Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Serban Oana-Diana
Adresă(e) Strada Principala, nr. 97, Sat Dealu, Comuna Crevedia Mare, Judet Giurgiu, Romania, Cod postal
087060
Telefon(oane) 0735298359
Fax(uri) -
E-mail(uri) Diia.serban@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 19.02.1995

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Eleva


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 2013-2014
Funcţia sau postul ocupat Seful clasei
Activităţi şi responsabilităţi principale Strangerea banilor pentru manuale si paza
Numele şi adresa angajatorului -
Tipul activităţii sau sectorul de activitate -

Educaţie şi formare
Perioada Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” (2014-2010)
Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Crevedia” (2010-2006)
Scoala cu clasele I-IV „Dealu” (2006-2002)
Calificarea / diploma obţinută Diploma de zece clase
Disciplinele principale studiate / -
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ -
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau -
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Limba B2 B1 B2 B1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale -

Competenţe şi aptitudini -
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice -

Competenţe şi aptitudini de utilizare -


a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice -

Alte competenţe şi aptitudini -

Permis(e) de conducere Nu detin permis de conducere.

Informaţii suplimentare In anul scolar 2011-2012 am participat la etapa judeteana a Olimpiadei de limba si literatura romana,
iar in anul scolar 2012-2013 am participat la etapa judeteana a Olimpiadei de Limba franceza.

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și