Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

ing. (n. KÄSTNER) Erika Vereş

Născută: 26.07.1954 - loc.Petroşani, jud. Hunedoara


Adresa:.Cazaban nr. 54, bl.AN199, ap.8, loc. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0740-578440 / 0359-402008;
e-mail:vereserika@hotmail.com;
Starea civilă : - căsătorită;
- 2 copii;
Educaţie: - am absolvit Liceul de cultură generală, secţia zi, real, la Liceul 2 din Oradea în
1973;
- am absolvit cursurile Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole ale
Politehnicii din Cluj Napoca, secţia zi – ingineri, în perioada 1973-1978;
Specializare: - am urmat cursuri de perfecţionare pe linie de protecţia muncii la COCC în
1984, 1986, 1997, 1999, iar în 2000 am obţinut, în urma unui examen la Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale „Certificat de atestare a capacităţii profesionale pentru a
presta servicii în domeniul protecţiei muncii” (NR 43PS552 din 15.11.2000)
- am absolvit cursul postuniversitar de 240 ore de ,,Evaluator al riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă”
- am absolvit cursul de inspector protecţia muncii de 80 de ore
- am absolvit cursul de coordonator SSM (pentru şantiere) nivel superior
- am absolvit cursul de Formator
- am absolvit cursul de cadru tehnic PSI+SU de 120 de ore
- am absolvit cursul de referenţi şi limbaj corporal

Profesia: - inginer constructor specialist SSM


- agent de asigurări

Pe linie de asigurări :
Experienţă
- Am început să activez în domeniul asigurărilor la SC Unita SA din iunie 1991 ca şi agent
temporar. Am lucrat pînă în 2003 având performanţe remarcabile (m-am calificat în toate
concursurile tip “Primii 100 de agenţi de asigurări pe perioada anilor 1991-1996)
- Din octombrie 2006 pînă în aprilie 2011 am activat ca şi agent de asigurare MBI. Şi aici am avut
satisfacţii şi performanţe precum atingerea şi confirmarea poziţiei IV şi anume Group Manager şi
am absolvit cursuri de pregătire de nivel I,II, II şi IV în diferite locaţii din România, Ungaria,
Austria şi Turcia.
- Am participat activ la reforma pensiilor prin BrokerPool – Broker de asigurare

1/2
- Din mai 2011 lucrez ca şi agent de asigurare la Generalli SA. Am participat activ la reforma
pensiilor la SC Generali SA

Limbi străine :
- germană : - f. bine; (scris şi vorbit)

Aptitudini auto: - Posesor permis auto categoria B;

Cunoştinţe IT: - Bune cunoştinţe în utilizarea calculatorului şi a internetului;

Aptitudini: - cunoştinţe de contabilitate primară;


- bun negociator;
- abilităţi de analiză şi planificare;
- fluenţă în exprimare;
- creativă şi cu iniţiativă;
- abilităţi de a stabili relaţii cu oameni;
- persoană ambiţioasă;
- fire comunicativă şi dinamică;
- prezenţă agreabilă;

Hobby: - muzică ;
- lectură;
- călătorii

Data: 07.09.2011 Semnătura

2/2