Sunteți pe pagina 1din 13

CONTABILITATE FINANCIARĂ

1. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


261 = 456 8.000
a) subscrierea acţiunilor
b) acţiuni achiziţionate de acţionari
c) retragerea acţiunilor de către acţionari
d) aport la capitalul social sub formă de acţiuni

2. Care este relaţia de calcul a valorii matematice contabile a unei acţiuni:


a) VMC = capital social : număr acţiuni
b) VMC = capital propriu : număr acţiuni
c) VMC = (capital propriu – datorii) : număr acţiuni
d) VMC = capital permanent : număr acţiuni

3. Acţiunile ca fracţiuni de capital social sunt exprimate la una din valorile :


a) Valoarea de emisiune
b) Valoarea de rentabilitate
c) Valoarea nominală
d) Valoarea matematică contabilă

4. Se majorează capitalul social cu suma de 30.000 lei, prin încorporarea


primelor de emisiune. Care sunt înregistrările corecte ?
a) 456 = 1012 30.000
1041 = 456 30.000
b) 1041 = 1011 30.000
1011 = 1012 30.000
c) 1041 = 1012 30.000
d) 1012 = 1041 30.000

5. Când se debitează contul 1068 „Alte rezerve”?


a) când se repartizează o parte din profit la alte rezerve
b) când se majorează capitalul social prin încorporarea altor rezerve
c) când se acoperă pierderile din alte rezerve
d) când se transferă o parte din profit la alte rezerve.

6. Dacă realizăm pierdere, ce sold are contul 121 la sfârşitul exerciţiului?


a) creditor, atunci când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile
b) creditor, atunci când cheltuielile curente sunt mai mari decât cele
reportate
c) debitor

1
d) debitor, atunci când cheltuielile curente sunt mai mari decât cele
reportate

7. Se vinde un utilaj în următoarele condiţii:


- preţul de vânzare fără TVA 8.400 lei
- valoare de înregistrare (de intrare) 15.000 lei
- amortizarea cumulată până la data vânzării 7.000 lei
Care este rezultatul acestei tranzacţii?
a) pierdere 6.600 lei
b) profit 1.400 lei
c) pierdere 1.400 lei
d) profit 400 lei

8. Care sunt valorile cu care se înregistrează în evidenţă intrările de


imoblizări ?
a) costul de achiziţie
b) costul de producţie
c) valoarea de aport
d) valoarea justă

9. Valoarea de intrare a unui mijloc fix este de 20.000 lei. Durata


normală de funcţionare este de 5 ani. Care este valoarea amortizată la
sfârşitul celui de al treilea an de funcţionare în regim de amortizare liniar
şi accelerat.
liniar accelerat
a) 16.000 10.000
b) 12.000 15.000
c) 12.000 10.000
d) 16.000 15.000

10. Se primeşte pe bază de factură un utilaj în valoare de 60.000 lei +


TVA 19%. Care sunt înregistrările contabile pentru prima lună de
funcţionare ştiind că durata de funcţionare este de 5 ani.
a) % = 401 71.400
2131 60.000
4426 11.400
b) % = 404 71.400
2131 60.000
4426 11.400
c) % = 404 71.400
2131 60.000
4426 11.400
6811 = 2813 1.000

2
d) % = 404 71.400
2131 60.000
4426 11.400
6811 = 2813 1.190

11. Se primeşte cu titlu de aport la capitalul social un teren în valoare de


50.000 lei. Care sunt înregistrările contabile corecte în prima şi a doua
lună.
prima a doua
a) 2111 = 456 50.000 2811 = 211150.000
b) 2111 = 1012 50.000 -
c) 2111 = 456 50.000 -
d) 2111 = 1011 50.000 1011 = 1012 50.000

12. Se realizează amenajări la terenuri în regie proprie. Articolul contabil


corect este:
a) 2111 = 404 10.000
b) 2112 = 6588 10.000
c) 2112 = 722 10.000
d) 231 = 722 10.000

13. Se achiziţionează un autoturism în valoare de 40.000 lei, TVA 24%.


Durata de folosinţă este de 4 ani. După două luni se dă cu chirie altei
societăţi. Înregistrările contabile corecte sunt :
în prima lună în a doua lună
a) % = 404 49.600 6811 = 2913833
2133 40.000 şi
4426 9.600 411 = 213340.000
b) % = 404 49.600 6811 = 2813 833
2133 40.000
4426 9.600
6811 = 2813 833
c) % = 404 49.600 6811 = 2813 833
2133 40.000
4426 9.600
d) % = 404 49.600 6811 = 2813833
2133 40.000
4426 9.600 411 = 2133 39.167

14. Se scoate din evidenţă mobilier, valoarea de intrare = 10.000 lei, iar
valoarea amortizată = 5.000 lei.
a) 6583 = 214 5.000
b) 2814 = 214 5.000

