Sunteți pe pagina 1din 33

1.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face de regula:

a) de echipe tehnice, compuse din specialistii intreprinderii;

b) de evaluatori autorizati, independenti;

c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea intreprinderii;

d) de specialistii din compartimentul financiar-contabil;

e) de administratorii societatii;

2. Care dintre elementele urmatoare nu corespunde definitiei unui activ corporal sau
financiar?

a) creantele fata de clienti;

b) titlurile de plasament;

c) disponibilul in banca;

d) stocurile de marfuri;

e) cheltuielile de constituire;

3. La o societate comerciala, capitalul social este de 150.000 lei, rezervele de 30.000 lei,
numarul de actiuni de 60.000; valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei. Se
hotaraste reducerea capitalului social cu 30% prin reducerea valorii nominale a actiunilor.
Cum se inregistreaza micsorarea capitalului social si plata sumelor atribuite actionarilor,
prin virament, referitoare la aceasta reducere?

a) = 5121 45.000

b) = 5121 45.000

c) = 456 45.000

d) = 456 45.000

= 5121 45.000

e) 5121 = 456 45.000

= 1012 45.000

Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei, prin amortizari si


ajustari pentru depreciere, care din afirmatiile urmatoare este corecta?

a) amortizarea si ajustarile pentru depreciere nu afecteaza rezultatul perioadei;

b) amortizarea si ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;

c) amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele


perioadei;

d) amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere diminueaza, sau, prin


reluare, majoreaza rezultatele perioadei;
e) amortizarea diminueaza sau mareste, iar ajustarile pentru depreciere maresc
rezultatele perioadei;

5. Intr-o economie dominata de inflatie, care din metodele de evaluare a stocurilor iesite din
gestiune corespunde principiului prudentei?

a) pretul ultimului lot intrat;

b) pretul primului lot intrat;

c) costul mediu ponderat;

d) pretul identificat la intrare al lotului iesit;

e) pretul prestabilit +/-diferente de pret;

6. Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de marfuri de la furnizori, costul


marfurilor fiind 5.000 lei, cheltuieli de transport de 100 lei, T.V.A. 19%. Evidenta marfurilor
se tine la cost de achizitie (costul marfurilor plus cheltuielile de transport), conform
metodei inventarului intermitent (inregistrarea operațiunilor prin conturile de cheltuieli):

a) = 401 6.069

5.100

969

b) = 401 6.069

5.000

100

c) = 401 6.069

5.100

969

d) = 401 6.069

5.000

100

e) = 401 6.069

5.000

100

969

7. Care din urmatoarele pozitii de cheltuieli nu antreneaza fluxuri de trezorerie in cursul


exercitiului?

a) cheltuieli privind amortizarile si ajustarile pentru depreciere;


b) cheltuieli privind prestatiile efectuate de terti;

c) cheltuieli de personal, cu asigurarile sociale si protectia sociala;

d) cheltuieli cu impozitele si taxele;

e) cheltuieli cu stocurile achizitionate;

8. La ce cost (pret) poate fi evaluata productia in curs de executie?

a) cost efectiv de productie, cost efectiv de achizitie;

b) cost prestabilit de achizitie, cost efectiv de productie;

c) cost prestabilit de achizitie, cost efectiv de achizitie;

d) cost efectiv de productie, pret de vanzare;

e) cost efectiv de productie;

9. Care este modul de inregistrare a costului de achizitie in vama a unor materii prime, pe
baza datelor: valoare externa FOB 9.000 $, cheltuieli de transport extern nefacturate 1.000
$, taxa vamala 15%, cursul dolarului 3,2 lei/$:

a) = 401 32.000

b) 301 = 401 28.800

= 408 3.200

c) 301 = 401 32.000

= % 8.000

408 3.200

d) 301 = % 36.320

401 28.800

408 3.200

e) 301 = % 36.800

401 28.800

408 3.200

446 4.800

10. Se cunosc urmatoarele date privind taxa pe valoarea adaugata: T.V.A. de recuperat, 900
lei; T.V.A. deductibila din perioada curenta, 2.500 lei; T.V.A. colectata perioada curenta,
3.700 lei; T.V.A. neexigibila perioada curenta debit, 200 lei. Care sunt inregistrarile
contabile si sumele aferente privind regularizarea T.V.A. la sfarsitul perioadei?

a) 4427 = 4426 2.500


4427 = 4423 1.200

b) 4427 = 4426 2.500

4427 = 4424 300

4427 = 4423 300

c) 4427 = 4426 2.500

4427 = 4423 1.200

4423 = 4424 900

d) 4426 = 4428 200

4427 = 4426 2.700

4427 = 4423 1.000

e) 4426 = 4428 200

4427 = 4426 2.700

4427 = 4423 1.000

4423 = 4424 900

11. Formula contabila 5121 (Conturi la banci in lei) = 4111 (Clienti) poate avea urmatoarea
explicatie:

a) Primirea de bani de la asociati;

b) Plata unei sume catre un client;

c) Incasarea unei sume de la un client prin contul de disponibil;

d) Incasarea dividendelor de la o persoana juridica;

e) Plata unui furnizor.

