Sunteți pe pagina 1din 18

1. Care dintre urmatoarele afirmatii nu se refera la metoda inventarului permanent?

a) Conform acestei metode, fiecare intrare si iesire de bunuri se inregistreaza


valoric in conturile de stocuri specifice
b) Aceasta metoda are la baza conceptia conform careia bunurile materiale nu
sunt aprovizionate in vederea stocarii ci pentru consumul rapid
c) In momentul aprovizionarii, bunurile intrate in entitate se evidentiaza direct in
conturile specifice de cheltuieli
d) Aceasta metoda permite cunoasterea in permanenta a cantitatilor si valorilor
existente in stoc
2. Care din urmatoarele variante contine doar documente ce stau la baza inregistrarii in
contabilitate a operatiunilor de vanzare:
a) Extrasul de cont, factura, chitanta, dispozitia de plata
b) Nota de intrare-receptie, factura, chitanta
c) Avizul de insotire, bonul fiscal, extrasul de cont, bonul de consum
d) Factura, avizul de insotire, bonul fiscal, raportul fiscal de inchidere zilnica
3. Articolul contabil 345 = 711 5.000, reflecta:
a) Profitul obtinut din vanzarea produselor finite, dupa descarcarea gestiunii
b) Costurile ocazionate de descarcarea de gestiune a produselor finite vandute
c) Inregistrarea produselor finite la valoarea costurior ocazionate de obtinerea
acestora
d) Inregistrarea productiei neterminate la valoarea costului de productie
4. O societate are pe stoc 100 bucati produse finite, inregistrate la cost de productie
unitar de 200 lei/buc. Din acestea se vand 80 buc, la pret de 250 lei/buc, conform
facturii. Care afirmatii sunt adevarate?
a) Nu se poate determina soldul final al contului de stocuri
b) Soldul final al contului 345 este debitor, in suma de 5.000 lei
c) Contul 345 se debiteaza cu suma de 16.000 lei
d) Vanzarea determina o crestere a cifrei de afaceri cu suma de 20.000 lei
5. O societate achizitioneaza un utilaj la un pret de 47.600 lei, TVA 19% inclus,
conform facturii. Durata de amortizare stabilita este de 10 ani, iar metoda de
amortizare folosita este cea liniara. Care este articolul contabil generat de
inregistrarea amortizarii lunare, pentru a cincea luna de utilizare?
a) 6583 = 2813 333 333
b) 6811 = 2131 397 397
c) 6811 = 2813 397 397
d) 6811 = 2813 1.665 1.665
e) 2131 = 2813 1.665 1.665
f) 6811 = 2813 333 333
6. In contabilitatea societatii “Alfa SRL”, inregistrarea facturii emise pentru “Beta SRL”,
pentru prestarea unor servicii de marketing in valoare de 10.000 lei plus TVA 19%,
se realizeaza astfel:
7. O societate inregistreaza la sfarsitul lunii urmatoarele solduri ale conturilor de TVA:
Sfd4426 = 1.660 lei, Sfc4427 = 1.720 lei, Sfd4428 = 20 lei. Decontul de TVA se
inregistreaza astfel:
a) 413 = % 11.190
701 10.000
4427 1.190
b) % = 401 10.000
623 8.403
4426 1.597
c) 4111 = % 11.190
704 10.000
4427 1.190
d) 4111 = % 11.190
704 10.000
4426 1.190
e) 4111 = % 11.190
704 10.000
4428 1.190
a) 4426 = 4428 20
b) 4427 = % 4426, 4428 si 4423 1720 = % 1660, 20 si 40
c) 4427 = % 4426 si 4423 1720 = % 1660 si 60
d) % 4426 si 4424 = 4427 % 1660 si 60 = 1720
8. Inregistrarea impozitului pe salarii, in suma de 400 lei, si achitarea acestuia din
contul societatii deschis la banca se inregistreaza astfel:
a) 421 = 425 400; 425 = 444 400
b) 641 = 444 400; 444 = 5121 400
c) 421 = 444 400; 444 = 5121 400
d) 444 = 421 400; 5121 = 444 400
9. Se inregistreaza factura de chirie pentru un client, in valoare de 275 de lei, TVA
19%. Care din urmatoarele afirmatii este corecta:
a) 4111 = % 707 si 4427 327,25 = % 275 si 52,25 607 = 371 231
b) 4111 = % 706 si 4427 327,25 = % 275 si 52,25
c) 4111 = % 707 si 4427 327,25 = % 275 si 52,25
d) 4111 = % 706 si 4427 327,25 = % 275 si 52,25 607 = 371 231

