Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume PETCU,Constantin,Mihai
Adresa(e) Mihai Bravu nr 122,Mizil,Prahova
Telefon(-oane) 0720023927
Mobil:
Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)
Fax(uri)
E-mail(uri) costinpetcu85@yahoo.com

Nationalitate(-tati) Romana

Data naşterii 15.06.1985

Sex Masculin

Locul de muncă vizat Serviciul Masuratori Fibra Optica


/ Domeniul
ocupaţional

Experienţa
profesională
Perioada Din martie 2010 pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat Inginer transporturi telecomunicatii.
Principalele activităţi şi Masuratori fibra optica,Evidente,prelucrari date si raportari specifice
responsabilităţi
Numele şi adresa SC Teleconstructia SA str Fanului nr Sector 6,Bucuresti,Romania
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Masuratori fibra optica
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2004-2009
Calificarea / diploma Inginer
obţinută Profil:Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Specializare:Automatica si Informatica Aplicata
Disciplines principale -Analiza matematica;
studiate / competenţe -Arhitectura calculatoarelor;
dobândite -Programarea calculatoarelor;
-Automate progamabile;
-Fizica;
-Mecanica;
-Teoria sistemelor;
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Transilvania Brasov-Facultatea de Inginerie Electrica si
învăţământ / furnizorului de Stiinta Calculatoarelor.
formare

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628
Aptitudini şi
competenţe
personale

Limba maternă ROMANA

Limbi străine
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs orale Exprimare
conversaţie scrisă

Limba Engleza Utilizator Utilizator


Utilizator Utilizator Utilizator
experimenta experimenta
independent independent independent
t t
Limba Franceza Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
elementar independent elementar elementar elementar
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi -Spirit de echipa:am experienta muncii in echipa inca din facultate,cand
sociale am participat la activitatile presupuse de proiectele practice si de
cercetare derulate in cadrul facultatii;
-am facut parte din echipa de fotbal a scolii.

Competenţe şi aptitudini -Experienta buna a managementului de proiect si al echipei.


organizatorice -Am urmat cursul de mananagement in facultate.

Competenţe şi aptitudini Depanare aparate electrice si electrocasnice,calculatoare.


tehnice

Competenţe şi cunoştinţe Un nivel mediu de stapanire a limbajelor:C,C+


de utilizare a +,SQL,LabWindowsCVI,AutoCad,OrCad.
calculatorului

Competenţe şi aptitudini Pasionat de grafica pe calculator.


artistice

Alte competenţe şi Hobby:fotbal


aptitudini

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii Referintele pot fi furnizate la cerere.


suplimentare

Anexe 1.Copie diploma de licenta


2.Copie carte de munca

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628