12. Factura de platit unui furnizor are o valoare nominala de 30.000 $ la un curs de 3,0 lei/$.
Plata facturii are loc prin banca, la un curs de 3,21 lei/$. Care este inregistrarea contabila
corecta?

a) 401 = % 96.300

5124 90.000

765 6.300

b) 401 = 5121 96.300

c) 401 = 5124 90.000

d) = 5124 96.300
e) = 5124 96.300

90.000

6.300

13. La inchiderea exercitiului, o societate comerciala are creante in valuta de 2.500 $ evaluate
la un curs de 3,0 lei/$ si datorii in valuta de 1.500 $ evaluate la un curs de 3,1 lei/$. Cursul
de schimb la inchiderea exercitiului este de 3,2 lei/$. Care sunt inregistrarile contabile care
se impun?

a) 4111 = 765 500

665 = 401 150

b) 4111 = 665 500

665 = 401 100

c) 765 = 4111 500

665 = 401 150

d) 665 = 4111 500

665 = 401 150

e) 4111 = 665 500

665 = 401 150

Care este inregistrarea corecta pentru compensarea unor creante si datorii comerciale reciproce
in suma de 230 lei?

a) 462 = 461 230

b) 4511 = 461 230

c) 401 = 4111 230

d) 419 = 461 230

e) 462 = 409 230

15. Cum se inregistreaza impozitul retinut din drepturile sociale ale salariatilor in suma de 800
lei?

a) 6458 = 444 800

b) 6451 = 4311 800

c) 444 = 5121 800

d) 4311 = 423 800

e) 423 = 444 800


16. Decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje printr-un efect de comert in suma de
87.000 lei, in contabilitatea trasului (platitorului) se inregistreaza:

a) 401 = 403 87.000

b) 401 = 413 87.000

c) 401 = 405 87.000

d) 404 = 405 87.000

e) 404 = 403 87.000

17. De la banca se contracteaza si primeste un credit bancar pe termen scurt in suma de


50.000 lei, dobanda calculata fiind de 8.000 lei. Care este inregistrarea corecta privind
contractarea imprumutului si evidentierea dobanzii?

a) 5121 = 5191 50.000

666 = 5198 8.000

b) 5124 = 5191 50.000

666 = 5198 8.000

c) 5121 = 1621 50.000

666 = 1682 8.000

d) 5121 = 167 50.000

666 = 1687 8.000

e) 5311 = 5191 50.000

666 = 5198 8.000

18. La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de
20.000 lei, din care se plateste o factura in valoare de 12.000 lei. Care este inregistrarea
corecta a operatiunilor?

a) 5412 = 581 20.000

581 = 5121 20.000

401 = 5412 12.000

b) 5411 = 581 20.000

581 = 5121 20.000

401 = 5411 12.000

c) 5411 = 5811 20.000

581 = 5121 20.000


301 = 5411 12.000

d) 5411 = 581 20.000

581 = 5121 20.000

607 = 5411 12.000

e) 5411 = 581 20.000

581 = 5121 20.000

19. Un avans de trezorerie de 5.000 lei, acordat de casierie unui angajat, se justifica astfel:
cheltuieli de transport 650 lei, diurna 350 lei, piese de schimb cumparate si depozitate
2.000 lei, plus T.V.A. 380 lei. Diferenta de avans se depune la casierie. Cum se
inregistreaza justificarea avansului?

a) 4281 = 5311 5.000

531 = 4282 1.560

b) = 4282 5.000

2.000

1.000

2.000

c) = 542 5.000

2.000

380

1.620

d) = 461 5.000

2.000

380

1.000

1.620

e) = 5121 5.000

% = 542 5.000

3.380

1.620
20. Cum se inregistreaza un minus de casa de 27 lei constatat la verificarea casieriei si imputat
casierului?

a) 668 = 5311 27

b) 4282 = 5311 27

c) 7581 = 5311 27

d) 6588 = 5311 27

e) 461 = 5311 27

21. Cum se inregistreaza un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei?

a) = 668 250

b) 5311 = 4282 250

c) 5311 = 771 250

d) 5311 = 7588 250

e) 5311 = 768 250

22. Care din relatiile de calcul ale activului net contabil este corecta?

a) capitaluri proprii + provizioane;

b) capitalurile proprii + datorii;

c) activ bilantier – active fictive – datorii;

d) capitaluri proprii + datorii pe termen lung;

e) activ bilantier + posturi de regularizare – datorii;