10. O societate achizitioneaza un telefon mobil in interes de serviciu, marca Samsung,


in valoare de 1.980 lei, TVA 19%, pe baza de aviz de insotire. Alegeti raspunsul
corect:
a) % 303 si 4426 = 401 % 1664 si 316 = 1980
b) % 303 si 4428 = 408 % 1980 si 376,2 = 2.356,2
c) % 3028 si 4428 = 408 % 1980 si 376,2 = 2.356,2
d) % 214 si 4428 = 408 % 1980 si 376,2 = 2.356,2
11. O societate prezinta urmatoarea situatie: TVA aferent achizitiilor in perioada curenta
3.895 lei si TVA aferent vanzarilor din aceeasi perioada 3.743 lei. Cum va arata
decontul de TVA? Alegeti varianta corecta:
a) % 4427 si 4424 = 4426 % 3743 si 152 = 3.895
b) 4424 = % 4426 si 4423 24.395 = 3.895 si 20.500
c) % 4427 si 4423 = 4426 % 3743 si 152 = 3.895
d) % 4426 si 4427 = 4424 % 23.443 si 952 = 24.395
12. O firma a achizitionat un aparat de sudura, in valoare de 1.700 lei, pe care il da in
folosinta conform P.V. unui angajat:
a) 6583 = 2131 1.700
b) 6028 = 3028 1.700 8035 = 1.700
c) 603 = 303 1.700 8035 = 1.700
d) 607 = 371 1.700
13. O societate primeste o factura de la furnizorul de energie electrica, in valoare de 500
lei, TVA 19% si una de la furnizorul de gaz 300 lei, TVA 19%. Alegeti articolele
contabile corecte:
a) % 605 si 4426 = 401.g % 300 si 57 = 357
b) % 605 si 4426 = 401.e % 500 si 95 = 595
c) % 605 si 4426 = 401 % 800 si 152 = 952
d) % 605 si 4426 = 401 % 672 si 128 = 800
14. Pentru marfa in valoare de 3.000 lei, primita pe baza de aviz de insotire, s-a emis
factura. Inregistrati aceasta operatiune in contabilitate:
a) % 371 si 4426 = 401 % 3000 si 570 = 3570
b) 401 = 408 3570 4426 = 4428 570
c) 408 = 401 3570 4426 = 4428 570
d) 408 = % 371 si 4426 3570 = % 3000 si 570

15. O societate prezinta urmatoarele cheltuieli: energie si apa 575 lei, combustibili 200
lei, salariile personalului 10.500 lei, transport 125 lei, venituri din prestarile de servicii
in valoare de 18.900 lei
a) La inchiderea conturilor de cheltuieli contul 121 se crediteaza cu suma de
18.900 lei
b) Societatea obtine un profit brut in valoare de 5.700 lei
c) Nu detinem suficiente informatii pentru a estima, eventual inchide conturile de
venituri si cheltuieli
d) La inchiderea conturilor de venituri, contul 121 se debiteaza cu suma de
13.000 lei
16. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a) Conturile de venituri se crediteaza in cursul lunii cu valoarea sumelor de
incasat de la clienti
b) Ciclul de finantare priveste acoperirea necesarului de imobilizari al
intreprinderii
c) TVA deductibila se inregistreaza pe baza facturii de achizitie, primite de la
furnizor
d) Conturile de cheltuieli se inchid prin creditarea contului 121 “Profit si pierdere”
17. O societate prezinta un sold initial debitor 301, in valoare de 1.500 lei.
Achizitioneaza in cursul perioadei materii prime in valoare de 1.000 lei si primeste
aport la capital materii prime in valoare de 800 lei. Daca soldul final inregistrat la
sfarsitul perioadei este de 450 lei, care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a) Rulajul debitor al contului este in valoare de 3.300 lei
b) Total sume creditoare este in suma de 2.850 lei
c) Soldul initial nu influenteaza valoarea soldului final
d) Rulajul debitor al contului este in suma de 1.800 lei
18. In cazul societatilor care fac productie, care dintre activitati sunt asociate ciclului de
exploatare?
a) Asigurarea fortei de munca necesara realizarii productiei
b) Inregistrarea testelor COVID-19
c) Incasarea facturilor de la clienti
d) Cumpararea de marfuri in cazul in care are magazin propriu de desfacere cu
amanuntul
19. Operatiunea “Achitarea facturii de transport, in suma de 2.560 lei, din avansuri de
trezorerie” se inregistreaza astfel:
a) 624 = 401 2.560
b) 401 = 542 2.560
c) 6022 = 542 2.560
d) 542 = 5311 2.560

