Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Chetrosan Violeta
Adresă(e) 60, 31 august, MD-4217, s.Copceac, r-ul Ștefan Vodă, Republica Moldova
Telefon(oane) Fix: 0242 38 746 Mobil: 079791907
Fax(uri) -
E-mail(uri) ketrosanviolett@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Moldoveancă

Data naşterii 12 august 1998

Sex Femenin

Locul de muncă vizat / Domeniul


ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 20 noiembrie – 31 decembrie 2017
Funcţia sau postul ocupat Asistent pe comunicare si relații publice (voluntar)
Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea / diseminarea textelor și comunicatelor;
Colectarea / verificarea / oferirea informațiilor și datelor;
Monitorizarea presei și actualizarea listei de contacte a acestora;
Promovarea activităților subdiviziunilor ministerului, inclusiv pe social media;
Asigurarea aspectelor logistice.

Numele şi adresa angajatorului Rodion Guștiuc, șeful Serviciului de informare și comunicare cu mass-media.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul Justiției

Educaţie şi formare 2017 - prezent: Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

Perioada 2014-2017
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Umanist
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Teoretic “ Ștefan Vodă” , or. Ștefan Vodă
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe Capacitatea de lucru în echipă, abilități de utilizare a computerului și a echipamentului de birou,
personale cunoașterea bună a limbii române, abilități jurnalistice, rapiditate și acurate țe la redactarea știrilor,
cunoașterea bună a realității politico-economico-sociale în Republica Moldova și din lume,
responsabilitate, punctualitate, acceptarea de a învăța în permanen ță/de a participa la training.

Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Limba rusă C1 B2 B1 B1 B1
Limba franceză B2 B2 B1 B1 B2

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de organizare în scris și discurs oral, neafiliere politică, respectarea valorilor și principiilor
jurnalismului independent, disponibilitate pentru implicare in activități socio-culturale.

Competenţe şi aptitudini Integritate și discreție profesională.


organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice O cunoaștere generalistă a limbajelor de programare a HTML, CSS, Pyton.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Cunoștințe de cooperare PC (O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office Word, Microsoft
a calculatorului Office Excel, Microsoft Office Power Point)

Competenţe şi aptitudini artistice Preocupare pentru arta si comunicare

Permis(e) de conducere Lipsește

Informaţii suplimentare Diplomă gr. 3 Concurs “Limba noastră-i o comoară”


Diplomă “Professional Speaker”
Participare în cadrul programului “ Girls Go IT”
Mențiune la Concursul Republican “Biografia mea de cititor”
Certificat “Programul Național de Reabilitare Economică a Tinerilor”

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și