Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Pentru care forme de organizare cu personalitate juridica raspunderea societatilor/actionarilor este nelimitat si
solidara, indifferent de calitatea asociatului/actionarului:
a. SNC, SCS, SCA c. SNC
b. SRL, SA d. SNC, SCS, SA, SRL, SCA
2. Potrivit legii societatilor, la formarea capitalului social sunt premise aporturi in create pentru formele de organizare
a societati cu personalitate juridica, de personae si capitaluri:
a. Adevarat b. Fals
3. In componenta capitalurilor proprii, capitalurile proprii de provenienta interna sunt:
a. Rezerve din reevaloare, reserve de capital, rezultatul exercitiului, rezultatul reportat;
b. Capital social varsat si nevarsat, patrimonial regiilor autonnome;
c. Capital social varsat si nevarsat, patrimonial regiilor autonome, prin capital, reserve din reevaluare, reserve de
capital, rezultatul exercitiului, rezultatul reportat;
d. Nicio varianta nu este corecta.
4. Care sunt componentele pretului de vanzare cu amanuntul si ce conturi se folosesc pentru acesta?
Preț de vânzare cu amănuntul (en-detail) este format din costul de achiziție al mărfurilor, adaosul comercial și
taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.
371 – marfuri
378 – diferente de pret la marfuri
4428 – TVA neexugibila
5. Diferentele de curs valutar generate de evolutia (favorabila/nefavorabila a) cursului de schimb intre momentul
subscrierii in valuta a aparturilot la capitalul social so momentul varsarii acestora se consemneaza precum:
a. Cheltuieli ale perioadei
b. Nu afecteaza pozittia sau performanta entitatii si in consecinta nu se reflecta in evidente
c. Cheltuieli (diferente nefavorabile) sau venituri ( diferente favorabile) ale perioadei, la momentul varsarii
d. Cheltuieli (diferente nefavorabile) sau venituri ( diferente favorabile) ale perioadei, la data subscrierii
6. Asociatul care varsa cu intarziere aportul social poate fi obligat de asemenea la plata unor dobanzi penalizatoare,
incepand cu data la care trebuia sa faca varsamantul. La ce nivel vor fi acestea:
a. La nivelul dobanzii legale renumeratoare determinate ca rata dobanzii de referinta a BNR plus 4 puncte
procentuale
b. La nivelul dobanzii legale remuneratoare determinate ca rata dobanzii de referinta a BNR
c. Nu i se pot percepe despagubiri in acest sens
d. Nicio varianta nu este corecta.
7. Ce reprezinta operatiunea subsecventa 456 = 766 1.000lei
a. Acordarea de dobanzi pentru varsarea anticipata a aporturilor subscrise de catre asociati/actionari
b. Incasarea de dobanzi penalizatoare asociatilor/actionarilor
c. Perceperea de dobanzi penalizatoare asociatului/actionarului aflat in intarziere cu varsarea aporturilor subscrise
la formarea capitalului social
d. Nicio varianta nu este corecta
8. Ce reprezinta operatiunea subsecventa:
5212 = % 11.000 lei
456 10.500 lei
1411 500 lei
a. vanzarea actiunilor/partilor sociale ale unui actionar/asociat aflat in dificultate la un pret mai mic decat valoarea
nominala a actiunilor/partilor sociale cedate
b. vanzarea actiunilor/partilor sociale ale unui actionar/asociat aflat in dificultate la un pret mai mare decat valoarea
nominala a actiunilor/partilor sociale cedate
c. Consemnarea de prime de fuziune
d. Incasarea prin virament bancar a unui aport superior valorii nominale a actiunilor/partilor sociale noi.
