Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Mocanu Andrei

Adresă(e) Str. Aleea Bujorului, nr. 4, bl. J3,sc. A,et. 1,ap. 5


Telefon(oane) 0761427584
Fax(uri)
E-mail(uri) mocanuandrei_il@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 01.09.1997

Sex masculin

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Perioada 2004-Prezent
Calificarea / diploma obţinută Elev/Diploma de absolvire a 8 clase (2004-2012)
Elev/Diploma de absolvire a 10 clase(2012-2014)
Diploma de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Scoala Generala „Sf. Ierarh Nicolae” Bucu, judetul Ialomita
/ furnizorului de formare Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Slobozia, judetul Ialomita

Nivelul în clasificarea naţională sau Generala


internaţională Gimnaziu
Liceu

Aptitudini şi competenţe Sunt punctual , organizat , respectuos , calm , linistit, rabdator , serios ,comportament adecvat fata de
personale colegi

Limba(i) maternă(e) Limba romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba Engleza A2 A1 B1 B1 A2

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare si spirit de echipa.

Competenţe şi aptitudini Da
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Da

Competenţe şi aptitudini de utilizare Da(Microsoft Word,Microsoft Power Point,Excel,Acces,Internet


a calculatorului Explorer))

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere Detin permis de conducere , nivel incepator, categoria B

Informaţii suplimentare

Anexe