23. Cheltuielile cu reparatiile curente executate la imobilizarile corporale se cuprind in:

a) cheltuieli de dezvoltare;

b) cheltuieli de constituire;

c) cheltuieli de exploatare;

d) cheltuieli finaciare;

e) cheltuieli cu colaboratorii;

24. Ce semnifica inregistrarea contabila: % = 401 ?

a) marfuri cumparate pe credit, sosite si receptionate;

b) marfuri cumparate pe credit, lasate in custodia furnizorului;

c) marfuri trimise spre prelucrare la terti;


d) marfuri date spre vanzare in consignatie;

e) niciunul din raspunsurile de mai sus;

25. Ce semnifica inregistrarea contabila: 117 = 424

a) repartizarea profitului cuvenit salariatilor, la sfarsitul exercitiului;

b) plata partii din profit cuvenita salariatilor;

c) sumele repartizate personalului din profitul realizat in exercitiul precedent;

d) repartizarea profitului cuvenit managerilor, conform contractului;

e) niciunul din raspunsurile de mai sus;

26. Ce semnifica inregistrarea contabila: 1061 = 117 ?

a) reportarea rezervelor legale in exercitiul urmator;

b) constituirea rezervelor legale din profitul perioadei precedente;

c) inglobarea rezervelor legale in capitalul social;

d) diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente;

e) acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale;

27. Interesele de participare sunt:

a) investitii financiare pe termen scurt;

b) imobilizari financiare;

c) investitii financiare pe termen lung din rezervele legale ale unitatilor economice;

d) alte titluri de plasament;

e) datorii pe termen lung;

28. Stabiliti prin ce relatie se obtine capitalul propriu:

a) activ – cheltuieli;

b) activ – pasiv;

c) activ – datorii;

d) venituri – cheltuieli;

e) activ – venituri;

29. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la:

a) valoarea nominala;
b) valoarea justa;

c) valoarea actuala;

d) costul de achizitie sau pretul de vanzare;

e) niciunul din raspunsurile de mai sus;

30. In comertul cu ridicata, evaluarea marfurilor la intrarea in gestiune se face, de regula, la:

a) costul efectiv de cumparare (fara T.V.A.);

b) pretul de vanzare cu amanuntul (fara T.V.A.);

c) pretul cu amanuntul (cu T.V.A.);

d) pretul de cumparare plus adaosul comercial;

e) la valoarea justa;

31. In comertul cu amanuntul evaluarea marfurilor aflate in gestiune se face la:

a) pretul de vanzare cu amanuntul, inclusiv .T.V.A.;

b) costul de achizitie;

c) pretul de cumparare;

d) pretul de cumparare plus T.V.A.;

e) pretul de vanzare fara T.V.A.;

32. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute prin comertul cu amanuntul se


inregistreaza:

a) dupa fiecare vanzare;

b) la sfarsitul fiecarei zile;

c) la sfarsitul perioadei;

d) la sfarsitul anului;

e) la sfarsitul trimestrului;

33. Relatiile cu tertii reprezinta:

a) raporturile juridice rezultate ca urmare a derularii relatiilor comerciale;

b) raporturile juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii banesti;

c) raporturile juridice rezultate ca urmare a derularii relatiilor financiare;


d) raporturi juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii in bani si in natura, fata
de orice persoana fizica sau juridica;

e) raporturile juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii banesti fata de diverse


persoane fizice sau juridice, cu exceptia celor generate de relatiile reciproce de
decontare in cadrul grupului si cu asociatii;

34. Inregistrarea in contabilitate a datoriilor si creantelor se face la:

a) valoarea de inventar;

b) valoarea de piata;

c) valoarea nominala;

d) valoarea de inlocuire;

e) valoarea de utilitate;

35. Datoriile si creantele in valuta se inregistreaza in contabilitate:

a) in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii tranzactiei si in valuta;

b) in lei, la cursul de schimb in vigoare din prima zi a saptamanii in care are loc
tranzactia;

c) in valuta inscrisa pe documente;

d) in lei, la cursul de schimb in vigoare in prima zi a lunii in care s-a inregistrat datoria
/ creanta;

e) in lei, la cursul de schimb din ultima zi a anului;

36. Diferentele de curs valutar intre data inregistrarii datoriei sau creantei in valuta si data
achitarii, respectiv incasarii se inregistreaza ca:

a) rezerve din conversie;

b) cheltuieli sau venituri financiare;

c) cheltuieli sau venituri din exploatare;

d) nu se inregistreaza in contabilitate;

e) niciun raspuns nu este corect;

37. Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” se utilizeaza:

a) la sfarsitul exercitiului;

b) in momentul declararii falimentului unuia din clienti;

c) cu ocazia inventarierii creantelor, la sfarsitul exercitiului cand se constata creante


incerte sau dubioase;

d) daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 90 de zile;


e) daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 60 de zile;

38. Constatarea creantelor dubioase fata de clienti sau debitori diversi presupune:

a) constituirea unor provizioane pentru litigii;

b) ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti, respectiv ajustari pentru


deprecierea creantelor – debitori diversi;

c) constituirea unor rezerve pentru acoperirea pierderilor;

d) nu presupune nicio inregistrare suplimentara in contabilitate;

e) niciun raspuns nu este corect;

39. La sfarsitul perioadei se cunosc urmatoarele date:

T.V.A. deductibila (sold debitor la 4426) = 15.500 lei;

T.V.A. colectata (sold creditor la 4427) = 20.000 lei;

T.V.A. de recuperat (sold debitor la 4424) = 1.050 lei;

prorata = 90%

Precizati inregistrarile corecte la sfarsitul perioadei.

a. 4427 = % 20.000

4423 = 4424 1.050

b) 635 = 4426 1.550

4427 = % 20.000

4426 13.950

4423 = 4424 1.050

c) 4427 = % 20.000

4426 15.500

4423 3.450

d) 635 = 4424 1.050

4427 = % 20.000

4426 15.500

e) 4427 = 4423 20.000

635 = 4426 15.500

5121 = 4424 1.050


40. Care este semnificatia inregistrarii: % = 371

a) lipsa in gestiunea marfurilor din cauza calamitatilor;

b) vanzare de marfuri;

c) scaderea din gestiune a marfurilor vandute la pret de vanzare cu amanuntul,


inclusiv T.V.A.;

d) marfuri date in consignatie;

e) scaderea din gesiune a marfurilor vandute la pret de vanzare cu amanuntul fara


T.V.A.;

41. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite rezultat la inventarierea fizica
in valoare de 210 lei, in conditiile folosirii metodei inventarului permanent:

a) 345 = 6588 210

b) 210

c) 210

d) 210

e) 345 = 701 210

42. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?

a) 6811 = 293 amortizarea cheltuiellor de dezvoltare;

b) 6812 = 151 anularea provizioanelor;

c) impozitul pe profit datorat bugetului de stat;

d) 129 = 1061 profitul repartizat pentru rezerve legale;

e) achizitii materii prime

43. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?

a) 5121 = 5411 deschidere de acreditiv;

b) constructie obtinuta din productie proprie;

c) consum de materii prime;

d) 208 = 2131 iesire de utilaje amortizate integral;

e) achizitii materii prime;

44. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?

a) 419 = 5121 20.000 lei plata avansurilor pentru furnizori

b) 421 = 427 20.000 lei achitarea retinerilor din salarii;


c) 641 = 5311 20.000 lei plata drepturilor salariale;

d) 301 = 408 20.000 lei materii prime achizitionate si facturate;

e) 401 = 403 20.000 lei efecte comerciale acceptate de furnizor;

45. Indicati inregistrarea corecta privind efectele comerciale acceptate de vanzator:

a) 401 = 403 40.000;

b) 403 = 509 40.000;

c) 413 = 4111 40.000;

d) 5113 = 403 40.000;

e) 5121 = 5114 40.000;

46. Se achizitioneaza 1.000 actiuni emise de societatea comerciala B, la o valoare de 8 lei


actiunea, valoarea nominala fiind de 10 lei/actiune. Plata se face ulterior. Care este
inregistrarea corecta?

a) 505 = 5121 8.000

b) 261 = 509 10.000

c) 5081 = % 10.000

5092 8.000

7642 2.000

d) 5081 = 5092 8.000

e) = 5092 10.000

47. Scoaterea din gestiune a altor imobilizari necorporale amortizate integral se inregistreaza
astfel (inlocuiti contul care lipseste):

? = 208 5.000

a)

b)

c)

d)

e)

48. Se vinde un teren cu pretul de vanzare de 20.000 lei si T.V.A. 19%, valoarea contabila fiind
de 18.000 lei. Care sunt articolele contabile corecte?

a. 4111 = % 23.800
7583 20.000

4427 3.800

6583 = 2111 18.000

b. 4111 = % 23.800

7583 20.000

4427 3.800

2811 = 2111 18.000

c. 461 = % 23.800

7583 20.000

4427 3.800

6583 = 2111 18.000

d. 461 = % 23.800

7583 20.000

4427 3.800

668 = 2111 18.000

e. niciun raspuns corect

49. Inregistrarea corecta privind scaderea din gestiune a marfurilor vandute in conditiile: costul
de achizitie este de 30 lei/buc, cantitatea vanduta 1.000 buc, adaos comercial 10%, T.V.A.
19%?

