Sunteți pe pagina 1din 17

Anexa 1

Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi


Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă dinChişinău

Programul de master: Comunicare instituţională

PORTOFOLIU

la disciplina Tehnici de redactare în comunicarea administrativă

Masterandul __________________________
1

Profesorul Liuba Petrenco, dr., conf. universitar

Chişinău, 2020

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


CUPRINS:
1. CV
2. Memoriu
3. Autobiografie
4. Caracteristica/Referința
5. Scrisoare de intenție
6. Raport
7. Cerere
8. Demers
9. Aviz.
10. Procură
11. Declarație
12. Comunicat de presă

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


CURRICULUM VITAE
este un document care aparține stilului oficial-administrativ și impune anumite rigori la
perfectare.
CV include informații succinte de ordin personal, prezintă competenţele şi calificările într-un
mod eficient şi clar,cuprinde date referitoare la studii, pregătirea profesională.

1. Alegeți în primul rând un model de CV care să vă ajute să transmiteți informația pe care o


doriti, dar care să fie bine structurat și ușor de completat.
2. Alegeți o poză recentă, tip portret. Este foarte important ca atunci când faceți această
fotografie să aveți și o vestimentație office-casual și să alegeți un fundal într-o culoare neutră.
Toate aceste aspecte vă ajută să faceți o impresie bună și să arătați profesionalismul încă de la
prima privire asupra CV-ului tău.
3. Prima parte a CV-ului conține numele, poziția actuală (de ex., lucrător comercial) și datele de
contact.Adresa de e-mail și numărul de telefon sunt esențiale.Puteți include și un link către
site-ul dvs. de prezentare, dar numai dacă aceste este actualizat!
4. Experiență profesională. Menționați locurile de muncă pe care le-ați avut până acum în
ordine invers cronologică, de la cel mai recent job la job-ul din trecut pe care îl considerați
relevant pentru locul de muncă la care aplicați.Specificațifuncția, compania, perioada în
care ai lucrat acolo.
5. Educație. Și educația trebuie menționată în ordine invers cronologică, de la cele mai recente
studii la cele mai îndepărtate în timp. Includeți numele instituțiilor de învățământ, diplomele
3 la începutul carierei, merită să precizați cele
și calificările pe care le-ați obținut. Dacă sunteți
mai importante cursuri pe care le-ați făcut sau proiecte la care ați lucrat. Dacă sunteți senior și
aveți multe calificări vă recomandăm să le precizați astfel: Calificarea – Instituția de
învățământ – anul.Aveți grijă ca din CV-ul dvs. să reiasă că sunteți implicat să învățați
continuu.
6. Limbi străine.Înainte de a menționa o limbă străină în CV, gândiți-vă când a fost ultima dată
când ați vorbit acea limbă. Dacă a fost în școala generală și de atunci nu ați mai exersat, e bine
să nu o includeți în CV. Există niveluri diferite de cunoaștere a unei limbi străine: -începător,
- mediu, - avansat.
7. Abilități. Ideal este să menționați 4-6 abilități care au legătură cu jobul pentru care aplicați.
Cel mai bun loc de unde vă puteți inspira este chiar descrierea postului. Profitați din plin de
această rubrică din CV pentru că aici puteți pune în valoare ceea ce știți să faceți, iar structura
și design-ul acestei rubrici vă ajută să le evidențiați.
8. Alte informații: interese, hooby-uri, proiecteIncludeți aici hobby-urile și activitățile pe care
le faceți (de ex: muzică, teatru, pictură), proiectele de voluntariat și cărțile pe care le-ați
scris sau ați fost colaborator. Iar pentru ca CV-ul dvs. să arate profesionist, vă recomandăm
să faceți distincția între interese și hobby-uri. Puteți spune că sunteți interesat de sport, de
jocuri, de statistică, de baschet. Dar dacă jucați baschet sau vă uitați la meciuri de baschet,
atunci aveți un hobby.

