in intreprinderile asociate ce asigura posibilitatea exercitarii unei influente


semnificative se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului:
a) 261 “Actiuni detinute la entitati afiliate”
b) 262 “Actiuni detinute la entitati asociate”
c) 267 “Creante imobilizate”
d) 265 “Alte tipuri imobilizate”
76) Alegeti inregistrarea contabila care nu este corecta:
a) 1512 = 6812
b) 6812 = 1512
c) 2131 = 1513
d) 1512 = 7812

77) Stingerea obligatiei fata de obligatari se poate face prin:


a) Conversia in actiuni
b) Plata in numerar a sumei datorate
c) Emiterea unui bilet la ordin

78) Stingerea datoriei fata de un furnizor prin utilizarea garantiei depuse anterior de acesta se
inregistreaza:
a) 2678 = 5121 5.000
b) 401 = 7588 5.000
c) 401 = 5121 5.000
d) 401 = 2678 5.000

79) Alte rezerve se pot constitui din:


a) Castiguri legate din vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii:
b) Capitalul social
c) Profitul net reportat
d) Profitul brut

80) Imobilizarile corporale in curs de aprovizionare reprezinta:


a) Sumele acordate ca avansuri furnizorilor de imobilizari
b) Imobilizarile pentru csre s-au transferat riscurile si avantajele aferente de la vanzator,
dar pentru care nu s-a intocmit procesul verbal de receptie
c) Imobilizarile pentru care activitatea investitionala nu este finalizata la sfarsitul
perioadei
BROSURA 49 PIATRA NEAMT 2020

81) Urmatoarele afirmatii sunt adevarate :


a) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont de activ
b) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont bifunctional
c) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont rectificativ
d) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont de pasiv

82) Care din urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea performantei unei datorii ?
a) Active
b) Datorii
c) Capitaluri proprii
d) Cheltuieli
e) Venituri

83) Scoaterea din gestiune a unei imobilizari necorporale amortizate integral se


inregistreaza astfel ( inlocuiti contul care lipseste) ? = 208 500
a) 2811
b) 2814
c) 2808
d) 6583
e) 6811

84) Unui calculator constat plus la inventar la 31 decembrie N i se stabileste o valoare


contabila de 9.000 lei o durata de utilizare de 5 ani si un regim de amortizare accelerat.
Articolele contabile inregistrate la 31 decembrie N+2 sunt:
a) 214 = 4754 9.000
6811 = 2814 4.500
4754 = 7583 4.500

b) 6811 = 2814 1.125


4754 = 7411 1.125

c) 6811 = 2814 4.500


4754 = 7584 4,500

d) 6811 = 2814 1.125


4754 = 7584 1.125
85) Valoarea contabila a unui aparat de masura si control este de 20.000 lei. Amortizarea
cumulata este de 5.000 lei, iar ajustarea pentru depreciere este de 1.000 lei . In balanta
de verificare ,soldul contului 2131 este de:
a) 14.000 lei
b) 20.000 lei
c) 15.000 lei
d) 16.000 lei

86) Ce semnifica inregistrarea contabila 1021 = 109 ?


a) Conversia de obligatiuni in actiuni
b) Rascumpararea actiunilor proprii
c) Varsarea de capital sub forma de actiuni
d) Anularea actinilor proprii rascumparate, corespunzator reducerii capitalului social
e) Distribuirea de actiuni salariatiilor

87) Prin articolul contabil 4751 = 7584 se reflecta?


a) Cota-parte a subventiei care majoreaza veniturile societatii
b) Subventia de primit de la bugetul statului
c) Un plus de inventar la imobilizari

88) Prin comparatie cu momentul rascumpararii lor, anularea actiunilor proprii genereaza
urmatoarele consecinte asupra capitalurilor proprii ale firmei:
a) Diminueaza atat capitalul social cat si capitalurile proprii
b) Modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al acestora
c) Diminueaza marimea capitalurilor proprii ale firmei si modifica structura acestora
d) Diminueaza capitalul social

89) Incasarea unei subventii pentru investitii se poate inregistra:


a) 5121 = 4751
b) 5121 = 4451
c) 4451 = 4751

90) O S.C. construieste in regie proprie o cladire cu destinatia: birouri si pentru scopuri
administrative. Costul total este de 500,000 lei , iar lucrarile dureaza 2 ani. Cladirea este
impartita in 5 spatii independente, care au costuri egale. Un spatiu va fi folosit de catre
entitate cu punct de lucru propriu, iar celelalte patru se vor incchiria in baza unor contracte
catre terti. Care este operatiunea contabila privind receptia finala a investitiei imobiliare?
a) 215 = 725 400,000
b) 212 = 722 500,000
c) 215 = 235 400,000
d) 212 = 231 500,000
91) Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor proprii ale unei
firme se prezentau astfel:
- Capital social 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN= 1 leu/ actiune)
- Rezerve 15.000
- Profit reportat 10.000
- Pierdere curenta 3.000
- Actiuni proprii 5.750 (5.000 actiuni la pret de rascumparare de 1,15 lei/actiune)
Marimea capitalurilor propriil dupa anularea actiunilor proprii este :
a) 117,250 lei
b) 128,750 lei
c) 111,250 lei
d) 122,750 lei

92) Rascumpararea unor actiuni proprii, in vederea anularii, la un pret mai mare decat
valoarea nominala se inregistreaza:
a) 109 = %
5121
141
b) % = 5121
109
149
c) 109 = 5121

93) Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor proprii ale unei
firme se prezentau astfel:
- Capital social 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN= 1 leu/ actiune)
- Rezerve 15.000
- Profit reportat 10.000
- Pierdere curenta 3.000
- Actiuni proprii 5.750 (5.000 actiuni la pret de rascumparare de 1,15 lei/actiune)
La anularea actiunilor proprii se intocmeste articolul contabil:
a) 1012 = % 5,750
1091 5,000
141 750

b) % = 1091 5,750
1012 5,000
149 750

c) % = 1091 5,750
1012 5,000
141 750
d) 1012 = % 5,750
1091 5,000
149 750

94) Cu ocazia iesiri din evidenta, activele imobilizate se evalueaza la :


a) Valoarea de intrare sau valoarea rezultata din reevaluata
b) Pretul de vanzare
c) Pretul de vanzare diminuat de eventualele reduceri comerciale si financiare

95) Scoaterea din gestiune, ca urmare a vanzarii, a unui utilaj subventionat partial si amortizat
ingetral se contabilizeaza astfel:
a) 8583 = 2131
4751 = 7584

b) 4751 = 2131

c) 2813 = 2131
4751 = 7584

d) 2813 = 2131
e) 2813 = 4751

96) Receptia unui program informatic realizat prin forte proprii in valoare de 20,000 lei , a
carui productie a inceput in exercitiul anterior, pentru care sa inregistrat un cost de
productie de 15,000 lei in exercitiul financiar anterior, se contabilizeaza astfel:
a) 208 = % 20,000
203 15,000
721 5,000

b) 203 = 721 15,000


208 = 203 15,000

c) 208 = 203 20,000

d) 208 = % 20,000
203 5,000
721 15,000

97) Prima de capital intervine atunci cand:


a) Pretul de vanzare este superior valorii nominale a titlurilor
b) pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor, dar superior valorii matematice-
contabile
c) pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor
98) Datoriile incluse in categotia ‚,Imprumuri si datorii asimilate’’ sunt raportate in bilant:
a) numai la datorii cu scadenta mai mare de 1 an
b) la active imobilizate, cu semnul minus
c) numai la datorii cu scadenta mai mica de 1 an
d) la datorii cu scadenta mai mica de 1 an pentru partea curenta a acestora, iar restul la datorii
cu scadenta mai mare de 1 an

99) Ce semnifica inregistrarea contabila 261 = 465 ?


a) Titluri de participare achizitionate
b) Retragerea de capital social
c) Subscrierea capitalului social
d) Aport la capital social sub forma actiunilor detinute la entitati afiliate

BROSURA 38 PIATRA NEAMT 2020

100) Care structura de cheltuielise inregistreaza prin articolul contabil 6811=2801?


a) Amortizarea imobilizarilor in cues de executie
b) Amortizarea imobilizarilor corporale
c) Amortizarea cheltuielilor cu emisiunea obligatiunilor
d) Amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

101) Care este elementul esential prin care provizioanele se disting de alte datorii?
a) Suma aferenta nu poate fi estimata cu suficienta credibilitate
b) Este improbabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
c) Factorul de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli
necesare stingerii datoriei

102) Prin articolul contabil 465=1011 se reflecta operatia de :


a) Subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret identic
cu valoarea nominala
b) Subscriere la constituirea capitalului social cu ocazia infiintarii societatii
c) Subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret superior
valorii nominale

103) Constituirea unui provizion conduce la :


a) Cresterea datoriilor prezente
b) Nu are nici un efect asupra rezultatului curent, provizionul urmand sa fie anulat
c) Diminuarea rezultatului exercitiului in care se constituie provizionul

104) Achizitia de actiuni detinute la entitati afiliate a caror plata se face la o data ulterioara
se inregistreaza:
a) 261 = 269185.000
b) 261 = 404 85.000
c) 261 = 512185.000
d) 261 = 296185.000
105) Inmobilizarile corporale in curs de aprovizionare reprezinta?
a) Imobilizarile pentru care activitatea investitionala nu este finalizata la sfarsitul
perioadei
b) Sumele acordate ca avansuri de imobilizari
c) Imobilizarile pentru care s-u transferat riscurile si avantajele aferente de la vanzator
la cumparator....intocmit proces verbal de receptie

106) Brevetarea unui prototip in valoare de 9.500lei pentru care se plateste o taxa de 500lei,
TVA 19%, se inregistreaza...

a) 205 = % 10.000
203 9.500
721 500

b) 205 = % 10.000
203 9.500
628 500

c) 203 = % 10.000
205 9.500
721 500

d) 205 = % 10.095
203 9.500
721 595

107) La obtinerea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni, cand pretul de emisiune
este mai mic dacat valoarea de pambursare , dar egal cu valoarea nominala, datoria fata
de obligatari este evidentiata:
a) La valoarea de rambursare
b) La valoarea de emisiune
c) La valoarea nominala a obligatiunilor

108) Ce semnifica inregistratre contabila : 456 = 7581?


a) Incasarea unei despagubiri de la actionari
b) Incasarea unei dobanzi de la actionari
c) Dreptul de a primi c/val unei dobanzi de la actionari
d) Dreptul de a primi c/val unei despagubiri de la actionari
109) Care din urmatoarele articole contabile sunt corecte ?
a) 1171.Pi = 1171.Pr
Acoperirea pierderii raportate din profitul reportat
b) 121 = 1171.Pr
Reportarea profitului curent la inceputul exercitiului financiar imediat urmator
c) 1171.Pi = 121
Reportarea pierderii curente la inceputul exercitiului financiar imediat urmator
d) 1171.Pr = 1171.Pi
Acoperirea pierderii reportate din profitul raportat

110) Pe baza urmatoarelor date:


-valoarea nominala 10lei/obligatiune

-valoare de emisiune 8lei/obligatiune

-pret de rascumparare 9lei/obligatiune

a) Pierdere 2lei/obligatiune
b) Castig 2lei/obligatiune
c) Pierdere 1leu/obligatiune
d) Castig 1lei/obligatiune

111) Ce semnifica inregistrarea contabila :2131 = 1513?


a) Anularea unui provizion pentru dezafectare
b) Inregistrarea contabila nu este posibila
c) Consumul unui provizion pentru dezafectare
d) Constituirea unui provizion pentru dezafectare

112) Subventiile pentru investitii au ca scop:


a) Acoperirea diferentelor de pret la produsele subventionate
b) Acoperirea pierderilor inregistrate de regiile autonome si societatile comerciale la
care se.....
c) Procurarea sau realizarea de imobilizari

113) Regularizarea avansului acordat pentru achizitia unui program informatic se poate
inregistra:
a) 4426 = 4094 2.850
b) % 4094 15.00
404 17.850
4426 -2.850
c) 404 = % 17.850
4094 15.000
4426 2850
d) 4094 = 5121 17.850
114) La baza urmatoarelor date , calculti capitalurile proprii ale firmei:
-capital social 100.000lei, prime de capital 2.000lei, profit reportat 10.000lei, actiuni
proprii 15.000lei......legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii 500lei:
a) 97.500
b) 96.500
c) 97.000
d) 127.500

115) Care din documentele urmatoare nu corespund intrarii in evidenta a imobilizarilor


corporale?
a) Factura de cumparare, contract, proces verbal de receptie
b) Bon de consum, fisa limita de consum
c) Act constitutiv, expertiza tehnica, declarative de subscriere, process verbal de
receptie

Br 49 - 1a, 2de, 3d, 4d, 5d, 6a, 7b, 8c, 9a, 10a, 11cd, 12a, 13b, 14b, 15d, 16c, 17b, 18d, 19a, 20c,
21b, 22b, 23ac, 24d, 25a, 26c, 27ac, 28d, 29a, 30ab, 31b, 32abe, 33a, 34a, 35c, 36c, 37b, 38b, 39a,
40c, 41a, 42c, 43a, 44a, 45a, 46b, 47bc, 48d
= GRILE CONTABILITATE FINANCIARA EVP 2019 =
1. Stabiliti prin ce relatie se poate obtine capitalul propriu:
• Venituri cheltuieli
• Activ pasiv
• Capital social + prime de capital+ rezerve + rezultat sau c ?
• Activ cheltuieli
• Activ venituri
• Activ - datorii

2. Prin articolul contabil % = 161 se reflecta:


461
169
• Rascumpararea obligatiunilor emise, in vederea anularii
• Subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se realizeaza
la pret superior valorii nominale
• Subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se realizeaza
la pret inferior valorii de rambursare

3. Care din urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea performantei unei companii?
▪ Capitalurile proprii
▪ Cheltuieli
▪ Datorii
▪ Active
▪ Venituri

4. Marirea capitalului social pe seama profitului net realizat in exercitiile precedente se


evidentiaza astfel:
▪ 121 = 1012 1.000
▪ 117 = 1012 1.000

5. Care dintre caracteristicile urmatoare pot fi atasate provizioanelor ?


▪ Reprezinta obligatii curente generate de evenimente anterioare
▪ Suma aferenta nu poate fi estimata cu suficienta credibilitate
▪ Este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
▪ Reprezinta obligatii viitoare generate de evenimente anterioare
6. Care dintre principiile contabile enumerate mai jos determina o supraevaluare a rezultatului?
• Prudenta
• Costul istoric
• Contabilitatea de angajamente
• Necompensarea
• Continuitatea activitatii
7. Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni se realizeaza astfel:
• 2678 = 1681
• 666 = 1681
• 5186 = 1681
• 666 = 5121

8. Ce semnifica inregistrarea contabila 1068 = 117 ?


• Reportarea altor rezerve in exercitiul financiar urmator
• Constituirea altor rezerve din profitul perioadei precedente
• Utilizarea altor rezerve pentru a acoperi pierderile reportate
• Inglobarea altor rezerve in capitalul social
• Diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente
9. Prin articolul contabil 6868 = 169 se inregistreaza :
• Primele de rambursare a obligatiunilor , constatate la subscriere
• Primele de rambursare a obligatiunilor scoase din evidenta ca urmare a amortizarii
integrale
• Amortizarea primelor de rambursare

10. Prin articolul contabil 5124 = % se reflecta operatia de :


456
765

• Depunere ca aport a unei sume in devize cu o diferenta nefavorabila de curs valutar


• Depunerea ca aport a unei sume in devize dupa expirarea termenului prevazut in actul
constitutive
• Subscrierea la capital a unei sume in devize
• Depunerea ca aport a unei sume in devize cu o diferenta favorabila de curs valutar

11. Ce semnifica inregistrarea contabila 1068 = 117 ?


• Reportarea altor rezerve in exercitiul financiar urmator
• Constituirea altor rezerve din profitul perioadei precedente
• Utilizarea altor rezerve pentru a acoperii pierderile reportate
• Inglobarea altor rezerve in capitalul social
• Diminuarea caitalului social cu pierderile perioadei precedente
12. Care structura de cheltuieli se inregistreaza prin articolul contabil 6811 = 169 ?
• Amortizarea primelor de capital
• Amortizarea imobilizarilor corporale
• Amortizarea imobilizarilor in curs de executie
• Provizioanele
• Nici o varianta

13. Reducerea capitalului social prin restituirea in numerar catre actionari a unei parti din
sumele platite de catre acestia in contul actiunilor se contabilizeaza astfel:
• 1012 = 456
456 = 5311

• 1012 = 5311

• 1011 = 456
456 = 5311

14. Constituirea unui provizion conduce la :


▪ Nu are nici un efect asupra rezultatului curent , provizionul urmand a fi anulat
▪ Diminuarea rezultatului exercitiului in care se constituie provizionul
▪ Cresterea datoriilor prezente ?

