Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru la tema Figurile de stil

1.Construiți cu ajutorul cuvintelor de mai jos diferite figuri de stil:

Epitete- glas............................................................
Inimă.......................................................................
Limbă.........................................................................
Personificări- luna....................................................................................................................
Frunza...............................................................................................
Dorul.............................................................................................................
Comparații -mamă................................................................................................
Iubire....................................................................................................
Furnică...................................................................................................

2.Depistați figurile de stil din textele de mai jos(subliniați-le și nominalizați-le):


A)
La mijloc de codru des În adîncu-i se pătrunde
Toate păsările ies, Și de lună ,și de soare,
Din huceag de aluniș Și de păsări călătoare,
La voiosul luminiș, Și de lună , și de stele,
Luminiș de lîngă baltă, Și de zbor de rîndunele ,
Care-n trestia înaltă, Și de chipul dragei mele.
Legănîndu-se din unde (M.Eminescu)

B)Toamna e o primăvară stranie a frunzelor verzi.În lumina soarelui frunzișul pădurii nu e


stins , dimpotrivă, e aprins.Pe crengi nu se vestejesc frunze , ci înfloresc lumini.Copacii sunt
pajii soarelui,cînd apune , ei îi poartă pe crengi trena de lumini crepusculare și cu un foșnet
grav pădurea pare că urmează evlavioasă soarele care coboară orbitor trptele haotice ale
întunericului.

c) Din veac trecut,din strămoșești țărîne,


Din zbor fulgerător de meteor
Spre zi de azi și spre zi de mîine
Răzbate glas adînc,răscolitor.
Poetul cîntă tînăr ca lumina,
Poetul cîntă pămîntean și zeu,
Poetul cîntă zbuciumat și dulce
În graiul meu , pentru poporul meu.
(Dumitru Matcovschi)

d)Lîngă rîuri argintoase,care mișcă-n mii de valuri


A lor glasuri înmiite, printre codri , printre dealuri,
Printre bolți săpate-n munte,lunecînd întunecos,
Acolo-s dumbrăvi de aur cu poiene constelate,
Codrii de argint ce mișcă a lor ramuri luminate
Și păduri de –aramă roșă răsunînd armonios.
(Mihai Eminescu)