20. Inchiderea conturilor de venituri se inregistreaza astfel:


a) 121 = 7XX Total venituri
b) 7XX = 1171 Total venituri
c) 6XX = 7XX Total venituri
d) 7XX = 121 Total venituri
21. Care din articolele contabile, ce implica utilizarea contului 401, sunt corecte:
a) 4091 = 401 3.000
b) 401 = 5121 3.000
c) 542 = 401 3.000
d) 605 = 401 3.000
22. Articolul contabil 5311 = 542 400, reprezinta:
a) Restituirea unei diferente de avans de trezorerie, in suma de 400 lei, conform
dispozitiei de incasare
b) Achitarea unui avans de trezorerie in suma de 400 lei din casieria entitatii
c) Decontarea transportului, in suma de 400 lei, din avansuri de trezorerie
23. Vanzarea de marfuri pe baza de factura la pretul de 3.000 lei inclusiv TVA, evaluate
la costul de achizitie de 2.500 lei si descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute,
se inregistreaza:
a) 4111 = % 707 si 4427 3000 = % 2521 si 479; 607 = 371 2500
b) 4111 = % 707 si 4427 3570 = % 3000 si 570; 607 = 371 2500
c) 418 = % 707 si 4428 3000 = % 2521 si 479; 607 = 371 2500
d) 4111 = % 707 si 4427 3000 = % 2521 si 479; 371 = 607 2500
24. Care din articolele contabile urmatoare corespund operatiunii?
a) 6023 = 3023 1000 – “Se inregistreaza consumul de materiale pentru ambalat,
in suma de 1000 lei”
b) 4315 = 421 2500 – “Retinerea din salariile personalului a sumei de 2500 lei,
reprezentand contributia la asigurari sociale”
c) 1621 = 5121 2000 – “Restituirea unei rate aferente unui credit bancar pe
termen lung, in suma de 2000 lei”
d) 4091 = 5121 3500 – “Acoperirea datoriei fata de un furnizor, in suma de 3500
lei, din avansul achitat acestuia”
25. Care din urmatoarele afirmatii, legate de contul 4424 “TVA de recuperat”, sunt
adevarate?
a) Documentul fiscal care sta la baza calculului sau este Jurnalul de cumparaturi
b) Este un cont de activ, fiind o creanta in raport cu bugetul statului
c) Nu se poate inregistra daca entitatea nu inregistreaza TVA colectata in cursul
lunii
d) Se inregistreaza conform decontului TVA, in cazul in care valoarea achizitiilor
depaseste valoarea vanzarilor taxabile