15. Alegeti inregistrarea contabila care nu este corecta :


• 6812 = 1512
• 2131 = 1513
• 1512 = 6812
• 1512 = 7812

16. Prima de capital intervine atunci cand :


• Pretul de vanzare este superior valorii nominale a titlurilor
• Pretul de vanzare este interior valori nominale a titlurilor
• Pretul de vanzare este interior a valori nominale a titlurilor, dar si superior valorii matematice
contabile
17. Care dintre urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea pozitiei financiare a unei
companii?
▪ Active
▪ Capitaluri proprii
▪ Veniturii
▪ Datorii
▪ Cheltuieli

18. Rascumpararea unor actiuni proprii, in vederea anularii, la un pret mai mare decat
valoarea nominal, se inregistreaza : (o singura varianta de rasp)

A) 109 = %
5311
141

B) 109 = 5311

C) % = 5311
109
149

19. Care dintre principiile contabile enumerate mai jos determina o supraevaluare a
rezultatului?
• Prudenta
• Costul istoric
• Contabilitatea de angajamente
• Necompensarea
• Continuitatea activitatii

20. Prin articolul contabil 117 = 121 semnifica:


• Reportarea pierderi curente
• Profitul curent nerepartizat si reportat
• Acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent

21. Operatiunea de conversie a 1.000 de obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 2.50


lei/obligatiune . In actiune cu o valoare nominal totala de 2.400 lei se contabilizeaza astfel:
a) 161 = % 2.500
1012 2.400
1044 100
b) 161 = % 2.500
109 2.400
1041 100

c) 161 = 109 2.500

d) 161 = % 2.500
1011 2.400
1041 100
1011 = 1012 2.400

e) 161 = % 2.500
456 2.400
7588 100

22. La obtinerea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni, datoria fata de obligatari este
evidentiata:
a) La valoarea nominala a obligatiunilor
b) La valoarea de rambursare
c) La valoarea de emisiune

23. Prin articolul contabil 456 = 1011 se reflecta operatia de:


a) Subscrierea la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret superior valorii
nominale
b) Subscrierea la constituirea capitalului social cu ocazia infiintarii societatii
c) Subscrierea la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret identic cu
valoarea nominala
24. Ce semnifica inregistrarea contabila 1012 = 109?
a) Varsarea de capital sub forma de actiuni
b) Distribuirea de actiuni salariatilor
c) Rascumpararea actiunilor propria
d) Anularea actiunilor proprii rascumparate, corespunzator reducerii capitalului social
e) Conversia de obligatiuni in actiuni
25. Constituirea rezervelor legale din profitul curent se reflecta prin articolul:
a) 121 = 1061
b) 129 = 1061
c) 117 = 1061
26. Care este elementul esential prin care provizioanele se disting de alte datorii:
a) Factorul de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare
stingerii datoriei
b) Este improbabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
c) Suma aferenta nu poate fi estimata cu suficienta credibilitate
27. Ce semnifica inregistrarea contabila 261 = 456?
a) Subscrierea capitalului social
b) Titluri de participare achizitionate
c) Retragerea de capital social
d) Aport la capital social sub forma actiunilor detinute la entitatile afiliate
e) Reevaluarea titlurilor de participare
28. Majorarea capitalului societatii comerciale cu 165 lei prin subscrierea a 165 de actiuni
noi la un pret superior valorii nominale a vechilor actiuni cu 0,20 lei/actiune (1,20 lei/actiune =
0,20 lei/actiune cu aport in bani, se contabilizeaza astfel:
a) 456 = % 198
1012 165 ???????????
1041 33
b) 456 = 1011 165
456 = 1041 33
c) 456 = 1012 165

29. Articolul contabil 1171 = 121 semnifica:

a. Reportarea pierderii curente


b. Profitul current nerepartizat si reportat
c. Acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent.

30. Care structura de cheltuieli se inregistreaza prin articolul contabil 6811 = 2801?
a) Amortizarea cheltuielilor cu emisiunea obligatiunilor
b) Amortizarea imobilizarilor corporale
c) Amortizarea imobilizarilor in curs de executie
d) Amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
= GRILE CONTABILITATE FINANCIARA EVP 2019 =
1. Stabiliti prin ce relatie se poate obtine capitalul propriu:
• Venituri cheltuieli
• Activ pasiv
• Capital social + prime de capital+ rezerve + rezultat sau c ?
• Activ cheltuieli
• Activ venituri
• Activ - datorii

2. Prin articolul contabil % = 161 se reflecta:


461
169
• Rascumpararea obligatiunilor emise, in vederea anularii
• Subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se realizeaza
la pret superior valorii nominale
• Subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se realizeaza
la pret inferior valorii de rambursare

3. Care din urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea performantei unei companii?
▪ Capitalurile proprii
▪ Cheltuieli
▪ Datorii
▪ Active
▪ Venituri

4. Marirea capitalului social pe seama profitului net realizat in exercitiile precedente se


evidentiaza astfel:
▪ 121 = 1012 1.000
▪ 117 = 1012 1.000

5. Care dintre caracteristicile urmatoare pot fi atasate provizioanelor ?


▪ Reprezinta obligatii curente generate de evenimente anterioare
▪ Suma aferenta nu poate fi estimata cu suficienta credibilitate
▪ Este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
▪ Reprezinta obligatii viitoare generate de evenimente anterioare
6. Care dintre principiile contabile enumerate mai jos determina o supraevaluare a rezultatului?
• Prudenta
• Costul istoric
• Contabilitatea de angajamente
• Necompensarea
• Continuitatea activitatii
7. Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni se realizeaza astfel:
• 2678 = 1681
• 666 = 1681
• 5186 = 1681
• 666 = 5121

8. Ce semnifica inregistrarea contabila 1068 = 117 ?


• Reportarea altor rezerve in exercitiul financiar urmator
• Constituirea altor rezerve din profitul perioadei precedente
• Utilizarea altor rezerve pentru a acoperi pierderile reportate
• Inglobarea altor rezerve in capitalul social
• Diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente
9. Prin articolul contabil 6868 = 169 se inregistreaza :
• Primele de rambursare a obligatiunilor , constatate la subscriere
• Primele de rambursare a obligatiunilor scoase din evidenta ca urmare a amortizarii
integrale
• Amortizarea primelor de rambursare

10. Prin articolul contabil 5124 = % se reflecta operatia de :


456
765

• Depunere ca aport a unei sume in devize cu o diferenta nefavorabila de curs valutar


• Depunerea ca aport a unei sume in devize dupa expirarea termenului prevazut in actul
constitutive
• Subscrierea la capital a unei sume in devize
• Depunerea ca aport a unei sume in devize cu o diferenta favorabila de curs valutar

11. Ce semnifica inregistrarea contabila 1068 = 117 ?


• Reportarea altor rezerve in exercitiul financiar urmator
• Constituirea altor rezerve din profitul perioadei precedente
• Utilizarea altor rezerve pentru a acoperii pierderile reportate
• Inglobarea altor rezerve in capitalul social
• Diminuarea caitalului social cu pierderile perioadei precedente
12. Care structura de cheltuieli se inregistreaza prin articolul contabil 6811 = 169 ?
• Amortizarea primelor de capital
• Amortizarea imobilizarilor corporale
• Amortizarea imobilizarilor in curs de executie
• Provizioanele
• Nici o varianta

13. Reducerea capitalului social prin restituirea in numerar catre actionari a unei parti din
sumele platite de catre acestia in contul actiunilor se contabilizeaza astfel:
• 1012 = 456
456 = 5311

• 1012 = 5311

• 1011 = 456
456 = 5311

14. Constituirea unui provizion conduce la :


▪ Nu are nici un efect asupra rezultatului curent , provizionul urmand a fi anulat
▪ Diminuarea rezultatului exercitiului in care se constituie provizionul
▪ Cresterea datoriilor prezente ?

15. Alegeti inregistrarea contabila care nu este corecta :


• 6812 = 1512
• 2131 = 1513
• 1512 = 6812
• 1512 = 7812

16. Prima de capital intervine atunci cand :


• Pretul de vanzare este superior valorii nominale a titlurilor
• Pretul de vanzare este interior valori nominale a titlurilor
• Pretul de vanzare este interior a valori nominale a titlurilor, dar si superior valorii matematice
contabile
17. Care dintre urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea pozitiei financiare a unei
companii?
▪ Active
▪ Capitaluri proprii
▪ Veniturii
▪ Datorii
▪ Cheltuieli

18. Rascumpararea unor actiuni proprii, in vederea anularii, la un pret mai mare decat
valoarea nominal, se inregistreaza : (o singura varianta de rasp)

A) 109 = %
5311
141

B) 109 = 5311

C) % = 5311
109
149

19. Care dintre principiile contabile enumerate mai jos determina o supraevaluare a
rezultatului?
• Prudenta
• Costul istoric
• Contabilitatea de angajamente
• Necompensarea
• Continuitatea activitatii

20. Prin articolul contabil 117 = 121 semnifica:


• Reportarea pierderi curente
• Profitul curent nerepartizat si reportat
• Acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent

21. Operatiunea de conversie a 1.000 de obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 2.50


lei/obligatiune . In actiune cu o valoare nominal totala de 2.400 lei se contabilizeaza astfel:
a) 161 = % 2.500
1012 2.400
1044 100
b) 161 = % 2.500
109 2.400
1041 100

c) 161 = 109 2.500

d) 161 = % 2.500
1011 2.400
1041 100
1011 = 1012 2.400

e) 161 = % 2.500
456 2.400
7588 100

22. La obtinerea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni, datoria fata de obligatari este
evidentiata:
a) La valoarea nominala a obligatiunilor
b) La valoarea de rambursare
c) La valoarea de emisiune

23. Prin articolul contabil 456 = 1011 se reflecta operatia de:


a) Subscrierea la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret superior valorii
nominale
b) Subscrierea la constituirea capitalului social cu ocazia infiintarii societatii
c) Subscrierea la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret identic cu
valoarea nominala
24. Ce semnifica inregistrarea contabila 1012 = 109?
a) Varsarea de capital sub forma de actiuni
b) Distribuirea de actiuni salariatilor
c) Rascumpararea actiunilor propria
d) Anularea actiunilor proprii rascumparate, corespunzator reducerii capitalului social
e) Conversia de obligatiuni in actiuni
25. Constituirea rezervelor legale din profitul curent se reflecta prin articolul:
a) 121 = 1061
b) 129 = 1061
c) 117 = 1061
26. Care este elementul esential prin care provizioanele se disting de alte datorii:
a) Factorul de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare
stingerii datoriei
b) Este improbabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
c) Suma aferenta nu poate fi estimata cu suficienta credibilitate
27. Ce semnifica inregistrarea contabila 261 = 456?
a) Subscrierea capitalului social
b) Titluri de participare achizitionate
c) Retragerea de capital social
d) Aport la capital social sub forma actiunilor detinute la entitatile afiliate
e) Reevaluarea titlurilor de participare
28. Majorarea capitalului societatii comerciale cu 165 lei prin subscrierea a 165 de actiuni
noi la un pret superior valorii nominale a vechilor actiuni cu 0,20 lei/actiune (1,20 lei/actiune =
0,20 lei/actiune cu aport in bani, se contabilizeaza astfel:
a) 456 = % 198
1012 165 ???????????
1041 33
b) 456 = 1011 165
456 = 1041 33
c) 456 = 1012 165

29. Articolul contabil 1171 = 121 semnifica:

a. Reportarea pierderii curente


b. Profitul current nerepartizat si reportat
c. Acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent.

30. Care structura de cheltuieli se inregistreaza prin articolul contabil 6811 = 2801?
a) Amortizarea cheltuielilor cu emisiunea obligatiunilor
b) Amortizarea imobilizarilor corporale
c) Amortizarea imobilizarilor in curs de executie
d) Amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
Contabilitate grile

1.Prin articolul contabil 5121=162 se poate inregistra

Primirea unui credit in lei

2. Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza aportul in terenuri la capital
social?

2111=456

3.Prin articolul contabil 608=388 2000 se inregistreaza

Diferente de pret in plus aferente ambalajelor date in consum

4. Prin articolul contabil 5113=413 238 000 se inregistreaza

Primirea unui efect comercial de la un client

5. Cheltuielile aferente materialelor auxiliare date in consum (15000 lei) si cele corespunzatoare
materialelor de aceasta natura constatate plus de inventariere 25000 lei se contabilizeaza astfel

6021=3021

3021=6021

6. O societate comerciala achizitioneaza marfuri pe baza facturii pret de comparare 30000 lei. Rabat 1%
si tva. Ulterior printr-o factura de reducere se primeste un scont de 2%. Precizati inregistrarile
contabile privind factura ulterioara

401=% 714.00

767 600.00

4426 114.00

7. Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza primirea de materii prime drept
aport?

301=456

8. Semnificatia articolului contabil urmator este

%=401 35700

608 30000

4426 5700

9. Concomitent cu operatia de amortizare a bunurilor de natura imobilizarilor finantate pe seama


subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza

Unor unitati de bugetare sub forma de sponsorizari

10. Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreza prin articolul


%2112si4428=404

11In ce categorie de cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile efectuate cu plata despagubirilor?

Cheltuielile de exploatare

12. Soldul debitor al contului 129 Repartizarea profitului se inscrie in bilant in grupa

Capital si rezerve (cu suma in negru profit si suma in rosu pierdere)

13 Descarcarea gestiunii cu producele finite trimise in targuri sau expozitii, vandute la sfarsitul targului
sau expozitiei, se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil

711=345 cost de productie

14. La societatea x prin articolul contabil

4427=%

4426

4423

TVA aferenta vanzarilor este inferioara TVA aferenta cumpararilor

15. Indicati care din modalitatile de mai jos nu poate fi retinuta pentru stingerea unei obligatii

Transformarea datoriei in cheltuieli

16. Care cont debitor nu se foloseste in creditarea contului 381 Ambalaje?

6583 cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

17. Se produc modificari in structura activelor si datoriilor unei entitati economice atunci cand se
contabilizeaza

Drepturi de personal neridicate

Salariile nete achitate personalului

18.Societatea A ii acorda unei filiale un imprumut pe termen scurt de 10 000 lei .inregistrarea
imprumutului se va face prin articolul

5121=1621

19. La primirea unei facturi restante de la furnizor, neintocmita in momentul vanzarii, tva se
inregistreaza prin articolul

4428=4426

20. penalizari pentru neplata tva la termen de scadenta 1700lei

Suma care trebuie achitata la bugetul statului?

31700
21 In situatia in care costul de achizitie al materiilor prime este de 100.000 lei, iar inregistrarea in
contabilitate a acestora se face la pretul prestabilit de 110000 lei, diferentele de pret aferante materiilor
prime care trebuie inregistrate in contabilitate sunt

Diferente de pret favorabile stabilite la intrarea materiilor prime in gestiunea unitatii

Diferente de pret in minus

22.Semnificatia articolului contabil urmator este

%=401 35700

608 30000

4426 5700

Ambalaje achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent

23. In cursul lunii s a inregistrat obtnerea unor produse finite la un cont prestabilit de 5000 lei, iar la
sfarsitul lunii cosul efectiv calculat a fost 5400 lei. Ce articole contabile au fost facute in aceasta
luna?

345=711

348=711

24. Cheltuielile reprezinta

Diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau
scaderi ale valorii activelor sau cresterii ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

25. Luarea la ecport de produse finite pe baza de factura se inregistreaza

4111=7015

26. Receptia de marfuri in valoare de 35700lei inclusiv tva, pt care nu s a primit factura de la furnizor se
intregistreaza

%=408 35700

371 30000

4428 5700

27 la cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 40000 lei din
care se plateste in factura in valoare de 18000 lei Care este inregistrarea corecta?

361=711

28.Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel 5311=768

250
29 In cazul comertului cu amanuntul, descarcarea gestiunii pentru marfurile vazute se inregistreaza

Dupa fiecare vanzare

30. Se receptioneza un procedeu tehnologic, obtinut cu resurse proprii cotul de productie de 2000
lei. Indicati contul corespondent

203=? 2000 lei

Nu are raspuns corect

31. O entitate acorda unei entitati afliate un imprumut in suma de 50000 lei, pe o perioada de 2 luni,
care se rstituie in doua transe egale. Dabanda anuala este de 12% si se plateste la sfarsitul fiecarei luni.
Cum se inregsitreaza incasarea dobanzii la sfarsitul celei de a doua luna de creditare?

4518=7676 50

32. Inregistrarea corecta privind compensarea unor creante si datorii comerciale reciproce in suma
de 230 lei se realizeaza

401=4111 230

33. o societate comerciala achizitioneaza marfuri pe baza facturii pe baza facturii pret de cumparare
30000 lei rabat 1% si TVA. Ulterior printr o factura de reducere se primeste un scurt de 2%. Precizati
inregistrarile contabile privind factura ulterioara

401=% 70686

371 594000

4426 11286

34.Factura de platit unui furnizor extern are o valoare normala de 30000$ la un curs de 3,8lei/$ . Plata
facturii are loc prin banca la un curs de 3,9 lei/$. Care este inregstrarea contabila corecta?

%=5124 117000

401 114000

6651 3000

35. Reflectarea creantei fata de guvern pentru subventiile de primit pentru investitii se inregistreaza prin
articoolul

4751=4451

27. Veniturile reprezinta:


a) Cresteri ale beneficilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de
intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datorilor care se concretizeaza in cresteri ale
capitlului propriu
b) Cresteri ale beneficilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de
intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datorilor care se concretizeaza in cresteri ale
capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii .ale actionarilor.
c) Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de
iesiri sau descresteri ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in scaderi ale
capitalului propriu, altele deacat cele rezultate din distribuirea catre actionari.
28. Stocurile genereaza beneficii:
a) Contribuie la obtinerea altor bunuri sau servicii
b) Fac obiectul vanzarii
c) Sunt primite in custodie sau consignate
d) Sunt predate pentru a acoperi anumite datorii
29. Contul 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” are sold final debitor la sfarsitul
perioadei de gestiune in urmatoarea situatie:

a) Stocul initial de produse finale < stocul final stabilit la sf perioade.


b) Intrarile de produse in cursul perioadei de gestiune > iesirile din aceiasi perioada de gestiune
c) Iesirile din produse finite in cursul perioadei > intrarile de produse in aceasi perioada.
30. Care dintre articolele contabile urmatoare reflecta primirea ca aport a unui utilaj? a) 2131=1012

b) 2131=456
c) 2131=1011
31. Ce reprezinta relatiile cu terti ?

