Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume Prenume
Adresa(e) Moldova, or. Floresti, str. Beleaev, 64 (actualmente Chisinau)
Telefon(-oane) 069476752
133024@mail.ru
E-mail(uri)

Nationalitate(-tati) Moldoveanca

Data naşterii 30.12.1988

Sex Feminin

Educaţie
şi formare
Calificarea / diploma Manager(in economie)
obţinută
Disciplines principale Contabilitate, statistica, managementul resurselor umane, economia
studiate / competenţe firmei, managementul firmei, analiza economico-financiara, teoria
dobândite economica, antreprenoriatul...
Numele şi tipul instituţiei de Colegiu Politehnic Balti(finisat), ASEM-Business si administrare(nefinisat).
învăţământ / furnizorului de
formare

Aptitudini şi
competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Limba romana

Limba(i) străină(e) Limba franceza, limba rusa

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Competente şi abilităţi Comunicabila, sociabila, ambitioasa
sociale

Competenţe şi aptitudini Punctuala, cu atitudine serioasa, organizata, responsabila


organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe Word, Excel


de utilizare a
calculatorului

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628