26. Care dintre afirmatiile cu privire la reducerile comerciale sunt adevarate?


a) Daca reducerile comerciale sunt acordate initial, inscrise in factura, se
inregistreaza distinct in contabilitate
b) Reducerile de pret nu trebuie consemnate in factura
c) Se mai numesc reduceri financiare
d) Daca reducerile comerciale sunt acordate initial, inscrise in factura,
diminueaza costul de achizitie
27. Care dintre urmatoarele variante contine doar documente ce stau la baza
inregistrarii in contabilitate a operatiunilor de vanzare:
a) Factura, avizul de insotire, bonul fiscal, raportul fiscal de inchidere zilnica
b) Extrasul de cont, factura, chitanta, dispozitia de plata
c) Nota de intrare-receptie, factura, chitanta
d) Avizul de insotire, bonul fiscal, extrasul de cont, bonul de consum
28. Evaluarea consumurilor pentru bunurile fungibile se poate face prin metodele
urmatoare:
a) Identificarea specifica
b) Costul mediu ponderat
c) Pretul cu amanuntul
d) Costul standard
e) Primul intrat primul iesit
f) Ultimul intrat primul iesit
29. Pentru evidenta stocurilor si productiei in curs de executie firmele pot sa-si
organizeze contabilitatea sintetica folosind urmatoarele metode:
a) Metoda cantitativ valorica
b) Metoda inventarului intermitent
c) Metoda operativ contabila
d) Metoda global valorica
e) Metoda inventarului permanent
30. Metoda inventarului permanent presupune:
a) Cunoasterea, in orice moment a stocului de bunuri
b) Inregistrarea intrarilor si iesirilor de bunuri in conturile specifice de bunuri
c) Inventarierea la sfaristul perioadei a stocurilor constatate faptic
31. Se pot folosi in operatiile de achizitii urmatoarele conturi:
a) 345
b) 301
c) 303
d) 323
e) 381
f) 341
g) 361
h) 371
32. O societate prezinta urmatoarea situatie: Total Jurnal Cumparari 24.395 lei, TVA
aferent 3.895 lei si Total Jurnal Vanzari 23.443 lei, TVA aferent 3.743 lei. Cum va
arata Decontul de TVA? Alegeti varianta corecta:
a) % 4427 si 4423 = 4426 % 3743 si 152 = 3.895
b) % 4427 si 4424 = 4426 % 3743 si 152 = 3.895
c) % 4426 si 4427 = 4424 % 23.443 si 952 = 24.395
d) 4424 = % 4426 si 4423 24.395 = 3.895 si 20.500
33. O S.C. primeste cu titlu gratuit (ca donatie) un brevet, evaluat la valoarea justa de
20.000 lei. Inregistrarea se efectueaza in contabilitate pe baza contractului de
donatie si a procesului verbal de receptie. Care este articolul contabil corect pentru
aceasta operatiune?
a) 205 = 7584 20.000 20.000
b) 203 = 4753 20.000 20.000
c) 205 = 7582 20.000 20.000
d) 205 = 472 20.000 20.000
e) 205 = 4753 20.000 20.000
34. Prin articolul contabil 4091 = 5121 10.000, se inregistreaza:
a) Acordarea unui avans furnizorului
b) Primirea unui avans de la un client
c) Restituirea avansului primit de la client
d) Stingerea unei datorii fata de furnizor
35. Pentru o entitate care are ca obiect de activitatea vanzarea de marfuri, ciclul de
exploatare cuprinde activitati, precum:
a) Vanzarea marfurilor
b) Plata salariilor datorate angajatilor
c) Cumpararea de materii prime
d) Vanzarea produselor finite
e) Achizitia de marfuri
36. O societate inregistreaza la sfarsitul lunii urmatoarele solduri ale conturilor de TVA:
Sfd4426 = 1.530 lei, Sfc4427 = 1.820 lei, Sfd4428 = 50 lei. Decontul de TVA se
inregistreaza astfel:
a) % 4426 si 4423 = 4427 % 1530 si 290 = 1820
b) % 4426 si 4424 = 4427 % 1530 si 290 = 1820
c) 4427 = % 4426 si 4423 1820 = % 1530 si 290
d) 4427 = % 4426, 4423 si 4428 1820 = % 1530, 240 si 50

37. Incasarea anticipata a unor sume de la clienti in vederea livrarii de marfuri da


nastere la:
a) O datorie a entitatii fata de clienti
b) Un imprumut primit de la clienti
c) Efecte de primit de la clienti
d) O creanta a entitatii fata de clienti
e) Un imprumut acordat de catre entitate clientilor
38. Care este tipul de reduceri pe care le primesc clientii de la furnizori pentru achizitiile
de stocuri cu defecte de calitate?
a) Remizele
b) Risturnurile
c) Rabaturile
d) Sconturile
39. Care sunt activitatile aferente ciclului de exploatare pentru o intreprindere care are
ca domeniu de activitate comercializarea?
a) Vanzarea productiei obtinute
b) Vanzarea de marfuri
c) Achizitia de materii prime
d) Achizitia de imobilizari
e) Achizitia marfurilor
40. Operatiunile de incasari si operatiunile de plati au la baza reflectarii in contabilitate
urmatoarele documente justificative:
a) Factura
b) Bon fiscal
c) Aviz de insotire a marfii
d) Extras de cont
e) Chitanta
f) Contract de vanzare-cumparare
41. Printre particularitatile metodei inventarului permanent se numara:
a) La sfarsitul perioadei de gestiune stocurile se constata faptic prin inventariere
b) Cantitatile si valorile actualizate existente in stoc se cunosc in permanenta
c) Intrarile si iesirile de bunuri se inregistreaza valoric in conturile de stocuri
specifice
d) Aprovizionarea cu bunuri materiale nu se face in scopul stocarii, ci al
consumului