• Raporturi juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii in bani si in natura,fata de orice


persoana fizica sau juridica
32. La sfarsitul perioadei situatia in conturile de TVA se prezinta astfel:

- TVA de plata din perioada precedenta 70.000 lei

- TVA deductibila 180.000 lei

- TVA colectata 140.000 lei

- penalizari pentru neplata TVA la termenul de scadenta

Ce suma trebuie achitata la bugetul de stat?

a) 41.700 lei
b) 31.700 lei
c) 71.700 lei
d) 4.700 lei
33. O societate comerciala prezinta urmatoarele date privind produsele finite; stoc existent la
inceputul lunii 200 de bucati a 50 lei cost standard; cost efectiv 51 lei/buc; intrari in cursul lunii 100
bucati la cost standard; iesiri in cursul lunii 180 bucati. Costul calculat la sf lunii este de 46,5 lei/buc. Care
este articolul contabil si suma corecta pentru diferenta de cost a produselor finite iesite ?

a) 348=711 90
b) 345=711 95
c) 711=348 109
d) 711=345 210
e) 345=348 90
34. Modificari in structura activelor si datoriilor societati comerciale se produc atunci cand se
contabilizeaza:

• Achizitie de materiale consumabile


Br.27. 9. Sunt considerate stocuri cu ciclu lung de fabricatie:

• Nu exista stocuri cu ciclu lung de fabricatie


10. La societatea X, prin 301=308 se inregistreaza:

• Diferente de pret in minus


11. Inregistrarea adaosului comercial si TVA la unitatea de desfacere:

• 371=%378,4426
12. Ce semnifica 401=403?

• acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei 46.
Inregistrarea subventiei de primit in suma de 25.000 lei pentru acoperirea stocurilor:

• 4451=7412
47. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole corecte:

• 301=308 4000
Diferente de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate de furnizori
48. Prin articolul contabil 456=2111 se inregistreaza:

• Terenuri retrase din aportul de capital


49. Pretul de vanzare ( exclusiv TVA ) al unui mijloc de transport vandute se inregistreaza in:

• Creditul contului 7583


50. Recunoasterea unui activ sau a unei datorii din punct de vedere contabil, inseamna:

• Incorporarea in situatiile financiare elementului care indeplineste criteriile de recunoastere


37. Subventiile pentru investiti reprezinta sume primite de o entitate pentru :

• Finantarea activitatii de investitii


38. Care este articolul contabil prin care se inregistreaza primirea unui brevet sub forma de donatie ?

205=4753

39. In ce situatii entitatea foloseste contul 4428 „TVA nexigibila” ?


• Cumparari/livrari de bunuri si/sau servicii fara factura

• Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii cu plata in rate


• Acordarea echipamentului de lucru angajatilor, cu plata ulterioara
40. Articolul contabil 5121=409 reprezinta:

• Niciun raspuns corect


41. Care dintre urmatoarele articole contabile sunt corecte?

• Niciun raspuns corect


15. Plata unei penalitati la buget pentru achitarea TVA cu intarziere in valoare de 500 de lei se
inregistreaza astfel:

• 6581=5311/5121 500
16. Contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu” se utilizeaza:

• La sfrasitul exercitiului, cu ocazia inventarierii creantelor, atunci cand constanta creante incerte
sau dubioase
17. Ce semnifica inregistrarea contabila?

%351, 4428=401 1.190

• Niciun rasp corect


18. In cursul unei luni o intreprindere inregistreaza TVA deductibila de 5000 lei si TVA colectata de
4000. Care sunt inregistrarile de la sf lunii?
• 4427=4426 4000
4424=4426 1000

19. care este semnificatia urmatoarei inregistrari contabile

• Aport la capitalul social sub forma metriilor prime


20. Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza. ....acordat ulterior unui client?

• %657.4427=4111
21.Elementele care caracterizeaza in contabilitate primirea unei donatii de produse finite?

• Active, capital propriu si datorii


22. Cum se inregistreaza in contabilitate primirea unei donatii de produse finite ?

• 345=4753 60.000
23. Avansul incasat pe baza extrasului de cont, de la un client caruia enitatea urmeaza sa-i presteze un
serviciu se inregistreaza prin articolul:

• 5121=419
44. Prin articolul contabil: %605.4426=401
• Energie consumata si facturata
• Apa consumata si facturata
45. Indicati articolul contabil prin care se inregistreaza ambalajele care circula in sistem de restituire dar
neristituite furnizorilor, fiind retinute in stoc de catre clienti

• 381=4091 1600

46. Prin articolul contabil: %301.4426=401

• Cumpararea de materii prime pe baza de factura


47. Taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata(15.000) se inregistreaza in contabilitate astfel:

• 4423=4424 15.000
48. Prin articolul contabil 5121=456 se reflecta:

• Primirea unei sume cu aport la capital


49. Elementele care caracterizeaza performanta financiara a unei entitati sunt:

• Cheltuielile si veniturile
50. O societate mama acorda unei enitati afiliate un imprumut in suma de 60.000 pe o perioada de 2
luni, care se restituie in doua transe egale. Dobanda anuala este de 12% si se plateste la sfarsitul
fiecarei luni. Cum se inregistreaza dobanda de plata la sfarsitul celor de-a doua luna de creditare la
entitatea afiliata ?

a) 4511=5121 6090
b) 666=4518 30
c) 666=4518 6090
d) 4511=5121 30

1.Actualizarea valorii unui credit in valuta se realizeaza numai


a) la sfarsitul fiecarei saptamani
b)la sfarsitul anului
c)la sfarsitul fiecarui trimestru
-nicio varianta -la sfarsitul fiecarei luni
2. La sfarsitul exercitiului N, societatea constata ca nu a platit unele sporuri datorate angajatilor
pentru exercitiul financiar N-1, in valoare de 28.000 lei. Care este inregistrarea contabila la sfarsitul
exercitiului financiar N
A 1174 = 4281 28.000
B 658 = 4281 28.000
C 641= 421 28.000
D 1174 = 421 28.000
3. Intr-o perioada de crestere a preturilor care dintre variantele urmatoare sunt corecte
a. Valoarea stocurilor iesite din gestiune in cazul metodei LIFO este mai mica decat in cazul FIFO
.b Impozitul pe profit datorat in cazul aplicarii FIFO este mai mic decat in cazul LIFO
c. Valoarea stocului final raportat in bilant este mai mare la aplicarea LIFO decat a FIFO
d. Profitul calculat in urma aplicarii metodei FIFO este mai mare decat in cazul folosirii LIFO
4. Valorea risturnurilor acordate de catre unitate 26.0000, ulterior facturarii bunurilor vandute catre
clienti se inregistreaza in contabilitate astfel
A 667=4111 26.000
B 767=4111 26.000
C 709= 4111 26.000
D 4111=709 26.000
5. In cursul lunii, s-a inregistrat obtinerea unor produse finitela un cost prestabilit de 5.000 lei, iar
la sfarsitul lunii, costul efectiv calculat a fost de 5.400 lei. Ce articole contabile au fost facute A
345=711 5.000
348=711 400
B 345=711 5.000
345=348 400
C 345=711 5.400 711=348 400
6. La 28.XII.N o societate comerciala rascumpara de la bursa obligatiunile proprii de amortizat, in
numar de 5.000, pretul de rambursare de 31 lei/buc si pretul de rascumparare de 30 lei / buc. Care
sunt inregistrarile contabile aferente operatiunilor de rascumparare si amortizarea
A 161 = % 155.000
5121 150.000
7642 5.000
B 505 = 5121 150.000
161 = 5050 150.000
C 505 = 5121 150.000
D 161 = % 155.000
505 150.000
7642 5.000
E 505 = 5121 150.000
161 = % 155.000
505 150.000
7642 5.000
7.La inceputul perioadei de gestiune, entitatea detine un stoc de produse finite, evaluat la costul de
productie de 3.200 lei. In cursul perioadei de gestiune, entitatea receptioneaza produse finite, evaluate la
costul de productie de 12.300 lei si vinde produse finite, evaluate la costul de productie de 14.000 lei. Ce
sold va avea contul 711 variatia stocurilor la sfarsitul perioadei de gestiune
A sold debitor 1.500
B sold creditor 1.500
C sold creditor 1.700 D Sold debitor : 1.700
8.O societate are in stoc 500kg materii prime A, inregistrate la cost de achizitie prestabilit 20lei/kg
si cost efectiv 18lei/kg. In cursul perioadei se dau in consum 200kg de materie primaA. Cum se
inregsitreaza iesirea?
A.301=301 3.600
308=601 400
B. 601=301 4000
C. 601=301 4000
308=601 400
D. 601=301 4000lei 601=308 400lei
9. Dividendele aferente actiunilor detinute la entitatile afiliate, in suma de 2.000 lei, se contabilizeaza
prin articolul contabil
A 4511=7611 2.000
B 461=7611 2.000 C 5121=7611 2.00
10. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile
D 4111 = 4428 3.800 taxa pe valoare adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si
executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi
F% = 4423 3.800
4427 2.000
4424 1.800 taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in perioadele
urmatoare cu taxa pe valoare adaugata de plata
G 4428=4427 3.800 taxa pe valoare adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu
amanuntul
11. Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje cu pret de vanzare estimat de 23800lei si
cost de 18000lei se inregistreaza la vanzator
A . 419=% 23.800
708 20.000
4427 3.800
608=358 18.000 B
419= % 23.800
708 20.000
4427 3.800
608=381 18.000
C 5311=419 23.800
358=381 18.000
D. 4111= % 23.800
708 20.000
4427 3.800
608=381 18.000
12. Articolul contabil 5124 = %
456
7651 se reflecta pentru operatia de
A primirea ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta favorabila de curs valutar
B primirea ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta nefavorabila de curs valutar
C subscrierea unei sume in valuuta
D primirea ca aport a unei sume in valuta, dupa expirarea termenului prevazut in actul constitutiv
13. Prin articolul contabil 4111=419, se poate inregistra
A restituire de catre cumparator a ambalajelor care circula in regim de restituire
B regularizarea avansului primit
C primirea de la cumparator a unui avans
-niciun raspuns
14.Nu concorda cu explicatia data urmatoarele articole contabile
A taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata, in perioadele urmatoare, cu taxa pe valoare
adaugata de plata
% = 4423 38.000
4427 20.000
4424 18.000
B taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari
pentru care nu s-au intocmit facturi
4111=4428 38.000
15. Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): furnizori-debitori 100 lei,
materii prime 500 lei, clienti 600 lei, cheltuieli inregistrare in avans 150 lei, furnizori 80 lei,
profit 40 lei, clienti- creditori 50 lei, ajustari pentru deprecierea materiilor prime 300 lei.Care este
valoarea activelor circulante in bilant?
A .1.340 lei
B .1.200 lei
C .1.250 lei
D .900 lei
E .1.150 lei
16. Prin urmatorul articolul contabil:
% = 401
301
4426 se reflecta:
B. Cumpararea de materii prime pe baza de factura, a . Intrarea
de materii prime prin aport la capitalul vanzatorului. c.
Cumpararea de materii prime fara primirea facturii
17. . In creditul 7812 se poate inregistra
A. Anularea unui provizion
B. Consumarea unui provizion
C. Diminuarea unui provizion
18.Prin urmatorul articol contabil
% = 401 47.600
604 40.000
4428 7.600 se inregistreaza
Aincluderea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate aprovizionate de la furnizoi fara sa fie
insotit ede factura
Bcumpararea de materiale nestocate consumabile in mai multe perioade de productie
Cincluderea direct in cheltuieli a rechizitelor, imprimantelor, materialelor pentru birou si a altor
materiale cumparate de la furnizori pe baza de factura
19. La societatea X prin articolul contabil
% = 401
371
4426 se inregistreaza
A cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent
B cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent
C cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent, cat si a celui intermitent
20. O societate comerciala prezinta urmatoare date privind taxa pe valoarea adaugata TVA de
recuperat 900 lei, TVA deductibila perioada curenta 2.500 lei, TVA colectata perioada curenta
3.700 lei, TVA neexigibila perioada curenta debit 200 lei. Care sunt inregistrarile contabile si
sumele aferente privind regularizarea tva la sfarsitul perioadei
A 4427 = 4426 2.500
4427 = 4423 1.200 4423
= 4424 900
1. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face de regula:
a. de echipe tehnice, compuse din specialistii intreprinderii;
b. de evaluatori autorizati, independenti;
c. de comisii de inventariere stabilite de conducerea intreprinderii;
d. de specialistii din compartimentul financiar-contabil;
e. de administratorii societatii; Raspuns corect: b).

2. Care dintre elementele urmatoare nu corespunde definitiei unui activ corporal sau financiar?
a. creantele fata de clienti;
b. titlurile de plasament;
c. disponibilul in banca;
d. stocurile de marfuri;
e. cheltuielile de constituire; Raspuns corect: e).

3. La o societate comerciala, capitalul social este de 150.000 lei, rezervele de 30.000 lei,
numarul de actiuni de 60.000; valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei. Se hotaraste
reducerea capitalului social cu 30% prin reducerea valorii nominale a actiunilor. Cum se
inregistreaza micsorarea capitalului social si plata sumelor atribuite actionarilor, prin
virament, referitoare la aceasta reducere?
a. = 5121 45.000
b. = 5121 45.000
c. = 456 45.000
d. = 456 45.000

= 5121 45.000

e. 5121 = 456 45.000

= 1012 45.000

Raspuns corect: d).

Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei, prin amortizari si


ajustari pentru depreciere, care din afirmatiile urmatoare este corecta?

a. amortizarea si ajustarile pentru depreciere nu afecteaza rezultatul perioadei;


b. amortizarea si ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;
c. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele
perioadei;
d. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere diminueaza, sau,
prin reluare, majoreaza rezultatele perioadei;
e. amortizarea diminueaza sau mareste, iar ajustarile pentru depreciere maresc
rezultatele perioadei;

Raspuns corect: d).

5. Intr-o economie dominata de inflatie, care din metodele de evaluare a stocurilor iesite din
gestiune corespunde principiului prudentei?
a. pretul ultimului lot intrat;
b. pretul primului lot intrat;
c. costul mediu ponderat;
d. pretul identificat la intrare al lotului iesit;
e. pretul prestabilit +/-diferente de pret;

Raspuns corect: a).


• 1.
Dispuneti de urmatoarele informatii: furnizori-debitori 1000lei, materii
prime:5000lei,clienti: 6000lei, cheltuieli inregistrate in avans: 1500lei,
furnizori:800lei, profit:400lei, clienti-creditori: 500lei. Precizati care este
valoarea activelor circulante in bilant.
o B. 12000

• 2. Dispunem de urmatoarele solduri finale ale conturilor: instalatii tehnice,


mijloace de transport,animale si plantatii: 100.000lei,amortizarea
instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor: 40.000lei,
produse finite: 8.000lei, ajustari pentru deprecierea produselor: 2.000lei,
cheltuieli cu materialele consumabile:30 lei, contributia unitatii la
asigurarile sociale: 600lei. Precizati care este valoarea activului in bilant:
o E. 66.000 lei

• 3.
Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor):
Furnizori - debitori:100lei, Materii prime: 500lei, Clienti: 600lei, Cheltuieli
inregistrate in avans: 150lei, Furnizori: 80lei, Profit: 40lei, Clienticreditori:
50lei, Ajustari pentru deprecierea materiilor prime: 300lei. Care este
valoarea activelor circulante in bilant?
o B. 900
• 4.
Ce operatiune se
inregistreaza prin
articolul contabil:
% = %
301 401 4426
308
o C. Achizitie de materii prime cu diferenta in minus (costul standard>costul efectiv
de
achizitie)

• 5. In situatia folosirii metodei de contabilitate sintetica a stocurilor -


inventar intermitent- , ce operatiune se inregistreaza prin articolul
contabil: 711=345:
o C. Stocul inventariat la sfarsitul perioadei N-1 si preluat la inceputul perioadei N

• 6. Care operatiune se inregristreaza prin articolul contabil: 601 = 301 600


635 = 4427 144
D. Lipsa de materii prime neimputabila si TVA aferenta
• 7. Precizati care operatiune se inregistreaza prin articolul contabil: 345 =
401 (la o entitate platitoare de TVA)
o B. Manopera facturata de entitate care a prelucrat produsele finite, fara TVA

• 8. Ce semnifica inregistrarea contabila:


% = 401 ?
357
4426
o B. Marfuri cumparate pe credit, lasate in custodia vanzatorului
• 9.
Dispunem de urmatoarele date privind produsele finite: stoc existent la
inceputul lunii: 200 bucati a 50lei/buc. cost standard, cost efectiv:
51lei/buc.: intrari in cursul lunii: 100 bucati la cost standard, iesiri in
cursul lunii: 180 bucati. Costul efectiv, calculat la sfarsitul lunii, este de
46,5 lei/buc.Care este articolul contabil si suma corecta pentru diferenta
de cost aferenta produselor finite iesite?
o C. 348=711 90
• 10.Care este semnificatia inregistrarii: % = 371 607 378 4428
o C. Scaderea din gestiune a marfurilor vandute, evaluate la p.v.a, inclusiv TVA,

• 11.
Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite rezultat la
inventarierea fizica in valoare de 210 lei, in conditiile folosirii metodei
invetarului permanent:
o C. 345 = 711 210

• 12. Care este inregistrarea corecta privind distrugerea unui stoc de materii
prime ca urmare a unor calamitati naturale?
o E. 671 = 301.

