Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 1

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ALOLINGVI


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil real, umanist, arte, sport
Februarie 2019
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


I. Citeşte textul şi realizează sarcinile propuse.

Frumusețea
Printre munţi, rodii şi oi, Mzia creştea singură, deşi avea o familie numeroasă. Avea părinţi,
bunici, patru fraţi, tot atâtea cumnate şi o soră mai mică.
Ea era sora mai mare. Şi se ura pentru asta. Nu pentru că era mai mare, ci pentru că era mai
urâtă decât toţi. Decât fraţii. Decât sora. Mai urâtă chiar decât cumnatele sale, care erau deja femei
mature. Asta însemna doar un singur lucru: Mzia va rămâne singură pe veci.
Pentru Georgia, pentru satul lor muntenesc, pentru rudele ei numeroase, acest lucru era ca şi
moartea. O femeie nemăritată era o mare nemulțumire.
Mzia plângea des. Mai tot timpul, de fapt. Într-o zi, bunica, singura care o lua în serios, i-a spus:
- Draga mea, o să întâlneşti şi tu ochii care te vor vedea frumoasă. Trebuie doar să-ţi aştepţi
timpul.
Pentru că la 14 ani nu s-a făcut mai frumoasă, iar sora ei mai mică s-a logodit (обручилась)
deja, Mzia a decis să plece departe. Iar pentru aceasta şi-a propus să înveţe bine, bine! Să se facă atât
de deşteaptă, încât lumea să nu observe că e urâtă.
Peste 10 ani de la această decizie, Mzia era studentă la Moscova. Era singura fată printre 60 de
băieţi la Facultatea de Energetică. Vorbea două limbi străine, juca şah, schia, patina, cânta la chitară.
Continua să înveţe foarte bine. Deşi demult nu mai era urâtă. Era însă tot singură.
Încă peste alţi 10 ani, care au trecut ca un alergat de cai, Mzia era deja la Paris. Cu un serviciu
prestigios. Cu o carieră de invidiat. Cu talente. Cu admiratori... Fericirea parcă şi-a găsit loc în viaţa
ei. Dar într-o zi, când sora şi cumnatul ei au murit într-un accident de maşină, au rămas trei copii
mici...
Eu am întâlnit-o pe Mzia încă peste 10 ani. La Paris, într-un parc. Era înconjurată de cinci copii.
Cei mai mici erau ai ei. Cei mai mari – ai surorii, pe care Mzia i-a crescut ca o mamă devotată. Soțul
ei era un georgian stabilit în Franţa de mulţi ani.
În acea dimineaţă, în parc, prezicerea bunicii s-a împlinit.
Cinci perechi de ochi o priveau pe Mzia cu dragoste nemărginită. Pentru ei, ea era cea mai
frumoasă femeie din lume. Și nu doar pentru ei era frumoasă!

Nr.
Itemi Punctaj
ord.
1. Transcrie, din text, câte un enunţ care indică:
a) prezicerea bunicii _______________________________________
L L
_________________________________________________________________ 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
2 2
3 3
b) de ce Mzia voia să fie deșteaptă _____________________________________
_________________________________________________________________
c) succesele Mziei pe când era la Moscova_______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Rescrie enunţurile, înlocuind cuvintele subliniate prin sinonimele lor, potrivite
contextului.
Cinci perechi de ochi o priveau pe Mzia cu dragoste nemărginită. Pentru ei, ea era L L
cea mai frumoasă persoană din lume. 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
2 2
_________________________________________________________________ 3 3
4 4
_________________________________________________________________ 5 5

3. Formulează câte o întrebare pentru fiecare enunţ subliniat în text.


_________________________________________________ L L
_________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________ 2 2
_________________________________________________ 3 3
4 4
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

4. Scrie câte un enunţ dezvoltat cu fiecare expresie.


a lua în serios ________________________________________
L L
_________________________________________________ 0 0
1 1
a lua parte la ________________________________________
2 2
_________________________________________________ 3 3
a lua o notă _________________________________________
_________________________________________________

5. Caracterizeaz-o, în patru enunţuri, pe Mzia, menţionând trăsăturile de caracter, L L


atitudinea ta faţă de ea. 0 0
_________________________________________________ 1 1
2 2
_________________________________________________ 3 3
4 4
_________________________________________________
_________________________________________________ L L
0 0
_________________________________________________ 1 1
_________________________________________________ 2 2

_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Scrie colegilor două sfaturi argumentate pentru a-i convinge să gândească pozitiv
în orice circumstanțe.
_________________________________________________________________ L L
0 0
_________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________ 2 2
3 3
_________________________________________________________________ 4 4
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Continuă, în trei enunţuri, gândul: Frumuseţea exterioară deschide porţi,
frumuseţea interioară deschide inimi.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________
2 2
_________________________________________________________________ 3 3
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
II. Scrie, în numele părinților, o felicitare adresată lui Vladislav Untu și Polinei
L L
1. Barâșnicova, cu ocazia succesului obținut la Campionatul Mondial de Dans
0 0
Sportiv. Foloseşte şi gânduri frumoase, structuri originale.
1 1
_________________________________________________________________
L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________________
L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________
L L
_________________________________________________________________
0 0
_________________________________________________________________ 1 1

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Continuă dialogul cu opt replici complete.


- Te invit în excursie la mănăstirea Putna construită de Ștefan cel Mare.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ L L
_________________________________________________________________ 0 0
1 1
_________________________________________________________________ 2 2
3 3
_________________________________________________________________ 4 4
5 5
_________________________________________________________________
6 6
_________________________________________________________________ 7 7
8 8
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pentru corectitudinea părţilor I şi II ale testului L/0/1/2/3/4/5
III. Scrie, în zece enunţuri, un eseu, pornind de la una dintre afirmații (la alegere): L L
Trăiește pentru alții și alții vor trăi pentru tine. sau Copacul se cunoaște după 0 0
fructe. 1 1
2 2
Repere: exprimă-ți opinia; ∙ folosește exemple;
3 3
∙ prezintă argumente; ∙ formulează clar concluzii.
4 4
∙ explică ideea afirmației;
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1
2 2

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1
IV. Redă, în douăsprezece enunţuri, evenimentele descrise în balada Miorița. Respectă
și reperele:
 explică mesajul versurilor:
Iar la cea măicuţă
Să nu spui, drăguţă,
Că la nunta mea
A căzut o stea…
 exprimă şi argumentează opinia personală faţă de subiectul lucrării. L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

L L
0 0
1 1
2 2

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1

Pentru corectitudinea părţilor III şi IV ale testului L/0/1/2/3/4/5

Total: 83 de puncte