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


NB!
Ce să faceți în CV Ce să nu faceți în CV
 Trimiteți CV-ul în limba în care e scris  Evitați detaliile personale precum:
anunțul jobului!  – statutul marital
 Prezentăți joburile relevante pentru locul de – religia
muncă la care aplicați! – motivele pentru care ai plecat de la
 Folosiți cuvinte-cheie astfel încât CV-ul dvs. să fostul job
fie mai ușor de identificat, mai ales când  Nu oferiți informații confidențiale! 
recrutorii folosesc sisteme automate de scanare a  Nu încercați să acoperiți perioadele
CV-urilor! în care nu ați lucrat! 
 Corelați datele joburilor astfel încât să arătați  Nu folosiți clișee sau jargon! 
că ați trecut de la un loc de muncă la altul!  Evitați frazele care încep cu negație
 Aratați cum ați evoluat în cadrul unei și cele care au conotație negativă.
companii, ce responsabilități ați primit și ce  Nu trimiteți CV-ul în format doc.!
realizări ați avut!Susțineți realizările cu cifre! De cele mai multe ori versiunile de
 Corectați CV-ul! Indiferent de domeniul și Word nu corespund și aspectul CV-ului
jobul la care aplicați, nu există scuză când vine se poate modifica când recrutorul îl
vorba de greșeli gramaticale, de punctuație, de deschide. Formatul PDF vă dă
stil. siguranța că CV-ul va fi văzut așa cum
 Asigurați-vă că este scris corect într-o limbă l-ați editat.
străină și că vorbiți întocmai acea limbă. Este
neplăcut ca recrutorul să descopere că un CV
bine scris nu este susținut de o prezentare pe
măsură! 4
 Fiți sincer(ă) înainte de toate! Toate
informațiile pe care le menționați în CV trebuie
să fie adevărate și ușor de probat.

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) 6
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba rusă
Limba franceză
Limba bulgară
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului
Alte competenţe şi
aptitudini
Informaţiisuplimentare

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


7

MEMORIU DE ACTIVITATE

SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITĂ ATESTAREA:


Expert în proiecte internaționale
• DATE PERSONALE:
1. Numele:
2. Prenumele:
3. Data și locul nașterii:
4. Cetățenie:
5. Titlul științific:
 EDUCAȚIE, CURSURI DE INSTRUIRE
(se vor atașa copii după diplomele de absolvire)
Nr. crt. Perioada Diploma obținută Instituția care a eliberat diploma

• APARTENENȚA LA SOCIETĂȚI, ASOCIAȚII PROFESIONALE


Nr. crt. Numele societății, Data afilierii
Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020
asociației

• SITUAȚIA PROFESIONALĂ ACTUALĂ

Profesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vechime în muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vechime în funcție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilități . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................................
......................................................
• EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Nr. Din Până în Locul de
Funcție Descriere/ Responsabilități
crt. anul anul muncă

• LUCRĂRI PUBLICATE (RELEVANTE ÎN DOMENIU):


* Lucrări publicate în reviste de specialitate,
* Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale,
* Alte lucrări (cărți, cursuri, monografii etc.)
8
• ALTE MENȚIUNI:

Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . .
..
AUTOBIOGRAFIE
1.DATE PERSONALE: Subsemnatul _______________, (numele purtat anterior, dacă este
cazul), născut la _____________, în ______________, cu domiciliul în oraşul ___________,
strada ______, nr.___, de cetăţenie ________, etnie_________, religie ___________,
necăsătorit, absolvent al___________________, profil real, cunoscător al limbii franceze şi
engleze de nivel mediu, în prezent elev, număr de telefon ____________________.
2.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ: 2004-2012 - elev al Şcolii generale
_______, 2012-2016- elev al Colegiului _____________, 2016- şi în prezent student la
____________ Menţionez faptul că nu am fost cercetat, arestat, judecat sau condamnat şi nu
sunt în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale (dacă e cazul se
va prezenta detaliat în ce au constat faptele, când s-a produs şi când s-a luat hotărârea în cauză).
Aceste menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi. În ce priveşte starea sănătăţii,
declar că nu am avut afecţiuni contagioase, psihice sau cronice. Starea materială ce o posed este
următoarea: nu/sau, deţin locuinţă proprietate personal din anul,,,,,, nu/sau, deţin autoturism
proprietate personală din anul,,,,,,,. Nu/sau, deţin teren agricol, nu/sau, sunt acţionar, coproprietar
şi nu/sau, deţin conturi în bancă, nici în ţară şi nici în străinătate. Se vor arăta modalităţile de
petrecere a timpului liber şi pasiunile. Nu am lucrat în străinătate. Nu am avut contract de