• 13. In exercitiul "N", s-a inregistrat o ajustare pentru deprecierea marfurilor


in valoare de 10.000lei. In exercitiul "N+1" cu ocazia inventarierii, se
stabileste o depreciere la marfuri de 9.000lei. Ce inregistrare contabila
trebuie efectuata la sfarsitul exercitiului "N+1"?
o C. 397 = 7814 10000

• 14. La sfarsitul exercitiului financiar, situatia produselor finite se prezinta


astfel: -cost productie standard (prestabilit) 400 lei -cost productie efectiv
425 lei -ajustari pentru deprecierea produselor finite 200lei La ce valoare
sunt evaluate produsele finite in bilant?
o D. 225lei
• 15. Articolul contabil: % = 401 301 4426 reflecta:
o B. Cumpararea de materii prime pe baza de factura

• 16. Receptia de materii prime din avansuri de trezorerie,atunci cand pretul


prestabilit este inferior costului de achizitie, se inregistreaza prin articolul
contabil:
o C. % = 542 301 308 4426

• 17.
Prin articolul contabil 351=301, se inregistreaza:
o B. Materiile prime trimise la terti

• 18. Primirea de materii prime drept aport se inregistreaza prin articolul


contabil:
o C. 301=456

• 19. Prin articolul contabil 301 = 308, se inregistreaza:


o A. Diferentele de pret in minus (costul de achizitie - pretul stabilit) pentru materiile prime
aprovizionate

• 20. Prin articolul contabil 301 = 601, se pot inregistra:


o B. Materiile prime constate plus la inventar
• 21. Materiile prime trimise de o unitate la subunitati se inregistreaza prin
articolul contabil:
o D. 481=301

• 22.
Prin articolul contabil 601=301, se poate inregistra operatiunea:
o A. Materiile prime date in consum
23. Prin articolul 371=301, se inregistreaza:
o A. Materiile prime ce urmeaza a fi vandute
• 24. Articolul contabil 371=308 reflecta:
o C. Diferentele de pret in plus repartizate asupra materiilor prime supuse vanzarii
atunci
cand evaluarea la marfuri se face la costul de
achizitie

• 25.Diferente de pret in plus repartizate asupra consumului de materii prime


se inregistreaza prin articolul contabil:
o A. 601=308
• 26. Prin articolul contabil: % = 401 371 4426 se inregistreaza:
o A. Cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent
• 27.
Prin articolul contabil 5311 = %
707
4427 se inregistreaza:
o C. Vanzarile de marfuri atat in metoda inventarului intermitent cat si a celui permanent

• 28. Adaosul comercial si TVA la entitatile cu activitate de comert, care tin


evidenta marfurilor la nivelul pretului de vanzare cu amanuntul, inclusiv
TVA, se inregistreaza prin articolul contabil:
o A.
% = 378 371 4426
o B.
371 = % 378 4427
o C.
% = 378 371 4428
o D. Niciunul

• 29.
Prin articolul contabil:
371 = % 378 4428 se inregistreaza:
o B. Adaosul comercial si TVA in cazul inventarului permanent pentru marfurile intrate in
gestiune

• 30.
Prin articolul contabil % = 371 607 378 4428 se
inregistreaza (entitatea evalueaza marfurile la pretul de vanzare cu
amanuntul, inclusiv TVA):
o A. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute, la metoda inventarului permanent
o C. Lipsa la marfuri constata la inventariere

• 31. Articolul contabil 371 = 607 evidentiaza (evaluarea marfurilor se face la


costul de achizitie):
o B. Plusul de inventar la marfuri in metoda inventarului permanent
o D. Stocul de marfuri constatat prin inventariere, in metoda inventarului intermitent

• 32.
Prin articolul contabil: % = 401 607 4426
o B. Receptia marfurilor in conditiile inventarului intermitent

• 33. In concordanta cu explicatia data sunt urmatoarele articole contabile:


o A. 301 = 308 4.000 diferente de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate

• 34. Diferente de pret in minus aferente pieselor de schimb receptionate de


la vanzator se inregistreaza prin articolul contabil:
o D. Niciun raspuns nu este corect
• 35. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole
contabile:
o A. 308 = 401 14.000 diferente de pret in minus aferente materialelor
consumabile
receptionate

• 36. Ce semnifica inregistrarea contabila?


• % = 401 1190
• 351 1000
• 4428 190411
o D. Niciun raspuns deoarece contul 4428 ar fi trebuit sa fie in corespondenta cu 408
nu
cu 401

• 37. Diferentele de pret in plus aferente animalelor cumparate din avansuri


de trezorerie se contabilizeaza:
o B. 368 = 542 2.000

• 39. Prin articolul contabil 608 = 388 2.000, se inregistreaza:


o B. Diferentele de pret in plus aferente ambalajelor date in consum

• 40. Descarcarea gestiunii cu animalele si pasarile vandute se poate


inregistra prin articolul contabil:
o A. 606=361
o D. 711=361
• 41. In conditiile in care ambalajele care circula pe principiul restituirii au
fost retinute de client, descarcarea gestiunii, la vanzator, cu ambalaje
nerestituite se inregistreaza:
o D. 608=358

• 42. Preluarea in exploatare e productiei in curs de executie, la inceputul


perioade se inregistreaza:
o A. 711=331
• 43. Prin articolul contabil 601=301, se inregistreaza
o A. Darea in consum de materii prime
o C. Materiile prime constatate lipsa la inventariere, neimputabila
• 44. Situatia stocurilor unei societati comerciale se prezinta astfel: la
sfarsitul anului N, valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 - 1.900lei , 391 -
700lei, 345-4.000lei. La sfarsitul anului N+1, valorile contabile sunt: 301 -
2.000lei si 345 - 4.500lei, iar valorile de inventar 301 - 2.000lei si 345 -
4.000lei. In conditiile utilizarii conturilor de ajustari pentru depreciere,
precizati inregistrarile la sfarsitul anului N+1:
o E. 391=7814 700lei 6814=394 500lei

• 45. Care tranzactie economica se inregistreaza prin articolul contabil:


345=401?
o D. Manopera pentru produsele finite trimise spre prelucrare la terti

• 46. Sporul de crestere in greutate al animalelor si pasarilor la ingrasat,


evaluat la costul normal de 500 si costul efectiv de 490, se inregistreaza in
contabilitate prin articolul contabil:
o C. 361=711 500 711=368 10
• 47. O entitate cu activitate de productie detine la 1.12.N un stoc de 540 buc
produse finite, evaluat la costul de productie de 5lei/buc. Valoarea de piata
a produselor finite la 31.12.N este de 5,5 lei/buc, cheltuielile estimate
privind vanzarea: 0,2lei/buc. La ce valoare sunt evidentiate produsele finite
in bilantul incheiat la 31.12.N?
o A. 2.700
• 48. Prin articolul contabil 601=301 se poate inregistra:
o A. Darea in consum de materii prime
o B. Lipsa constata cu ocazia inventarierii la stocurile de materii prime
• 49. Prin articolul contabil 3021=6021, se poate inregistra
o C. Plusul constatat cu ocazia inventarierii la stocurile de materiale auxiliare

• 50. Ce operatiune se inregistreaza prin articolul contabil: % = % 301


401 4426 308
o C. Achizitie de materii prime cu diferenta in minus (costul standard>costul efectiv de
achizitie)

• 51.
Plusul la inventariere constand in materiale consumabile se
inregistreaza:
o C.302=602

• 52.
In cursul lunii s-a inregistrat obtinerea unor produse finite la un cost
prestabilit de 5.000lei, iar la sfarsitul lunii costul efectiv calculat a fost de
5.400lei. Ce articole contabile au fost facute?
o B. 345=711 5.000 348=711 400

• 53.
Materiile prime trimise la terti spre prelucrare (25.000lei) si cele primite
cu titlu gratuit (10.000lei) se inregistreaza in contabilitate astfel:
o A. 351=301 25.000 301=7582 10.000

• 54. Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole


contabile:
o A. Diferente de pret in plus aferente materiilor prime achizitionate: 301=308 30.000
o B. Diferente de pret in minus aferente materiilor prime iesite din gestiune:
601=308 30.000
o C. Diferente de pret in minus aferente materiilor prime achizitionate: 308=401 30.000
• 55. Valoarea animalelor si pasarilor iesite din gestiune prin vanzare, din
categoria celor obtinute din productie proprie (25.000lei) si a celor
achizitionate anterior de la terti (40.000lei) se inregistreaza in contabilitate
astfel:
o A. 711 = 361 25.000 361=606 40.000
o B. 711=361 40.000 606=361 25.000
o C. 711=361 25.000 606=361 40.000
o D. 701=361 25.000 606=361 40.000

• 56.Valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor obtinute din productie


proprie si retinute in unitate ca ambalaje (65.000lei) se inregistreaza in
contabilitate astfel:
o B. 345=711 65.000 381=345 65.000
• 58.Valoarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
(55.000lei) se inregistreaza in contabilitate prin urmatorul articol contabil:
o B. 6812=3957 55.000

• 59. Cheltuielile cu combustibilii iesiti din gestiune datorita factorilor naturali


(50.000lei) si ca urmare a darii lor in consum (40.000lei) se inregistreaza in
contabilitate astfel:
o B. 671=3022 50.000 6022=3022 40.000

• 60. Materialele auxiliare date in consum (15.000lei) si cele constatate plus la


inventariere (25.000lei) se contabilizeaza astfel:
o A. 6021=3021 15.000 3021=6021 25.000

• 61. Diferentele nefavorabile de pret (45.000lei) repartizate asupra


cheltuielilor la iesirea din gestiune a animalelor prin vanzare (din categoria
celor achizitionate anterior) se contabilizeaza in felul urmator:
o B. 606=368 45.000

• 62.Articolul contabil urmator semnifica: 607=371 35.000


o A. Costul marfurilor vandute de catre unitate tertilor
o B. Costul marfurilor constatate in minus la inventariere

• 63. Articolul contabil: 321=401 1.500 reflecta:


o B. Valoarea materiilor prime in curs de aprovizionare

• 64. Materialele consumabile ramase in stoc la sfarsitul lunii aprilie N


valoreaza 20.000lei. Firma are la sfarsitul lunii mai materiale consumabile in
stoc de 15.000lei. Materialele consumabile date in consum in cursul lunii
mai sunt de 90.000lei. CAre este valoarea materialelor consumabile
achizitionate in luna mai?
o A. 85.000lei

• 65.Vanzarea de produse finite pe vaza de factura se evidentiaza prin


articolul:
o D. 4111 = % 701 4427

• 66. In conditiile in care ambalajele care circula pe principiul restituirii au


fost retinute de cumparator, descarcarea gestiunii, la vanzator, cu
ambalajele nerestituite se inregistreaza:
o C. 608=358

• 67.
Creanta de incasat de la un client extern are o valoare nominala de
20.000$, cursul fiind de 3,2lei/$. Aceasta creanta se incaseaza prin
banca, cursul zilei fiind de 3,1lei/$. Care este inregistrarea contabila
corecta?
o E. % = 4111 64.000
5124 62.000 665 2.000

• 68.Care este inregistrarea corecta pentru compensarea unor creante si


datorii comerciale reciproce in suma de 230lei?
o C. 401=4111 230
• 69. Cum se inregistreaza impozitul retinut din drepturile sociale ale
salariatiilor in suma de 800 lei?
o E. 423=444 800

• o70. Ce semnifica inregistrarea contabila 301=456


o D. Primire aport sub forma materiilor prime
Recunoasterea unui activ sau a unei datorii, din punct de
vedere contabil, inseamna:
Incorporarea in situatiile financiare anuale a elementului care
indeplineste criteriile de recunoastere

Veniturile reprezinta:
Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau
descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale
capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale
actionarilor
Reducerile financiare se inregistreaza, la vanzator, ca o
diminuare a valoriii veniturilor din vanzarea bunurilor?
Nu, nu se inregistreaza ca o diminuare a veniturilor din exploatare
In situatia evaluarii si inregistrarii in contabilitate a materiilor
prime la costul standard, sunt adevarate enunturile:
Soldul creditor al contului 308 „Diferente de pret la materii prime si
materiale” se scade din soldul debitor al contului 301 „Materii
prime”, la cost standard, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea
stocurilor de materii prime la costul de achizitie
Nu este adevarata niciuna dintre variante
Soldul debitor al contului 308 „Diferente de pret la materii prime
si materiale” se cumuleaza cu soldul debitor al contului 301
„Materii prime”, la costul standard, astfel incat aceste conturi sa
reflecte valoarea stocurilor de materii prime la costul de achizitie
In ce situatii, entitatea foloseste contul 4428 „TVA neexigibila"?
1. cumparari/livrari de bunuri si/sau servicii fara factura 2.
exportul de bunuri si servicii 3. vanzarile de bunuri si prestarile
de servicii cu plata in rate 4. vanzarea de imobilizari corporale
altor entitati 5. acordarea echipamentului de lucru angajatilor,cu
plata ulterioara
1, 3, 5

Elementele care caracterizeaza performanta financiara a unei


entitati sunt:
Activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile
Cheltuielile si veniturile

Plusul de inventar la marfuri se inregistreaza:


In metoda inventarului permanent

In creditul contului 308, se inregistreaza:


Diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente materiilor prime,
materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de
inventar achizitionate

Inteligibilitatea unei informatii se refera la:


Intelegerea usoara de catre decidenti
La intrarea in entitate, marfurile cumparate pot fi evaluate la:
Pretul de vanzare cu amanuntul, inclusiv TVA
Costul de achizitie
Pretul de vanzare cu amanuntul, fara TVA

Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor


comerciale are loc:
In momentul facturarii bunurilor contractate

Precizati care cont este creditat eronat la debitarea contului 301


„Materii prime":
4751 „Subventii guvernamentale pentru investitii”

In ce structura apar reducerile finaciare acordate, in situatiile


financiare?
In contul de profit si pierdere, la cheltuieli financiare

Cheltuielile cu reparatiile curente executate la imobilizarile


corporale se cuprind in:
Cheltuielile de exploatare
Prin ce relatie se obtine capitalul propriu?
Activ – datorii
Se produc modificari in structura activelor si datoriilor unei
entitati economice atunci cand se contabilizeaza:
Achitarea salariilor nete personalului
Plata drepturilor de personal neridicate

Aplicarea 12rincipiului ( convenţiei) necompensării presupune:

1)nu este admisă compensarea între elementele de activ şi cheltuieli;

, 2)nu este admisă compensarea între elemente de datorii şi venituri;

Q) nu este admisă compensarea între elemente de activ şi datorii; \

4) nu este admisă compensarea între elemente de venituri şi cheltuieli. a) 1 şi 4: b) l şi 2: c)2şi4: Qj 3 şi 4.

Răspuns corect: d

Costul mediu ponderat se determina pentru:


Evaluarea iesirilor de stocuri
Independenta financiara a intreprinderilor este ilustrata de
urmatoarea relatie:
Capital strain mai mic decat capital propriu
Capital strain egal cu capital propriu
Cheltuielile efectuate cu plata despagubirilor se cuprind in:
Cheltuielile de exploatare

Care sunt structurile situatiilor financiare?


Active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli
Costurile legate de depozitarea produselor finite dupa
receptionarea si predarea la magazie a acestora sunt tratate ca:
Ca o cheltuiala a perioadei

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate in ceea ce


priveste aporturile subscrise de actionari sau asociati cu ocazia
construirii sau majorarii capitalului?
Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau
majorarea capitalului social
Acestea pot fi aduse numai in numerar sau in natura
La toate formele de societate, sunt admise aporturile in natura
care se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare
si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de
utilizare
Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme
de societate

1.Suma de 70.000 virată unei entitați afiliate, pe termen de 11 luni, precum și dobânda de 1.050 lei
aferentă împrumutului acordat se contabilizează:

Rsp 4511=5121 70.000

4518=766 1.050

2.Prin articolul contabil 5121=456 se reflectă:

Rsp primirea unei sume ca aport la capital

3.In cursul exercițiului financiar intreprinderea inregistreaza urmatoarele tranzactii:

-vanzarea unor interese de participare la pretul de 8.500 lei, a caror valoare de intrarre era de 8.750
lei si pentru o ajustare pentru o valoare de 500 lei;
-vanzarea de marfuri la pretul de achizitie la pretul cu amanuntul inclusiv TVA de 15.470 lei, ados
comercial 30%

Veniturile perioadei sunt:

Rsp 21.500

4.Se factureaza marfurile vandute clientilor rezultand un total de 100.000 lei. Cunoscand TVA aferenta
inclusa in pret, care este inregistrarea corecta privind vanzarea?

Rsp 4111= %

707

4427

5.Diferentele de pret în minus aferente pieselor de schimb receptionate de la furnizori se inregistreaza


prin articolul contabil:

Rsp 301=308 IN GRILA NU EXISTA RASPUNSUL CORECT

6.Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor comerciale are loc:

Rsp in momentul facturarii bunurilor contractate

7.Ambalajele care circula in regim de restituire, nerestituite de catre clienti, se inregistreaza in


contabilitate prin articolul contabil:

Rsp 419=708 2.500

8.Se cunosc următoarele elemente : costul standard(pretul de inregistrare) al marfurilor achizitionate de


la furnizori 500 lei, costul de achizitie 480 lei, adaosul comerciaL 20% SI TVA. La ce valoare sunt evaluate
marfurile in bilant?