42. Inregistrarea salariilor brute datorate angajatilor pentru luna curenta in valoare de
33.000 lei se inregistreaza in contabilitate prin articolul contabil:
a) 641 = 5121 33.000 33.000
b) 421 = 641 33.000 33.000
c) 5121 = 421 33.000 33.000
d) 641 = 421 33.000 33.000
e) % = 421 39.270
641 33.000
4426 6.270
43. Incasarea unei creante in valoare de 10.500 lei se inregistreaza in contabilitate prin
articolul contabil:
a) 4111 = 5121 10.500 10.500
b) 4111 = 5311 10.500 10.500
c) 5121 = 4111 10.500 10.500
d) 5121 = 401 10.500 10.500
e) 5311 = 4111 10.500 10.500
44. Sa se inregistreze amortizarea lunara a unei amenajari de teren care are o valoare
de intrare de 10.200 lei si o durata de utilizare de 5 ani, conform metodei liniare:
a) 2811 = 6811 170 170
b) 6811 = 2811 170 170
c) 6811 = 2112 170 170
d) 2812 = 2112 10.200 10.200
e) 6811 = 2811 2.040 2.040
45. La sfarsitul unei perioade, rezultatul fiscal inregistrat de catre o intreprindere este de
profit in valoare de 14.000 lei. Avand in vedere ca impozitul pe profit are o cota de
16%, cum se inregistreaza acesta in contabilitate?
a) 129 = 4411 14.000 14.000
b) 4411 = 691 2.240 2.240
c) 5121 = 4411 2.240 2.240
d) 691 = 4411 2.240 2.240
e) 691 = 121 2.240 2.240
46. Articolul contabil prin care se reflecta in contabilitate darea in consum a unor
combustibili evaluati la valoarea de 2.500 lei este:
a) 6022 = 3022 2.500 2.500
b) 6022 = 711 2.500 2.500
c) 3022 = 6022 2.500 2.500
d) 711 = 3022 2.500 2.500
e) % = 6022 2.975
3022 2.500
4426 475

47. Mentionati semnificatia urmatorului articol contabil: 331 = 711 23.000 23.000
a) Transformarea productiei in curs de executie in produse finite
b) Preluarea in exploatare a productiei neterminate la inceputul perioadei
curente
c) Scoaterea din gestiune a productiei in curs de executie
d) Inregistrarea productiei neterminate de la sfarsitul unei perioade
e) Vanzarea productiei in curs de executie obtinuta in perioada curenta
48. O societate comerciala are ca obiect de activitate productia de bunuri si vanzarea
acestora ca produse finite. La inceputul anului aceasta are in stoc produse finite in
valoare de 5.000 lei iar in luna aprilie a anului curent obtine din procesul de
productie produse finite evaluate la un cost standard cu 10% mai mare ca acelora
din stoc. Sa se inregistreze operatiunea de receptie a produselor finite obtinute.
a) 301 = 711 5.500 5.500
b) 348 = 711 5.500 5.500
c) 345 = 711 5.500 5.500
d) 711 = 345 5.500 5.500
49. Se achizitioneaza materiale auxiliare conform avizului de insotire a marfii la un cost
de achizitie de 5.000 lei, TVA 19%. Ulterior, se receptioneaza factura. Articolele
contabile pentru reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni sunt:

a) % = 401 5.950
3021 5.000
4428 950
408 = 401 5.950 5.950
4426 = 4428 950 950
b) % = 404 5.950
3021 5.000
4428 950
408 = 401 5.950 5.950
4426 = 4428 950 950
c) % = 408 5.950
3021 5.000
4428 950
408 = 401 5.950 5.950
4426 = 4428 950 950
d) % = 408 5.950
3021 5.000
4428 950
401 = 408 5.950 5.950
4428 = 4426 950 950
50.
Cumpararea de materiale pentru ambalat la un cost de achizitie de 6.000 lei plus TVA
19%, conform facturii, respectiv darea in consum a jumatate dintre acestea, se
a) % = 401 7.140
3023 6.000
4426 1.140
3023 = 6023 3.570 3.570
b) % = 401 7.140
3023 6.000
4426 1.140
6023 = 3023 3.570 3.570
c) % = 401 7.140
3023 6.000
4426 1.140
3023 = 6023 3.000 3.000
d) % = 401 7.140
301 6.000
4426 1.140
601 = 301 3.000 3.000
e) % = 401 7.140
3023 6.000
4426 1.140
6023 = 3023 3.000 3.000
51. Se inregistreaza cumpararea unui teren in valoare de 100.000 lei de la o persoana
juridica neplatitoare de TVA, conform facturii. Dupa 4 ani se vinde terenul la un pret
de vanzare de 200.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze plata furnizorului din contul
la banca:
a) 5121 = 404 100.000 100.000
b) 404 = 5121 100.000 100.000
c) 5311 = 404 100.000 100.000
d) 401 = 5121 100.000 100.000
e) 461 = 5121 100.000 100.000
52. Se incaseaza, pe baza extrasului de cont de la clientul X suma de 5.200 lei.
a) 5121 = 401 5.200 5.200
b) 5311 = 4111 5.200 5.200
c) 4111 = 5121 5.200 5.200
d) 5121 = 4111 5.200 5.200

53. Se achita, pe baza extrasului de cont datoria fata de furnizorul de materii prime in
valoare de 6.800 lei.
a) 5121 = 401 6.800 6.800
b) 404 = 5124 6.800 6.800
c) 401 = 5311 6.800 6.800
d) 401 = 5121 6.800 6.800
54. Inregistrarea facturii primite privind consumul de apa in valoare de 400 lei, TVA
19%, respectiv achitarea acesteia ulterior prin virament bancar se inregistreaza in
contabilitate prin articolele contabile:

a) % = 408 476
605 400
4426 76
408 = 5121 476 476
b) % = 401 476
605 400
4426 76
401 = 5311 476 476
c) % = 401 476
605 400
4426 76
5121 = 401 476 476
d) % = 401 476
605 400
4426 76
401 = 5121 476 476
e) % = 401 476
605 400
4427 76
401 = 5121 476 476

55. O entitate economica receptioneaza semifabricate evaluate la un cost de productie


de 17.000 lei. Ulterior, se vand toate semifabricatele obtinute pe baza avizului de
insotire a marfii la un pret de 30.000 lei, TVA 19%. Articolele contabile pentru
reflectarea in contabilitate a acestor operatiuni sunt urmatoarele:

a) 341 = 711 17.000 17.000


418 = % 35.700
341 30.000
4428 5.700
b) 711 = 341 17.000 17.000
418 = % 35.700
702 30.000
4428 5.700
c) 341 = 711 17.000 17.000
418 = % 35.700
702 30.000
4428 5.700
d) 341 = 702 17.000 17.000
418 = % 35.700
711 30.000
4428 5.700

56. Articolul contabil prin care se reflecta in contabilitate darea in folosinta a unor
materiale de natura obiectelor de inventar evaluate la valoarea de 4.000 lei este:

a) 303 = 711 4.000 4.000


603 = 8035 4.000 4.000
b) 603 = 303 4.000 4.000
8035 4.000
c) 603 = 303 4.000 4.000
8035 4.000
d) % = 303 4.760
603 4.000
4426 760
8035 4.000
e) 303 = 603 4.000 4.000
8035 4.000