3
c) % = 214 10.000
2814 5.000
6583 5.000
d) 2814 = 214 10.000

15. Înregistrarea contabilă: 2133 = 167


a) luarea cu împrumut a unui autoturism
b) achiziţia unui autoturism în sistem de leasing operaţional
c) achiziţia unui autoturism în sistem de leasing financiar
d) închirierea unui autoturism pe termen lung

16. Se scoate din evidenţă un program informatic complet amortizat. Care


este înregistrarea corectă.
a) 2808 = 208 1.000
b) 6811 = 208 1.000
c) 6583 = 208 1.000
d) 208 = 404 1.000

17. Se achiziţionează pe termen lung acţiuni în valoare de 2.000 lei. Se


achită prin bancă suma de 1.000 lei. Restul se achită ulterior .
a) 261 = % 2.000
5121 1.000
509 1.000
b) 501 = % 2.000
5121 1.000
509 1.000
c) 261 = % 2.000
5121 1.000
269 1.000
d) 501 = % 2.000
5121 1.000
269 1.000
18. Se vând acţiuni cu suma de 3.000 lei. Valoarea cu care aceste acţiuni
sunt înregistrate în evidenţa contabilă este 2.000 lei.
a) 5121 = 261 3.000
b) 5121 = % 3.000
261 2.000
764 1.000
c) 664 = 261 2.000
5121 = 764 3.000
d) % = 261 2.000
5121 3.000
664 1.000

4
19. Se înregistrează dobânzi de plătit aferente împrumuturilor pe termen
lung, în sumă de 1.000 lei.
a) 2676 = 766 1.000
b) 666 = 2676 1.000
c) 5121 = 2676 1.000
d) 2676 = 5121 1.000

20. Pentru achiziţionarea materiilor prime se efectuează următoarele


cheltuieli:
− preţ de cumpărare: 5.000 lei
− cheltuieli transport: 500 lei
− taxe vamale: 1.000 lei
− TVA 1.235 lei
Costul de achiziţie este (societatea este plătitoare de TVA):
a) 5.000
b) 5.500
c) 7.735
d) 6.500

21. Materiile prime sunt:


a) bunuri produse în cadrul unităţii destinate apoi prelucrării în
vederea obţinerii produselor finite
b) bunuri cumpărate de unitate în scopul revânzării
c) bunuri cumpărate, destinate apoi prelucrării în procesul de
producţie
d) active de natura stocurilor

22. Se cumpără de la furnizori pe bază de factură materii prime în valoare


de 10.000 lei + TVA 19%. Evidenţa materiilor prime se ţine la cost de
achiziţie. Formula contabilă este:
a) % = 404 11.900
301 10.000
4426 1.900
b) % = 401 11.900
301 10.000
4428 1.900
c) % = 401 11.900
301 10.000
308 1.900
d) % = 401 11.900
301 10.000
4426 1.900

5
23. Care din următoarele afirmaţii este corectă:
a) soldul debitor al contului 301 „Materii prime” reprezintă valoarea
materiilor prime existente în stoc
b) soldul creditor al contului 301 „Materii prime” reprezintă valoarea
materiilor prime minus în gestiune
c) rulajul creditor al contului 301 „Materii prime” reprezintă ieşirile de
stocuri din gestiune
d) contul 301 „Materii prime” prezintă întotdeauna sold creditor

24. Se recepţionează mărfuri în valoare de 10.000 lei, la cost de achiziţie şi


TVA 19%, pentru care nu s-a primit factură.
a) % = 401 11.900
371 10.000
4428 1.900
b) % = 408 11.900
371 10.000
4426 1.900
c) % = 408 11.900
371 10.000
4428 1.900
d) % = 408 10.000
371 8.403
4428 1.597

25. Ce semnifică următoarea formulă contabilă ?


% = 401 11.900
345 10.000
4426 1.900
a) aprovizionarea de produse finite de la furnizori
b) obţinerea de produse finite din producţie proprie
c) cumpararea de materii prime de la furnizor
d) nu există o asemenea formulă contabilă

26. Se achiziţionează mărfuri în vederea vânzării lor la preţ cu amănuntul.


Costul de achiziţie = 10.000 lei, preţul de vânzare cu amănuntul 14.280 lei,
TVA 19%:
a) % = 401 14.280
371 12.000
4426 2.280
b) % = 401 10.000
371 8.403
4426 1.597
c) % = 401 11.900

6
371 10.000
4426 1.900
371 = % 4.280
378 2.000
4428 2.280
d) % = 40 1 14.280
371 10.000
378 2.000
4426 2.280