Rsp 480 lei

9.Inregistrarea in contabilitate a sumelor trecute pe cheltuieli(48.000 lei ) cu ocazia scoaterii din evidenta
a clientilor incerti presupune intocmirea urmatorului articol contabil:

Rsp 654=418 48.000

10.Valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor obtinute din productie proprie si retinute in unitate ca
ambalaje(65.000 lei) se inregistreaza in contabilitate asfel:

Rsp 345=711 65.000

381=345 65.000

11.Anularea obligatiunilor rascumparate la un pret superior valorii de rambursare se poate inregistra


prin articolul:

505=5121

161=505
12.Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreaza prin articolul:

13.Prin articolul contabil 4111=419, se poate inregistrara:

a) primirea de la cumparator a unui avans

b) regularizarea avansului primit

c) restituirea de catre cumparator a ambalajelor care circula in regim de restituire

NICIUN RASP CORECT

14.Articolul contabil 5124= %

456

7651

15.Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje cu pret de vanzare estimat de23.800 lei( inclusiv
TVA) si cost de 18.000 lei se inregistreaza la vanzator astfel:

a) 419 = % 23.800

708 20.000

4427 3.800

608=358 18.000

16.Dividendele aferente actiunilor detinute la entitatile, in suma de 2.000 lei se contabilizeaza prin
articolul contabil:

4511=7611 2.000

17.O societate are in stoc 500 kg materii prime A, inregistrate la cost de achizitie prestabilit de 20 lei/kg
si cost efectiv de 18 lei/kg. In cursul perioadei se dau in consum a 200 kg din materia prima A. Cum se
inregistreaza inregistreaza iesirea de materii prime?

a) 601=301 4.000

308=601 4.00

18.Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articolele contabile:


a) % = 4423 3.800 4427 2.000 4424 1.800
taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea
adăugată de plată
b) 4111=4428 3.800
taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari
pentru care nu s au intocmit facturi
c) 4428=4427 3.800 taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de marfuri din unitatile

comerciale cu amanuntul
19.Plusul la inventariere constand in materiale consumabile se inregistreaza: 302=602

20.Inregistrarea cheltuielilor cu sumele datorate colaboratorilor, in valoare de 2.000 lei, se inregisreaza:

621=421 2.000

21.Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse de la inceputul si sfarsitul perioadei de gestiune


nu influenteaza:

Veniturile din vanzarea marfurilor

22.Veniturile constituie:
Cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau
cresteri ale activelor din descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in cresteri ale capitalului
propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor
23.Societatea comerciala X a contractat pe termen de 3 ani, un credit in valuta (100.000$) la cursul
valutar de3.3lei/$ de la unitatea Z la care detine actiuni in pondere de60% din capitalul social. Daca la
sfarsitul primului an cursul de schimb este de 3.35lei/$, diferenta de curs se inregistreaza:

6651=1661 5.000

24.In categoria bunurilor economice de natura ”mărfurilor” se cuprind:

a)bunurile economice de natura stocurilor care vor fi vandute ca atare

b)produsele finite predate spre vanzare magazinelor proprii

c)bunurile economice achizitionate in scopul revanzarii lor, fara a suferi transformari

25.O entitate cu activitate de productie detine la 1.XII.N un stoc de 540 buc. produse finite, evaluat la
costul de producţie de 5 lei/buc. Valoarea de piaţă a produselor finite la 31.XII.N este de 5,5 cheltuielile
estimate lei/buc. ce valoare sunt evidenţiate produsele finite în bilanţul încheiat la 31.XII.N?

2.700

26.Stocurile genereaza beneficii pentru o firma atunci cand:

a)fac obiectul vanzarii

c)contribuie la obtinerea altor bunur si servicii

27.Avansul acordat unui furnizor pentru cumparari de marfuri de 500.000 lei, inclusiv TVA, valoarea
marfurilor primite(receptionate): 600.000 lei, inclusiv TVA. Care este suma care trebuie platita
vanzatorului la decontarea datoriei?

100.000 ?!?!?!?!

28.In conditiile utilizarii carei metode se inregistreaza lipsa de inventar la marfuri?

In metoda inventarului permanent


29.O societate pe actiuni rascumpara 100 de obligatiuni cu un pret de rascumparare de 10
lei/obligatiune. Valoarea de rambursare este de 10,5 lei/obligatiune. Operatiunea de rascumparare
se inregistreaza astfel: 505=5121 1.000

30.O societate pe actiuni rascumpara la bursa 1.000 de obligatiuni la pretul de 280 lei obligatiunea.
Valoarea nominala a acestor obligatiuni este de 272 lei/obligatiune, valoarea de rambursare de285
lei/obligatiune si cea de emisiune270 lei/obligatiune.Care este rezultatul inregistrat de societatea
comerciala la anularea acestor obligatiuni? pierdere 5.000 ?!?!?!?!?!?!?

1. Cheltuielile pot sa apara ca urmare a diminuarii beneficiilor economice reziultate din :

a. diminuarea datoriilor

b. scaderea sau iesirea activelor

c. cresterea valorii datoriilor

d. cresterea valorii activelor

2. Decontarea creantei fata de un client cu valoarea avansului incasat si facturat ,in suma de
178. 500 lei , se inregistreaza astfel :

a. % = 4111 178.500

4111 150.000

4427 28.500

b. 5121 = 419 178.500

c. 5121 = 4111 178.500

d. % = 4111 178.500

419 150.000

4427 28.500

3. Prin articolul contabil 5121=201 se poate inregistra:

a. articolul contabil nu este corect

b. cheltuielile ocazionate de emisiunea actiunilor

c. cheltuielile ocazionate de emisiunea obligatiunilor 4. Prin Articolul contabil 6811=2111 se

inregistreaza:
a. amotizarea amenajarilor de teren

b. articolul contabil nu este correct

c. amortizarea terenurilor

5. Prin artcolul contabil 601=301 se poate inregistra :

a. lipsa constatata cu ocazia inventarierii la stocurile de materii prime

) Prin articolul contabil 5121 = 162 se poate inregistra:

a) articolul contabil nu este correct

b)restituirea unui credit in lei

c)primirea unui credit in lei

2) Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza aportul in terenuri la capitalul
social ?

a) 2111 = 722,

b) 2111 = 1012

c) 2111 = 456

3) Prin articolul contabil 608 = 388 2.000 se inregistreaza :

a) diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune

b) diferentele de pret in minus aferente ambalajelor achizitonate de la furnizori;

c) diferentele de pret in plus aferente ambalajelor date in consum

3) Prin articolul contabil: 5113 = 413 238.000

a) primirea unui efect comercial de la un cient

b) articolul contabil nu este corect

c) depunerea unui effect comercial primit de la un client spre Incasare la banca

4) Cheltuiele aferente materialelor auxiliare date in consum (15 000 lel) si cele corespunzitoare
materialelor de aceasta natura constatate plus la inventariere (25 000 le) se contabilizeaza astlel : a)
3021 = 6021 15 000

3021 = 6021 25 000

b) 6021 = 3021 15 000

3021 = 6021 25 000

c) 3021 = 6021 25 000


3021 = 6021 15 000

d) 6021 = 3021 25 000

3021 = 6021 15 000

5) O societate comerciala achizitioneaza marturi pe baza facturi: pret de cumparare 30.000 lei, rabat 1%
și TVA, Ulterior printr- o factura de reducere se primeste un scont de 2%. Precizati inregistrarile
contabile privind facture ulterioara :

a) 401 = % 706.86

371 594.00

4426 112.86

b) 371 = 767 594

c) 401 = % 706.86 767 594.00 4426 112.86

d) 401 = 767 594

e) 401 = % 714.00

767 600.00

4426 114,00

6) Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza. Primirea de materi prime drept
aport?

a) 301 = 1011:

b) 301 = 1012

c) 301 = 456

7) Semnificatia articolului contabil urmator este :

% = 401 35.700

608 30.000

4426 5.700

a) ambalaje achizitionate in conditile utilizari metodei inventarului intermitent pertru care factura se va
primi ulterior,

b) ambalaje achizitonate in conditile utilizari metodei inventarului intermitent

c)ambalaje achizitonate in conditile utilizari metodei inventarului permanent


8) Semintele constatate lipsa peste nomele legale, care nu pot fi imputate, inregistrate la pretul standard
de 1.100 lei, diferentele de pret in minus, aferente bunurior respective iesite din gestiune pe aceasta
cale (100 le). și TVA aferenta se contabilizea astfel :

a) 6025 = 3025 1.100

308 = 6025 100

635 = 4427 240

9) O entitate cu obiect de activitate comerţ cu amănuntul evaluează mărfurile la preţ de


vânzare cu amăn4ntul inclusiv TVA Adaosul comercial, este 25 %. Entitatea achiziţionează
mă.rfuri de la furnizori, costul de achizitie: 1O.OOO lei, rabat acordat de fornizor: 1O %,
scont de decontare: 2 l;;ii. Recepţia mărfurilor se înregistrează prin articolul contabiI:

a) % = 401 10.710.00
371 9.000.00
4426 1.710.00

401 =% 214.20
767 180.00
4426 34.20

10) Indicati inregistrarea corecta privind depunerea la banca pentru scontare a unei
cambii acceptate in valoare de 100.000 lei, încasarea acesteia cu un scont aferent

de 10%.

a) 5114 = 413 100.000


% = 5114 100.000
5121 90.000
667 10.000
11) Actualizarea valorii unui credit in valuta se realizeaza numai :
a. la sfarsitul fiecarei luni
b. la sfarsitul fiecarei zile

c. la sfarsitul anului
12) 74. Plusul de inventar la mărfuri se înregistrează:

a) in metoda inventarului permanent;


b) metoda inventarului intermitent;
c) în ambele metode;
d) în niciuna.

13) Stocurile cuprind ansamblul bunurilor şi serviciilor :


a)fie a fi consumate la prima lor utilizare

14) Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial: 2.000
buc. a 5 lei buc.; intrari: l.000 buc. a 8 lei/buc.; iesiri: 1.800 buc. Care este valoarea
iesirilor si a stocului final, determinate dupa metodele: cost, mediu ponderat

CMP LIFO
a) l 0.000/8.000 11.200/6.800
b) 13.000/5.000 11.00017.000
c) 12.000/6.000 9.800/8.200
b) 10.800/7.200 12.000/6.000

e) I0.000/8.000 12.000/6.000
15) 115. Situatia stocurilor unei societati comerciale se prezinta astfel: la sfiirsitul
anului N, valorile contabile ale stocurilor sunt: 301 - 1.900 lei, 391 -- 700 lei; 345 - 4.000
lei. La sfiirşitul anului N+1, valorile contabile sunt: 301 - 2.000 lei şi 345 - 4.500l ei, iar
valorile de inventar 301 - 2.000 lei şi 345 - 4.000 lei . In conditiile utilizarii conturilor de
ajustari

pentru depreciere:,-precizati înregistrarile la sfarsitul anului N+ 1:

a) 391 = 7814 700


16) In cursul exercitiului financiar, intreprinderea inregistreaza urmatoarele
tranzactii:
1. vânzarea unor interese de participare la preţul de 8.500 lei, a căror valoare de intrare era de
8.750 lei si pentru care există o ajustare pentru pierdere de valoare de 500 lei; 2.

vânzarea de mărfuri la preţul cu amănuntul, in9lusiv TV A, de 16. 120· lei, adaos


comercial: 30 %.

Cheltuielile perioadei sunt:


a) 18.750 lei;
b) 24.220 lei;
c) 22.000 lei;

d) 21.750 lei.
Răspuns corect: a (8.750 +IO.OOO= 18.750 lei)
17) Platile efectuate in favoarea furnizorilor, din avansurile acordate salariatilor.
se inregistreaza prin articolul:

a) 401=425;
b) 401 = 4281;

c) 401 = 542;
d) 401 = 5311.
Niciun răspuns nu este corect.
18) La Societatea X, prin articolul 371 = 301 se inregistreaza:

a) materile prime constatate lipsa la inventar.

b) materile prime care s-au vandut intr-o perioada anterioara;

c) materile prime ce urmeaza a fi vandute;

19) Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt

a) activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile și veniturile;

b) cheltuielile şi veniturile;

c) activele, capitalul propriu și datoriile;

20) Inregistrarea in contabilitate a datoriilor și creanțelor in valuta se realizeaza:

a) In valuta inscrisa pe documente;

b) in lei, cursul de schimb in vigoare în prima zi a lunii în care s-a înregistrat datoria/creanța;

c) in valută și în lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuării tranzacției;

d) în lei, la cursul de schimb in vigoare din prima zi a săptämänii în care are loc tranzacția;

21) Nu sunt in concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile:

a) 4751 = 7583 10.000 achitarea contravalorii unui mijloc de transport pe seama

b) 4451 = 4751 10.000


incasarea unei subvenții pentru investiții de la bugetul de stat sau de la alte organisme;
subvențiilor pentru investiții primite;
c) 212 = 4753 10.000
primirea cu titlu gratuit a unei construcți;

22) Care din urmatoarele articolele contabile reflecta primirea ca aport a unei constructia a)

212 = 1012;

b) 212 = 1011;

c) 212 = 456;

23) Prestarea unor servicii fără a se emite factura se înregistrează prin articolul contabil: a)

418 = %

704

4427

b) 4111 = 418
c) 418 = %
d) Nu este nimic correct
24) Concomitent cu operatia de amortizare a bunurilor de natura imobilizarilor finantate pe
seama subvensilor pentru investi subventile se vireaza

a) la bugetul statului

b) unor unitati bugetare sub forma de sponsorizari

c) la venituri

25) Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreaza prin articolut

a) % 2112 si 4426-=401

b) % 2112 si 4428=404

c) 2111 = 404 si 4426= 4427

26) In ce categorie de cheltuieli sunt cuprinse cheluielile efectuate ou plata despagubirilor? a)

cheltulele extraordinare

b) cheltuielile de constituire

c) cheltuielile financiare,

d)cheltulelile cu provizioanele

e)cheltulelile de exploatare;

26) Soldul debitor at contului 129 "Repartizarea profitulu se inscrie in bilant In grupa

a) capital gi rezerve (cu suma In negru profit si cu suma in rogu pierdere)


b)profit nerepartizat

c) capital si rezerve, cu suma In rosu (se scade)

d) profit si pierdere (cu suma In negru profit si cu suma In rosu pierdere)

27) Descarcarea gestiunii cu produsele finite trimise in targuri sau expozitii. vandute la sfarsitul
targulu sau expozitje, se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:

a) 711 = 354 cost de productie

b) 711 = 354 pret de vanzare fara TVA

c) 711 = 345 pret de vanzare inclusiv TVA

d) 711 = 345 cost de producpe

28) La Societatea "X", prin articolul contabil

4427 = %

4426

4423

se înregistrează decontul de TVA, atunci când:

a) TVA aferenta vanzarilor fara intocmirea facturii este inferioară TVA aferenta cumpararilor fara
primirea facturi,
b) TVA aferentä vanzärilor este superioară TVA aferentă cumparärilor,
c) TVA aferentă vânzărilor este inferioara TVA aferenta cumpărărilor,
d) TVA aferentă vânzărilor fära întocmirea facturii este superioară TVA aferenta cumpărărilor fara
primirea facturir,
28) Indicați care din modalitățile de mai jos nu poate fi reținută pentru stingerea unei
obligati:

a) transformarea datoriei în cheltuieli;

b) transformarea datoriei în venituri;

c) transformarea datoriei în capital proprii;

d) transfer al altor active;

e) inlocuirea unei datorii prin altă datorie;

29) Care cont debitor nu se foloseste in creditarea contului 381 „Ambalaje"? a) 371

„Mărfuri";

b) 6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital";

c) 358 „Ambalaje aflate la terți";

d) 6587 „Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare";


e) 608 „Cheltuieli privind ambalajele";

30) Dividendele cuvenite din deținerea de acțiuni proprii, în sumă de 20.000 lei, se
înregistrează prin articol

31) Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza

a) 4111 = %

7015

4427

b) 4111 = 7015
c) 4111= % 345
4427
32) Receptia de marfuri in valoare de 35.700 lei (indusiv TVA) pentru care nu s-a prmit factura de
la fumizor, se registreazi prin articolul contabil:

a) % = 401 35.700
371 30.000
4426 5.700
b) % = 408 35.700
371 30.000
4428 5.700
33) La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv In suma de
40.000 lei, din care se piteste o factura In valoare de 18.000 lei. Care este inregistrarea corecta
a operatunilor?
a) 5414 = 581 40.000
581 5121 40.000
401 5414 40.000
34) Descarcarea gestiuni cu activele biologice de natura stocurilor de tipul animalelor pasarilor
vandute se poate inregistra prin articolul contabil:
a)711= 361
b) 606 = 361

35) Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel: a) 5311 =
768 250
36) In momentul iesirii din entitate, bunurile se evalueaza sis cad din gestiune a) valoarea de

intrare

37) Care este semnificatia urmator articol contabil 601 = 301

a) materile prime constatate lipsa la inventarierea neimputabila

b) consumul de materi prime


38) Prin articolul contabil 151 = 6812 se inregistreaza

a) anularea unui provision

39) Prin articolul contabil 419 = 5121, se inregistreaza

a) restituirea avansulu primit de la client

40) Un fumizor a livrat unui client produse finite fara intocmirea facturii……………600lei . (fara TVA)
costul de productie 500 le Care sunt inregistrarile constatate ……………….de vanzare, fara TVA, este
de 700 lei?

a) 4111 = % 701 418 4427 , 4428 = 4427

41) Societate X detine creante pentru livrari de marturi in valoare de 480.000 lei, inclusiv TVA. La
sfarsitul exercitiului financiar se estimeaza ca valoarea creantelor cu risc mare de neincasare este de
40% (client respectivi aflandu-se in stare de faliment) Cand este valoarea ajustarii deprecieri
creantetor cum se inregistreaza in contatilitate?

a) 160.000 6814 = 491

42) Un minus de casa de 27 lei constatat la verificarea casieriei și imputat casierului se inregistrează

a) 4282 = 5311 27

43) Constatarea unui plus de inventar la mobilierul deținut de societatea comerciala se inregistrează
astfet.