57. In cursul unei perioade, taxa pe valoare adaugata aferenta vanzarilor pe baza de
factura a fost de 50.000 lei, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor pe
baza de factura a fost de 59.000 lei. Regularizarea taxei pe valoarea adaugata se
inregistreaza prin intermediul articolului contabil:

a) % = 4427 59.000
4426 50.000
4423 9.000
b) 4426 = % 59.000
4427 50.000
4423 9.000
c) % = 4426 59.000
4427 50.000
4424 9.000
d) % = 4427 59.000
4426 50.000
4424 9.000
e) % = 4426 59.000
4427 50.000
4423 9.000
58. Incasarea in numerar a unei creante in valoare de 1.200 lei de la un client, se
inregistreaza in baza chitantei astfel:
a) 5314 = 413 1.200 1.200
b) 4111 = 5311 1.200 1.200
c) 5311 = 4111 1.200 1.200
d) 5121 = 4111 1.200 1.200
59. Se inregistreaza consumul de combustibil, in valoare de 2.000 lei, conform bonului
de consum, astfel:
a) 6022 = 3022 2.000 2.000
b) 3022 = 6022 2.000 2.000
c) 3022 = 401 2.000 2.000
d) 605 = 401 2.000 2.000
60. Achizitia unui utilaj la un cost de 10.000 lei, plus TVA 19%, conform facturii, se
inregsitreaza in contabilitate prin articolul contabil:

a) % = 401 11.900
2131 10.000
4426 1.900
b) % = 404 11.900
2131 10.000
4426 1.900
c) % = 461 11.900
2131 10.000
4426 1.900
d) % = 401 11.900
2131 10.000
4427 1.900
e) 401 = % 11.900
2131 10.000
4426 1.900

61. Intocmirea facturii in valoare de 7.000 lei plus TVA 19% pentru un client caruia i-au
fost livrate produse finite pe baza avizului de insotire a marfii se inregistreaza in
contabilitate prin articolele contabile:

a) 4111 = 418 7.000 7.000


4428 = 4426 1.330 1.330
b) 418 = 408 7.000 7.000
4428 = 4427 1.330 1.330
c) 4111 = 418 7.000 7.000
4428 = 4427 1.330 1.330
d) 418 = 4111 7.000 7.000
4428 = 4427 1.330 1.330
e) 4111 = 418 7.000 7.000
4427 = 4428 1.330 1.330
62. Pe baza Notei de intrare-receptie si a bonului de predare la magazie, se
inregistreaza obtinerea de produse finite in valoare totala de 13.000 lei, astfel:
a) 711 = 345 13.000 13.000
b) 345 = 401 13.000 13.000
c) 331 = 711 13.000 13.000
d) 345 = 711 13.000 13.000
63. Se achizitioneaza de la furnizori marfuri in valoare de 7.000 lei, TVA 19%. Acestea
se vand unui client la un pret negociat cu 50% mai mare. Operatiunea de incasare a
creantei in numerar se inregistreaza astfel:
a) 401 = 5311 8.330 8.330
b) 5311 = % 12.495
707 10.500
4427 1.995
c) 5311 = 4111 10.500 10.500
d) 5311 = 4111 12.495 12.495
64. Pe baza Notei de receptie si a Bonului de predare la magazie, se receptioneaza
produse finite la costul efectiv de productie de 50.000 lei. Intregul stoc de produse
finite se vinde unui client la un pret de vanzare de 70.000 lei, la care se adauga TVA
19%, conform Facturii. Alegeti articolele contabile corecte pentru enuntul dat.
a) 4111 = % 83.300
345 70.000
4427 13.300
b) 711 = 345 70.000 70.000
c) 711 = 345 50.000 50.000
d) 345 = 711 50.000 50.000
e) 4111 = % 83.300
7015 70.000
4427 13.300
65. Se inregistreaza factura privind consumul de apa in valoare de 5.000 lei, TVA 19%.
Care este articolu contabil corect?

a) % = 401 5.450
605 5.000
4426 450
b) % = 401 5.450
605 5.000
4427 450
c) % = 401 5.950
605 5.000
4426 950
d) % = 401 5.450
332 5.000
4426 450
66. In cursul lunii aprilie N au loc urmatoarele operatiuni economice: se achizitioneaza,
conform facturii nr. 126/4.04.N, marfuri la un pret de cumparare de 5.000 lei, cota de
TVA aferenta 19%. Jumatate dintre acestea se vand unui client “P”, conform facturii
nr. 250/6.04.N, marfuri evaluate la pret de vanzare de 8.000 lei, cota de TVA
aferenta 19%. Care este nota contabila prin care se descarca gestiunea cu pretul de
cumparare al marfurilor vandute clientului “P”

a) 607 = 371 2.500 2.500


b) 4111 = % 9.520
707 8.000
4427 1.520
c) 607 = 301 5.000 5.000
d) % = 401 5.950
301 5.000
4426 950

