Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Bînzari Ecaterina
Adresă(e) Sat.Octeabriscoe, Moldova
Telefon(oane) Mobil: 078866611
Fax(uri) -
E-mail(uri) binzari.kat@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Moldoveancă

Data naşterii 01-01-1995

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / -


Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada -
Funcţia sau postul ocupat -
Activităţi şi responsabilităţi -
principale
Numele şi adresa angajatorului -
Tipul activităţii sau sectorul de -
activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2018 – prezent, studentă anul III, Facultatea de Drept și Științe Sociale,
Specialitatea- Administrație Publică în Universitatea „Alecu Russo” din
Bălți
Calificarea / diploma obţinută 2010 – 2013 diploma obţinuta pentru absolvirea Liceului Teoretic
``A.Agapie,, din s.Pepeni, r.Sîngerei
2000 – 2009 diploma obţinuta pentru absolvirea a IX clase la Gimnaziul din
s.Bălășești

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) 1. Rusă


cunoscută(e) 2. Franceză

Competenţe şi abilităţi Spirit de echipã, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi


sociale informaţii şi abilitãţi, convingere, implicare în activitãţi sociale şi culturale;
competenţe dobândite în urma realizãrii numeroaselor proiecte de grup în
cadrul activitãţilor şcolare, în cadrul numeroaselor evenimente culturale şi
sociale la care am participat ( voluntariat anti-drog )

Competenţe şi aptitudini Abilitãţi de lidership, spirit organizatoric, iniţiativã, aptitudini de coordonare,


organizatorice punctualitatea, capaciatea de a lua decizii in condiţii de stres si termene
limitã, capaciatea de a analiza sarcini si responsabilitãţi, lucru în echipã.

Competenţe şi aptitudini -
tehnice

Competenţe şi aptitudini de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher); competenţe
utilizare a calculatorului dobândite in cadrul orelor de Tehnologia informaţiei si a comunicaţiilor

Competenţe şi aptitudini Desen, capaciate dobândita prin participarea la concursuri si olimpiade de


artistice Arte Vizuale

Alte competenţe şi aptitudini -

Permis(e) de conducere -

Informaţii suplimentare -
Anexe 2018 Premiul al IV-lea, obţinut în cadrul olimpiadei TIC

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și