27. Se predau produse finite la depozit în valoare de 10.000 lei, la cost de


producţie:
a) 345 = 658 10.000
b) 345 = 701 10.000
c) 345 = 711 10.000
d) 345 = 401 10.000

28. Se livrează produse finite pe bază de factură:


− preţul de înregistrare al produselor finite = 10.000 lei
− preţul de livrare al produselor finite = 12.000 lei + TVA 19%
a) 658 = 345 10.000
4111 = % 14.280
701 12.000
4427 2.280
b) 711 = 345 10.000
4111 = % 14.280
701 12.000
4426 2.280
c) 711 = 345 10.000
4111 = % 14.280
701 12.000
4427 2.280
d) 4111 = % 14.280
345 10.000
701 2.000
4427 2.280

29. În luna decembrie se facturează în avans chiria datorată de chiriaş


pentru luna ianuarie din anul viitor, în valoare de 100 lei+TVA19%. Care
sunt înregistrările contabile efectuate în cele două luni:
a) - decembrie: 4111 = % 119
706 100
4427 19

7
- ianuarie: nu se face nici o înregistrare
b) - decembrie: 4111 = % 119
472 100
4427 19
- ianuarie: 472 = 706 100
c) - decembrie: nu se face nici o înregistrare
- ianuarie: 4111 = % 119
706 100
4427 19

30. La începutul lunii decembrie se încasează 30.000 Euro la un curs de


3,524 lei/1 Euro. La 31 decembrie cursul este de 3,700 lei/1 Euro. Care este
înregistrarea contabilă care se face la 31 decembrie?
a) 5124 = 765 5.280
b) 5124 = 765 111.000
c) 665 = 5124 5.280
d) nu se face nici o înregistrare

31. Datoriile reprezintă:


a) obligaţia asumată de o persoană numită debitor faţă de altă persoană
numită creditor
b) o sumă de bani de achitat terţilor pentru bunurile ce urmează a fi
livrate
c) o sumă de bani de achitat terţilor pentru bunurile ce au fost
achiziţionate
d) un activ

32. Creanţele şi datoriile se înregistrează în evidenţa contabilă:


a) la valoarea de inventar
b) la valoarea de reevaluare
c) la valoarea de piaţă
d) la valoarea nominală

33. Cum se reflectă în contabilitate obligaţiile faţă de furnizor pentru


bunuri sosite fără factură?
a) nu se înregistrează
b) se înregistrează în contul 409
c) se înregistrează în contul 401, urmând ca ulterior să se regularizeze
eventualele diferenţe
d) se înregistrează provizoriu în contul 408, urmând ca ulterior să se
regularizeze eventualele diferenţe

34. Ce semnifică următoarea formulă contabilă: 401 = 403

8
a) depunerea în bancă a unui bilet la ordin primit de la un furnizor
b) primirea unui bilet la ordin
c) acordarea unui bilet la ordin
d) stingerea unei datorii faţă de furnizor

35. Se încasează un client printr-un bilet la ordin:


a) 4111 = 403
b) 4111 = 431
c) 413 = 4111
d) 403 = 4111

36. Se încasează un client extern în valoare de 5.000 Euro. La data


facturării 1 Euro = 3,5 lei. La data încasării facturii 1 Euro = 3,7 lei.
a) 4111 = 5124 18.500
b) 5124 = 4111 18.500
4111 = 765 1.000
c) 5124 = 4111 18.500
d) 5124 = % 18.500
4111 17.500
765 1.000

37. Se înregistrează decontarea unei facturi emisă de un furnizor pentru


utilajul livrat, printr-un efect de comerţ:
a) 2131 = 403
b) 401 = 413
c) 404 = 413
d) 404 = 403

38. Ce semnifică înregistrarea contabilă:


% = 5124 5.000
401 4.500
665 500
a) regularizarea soldului contului de disponibil în valută datorită unor
furnizori
b) plata unui furnizor în devize cu diferenţe de curs favorabile
c) plata unui furnizor în devize cu diferenţe de curs nefavorabile
d) regularizarea soldurilor conturilor în devize 401 şi 5124, prin
diferenţe nefavorabile

39. Potrivit unor procese-verbale de compensare a creanţelor comerciale cu


datoriile comerciale se fac următoarele înregistrări:
a) 462 = 461
b) 409 = 401

9
c) 401 = 411
d) 419 = 409
40. Ce reprezintă înregistrarea: 129 = 424?
a) plata unei părţi din profit către salariaţi
b) repartizarea unei părţi din profit către salariaţi
c) nu există o asemenea înregistrare contabilă
d) înregistrarea unei datorii de plată către salariaţi