a. % = 371 39.270

30.000

3.000

4428 6.270

b. % = 371 33.000

30.000

c. 5311 = % 35.700

707 30.000

4427 5.700

d. % = 371 33.000
30.000

3.000

e. % = 371 39.270

4111 33.000

4426 6.270

50. S.C. „X” S.A. receptioneaza, pe baza facturii de la furnizorul extern, materii prime in
valoare de 100.000 USD, cursul fiind de 1 USD = 3,0 lei. In baza declaratiei vamale, se
inregistreaza taxele vamale datorate de 30.000 lei. Se achita in vama taxele vamale si
T.V.A. din avansuri de trezorerie. Care sunt inregistrarile corecte?

a. 301 = 401 300.000

% = 5311 92.700

30.000

62.700

b. 301 = % 330.000

401 300.000

446 30.000

% = 542 92.700

30.000

62.700

c. 301 = 401 62.700

% = 5311 92.700

30.000

62.700

d. 301 = 401 300.000

% = 5311 87.000

57.000

e. % = 401 300.000

300.000

635 = 5311 30.000


51. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este de 28.500 lei. Care este costul de
achizitie al acestora, stiind ca procentul de adaos comercial practicat este 20% iar cota de
T.V.A. 19%?

a) 23.949,58 lei;

b) 18.288,00 lei;

c) 18.249,98 lei;

d) 22.800,00 lei;

e) 19.958,08 lei;

52. Obligatia fata de un furnizor extern este de 10.000 USD, evaluata la un curs de schimb de
1 USD = 3,0 lei. Daca la decontarea datoriei 1 USD = 3,2 lei, in ce cont se inregistreaza
diferenta de curs?

a) debit cont 665;

b) credit cont 765;

c) credit cont 1068;

d) debit cont 1068;

e) debit cont 765;

53. La sfarsitul perioadei, situatia T.V.A. se prezinta astfel:

T.V.A. deductibila 150.000 lei;

T.V.A. colectata 200.000 lei;

T.V.A. de recuperat din perioada precedenta 60.000 lei

Care este pozitia societatii la sfarsitul perioadei privind T.V.A.?

a. creanta 60.000 lei;

b) datorie 10.000 lei;

c) creanta 10.000 lei;

d) datorie 50.000 lei;

e) datorie 200.000 lei;

54. La sfarsitul perioadei, situatia T.V.A. se prezinta astfel:

T.V.A. deductibila 150.000 lei;

T.V.A. colectata 130.000 lei;

T.V.A. de recuperat din perioada precedenta 25.000 lei


Care este pozitia societatii la sfarsitul perioadei privind T.V.A.?

a. creanta 20.000 lei;

b) datorie 20.000 lei;

c) creanta 45.000 lei;

d) datorie 45.000 lei;

e) creanta 25.000 lei;

55. Valoarea creantelor pentru livrari de marfuri este de 476.000 lei, din care 400.000 lei
pretul de vanzare si 76.000 lei T.V.A. La sfarsitul exercitiului financiar se estimeaza ca
valoarea creantelor cu risc mare de neincasare este de 40% (clientii respectivi aflandu-se
in stare de faliment). Care este valoarea ajustarii deprecierii creantelor – clienti si cum se
inregistreaza in contabilitate?

a) 6814 = 491

b) 6812 = 1511

c) 6814 = 491

d) 6814 = 1511

e) 6812 = 491

56. Care sunt operatiile inregistrate corect in contabilitate?

amortizarea lunara a unui proiect de dezvoltare 6811 = 203

scoaterea din activ a unui proiect de dezvoltare amortizat partial % = 203

primirea cu titlu gratuit a unor programe informatice 208 = 133

T.V.A. aferenta echipamentului de lucru acordat salariatilor 4282 = 4427

T.V.A. neexigibila aferenta livrarilor fara factura 4111 = 4428

a. 3,4 si 5;

b. 2,4 si 5;

c. 4 si 5;

d. 2,3 si 4;

e. 3 si 4;

57. Care din articolele contabile urmatoare reflecta operatia de subscriere?

a)

b)
c)

d)

e)

58. Precizati articolul contabil corect pentru transformarea capitalului subscris in capital varsat:

a)

b)

c)

d)

e)

59. Care din articolele contabile urmatoare reflecta depunerea ca aport la capital a unei
constructii?

a)

b)

c)

d)

e)

60. Articolul 5121 = 456 reflecta:

a) subscrierea la capital a unei sume de bani;

b) depunerea unei sume ca aport la capital;

c) retragerea sumei din aportul la capital;

d) plata ratelor la un credit;

e) niciunul din raspunsurile de mai sus;

