Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAȚIEI, Localitatea


CULTURII ȘI CERCETĂRII
Instituția de învățământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ȘI
EVALUARE

TESTUL Nr. 1

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil real, sport
februarie 2021
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite și materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucțiuni pentru candidat:


- Citește cu atenție fiecare item și efectuează operațiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îți dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


PROFIL REAL

SUBIECTUL I (38 de puncte)

Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra înţelegerea
textului de mai jos:

Poeții

Nu vă mirați. Poeții, toți poeții sunt


un singur, ne-mpărțit, neîntrerupt popor.
Vorbind, sunt muți. Prin evii ce se nasc și mor,
cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult.

Adânc, prin semințiile, ce-apar și-apun,


pe drumul inimii mereu ei vin și trec.
Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se-ntrec.
Își sunt asemenea prin ceea ce nu spun.

Ei tac ca roua. Ca sămânța. Ca un dor.


Ca apele ei tac, ce umblă subt ogor,
și-apoi sub cântecul privighitorilor
izvor se fac în rariște, izvor sonor.
Lucian Blaga
Nr. Item Punctaj
1 Propune câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: L L
0 0
slujesc - ______________________________________________________________
1 1
semințiile - ____________________________________________________________ 2 2
s-ar despărți - _________________________________________________________ 3 3
4 4
sonor - _______________________________________________________________

2 Demonstrează, în 2 enunțuri, polisemia verbului a apune, precizându-i, la finele L L


fiecărui enunț, semnificația. 0 0
1 1
_____________________________________________________________________
2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
_____________________________________________________________________ 4 4

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3 Ilustrează, în enunţuri dezvoltate, sensurile următoarelor locuţiuni şi expresii: L L


a vorbi drept; a întoarce (pe cineva) pe drumul cel bun; a avea pe cineva la inimă; în 0 0
toată puterea cuvântului. 1 1
1)____________________________________________________________________ 2 2
3 3
______________________________________________________________________ 4 4
2)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4 Explică, în spaţiul propus, semnificaţia simbolului izvor, în raport cu alt simbol din L L
acest text poetic. 0 0
______________________________________________________________________ 1 1
2 2
______________________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
5 5
______________________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5 Interpretează, în text coerent de 6-7 rânduri, semnificaţia unei comparații din poezie L L
(rescrie secvenţa). 0 0
1 1
Secvenţa: _____________________________________________________________
2 2
3 3
Comentariul ___________________________________________________________
4 4
______________________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________________ 6 6

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6 Propune o formulă de titlu pentru acest poem, argumentându-ţi, într-un enunţ, opţiunea. L L
0 0
Titlul_________________________________________________________________
1 1
Argumentul ___________________________________________________________ 2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
4 4
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7 Comentează, într-un eseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu L L


citatul: Relația mea cu cititorii? / Îi iubesc, zice Poetul./ Pentru a-i cuceri, lupt. / 0 0
Cititorii se câștigă / numai prin lupta Poetului / cu sine însuși. (Vasile Romanciuc). 1 1
În acest eseu, urmează: 2 2
• să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre figurile de stil/ 3 3
motivele literare/stările eului liric); 4 4
• să relaţionezi mesajul cu sensurile citatului; 5 5
• să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. 6 6
______________________________________________________________________ 7 7
8 8
______________________________________________________________________ 9 9
______________________________________________________________________ 10 10
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SUBIECTUL AL II-LEA (28 de puncte)
Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului narator, în baza fragmentului:

Simțeam imperios dorința de a-mi mai plimba privirile asupra Liceului Lazăr, care-mi fusese
mai drag ca orice altă școală în viața mea și pe care-l păstram în suflet ca pe o comoară de neprețuite
amintiri. [...]
Simt că trebuie să stau undeva și să-l privesc cât mai mult, într-un dialog mut cu el.
- Vă salut, domnule profesor! Ce mai faceți?
După glas l-am recunoscut imediat pe interlocutorul meu, dar îmi pun repede ochelarii
ca să verific. Da... e Paul Matache, fostul meu elev de la Schewitz-Thierrin.
- Bună seara, Paule! Fă-mi plăcerea și ia loc.
- Domnule profesor, spuse el, rămânând încă în picioare - pe vremuri, când erați
dascălul nostru, ne-ați învățat, pe deasupra oricăror lucruri, să fim sinceri. Acum, vă rog respectuos să
fiți sincer cu mine și să-mi spuneți dacă vă face într-adevăr plăcere să stau puțin cu dumneavoastră sau
mi-ați spus-o din politețe, ca să nu mă supăr?
Am oftat din adânc și i-am răspuns:
- Sincer! Ajunsesem tocmai la capătul solilocviului meu și parcă simțeam nevoia să mai
schimb o vorbă cu cineva... prieten! Șezi, te rog!
- Mă bucur mult că v-am întâlnit! Și, dacă vă văd aici, bănuiesc că v-a adus dorul de liceul
dumneavoastră.
- Opt ani... de tinerețe, Paule dragă!
- Mai bine de mine, că mi-am terminat cursurile secundare colindând pe la vreo patru licee!
- De..., știu și eu? Spuneai că m-a adus aci dorul de liceul la care am învățat? Așa este! Dar
să știi că la fel de dor îmi este și de acela la care i-am învățat eu pe alții. Nostalgia de neînlăturat a
catedrei, a elevilor, a școlii, m-a urmărit și mă urmărește cu cea mai mare înverșunare. [...]
- V-a pasionat atât de mult învățământul?! se miră Paul Matache.
- Da! Pentru mine, cea mai frumoasă profesie din lume este aceea de dascăl. Și dacă ar fi să-
mi reiau viața de la început, tot profesor m-aș face.
- E, într-adevăr, impresionant!
- Este și mai impresionant, dragul meu, că mi-am văzut foștii elevi ajunși adevărate
personalități ale vieții noastre de astăzi: medici, ingineri, arhitecți, avocați, compozitori, scriitori,
dirijori de operă, cântăreți, actori, regizori, profesori, care, întâlnindu-mă, nu numai că m-au îmbrățișat
pe stradă. Și-au amintit cu drag și duioșie de orele noastre de literatură!... Asta face mai mult ca orice!
Dar te-am reținut destul, și poate te grăbești. Te rog să mă scuzi...
Paul Matache mă întrerupse însă zâmbind:
- Nu uitați că și eu fac parte dintre foștii dumneavoastră elevi care se gândesc, cu
același drag ca și ceilalți, la orele de literatură... și chiar la o mică serbare de pe timpuri...
Paul Matache se ridică de pe bancă și se înclină la fel de respectuos ca pe vremuri, îi întinsei
mâna și el mi-o strânse cu putere. Un surâs cald, de simpatie și compasiune discretă, flutura pe chipul
fostului meu elev:
- Noapte bună, domnule profesor!
(Grigore Băjenaru, Bună dimineața, băieți!)
SOLILÓCVIU, solilocvii, s. n. (Livr.) Monolog; operă scrisă sub formă de monolog.
În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe: Punctaj
1) Stabilirea, prin două argumente, a tipului uman L012345 L012345
reprezentat de personaj.
2) Comentarea a două trăsături morale ale personajului L0123456 L0123456
respectiv.
3) Interpretarea adecvată a atitudinii lui Paul Matache L01234 L01234
față de domnul profesor.
4) Exprimarea viziunii proprii, în raport cu una dintre L0123456 L0123456
ideile ce se desprind din secvența subliniată.
5) Formularea unei concluzii proprii cu referire la rolul L0123 L0123
orelor de literatură în formarea intelectuală a tinerilor.
6) Referinţa convingătoare la un personaj din alt text L01234 L01234
literar, în baza unor tangențe ce țin de obișnuințe,
convingeri, felul de a fi al personajelor.
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)

Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a compoziţiei de caracterizare a personajului, vei obţine,
suplimentar, 24 de puncte.

Cerinţe faţă de redactarea textului Punctaj


1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L012 L012
2) Utilizarea limbii literare. L01234 L01234
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare L01234 L01234
critică.
4) Respectarea normelor de ortografie. L0123456 L0123456
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L0123456 L0123456
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu. L012 L012

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)

Te numeşti Roman/Romana Rarău. Locuieşti în orașul Nisporeni, pe strada Alexei Șciusev, 20,
ap. 11. Eşti elev/elevă în clasa a XI-a a Liceului Teoretic Mihai Eminescu din același oraș,
pasionat/pasionată de istorie și de literatură.
Ai aflat dintr-un anunț că Muzeul Național de Literatură Mihail Kogălniceanu inițiază
Concursul Național de Eseuri Scriitori din localitatea mea, volum 3-5 pagini, și ai decis să participi la
concurs. Acesta se va desfășura în perioada 25 mai-25 iunie 2021.
Redactează textul unei cereri de înscriere la concurs pe numele domnului Petru Damian,
președintele juriului. Cererea va fi datată cu ziua de 30 aprilie 2021.
Cerinţe faţă de redactarea textului Punctaj
1) Utilizarea convențiilor specifice acestui tip de compunere. L0123 L0123
2) Valorificarea conţinutului din legendă. L012345 L012345
3) Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie. L012 L012
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________