41. Se înregistrează salariile brute de plată pentru personalul angajat, în


sumă de 10.000 lei.
a) 421 = 5311 10.000
b) 641 = 421 10.000
421 = 5311 10.000
c) 641 = 421 10.000
d) 421 = 5311 10.000
42. Se înregistrează contribuţia salariaţilor la asigurările sociale:
a) 645 = 4312
b) 421 = 4315
c) 4312 = 421
d) 6458 = 4312
43. Se înregistrează contribuţia salariaţilor la asigurările sociale de
sănătate:
a) 645 = 4314
b) 4314 = 421
c) 421 = 4316
d) 6458 = 4314

44. Se înregistrează reţinerea avansului acordat salariaţilor:


a) 421 = 425
b) 425 = 421
c) 425 = 5311
d) nici o înregistrare corectă
45. Se înregistrează achitarea avansurilor (chenzina I) în nmerar către
salariaţi:
a) 425 = 5311
b) 425 = 421 şi 421 = 5311
c) 425 = 5121
d) 421 = 425

46. Se înregistrează impozitul pe profit datorat bugetului:


a) 691 = 4411
10
b) 4411 = 5121
c) 121 = 4411
d) 691 = 5121

47. Se înregistrează impozitul pe salarii datorat bugetului:


a) 635 = 444
b) 421 = 444
c) 444 = 5121
d) 421 = 5121

48. Se înregistrează plata salariilor în numerar:


a) 641 = 421
b) 421 = 5311
c) 421 = 5121
d) 5311 = 421

49. TVA de recuperat din luna precedentă 9.000 lei


- TVA deductibilă luna curentă 2.500 lei
- TVA colectată luna curentă 3.700 lei
- TVA neexigibilă luna curentă (debit) 200 lei
Care sunt înregistrările privind regularizarea TVA la sfârşitul lunii curente?
a) 4427 = 4426 2.500
4427 = 4423 1.200
b) 4426 = 4428 200
4427 = 4426 2.700
4427 = 4423 1.000
c) 4426 = 4428 200
4427 = 4426 2.700
4427 = 4423 1.000
4423 = 4424 1.000
d) 4427 = 4426 2.500
4427 = 4423 1.200
4423 = 4424 1.200

50. Se înregistrează contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de


angajator:
a. 436 = 5121
b. 421 = 436
c. 4312 = 5121
d. 646 = 436

11
51. Soldul contului 401 „Furnizori în valută” este 10.000 Euro = 34.000 lei.
La sfârşitul lunii se constată că 1 Euro = 3,5 lei. Care este înregistrarea
contabilă care se impune:
a) 401 = 5121 1.000
b) 665 = 401 1.000
c) 401 = 765 1.000
d) 665 = 5121 1.000

52. Se înregistrează comisioane bancare încasate de bancă pentru


operaţiunile derulate:
a) 622 = 401
b) 622 = 5121
c) 627 = 401
d) 627 = 5121

53. Se scot din evidenţă clienţii insolvabili:


a) 5121 = 4111
b) 4111 = 701
c) 654 = 4111
d) nici un raspuns corect

54. Se înregistrează provizioane pentru garanţii acordate clienţilor:


a) 4111 = 1512
b) 1512 = 4111
c) 6812 = 1512
d) 1512 = 7812

55. Se înregistrează dobânzi de achitat pentru creditele bancare pe termene


lung angajate de societate:
a) 666 = 5186
b) 5186 = 5121
c) 666 = 1682
d) 1682 = 5121

56. Conturile de venituri se înscriu în:


a) balanţa de verificare
b) contul de profit si pierdere
c) balanţa de verificare şi bilantul contabil
d) balanţa de verificare, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere

57. Sold cont 707 = 30.000, Sold cont 765 = 1.000, Sold cont 705 = 2.000,
Sold cont 711 = 500, Sold cont 754 = 100, Sold cont 704 = 10.000, Sold
cont 7863 = 200

12
Care este valoarea cifrei de afaceri?
a) 42.100
b) 43.800
c) 42.300
d) 42.000

58. Se impută unui gestionar un minus de produse finite găsit la inventar


(100 lei + TVA 19%).
a) 5311 = % 119
4111 100
4427 19
b) 461 = % 119
701 100
4427 19
c) 461 = % 119
7581 100
4427 19
d) 461 = % 119
345 100
4427 19

59. Pentru disponibilul avut în cont se încasează dobânzile cuvenite în sumă


de 1000 lei.
a) 5121 = 766 1.000
b) 461 = 766 1.000
c) 5121 = 4111 1.000
d) 666 = 5121 1.000
60. Se realizează în regie proprie un program informatic pentru care s-au
înregistrat 1.000 lei costuri de producţie:
a) 208 = 6588 1.000
6588 = 7588 1.000
b) 208 = 721 1.000
721 = 6583 1.000
c) 208 = 721 1.000
d) 208 = 722 1.000

13

S-ar putea să vă placă și