61. Prin articolul contabil: 5124 = %

se reflecta operatia de:

a) subscriere la capital a unei sume in valuta;

b) depunere ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta favorabila de curs valutar;

c) depunere ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta nefavorabila de curs


valutar;
d) depunere ca aport a unei sume in valuta, dupa expirarea termenului prevazut in
actul constitutiv;

e) depunerea ca aport in natura;

62. Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor din anul precedent se reflecta prin
articolul:

a)

b)

c)

d)

e)

63. Rezervele unei entitati pot fi constituite din:

a) rezultatele (brute sau nete);

b) cheltuielile perioadei;

c) provizioane si cheltuieli constituite;

d) din veniturile societatii;

e) din alte venituri din exploatare;

64. Rezervele legale se constituie pe baza prevederilor din:

a) actele normative in vigoare;

b) contractul de societate si statut;

c) procesul-verbal intocmit cu ocazia intrunirii adunarii generale a asociatilor sau a


actionarilor;

d) din registrul sedintelor consiliului de administratie;

e) din registrul sedintelor adunarilor generale ale actionarilor;

65. Rezervele legale se pot constitui din:

a) rezultatul reportat;

b) excedentele dintre pretul de vanzare al actiunilor si valoarea lor nominala;

c) profit;

d) din venituri financiare;

e) din alte venituri din exploatare;

66. Activele imobilizate figureaza la valoarea neta contabila in:


a) bilant;

b) contul de profit si pierdere;

c) contabilitatea curenta;

d) in cartea-mare;

e) in contabilitatea de gestiune;

67. Prin articolul contabil: % = 161

se reflecta:

a) subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se


realizeaza la un pret superior valorii nominale;

b) subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se


realizeaza la un pret inferior valorii nominale;

c) rascumpararea obligatiunilor emise, in vederea anularii;

d) angajarea de credite pe termen lung;

e) datoriile fata de entitatile afiliate;

68. Vanzarea unui program informatic (ca imobilizare necorporala) se reflecta prin articolul:

a) 4111 = %

b) 461 = %

c) 461 = %

d) % = 4111

4427

e) % = 461

4427

69. Obtinerea unui program informatic, care va fi folosit de unitate, din productie proprie se
inregistreaza prin articolul:

a)

b)

c)

d)

e)
70. Scaderea din gestiune a unui program informatic (ca imobilizare necorporala) vandut,
amortizat partial, se inregistreaza astfel:

a) = 208

b) 2808 = 208

c) = 208

d) = 208

e) 208 = %

71. Scoaterea din activ a unui program informatic (ca imobilizare necorporala) amortizat
integral se inregistreaza prin articolul:

a) = 208;

b) 6811 = 208;

c) 6583 = 208;

d) 208 = 2808;

e) 208 = 6811;

72. Aportul in terenuri la capitalul social se inregistreaza prin articolul:

a) 2111 = 722;

b) = 1012;

c) 2111 = 456;

d) 456 = 2111;

e) 722 = 2111;

73. Articolul 2112 = 722 reflecta:

a) valoarea terenurilor primite ca aport;

b) plusuri de inventar la terenuri;

c) lucrari de amenajare a terenurilor realizate prin forte proprii;

d) mijloace de transport achizitionate;

e) lucrari de mobilier executate;

74. Articolul contabil 461 = %

poate reflecta:

a) cedarea unui teren sub forma de donatie;


b) vanzarea unui teren;

c) primirea unui teren ca donatie;

d) incasarea unui debitor litigios;

e) inregistrarea de diferente de curs valutar favorabile;

75. Scoaterea din evidenta a unui teren vandut se inregistreaza prin articolul contabil:

a) 6583 = 2111

b) = 2111

c) = 2111

d) 2111 = 6583

e) 2111 = %

76. Receptia de materii prime fara factura se inregistreaza prin articolul:

a) = 404

b) = 401

c) = 408

d) = 408

e) 408 = %

77. Prin articolul contabil 601 = 301 se poate inregistra operatiunea:

a) materiile prime date in consum;

b) materiile prime donate;

c) materiile prime constatate plus la inventar;

d) materiile prime lipsa la inventar;

e) materiile prime ce urmeaza a fi vandute;

78. Prin articolul 371 = 301 se inregistreaza:

a) materiile prime ce urmeaza a fi vandute;

b) materiile prime care s-au vandut intr-o perioada anterioara;

c) materiile prime constatate lipsa la inventar;

d) materiile prime date in consum;

e) materiile prime donate;