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


muncă încheiat legal cu nicio ţară. Nu am fost sancţionat/ă pentru încălcarea unor norme
internaţionale sau interne.
3.DATE DESPRE RUDE: Tata, _________, este născut la data _________, în ____________,
de profesie electrician, în prezent paznic la _____________,elefon __________.
Mama,_________, este născută la data de _________, în oraşul_________, în prezent
vânzătoare, telefon ________. __________ - sora candidatului, este născută la data de ________,
necăsătorită, elevă la __________, telefon __________. Date despre soţie/soţ-se vor descrie la
fel ca la părinţii şi fraţii candidatului. Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-
se numele şi prenumele, locul şi data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul
de telefon.
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra
exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor
cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Nr. 133
din 08-07-2011privind protecţia datelor cu caracter personal

Data, ___________ Semnătura, _________________

# Autobiografia(din limba greacă, format din prefixul auton, auto, bios, viață și graphein, a scrie) e o
relatare sub forma unei povești, scrisă și prezentată la persoana întâi. Termenul de "autobiografie", folosit
în sens modern, datează doar din secolul al XVIII-lea, dar forma este, desigur, mult mai veche .
Dacă biografii folosesc documente și mărturii ale contemporanilor,
9 autobiografiile se bazează de multe
ori doar pe memoria proprie. În Antichitate o asemenea operă se numeaapologia. Augustin a ales
titlulConfesiuni pentru opera sa autobiografică, iar Rousseau a ales mai apoi același titlu. Autobiografia
lui Benjamin Franklin, prima de acest gen din SUA, a devenit un model pentru celelalte opere de acest
gen. Una din cele mai cunoscute autobiografii din lume estePoezie și adevăr a lui Goethe.
Istoria vieții melede Teodor Vârnav, boier din Moldova, scrisă în anul 1845, este considerată
prima opera autobiografică din literatura română.
CARACTERISTICĂ
elaborată elevului Lupu Alexandru, clasa a XII-ea, LT A.Mateevici, Cahul

Lupu Alexandru învață la LT A.Mateevici, Cahulîncă din clasa întâia. Elevul are o
dezvoltare fizică și psihică bună. Este responsabil și perseverent. Deține abilități de lucru
independente. Capabil să compare, să analizeze, să-și exprime clar gândurile.
La treapta liceală Alexandru a trecut în clasa cu profil matematic. Totodată, este pasionat
de istorie și de limba franceză.
Alexandru respectă regimul școlar și regulile de conduită stabilite. Nu absentează de la
lecții fără motiv.
Caracteristici-cheie: calm, echilibrat, evită conflictele. Realizeazătoate obligațiile în mod
responsabil. Se implică activ în activitățile școlare. Nu au fost observate obiceiuri proaste.
Este harnic, deține abilitățile de muncă necesare, este corect și respectuos în comunicare.
Încrezător în sine, își evaluează cu exactitate propriile capacități, este orientat spre succes,
superioritate. Este perseverent și insistent. Se caracterizează prin bune maniere, modestie.
Tactos, prietenos. Este prieten cu colegii de clasă. Se bucură de credibilitate.
Părinții sunt interesați de succesul copilului lor. Comunică permanent cu dirigintele
clasei.
Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020
Data __________ Numele, prenumele, funcția ________________
Semnătura ____________________________

10

SCRISOARE DE INTENȚIE/SCRISOARE DE MOTIVARE

Este un document care, alături de C.V., vă poate recomanda pentru un anumit post
vacant/job.
Conţinutul diferă în funcţie de situaţie, însă indiferent de poziţia pentru care aplicaţi, în
documentul respectiv trebuie să se găsească neapărat câteva elemente.
În majoritatea situaţiilor scrisoarea de intenţie reprezintă primul contact stabilit cu
angajatorul şi poate fi singura şansă prin care îi poţi stărni acestuia curiozitatea şi îl poţi
determina să-ţi citească CV-ul şi să te cheme la un interviu.
Pentru a-şi atinge scopul, scrisoarea de intenţie trebuie să expirme în linii generale:
- motivul pentru care aplicați la jobul respectiv,
- argumentele care vă recomandă în a fi potrivit pentru acea poziţie,
- dorinţa de a fi contactat de angajator pentru a vă demonstra potenţialul profesional.