44) Cheltuielile privind dobanzile sunt incluse in costul de producție al produselor finite? a) da, dar

numai in anumite situații

45) Cum se înregistrează corect in contabilitate plusul de produse finite rezultat la inventarierea
fizică în valoare de 210 lei …. condițiile folosirii metodei inventarului permanent? a) 345 = 711
210

46) La emiterea unei facturi neintocmite în momentul vânzării, concomitent cu transferul creanței în
contul “client” articolul:

a) 4428 = 4427

47) Care din următoarele poziții de cheltuieli nu antrenează fluxuri de trezorerie în cursul
exercițiului?

a) cheltuieli cu impozitele şi taxele;

b)cheltuieli de personal, cu asigurările sociale şi protecția socială;


c) cheltuieli cu stocurile achiziționate.

d) cheltuieli privind amortizările şi ajustārile pentru depreciere

1. Precizati care este metoda de contabilitate a stocurilor prin care se inpune inventarierea
obligat… periaoade ?
• Metoda inverntarului intermitent

2. Platile efectuate in favoarea furnizorilor din avansurile acordate salariatilor se inregistreaza prin
articolul:
• 401=425
3. La societatea X, prin articolul 371=301 se inregistreaza :
• Materiile prime ce urmeaza a fi vandute
4. Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt :
• Activele, capitalul propriu si datoriile (nu stiu sigur )
5. Inregistrarea in contabilitate a datoriilor si creantelor in valuta se realizeaza:
6. Nu sunt concordanta cu explicatia data urmatoarele articole contabile
7. Care din urmatoarele articole contabile refleta primirea ca aport a unei constructii ?
• 212 = 456(nu stiu sigur)
8. Prestarea unor servicii fara a se emite factura se inregistreaza prin articolul:
9. Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza :
• 4111- % (nu stiu sigur)
345
4427
10. Receptia de marfuri in valoare de 35.700 lei ( inclusiv tva) pentru care nu s-a primit factura de la
furnizor, se inregistreaza prin articolul contabil:
• % =408
371
4428
11. La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 40 000
lei ,din care se plateste o factura in caloare de 18000 lei. Care este inregistrarea corecta a
operatiuilor ?
• 581 = 5121
5411=581
401=5411
12. Descarcarea gestiunii cu activele biologice de natura stocurilor de tipul animalelor si pasarlor
vandute se poate inregistra prin articolul contabil:
• 606=361 •
711=361
13. Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel :
• 5311 =
14. Actualizarea valorii unui credti in valuta se realizeaza numai :
a.La sfarsitul anului
b.La sfarsitul fiecarei zile
c. la sfarsitul fiecarei luni

15. In conditiile utilizarii carei metode se inregistreaza plusul de inventar la marfuri ?


• In metoda inventarului permanent
16. O entitate cu obiect de activitate comert cu amanuntul evalueaza marfurile la pret de vanzare
cu amanuntul…Adosul comercial este 25%. Entitatea achizitioneaza marfuri de la furnizori ,
costul de achizitie 10 000…..furnizor 10%, scont de decontare 21%.Receptia marfurilor si scontul
primit se inregistreaza prin :
• %=401 si 401=% NU STIU SIGUR!
371 767
4426 4426
17. Care este inregistrarea corecta privind depunerea la banca pentru scontarea a unei cambii
acceptate in valoare …. Scontul aferent de 10% ?
• 5114=413 si %=5114
5121
667
18. Stocurile cuprind ansamblul bunurilor si serviciilor ce intervin in ciclul de exploatare al
intreprinderii destinate :
• A fi consumate la prima lor utilizare
19. Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile de materii prime. Stoc initiacl 2000 buc a 5
lei/buc :intrari 1000…… iesiri 1800 buc. Care este valoarea iesirilor si a stocului final, determinate
dupa metodele : cost mediu ponderat….:
• CMP LIFO
10.800/7.200 12.000/6.000

20. Situatia stocurilor unei societati comerciale se prezinta astefel: la sfarsitul anului N , valorile
contabile ale sto…. 900lei,391-700 lei,345 -4000lei. La sfarsitul anului N + 1 , valorile contabile
sunt :301 -2000 lei si ….. valorile de inventar 301-4000lei. In conditiile utilizarii conturilor de
ajustari pentru ……. Inregistrarile la sfarsitul anului N + 1
• 391=7814,6814=394
21. Concomitent cu operatia de amortizare a bunurilor de natura imobilizarilor finantate pe seama
subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza :
• La venituri
22. Achizitia de amenajari de terenuri se inregistreaza prin articolul
a. %2112 si 4426=401
b. %2112 si 4426=404
c. 2111=404 si 4426=4427
23. In ce categorie de cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile efectuate cu piata despagubirilor?
• Cheltuieli de exploatare
24. Soldul debitor al contului 129 Repartizarea profitului se inscrie in bilant in grupa
• Capital si rezerve (cu suma in negru profit si suma rosu pierdere)
25. Descarcarea gestiunii cu produse finite trimise in targuri sau expozitii,vandute la sfarsitul
targului sau expozitiei, se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:
• 711=345 cost de productie
26. La societatea X prin articolul contabil:
4427=%
4426
4423
• TV
27. Indicati care din modalitatile de mai jos nu poate fi retinuta pentru stingerea unei obligatii:
• Transformarea datoriei in cheltuieli
28. Care cont debitor nu se foloseste in creditarea contului 381 Ambalaje ?
• 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
29. Dividendele cuvenite din detinerea de actiuni proprii in sum de 2000, se inreg.
• 1171=457
30. In situatia in care costul de achizitie al materiilor prime este de 100.000lei , iar inregistrarea in
contabilitate a acestora se face la pretul prestabilit de 110.000lei. diferentele de pret aferente
materiilor prime care trebuie inregistrate distinct in contabilitate sunt
• Diferente de pret favorabile stabilite la intrarea materiilorprime in gestiunea unitatii
• Diferente de pret in minus
31. Semnificatia articolului contabil urmator este %=401
608
4426
• Ambalaje achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent.
32. In cursul lunii s-a inregistrat obrinerea unor produse finite la un cost prestabilit de 5.000 lei, iar
la sfarsitul lunii costul efectiv calculat a fost de 5400.Ce articole contabile au fost facute in
aceasta luna
•345=711
348=711
33. Cheltuielile reprezinta
• Diminuari arle beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub
forma de iesi sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor(nu stiu sigur)

1) Prin articolul contabil urmator se evidentiaza:


% = 121 32.000

70-75 29.500

76 1.000
78 1.500

a) preluarea in contul 121 Profit sau pierdere a

b) inchiderea conturilor din clasa 7 Conturi de venituri (32.000 lei)

c) preluarea in contul de rezultate final a veniturilor ..... de 32.000 lei

d) incorporarea in rezultatul exercitiului a veniturilor inregistrate in ....

e) preluarea soldului initial al conturilor de venituri in ....

2) In momentul iesirii din entitate, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la:

a) valoarea de inventariere

b) valoarea probabila de incasat

c) valoarea de utilitate

d) valoarea de intrare

e) valoarea actuala

3) Care este semnificatia urmatorului articol contabil 601=301?


a) materiile prime constatate lipsa la inventariere

b) materiile prime donate


c) consumul de materii prime

4) Prin articolul contabil 151=6812 se inregistreaza:

a) constituirea unui provizion

b) suplimentarea unui provizion

c) anularea unui provizion

d) articolul contabil nu este corect

5) Prin articolul contabil 419=5121 se inregistreaza:

a) acordarea unui avans furnizorului

b) restituirea avansului primit de la client


c) primirea unui avans de la un client

6) Un furnizor a livrat unui client produse finite fara intocmirea unei facturi pentru care pretul de.... a
fost de 600 lei (fara tva) si costul de productie 500 lei. Care sunt inregistrarile contabile care intervin
ulterior la facturarea produselor daca pretul de vanzare fara tva este de 700 lei?

a) 4111 = 418 714

4428 = 4426 114


4111 = % 119

7015 100

4427 19

b) 4111 = % 833

418 714

7015 100

4427 19

c) 4111 = % 833

7015 100

418 714

4428 = 4427 114

d) 4111 = % 833
7015 700

4427 133

4428 = 4427 114

e) 418 = % 119

7015 100

4427 19

7) O societate comerciala prezinta urmatoarele date privind taxa pe valoarea adaugata tva de recuperat
900 lei. TVA deductibila perioada curenta 2500 lei, TVA colectata perioada curenta 3700 lei, TVA
neexigibila perioada curenta debit 200 lei. Care sunt inregistrarile contabile si sumele aferenta privind
regularizarea TVA la sfarsitul perioadei?

a) 4427 = 4426 2500

4427 = 4423 1200

4423 = 4424 900

b) 4427 = 4426 2500


4427 = 4424 900

4427 = 4423 300

c) 4427 = 4426 2500

4427 = 4423 1200

8) Plata unei penalitati la buget pentru achitarea TVA cu intarziere in valoare de 500 lei se inregistreaza
astfel:

a) 6583 = 5311 500

b) 6582 = 5311 500

c) 4423 = 5311 500

d) 6588 = 5311 500

e) 6581 = 5121 500

9) Contul 4118 Clienti incerti sau in litigiu se utilizeaza


a) daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 90 zile

b) daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 60 zile

c) in momentul declararii falimetului unui dintre clienti

d) la sfarsitul exercitiului, cu ocazia inventarierii creantelor, atunci cand se constata creante incerte sau
dubioase

e) la sfarsitul exercitiului

10) Ce semnifica inregistrarea contabila?

% = 401 1190
351 1000

4428 190

a) materii prime trimise la terti pentru prelucrare

b) materii prime achitate si lasate in custodia furnizorului

c) materii prime sosite de la furnizor fara factura


11) In cursul unei luni, o intreprindere inregistreaza TVA deductibila de 5000 lei si TVA colectata de 4000
lei. Care sunt inregistrarile de la sfarsitul lunii?

a) 4426 = 4427 4000

4426 = 4423 1000

b) 4427 = 4426 4000


4423 = 4426 1000

c) 4427 = 4426 4000

4424 = 4426 1000

12) Care este semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:

301 = 456

a) aport la capitalul social sub forma materiilor prime

b) reevaluarea materiilor prime aduse aport la capital

c) materii prime achizitionate

d) retragerea de capital social

e) subscrierea capitalului social

13) Care este articolul contabil corespunzator prin care se inregistreaza scontul acordat ulterior unui
client?
a) % = 4111

666

4426

b) % = 4111

557

4426

c) % = 4111
757

4427

d) % = 4111

667
4427

14) Elementele care caracterizeaza pozitia financiara a unei entitati sunt:

a) activele, capitalul propriu, datoriile, cheltuielile si veniturile

b) activele, capitalul propriu si datoriile

c) cheltuielile si veniturile

15) Cum se inregistreaza in contabilitate primirea unei donatii de produse finite?

a) 345 = 4753 60.000


b) 345 = 711 60.000

c) 345 = 7582 60.000

16) Avansul incasat pe baza extrasului de cont de la un client caruia entitatea urmeaza sa-i presteze un
serviciu se inregistreaza:

a)

b)

c)

17) Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza:

a) 4111 = %

7015

4427

b) 4111 = 7015
c) 4111 = %

345

4427

18) Receptia de marfuri in valoare de 35.7000 lei (inclusiv TVA) pentru care nu s-a primit factura de la
furnizor, se inregistreaza prin articolul contabil:

a) % = 401 35.700

371 30.000

4426 5.700
b) % = 408 35.700

371 30.000

4428 5.700

c) % = 408 35.700

371 30.000
4426 5.700

d) % = 404 35.700

371 30.000

4428 5.700
19) La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 40.000 lei
din carese plateste o factura in valoare de 18.000 lei. Care este inregistrarea corecta a operatiunilor?

a) 5414 = 581 40.000

581 = 5121 40.000

401 = 5414 18.000

b) 5411 = 581 40.000

581 = 5121 40.000

607 = 5411 18.000

c) 5411 = 581 40.000

581 = 5121 40.000

301 = 5411 18.000

d) 581 = 5121 40.000


5411 = 581 40.000

401 = 5411 18.000

20) Descarcare gestiunii cu active biologice de natura stocurilor de tipul animalelor si pasarilor vandute
se poate inregistra prin articolul contabil:
a) 711 = 361

b) 606 = 361

c) 361 = 606

d) 361 = 711
e) 461 = %

7588

4427

21) Un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei se inregistreaza astfel:

a) 5311 = 4282 250


b) 5311 = 7583 250

c) 5311 = 7588 250

d) 5311 = 768 250

e) 5311 = 668 250


22) In situatie in care costul de achizitie al materiilor prime este de 100.000 lei, iar inregistrarea in
contabilitate a acestora se face la pretul prestabilit de 110.000 lei, diferentele de pret aferente
materiilor prime care trebuie inregistrate distinct in contabilitate sunt:

a) diferentele de pret favorabile stabilitae la intrarea materiilor rime in gestiunea unitatii

b) diferente de pret in plus

c) diferente de pret nefavorabile aferente stocurilor aprovizionate

d) diferente de pret in minus

23) Semnificatia articolului contabil urmator este:

% = 401 35.700
608 30.000

4426 5.700

a) ambalajele achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent pentru care factura se
va primi ulterior
b) ambalajele achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului permanent

c) ambalajele achizitionate in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent

24) In cursul lunii s-a inregistrat obtinerea unor produse finite la un cost prestabilit de 5.000 lei, iar la
sfarsitul lunii costul efectiv calculat a fost de 5.400 lei. Ce articole au fost facute in aceasta luna?

a) 345 = 711 5.000

348 = 711 400

b) 345 = 711 5.400

711 = 348 400


c) 345 = 711 5.000

345 = 348 400

25) Cheltuielile reprezinta:

a) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altfel decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

b) cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altfel decat cele rezultate din distribuirea catre actionari

c) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor
d) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu, altfel decat cele rezultate din contributii ale actionarilor

e) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului
propriu

26) Se produc modificari in structura activelor si datoriilor unei entitati economice atunci cand se
contabilizeaza:

a) drepturi de personal neridicate


b) avansurile platite personalului in confirmitate cu contractul de munca

c) retinerile din salarii reprezentand avansuri, sume datorate tertilor, contributia pentru ajutorul de
somaj

d) salariile nete achitate peronalului


e) salariile cuvenite personalului

27) Societatea A ii acorda unei filiale un imprumut pe termen scurt de 10.000 lei. Inregistrarea la filiala
se va face prin articolul:

a) 2671 = 5121

b) 1621 = 5121

c) 5121 = 1621

d) 5121 = 4511

28) La primirea unei facturi restante de la furnizor, neintocmita in momentul vanzarii, TVA se
inregistreaza prin articolul:

a) 4428 = 4427
b) 4427 = 4428

c) 4426 = 4428
d) 4428 = 4426

29) In cazul comertului cu amanuntul, descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute se inregistreaza:
a) dupa fiecare vanzare

b) la sfarsitul fiecarei zile

c) la sfarsitul anului

d) la inceputul exercitiului urmator

e) la sfarsitul lunii
30) Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut cu resurse proprii, costul de productie de 2.000
lei. Indicati contul corespondent:

203 = ? 2.000

a) 404

b) 2803

c) 721

d) 711

e) 7015

31) O entitate (societate mama) acorda unei entitati afiliate un imprumut in suma de 50.000 lei pe o
perioada de 2 luni, care se restituie in doua transe egale. Dobanda anuala este de 12% si se plateste la
sfarsitul fiecare luni. Cum te inregistreaza incasarea dobanzii la sfarsitul celei de-a doua luna de
creditare?
a) 666 = 1685 25

b) 5121 = 4518 25
c) 4518 = 5121 3.000

d) 4518 = 766 50

32) Inregistrarea corecta privind compensarea unor creante si datorii comerciale reciproce in suma de
230 lei se realizeaza:
a) 4511 = 461 230

b) 462 = 461 230


c) 419 = 461 230

d) 401 = 4111 230

e) 462 = 409 230

33) Incasarea pretului de vanzare al obligatiunilor subscrise se poate inregistra prin articolul:

a) 5311 = 505
b) 5311 = 161

c) 5311 = 461

34) Factura de platit unui furnizor extern are o valoare nominala de 30.000$ la un curs de 3,8 lei/$. Plata
facturii are loc prin banca, la un curs de 3,9 lei/$. Care este inregistrarea contabila corecta?

a) 401 = 5121 117.000

b) 401 = 5124 114.000


c) 401 = 5124 117.000

d) 401 = % 117.000

5124 114.000

7651 3.000

e) % = 5124 117.000

401 114.000

6651

35) Reflectarea creantei fata de guvern pentru subventiile de primit pentru investitii se inregistreaza prin
articolul contabil:

a) 4751 = 7584

b) 5121 = 4751

c) 4751 = 4451
Tastați ecuația aici.BROSURA 27 PIATRA NEAMT 2020

1) Din categoria imobilizarilor necorporale fac parte:


a) Disponibilitatile banesti
b) Cheltuielile de constituire
c) Creantele imobilizate
d) Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare
e) Fondul comercial