9. Ce reprezinta operatiunea subsecventa: 456 = 508 15.000 lei
a. Varsarea aporturilor sub forma de instrumente b. Distribuirea de drepturi de subscriere
financiare specifice pietei de capiatal c. Emiterea de drepturi de subscriere
(actiuni/obligatiuni etc) d. Nicio varianta nu este corecta
10. Consemnarea impozitului pe venit din investitii (in cota de 10%), retinut la sursa unui asociat retras, datorat potrivit
reglementarilor aplicabile, in cuantum de 5.930 lei, se inregistreaza dupa cum urmeaza:
a. 456 = 446 5.930 lei c. 456 = 4418 5.930 lei
b. 446 = 456 5.930 lei d. 4418 = 456 5.930 lei
11. Ce reprezinta operatiunea subsecventa 215 = 212 1.000.000 lei
a. Schimbarea de destinatie a unei cladiri in investitie imobiliara
b. Schimbarea de destinatie a unei investitii imobiliare in cladire destinata activitatii de productie
c. Receptia unei cladiri realizate in regie proprie
d. Nicio varianta nu este corecta
12. Consemnati in evidentele contabile ale entitatii anuale a 12.000 de parti dociale (p.s) rascumparate de entitate la un
pret de 240.000 lei (20lei/p.s) superior valorii nominale (15lei/p.s)
% 1091 240.000 lei
1012 = 180.000 lei 12.000 x 20 p.s = 240.000 lei
1498 60.000 lei 12.000 x 15 p.s = 180.000 lei
13. Consemnati in evidentele contabile ale entitatii intrarea unui mijloc de transport finantat printr-o operatiune de
leasing financiar, la o valoare de intrare de 200.000 lei, iar apoi regularizarea avansului achitat anterior, de 10% din
valoarea de intrare.
1. intrarea unui mijloc de transport finantat prin 2. regularizarea avansului achitat
leasing 167 = 4093 20.000 lei
2133 = 167 200.000 lei
14. Consemnati in evidentele contabile ale entitatii intrarea unei lucrari de modernizare, in valoare de 23.800 lei TVA
19% inclus, asupra unei constructii gestionate in baza unui contract de inchiriere. Totodata consemnati si
amortizarea acesteia pe o perioada de 16 luni.
1.Se primește și înregistrează în contabilitate 3. Se achită contravaloarea facturii de
factura de la societatea de reparații și modernizări: modernizare:
% = 404 23.800 lei 404 = 5121 23.800 lei
231 20.000 lei 4. Amortizarea anuală a cheltuielilor cu
4426 3.800 lei modernizarea (20.000 lei /16 luni):
2. Se recepționează modernizarea: 6811 = 2812 1.250 lei
212 = 231 23.800
15. Consemnati in evidentele contabile ale entitatii decide subcontractarea unor lucrari de modernizarea asupra unui
program informatic, care genereaza o crestere a functionalitatii acestuia ( update de design, diminuarea duratei de
prelucrare a datelor si adaptarea la lucru in retea), pentru care primeste de la furnizor o factura fiscala in cuantum
de 5.000 lei plus TVA 19%.
1. Primirea facturii pentru lucărrile de 4426 950 lei
modernizare
% = 401 5.950 lei
2. Recunoașterea costului modernizării
628 5.000 lei 208 = 721 5.000 lei
16. Consemnati in evidentele contabile ale entitatii acceptarea unui bilet la ordin de la un client, pentru suma de 47.600
lei, care este depus in banca spre incasare, iar apoi incasat in contul curent.
1. Acceptare BO pt decontarea creantei fata de 3. Incasare la scadenta a BO
client: 5121 = 5113 47.600 lei
413 = 4111 47.600 lei
2. Depunere BO la banca spre incasare:
5113 = 413 47.6000 lei
17. Consemnati in evidentele contabile ale entitatii depunderea la banca spre scontare a unui bilet de ordin cu o valoare
nominala de 50.000 lei, cu o scadenta de 30zile, pentru care se retine agio in cuantum de 600 lei (500 lei scont si 100
lei comision)
AGIO = SCONT + COMISION
AGIO = 600 LEI
SCOONT = 500 LEI
COMISION = 100 LEI
1. Acceptare BO pt decontarea creantei fata de 3. Scontarea biletului la ordin
client % = 5114 50.000 lei
413 = 4111 50.000 lei 5121 49.400 lei
2. Depunere bilet la banca pentru scontare 666 500 lei
5114 = 413 50.000 lei 627 100 lei
18. Consemnati in evidentele contabile ale entitatii (cedente) cedarea unei creante (fata de un client), pe baza unui
contract de cesiune de creanta, catre un cesionar, cunoscandu-se: valoarea nominala a creantei: 70.000lei, costul de
achizitie a acesteia 60.000 lei (datorat de cesionar). Ulterior contravaloarea creantei cesionate se incaseaza.
1. Cedarea creantei
% = 5114 70.000 lei
461 60.000 lei
654 10.000 lei
2. Incasare de la cesionar a contravalorii creantei
5121 = 461 60.000 lei

S-ar putea să vă placă și