Sunteți pe pagina 1din 2

Fotbalul, fenomen de suprastructură internaţională, constituie un domeniu sportiv cu rang de

ştiinţă.
În învăţământul superior de Educaţie Fizică şi Sport, fotbalul este o disciplină fundamentală, cuprinsă
în planul de învăţământ, deoarece reprezintă o activitate socială, un instrument prin care societatea
determină orientarea ce trebuie să corespundă cerinţelor formulate pentru întregul proces al educaţiei,
sportul reprezintă o arie curriculară distinctă, prevăzută cu ore în trunchiul comun şi în curriculum, la
decizia şcolii. Alături de celelalte mijloace, fotbalul contribuie la realizarea obiectivelor educaţiei fizice şi
sportive şcolare.

Obiectivele cursului

Ca disciplină în planul de învăţământ, fotbalul urmăreşte însuşirea deprinderilor şi priceperilor


specifice elementelor tehnice şi a acţiunilor tehnico-tactice fundamentale de atac şi apărare prevăzute în
programă, de către toţi studenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, însuşirea cunoştinţelor şi
deprinderilor metodice specifice predării jocului de fotbal la nivelul programei şcolare.
Disciplina Fotbal asigură asimilarea corectă a terminologiei specifice jocului de fotbal, formarea
capacităţii de a explica şi corecta procedeele tehnice şi acţiunile tehnico-tactice fundamentale de atac şi
apărare prevăzute în programă.

Competenţe conferite
După ce va parcurge acest curs, studenţii vor deţine competenţe de ordin teoretic în ceea ce
priveşte:
- istoria fotbalului internaţional şi naţional;
- explicaţia şi descrierea tehnicii şi tacticii jocului de fotbal; -
prevederile regulamentului competiţiilor fotbalistice.

Resurse şi mijloace de lucru

Cursul dispune de un manual scris, supus studiului individual al studenţilor, precum şi de material
publicat pe Internet sub formă de sinteze, teste de autoevaluare, necesare întregirii cunoştinţelor practice
şi teoretice în domeniul studiat. În timpul convocărilor, în prezentarea cursului sunt folosite echipamente
audio-vizuale, metode interactive şi participative de antrenare a studenţilor pentru conceptualizarea şi
vizualizarea practică a noţiunilor predate. Activităţi tutoriale se pot desfăşura prin dialog la distanţă, pe
Internet, răspunsuri online la întrebările studenţilor în timpul e-consultatiilor.

Structura cursului
Cursul este compus din 7 unităţi de învăţare:
‐ Unitatea de invăţare 1- Jocul de fotbal – teorie şi metodică(2 ore)
‐ Unitatea de invăţare 2 - Jocul de fotbal – istoric şi evoluţie(2 ore)
‐ Unitatea de invăţare 3 - Regulamentul jocului de fotbal – istoric şi evoluţie(2 ore)
‐ Unitatea de invăţare 4 - Jocul de fotbal – descriere şi caracteristici(2 ore)
‐ Unitatea de invăţare 5 - Aria practicării jocului de fotbal. Valenţele formative ale jocului. (2
ore)
‐ Unitatea de invăţare 6 - Tehnica jocului de fotbal(2 ore)
‐ Unitatea de invăţare 7 - Tactica jocului de fotbal. Definiţie; Sistematizare.(2ore)

Teme de control (TC)


- Analizaţi un joc de fotbal şi înregistraţi câte elemente tehnice sunt utilizate la nivel de juniori!
- Prezentaţi un procedeu tehnic (la alegere) din cadrul elementelor tehnice de menţinere a mingii in
posesie (descriere, utilitate tactică, greşeli frecvente, indicaţii metodice, 10 exerciţii pentru iniţiere)!
- Prezentaţi un procedeu tehnic (la alegere) din cadrul elementelor tehnice de transmitere a
mingii(descriere, utilitate tactică, greşeli frecvente, indicaţii metodice, 10 exerciţii pentru iniţiere)! -
Prezentaţi o istorie succintă a unui club de fotbal !

Bibliografie obligatorie

- Miu Stefan, Velea Florin, Fotbal- specializare. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
(2002).
- Motroc Ion, Cojocaru Viorel, Fotbal curs de bază, vol. I, II, III, A.N.E.F.S., Bucureşti, (1991). -
Păun Dan, Fotbal – tehnică şi tactică, Editura Bren, Bucureşti, (2011)

Metoda de evaluare
Examenul final se susţine sub formă orală, ţinându-se cont de
activitatea studentului la lecţiile practice. Evaluarea practică se
efectuează asupra execuţiei tehnice a unor elemente şi procedee din
jocul de fotbal. Nota finală este compusă, procentual, din evaluarea
practică şi metodică pe parcurs, conform prevederilor programei
analitice şi calendarului disciplinei Fotbal.

S-ar putea să vă placă și