2) Alegeti inregistrarea contabila care nu este corecta:


a) 6812=1512
b) 1512=7812
c) 1512=6812
d) 2131=1513

3) Articolul contabil 208=721 reflecta:


a) Plusuri la inventar de programe informatice
b) Valoarea unui program informatic primit ca aport
c) Receptia unui program informatic realizat cu efort propriu

4) Vanzarea a 1,000 de titluri clasificate ca actiuni detinute la entitati asociate la pretul de 3


lei, a caror cost de achizitie este de 2,75 lei/actiune da nastere urmatorului rezultat
financiar:
a) Profit de 250 lei
b) Profit de 3,000 lei
c) Pierdere de 250 lei
d) Rezultatul financiar este 0

5) Stingerea obligatiei fata de obligatari se poate face prin:


a) Emiterea unui bilet la ordin
b) Plata in numerar a sumei datorate
c) Conversia in actiuni

6) Unui calculator constat plus la inventar la 31 decembrie N i se stabileste o valoare contabila


de 9.000 lei, o durata de utilizare de 5 ani si un regim de amortizare accelerat. Articolele
contabile inregistrate la 31 decembrie N+2 sunt:
a) 6811=2814 4,500
4754=7584 4,500

b) 6811=2814 1,125
4754=7411 1,125
c) 6811=2814 1,125
4754=7584 1,125

d) 214 =4754 9,000


6811=2814 4,500
4754=7583 4,500

7) Rascumpararea actiunilor proprii genereaza urmatoarele consecinte asupra capitalurilor


proprii ale firmei prezentate in bilant:
a) Diminueaza capitalul social
b) Modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al acestora
c) Diminueaza atat capitalul social, cat si capitalurile proprii
d) Diminueaza marimea capitalurilor proprii ale firmei si modifica structura acestora

8) Metoda de amortizare care nu tine cont de trecerea timpului prin neexprimarea duratei de
viata utila a imobilizarii in ani/luni se numeste :
a) Metoda amortizarii calculate pe unitatea de produs sau serviciu
b) Metoda amortizarii accelerate
c) Metoda amortizarii liniare
d) Metoda amortizarii degresive

9) Emiterea de obligatiuni la o valoare mai mica decat valoarea lor nominala este justificata
de faptul ca:
a) Este obligatoriu prin lege ca valoare de emisiune sa fie mai mica decat cea nominala
b) Obligatiunile devin mai atractive pentru investitori
c) Dobanda platita obligatarilor se calculeaza la valoarea de emisiune, care este mai mica
d) La scadenta obligatiunilor se ramburseaza o suma de bani mai mica
10) Cresterea de valoare a unui teren ca urmare a reevaluarii se poate inregistra prin articolul
contabil:
a) 6588 = 2111
b) 2111 = 105
c) 2111 = 755

11) Indicati inregistrarea corecta privind diferenta de amortizat a unui echipament scos din
evidenta ca urmare a vanzarii :
a) 2813 = 2131
b) 6583 = 2131
c) 6588 = 2131
d) 2813 = 6583
12) Metoda de amortizare ce presupune trecerea pe cheltuieli a unei parti constante din
valoarea amortizabila a unei imobilizari in fiecare perioada a duratei de utilizare se
numeste:
a) Amortizare accelerata
b) Amortizare calculata pe unitatea de produs sau serviciu
c) Amortizare degresiva
d) Amortizare liniara

13) Repartizarea unei sume din profitul net al exercitiilor precedente pentru constituirea
rezervelor statutare se inregistreaza:
a) 1171 = 1063
b) 129 = 1063
c) 121 = 1063

14) Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor proprii ale unei
firme se prezentau astfel:
- Capital social 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN= 1 leu/ actiune)
- Rezerve 15.000
- Profit reportat 10.000
- Pierdere curenta 3.000
- Actiuni proprii 5.750 (5.000 actiuni la pret de rascumparare de 1,15 lei/actiune)
Marimea capitalului social dupa anularea actiunilor proprii este :
a) 89.250 lei
b) 95.000 lei
c) 90.000 lei
d) 95.750 lei

15) Precizati care din articolele contabile enumerate se pot intocmi la data de de 31 decembrie:
a) 129 = 1061
b) 121 = 6xx 7xx = 121
c) 1171 = %
1068
457
1012
d) 121 = %
129
1171

16) Cum se inregistreaza brevetarea unui procedeu tehnologic a carui realizare a durat 3 ani ?
a) 205 = %
203
721
b) 203 = 721
c) 203 = 205
17) Anularea unor obligatiuni emise si rascumparate, inainte de scadenta, la un pret mai mare
decat valoarea de rambursare, se inregistreaza:
a) 161 = %
505
141
b) 161 = %
505
768

c) % = 505
161
668
d) % = 505
161
149

18) O lucrare de dezvoltare pentru nevoi proprii inceputa si finalizata in exercitiul curent se
reflecta prin articolul:
a) 205 = 721
b) 614 = 5121
c) 203 = 721

19) La infiintarea unei S.C depunerea aportului in valuta presupune inregistrarea unei
diferente favorabile de curs valutar:
Care din enunturile urmatoare sunt adevarate?
a) Diferenta favorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul propriu
b) Diferenta favorabila de curs valutar nu influenteaza capitalul social
c) Capitalul propriu este mai mic decat capitalul social
d) Capitalul propriu este mai mare decat capitalul social

20) Ce semnifica inregistrarea contabila 1012 = 109 ?


a) Rascumpararea actiunilor proprii
b) Conversia de obligatiuni in actiuni
c) Varsarea de capital sub forma de actiuni
d) Distribuirea de actiuni salariatiilor
e) Anularea actiunilor proprii rascumparate, corespunzator reducerii capitalului social
21) Scoaterea din activ a unui program informatic integral amortizat se inregistreaza prin
articolul contabil:
a) 2808 = 208
b) 6588 = 208
c) 6811 = 208
d) 6583 = 208

22) Scoaterea din gestiune a unui program informatic complet amortizat, subventionat integral
se contabilizeaza astfel:
a) 6588 = 208
b) 2808 = 208 si 4751 = 7584
c) 2808 = 208
d) 6583 = 208 si 4751 = 7584

23) Valoarea inscrisa pe titlul de valoare numit obligatiune se numeste:


a) Valoare contabila
b) Valoare de emisiune
c) Valoare de rambursare
d) Valoare nominala

24) Care din articolele contabile enuntate sunt corecte :


a) 129 = 1068
b) 105 = 1175
c) 121 = 1061
d) 1171 = 1061

25) Pe baza urmatoarelor informatii cunoscute:


- Pretul de cumparare a utilajului 100.000 lei
- Trasportul utilajului facturat de o unitate specializata 5.000 lei
- Cheltuieli de instalare a utilajului 4.500 lei
- Asigurarea utilajului pe timpul transportului suportata de cumparator 500 lei
Calculati costul de achizitie a produsului/ utilajului
a) 105.000 lei
b) 100.000 lei
c) 109.500 lei
d) 110.000 lei

26) Societatea B este filiata a societatii A. Cum se inregistreaza, la societatea B, obtinerea unui
imprumut pe o perioada de 3 ani de la societatea A?
a) 5121 = 1661
b) 5121 = 1621
c) 2671 = 5121
27) Stabiliti prin ce relatii se poate obtine capitalul propriu:
a) Venituri – cheltuieli
b) Activ - pasiv
c) Activ – datorii
d) Activ – venituri
e) Activ – cheltuieli

28) AGA decide majorarea capitalului social cu 5.000 actiuni cu VN de 1,5 lei/actiune pentru
care se primeste ca aport un aparat de masura si control in valoare de 8.000 lei. Articolele
contabile corespunzatoare sunt ?
a) 456 = % 8.000
1011 7.500
1041 500
2132 = 456 7.500
1011 = 1012 8.000

b) 456 = % 8.000
1011 7.500
1043 500
2132 = 456 7.500
1011 = 1012 500

c) 456 = % 8.000
1011 7.500
1041 500
2132 = 456 8.000
1011 = 1012 7.500

d) 456 = % 8.000
1011 7.500
1043 500
2132 = 456 8.000
1011 = 1012 7.500

29) Anularea unor obligatiuni emise si rascumparate inainte de scadenta la un pret mai mic
decat valoarea de rambursare, se inregistreaza:
a) 161 = %
505
768
b) % = 505
161
149
c) 161 = %
505
141
d) % = 505
161
668

30) Valoarea contabila aa unui aparat de masura si control este de 20.000 lei. Amortizarea
cumulata este de 5.000 lei iar ajustarea pentru depreciere este de 1.000 lei. In bilant,
aparatul figureaza la valoarea de:
a) 19.000 lei
b) 15.000 lei
c) 20.000 lei
d) 14.000 lei

31) In exercitiul N, o societate emite 100.000 obligatiuni cu VN de 10 lei/actiune si VR de 11


lei/actiune . Rata anuala a dobanzii este de 12 %. Plata dobanzi se face semianual, la 1 iulie
si 1 ianuarie. Rambursarea imprumutului se face integral la scadenta. Care este articolul
contabil referitor la dobanda la 31 decembrie N?
a) 1681 = 666 120.000
b) 666 = 5121 60.000
c) 6868 = 1681 66.000
d) 666 = 1681 60.000

32) Primirea unui brevet sub forma de donatie se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 7588
b) 205 = 4753
c) 205 = 741
d) 205 = 4751

33) Pe baza urmatoarelor date:


- Valoare nominala 10 lei/obligatiune
- Valoare de emisiune 8 lei/obligatiune
- Pret de rascumparare 9 lei/obligatiune
Calculati castigul sau pierderea inregistrate la anularea unei obligatiuni rascumparate:
a) Pierdere 1leu/obligatiune
b) Pierdere 2 lei/obligatiune
c) Castig 1 lei/obligatiune
d) Castig 2 lei/obligatiune
34) Ce semnifica inregistrarea contabila 261 = 768 ?
a) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea contabila a
creantelor care au constituit obiectul participari in natura la capitalul entitatilor
afiliate (mai mica)
b) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participari in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mica)
c) Valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatilor afiliate la
care se detin participatii, prin incorporarea rezervelor
d) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participari in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mare)

35) Concomitent cu amortizarea bunurilor de de natura imobilizarilor finantate pe seama


subventiilor pentru investitii, subventiile se vireaza:
a) La venituri
b) La bugetul statului
c) Unor entitati bugetare sub forma de sponsorizari

36) Prin articolul contabil 231 = 722 se reflecta :


a) Finalizarea unei lucrari de investitie
b) Finalizarea unei lucrari de investitie inceputa in cursul exercitiului anterior
c) Lucrarea de investitie inceputa si nefinalizata pana la sfarsitul exercitiului

37) Dobanda de incasat inregistrata de firma care a acordat un imprumut unei entitati
controlate in comun:
a) 2674 = 766 10.000
b) 2676 = 766 10.000
c) 2673 = 766 10.000
d) 2676 = 766 10.000

38) Care din urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea pozitiei financiare a unei
companii?
a) Active
b) Datorii
c) Cheltuieli
d) Venituri
e) Capitaluri proprii
39) Rezerva din reevaluare aferenta unei constructii devine un castig realizat:
a) Atunci cand se constituie ajustari pentru deprecierea constructiei
b) Pe masura amortizari constructiei
c) In momentul in care constructia este cedata

40) O firma depune ca aport la capitalul altei societatii comerciale un utilaj care are o valoare
inregistrata de 15.000 lei si o amortizare cumulata de 2.000 lei, obtinand 10.000 de actiuni
cu valoare nominala de 1.6 lei/actiune. Titlurile sunt considerate actiuni detinute la entitati
controlate in comuun. Articolul contabil este :
a) % = 2131 18.000
263 16.000
2813 2.000

b) % = % 18.000 18.000
263 2131 16.000 15.000
2813 768 2.000 3.000

c) 263 = % 16.000
2131 15.000
768 1.000

d) % = % 18.000 18.000
263 2131 16.000 15.000
2813 7583 2.000 3.000

41) Receptionarea unui program informatic realizat cu efort propriu se poate inregistra prin
articolul:
a) 208 = 203
b) 208 = 722
c) 208 = 208

42) Scoaterea din activ a unui program informatic amortizat integral se inregistreaza prin
articolul:
a) 6583 = 208
b) 6811 = 208
c) 2808 = 208

43) Prezentarea imobilizarilor corporale in bilant se face la:


a) Valoarea contabila diminuata cu ajustarile cumulate de valoare
b) Valoarea contabila
c) Valoarea de intrare minus amortizarea cumulata minus ajustarile pentru
deprecierea cumulate
44) Soldul creditelor bancare in valuta la 31 decembrie, conform datelor din contabilitatea
curenta, este de 50.000 euro la un curs de schimb de 4.5 lei/euro. Soldul dobanzilor bancare
neachitate este de 6.000 euro la un curs de 4.45 lei/euro. Cursul de schimb la 31 decembrie
comunicat de BNR este 1euro=4,47 lei. Rezultatul financiar reportat de intreprindere este :
a) Profit de 1.620 lei
b) Pierdere de 1.620 lei
c) Profit de 1.380 lei
d) Pierdere de 1.380 lei

45) Ce semnifica inregistrarea contabila 1068 = 117?


a) Constituirea altor rezerve din profitul perioadei precedente
b) Inglobarea altor rezerve in capitalul social
c) Reportarea altr rezerve in exercitiul financiar urmator
d) Diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente
e) Utilizarea altor rezerve pentru a acoperii pierderile reportate

46) Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobilizate necorporale in:
a) Contul de profit si pierdere
b) Balanta de verificare
c) Bilant

47) Dispuneti de urmatoarele informatii:


Capital social 20.000 lei
Profit 4.240 lei
Repartizarea profitului 250 lei
Rezerve 5.000 lei
Credite bancare pe termen lung 1.000 lei
Pierdere reportata 3.000 lei
Imprumuturi din emisiunea obligatiunilor 14.000 lei
Credite bancare pe termen scurt 7.000 lei
Actiuni proprii rascumparate 3.000 lei
Care este marimea capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente prezentate in bilant?
a) Capitaluri proprii 22.990 lei capitaluri permanente 37.990 lei
b) Capitaluri proprii 22.990 lei capitaluri permanente 44.240 lei
c) Capitaluri proprii 29.240 lei capitaluri permanente 44.240 lei
d) Capitaluri proprii 29.490 lei capitaluri permanente 44.490 lei
48) O firma depune un proiect de finantare prin care solicita finantarea procurarii unui
echipament, care au un cost de 80.000 lei . Finantarea se aproba pentru 60% din costul
echipamentului. Echipamentul este procurat la costul de 80.000 lei , TVA 19 .
Perioada stabilita pentr amortizare este de 8 ani, iar metoda utilizata este cea liniara. Dupa
8 ani este vandut echipamentul la un pret de vanzare de 20.000 lei, TVA 19%. Care sunt
inregistrarile contabile corecte privind vanzarea si scoaterea din evidenta ?
a) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
Si
% = 2131 80.000
2813 48.000
6583 32.000

b) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
Si
2813 = 2131 80.000
4751 = 7584 48.000

c) 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
Si
2813 = 2131 80.000

49) Care din caracteristicile urmatoare pot fi atasate provizioanelor ?


a) Este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
b) Reprezinta obligatii curente generate de evenimente anterioare
c) Suma aferenta nu poate fi estimata
d) Reprezinta obligatii viitoare generate de evenimente anterioare

50) Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni se realizeaza astfel:


a) 666 = 5121
b) 666 = 1681
c) 5186 = 1681
d) 2678 = 1681
BROSURA 16 PIATRA NEAMT 2020

51) Rascumparea unor actiuni proprii, in vederea anularii, la un pret mai mare decat valoarea
nominala, se inregistreaza :
a) % = 5121
106
149
b) 109 = 5121
c) 109 = %
5121
141

52) Capitalurile proprii ale firmei se compun din:


a) Capital si rezerve, rezultat reportat, rezultatul exercitiului financiar
b) Capital social, rezerve din reevaluare, rezultat reportat, provizioane
c) Capital si rezerve, provizioane, datorii pe termen lung

53) O lucrare de dezvoltare pentru nevoi proprii inceputa si finalizata in exercitiul curent se
reflecta prin articolul
a) 205 = 721
b) 614 = 5121
c) 203 = 721

54) Care explicatie este justificata pentru corespondenta contabila 261 = 7588?
a) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mare)
b) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mica) si valoarea marfurilor care au
constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mare)
c) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea marfurilor care au
constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate (mai mici)
d) Diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite (mai mare) si valoarea neamortizata a
imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate
(mai mica)

55) Concesiunile, brevetele, licentele si alte drepturi si valori similare se amortizeaza:


a) In maxim 3 ani
b) Pe durata lor de utilizare
c) In maxi 5 ani
d) Pe durata lor de utilizare, dar nu mai mult de 7 ani
56) Scoaterea din activ a unui program informatic integral amortizat se inregistreaza prin
articolul contabil:
a) 6811 = 208
b) 6583 = 208
c) 2808 = 208
d) 6588 = 208

57) Se receptioneaza un procedeu tehnologic, obtinut prin efort propriu, in valoare de 2000 lei.
Indicati contul corespondent:
203 = ? 2000 lei

a) 711
b) 404
c) 721
d) 701
e) 2803

58) Care din inregistrarile contabile urmatoare corespund acoperirii cheltuielilor cu emisiunea
actiunilor?
a) 1041 = 201
b) 149 = 1068
c) 1041 = 149
d) 1041 = 141

59) La descarcarea gestiunii, ca urmare a vanzarii, in cazul unui brevet amortizat partial si care
a fost primit ca donatie, se inregistreaza:
a) 2805 = 205

b) % = 205
2805
6583
Si
4753 = 7584

c) 2805 = 205 si 4753 = 7584

60) Scoaterea din gestiune a unui program informatic complet amortizat subventionat integral
se contabilizeaza astfel:
a) 2808 = 208
b) 6583 = 208 si 4751 = 7584
c) 6588 = 208
d) 2808 = 208 si 4751 = 7584
61) Pentru inchiderea contului de rezultate 121 ”Profit sau pierdere” se inregistreaza
urmatoarele articole contabile:
a) 129 = 121
b) 129 = 1171
c) 121 = %
129
1171
d) 1171 = 121

62) Urmatoarele afirmatii legate de datoriile pe termen lung ale unei firme sunt false:
a) eventualele diferente de curs valutar calculate la actualizareablunara a datoriilor in
valuta nu se inregistreaza in contabilitateca urmare a aplicarii principiului prudentei
b) datoriile nedecontate in valuta se actualizeaza la cursul valutar comunicat de Banca
Nationala a Romaniei la sfarsitul fiecarei luni
c) eventualele diferente de curs valutar calculate la acualizarea lunara a datoriilor in
valuta se inregistreaza in contabilitate la venituri /cheltuieli de exploatare.

