Sunteți pe pagina 1din 6

I. Citește textul și realizează sarcinile propuse.

A învățat Planeta să vorbească corect


Eugen Coșeriu (1921-2002) este un lingvist român. El s-a născut în comuna Mihăileni, județul
Bălți, a decedat în Germania.
Coșeriu este unul dintre cei mai importanți lingviști ai veacului al XX-lea. A absolvit liceul
„Ion Creangă” din orașul Bălți, apoi și-a continuat studiile în filologie la universitățile din Iași și
Roma. A mai studiat filozofie la Universitatea din Milano. A fost profesor universitar la Montevideo,
Milano, Bonn, Frankfurt pe Main. A fost membru al unor academii internaționale, membru de onoare
al Academiei Române.
Nicolae Dabija povestește despre pământeanul nostru: „Casa lui Coșeriu era o bibliotecă
enormă. Pereții tuturor camerelor erau pline cu cărți. Cărți erau și în coridoare, în bucătărie, în baie -
pretutindeni. Avea cea mai mare bibliotecă din lume pe teme de lingvistică, circa 40000 de volume.”
Lingvistul a scris peste 50 de volume (mii de pagini): 9 volume în japoneză, alte 9 editate în
Coreea de Sud, volume traduse în engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, portugheză, rusă etc.
A cunoscut toate limbile romanice și toate limbile slave. Citea în 30 de limbi și scria în zece.
Câțiva studenți își amintesc despre întâlnirea deosebită cu profesorul iubit:
- Eugen Coșeriu a fost pentru studenții nemți un profesor „atractiv”, cu un farmec personal
deosebit, foarte exigent și cu multă știință de carte. Cu profesorul se putea vorbi oricând.
- Era un Maestru în adevăratul sens al cuvântului. Le acorda studenților timp, atenție specială
și aprecieri obiective.
- A fost un om-orchestră: „cânta” la toate instrumentele, adică știa toate limbile romanice. Era
fericit atunci când noi, studenții, mergeam prin facultate, vorbind spaniola sau germana. El se oprea
pe coridor să mai schimbe două vorbe cu cineva în rusă, să facă vreun comentariu în suedeză sau să
converseze în croată cu chelnerul de la restaurantul unde luam prânzul. El vorbea în aceste limbi, era
un exemplu viu de inteligență și înțelepciune.
- Prin propriul exemplu, Coșeriu ne demonstra necesitatea de a studia cât mai multe limbi, de
a le cunoaște în mod activ.
- De la el am învățat importanța muncii și a sacrificiului.
Renumitul nostru lingvist a scris despre noi, ne-a iubit, ne-a încurajat în lupta noastră pentru
limbă, alfabet, identitate.
Eugen Coșeriu este atât de mare, încât lasă impresia că nu are biografie, ci doar operă. Opera
sa, genială, este cartea de vizită a poporului nostru.

Nr.
Itemi Punctaj
ord.
1. Transcrie, din text, câte un enunț care indică:
a) baștina savantului
L L
0 0
1 1
b) competența lingvistică a lui Coșeriu 2 2
3 3

c) valoarea operei
2. Rescrie enunțul, înlocuind cuvintele subliniate prin sinonimele lor, potrivite
contextului.
Studenții își amintesc frecvent despre întâlnirea deosebită cu profesorul iubit: L L
- Cu profesorul se putea vorbi oricând. 0 0
_________________________________________________________________ 1 1
2 2
_________________________________________________________________ 3 3
4 4
_________________________________________________________________ 5 5

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Formulează, în baza textului, patru întrebări pentru studenții lui Eugen


Coșeriu.
Ce L L
0 0
1 1
2 2
3 3
E posibil 4 4

Cum credeți

De ce

4. Scrie câte un enunț dezvoltat cu fiecare verb.


a cunoaște
L L
0 0
1 1
2 2
a se cunoaște 3 3

a-și cunoaște
5. Caracterizează-i, în patru enunțuri, pe studenți în numele lui Eugen Coșeriu. L L
Menționează trăsăturile lor de caracter, atitudinea savantului față de ei. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

L L
0 0
1 1
2 2

6. Scrie colegilor tăi două sfaturi argumentate pentru a-i încuraja să învețe mai multe
limbi.

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

7. Continuă, în trei enunțuri, gândul: Pentru mine, un profesor „atractiv” ...

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
II. Scrie, în numele admiratorilor, o felicitare lui Ion Lazarenco, înotător moldovean,
care a fost desemnat Omul Anului 2018 de Asociația Mondială de Natație în Ape L L
1. 0 0
Deschise. Folosește și gânduri frumoase, structuri originale.
1 1

L L
0 0
1 1
2 2

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1

2. Continuă dialogul cu opt replici complete.


- Universitățile din republică invită absolvenții liceelor să participe la proiectul
Student pentru o zi. Ce zici? Mergem?

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

Pentru corectitudinea părților I și II ale testului L/0/1/2/3/4/5


III. Scrie, în zece enunțuri, un eseu pornind de la afirmația:
Nu te întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă-te ce poți face tu
pentru țară. John F. Kennedy

Repere: L L
0 0
∙ exprimă-ți opinia; ∙ folosește exemple;
1 1
∙ prezintă argumente; ∙ formulează clar concluzii.
∙ explică ideea afirmației;
L L
0 0
1 1

L L
0 0
2 2

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
IV. Redă, în douăsprezece enunțuri, conținutul romanului Baltagul de Mihail
Sadoveanu:
 explică și afirmația:
Romanul Baltagul este o „Mioriță” în dimensiuni mari. (George Călinescu)
 exprimă-ți atitudinea față de un personaj. Argumentează.

L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

L L
0 0
2 2

L L
0 0
1 1

L L
0 0
1 1

Pentru corectitudinea părților III și IV ale testului L/0/1/2/3/4/5

Total: 83 de puncte