Elementele caracteristice:
1. Identificarea: atât identificarea expeditorului, cât şi cea a destinatarului trebuie să fie cât se
poate de complete.

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


În cazul în care scrisoarea este trimisă în format fizic, datele de identificare ale
angajatului sunt trecute în partea de sus (nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de mail, nr.
de telefon), iar în situaţia în care acerasta este trimisă în format electronic, aceste elemente sunt
trecute la finalul scrisorii, în semnatură.
Destinatarul trebuie specificat şi el la începutul scrisorii. Dacă numele firmei este
cunoscut, acesta trebuie trecut sub numele şi funcţia recrutorului (director sau altă persoană
însărcinată cu angajările), date care vor fi introduse în formula de adresare de la începutul
scrisorii.
2. Introducerea: este foarte important ca în partea de introducere a scrisorii să vă identificați, să
expuneți motivul care v-a determinat să trimiteţi această aplicaţie, să precizații foarte clar
recrutorului postul vizat şi sursa prin care ați aflat de disponibilitatea jobului respectiv.
3. Cuprinsul: este partea cea mai importantă a unei scrisori de intenţie, în cel mult două
paragrafe trebuind să atrageți atenţia angajatorului şi să-i stârniți curiozitatea. În cuprins trebuie
să motivați ce v-a determinat să aplicați pentru această poziţie şi care sunt competenţele şi
experienţa dvs. care corespund profilului solicitat. Încearcați să fiți cât mai succint şi să nu
exagerați. Nu repetați informaţiile existente deja în CV, formulați fraze concise şi încearcați să
folosiți un limbaj profesional.
4. Încheierea: În ultimul paragraf formulați concluziile şi arătaţi disponibilitatea pentru o
viitoare întrevedere. Nu uitați să mulţumiți destinatarului pentru atenţia acordată şi încheiați
folosind o formulă profesională, neutră; „Cu consideraţie,”; „Cu stimă”; „Cu respect”; etc.

11

Scrisoare de intenţie
Prenume Nume
Adresă
Mail
Telefon
În atentiaDomnului/ Doamnei Prenume, Nume, funcţia ______________
NUMELE COMPANIEI SRLSediul social companie

Stimate Domn,
Numele meu este ....... şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul
dumneavoastră pentru postul vacant de........publicat în.............
Fiind absolvent al Facultăţii de.........am acumulat în timpul anilor de studiu multe cunoştiinţe în
domeniile................................................................... pe care aştept cu nerăbdare să le pot pune în
practică.
Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care
poate face faţă oricărei provocări, interesat de o continuă dezvoltare profesională, caracteristici
personale pe care îmi doresc să vi le arăt.

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


Şansa de a lucra alături de dumneavoastra mi-ar da ocazia să-mi pun în evidenţă capacităţile
intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile
companiei cât şi pentru dezvoltarea cariereimele.

În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi


sper să vă pot oferi mai multe detalii în cadrul unui interviu.

Cu respect, __________________________Prenume, Nume

12

CERERE
este o solicitare scrisă sau orală, adresată unei oficialităţi; un text prin care solicitantul
exprimă o dorinţă, o rugăminte.

• Exigenţe la redactare:
La o distanţă de 5–6 centimetri de marginea superioară a foii, se scrie cu majusculă
formula de adresare, urmată, în mod obligatoriu, de virgulă – identificare semică a
adresării.
- Prima unitate frastică (cu alineat) are scopul de a prezenta solicitantul cu numele şi
prenumele complet.
Urmează formula de precizare a statutului solicitantului din cerere, cu date generale de
identificare a lui.
- Formula de încheiere.
- Semnătura solicitantului şi data redactării documentului.
- Introducerea formulei de invocare a destinatarului. 

