Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume NECŞOIU ANCA MARIA
Adresă(e) Str. Ostroveni , bl. A 40/1 sc. A, ap. 18, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
Naţionalitate(-tăţi) Romană
Data naşterii 24 februarie 1979
Sex Feminin
Telefoane: 0723/065423
e
E-mail: necsoiuanca@yahoo.com
Experienţă profesională
Perioada august 2017 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Secretară
Activităţi şi responsabilităţi principale Corespondenţă, emitere documente, organizare activităţi, asistenţă financiară etc.
Numele şi adresa angajatorului ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG RÂMNICU VÂLCEA

Perioada 2014 – 2017


Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager
Activităţi şi responsabilităţi principale Corespondenţă, emitere documente, organizare activităţi, asistenţă financiară etc.
Numele şi adresa angajatorului
SC PETRAS SRL Călimăneşti

Perioada 2013 - 2014


Funcţia sau postul ocupat Controlor de calitate (ELC)
Activităţi si responsabilităţi principale Verificarea calităţii produselor, întocmire acte şi documente
Numele si adresa angajatorului SC Faurecia Romania SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producător de componente auto

Perioada Ianuarie 2010 - 2013


Funcţia sau postul ocupat Prelucrător presă
Activităţi şi responsabilităţi principale Prelucrare presă, întocmire documente
Numele şi adresa angajatorului SC PRESCOM Braşov (Vâlcea)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Distribuire presă

Perioada 2005 - 2010


Funcţia sau postul ocupat Oficiant retururi
Activităţi şi responsabilităţi principale Oficiere presă, întocmire documente
Numele şi adresa angajatorului SC RODIPET SA Râmnicu Vâlcea
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Distribuire presă

Perioada 2000-2002
Funcţia sau postul ocupat secretar
Activităţi şi responsabilităţi principale Corespondenţă, emitere documente, organizare protocol etc.
Numele şi adresa angajatorului SC PRESACET SA Călimăneşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Gospodărie locală

Educaţie şi formare
Perioada 2014 - 2017
Calificarea / diploma obţinută Asistent Medical Generalist
Disciplinele principale studiate / AMG
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Şcoala Postliceală FEG Râmnicu Vâlcea
/ furnizorului de formare
Perioada 1998-2002
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat management şi administraţie publică
Disciplinele principale studiate / Management, marketing în afaceri economice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea de Management, Marketing în Afaceri
/ furnizorului de formare Economice Râmnicu Vâlcea
Perioada 1993-1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Economie, administraţie, servicii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea
/ furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Engleza C1 Utilizator C1 Utilizator B2 Utilizator B2 Utilizator B2 Utilizator
experimentat independent elementar elementar independent
Italiana B2 Utilizator B2 Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator
independent independent elementar elementar elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi de lucru in orice mediu;
- buna abilitate de comunicare şi negociere.
- spirit de echipă;
Competenţe şi aptitudini - spirit organizatoric;
organizatorice - abilităţi de lucru în echipă
Competenţe şi aptitudini de utilizare - MS Office (Word, Excel,)
a calculatorului
Permis(e) de conducere Categoria B

S-ar putea să vă placă și