Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE LUCRU

STOCURI SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

-- 1 --

1. Pretul de vanzare cu amanuntul cuprinde:


a cost de achizitie + TVA;
b cost de achizitie + adaos comercial practicat de magazin + TVA neexigibila;
c cost de achizitie + TVA deductibila ;
d cost de achizitie + adaos comercial + TVA colectat.
2. Inregistrarea contabila 371 = % reprezinta:
300
321
a valoarea marfurilor aprovizionate;
b valoarea marfurilor constatate plus la inventar;
c valoarea marfurilor aportate de asociati;
d valoarea stocurilor de bunuri ce urmeaza a fi vandute.
3.Ce semnificatie are formula contabila 345 = 711:
a aprovizionare cu produse finite;
b descarcarea gestiunii pentru produsele vandute;
c obtinerea de produse finite din productie la cost de productie;
d vanzarea de produse finite prin magazinele proprii .
4. Valoarea marfurilor constatate plus la inventar se inregistreaza
a ) 371 = 401; c ) 607 = 371; e ) 371 = 711;
b ) 371 = 607; d ) 371 = 456. f ) 371 = 131.
5. Ce reprezinta inregistrarea contabila 371 = 378:
a descarcarea gestiunii de marfuri vandute;
b vanzarea marfurilor;
c inregistrarea valorii adaosului comercial;
d aprovizionarea cu marfuri.
6.Cumparare de materii prime ,conform avizului de insotire a marfii, la cost de achizitie, TVA 19% se
inregistreaza :
a) % = 404 b ) 300 = 600; c) % = 408 d) % = 411
300 300 300
4426 4428 4426
7. Incasarea unei creante prin cont determina inregistrarea :
a 5121 = 411; c 413 = 411;
b 411 = 5121; d 5121 = 413.
8 . Care formula contabila nu este in concordanta cu explicatia data:
a 413 = 411 –emiterea unui bilet la ordin de catre client;
b 345 = 354 – produse finite aduse de la terti;
c 5121 = 5113 –emiterea unui bilet la ordin;
d 321 = 322 –scoaterea din evidenta a obiectelor de inventar utilizate si deteriorate.
9. Descarcarea gestiunii de marfa vanduta la pret de vanzare cu amanuntul se inregistreaza :
a) % =371 b ) % = 371 c ) 5311 = % d ) 711 = 371
607 607 707
378 378 7727
4426 4428
10. Precizati semnificatia formulei contabile: 461 = %
758
4427
a se vand utilaje catre beneficiari;
b se imputa unui salariat materialele constatate lipsa in gestiune;
c sume datorate de diversi debitori ca urmare a pagubelor produse de catre acestia
. -- 2 --

d sume datorate de personal privind avansurile nejustificate


11. Dispuneti de urmatoarele date : sold scriptic de marfuri : 9 000 000 lei;
sold faptic de marfuri : 9 500 000 lei;
Sa se precizeze inregistrarea contabila care reflecta rezultatul inventarierii:
a 371 = 607 500 000
b 371 = 711 500 000
c 371 = 707 500 000
d 607 = 371 500 000
12.Precizati care inregistrari sunt corecte in legatura cu obtinerea produselor finite .Se ofera urmatoarele
date:
- pretul prestabilit al produselor finite este de 20 000 000 lei;
- costul efectiv al produselor finite calculat la sfarsitul lunii este de 22 000 000 lei;
a ) 345 = 711 20 000 000 b)345 = 711 20 000 000 c) 345 = 711 2 200 000
348 = 711 2 000 000 711 = 348 2 000 000 d) 345 = 348 2 200 000
13.O societate comerciala da in consum obiecte de inventar la cost de achizitie de 3 000 000 lei:
a) 602 = 322 3 000 000
b ) 322 = 321 3 000 000
c ) 602 = 321 3 000 000
d ) 322 = 602 3 000 000
14. O societate comerciala a achizitionat marfuri in valoare de 10 000 000 lei .Stiind ca societatea practica
un adaos comercial de 40 % ,iar marfa se vinde cu amanuntul care este formula contabila corecta pentru
inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibila.
a ) % = 401 11 900 000 b) 371 = % 6 660 000 c ) 371 = % 4 760 000 d) 371 = 378 4000 000
371 10 000 000 378 4 000 000 378 4 000 000
4426 1 900 000 4428 2 660 000 4428 760 000
15. Stiind ca valoarea vanzarilor de marfuri ( cu amanuntul ) este 32 400 000 lei ,care va fi valoarea
TVA-ului colectat :
a 6 156 000 c 37 571 040
b 5 171 040 d 38 556 000
16. Se cunosc urmatoarele date : Rjc 707 = 14 500 000 ; K= 0,3; Rjc 371 = 17 255 000; Rjc 4427 = 2 755
000.Sa se determine valoarea Rjd 378.
a 4 350 000 c 826 500
b 5 176 500 d 6 003 000
17. Se trimit spre prelucrare la terti materii prime in valoare de 62 000 000 lei :
a 300 = 351 62 000 000 c 300 = 401 62 000 000
b 351 = 300 62 000 000 d 371 = 300 62 000 000
18. Se constituie un provizion pentru deprecierea stocurilor de materii prime :
a 3921 = 7814 c 6814 = 151
b 6814 = 391 d 6814 = 141
19. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila : % = 401
300
308
4426
a achizitionare de materii prime fara factura
b cumpararea de materii in sistemul inventarului intermitent;
c achizitionarea de materii prime conform facturii fiscale in conditiile folosirii pretului prestabilit ;
d compensarea datoriei fata de furnizori cu materii prime.
20. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila : % = 456
300
371
a aport in natura varsat pe destinatii la capitalul social;
b intrare de materii prime de la furnizori ;
c retragerea aportului asociatiilor la capital;
d intrarea de marfuri de la furnizori.
--- 3 -- VAR B