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul _________________________________________, profesor de istorie al


L.T. V.Alecsandri, s. Mândrești, Telenești,

rog să-mi aprobați înscrierea la cursurile de formare profesională continuă, organizate în


perioada 2 -21 iunie 2020.
Solicit realizarea cursurilor în Centrul universitar_______________________________.
Solicit achitarea parțială a cheltuielilor.

Data: Semnătura:

Doamnei Director al L.T. V.Alecsandri, s. Mândrești, Telenești Gabriela Antoci

13

DEMERS

ANTETUL (instituției de învățământ) ______________


nr.________________

DEMERS

În conformitate cu ordinul UPSC nr. 157/2015 din 01.02.2019, în vederea organizării practicii
pedagogice
Catedra Istorie antică intervine cu rugămintea de arepartiza studenții anului 4, specialitatea
Istorie, Facultatea de Filologie și Istorie după cum urmează:

LT A.Cantemir, Chișinău:
1. Bivol Elena
2. Cernega Anastasia
3. .....
Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020
LT M.Eminescu, Chișinău:
1. Dranga Ana
2. Francu Sergiu
3. ........

Metodist – A. Iutiș, dr. conf.

Data _____________________ Șef Catedră _____________________

14

AVIZ

Structura:
1. Titlul Aviz;
2. Cuprins (data, locul, conținutul);
3. Semnătura.

AVIZ

La 1 august 2020, ora 10.00, în Palatul Național din raionul Căușeni, sub egida ONG-ului
Mileniul III; va avea loc concursul tinerilor interpteți ai cântecului popular.

Sunt invitați să participle copiii de la 7 la 12 ani.

Câștigătorii vor beneficia de cadouri.

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


Președintele ONG Mileniul III,
Vlad Stanciu

ANUNŢ

Miercuri, 5 iunie 2019, în vestiarul sălii de sport, a fost găsită o mapă.


Persoana care a pierdut-o se poate adresa la recepție pentru a i se restitui bunul, confirmând
proprietatea asupra acestuia, prin prezentarea unor dovezi.

15

PROCURĂ
împuternicire legalizată oficial, prin care cineva poate reprezenta o persoană fizică sau juridică şi
acţiona în numele ei, în limite stabilite; act prin care se dă această împuternicire, mandat.

Exigenţe la redactare:
- Precizarea distinctă, la mijlocul foii, a titlului documentului.
- Expunerea exactă a datelor subsemnatului care împuterniceşte.
- Consemnarea precisă a datelor vizînd persoana împuternicită.
- Formularea, fără echivoc, a sarcinii de încredinţare şi a condiţiilor de realizare.
- Precizarea datei de întocmire a documentului.
- Semnătura persoanei care încredinţează.

Procură

Subsemnata Raluca Bradu, profesoară la Liceul Real din Chișinău, domiciliată în or. Chișinău,
str. Ion Creangă, 21, ap. 213, buletin de identitate A01234567, eliberat la 12.02.2013, de oficiul
01, încredinţez fratelui meu, Vasile Bradu, domiciliat în or. Chișinău, str. Ion Creangă, 21, ap.
Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020
213, buletin de identitate A01234678, eliberat la 11.01.2012, de oficiul 01, să ridice suma care
mi se cuvine ca salariu pentru luna iulie 2013 de la contabilitatea Liceului Real.

01 august 2020 Bradu _______________________

16

DECLARAȚIE

Act oficial prin care se aduce la cunoștință, se întărește o măsură luată; notificare. ♦ Mărturie,
depoziție a unui martor. ♦ Relatare făcută în scris de către o persoană către un organ al
administrației de stat, prin completarea unui formular.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a____________________________________________________ domiciliat/ă
în_________________________________________________________ candidând pentru
funcția publică vacantă de_________________________________ declar pe propria răspundere,
cunoscând prevederile art. 3521 din Codul Penal al Republicii Moldova, că nu am antecedente
penale și că nu mă aflu sub urmărire penală.

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020


Data ___________________ semnătura _______________________

17

Tehnici de redactare în comunicarea administrativă Liuba Petrenco, 2020