63) Articolul contabil : 117 = 121 semnifica:


a) reportarea pierderii curente la inceputul exercitiului urmator celui in care s-a
inregistrat pierderea
b) profitul curent nerepartizat si reportat
c) acoperirea pierderilor reportate din profitul exercitiului curent
d) reportarea pierderii curente la sfarsitul exercitiului financiar

64) In legatura cu contul 269 ” Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” sunt
adevarate urmatoarele afirmatii:
a) este un cont de activ
b) este un cont de pasiv
c) figureaza in bilant la imobilizari financiare cu semnul minus
d) figureaza in bilant la datorii cu scadenta mai mica sau mai mare de 1 an

65) Valoarea inscrisa pe titlul de valoare numit obligatiune se numeste:


a) Valoare contabila
b) valoare de rambursare
c) valoare de emisiune
d) valoare nominala
66) Mobilierul achizitionat,pentru care s-au transferat riscurile si avantajele de vanzator la
cumparator, dar care nu au ajuns inca la depozitele acestuia din urma, se inregistreaza in
contabilitate astfel:
a) % = 404 54.145
214 45.500
4426 8.645

b) % = 404 54.145
231 45.500
4426 8.645

c) % = 404 54.145
224 45.500
4426 8.645

d) % = 404 54.145
235 45.500
4426 8.645

67) Aportul la capitalul social concretizat intr-un brevet se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 721
b) 205 = 456
c) 205 = 1012

68) Articolul 208 = 721 reflecta:


a) valoarea uni program informatic primit ca aport
b) plusul la inventar de programe informatice
c) receptia unui program informatic realizat cu efort propriu

69) Care dintre articolele contabile anuntate sunt corecte?


a) 1041 = 1068
b) 261 = 1068
c) 141 = 1068
d) 129 = 1061
70) Regularizarea avansului acordat pentru achizitia unui program informatic se poate
inregistra in contabilitate astfel:
a) 404 = % 17.850
4094 15.000
4426 2850

b) % = 4094 15000
404 17.800
4426 -2850

c) 4426 =4094 2850

d) 4094 = 5121 17850

71) Valoarea de intrare este folosita pentru evaluarea activelor imobilizate necorporale:
a) Contul de profit si pierdere
b) Bilant
c) Balanta de verificare

72) Petru inchiderea contului de rezultate 121 “Profit sau pierdere” se inregistreaza urmatoarele
articole contabile:
a) 120 = 121
b) 120 = 1171
c) 121 = %
120
1171
d) 1171 = 121

73) Aportul de capital social concretizat intr-un brevet se inregistreaza prin articolul:
a) 205 = 721
b) 205 = 456
c) 205 = 1012

74) Articolul 208 = 721 reflecta:


a) Valoarea unui program informatic primit ca aport
b) Plusurile la inventar de programe informatice
c) Receptia unui program informatic

75) Investitiile in intreprinderile asociate ce asigura posibilitatea exercitarii unei influente


semnificative se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului:
a) 261 “Actiuni detinute la entitati afiliate”
b) 262 “Actiuni detinute la entitati asociate”
c) 267 “Creante imobilizate”
d) 265 “Alte tipuri imobilizate”
76) Alegeti inregistrarea contabila care nu este corecta:
a) 1512 = 6812
b) 6812 = 1512
c) 2131 = 1513
d) 1512 = 7812

77) Stingerea obligatiei fata de obligatari se poate face prin:


a) Conversia in actiuni
b) Plata in numerar a sumei datorate
c) Emiterea unui bilet la ordin

78) Stingerea datoriei fata de un furnizor prin utilizarea garantiei depuse anterior de acesta se
inregistreaza:
a) 2678 = 5121 5.000
b) 401 = 7588 5.000
c) 401 = 5121 5.000
d) 401 = 2678 5.000

79) Alte rezerve se pot constitui din:


a) Castiguri legate din vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii:
b) Capitalul social
c) Profitul net reportat
d) Profitul brut

80) Imobilizarile corporale in curs de aprovizionare reprezinta:


a) Sumele acordate ca avansuri furnizorilor de imobilizari
b) Imobilizarile pentru csre s-au transferat riscurile si avantajele aferente de la vanzator,
dar pentru care nu s-a intocmit procesul verbal de receptie
c) Imobilizarile pentru care activitatea investitionala nu este finalizata la sfarsitul
perioadei
BROSURA 49 PIATRA NEAMT 2020

81) Urmatoarele afirmatii sunt adevarate :


a) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont de activ
b) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont bifunctional
c) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont rectificativ
d) Contul 129 „Repartizarea profitului” este un cont de pasiv

82) Care din urmatoarele elemente sunt legate de evaluarea performantei unei datorii ?
a) Active
b) Datorii
c) Capitaluri proprii
d) Cheltuieli
e) Venituri

83) Scoaterea din gestiune a unei imobilizari necorporale amortizate integral se


inregistreaza astfel ( inlocuiti contul care lipseste) ? = 208 500
a) 2811
b) 2814
c) 2808
d) 6583
e) 6811

84) Unui calculator constat plus la inventar la 31 decembrie N i se stabileste o valoare


contabila de 9.000 lei o durata de utilizare de 5 ani si un regim de amortizare accelerat.
Articolele contabile inregistrate la 31 decembrie N+2 sunt:
a) 214 = 4754 9.000
6811 = 2814 4.500
4754 = 7583 4.500

b) 6811 = 2814 1.125


4754 = 7411 1.125

c) 6811 = 2814 4.500


4754 = 7584 4,500

d) 6811 = 2814 1.125


4754 = 7584 1.125
85) Valoarea contabila a unui aparat de masura si control este de 20.000 lei. Amortizarea
cumulata este de 5.000 lei, iar ajustarea pentru depreciere este de 1.000 lei . In balanta
de verificare ,soldul contului 2131 este de:
a) 14.000 lei
b) 20.000 lei
c) 15.000 lei
d) 16.000 lei

86) Ce semnifica inregistrarea contabila 1021 = 109 ?


a) Conversia de obligatiuni in actiuni
b) Rascumpararea actiunilor proprii
c) Varsarea de capital sub forma de actiuni
d) Anularea actinilor proprii rascumparate, corespunzator reducerii capitalului social
e) Distribuirea de actiuni salariatiilor

87) Prin articolul contabil 4751 = 7584 se reflecta?


a) Cota-parte a subventiei care majoreaza veniturile societatii
b) Subventia de primit de la bugetul statului
c) Un plus de inventar la imobilizari

88) Prin comparatie cu momentul rascumpararii lor, anularea actiunilor proprii genereaza
urmatoarele consecinte asupra capitalurilor proprii ale firmei:
a) Diminueaza atat capitalul social cat si capitalurile proprii
b) Modifica doar structura capitalurilor proprii, nu si totalul valoric al acestora
c) Diminueaza marimea capitalurilor proprii ale firmei si modifica structura acestora
d) Diminueaza capitalul social

89) Incasarea unei subventii pentru investitii se poate inregistra:


a) 5121 = 4751
b) 5121 = 4451
c) 4451 = 4751

90) O S.C. construieste in regie proprie o cladire cu destinatia: birouri si pentru scopuri
administrative. Costul total este de 500,000 lei , iar lucrarile dureaza 2 ani. Cladirea este
impartita in 5 spatii independente, care au costuri egale. Un spatiu va fi folosit de catre
entitate cu punct de lucru propriu, iar celelalte patru se vor incchiria in baza unor contracte
catre terti. Care este operatiunea contabila privind receptia finala a investitiei imobiliare?
a) 215 = 725 400,000
b) 212 = 722 500,000
c) 215 = 235 400,000
d) 212 = 231 500,000
91) Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor proprii ale unei
firme se prezentau astfel:
- Capital social 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN= 1 leu/ actiune)
- Rezerve 15.000
- Profit reportat 10.000
- Pierdere curenta 3.000
- Actiuni proprii 5.750 (5.000 actiuni la pret de rascumparare de 1,15 lei/actiune)
Marimea capitalurilor propriil dupa anularea actiunilor proprii este :
a) 117,250 lei
b) 128,750 lei
c) 111,250 lei
d) 122,750 lei

92) Rascumpararea unor actiuni proprii, in vederea anularii, la un pret mai mare decat
valoarea nominala se inregistreaza:
a) 109 = %
5121
141
b) % = 5121
109
149
c) 109 = 5121

93) Inainte de anularea actiunilor proprii, marimea si structura capitalurilor proprii ale unei
firme se prezentau astfel:
- Capital social 95.000 lei (95.000 actiuni cu VN= 1 leu/ actiune)
- Rezerve 15.000
- Profit reportat 10.000
- Pierdere curenta 3.000
- Actiuni proprii 5.750 (5.000 actiuni la pret de rascumparare de 1,15 lei/actiune)
La anularea actiunilor proprii se intocmeste articolul contabil:
a) 1012 = % 5,750
1091 5,000
141 750

b) % = 1091 5,750
1012 5,000
149 750

c) % = 1091 5,750
1012 5,000
141 750
d) 1012 = % 5,750
1091 5,000
149 750

94) Cu ocazia iesiri din evidenta, activele imobilizate se evalueaza la :


a) Valoarea de intrare sau valoarea rezultata din reevaluata
b) Pretul de vanzare
c) Pretul de vanzare diminuat de eventualele reduceri comerciale si financiare

95) Scoaterea din gestiune, ca urmare a vanzarii, a unui utilaj subventionat partial si amortizat
ingetral se contabilizeaza astfel:
a) 8583 = 2131
4751 = 7584

b) 4751 = 2131

c) 2813 = 2131
4751 = 7584

d) 2813 = 2131
e) 2813 = 4751

96) Receptia unui program informatic realizat prin forte proprii in valoare de 20,000 lei , a
carui productie a inceput in exercitiul anterior, pentru care sa inregistrat un cost de
productie de 15,000 lei in exercitiul financiar anterior, se contabilizeaza astfel:
a) 208 = % 20,000
203 15,000
721 5,000

b) 203 = 721 15,000


208 = 203 15,000

c) 208 = 203 20,000

d) 208 = % 20,000
203 5,000
721 15,000

97) Prima de capital intervine atunci cand:


a) Pretul de vanzare este superior valorii nominale a titlurilor
b) pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor, dar superior valorii matematice-
contabile
c) pretul de vanzare este inferior valorii nominale a titlurilor
98) Datoriile incluse in categotia ‚,Imprumuri si datorii asimilate’’ sunt raportate in bilant:
a) numai la datorii cu scadenta mai mare de 1 an
b) la active imobilizate, cu semnul minus
c) numai la datorii cu scadenta mai mica de 1 an
d) la datorii cu scadenta mai mica de 1 an pentru partea curenta a acestora, iar restul la datorii
cu scadenta mai mare de 1 an

99) Ce semnifica inregistrarea contabila 261 = 465 ?


a) Titluri de participare achizitionate
b) Retragerea de capital social
c) Subscrierea capitalului social
d) Aport la capital social sub forma actiunilor detinute la entitati afiliate

BROSURA 38 PIATRA NEAMT 2020

100) Care structura de cheltuielise inregistreaza prin articolul contabil 6811=2801?


a) Amortizarea imobilizarilor in cues de executie
b) Amortizarea imobilizarilor corporale
c) Amortizarea cheltuielilor cu emisiunea obligatiunilor
d) Amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

101) Care este elementul esential prin care provizioanele se disting de alte datorii?
a) Suma aferenta nu poate fi estimata cu suficienta credibilitate
b) Este improbabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective
c) Factorul de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli
necesare stingerii datoriei

102) Prin articolul contabil 465=1011 se reflecta operatia de :


a) Subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret identic
cu valoarea nominala
b) Subscriere la constituirea capitalului social cu ocazia infiintarii societatii
c) Subscriere la majorarea capitalului social cand titlurile sunt oferite la un pret superior
valorii nominale

103) Constituirea unui provizion conduce la :


a) Cresterea datoriilor prezente
b) Nu are nici un efect asupra rezultatului curent, provizionul urmand sa fie anulat
c) Diminuarea rezultatului exercitiului in care se constituie provizionul

104) Achizitia de actiuni detinute la entitati afiliate a caror plata se face la o data ulterioara
se inregistreaza:
a) 261 = 269185.000
b) 261 = 404 85.000
c) 261 = 512185.000
d) 261 = 296185.000
105) Inmobilizarile corporale in curs de aprovizionare reprezinta?
a) Imobilizarile pentru care activitatea investitionala nu este finalizata la sfarsitul
perioadei
b) Sumele acordate ca avansuri de imobilizari
c) Imobilizarile pentru care s-u transferat riscurile si avantajele aferente de la vanzator
la cumparator....intocmit proces verbal de receptie

106) Brevetarea unui prototip in valoare de 9.500lei pentru care se plateste o taxa de 500lei,
TVA 19%, se inregistreaza...

a) 205 = % 10.000
203 9.500
721 500

b) 205 = % 10.000
203 9.500
628 500

c) 203 = % 10.000
205 9.500
721 500

d) 205 = % 10.095
203 9.500
721 595

107) La obtinerea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni, cand pretul de emisiune
este mai mic dacat valoarea de pambursare , dar egal cu valoarea nominala, datoria fata
de obligatari este evidentiata:
a) La valoarea de rambursare
b) La valoarea de emisiune
c) La valoarea nominala a obligatiunilor

108) Ce semnifica inregistratre contabila : 456 = 7581?


a) Incasarea unei despagubiri de la actionari
b) Incasarea unei dobanzi de la actionari
c) Dreptul de a primi c/val unei dobanzi de la actionari
d) Dreptul de a primi c/val unei despagubiri de la actionari
109) Care din urmatoarele articole contabile sunt corecte ?
a) 1171.Pi = 1171.Pr
Acoperirea pierderii raportate din profitul reportat
b) 121 = 1171.Pr
Reportarea profitului curent la inceputul exercitiului financiar imediat urmator
c) 1171.Pi = 121
Reportarea pierderii curente la inceputul exercitiului financiar imediat urmator
d) 1171.Pr = 1171.Pi
Acoperirea pierderii reportate din profitul raportat

110) Pe baza urmatoarelor date:


-valoarea nominala 10lei/obligatiune

-valoare de emisiune 8lei/obligatiune

-pret de rascumparare 9lei/obligatiune

a) Pierdere 2lei/obligatiune
b) Castig 2lei/obligatiune
c) Pierdere 1leu/obligatiune
d) Castig 1lei/obligatiune

111) Ce semnifica inregistrarea contabila :2131 = 1513?


a) Anularea unui provizion pentru dezafectare
b) Inregistrarea contabila nu este posibila
c) Consumul unui provizion pentru dezafectare
d) Constituirea unui provizion pentru dezafectare

112) Subventiile pentru investitii au ca scop:


a) Acoperirea diferentelor de pret la produsele subventionate
b) Acoperirea pierderilor inregistrate de regiile autonome si societatile comerciale la
care se.....
c) Procurarea sau realizarea de imobilizari

113) Regularizarea avansului acordat pentru achizitia unui program informatic se poate
inregistra:
a) 4426 = 4094 2.850
b) % 4094 15.00
404 17.850
4426 -2.850
c) 404 = % 17.850
4094 15.000
4426 2850
d) 4094 = 5121 17.850
114) La baza urmatoarelor date , calculti capitalurile proprii ale firmei:
-capital social 100.000lei, prime de capital 2.000lei, profit reportat 10.000lei, actiuni
proprii 15.000lei......legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii 500lei:
a) 97.500
b) 96.500
c) 97.000
d) 127.500

115) Care din documentele urmatoare nu corespund intrarii in evidenta a imobilizarilor


corporale?
a) Factura de cumparare, contract, proces verbal de receptie
b) Bon de consum, fisa limita de consum
c) Act constitutiv, expertiza tehnica, declarative de subscriere, process verbal de
receptie

Br 49 - 1a, 2de, 3d, 4d, 5d, 6a, 7b, 8c, 9a, 10a, 11cd, 12a, 13b, 14b, 15d, 16c, 17b, 18d, 19a, 20c,
21b, 22b, 23ac, 24d, 25a, 26c, 27ac, 28d, 29a, 30ab, 31b, 32abe, 33a, 34a, 35c, 36c, 37b, 38b, 39a,
40c, 41a, 42c, 43a, 44a, 45a, 46b, 47bc, 48d