21.Se inregistreaza scoaterea din evidenta a marfurilor vandute,stiind ca pretul de achizitie este de 29 300
lei /buc.,cantitatea vanduta este de 500 buc si adaosul comercial este de 12% Evidenta marfurilor se tine la
pret de vanzare cu amanuntul cu TVA
a )371=%16 408 000 b) % = 371 19 525 520 c) % = 371 19 191 500 d) 371= % 19 525 520
378 14 650 000 607 14 650 000 607 14 650 000 607 14 650 000
4428 1758 000 378 1758 000 378 1758 000 378 1758 000
4428 3 117 520 4428 2 783 500 4428 2783000
22.Se vand conform facturii ,semifabricate in valoare de 50 000 000 lei,TVA19% :
a) 411 = % 59 500 000 b) % = 411 59 500 000 c) 401 =% 59 500 000 d) 411 =% 59 500 000
702 50 000 000 702 50 000 000 702 50 000 000 701 50 000 000
4427 9 500 000 4426 9 500 000 4426 9 500 000 4427 9500 000
23.Inregistrarea ce corespunde explicatiei date este:
a 371 = 456 5 000 000 –aportul in natura depus efectiv la dispozitia unitatii
b 456 = 1012 5 000 000 – subscrierea capitalului social
c 5311 = 1011 5 000 000- aportul efectiv in numerar depus in caseria unitatii
d 5121 = 1011 5 000 000 –aportul efectiv in bani depus in contul de la banca
24. Notati formula coeficientului K pentru marfurile iesite din gestiune in cazul vanzarilor cu amanuntul:
K=-------------------
25.Constituirea unui provizion reprezinta intotdeauna:
a un venit;
b crearea unui fond cu destinatie speciala;
c o majorare a rezultatului contabil al exercitiului;
d o cheltuiala;
26.Precizati ce tip de modificare bilantiera determina operatiunea :’’ Scoaterea din evidenta a produselor
finite vandute’’
a A+X=P+X;
b A-X=P- X;
c A-X+X=P;
d A=P+X-X.
27.Se dau urmatoarele date :
- valoarea marfurilor la pret de achizitie 1 000 000 lei;
- adaos comercial practicat 20%;
- TVA 19%.Care este pretul cu amanuntul corect pe care il stabileste agentul economic :
a 1 428 000 b 1 128 000 c 1 950 000 d 1762 000
28 Care este semnificatia inregistrarii: 300= 351:
a trimiterea la terti spre prelucrare a stocului de materi prime;
b aducerea de la terti a materiilor prime ;
c plus la inventariere la materii prime ;
d retragerea unui asociat .
29.Inregistrarea diferentelor de pret in minus aferente materiilor prime iesite din gestiune:
a 308 = 300 b 308 = 600 c 600 = 308 d 300 = 308
30.Precizati ce tip de modificare bilantiera determina operatiunea :’’ Plus la inventar a obiectelor de
inventar’’
a A+X=P+X;
b A-X=P- X;
c A-X+X=P;
d A=P+X-X.