79. Articolul contabil 371 = 308 reflecta:

a) adaosul comercial aferent marfurilor vandute;

b) adaosul comercial aferent marfurilor aflate in stoc;

c) diferente de pret in plus repartizate asupra materiilor prime supuse vanzarii, atunci
cand evaluarea la marfuri se face la costul de achizitie;

d) diferente de pret in minus repartizate asupra materiilor prime supuse vanzarii,


atunci cand evaluarea la marfuri se face la costul de achizitie;

e) niciunul din enunturile de mai sus;

80. Egalitatea Activ = Capitaluri + Datorii, pune in evidenta:

a) activele corporale ale societatii;

b) datoriile societatii;

c) egalitatea bilantiera fundamentala care inlocuieste egalitatea Activ = Pasiv;

d) profitul societatii;

e) rezervele legale ale societatii;

81. In debitul contului 4111 „Clienti” se poate inregistra:

a) sumele incasate de la clienti;

b) valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, inclusa in factura;

c) valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, primite de la clienti;

d) valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate;

e) adaosul comercial aferent marfurilor vandute;

82. Prin articolul contabil 5121 = 419 se inregistreaza:

a) incasarea unui avans de la un client;

b) incasarea unui avans de la un furnizor;

c) plata unui avans furnizorului;

d) plata unui avans clientului;

e) decontarea avansului cu clientul;

83. Scontul acordat ulterior unui client se inregistreaza:

a) = 4111

b) = 4111
c) = 4111

d) = 4111

e) 4111 = %

84. Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza:

a) 4111 = %

b) 4111 = %

c) 4111 = 701

d) 701 = 4111

e) = 4111

85. Egalitatea Activ – Datorii = Capitaluri exprima:

a) averea proprietarilor;

b) datoriile societatii;

c) profitul realizat;

d) activele corporale;

e) capitalul imprumutat;

86. Plata in numerar a avansurilor chenzinale cuvenite salariatilor se inregistreaza prin articolul
contabil:

a) 425 = 5311;

b) = 5311;

c) 542 = 5311;

d) 421 = 5311;

e) 3111 = 421;

87. Articolul contabil 421 = 4314 reflecta:

a) contributia unitatii la asigurarile sociale;

b) contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate;

c) contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate suportata din reducerea de


impozit;

d) contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate;

e) inregistreaza impozitul pe profit;


88. Situatiile financiare anuale cuprind:

a) bilantul si contul de profit si pierdere;

b) contul de profit si pierdere si notele explicative la bilant;

c) situatia modificarii capitalurilor proprii si notele explicative la bilant;

d) situatia fluxurilor de trezorerie si contul de profit si pierdere;

e) bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia


fluxurilor de trezorerie si notele explicative la bilant;

89. La emiterea unei facturi restante, concomitent cu transferul creantei in contul „clienti” se
formuleaza articolul:

a) 4426 = 4428;

b) 4428 = 4427;

c) 4424 = 4427;

d) 4427 = 4428;

e) = 4423;

90. Prin articolul contabil 4427 = %

se inregistreaza decontul de T.V.A., atunci cand:

a) T.V.A. aferenta vanzarilor este superioara T.V.A. aferenta cumpararilor;

b) T.V.A. aferenta vanzarilor este inferioara T.V.A. aferernta cumpararilor;

c) T.V.A. aferenta vanzarilor fara factura este inferioara T.V.A. aferenta cumpararilor
fara factura;

d) T.V.A. aferenta vanzarilor fara factura este superioara T.V.A. aferenta cumpararilor
fara factura;

e) nu are nicio legatura cu decontarea T.V.A.-ului;

91. Rezultatul exercitiului precedent, a carui destinatie nu a fost stabilita de A.G.A., poate fi:

a) pierdere si se evidentiaza cu ajutorul contului 121 „Profit si pierdere”;

b) numai profit si se inregistreaza cu ajutorul contului 117 „Rezultatul reportat”;

c) profit sau pierdere si se contabilizeaza prin folosirea contului 117 „Rezultatul


reportat”;

d) rezerva legala;

e) provizioane;

92. Prin articolul contabil % = 408 476.000


400.000

76.000 se inregistreaza:

a) includerea direct in cheltuieli a rechizitelor, imprimantelor, materialelor pentru


birou si a altor materiale cumparate de la furnizori pe baza de factura;

b) cumpararea de materiale nestocate consumabile in mai multe perioade de


productie;

c) includerea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori


fara sa fie insotite de factura;

d) cheltuielile de transport efectuate;

e) datoriile fata de bugetul statului;

