Sunteți pe pagina 1din 2

Probă LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, profil umanist

Scrie, în spaţiile rezervate, răspunsul la fiecare dintre cerinţe, pentru a demonstra


înţelegerea textului de mai jos:
Partea mai miezoasă – cartea

Întâlnirea mea cu cartea Altfel lumea n-o înveţi.


este partea E-al luminii omul teafăr.
vieţii mele – mai miezoasă. Pe sub soare, sub luceafăr,
Nu e zi fără citire, la-mplinire crucea-şi duce.
fără splendida-ntâlnire. E un drum fără hodină

Altă lume fila-ntoarsă din lumină sub lumină –


rând de carte drumul crucii
Cartea e ca o fereastră-n
viaţa noastră; Cartea cărţilor deschisă-i
să vedem şi alte vieţi. la o pagină nescrisă –
Vezi cum trece, viaţa ta la jumătate.
vezi cum vine Cum o scrii? Ce fel de urme
altă lume către tine... înţelegi să laşi pe lume?
Drumul tău – un rând de cartea. (Iulian Filip)

Item Puncte
1. Rescrie, din lista propusă, un sinonim contextual adecvat pentru substantivul împlinire L
şi argumentează-ţi, într-un enunţ, alegerea. Completare, îngrăşare, executare, întregire, 0
rotunjire. 1
__________________________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________

2. Alcătuieşte câte un enunţ, ilustrând sensuri figurate ale cuvintelor: lumină, soare, drum. L
0
1. _______________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________ 2
2. ___________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Comentează, în text coerent de 6-7 rânduri, sugestia contextuală a figurii de stil din secvenţa L
subliniată în strofa a doua. 0
__________________________________________________________________________ 1
2
__________________________________________________________________________
3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________

4. Meditează, în text coerent de 4-5 rânduri, asupra stării de spirit a eului liric, exprimate în L
textul dat. 0
__________________________________________________________________________ 1
2
__________________________________________________________________________
3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Intitulează poezia dată printr-o sintagmă selectată din text, argumentându-ţi, într-un L
enunţ, alegerea. 0
Titlul propus: _______________________________________________________________ 1
Argumentarea:______________________________________________________________ 2
__________________________________________________________________________ 3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________

6. Analizează, în spațiul propus, semnificația motivului lecturii în acest text, în raport cu același L
motiv literar dintr-un alt text (numește textul și autorul, citează din textul ales). 0
__________________________________________________________________________ 1
2
__________________________________________________________________________
3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Interpretează, în 4-5 rânduri, efectul stilistic al semnelor de întrebare din ultima strofă. L
__________________________________________________________________________ 0
__________________________________________________________________________ 1
2
__________________________________________________________________________
3
__________________________________________________________________________ 4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Comentează, într-un minieseu de 10-12 rânduri, mesajul global al textului, în raport cu L


afirmaţia lui Harold Kushne: Cred că viața este precum o carte bună. Cu cât o parcurgi mai 0
mult, cu atât începe să aibă sens. 1
În acest eseu, urmează: 2
• Să formulezi mesajul global al poeziei (comentând două dintre figurile de stil /motivele relevante /stările eului liric)
• Să relaţionezi mesajul cu citatul;
3
• Să angajezi şi să dezvolţi ideea din citat. 4
__________________________________________________________________________ 5
__________________________________________________________________________ 6
__________________________________________________________________________ 7
__________________________________________________________________________ 8
__________________________________________________________________________ 9
__________________________________________________________________________ 10
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Corectitudine: 0,1,2,3,4,5,6 46 p.

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Scorul 1 2-3 4-5 6-14 15-19 20-26 27-34 35-41 42-44 45-46

S-ar putea să vă placă și