Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte
Februarie 2020
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


PROFIL UMANIST
SUBIECTUL I (40 de puncte)
Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra
înţelegerea textului de mai jos:

CĂCI ETERNE SUNT ALE LUMII TOATE


Marea singură lin se plânge-n durere, Veşnic apa-i stă şi deasupra stele
Ea îşi spune de mult şi taina şi jalea-i Veac de veac stând sus luminează blânde,
Vai! de o mie de evi se zbate şi-şi spune Numai vieţi ce trec, nimicirii date,
Singurătatea. Zboară în stoluri.

Pânze albe-atârn fluturând pe mare, Căci eterne sunt ale lumii toate:
Tremur unde-adânci de corăbii negre, De se nasc, mor tot pieritoare forme,
Între val şi cer scuturând din aripi Dar cu toate au înăuntru viaţa
Pasărea zboară. Păsării Phoenix.

Mihai Eminescu

Nr. Item Scor


1 Propune câte un sinonim contextual pentru cuvintele: L L
0 0
Se zbate - 1 1
Zboară (pasărea) - 2 2
3 3
Pieritoare -
2 Alcătuieşte 3 enunțuri, ilustrând trei sensuri diferite ale cuvântului lume. L L
0 0
1 1
2 2
3 3

3 Interpretează, în text coerent de 6-7 rânduri, sugestia contextuală a unei figuri de L L


stil din prima strofă a poeziei (rescrie și numește figura). 0 0
Figura de stil 1 1
2 2
Comentariul 3 3
4 4
5 5
6 6
4 Meditează, în text coerent de 5-6 rânduri, asupra stării de spirit a eului liric, L L
exprimate în poezie. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

5 Analizează, în spaţiul propus, semnificaţia motivului nemuririi în acest text L L


poetic, în raport cu acelaşi motiv literar dintr-un alt text (numeşte textul şi autorul, 0 0
citează din textul ales). 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

6 Propune un alt titlu pentru acest text, exprimat printr-o metaforă proprie, şi L L
argumentează-ți, într-un enunț, alegerea. 0 0
Titlul propus 1 1
2 2
Argument 3 3
4 4

Interpretează, în 4-5 rânduri, valoarea stilistică a timpului gramatical în poezie L L


(selectează 3 forme verbale la modul indicativ și numește timpul verbelor). 0 0
7 Trei verbe la modul indicativ 1 1
2 2
3 3
Timpul verbelor
4 4

Interpretarea
8 L L
Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în
0 0
raport cu afirmaţia lui Platon: Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile.
1 1
În acest eseu, urmează: 2 2
3 3
• Să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre figurile de 4 4
stil /motivele relevante /stările eului liric); 5 5
• Să relaţionezi mesajul cu citatul; 6 6
• Să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. 7 7
8 8
9 9
10 10

SUBIECTUL AL II-LEA (23 de puncte)

Pornind de la aserțiunea lui Aristotel: Omul ideal suportă accidentele vieţii cu demnitate şi
eleganţă, făcând tot ce este mai bun în împrejurările date, scrie, în limita de 1 – 1,5 pagini, un
eseu structurat cu tema: Demnitatea înalță ființa umană și conferă sens existenței (referindu-te la
oricare două personaje din literatura română, din opere literare diferite, potrivite temei).

În compoziţia ta, vei ţine cont de următoarele cerinţe: Scor


1. Explicarea modului propriu de înţelegere a conceptului demnitate. L012 L012
2. Raportarea conceptului la sugestia din aserțiunea propusă. L0123 L0123
3a. Reperarea motivată a două personaje din literatura română, potrivite L0123456 L0123456
temei.
3b. Comentarea a câte două trăsături morale ale personajelor alese, L01234 L01234
tipice pentru subiectul discutat.
3c. Ilustrarea adecvată a trăsăturilor comentate cu câte două exemple L01234 L01234
convingătoare din cele două texte selectate.
4. Dezvoltarea motivată a unei idei din aserțiunea propusă. L012 L012
5.Exprimarea opiniei proprii cu referire la actualitatea subiectului abordat. L012 L012
(ordinea încadrării parametrilor în text este la alegere, dar fiecare va începe din alineat)
În atenţia candidatului!

Pentru redactarea itemilor din subiectul I şi a eseului, vei obţine, suplimentar, 27 de puncte.
În acest scop, vei respecta următoarele cerinţe:
Cerinţe faţă de redactarea textului Scor
1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L01234 L01234
2) Utilizarea limbii literare. L01234 L01234
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare L01234 L01234
critică.
4) Respectarea normelor de ortografie. L0123456 L0123456
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L0123456 L0123456
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu. L0123 L0123
SUBIECTUL AL III-LEA (10 puncte)
Te numeşti Nicu/ Nicoleta Plugaru. Locuieşti în mun. Chișinău, pe strada E. Doga, 18, ap.
12. Eşti elev/elevă în clasa a XI-a a Liceului Teoretic ,,Ion Creangă” din același oraș. Intenționezi să
te înscrii la cursurile de oratorie, organizate în cadrul proiectului pentru tineri ,,Fii eficient prin
comunicare!ˮ.
Redactează textul cererii de înscriere la cursurile care vor avea loc în perioada vacanței de
vară, în anul curent. Cererea o vei adresa doamnei Eleonora Nistreanu, directoare de proiect, și o vei
data cu ziua de 10 martie 2020.

Cerinţe faţă de redactarea textului Scor


1)Utilizarea structurii specifice acestui tip de L 0 1 2 3 L0123
compunere.
2)Valorificarea conţinutului legendei. L012345 L012345
3)Respectarea normelor limbii române L 0 1 2 L012
literare.

S-ar putea să vă placă și