Sunteți pe pagina 1din 6

Citește textul și realizează sarcinile propuse.

Cel mai puternic


Un călător dorea foarte mult să afle cine este cel mai puternic pe pământ. A mers el prin sate
și orașe, a întrebat de oameni, dar nimeni nu știa.
Într-una din zile, un bărbat i-a povestit că în satul lor este un învățător iubit și de copii, și de
părinți care știe răspunsul la multe întrebări. Găsindu-l, drumețul nostru i-a spus:
- Am umblat prin lume să aflu cine este cel mai puternic. Sunt nedumerit, dar nu am găsit
răspunsul. Dumneata ce zici? Să plec din nou în lume?
- De ce să mergi? Uită-te în jurul tău și spune-mi: dacă oamenii nu ar ara și nu ar semăna, ai
avea ce mânca?
- E clar că nu!
- Dar dacă n-ar fi alții ca să-ți facă haine călduroase sau o casă, n-ai îngheța în timpul iernii?
- Desigur aș îngheța, a zis omul.
- Și toți aceștia, dacă nu ar avea unelte, ar putea să le facă pe toate?
- Nu.
- Acum ai înțeles cine este cel mai puternic pe pământ? Acel, datorită căruia trăiesc pe lume
toți oamenii.
- Am înțeles, învățătorule! a zis călătorul. Este acel care muncește.
- Da, prietene. Acel ce muncește este stăpânul vieții. Fără de el nu am putea să trăim. Munca
îl înalță pe om.
Nr. Itemi Punctaj
1. Completează enunțurile folosind textul. L
0
a. Călătorul voia ______________________________________________________ 1
2
____________________________________________________________________ 3

b. Învățătorul_________________________________________________________

____________________________________________________________________

c. Munca _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Scrie, din text, pentru cuvintele date câte: L


un sinonim: un antonim: 0
1
a-și da seama_________________ a veni_________________________ 2
3
a lucra ______________________ slab _________________________ 4
3. Scrie câte un enunț cu fiecare verb. L
a afla_______________________________________________________________ 0
1
2

a se afla______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
4. Formulează patru întrebări pentru călător folosind textul.

Unde _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ L
0
Ce _______________________________________________________________ 1
2
____________________________________________________________________ 3
4
De ce _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cum ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Caracterizează-l pe învățător în trei enunțuri.


L
0
1
2
3

6. Formulează două concluzii în baza textului citit.

L
0
1
2

7. Scrie în spațiile libere verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul prezent L
0
(ce face?). Atenție: nu se admit corectări.
1
Viața (a fi) ________________ ca o floare. Această floare (a avea) ______________ 2
3
mai multe petale. Una dintre ele (a purta) __________________ numele Adolescența.
4
Ea (a se numi)_________________________ și vârsta descoperirilor.
8. Scrie în spațiile libere formele potrivite ale adjectivelor date. Atenție: nu se admit L
0
corectări.
1
Doamnă profesoară, deseori gândul mă duce la anii (petrecut)_________________ în 2
3
clasa dumneavoastrăunde am învățat multe lucruri. Când ne pricepeam
4
sărăspundem,v-amvăzut Mereu (bucuros)______________________,
(grijuliu) ____________________, ca o (adevărat) ___________________ mamă.

9. Continuă cu șase replici complete dialogul. Nu folosi replici de tipul: Bună ziua!
La revedere! Respectă tema.
- Se zice că lectura te face o persoană cultă. Ești de acord?

L
0
1
2
3
4
5
6

10. Scrie, în baza posterului publicitar, o invitație adresată Marinei în numele colegului
de clasă, Victor. Respectă rigorile de aranjare a textului în pagină.
INVITAȚIE L
0
22.03.2021, ora 10.00 ________________________________________
1
Dezbateri despre
2
drepturile noastre ________________________________________
3
4
Sala de festivități ________________________________________
5
________________________________________
L
0
________________________________________
1
________________________________________

________________________________________
11. Scrie, în opt enunțuri, un eseu pornind de la afirmația:
Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața.
(Horațiu Mălăele)
Respectă condițiile:
∙ explică ce înseamnă copilăria pentru tine;
∙ argumentează cu un exemplu din literatura română (Ion Creangă);
∙ formulează concluzii. L
0
1

L
0
1

L
0
1

L
0
1
2

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Corectitudine 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10