67. Considerati o societate care prezinta urmatoarele:


Cheltuieli cu transportul – 5.000 lei
Cheltuieli cu salariile – 8.900 lei
Venituri din vanzari de marfuri – 9.500 lei
Venituri din prestari de servicii – 40.900 lei
Cheltuieli cu chiriile – 575 lei
Cheltuieli cu serviciile de salubrizare – 215 lei
Cheltuieli cu iluminatul – 119 lei
Reduceri comerciale primite – 500 lei
Alegeti raspunsurile corecte:
a) Profitul entitatii este in valoare de 36.091 lei
b) Nu sunt suficiente informatii pentru a fi calculat rezultatul brut al entitatii
c) Entitatea inregistreaza un profit in valoare de 43.991 lei
d) Valoarea cheltuielilor inregistrate este de 14.309 lei
68. Sa se precizeze succesiunea de articole in Registrul Jurnal privind vanzarea
produselor finite, pe baza de factura, la pretul negociat de 12.000 lei, TVA 19%,
avand costul de productie de 8.000 lei.

a) 4118 = % 14.280
7015 12.000
4428 2.280
711 = 345 8.000 8.000
b) 4111 = % 14.280
7015 12.000
4427 2.280
711 = 345 8.000 8.000
c) 4111 = % 14.280
7015 12.000
4427 2.280
345 = 711 8.000 8.000
d) 4111 = % 14.280
707 12.000
4427 2.280
711 = 345 8.000 8.000
69. Din vanzarea marfurilor cu amanuntul s-a incasat in numerar suma de 9.877 lei
(TVA 19% este inclusa). In Registrul Jurnal aceasta operatie se va reflecta:

a) 4111 = % 9.877
707 8.300
4427 1.577
b) 5311 = % 11.753,63
707 9.877,00
4427 1.876,63
c) 5311 = % 9.877
707 8.300
4427 1.577
d) 5121 = % 9.877
707 8.300
4427 1.577

70. In cursul perioadei contul 4426 are un Rd=1.450 lei, contul 4427 are un Rc=1.120
lei, iar contul 4428 are un Rc=220 lei. Regularizarea TVA la sfarsitul lunii se va
reflecta prin articolul:

a) 4426 = % 1.450
4427 1.120
4428 220
4424 110
b) 4426 = % 1.450
4427 1.120
4424 330
c) % = 4426 1.450
4427 1.120
4424 330
d) % = 4426 1.450
4427 1.120
4428 220
4424 110
71. In cursul lunii s-au inregistrat urmatoarele consumuri: materii prima 5.000 lei,
materiale consumabile 2.000 lei, energie electrica 850 lei, apa 320 lei, reparatii
curente 1.230 lei, salarii de 5.200 lei. Veniturile din cursul lunii au inregistrat
urmatoarele valori: vanzarea produselor finite 11.000 lei, vanzarea produselor
reziduale 350 lei, prestari de servicii 5.800 lei, chirii 4.000 lei. La sfarsitul lunii
impozitul pe profit obtinut (cota 16%) se inregistreaza astfel:
a) 691 = 4411 1.208 1.208
b) 4411 = 691 1.208 1.208
c) 691 = 4411 1.048 1.048
d) 4411 = 691 1.048 1.048
72. Se da urmatoare situatie privind TVA: Rd 4426 TVA deductibila = 40.000 lei, Rc
4427 TVA colectata = 20.000, Sfc 4428 TVA neexigibila = 20.000 lei. Care este
operatiunea de regularizare a TVA, inregistrata conform Decontului de TVA?

a) % = 4426 40.000
4427 20.000
4424 20.000
b) % = 4427 40.000
4426 20.000
4424 20.000
c) 4426 = % 40.000
4427 20.000
4423 20.000
d) % = 4426 40.000
4427 20.000
4428 20.000

S-ar putea să vă placă și