Sunteți pe pagina 1din 1

[Antetul universitatii]

[data]
Scrisoare de recomandare pentru studentul/a [Nume Prenume]
In calitatea mea de profesor la [Universitatea], am cunoscut-o/ l-am cunoscut pe studenta/ul
[Nume Prenume] in cadrul cursului si seminarului de .... in anul universitar 20.../20... , la
[acultatea] din cadrul [Universitate], [!ras].
Studentul/a [Nume Prenume] s-a remarcat fiind activ/a la seminar, a manifestat preocupare
pentru a-si insusi cunostintele predate la curs, dar mai ales pentru aplicatiile si studiile de ca" de
la seminarii. #i-am format convin$erea ca este un/o student/a constiincioas/a, manifesta
solicitudine la toate activitatile cerute.
%otodata a demostrat reale aptitudini de lucru in ec&ipa in vederea reali"arii temelor si
proiectelor de seminar, dar si in afara acestora, implicandu-se in diferite activitati
e'tracurriculare, care contri(uie cu si$uranta la de"voltarea sa profesionala si personala.
Am de asemenea convin$erea ca orice activitate pe care doreste sa o intreprinda va fi tratata cu
ma'imum de responsa(ilitate si serio"itate, ca si in procesul educational de la facultate, fiind o
persoana meticuloasa, perseverenta si foarte am(itioasa. [Prenume] este comunicativ/a,
desc&is/a, socia(il/a si mereu dispus/a sa accepte noi provocari.
In aceste conditii il/o recomand cu toata caldura pe studentul/a [Nume Prenume] pentru
pro$ramul dumneavoastra )rasmus in [tara in care va pleca].
Pentru intre(ari, va stau la dispo"itie la adresa de email* [Adresa )mail] si telefon* [Numar
%elefon].
Prof. +aniela Ionescu
,ector la acultatea -, Universitatea .
e-mail* daniela.ionescu/facultatea'.ro
%elefon* ...