93. Agentul economic „A”, care detine 51% din capitalul societatii comerciale pe actiuni „B”
acorda, sub forma de imprumut, pe termen de 2 ani, suma de 10.000 lei in vederea
redresarii situatiei economico-financiare precare a acesteia din urma. Societatea „A”
recupereaza doar 8.000 lei prin virament bancar, diferenta reprezentand pierderi din
creante imobilizate. In contabilitate operatiunile se inregistreaza prin articolele contabile:

a) 2672 = 5121 10.000

5121 = 2672 8.000

664 = 2672 2.000

b) 2671 = 5121 10.000

5121 = 2671 8.000

663 = 2671 2.000

c) 2678 = 5121 10.000

5121 = 2678 8.000

663 = 2678 2.000

d) = 2672 10.000

2672 = 5121 8.000

2672 = 664 2.000

e) 5121 = 2678 10.000

2678 = 5121 8.000

2678 = 663 2.000

94. Investitiile financiare pe termen scurt reprezinta:


a) actiunile achizitionate de societate la entitatile afiliate, obligatiunile emise si
rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare cumparate de
agentul economic, in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt;

b) drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati,
care asigura unitatii detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente
notabile, respectiv realizarea unui profit;

c) acele titluri pe care unitatea le dobandeste, in vederea realizarii unor venituri


financiare, fara a putea interveni in gestiunea unitatii emitente;

d) datorii fata de actionari;

e) datorii fata de creditori;

95. Care articol contabil evidentiaza valoarea la cost de productie a produselor, lucrarilor si
serviciilor aflate in curs de executie distruse din cauza calamitatilor 45.000 lei si, respectiv,
15.000 lei?

a) 6583 = % 60.000

345 45.000

332 15.000

b) 671 = % 60.000

331 45.000

332 15.000

c) 6582 = % 60.000

331 45.000

332 15.000

d) % = 671 60.000

45.000

332 15.000

e) = 652 60.000

45.000

15.000

96. Veniturile reprezinta:

a) cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub


forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu;

b) cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub


forma de iesiri sau descresteri ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
distribuirea catre actionari;

c) cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub


forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
contributii ale actionarilor;

d) cresteri ale activelor si ale datoriilor;

e) diminuare a datoriilor si diminuare a activelor;

97. Cheltuielile reprezinta:

a) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile


sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din
distribuirea catre actionari;

b) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile


sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu;

c) diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile


sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor;

d) diminuare a activelor si diminuarea datoriilor;

e) diminuare a provizioanelor;

98. Care din urmatoarele operatii nu sunt inregistrate corect in contabilitate?

1. scaderea din gestiune a produselor finite, inregistrate la cost de productie prestabilit

711 = %

345

348

inregistrarea clientilor incerti

461 = 4111

acordarea unui avans pentru deplasare

461 = 5121

plata avansului chenzinal

425 = 5121

plata salariilor neridicate

421 = 5311

a. 1 si 2;
b. 2 si 3;

c. 2,3 si 5;

d. 3 si 5;

e. 2 si 5;

99. Prin valoare justa se intelege:

a) suma la care se tranzactioneaza un activ sau decontata o datorie, in care pretul


este determinat obiectiv;

b) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, intre parti, in
cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv;

c) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, intre parti
aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat
obiectiv;

d) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie,


intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este
determinat obiectiv;

e) suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie,


intre parti, in cadrul unei tranzactii in care pretul este estimat a se obtine;

100. In Romania valoarea amortizabila reprezinta:

a) costul activului sau o alta valoare substituita costului, in situatiile financiare din
care s-a scazut valoarea reziduala;

b) costul activului sau alta valoare substituita constului in situatiile financiare;

c) costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din care
s-a scazut

valoarea justa;

d) valoarea de intrare;

e) costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare din
care s-a scazut valoarea reziduala si pierderea din depreciere;

Nr.intrebare Raspuns
1. B
2. E
3. D
4. D
5. A
6. C
7. A
8. E
9. E
10. C
11. C
12. E
13. A
14. C
15. E
16. D
17. A
18. B
19. C
20. B
21. E
22. C
23. C
24. B
25. C
26. E
27. B
28. C
29. A
30. A
31. A
32. C
33. D
34. C
35. A
36. B
37. C
38. D
39. B
40. C
41. C
42. D
43. B
44. E
45. C
46. D
47. D
48. C
49. A
50. B
51. E
52. A
53. C
54. C
55. C
56. E
57. C
58. B
59. A
60. B
61. B
62. A
63. A
64. A
65. C
66. B
67. A
68. B
69. A
70. D
71. A
72. C
73. C
74. B
75. A
76. D
77. A
78. A
79. C
80. C
81. B
82. A
83. B
84. C
85. A
86. A
87. D
88. E
89. B
90. A
91. C
92. C
93. B
94. A
95. B
96. C
97. A
98. C
99. D
100. D

S-ar putea să vă placă și